Science.gov

Sample records for accelerator analiza danych

 1. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  ędzy badanymi zmiennymi wektora X. Współczynniki korelacji liniowej są wyznaczane dla par zmiennych losowych całkowicie niezależnie od pozostałych zmiennych. Cząstkowe współczynniki korelacji liniowej wyznaczane są w oparciu o macierz współczynniki korelacji liniowej z uwzględnieniem roli pozostałych zmiennych w rozważanym równaniu regresji liniowej. W przypadku analizy trzech zmiennych losowych, z których jedna jest traktowana jako zmienna zależna a dwie pozostałe jako niezależne sprowadza się to do wyznaczania współczynników korelacji dla zrzutowanych punktów równolegle do płaszczyzny regresji na ściany układu współrzędnych. Pozwala to wyznaczyć hierarchię (siłę wpływu) zależności zmiennych w rozpatrywanym układzie. Na analizie macierzy współczynników korelacji liniowej oparta jest analiza czynnikowa, która pozwala pogrupować występujące zmienne w tzw. czynniki, które reprezentują połączone wpływy zmiennych na rezultaty rozpatrywanych procesów, czyli przeprowadzić pewną klasyfikację zmiennych. W klasyfikacji typów węgli wyróżnia się wiele typów, z umownym podziałem na węgle energetyczne i koksujące. Dane dotyczące węgla są traktowane zwykle jako niezależne wielkości, przy czym takie podejście nie zawsze jest właściwe. Autorzy zaproponowali nowe rozwiązania w tym zakresie i dokonali wielowymiarowej analizy trzech wybranych typów węgla o różnych właściwościach (węgle typu 31, 34.2 oraz 35), które pochodziły z trzech różnych kopalń zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Obiektem badań w każdej z tych kopalń był tzw. węgiel surowy, nie poddawany procesom przeróbczym. Dla każdego z węgli dokonano szczegółowej analizy wybranych siedmiu cech, opisujących jego właściwości, których przykładowe wyniki zostały zaprezentowane w tabelach 1-3. Aby dokonać adekwatnej i dokładnej analizy statystycznej zebranych danych konieczna jest wielowymiarowa analiza wybranych cech

 2. Analysis of accuracy airborne, terrestrial and mobile laser scanning data as an introduction to their integration). (Polish Title: Analiza dokładności przestrzennej danych z lotniczego, naziemnego i mobilnego skaningu laserowego jako wstęp do ich integracji)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Warchoł, A.

  2013-12-01

  The following article presents an analysis of accuracy three point clouds (airborne, terrestrial and mobile) obtained for the same area. The study was conducted separately for the coordinates (X, Y) - examining the location of buildings vertex and separately for the coordinate (Z) - comparing models built on each of the clouds. As a baseline measurement for both analyzes (X, Y and Z), the total station measurement was taken.

 3. Linear Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sidorin, Anatoly

  2010-01-01

  In linear accelerators the particles are accelerated by either electrostatic fields or oscillating Radio Frequency (RF) fields. Accordingly the linear accelerators are divided in three large groups: electrostatic, induction and RF accelerators. Overview of the different types of accelerators is given. Stability of longitudinal and transverse motion in the RF linear accelerators is briefly discussed. The methods of beam focusing in linacs are described.

 4. Can Accelerators Accelerate Learning?

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Santos, A. C. F.; Fonseca, P.; Coelho, L. F. S.

  2009-03-01

  The 'Young Talented' education program developed by the Brazilian State Funding Agency (FAPERJ) [1] makes it possible for high-schools students from public high schools to perform activities in scientific laboratories. In the Atomic and Molecular Physics Laboratory at Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), the students are confronted with modern research tools like the 1.7 MV ion accelerator. Being a user-friendly machine, the accelerator is easily manageable by the students, who can perform simple hands-on activities, stimulating interest in physics, and getting the students close to modern laboratory techniques.

 5. PARTICLE ACCELERATOR

  DOEpatents

  Teng, L.C.

  1960-01-19

  ABS>A combination of two accelerators, a cyclotron and a ring-shaped accelerator which has a portion disposed tangentially to the cyclotron, is described. Means are provided to transfer particles from the cyclotron to the ring accelerator including a magnetic deflector within the cyclotron, a magnetic shield between the ring accelerator and the cyclotron, and a magnetic inflector within the ring accelerator.

 6. Future accelerators (?)

  SciTech Connect

  John Womersley

  2003-08-21

  I describe the future accelerator facilities that are currently foreseen for electroweak scale physics, neutrino physics, and nuclear structure. I will explore the physics justification for these machines, and suggest how the case for future accelerators can be made.

 7. Reliability Analysis of Drilling Operation in Open Pit Mines / Analiza niezawodności urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalniach odkrywkowych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rahimdel, M. J.; Ataei, M.; Kakaei, R.; Hoseinie, S. H.

  2013-06-01

  Considering the high investment and operation costs, reliability analysis of mining machineries is essential to achieve a lean operation and to prevent the unwanted stoppages. In open pit mining, drilling, as the initial stage of the exploitation operations, has a significant role in the other stages. Failure of drilling machines causes total delay in blasting operation. In this paper, the reliability of drilling operation has been analyzed using the Markov method. The failure and operation data of four heavy rotary drilling machines in Sarcheshme copper mine in Iran have been used as a case study. Failure rate and repair rate of all machines have been calculated using available data. Then, 16 possible operation states have been defined and the probability of being of drilling fleet in each of the states was calculated using Markov theory. The results showed that there was 77.2% probability that all machines in fleet were in operational condition. It means that, considering 360 working days per year, drilling operation will be in a reliable condition in 277.92 days. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów inwestycyjnych a także eksploatacyjnych, przeprowadzenie analizy niezawodności maszyn i urządzeń górniczych jest sprawą kluczową dla zapewnienia sprawnego działania i dla wyeliminowania niepożądanych przestojów. W kopalniach odkrywkowych prace wiertnicze prowadzone w początkowych etapach eksploatacji mają ogromne znaczenie również w późniejszych fazach działalności przedsięwzięcia. Awaria urządzeń wiertniczych powoduje opóźnienia przy pracach strzałowych. W pracy tej przeanalizowano niezawodność urządzeń wiertniczych w oparciu o metodę Markowa. Jako studium przypadku wykorzystano dane zebrane w trakcie eksploatacji i awarii czterech obrotowych urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalni rud miedzi Sarcheshme w Iranie. Awaryjność maszyn i zakres oraz częstość napraw obliczono na podstawie dostępnych danych. Zdefiniowano 16

 8. LINEAR ACCELERATOR

  DOEpatents

  Colgate, S.A.

  1958-05-27

  An improvement is presented in linear accelerators for charged particles with respect to the stable focusing of the particle beam. The improvement consists of providing a radial electric field transverse to the accelerating electric fields and angularly introducing the beam of particles in the field. The results of the foregoing is to achieve a beam which spirals about the axis of the acceleration path. The combination of the electric fields and angular motion of the particles cooperate to provide a stable and focused particle beam.

 9. Acceleration switch

  DOEpatents

  Abbin, Jr., Joseph P.; Devaney, Howard F.; Hake, Lewis W.

  1982-08-17

  The disclosure relates to an improved integrating acceleration switch of the type having a mass suspended within a fluid filled chamber, with the motion of the mass initially opposed by a spring and subsequently not so opposed.

 10. Acceleration switch

  DOEpatents

  Abbin, J.P. Jr.; Devaney, H.F.; Hake, L.W.

  1979-08-29

  The disclosure relates to an improved integrating acceleration switch of the type having a mass suspended within a fluid filled chamber, with the motion of the mass initially opposed by a spring and subsequently not so opposed.

 11. ION ACCELERATOR

  DOEpatents

  Bell, J.S.

  1959-09-15

  An arrangement for the drift tubes in a linear accelerator is described whereby each drift tube acts to shield the particles from the influence of the accelerating field and focuses the particles passing through the tube. In one embodiment the drift tube is splii longitudinally into quadrants supported along the axis of the accelerator by webs from a yoke, the quadrants. webs, and yoke being of magnetic material. A magnetic focusing action is produced by energizing a winding on each web to set up a magnetic field between adjacent quadrants. In the other embodiment the quadrants are electrically insulated from each other and have opposite polarity voltages on adjacent quadrants to provide an electric focusing fleld for the particles, with the quadrants spaced sufficienily close enough to shield the particles within the tube from the accelerating electric field.

 12. LINEAR ACCELERATOR

  DOEpatents

  Christofilos, N.C.; Polk, I.J.

  1959-02-17

  Improvements in linear particle accelerators are described. A drift tube system for a linear ion accelerator reduces gap capacity between adjacent drift tube ends. This is accomplished by reducing the ratio of the diameter of the drift tube to the diameter of the resonant cavity. Concentration of magnetic field intensity at the longitudinal midpoint of the external sunface of each drift tube is reduced by increasing the external drift tube diameter at the longitudinal center region.

 13. Acceleration Studies

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Rogers, Melissa J. B.

  1993-01-01

  Work to support the NASA MSFC Acceleration Characterization and Analysis Project (ACAP) was performed. Four tasks (analysis development, analysis research, analysis documentation, and acceleration analysis) were addressed by parallel projects. Work concentrated on preparation for and implementation of near real-time SAMS data analysis during the USMP-1 mission. User support documents and case specific software documentation and tutorials were developed. Information and results were presented to microgravity users. ACAP computer facilities need to be fully implemented and networked, data resources must be cataloged and accessible, future microgravity missions must be coordinated, and continued Orbiter characterization is necessary.

 14. Particle acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Vlahos, L.; Machado, M. E.; Ramaty, R.; Murphy, R. J.; Alissandrakis, C.; Bai, T.; Batchelor, D.; Benz, A. O.; Chupp, E.; Ellison, D.

  1986-01-01

  Data is compiled from Solar Maximum Mission and Hinothori satellites, particle detectors in several satellites, ground based instruments, and balloon flights in order to answer fundamental questions relating to: (1) the requirements for the coronal magnetic field structure in the vicinity of the energization source; (2) the height (above the photosphere) of the energization source; (3) the time of energization; (4) transistion between coronal heating and flares; (5) evidence for purely thermal, purely nonthermal and hybrid type flares; (6) the time characteristics of the energization source; (7) whether every flare accelerates protons; (8) the location of the interaction site of the ions and relativistic electrons; (9) the energy spectra for ions and relativistic electrons; (10) the relationship between particles at the Sun and interplanetary space; (11) evidence for more than one acceleration mechanism; (12) whether there is single mechanism that will accelerate particles to all energies and also heat the plasma; and (13) how fast the existing mechanisms accelerate electrons up to several MeV and ions to 1 GeV.

 15. Plasma accelerator

  DOEpatents

  Wang, Zhehui; Barnes, Cris W.

  2002-01-01

  There has been invented an apparatus for acceleration of a plasma having coaxially positioned, constant diameter, cylindrical electrodes which are modified to converge (for a positive polarity inner electrode and a negatively charged outer electrode) at the plasma output end of the annulus between the electrodes to achieve improved particle flux per unit of power.

 16. Accelerated Achievement

  ERIC Educational Resources Information Center

  Ford, William J.

  2010-01-01

  This article focuses on the accelerated associate degree program at Ivy Tech Community College (Indiana) in which low-income students will receive an associate degree in one year. The three-year pilot program is funded by a $2.3 million grant from the Lumina Foundation for Education in Indianapolis and a $270,000 grant from the Indiana Commission…

 17. ACCELERATION INTEGRATOR

  DOEpatents

  Pope, K.E.

  1958-01-01

  This patent relates to an improved acceleration integrator and more particularly to apparatus of this nature which is gyrostabilized. The device may be used to sense the attainment by an airborne vehicle of a predetermined velocitv or distance along a given vector path. In its broad aspects, the acceleration integrator utilizes a magnetized element rotatable driven by a synchronous motor and having a cylin drical flux gap and a restrained eddy- current drag cap deposed to move into the gap. The angular velocity imparted to the rotatable cap shaft is transmitted in a positive manner to the magnetized element through a servo feedback loop. The resultant angular velocity of tae cap is proportional to the acceleration of the housing in this manner and means may be used to measure the velocity and operate switches at a pre-set magnitude. To make the above-described dcvice sensitive to acceleration in only one direction the magnetized element forms the spinning inertia element of a free gyroscope, and the outer housing functions as a gimbal of a gyroscope.

 18. Particle Accelerators in China

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zhang, Chuang; Fang, Shouxian

  As the special machines that can accelerate charged particle beams to high energy by using electromagnetic fields, particle accelerators have been widely applied in scientific research and various areas of society. The development of particle accelerators in China started in the early 1950s. After a brief review of the history of accelerators, this article describes in the following sections: particle colliders, heavy-ion accelerators, high-intensity proton accelerators, accelerator-based light sources, pulsed power accelerators, small scale accelerators, accelerators for applications, accelerator technology development and advanced accelerator concepts. The prospects of particle accelerators in China are also presented.

 19. Compact accelerator

  DOEpatents

  Caporaso, George J.; Sampayan, Stephen E.; Kirbie, Hugh C.

  2007-02-06

  A compact linear accelerator having at least one strip-shaped Blumlein module which guides a propagating wavefront between first and second ends and controls the output pulse at the second end. Each Blumlein module has first, second, and third planar conductor strips, with a first dielectric strip between the first and second conductor strips, and a second dielectric strip between the second and third conductor strips. Additionally, the compact linear accelerator includes a high voltage power supply connected to charge the second conductor strip to a high potential, and a switch for switching the high potential in the second conductor strip to at least one of the first and third conductor strips so as to initiate a propagating reverse polarity wavefront(s) in the corresponding dielectric strip(s).

 20. Laser acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tajima, T.; Nakajima, K.; Mourou, G.

  2017-02-01

  The fundamental idea of Laser Wakefield Acceleration (LWFA) is reviewed. An ultrafast intense laser pulse drives coherent wakefield with a relativistic amplitude robustly supported by the plasma. While the large amplitude of wakefields involves collective resonant oscillations of the eigenmode of the entire plasma electrons, the wake phase velocity ˜ c and ultrafastness of the laser pulse introduce the wake stability and rigidity. A large number of worldwide experiments show a rapid progress of this concept realization toward both the high-energy accelerator prospect and broad applications. The strong interest in this has been spurring and stimulating novel laser technologies, including the Chirped Pulse Amplification, the Thin Film Compression, the Coherent Amplification Network, and the Relativistic Mirror Compression. These in turn have created a conglomerate of novel science and technology with LWFA to form a new genre of high field science with many parameters of merit in this field increasing exponentially lately. This science has triggered a number of worldwide research centers and initiatives. Associated physics of ion acceleration, X-ray generation, and astrophysical processes of ultrahigh energy cosmic rays are reviewed. Applications such as X-ray free electron laser, cancer therapy, and radioisotope production etc. are considered. A new avenue of LWFA using nanomaterials is also emerging.

 1. BICEP's acceleration

  SciTech Connect

  Contaldi, Carlo R.

  2014-10-01

  The recent Bicep2 [1] detection of, what is claimed to be primordial B-modes, opens up the possibility of constraining not only the energy scale of inflation but also the detailed acceleration history that occurred during inflation. In turn this can be used to determine the shape of the inflaton potential V(φ) for the first time — if a single, scalar inflaton is assumed to be driving the acceleration. We carry out a Monte Carlo exploration of inflationary trajectories given the current data. Using this method we obtain a posterior distribution of possible acceleration profiles ε(N) as a function of e-fold N and derived posterior distributions of the primordial power spectrum P(k) and potential V(φ). We find that the Bicep2 result, in combination with Planck measurements of total intensity Cosmic Microwave Background (CMB) anisotropies, induces a significant feature in the scalar primordial spectrum at scales k∼ 10{sup -3} Mpc {sup -1}. This is in agreement with a previous detection of a suppression in the scalar power [2].

 2. Advanced concepts for acceleration

  SciTech Connect

  Keefe, D.

  1986-07-01

  Selected examples of advanced accelerator concepts are reviewed. Such plasma accelerators as plasma beat wave accelerator, plasma wake field accelerator, and plasma grating accelerator are discussed particularly as examples of concepts for accelerating relativistic electrons or positrons. Also covered are the pulsed electron-beam, pulsed laser accelerator, inverse Cherenkov accelerator, inverse free-electron laser, switched radial-line accelerators, and two-beam accelerator. Advanced concepts for ion acceleration discussed include the electron ring accelerator, excitation of waves on intense electron beams, and two-wave combinations. (LEW)

 3. Accelerators and the Accelerator Community

  SciTech Connect

  Malamud, Ernest; Sessler, Andrew

  2008-06-01

  In this paper, standing back--looking from afar--and adopting a historical perspective, the field of accelerator science is examined. How it grew, what are the forces that made it what it is, where it is now, and what it is likely to be in the future are the subjects explored. Clearly, a great deal of personal opinion is invoked in this process.

 4. Impact accelerations

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Vongierke, H. E.; Brinkley, J. W.

  1975-01-01

  The degree to which impact acceleration is an important factor in space flight environments depends primarily upon the technology of capsule landing deceleration and the weight permissible for the associated hardware: parachutes or deceleration rockets, inflatable air bags, or other impact attenuation systems. The problem most specific to space medicine is the potential change of impact tolerance due to reduced bone mass and muscle strength caused by prolonged weightlessness and physical inactivity. Impact hazards, tolerance limits, and human impact tolerance related to space missions are described.

 5. Accelerator system and method of accelerating particles

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Wirz, Richard E. (Inventor)

  2010-01-01

  An accelerator system and method that utilize dust as the primary mass flux for generating thrust are provided. The accelerator system can include an accelerator capable of operating in a self-neutralizing mode and having a discharge chamber and at least one ionizer capable of charging dust particles. The system can also include a dust particle feeder that is capable of introducing the dust particles into the accelerator. By applying a pulsed positive and negative charge voltage to the accelerator, the charged dust particles can be accelerated thereby generating thrust and neutralizing the accelerator system.

 6. Finding the Best-Fit Polynomial Approximation in Evaluating Drill Data: the Application of a Generalized Inverse Matrix / Poszukiwanie Najlepszej ZGODNOŚCI W PRZYBLIŻENIU Wielomianowym Wykorzystanej do Oceny Danych Z ODWIERTÓW - Zastosowanie UOGÓLNIONEJ Macierzy Odwrotnej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Karakus, Dogan

  2013-12-01

  najlepszej zgodności przechodząca przez zmienne losowe wyrażana jest właśnie poprzez przybliżenie wielomianowe. W geofizyce, gdzie liczba próbek losowych jest zazwyczaj bardzo wysoka, wiarygodne rozwiązania uzyskać można jedynie przy wykorzystaniu wielomianów wyższych stopni. Określenie współczynników w tego typu wielomia nach jest skomplikowaną procedurą obliczeniową. W pracy tej poszukiwane współczynniki wielomianu wyższych stopni obliczono przy zastosowaniu metody uogólnionej macierzy odwrotnej. Opracowano odpowiedni algorytm komputerowy do obliczania stopnia wielomianu, zapewniający najlepszą regresję pomiędzy wartościami otrzymanymi z rozwiązań bazujących na wielomianach różnych stopni i losowymi danymi z obserwacji, o znanych wartościach. Rozwiązanie to przetestowano z użyciem danych uzyskanych z zastosowań praktycznych. W tym zastosowaniu użyto danych o wartości opałowej pochodzących z 83 odwiertów wykonanych w zagłębiu węglowym w południowo- zachodniej Turcji, wyniki obliczeń przedyskutowano w kontekście zagadnień uwzględnionych w niniejszej pracy.

 7. Application of Multidimensional Data Visualization by Means of Self-Organizing Kohonen Maps to Evaluate Classification Possibilities of Various Coal Types / Zastosowanie Wizualizacji Wielowymiarowych Danych Za Pomocą Sieci Kohonena Do Oceny Możliwości Klasyfikacji Różnych Typów Węgla

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jamróz, Dariusz; Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  Multidimensional data visualization methods are a modern tool allowing to classify some analysed objects. In the case of grained materials e.g. coal, many characteristics have an influence on the material quality. The paper presents the possibility of applying visualization techniques for coal type identification and determination of significant differences between various types of coal. To achieve this purpose, the method of Kohonen maps was applied by means of which three types of coal - 31, 34.2 and 35 (according to Polish classification of coal types) were investigated. It was stated that the applied methodology allows to identify certain coal types efficiently and can be used as a qualitative criterion for grained materials. Metody wizualizacji wielowymiarowych danych są nowoczesnym narzędziem umożliwającym klasyfikację analizowanych obiektów, którymi mogą być różnego typu dane opisujące wybrane zjawisko lub materiał. W przypadku materiałów uziarnionych, jakim jest np. węgiel, wiele cech ma wpływ na jakość materiału, tj. np. gęstość, wielkość ziaren, ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki itp. Na potrzeby artykułu przeprowadzono rozdział węgli z trzech wybranych kopalni węgla kamiennego, zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Każda z tych kopalni pracuje na innego typu węglu. W tym przypadku były to węgle o typach 31, 34.2 oraz 35 (według polskiej klasyfikacji typów węgla). Najpierw, materiał został podzielony na klasy ziarnowe a następnie za pomocą rozdziale w cieczy ciężkiej (roztwór chlorku cynku) na frakcje gęstościowe. Dla tak przygotowanego materiału przeprowadzono następnie analizy chemiczne mające na celu określenie takich parametrów, jak zawartość siarki, zawartość popiołu, zawartość części lotnych, ciepło spalania oraz wilgotność analityczną. W ten sposób, dla każdej klaso-frakcji uzyskano bogate charakterystyki badanego

 8. Acceleration modules in linear induction accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wang, Shao-Heng; Deng, Jian-Jun

  2014-05-01

  The Linear Induction Accelerator (LIA) is a unique type of accelerator that is capable of accelerating kilo-Ampere charged particle current to tens of MeV energy. The present development of LIA in MHz bursting mode and the successful application into a synchrotron have broadened LIA's usage scope. Although the transformer model is widely used to explain the acceleration mechanism of LIAs, it is not appropriate to consider the induction electric field as the field which accelerates charged particles for many modern LIAs. We have examined the transition of the magnetic cores' functions during the LIA acceleration modules' evolution, distinguished transformer type and transmission line type LIA acceleration modules, and re-considered several related issues based on transmission line type LIA acceleration module. This clarified understanding should help in the further development and design of LIA acceleration modules.

 9. Progress on plasma accelerators

  SciTech Connect

  Chen, P.

  1986-05-01

  Several plasma accelerator concepts are reviewed, with emphasis on the Plasma Beat Wave Accelerator (PBWA) and the Plasma Wake Field Accelerator (PWFA). Various accelerator physics issues regarding these schemes are discussed, and numerical examples on laboratory scale experiments are given. The efficiency of plasma accelerators is then revealed with suggestions on improvements. Sources that cause emittance growth are discussed briefly.

 10. Future accelerator technology

  SciTech Connect

  Sessler, A.M.

  1986-05-01

  A general discussion is presented of the acceleration of particles. Upon this foundation is built a categorization scheme into which all accelerators can be placed. Special attention is devoted to accelerators which employ a wake-field mechanism and a restricting theorem is examined. It is shown how the theorem may be circumvented. Comments are made on various acceleration schemes.

 11. ACCELERATION AND THE GIFTED.

  ERIC Educational Resources Information Center

  GIBSON, ARTHUR R.; STEPHANS, THOMAS M.

  ACCELERATION OF PUPILS AND SUBJECTS IS CONSIDERED A MEANS OF EDUCATING THE ACADEMICALLY GIFTED STUDENT. FIVE INTRODUCTORY ARTICLES PROVIDE A FRAMEWORK FOR THINKING ABOUT ACCELERATION. FIVE PROJECT REPORTS OF ACCELERATED PROGRAMS IN OHIO ARE INCLUDED. ACCELERATION IS NOW BEING REGARDED MORE FAVORABLY THAN FORMERLY, BECAUSE METHODS HAVE BEEN…

 12. Laser driven ion accelerator

  DOEpatents

  Tajima, Toshiki

  2005-06-14

  A system and method of accelerating ions in an accelerator to optimize the energy produced by a light source. Several parameters may be controlled in constructing a target used in the accelerator system to adjust performance of the accelerator system. These parameters include the material, thickness, geometry and surface of the target.

 13. Laser driven ion accelerator

  DOEpatents

  Tajima, Toshiki

  2006-04-18

  A system and method of accelerating ions in an accelerator to optimize the energy produced by a light source. Several parameters may be controlled in constructing a target used in the accelerator system to adjust performance of the accelerator system. These parameters include the material, thickness, geometry and surface of the target.

 14. Accelerating Particles with Plasma

  ScienceCinema

  Litos, Michael; Hogan, Mark

  2016-07-12

  Researchers at SLAC explain how they use plasma wakefields to accelerate bunches of electrons to very high energies over only a short distance. Their experiments offer a possible path for the future of particle accelerators.

 15. Peak acceleration limiter

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Chapman, C. P.

  1972-01-01

  Device is described that limits accelerations by shutting off shaker table power very rapidly in acceleration tests. Absolute value of accelerometer signal is used to trigger electronic switch which terminates test and sounds alarm.

 16. Linear Accelerator (LINAC)

  MedlinePlus

  ... equipment? How is safety ensured? What is this equipment used for? A linear accelerator (LINAC) is the ... Therapy (SBRT) . top of page How does the equipment work? The linear accelerator uses microwave technology (similar ...

 17. Accelerating Particles with Plasma

  SciTech Connect

  Litos, Michael; Hogan, Mark

  2014-11-05

  Researchers at SLAC explain how they use plasma wakefields to accelerate bunches of electrons to very high energies over only a short distance. Their experiments offer a possible path for the future of particle accelerators.

 18. Improved plasma accelerator

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Cheng, D. Y.

  1971-01-01

  Converging, coaxial accelerator electrode configuration operates in vacuum as plasma gun. Plasma forms by periodic injections of high pressure gas that is ionized by electrical discharges. Deflagration mode of discharge provides acceleration, and converging contours of plasma gun provide focusing.

 19. Accelerator Technology Division

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  1992-04-01

  In fiscal year (FY) 1991, the Accelerator Technology (AT) division continued fulfilling its mission to pursue accelerator science and technology and to develop new accelerator concepts for application to research, defense, energy, industry, and other areas of national interest. This report discusses the following programs: The Ground Test Accelerator Program; APLE Free-Electron Laser Program; Accelerator Transmutation of Waste; JAERI, OMEGA Project, and Intense Neutron Source for Materials Testing; Advanced Free-Electron Laser Initiative; Superconducting Super Collider; The High-Power Microwave Program; (Phi) Factory Collaboration; Neutral Particle Beam Power System Highlights; Accelerator Physics and Special Projects; Magnetic Optics and Beam Diagnostics; Accelerator Design and Engineering; Radio-Frequency Technology; Free-Electron Laser Technology; Accelerator Controls and Automation; Very High-Power Microwave Sources and Effects; and GTA Installation, Commissioning, and Operations.

 20. Accelerators, Colliders, and Snakes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Courant, Ernest D.

  2003-12-01

  The author traces his involvement in the evolution of particle accelerators over the past 50 years. He participated in building the first billion-volt accelerator, the Brookhaven Cosmotron, which led to the introduction of the "strong-focusing" method that has in turn led to the very large accelerators and colliders of the present day. The problems of acceleration of spin-polarized protons are also addressed, with discussions of depolarizing resonances and "Siberian snakes" as a technique for mitigating these resonances.

 1. Acceleration: It's Elementary

  ERIC Educational Resources Information Center

  Willis, Mariam

  2012-01-01

  Acceleration is one tool for providing high-ability students the opportunity to learn something new every day. Some people talk about acceleration as taking a student out of step. In actuality, what one is doing is putting a student in step with the right curriculum. Whole-grade acceleration, also called grade-skipping, usually happens between…

 2. Angular Acceleration without Torque?

  ERIC Educational Resources Information Center

  Kaufman, Richard D.

  2012-01-01

  Hardly. Just as Robert Johns qualitatively describes angular acceleration by an internal force in his article "Acceleration Without Force?" here we will extend the discussion to consider angular acceleration by an internal torque. As we will see, this internal torque is due to an internal force acting at a distance from an instantaneous center.

 3. Accelerated test design

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Mcdermott, P. P.

  1980-01-01

  The design of an accelerated life test program for electric batteries is discussed. A number of observations and suggestions on the procedures and objectives for conducting an accelerated life test program are presented. Equations based on nonlinear regression analysis for predicting the accelerated life test parameters are discussed.

 4. Fiber Accelerating Structures

  SciTech Connect

  Hammond, Andrew P.; /Reed Coll. /SLAC

  2010-08-25

  One of the options for future particle accelerators are photonic band gap (PBG) fiber accelerators. PBG fibers are specially designed optical fibers that use lasers to excite an electric field that is used to accelerate electrons. To improve PBG accelerators, the basic parameters of the fiber were tested to maximize defect size and acceleration. Using the program CUDOS, several accelerating modes were found that maximized these parameters for several wavelengths. The design of multiple defects, similar to having closely bound fibers, was studied to find possible coupling or the change of modes. The amount of coupling was found to be dependent on distance separated. For certain distances accelerating coupled modes were found and examined. In addition, several non-periodic fiber structures were examined using CUDOS. The non-periodic fibers produced several interesting results and promised more modes given time to study them in more detail.

 5. High brightness electron accelerator

  DOEpatents

  Sheffield, Richard L.; Carlsten, Bruce E.; Young, Lloyd M.

  1994-01-01

  A compact high brightness linear accelerator is provided for use, e.g., in a free electron laser. The accelerator has a first plurality of acclerating cavities having end walls with four coupling slots for accelerating electrons to high velocities in the absence of quadrupole fields. A second plurality of cavities receives the high velocity electrons for further acceleration, where each of the second cavities has end walls with two coupling slots for acceleration in the absence of dipole fields. The accelerator also includes a first cavity with an extended length to provide for phase matching the electron beam along the accelerating cavities. A solenoid is provided about the photocathode that emits the electons, where the solenoid is configured to provide a substantially uniform magnetic field over the photocathode surface to minimize emittance of the electons as the electrons enter the first cavity.

 6. Acceleration in astrophysics

  SciTech Connect

  Colgate, S.A.

  1993-12-31

  The origin of cosmic rays and applicable laboratory experiments are discussed. Some of the problems of shock acceleration for the production of cosmic rays are discussed in the context of astrophysical conditions. These are: The presumed unique explanation of the power law spectrum is shown instead to be a universal property of all lossy accelerators; the extraordinary isotropy of cosmic rays and the limited diffusion distances implied by supernova induced shock acceleration requires a more frequent and space-filling source than supernovae; the near perfect adiabaticity of strong hydromagnetic turbulence necessary for reflecting the accelerated particles each doubling in energy roughly 10{sup 5} to {sup 6} scatterings with negligible energy loss seems most unlikely; the evidence for acceleration due to quasi-parallel heliosphere shocks is weak. There is small evidence for the expected strong hydromagnetic turbulence, and instead, only a small number of particles accelerate after only a few shock traversals; the acceleration of electrons in the same collisionless shock that accelerates ions is difficult to reconcile with the theoretical picture of strong hydromagnetic turbulence that reflects the ions. The hydromagnetic turbulence will appear adiabatic to the electrons at their much higher Larmor frequency and so the electrons should not be scattered incoherently as they must be for acceleration. Therefore the electrons must be accelerated by a different mechanism. This is unsatisfactory, because wherever electrons are accelerated these sites, observed in radio emission, may accelerate ions more favorably. The acceleration is coherent provided the reconnection is coherent, in which case the total flux, as for example of collimated radio sources, predicts single charge accelerated energies much greater than observed.

 7. An introduction to acceleration mechanisms

  SciTech Connect

  Palmer, R.B.

  1987-05-01

  This paper discusses the acceleration of charged particles by electromagnetic fields, i.e., by fields that are produced by the motion of other charged particles driven by some power source. The mechanisms that are discussed include: Ponderamotive Forces, Acceleration, Plasma Beat Wave Acceleration, Inverse Free Electron Laser Acceleration, Inverse Cerenkov Acceleration, Gravity Acceleration, 2D Linac Acceleration and Conventional Iris Loaded Linac Structure Acceleration. (LSP)

 8. Schooling in Times of Acceleration

  ERIC Educational Resources Information Center

  Buddeberg, Magdalena; Hornberg, Sabine

  2017-01-01

  Modern societies are characterised by forms of acceleration, which influence social processes. Sociologist Hartmut Rosa has systematised temporal structures by focusing on three categories of social acceleration: technical acceleration, acceleration of social change, and acceleration of the pace of life. All three processes of acceleration are…

 9. Uniformly accelerated black holes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Letelier, Patricio S.; Oliveira, Samuel R.

  2001-09-01

  The static and stationary C metric are examined in a generic framework and their interpretations studied in some detail, especially those with two event horizons, one for the black hole and another for the acceleration. We find that (i) the spacetime of an accelerated static black hole is plagued by either conical singularities or a lack of smoothness and compactness of the black hole horizon, (ii) by using standard black hole thermodynamics we show that accelerated black holes have a higher Hawking temperature than Unruh temperature of the accelerated frame, and (iii) the usual upper bound on the product of the mass and acceleration parameters (<1/27) is just a coordinate artifact. The main results are extended to accelerated rotating black holes with no significant changes.

 10. The Dielectric Wall Accelerator

  SciTech Connect

  Caporaso, George J.; Chen, Yu-Jiuan; Sampayan, Stephen E.

  2009-01-01

  The Dielectric Wall Accelerator (DWA), a class of induction accelerators, employs a novel insulating beam tube to impress a longitudinal electric field on a bunch of charged particles. The surface flashover characteristics of this tube may permit the attainment of accelerating gradients on the order of 100 MV/m for accelerating pulses on the order of a nanosecond in duration. A virtual traveling wave of excitation along the tube is produced at any desired speed by controlling the timing of pulse generating modules that supply a tangential electric field to the tube wall. Because of the ability to control the speed of this virtual wave, the accelerator is capable of handling any charge to mass ratio particle; hence it can be used for electrons, protons and any ion. The accelerator architectures, key technologies and development challenges will be described.

 11. Optically pulsed electron accelerator

  DOEpatents

  Fraser, J.S.; Sheffield, R.L.

  1985-05-20

  An optically pulsed electron accelerator can be used as an injector for a free electron laser and comprises a pulsed light source, such as a laser, for providing discrete incident light pulses. A photoemissive electron source emits electron bursts having the same duration as the incident light pulses when impinged upon by same. The photoemissive electron source is located on an inside wall of a radiofrequency-powered accelerator cell which accelerates the electron burst emitted by the photoemissive electron source.

 12. Optically pulsed electron accelerator

  DOEpatents

  Fraser, John S.; Sheffield, Richard L.

  1987-01-01

  An optically pulsed electron accelerator can be used as an injector for a free electron laser and comprises a pulsed light source, such as a laser, for providing discrete incident light pulses. A photoemissive electron source emits electron bursts having the same duration as the incident light pulses when impinged upon by same. The photoemissive electron source is located on an inside wall of a radio frequency powered accelerator cell which accelerates the electron burst emitted by the photoemissive electron source.

 13. ACCELERATION RESPONSIVE SWITCH

  DOEpatents

  Chabrek, A.F.; Maxwell, R.L.

  1963-07-01

  An acceleration-responsive device with dual channel capabilities whereby a first circuit is actuated upon attainment of a predetermined maximum acceleration level and when the acceleration drops to a predetermined minimum acceleriltion level another circuit is actuated is described. A fluid-damped sensing mass slidably mounted in a relatively frictionless manner on a shaft through the intermediation of a ball bushing and biased by an adjustable compression spring provides inertially operated means for actuating the circuits. (AEC)

 14. The foxhole accelerating structure

  SciTech Connect

  Fernow, R.C.; Claus, J.

  1992-07-17

  This report examines some properties of a new type of open accelerating structure. It consists of a series of rectangular cavities, which we call foxholes, joined by a beam channel. The power for accelerating the particles comes from an external radiation source and enters the cavities through their open upper surfaces. Analytic and computer calculations are presented showing that the foxhole is a suitable structure for accelerating relativistic electrons.

 15. Particle acceleration in flares

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Benz, Arnold O.; Kosugi, Takeo; Aschwanden, Markus J.; Benka, Steve G.; Chupp, Edward L.; Enome, Shinzo; Garcia, Howard; Holman, Gordon D.; Kurt, Victoria G.; Sakao, Taro

  1994-01-01

  Particle acceleration is intrinsic to the primary energy release in the impulsive phase of solar flares, and we cannot understand flares without understanding acceleration. New observations in soft and hard X-rays, gamma-rays and coherent radio emissions are presented, suggesting flare fragmentation in time and space. X-ray and radio measurements exhibit at least five different time scales in flares. In addition, some new observations of delayed acceleration signatures are also presented. The theory of acceleration by parallel electric fields is used to model the spectral shape and evolution of hard X-rays. The possibility of the appearance of double layers is further investigated.

 16. Charged particle accelerator grating

  DOEpatents

  Palmer, Robert B.

  1986-01-01

  A readily disposable and replaceable accelerator grating for a relativistic particle accelerator. The grating is formed for a plurality of liquid droplets that are directed in precisely positioned jet streams to periodically dispose rows of droplets along the borders of a predetermined particle beam path. A plurality of lasers are used to direct laser beams into the droplets, at predetermined angles, thereby to excite the droplets to support electromagnetic accelerating resonances on their surfaces. Those resonances operate to accelerate and focus particles moving along the beam path. As the droplets are distorted or destroyed by the incoming radiation, they are replaced at a predetermined frequency by other droplets supplied through the jet streams.

 17. Charged particle accelerator grating

  DOEpatents

  Palmer, Robert B.

  1986-09-02

  A readily disposable and replaceable accelerator grating for a relativistic particle accelerator. The grating is formed for a plurality of liquid droplets that are directed in precisely positioned jet streams to periodically dispose rows of droplets along the borders of a predetermined particle beam path. A plurality of lasers are used to direct laser beams into the droplets, at predetermined angles, thereby to excite the droplets to support electromagnetic accelerating resonances on their surfaces. Those resonances operate to accelerate and focus particles moving along the beam path. As the droplets are distorted or destroyed by the incoming radiation, they are replaced at a predetermined frequency by other droplets supplied through the jet streams.

 18. Accelerator-based BNCT.

  PubMed

  Kreiner, A J; Baldo, M; Bergueiro, J R; Cartelli, D; Castell, W; Thatar Vento, V; Gomez Asoia, J; Mercuri, D; Padulo, J; Suarez Sandin, J C; Erhardt, J; Kesque, J M; Valda, A A; Debray, M E; Somacal, H R; Igarzabal, M; Minsky, D M; Herrera, M S; Capoulat, M E; Gonzalez, S J; del Grosso, M F; Gagetti, L; Suarez Anzorena, M; Gun, M; Carranza, O

  2014-06-01

  The activity in accelerator development for accelerator-based BNCT (AB-BNCT) both worldwide and in Argentina is described. Projects in Russia, UK, Italy, Japan, Israel, and Argentina to develop AB-BNCT around different types of accelerators are briefly presented. In particular, the present status and recent progress of the Argentine project will be reviewed. The topics will cover: intense ion sources, accelerator tubes, transport of intense beams, beam diagnostics, the (9)Be(d,n) reaction as a possible neutron source, Beam Shaping Assemblies (BSA), a treatment room, and treatment planning in realistic cases.

 19. High Gradient Accelerator Research

  SciTech Connect

  Temkin, Richard

  2016-07-12

  The goal of the MIT program of research on high gradient acceleration is the development of advanced acceleration concepts that lead to a practical and affordable next generation linear collider at the TeV energy level. Other applications, which are more near-term, include accelerators for materials processing; medicine; defense; mining; security; and inspection. The specific goals of the MIT program are: • Pioneering theoretical research on advanced structures for high gradient acceleration, including photonic structures and metamaterial structures; evaluation of the wakefields in these advanced structures • Experimental research to demonstrate the properties of advanced structures both in low-power microwave cold test and high-power, high-gradient test at megawatt power levels • Experimental research on microwave breakdown at high gradient including studies of breakdown phenomena induced by RF electric fields and RF magnetic fields; development of new diagnostics of the breakdown process • Theoretical research on the physics and engineering features of RF vacuum breakdown • Maintaining and improving the Haimson / MIT 17 GHz accelerator, the highest frequency operational accelerator in the world, a unique facility for accelerator research • Providing the Haimson / MIT 17 GHz accelerator facility as a facility for outside users • Active participation in the US DOE program of High Gradient Collaboration, including joint work with SLAC and with Los Alamos National Laboratory; participation of MIT students in research at the national laboratories • Training the next generation of Ph. D. students in the field of accelerator physics.

 20. FFAGS for rapid acceleration

  SciTech Connect

  Carol J. Johnstone and Shane Koscielniak

  2002-09-30

  When large transverse and longitudinal emittances are to be transported through a circular machine, extremely rapid acceleration holds the advantage that the beam becomes immune to nonlinear resonances because there is insufficient time for amplitudes to build up. Uncooled muon beams exhibit large emittances and require fast acceleration to avoid decay losses and would benefit from this style of acceleration. The approach here employs a fixed-field alternating gradient or FFAG magnet structure and a fixed frequency acceleration system. Acceptance is enhanced by the use only of linear lattice elements, and fixed-frequency rf enables the use of cavities with large shunt resistance and quality factor.

 1. Acceleration of polarized protons in circular accelerators

  SciTech Connect

  Courant, E.D.; Ruth, R.D.

  1980-09-12

  The theory of depolarization in circular accelerators is presented. The spin equation is first expressed in terms of the particle orbit and then converted to the equivalent spinor equation. The spinor equation is then solved for three different situations: (1) a beam on a flat top near a resonance, (2) uniform acceleration through an isolated resonance, and (3) a model of a fast resonance jump. Finally, the depolarization coefficient, epsilon, is calculated in terms of properties of the particle orbit and the results are applied to a calculation of depolarization in the AGS.

 2. Scaling FFAG accelerator for muon acceleration

  SciTech Connect

  Lagrange, JB.; Planche, T.; Mori, Y.

  2011-10-06

  Recent developments in scaling fixed field alternating gradient (FFAG) accelerators have opened new ways for lattice design, with straight sections, and insertions like dispersion suppressors. Such principles and matching issues are detailed in this paper. An application of these new concepts is presented to overcome problems in the PRISM project.

 3. Scaling FFAG accelerator for muon acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lagrange, JB.; Planche, T.; Mori, Y.

  2011-10-01

  Recent developments in scaling fixed field alternating gradient (FFAG) accelerators have opened new ways for lattice design, with straight sections, and insertions like dispersion suppressors. Such principles and matching issues are detailed in this paper. An application of these new concepts is presented to overcome problems in the PRISM project.

 4. Angular velocities, angular accelerations, and coriolis accelerations

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Graybiel, A.

  1975-01-01

  Weightlessness, rotating environment, and mathematical analysis of Coriolis acceleration is described for man's biological effective force environments. Effects on the vestibular system are summarized, including the end organs, functional neurology, and input-output relations. Ground-based studies in preparation for space missions are examined, including functional tests, provocative tests, adaptive capacity tests, simulation studies, and antimotion sickness.

 5. Induction linear accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Birx, Daniel

  1992-03-01

  Among the family of particle accelerators, the Induction Linear Accelerator is the best suited for the acceleration of high current electron beams. Because the electromagnetic radiation used to accelerate the electron beam is not stored in the cavities but is supplied by transmission lines during the beam pulse it is possible to utilize very low Q (typically<10) structures and very large beam pipes. This combination increases the beam breakup limited maximum currents to of order kiloamperes. The micropulse lengths of these machines are measured in 10's of nanoseconds and duty factors as high as 10-4 have been achieved. Until recently the major problem with these machines has been associated with the pulse power drive. Beam currents of kiloamperes and accelerating potentials of megavolts require peak power drives of gigawatts since no energy is stored in the structure. The marriage of liner accelerator technology and nonlinear magnetic compressors has produced some unique capabilities. It now appears possible to produce electron beams with average currents measured in amperes, peak currents in kiloamperes and gradients exceeding 1 MeV/meter, with power efficiencies approaching 50%. The nonlinear magnetic compression technology has replaced the spark gap drivers used on earlier accelerators with state-of-the-art all-solid-state SCR commutated compression chains. The reliability of these machines is now approaching 1010 shot MTBF. In the following paper we will briefly review the historical development of induction linear accelerators and then discuss the design considerations.

 6. Accelerator Science: Why RF?

  SciTech Connect

  Lincoln, Don

  2016-12-21

  Particle accelerators can fire beams of subatomic particles at near the speed of light. The accelerating force is generated using radio frequency technology and a whole lot of interesting features. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains how it all works.

 7. Particle Acceleration in Jets

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Nishikawa, Ken-Ichi

  2005-01-01

  Nonthermal radiation observed from astrophysical systems containing relativistic jets and shocks, e.g., active galactic nuclei (AGNs), gamma ray burst (GRBs), and Galactic microquasar systems usually have power-law emission spectra. Fermi acceleration is the mechanism usually assumed for the acceleration of particles in astrophysical environments.

 8. Accelerators Beyond The Tevatron?

  SciTech Connect

  Lach, Joseph; /Fermilab

  2010-07-01

  Following the successful operation of the Fermilab superconducting accelerator three new higher energy accelerators were planned. They were the UNK in the Soviet Union, the LHC in Europe, and the SSC in the United States. All were expected to start producing physics about 1995. They did not. Why?

 9. Accelerators (3/5)

  ScienceCinema

  None

  2016-07-12

  1a) Introduction and motivation 1b) History and accelerator types 2) Transverse beam dynamics 3a) Longitudinal beam dynamics 3b) Figure of merit of a synchrotron/collider 3c) Beam control 4) Main limiting factors 5) Technical challenges Prerequisite knowledge: Previous knowledge of accelerators is not required.

 10. Diagnostics for induction accelerators

  SciTech Connect

  Fessenden, T.J.

  1996-04-01

  The induction accelerator was conceived by N. C. Christofilos and first realized as the Astron accelerator that operated at LLNL from the early 1960`s to the end of 1975. This accelerator generated electron beams at energies near 6 MeV with typical currents of 600 Amperes in 400 ns pulses. The Advanced Test Accelerator (ATA) built at Livermore`s Site 300 produced 10,000 Ampere beams with pulse widths of 70 ns at energies approaching 50 MeV. Several other electron and ion induction accelerators have been fabricated at LLNL and LBNL. This paper reviews the principal diagnostics developed through efforts by scientists at both laboratories for measuring the current, position, energy, and emittance of beams generated by these high current, short pulse accelerators. Many of these diagnostics are closely related to those developed for other accelerators. However, the very fast and intense current pulses often require special diagnostic techniques and considerations. The physics and design of the more unique diagnostics developed for electron induction accelerators are presented and discussed in detail.

 11. Accelerators (4/5)

  ScienceCinema

  None

  2016-07-12

  1a) Introduction and motivation 1b) History and accelerator types 2) Transverse beam dynamics 3a) Longitudinal beam dynamics 3b) Figure of merit of a synchrotron/collider 3c) Beam control 4) Main limiting factors 5) Technical challenges Prerequisite knowledge: Previous knowledge of accelerators is not required.

 12. Measuring Model Rocket Acceleration.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Jenkins, Randy A.

  1993-01-01

  Presents an experiment that measures the acceleration and velocity of a model rocket. Lift-off information is transmitted to a computer that creates a graph of the velocity. Discusses the analysis of the computer-generated data and differences between calculated and experimental velocity and acceleration of several rocket types. (MDH)

 13. Microscale acceleration history discriminators

  DOEpatents

  Polosky, Marc A.; Plummer, David W.

  2002-01-01

  A new class of micromechanical acceleration history discriminators is claimed. These discriminators allow the precise differentiation of a wide range of acceleration-time histories, thereby allowing adaptive events to be triggered in response to the severity (or lack thereof) of an external environment. Such devices have applications in airbag activation, and other safety and surety applications.

 14. Accelerators (5/5)

  ScienceCinema

  None

  2016-07-12

  1a) Introduction and motivation 1b) History and accelerator types 2) Transverse beam dynamics 3a) Longitudinal beam dynamics 3b) Figure of merit of a synchrotron/collider 3c) Beam control 4) Main limiting factors 5) Technical challenges Prerequisite knowledge: Previous knowledge of accelerators is not required.

 15. Accelerators Beyond The Tevatron?

  SciTech Connect

  Lach, Joseph

  2010-07-29

  Following the successful operation of the Fermilab superconducting accelerator three new higher energy accelerators were planned. They were the UNK in the Soviet Union, the LHC in Europe, and the SSC in the United States. All were expected to start producing physics about 1995. They did not. Why?.

 16. Accelerators, Beams And Physical Review Special Topics - Accelerators And Beams

  SciTech Connect

  Siemann, R.H.; /SLAC

  2011-10-24

  Accelerator science and technology have evolved as accelerators became larger and important to a broad range of science. Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams was established to serve the accelerator community as a timely, widely circulated, international journal covering the full breadth of accelerators and beams. The history of the journal and the innovations associated with it are reviewed.

 17. Large electrostatic accelerators

  SciTech Connect

  Jones, C.M.

  1984-01-01

  The increasing importance of energetic heavy ion beams in the study of atomic physics, nuclear physics, and materials science has partially or wholly motivated the construction of a new generation of large electrostatic accelerators designed to operate at terminal potentials of 20 MV or above. In this paper, the author briefly discusses the status of these new accelerators and also discusses several recent technological advances which may be expected to further improve their performance. The paper is divided into four parts: (1) a discussion of the motivation for the construction of large electrostatic accelerators, (2) a description and discussion of several large electrostatic accelerators which have been recently completed or are under construction, (3) a description of several recent innovations which may be expected to improve the performance of large electrostatic accelerators in the future, and (4) a description of an innovative new large electrostatic accelerator whose construction is scheduled to begin next year. Due to time and space constraints, discussion is restricted to consideration of only tandem accelerators.

 18. Vacuum Beat Wave Accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Moore, C. I.; Hafizi, B.; Ting, A.; Burris, H. R.; Sprangle, P.; Esarey, E.; Ganguly, A.; Hirshfield, J. L.

  1997-11-01

  The Vacuum Beat Wave Accelerator (VBWA) is a particle acceleration scheme which uses the non-linear ponderomotive beating of two different frequency laser beams to accelerate electrons. A proof-of-principle experiment to demonstrate the VBWA is underway at the Naval Research Laboratory (NRL). This experiment will use the beating of a 1054 nm and 527 nm laser pulse from the NRL T-cubed laser to generate the beat wave and a 4.5 MeV RF electron gun as the electron source. Simulation results and the experimental design will be presented. The suitability of using axicon or higher order Gaussian laser beams will also be discussed.

 19. Ion beam accelerator system

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Aston, Graeme (Inventor)

  1984-01-01

  A system is described that combines geometrical and electrostatic focusing to provide high ion extraction efficiency and good focusing of an accelerated ion beam. The apparatus includes a pair of curved extraction grids (16, 18) with multiple pairs of aligned holes positioned to direct a group of beamlets (20) along converging paths. The extraction grids are closely spaced and maintained at a moderate potential to efficiently extract beamlets of ions and allow them to combine into a single beam (14). An accelerator electrode device (22) downstream from the extraction grids, is at a much lower potential than the grids to accelerate the combined beam.

 20. Ion beam accelerator system

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Aston, G. (Inventor)

  1981-01-01

  A system is described that combines geometrical and electrostatic focusing to provide high ion extraction efficiency and good focusing of an accelerated ion beam. The apparatus includes a pair of curved extraction grids with multiple pairs of aligned holes positioned to direct a group of beamlets along converging paths. The extraction grids are closely spaced and maintained at a moderate potential to efficiently extract beamlets of ions and allow them to combine into a single beam. An accelerator electrode device downstream from the extraction grids is at a much lower potential than the grids to accelerate the combined beam. The application of the system to ion implantation is mentioned.

 1. CLASHING BEAM PARTICLE ACCELERATOR

  DOEpatents

  Burleigh, R.J.

  1961-04-11

  A charged-particle accelerator of the proton synchrotron class having means for simultaneously accelerating two separate contra-rotating particle beams within a single annular magnet structure is reported. The magnet provides two concentric circular field regions of opposite magnetic polarity with one field region being of slightly less diameter than the other. The accelerator includes a deflector means straddling the two particle orbits and acting to collide the two particle beams after each has been accelerated to a desired energy. The deflector has the further property of returning particles which do not undergo collision to the regular orbits whereby the particles recirculate with the possibility of colliding upon subsequent passages through the deflector.

 2. Vibration control in accelerators

  SciTech Connect

  Montag, C.

  2011-01-01

  In the vast majority of accelerator applications, ground vibration amplitudes are well below tolerable magnet jitter amplitudes. In these cases, it is necessary and sufficient to design a rigid magnet support structure that does not amplify ground vibration. Since accelerator beam lines are typically installed at an elevation of 1-2m above ground level, special care has to be taken in order to avoid designing a support structure that acts like an inverted pendulum with a low resonance frequency, resulting in untolerable lateral vibration amplitudes of the accelerator components when excited by either ambient ground motion or vibration sources within the accelerator itself, such as cooling water pumps or helium flow in superconducting magnets. In cases where ground motion amplitudes already exceed the required jiter tolerances, for instance in future linear colliders, passive vibration damping or active stabilization may be considered.

 3. Dielectric assist accelerating structure

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Satoh, D.; Yoshida, M.; Hayashizaki, N.

  2016-01-01

  A higher-order TM02 n mode accelerating structure is proposed based on a novel concept of dielectric loaded rf cavities. This accelerating structure consists of ultralow-loss dielectric cylinders and disks with irises which are periodically arranged in a metallic enclosure. Unlike conventional dielectric loaded accelerating structures, most of the rf power is stored in the vacuum space near the beam axis, leading to a significant reduction of the wall loss, much lower than that of conventional normal-conducting linac structures. This allows us to realize an extremely high quality factor and a very high shunt impedance at room temperature. A simulation of a 5 cell prototype design with an existing alumina ceramic indicates an unloaded quality factor of the accelerating mode over 120 000 and a shunt impedance exceeding 650 M Ω /m at room temperature.

 4. Wake field acceleration experiments

  SciTech Connect

  Simpson, J.D.

  1988-01-01

  Where and how will wake field acceleration devices find use for other than, possibly, accelerators for high energy physics. I don't know that this can be responsibly answered at this time. What I can do is describe some recent results from an ongoing experimental program at Argonne which support the idea that wake field techniques and devices are potentially important for future accelerators. Perhaps this will spawn expanded interest and even new ideas for the use of this new technology. The Argonne program, and in particular the Advanced Accelerator Test Facility (AATF), has been reported in several fairly recent papers and reports. But because this is a substantially new audience for the subject, I will include a brief review of the program and the facility before describing experiments. 10 refs., 7 figs.

 5. Accelerator on a Chip

  SciTech Connect

  England, Joel

  2014-06-30

  SLAC's Joel England explains how the same fabrication techniques used for silicon computer microchips allowed their team to create the new laser-driven particle accelerator chips. (SLAC Multimedia Communications)

 6. Charged particle accelerator grating

  DOEpatents

  Palmer, R.B.

  1985-09-09

  A readily disposable and replaceable accelerator grating for a relativistic particle accelerator is described. The grating is formed for a plurality of liquid droplets that are directed in precisely positioned jet streams to periodically dispose rows of droplets along the borders of a predetermined particle beam path. A plurality of lasers are used to direct laser beams onto the droplets, at predetermined angles, thereby to excite the droplets to support electromagnetic accelerating resonances on their surfaces. Those resonances operate to accelerate and focus particles moving along the beam path. As the droplets are distorted or destroyed by the incoming radiation, they are replaced at a predetermined frequency by other droplets supplied through the jet streams.

 7. HEAVY ION LINEAR ACCELERATOR

  DOEpatents

  Van Atta, C.M.; Beringer, R.; Smith, L.

  1959-01-01

  A linear accelerator of heavy ions is described. The basic contributions of the invention consist of a method and apparatus for obtaining high energy particles of an element with an increased charge-to-mass ratio. The method comprises the steps of ionizing the atoms of an element, accelerating the resultant ions to an energy substantially equal to one Mev per nucleon, stripping orbital electrons from the accelerated ions by passing the ions through a curtain of elemental vapor disposed transversely of the path of the ions to provide a second charge-to-mass ratio, and finally accelerating the resultant stripped ions to a final energy of at least ten Mev per nucleon.

 8. Principles of Induction Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Briggs*, Richard J.

  The basic concepts involved in induction accelerators are introduced in this chapter. The objective is to provide a foundation for the more detailed coverage of key technology elements and specific applications in the following chapters. A wide variety of induction accelerators are discussed in the following chapters, from the high current linear electron accelerator configurations that have been the main focus of the original developments, to circular configurations like the ion synchrotrons that are the subject of more recent research. The main focus in the present chapter is on the induction module containing the magnetic core that plays the role of a transformer in coupling the pulsed power from the modulator to the charged particle beam. This is the essential common element in all these induction accelerators, and an understanding of the basic processes involved in its operation is the main objective of this chapter. (See [1] for a useful and complementary presentation of the basic principles in induction linacs.)

 9. Accelerator on a Chip

  ScienceCinema

  England, Joel

  2016-07-12

  SLAC's Joel England explains how the same fabrication techniques used for silicon computer microchips allowed their team to create the new laser-driven particle accelerator chips. (SLAC Multimedia Communications)

 10. DIELECTRIC WALL ACCELERATOR TECHNOLOGY

  SciTech Connect

  Sampayan, S; Caporaso, G; Chen, Y; Harris, J; Hawkins, S; Holmes, C; Nelson, S; Poole, B; Rhodes, M; Sanders, D; Sullivan, J; Wang, L; Watson, J

  2007-10-18

  The dielectric wall accelerator (DWA) is a compact pulsed power device where the pulse forming lines, switching, and vacuum wall are integrated into a single compact geometry. For this effort, we initiated a extensive compact pulsed power development program and have pursued the study of switching (gas, oil, laser induced surface flashover and photoconductive), dielectrics (ceramics and nanoparticle composites), pulse forming line topologies (asymmetric and symmetric Blumleins and zero integral pulse forming lines), and multilayered vacuum insulator (HGI) technology. Finally, we fabricated an accelerator cell for test on ETAII (a 5.5 MeV, 2 kA, 70 ns pulsewidth electron beam accelerator). We review our past results and report on the progress of accelerator cell testing.

 11. Amps particle accelerator definition study

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Sellen, J. M., Jr.

  1975-01-01

  The Particle Accelerator System of the AMPS (Atmospheric, Magnetospheric, and Plasmas in Space) payload is a series of charged particle accelerators to be flown with the Space Transportation System Shuttle on Spacelab missions. In the configuration presented, the total particle accelerator system consists of an energetic electron beam, an energetic ion accelerator, and both low voltage and high voltage plasma acceleration devices. The Orbiter is illustrated with such a particle accelerator system.

 12. Designing reliability into accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hutton, A.

  1992-07-01

  Future accelerators will have to provide a high degree of reliability. Quality must be designed in right from the beginning and must remain a central theme throughout the project. The problem is similar to the problems facing US industry today, and examples of the successful application of quality engineering will be given. Different aspects of an accelerator project will be addressed: Concept, Design, Motivation, Management Techniques, and Fault Diagnosis. The importance of creating and maintaining a coherent team will be stressed.

 13. Microgravity Acceleration Measurement System

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Foster, William

  2009-01-01

  Microgravity Acceleration Measurement System (MAMS) is an ongoing study of the small forces (vibrations and accelerations) on the ISS that result from the operation of hardware, crew activities, as well as dockings and maneuvering. Results will be used to generalize the types of vibrations affecting vibration-sensitive experiments. Investigators seek to better understand the vibration environment on the space station to enable future research.

 14. CEBAF Accelerator Achievements

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Chao, Y. C.; Drury, M.; Hovater, C.; Hutton, A.; Krafft, G. A.; Poelker, M.; Reece, C.; Tiefenback, M.

  2011-05-01

  In the past decade, nuclear physics users of Jefferson Lab's Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF) have benefited from accelerator physics advances and machine improvements. As of early 2011, CEBAF operates routinely at 6 GeV, with a 12 GeV upgrade underway. This article reports highlights of CEBAF's scientific and technological evolution in the areas of cryomodule refurbishment, RF control, polarized source development, beam transport for parity experiments, magnets and hysteresis handling, beam breakup, and helium refrigerator operational optimization.

 15. Breakthrough: Fermilab Accelerator Technology

  ScienceCinema

  None

  2016-07-12

  There are more than 30,000 particle accelerators in operation around the world. At Fermilab, scientists are collaborating with other laboratories and industry to optimize the manufacturing processes for a new type of powerful accelerator that uses superconducting niobium cavities. Experimenting with unique polishing materials, a Fermilab team has now developed an efficient and environmentally friendly way of creating cavities that can propel particles with more than 30 million volts per meter.

 16. Rolamite acceleration sensor

  DOEpatents

  Abbin, Joseph P.; Briner, Clifton F.; Martin, Samuel B.

  1993-01-01

  A rolamite acceleration sensor which has a failsafe feature including a housing, a pair of rollers, a tension band wrapped in an S shaped fashion around the rollers, wherein the band has a force-generation cut out and a failsafe cut out or weak portion. The failsafe cut out or weak portion breaks when the sensor is subjected to an excessive acceleration so that the sensor fails in an open circuit (non-conducting) state permanently.

 17. Rolamite acceleration sensor

  DOEpatents

  Abbin, J.P.; Briner, C.F.; Martin, S.B.

  1993-12-21

  A rolamite acceleration sensor is described which has a failsafe feature including a housing, a pair of rollers, a tension band wrapped in an S shaped fashion around the rollers, wherein the band has a force-generation cut out and a failsafe cut out or weak portion. The failsafe cut out or weak portion breaks when the sensor is subjected to an excessive acceleration so that the sensor fails in an open circuit (non-conducting) state permanently. 6 figures.

 18. Collective field accelerator

  DOEpatents

  Luce, John S.

  1978-01-01

  A collective field accelerator which operates with a vacuum diode and utilizes a grooved cathode and a dielectric anode that operates with a relativistic electron beam with a .nu./.gamma. of .about. 1, and a plurality of dielectric lenses having an axial magnetic field thereabout to focus the collectively accelerated electrons and ions which are ejected from the anode. The anode and lenses operate as unoptimized r-f cavities which modulate and focus the beam.

 19. Accelerators for America's Future

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bai, Mei

  2016-03-01

  Particle accelerator, a powerful tool to energize beams of charged particles to a desired speed and energy, has been the working horse for investigating the fundamental structure of matter and fundermental laws of nature. Most known examples are the 2-mile long Stanford Linear Accelerator at SLAC, the high energy proton and anti-proton collider Tevatron at FermiLab, and Large Hadron Collider that is currently under operation at CERN. During the less than a century development of accelerator science and technology that led to a dazzling list of discoveries, particle accelerators have also found various applications beyond particle and nuclear physics research, and become an indispensible part of the economy. Today, one can find a particle accelerator at almost every corner of our lives, ranging from the x-ray machine at the airport security to radiation diagnostic and therapy in hospitals. This presentation will give a brief introduction of the applications of this powerful tool in fundermental research as well as in industry. Challenges in accelerator science and technology will also be briefly presented

 20. Biomedical accelerator mass spectrometry

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Freeman, Stewart P. H. T.; Vogel, John S.

  1995-05-01

  Ultrasensitive SIMS with accelerator based spectrometers has recently begun to be applied to biomedical problems. Certain very long-lived radioisotopes of very low natural abundances can be used to trace metabolism at environmental dose levels ( [greater-or-equal, slanted] z mol in mg samples). 14C in particular can be employed to label a myriad of compounds. Competing technologies typically require super environmental doses that can perturb the system under investigation, followed by uncertain extrapolation to the low dose regime. 41Ca and 26Al are also used as elemental tracers. Given the sensitivity of the accelerator method, care must be taken to avoid contamination of the mass spectrometer and the apparatus employed in prior sample handling including chemical separation. This infant field comprises the efforts of a dozen accelerator laboratories. The Center for Accelerator Mass Spectrometry has been particularly active. In addition to collaborating with groups further afield, we are researching the kinematics and binding of genotoxins in-house, and we support innovative uses of our capability in the disciplines of chemistry, pharmacology, nutrition and physiology within the University of California. The field can be expected to grow further given the numerous potential applications and the efforts of several groups and companies to integrate more the accelerator technology into biomedical research programs; the development of miniaturized accelerator systems and ion sources capable of interfacing to conventional HPLC and GMC, etc. apparatus for complementary chemical analysis is anticipated for biomedical laboratories.

 1. Laser Ion Acceleration Control

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kawata, Shigeo; Nagashima, T.; Izumiyama, T.; Sato, D.; Takano, M.; Barada, D.; Ma, Y. Y.; Gu, Y. J.; Kong, Q.; Wang, P. X.; Wang, W. M.

  2013-10-01

  An intense femtosecond pulsed laser is employed to accelerate ions. The issues in the laser ion accelerator include the energy efficiency from the laser to the ions, the ion beam collimation, the ion energy spectrum control, the ion beam bunching, the ion particle energy control, etc. In the study particle computer simulations were performed to solve the issues, and each component was designed to control the ion beam quality. When an intense laser illuminates a target, electrons in the target are accelerated and leave from the target; temporarily a strong electric field is formed between the high-energy electrons and the target ions, and the target ions are accelerated. The energy efficiency from the laser to ions was improved by using a solid target with a fine sub-wavelength structure or by a near critical density gas plasma. The ion beam collimation was realized by holes behind the solid target. The control of the ion energy spectrum and the ion particle energy, and the ion beam bunching were successfully realized by a multi-stage laser-target interaction. The present study proposed a novel concept for a future compact laser ion accelerator, based on each component study required to control the ion beam quality and parameters. Partly supported by JSPS, MEXT, CORE, Japan/US Cooperation program, ASHULA and ILE/Osaka University.

 2. Dielectric laser accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  England, R. Joel; Noble, Robert J.; Bane, Karl; Dowell, David H.; Ng, Cho-Kuen; Spencer, James E.; Tantawi, Sami; Wu, Ziran; Byer, Robert L.; Peralta, Edgar; Soong, Ken; Chang, Chia-Ming; Montazeri, Behnam; Wolf, Stephen J.; Cowan, Benjamin; Dawson, Jay; Gai, Wei; Hommelhoff, Peter; Huang, Yen-Chieh; Jing, Chunguang; McGuinness, Christopher; Palmer, Robert B.; Naranjo, Brian; Rosenzweig, James; Travish, Gil; Mizrahi, Amit; Schachter, Levi; Sears, Christopher; Werner, Gregory R.; Yoder, Rodney B.

  2014-10-01

  The use of infrared lasers to power optical-scale lithographically fabricated particle accelerators is a developing area of research that has garnered increasing interest in recent years. The physics and technology of this approach is reviewed, which is referred to as dielectric laser acceleration (DLA). In the DLA scheme operating at typical laser pulse lengths of 0.1 to 1 ps, the laser damage fluences for robust dielectric materials correspond to peak surface electric fields in the GV /m regime. The corresponding accelerating field enhancement represents a potential reduction in active length of the accelerator between 1 and 2 orders of magnitude. Power sources for DLA-based accelerators (lasers) are less costly than microwave sources (klystrons) for equivalent average power levels due to wider availability and private sector investment. Because of the high laser-to-particle coupling efficiency, required pulse energies are consistent with tabletop microJoule class lasers. Combined with the very high (MHz) repetition rates these lasers can provide, the DLA approach appears promising for a variety of applications, including future high-energy physics colliders, compact light sources, and portable medical scanners and radiative therapy machines.

 3. Electrostatic Plasma Accelerator (EPA)

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Brophy, John R.; Aston, Graeme

  1989-01-01

  The Electrostatic Plasma Accelerator (EPA) is a thruster concept which promises specific impulse levels between low power arcjets and those of the ion engine while retaining the relative simplicity of the arcjet. The EPA thruster produces thrust through the electrostatic acceleration of a moderately dense plasma. No accelerating electrodes are used and the specific impulse is a direct function of the applied discharge voltage and the propellant atomic mass. The goal of the present program is to demonstrate feasibility of the EPA thruster concept through experimental and theoretical investigations of the EPA acceleration mechanism and discharge chamber performance. Experimental investigations will include operating the test bed ion (TBI) engine as an EPA thruster and parametrically varying the thruster geometry and operating conditions to quantify the electrostatic plasma acceleration effect. The theoretical investigations will include the development of a discharge chamber model which describes the relationships between the engine size, plasma properties, and overall performance. For the EPA thruster to be a viable propulsion concept, overall thruster efficiencies approaching 30% with specific impulses approaching 1000 s must be achieved.

 4. Advanced accelerator theory development

  SciTech Connect

  Sampayan, S.E.; Houck, T.L.; Poole, B.; Tishchenko, N.; Vitello, P.A.; Wang, I.

  1998-02-09

  A new accelerator technology, the dielectric wall accelerator (DWA), is potentially an ultra compact accelerator/pulsed power driver. This new accelerator relies on three new components: the ultra-high gradient insulator, the asymmetric Blumlein and low jitter switches. In this report, we focused our attention on the first two components of the DWA system the insulators and the asymmetric Blumlein. First, we sought to develop the necessary design tools to model and scale the behavior of the high gradient insulator. To perform this task we concentrated on modeling the discharge processes (i.e., initiation and creation of the surface discharge). In addition, because these high gradient structures exhibit favorable microwave properties in certain accelerator configurations, we performed experiments and calculations to determine the relevant electromagnetic properties. Second, we performed circuit modeling to understand energy coupling to dynamic loads by the asymmetric Blumlein. Further, we have experimentally observed a non-linear coupling effect in certain asymmetric Blumlein configurations. That is, as these structures are stacked into a complete module, the output voltage does not sum linearly and a lower than expected output voltage results. Although we solved this effect experimentally, we performed calculations to understand this effect more fully to allow better optimization of this DWA pulse-forming line system.

 5. Plasma-based accelerator structures

  SciTech Connect

  Schroeder, Carl B.

  1999-12-01

  Plasma-based accelerators have the ability to sustain extremely large accelerating gradients, with possible high-energy physics applications. This dissertation further develops the theory of plasma-based accelerators by addressing three topics: the performance of a hollow plasma channel as an accelerating structure, the generation of ultrashort electron bunches, and the propagation of laser pulses is underdense plasmas.

 6. Perturbations for transient acceleration

  SciTech Connect

  Vargas, Cristofher Zuñiga; Zimdahl, Winfried; Hipólito-Ricaldi, Wiliam S. E-mail: hipolito@ceunes.ufes.br

  2012-04-01

  According to the standard ΛCDM model, the accelerated expansion of the Universe will go on forever. Motivated by recent observational results, we explore the possibility of a finite phase of acceleration which asymptotically approaches another period of decelerated expansion. Extending an earlier study on a corresponding homogeneous and isotropic dynamics, in which interactions between dark matter and dark energy are crucial, the present paper also investigates the dynamics of the matter perturbations both on the Newtonian and General Relativistic (GR) levels and quantifies the potential relevance of perturbations of the dark-energy component. In the background, the model is tested against the Supernova type Ia (SNIa) data of the Constitution set and on the perturbative level against growth rate data, among them those of the WiggleZ survey, and the data of the 2dFGRS project. Our results indicate that a transient phase of accelerated expansion is not excluded by current observations.

 7. Uniform acceleration in general relativity

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Friedman, Yaakov; Scarr, Tzvi

  2015-10-01

  We extend de la Fuente and Romero's (Gen Relativ Gravit 47:33, 2015) defining equation for uniform acceleration in a general curved spacetime from linear acceleration to the full Lorentz covariant uniform acceleration. In a flat spacetime background, we have explicit solutions. We use generalized Fermi-Walker transport to parallel transport the Frenet basis along the trajectory. In flat spacetime, we obtain velocity and acceleration transformations from a uniformly accelerated system to an inertial system. We obtain the time dilation between accelerated clocks. We apply our acceleration transformations to the motion of a charged particle in a constant electromagnetic field and recover the Lorentz-Abraham-Dirac equation.

 8. Microelectromechanical acceleration-sensing apparatus

  DOEpatents

  Lee, Robb M.; Shul, Randy J.; Polosky, Marc A.; Hoke, Darren A.; Vernon, George E.

  2006-12-12

  An acceleration-sensing apparatus is disclosed which includes a moveable shuttle (i.e. a suspended mass) and a latch for capturing and holding the shuttle when an acceleration event is sensed above a predetermined threshold level. The acceleration-sensing apparatus provides a switch closure upon sensing the acceleration event and remains latched in place thereafter. Examples of the acceleration-sensing apparatus are provided which are responsive to an acceleration component in a single direction (i.e. a single-sided device) or to two oppositely-directed acceleration components (i.e. a dual-sided device). A two-stage acceleration-sensing apparatus is also disclosed which can sense two acceleration events separated in time. The acceleration-sensing apparatus of the present invention has applications, for example, in an automotive airbag deployment system.

 9. Diffusive Shock Acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Baring, Matthew

  2003-04-01

  The process of diffusive acceleration of charged particles in shocked plasmas is widely invoked in astrophysics to account for the ubiquitous presence of signatures of non-thermal relativistic electrons and ions in the universe. This statistical energization mechanism, manifested in turbulent media, was first posited by Enrico Fermi in 1949 to explain the observed cosmic ray population, which exhibits an almost power-law distribution in rigidity. The absence of a momentum scale is a key characteristic of diffusive shock acceleration, and astrophysical systems generally only impose scales at the injection (low energy) and loss (high energy) ends of the particle spectrum. The existence of structure in the cosmic ray spectrum (the "knee") at around 3000 TeV has promoted contentions that there are at least two origins for cosmic rays, a galactic one supplying those up to the knee, and perhaps an extragalactic one that can explain even the ultra-high energy cosmic rays (UHECRs) seen at 1-300 EeV. Accounting for the UHECRs with familiar astrophysical sites of acceleration has historically proven difficult due to the need to assume high magnetic fields in order to reduce the shortest diffusive acceleration timescale, the ion gyroperiod, to meaningful values. Yet active galaxies and gamma-ray bursts remain strong and interesting candidate sources for UHECRs, turning the theoretical focus to relativistic shocks. This review summarizes properties of diffusive shock acceleration that are salient to the issue of UHECR generation. These include spectral indices, anisotropies, acceleration efficencies and timescales, as functions of the shock speed and mean field orientation, and also the degree of field turbulence. Astrophysical sites for UHECR production are also critiqued.

 10. 'Light Sail' Acceleration Reexamined

  SciTech Connect

  Macchi, Andrea; Veghini, Silvia; Pegoraro, Francesco

  2009-08-21

  The dynamics of the acceleration of ultrathin foil targets by the radiation pressure of superintense, circularly polarized laser pulses is investigated by analytical modeling and particle-in-cell simulations. By addressing self-induced transparency and charge separation effects, it is shown that for 'optimal' values of the foil thickness only a thin layer at the rear side is accelerated by radiation pressure. The simple 'light sail' model gives a good estimate of the energy per nucleon, but overestimates the conversion efficiency of laser energy into monoenergetic ions.

 11. HIGH GRADIENT INDUCTION ACCELERATOR

  SciTech Connect

  Caporaso, G J; Sampayan, S; Chen, Y; Blackfield, D; Harris, J; Hawkins, S; Holmes, C; Krogh, M; Nelson, S; Nunnally, W; Paul, A; Poole, B; Rhodes, M; Sanders, D; Selenes, K; Sullivan, J; Wang, L; Watson, J

  2007-06-21

  A new type of compact induction accelerator is under development at the Lawrence Livermore National Laboratory that promises to increase the average accelerating gradient by at least an order of magnitude over that of existing induction machines. The machine is based on the use of high gradient vacuum insulators, advanced dielectric materials and switches and is stimulated by the desire for compact flash x-ray radiography sources. Research describing an extreme variant of this technology aimed at proton therapy for cancer will be described. Progress in applying this technology to several applications will be reviewed.

 12. "Light sail" acceleration reexamined.

  PubMed

  Macchi, Andrea; Veghini, Silvia; Pegoraro, Francesco

  2009-08-21

  The dynamics of the acceleration of ultrathin foil targets by the radiation pressure of superintense, circularly polarized laser pulses is investigated by analytical modeling and particle-in-cell simulations. By addressing self-induced transparency and charge separation effects, it is shown that for "optimal" values of the foil thickness only a thin layer at the rear side is accelerated by radiation pressure. The simple "light sail" model gives a good estimate of the energy per nucleon, but overestimates the conversion efficiency of laser energy into monoenergetic ions.

 13. High intensity hadron accelerators

  SciTech Connect

  Teng, L.C.

  1989-05-01

  This rapporteur report consists mainly of two parts. Part I is an abridged review of the status of all High Intensity Hadron Accelerator projects in the world in semi-tabulated form for quick reference and comparison. Part II is a brief discussion of the salient features of the different technologies involved. The discussion is based mainly on my personal experiences and opinions, tempered, I hope, by the discussions I participated in in the various parallel sessions of the workshop. In addition, appended at the end is my evaluation and expression of the merits of high intensity hadron accelerators as research facilities for nuclear and particle physics.

 14. Radioisotope Dating with Accelerators.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Muller, Richard A.

  1979-01-01

  Explains a new method of detecting radioactive isotopes by counting their accelerated ions rather than the atoms that decay during the counting period. This method increases the sensitivity by several orders of magnitude, and allows one to find the ages of much older and smaller samples. (GA)

 15. Accelerated Management Development

  ERIC Educational Resources Information Center

  Munn, Kenn

  1974-01-01

  Western Electric's accelerated management development program for hand picked college graduate students consists of a high risk training project in which the management candidate accomplishes his task or is terminated. The success of such projects puts candidates in third level management in seven years or half the normal time. (DS)

 16. FPGA Verification Accelerator (FVAX)

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Oh, Jane; Burke, Gary

  2008-01-01

  Is Verification Acceleration Possible? - Increasing the visibility of the internal nodes of the FPGA results in much faster debug time - Forcing internal signals directly allows a problem condition to be setup very quickly center dot Is this all? - No, this is part of a comprehensive effort to improve the JPL FPGA design and V&V process.

 17. Combined generating-accelerating buncher for compact linear accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Savin, E. A.; Matsievskiy, S. V.; Sobenin, N. P.; Sokolov, I. D.; Zavadtsev, A. A.

  2016-09-01

  Described in the previous article [1] method of the power extraction from the modulated electron beam has been applied to the compact standing wave electron linear accelerator feeding system, which doesnt require any connection waveguides between the power source and the accelerator itself [2]. Generating and accelerating bunches meet in the hybrid accelerating cell operating at TM020 mode, thus the accelerating module is placed on the axis of the generating module, which consists from the pulsed high voltage electron sources and electrons dumps. This combination makes the accelerator very compact in size which is very valuable for the modern applications such as portable inspection sources. Simulations and geometry cold tests are presented.

 18. Neurodegeneration in accelerated aging.

  PubMed

  Scheibye-Knudsen, Moren

  2016-11-01

  The growing proportion of elderly people represents an increasing economic burden, not least because of age-associated diseases that pose a significant cost to the health service. Finding possible interventions to age-associated disorders therefore have wide ranging implications. A number of genetically defined accelerated aging diseases have been characterized that can aid in our understanding of aging. Interestingly, all these diseases are associated with defects in the maintenance of our genome. A subset of these disorders, Cockayne syndrome, Xeroderma pigmentosum group A and ataxia-telangiectasia, show neurological involvement reminiscent of what is seen in primary human mitochondrial diseases. Mitochondria are the power plants of the cells converting energy stored in oxygen, sugar, fat, and protein into ATP, the energetic currency of our body. Emerging evidence has linked this organelle to aging and finding mitochondrial dysfunction in accelerated aging disorders thereby strengthens the mitochondrial theory of aging. This theory states that an accumulation of damage to the mitochondria may underlie the process of aging. Indeed, it appears that some accelerated aging disorders that show neurodegeneration also have mitochondrial dysfunction. The mitochondrial alterations may be secondary to defects in nuclear DNA repair. Indeed, nuclear DNA damage may lead to increased energy consumption, alterations in mitochondrial ATP production and defects in mitochondrial recycling, a term called mitophagy. These changes may be caused by activation of poly-ADP-ribose-polymerase 1 (PARP1), an enzyme that responds to DNA damage. Upon activation PARP1 utilizes key metabolites that attenuate pathways that are normally protective for the cell. Notably, pharmacological inhibition of PARP1 or reconstitution of the metabolites rescues the changes caused by PARP1 hyperactivation and in many cases reverse the phenotypes associated with accelerated aging. This implies that modulation

 19. Menopause accelerates biological aging

  PubMed Central

  Levine, Morgan E.; Lu, Ake T.; Chen, Brian H.; Hernandez, Dena G.; Singleton, Andrew B.; Ferrucci, Luigi; Bandinelli, Stefania; Salfati, Elias; Manson, JoAnn E.; Quach, Austin; Kusters, Cynthia D. J.; Kuh, Diana; Wong, Andrew; Teschendorff, Andrew E.; Widschwendter, Martin; Ritz, Beate R.; Absher, Devin; Assimes, Themistocles L.; Horvath, Steve

  2016-01-01

  Although epigenetic processes have been linked to aging and disease in other systems, it is not yet known whether they relate to reproductive aging. Recently, we developed a highly accurate epigenetic biomarker of age (known as the “epigenetic clock”), which is based on DNA methylation levels. Here we carry out an epigenetic clock analysis of blood, saliva, and buccal epithelium using data from four large studies: the Women's Health Initiative (n = 1,864); Invecchiare nel Chianti (n = 200); Parkinson's disease, Environment, and Genes (n = 256); and the United Kingdom Medical Research Council National Survey of Health and Development (n = 790). We find that increased epigenetic age acceleration in blood is significantly associated with earlier menopause (P = 0.00091), bilateral oophorectomy (P = 0.0018), and a longer time since menopause (P = 0.017). Conversely, epigenetic age acceleration in buccal epithelium and saliva do not relate to age at menopause; however, a higher epigenetic age in saliva is exhibited in women who undergo bilateral oophorectomy (P = 0.0079), while a lower epigenetic age in buccal epithelium was found for women who underwent menopausal hormone therapy (P = 0.00078). Using genetic data, we find evidence of coheritability between age at menopause and epigenetic age acceleration in blood. Using Mendelian randomization analysis, we find that two SNPs that are highly associated with age at menopause exhibit a significant association with epigenetic age acceleration. Overall, our Mendelian randomization approach and other lines of evidence suggest that menopause accelerates epigenetic aging of blood, but mechanistic studies will be needed to dissect cause-and-effect relationships further. PMID:27457926

 20. Stacked insulator induction accelerator gaps

  SciTech Connect

  Houck, T.I.; Westenskow, G.A.; Kim, J.S.; Eylon, S.; Henestroza, E.; Yu, S.S.; Vanecek, D.

  1997-05-01

  Stacked insulators, with alternating layers of insulating material and conducting film, have been shown to support high surface electrical field stresses. We have investigated the application of the stacked insulator technology to the design of induction accelerator modules for the Relativistic-Klystron Two-Beam Accelerator program. The rf properties of the accelerating gaps using stacked insulators, particularly the impedance at frequencies above the beam pipe cutoff frequency, are investigated. Low impedance is critical for Relativistic-Klystron Two-Beam Accelerator applications where a high current, bunched beam is trsnsported through many accelerating gaps. An induction accelerator module designs using a stacked insulator is presented.

 1. Mass spectrometry with accelerators.

  PubMed

  Litherland, A E; Zhao, X-L; Kieser, W E

  2011-01-01

  As one in a series of articles on Canadian contributions to mass spectrometry, this review begins with an outline of the history of accelerator mass spectrometry (AMS), noting roles played by researchers at three Canadian AMS laboratories. After a description of the unique features of AMS, three examples, (14)C, (10)Be, and (129)I are given to illustrate the methods. The capabilities of mass spectrometry have been extended by the addition of atomic isobar selection, molecular isobar attenuation, further ion acceleration, followed by ion detection and ion identification at essentially zero dark current or ion flux. This has been accomplished by exploiting the techniques and accelerators of atomic and nuclear physics. In 1939, the first principles of AMS were established using a cyclotron. In 1977 the selection of isobars in the ion source was established when it was shown that the (14)N(-) ion was very unstable, or extremely difficult to create, making a tandem electrostatic accelerator highly suitable for assisting the mass spectrometric measurement of the rare long-lived radioactive isotope (14)C in the environment. This observation, together with the large attenuation of the molecular isobars (13)CH(-) and (12)CH 2(-) during tandem acceleration and the observed very low background contamination from the ion source, was found to facilitate the mass spectrometry of (14)C to at least a level of (14)C/C ~ 6 × 10(-16), the equivalent of a radiocarbon age of 60,000 years. Tandem Accelerator Mass Spectrometry, or AMS, has now made possible the accurate radiocarbon dating of milligram-sized carbon samples by ion counting as well as dating and tracing with many other long-lived radioactive isotopes such as (10)Be, (26)Al, (36)Cl, and (129)I. The difficulty of obtaining large anion currents with low electron affinities and the difficulties of isobar separation, especially for the heavier mass ions, has prompted the use of molecular anions and the search for alternative

 2. Review of ion accelerators

  SciTech Connect

  Alonso, J.

  1990-06-01

  The field of ion acceleration to higher energies has grown rapidly in the last years. Many new facilities as well as substantial upgrades of existing facilities have extended the mass and energy range of available beams. Perhaps more significant for the long-term development of the field has been the expansion in the applications of these beams, and the building of facilities dedicated to areas outside of nuclear physics. This review will cover many of these new developments. Emphasis will be placed on accelerators with final energies above 50 MeV/amu. Facilities such as superconducting cyclotrons and storage rings are adequately covered in other review papers, and so will not be covered here.

 3. Accelerator research studies

  SciTech Connect

  Not Available

  1992-01-01

  The Accelerator Research Studies program at the University of Maryland, sponsored by the Department of Energy under grant number DE-FG05-91ER40642, is currently in the first year of a three-year funding cycle. The program consists of the following three tasks: TASK A, Study of Transport and Longitudinal Compression of Intense, High-Brightness Beams, TASK B, Study of Collective Ion Acceleration by Intense Electron Beams and Pseudospark Produced High Brightness Electron Beams; TASK C, Study of a Gyroklystron High-power Microwave Source for Linear Colliders. In this report we document the progress that has been made during the past year for each of the three tasks.

 4. Commissioning the GTA accelerator

  SciTech Connect

  Sander, O.R.; Atkins, W.H.; Bolme, G.O.; Bowling, S.; Brown, S.; Cole, R.; Gilpatrick, J.D.; Garnett, R.; Guy, F.W.; Ingalls, W.B.; Johnson, K.F.; Kerstiens, D.; Little, C.; Lohsen, R.A.; Lloyd, S.; Lysenko, W.P.; Mottershead, C.T.; Neuschaefer, G.; Power, J.; Rusthoi, D.P.; Sandoval, D.P. Stevens, R.R. Jr.; Vaughn, G.; Wadlinger, E.A.; Yuan, V.; Connolly, R.; Weiss, R.; Saadatmand, K.

  1992-09-01

  The Ground Test Accelerator (GTA) is supported by the Strategic Defense command as part of their Neutral Particle Beam (NPB) program. Neutral particles have the advantage that in space they are unaffected by the earth`s magnetic field and travel in straight lines unless they enter the earth`s atmosphere and become charged by stripping. Heavy particles are difficult to stop and can probe the interior of space vehicles; hence, NPB can function as a discriminator between warheads and decoys. We are using GTA to resolve the physics and engineering issues related to accelerating, focusing, and steering a high-brightness, high-current H{sup -} beam and then neutralizing it. Our immediate goal is to produce a 24-MeV, 50mA device with a 2% duty factor.

 5. Commissioning the GTA accelerator

  SciTech Connect

  Sander, O.R.; Atkins, W.H.; Bolme, G.O.; Bowling, S.; Brown, S.; Cole, R.; Gilpatrick, J.D.; Garnett, R.; Guy, F.W.; Ingalls, W.B.; Johnson, K.F.; Kerstiens, D.; Little, C.; Lohsen, R.A.; Lloyd, S.; Lysenko, W.P.; Mottershead, C.T.; Neuschaefer, G.; Power, J.; Rusthoi, D.P.; Sandoval, D.P. Stevens, R.R. Jr.; Vaughn, G.; Wadlinger, E.A.; Yuan, V. ); Connolly, R.; Weiss, R. (Gr

  1992-01-01

  The Ground Test Accelerator (GTA) is supported by the Strategic Defense command as part of their Neutral Particle Beam (NPB) program. Neutral particles have the advantage that in space they are unaffected by the earth's magnetic field and travel in straight lines unless they enter the earth's atmosphere and become charged by stripping. Heavy particles are difficult to stop and can probe the interior of space vehicles; hence, NPB can function as a discriminator between warheads and decoys. We are using GTA to resolve the physics and engineering issues related to accelerating, focusing, and steering a high-brightness, high-current H{sup -} beam and then neutralizing it. Our immediate goal is to produce a 24-MeV, 50mA device with a 2% duty factor.

 6. Auroral ion acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Shalimov, S. L.

  From the altitude of 500 km to 15 R sub E everywhere conic like distributions of H+, O+, He+ ions are moving upwards from the ionosphere along the geomagnetic field lines in the auroral zone. The distributed ions suggest the existence of ion transverse acceleration mechanisms (ITAM) acting below the observation point. The more plausible mechanisms are connected with the resonance of the type wave particle between ions and the observed EIC and LH waves and are also due to the existence of the local transverse electric fields in the ionoshere and the magnetosphere. The known ion transverse acceleration mechanisms were complemented by new results. The conical distributions of ionospheric ions at different altitudes in the auroral zone are pointed out.

 7. Review of accelerator instrumentation

  SciTech Connect

  Pellegrin, J.L.

  1980-05-01

  Some of the problems associated with the monitoring of accelerator beams, particularly storage rings' beams, are reviewed along with their most common solutions. The various electrode structures used for the measurement of beam current, beam position, and the detection of the bunches' transverse oscillations, yield pulses with sub-nanosecond widths. The electronics for the processing of these short pulses involves wide band techniques and circuits usually not readily available from industry or the integrated circuit market: passive or active, successive integrations, linear gating, sample-and-hold circuits with nanosecond acquisition time, etc. This report also presents the work performed recently for monitoring the ultrashort beams of colliding linear accelerators or single-pass colliders. To minimize the beam emittance, the beam position must be measured with a high resolution, and digitized on a pulse-to-pulse basis. Experimental results obtained with the Stanford two-mile Linac single bunches are included.

 8. Hardware Accelerated Simulated Radiography

  SciTech Connect

  Laney, D; Callahan, S; Max, N; Silva, C; Langer, S; Frank, R

  2005-04-12

  We present the application of hardware accelerated volume rendering algorithms to the simulation of radiographs as an aid to scientists designing experiments, validating simulation codes, and understanding experimental data. The techniques presented take advantage of 32 bit floating point texture capabilities to obtain validated solutions to the radiative transport equation for X-rays. An unsorted hexahedron projection algorithm is presented for curvilinear hexahedra that produces simulated radiographs in the absorption-only regime. A sorted tetrahedral projection algorithm is presented that simulates radiographs of emissive materials. We apply the tetrahedral projection algorithm to the simulation of experimental diagnostics for inertial confinement fusion experiments on a laser at the University of Rochester. We show that the hardware accelerated solution is faster than the current technique used by scientists.

 9. Adaptive control for accelerators

  DOEpatents

  Eaton, Lawrie E.; Jachim, Stephen P.; Natter, Eckard F.

  1991-01-01

  An adaptive feedforward control loop is provided to stabilize accelerator beam loading of the radio frequency field in an accelerator cavity during successive pulses of the beam into the cavity. A digital signal processor enables an adaptive algorithm to generate a feedforward error correcting signal functionally determined by the feedback error obtained by a beam pulse loading the cavity after the previous correcting signal was applied to the cavity. Each cavity feedforward correcting signal is successively stored in the digital processor and modified by the feedback error resulting from its application to generate the next feedforward error correcting signal. A feedforward error correcting signal is generated by the digital processor in advance of the beam pulse to enable a composite correcting signal and the beam pulse to arrive concurrently at the cavity.

 10. Pulsed electromagnetic gas acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Jahn, R. G.; Vonjaskowsky, W. F.; Clark, K. E.

  1971-01-01

  Experimental data were combined with one-dimensional conservation relations to yield information on the energy deposition ratio in a parallel-plate accelerator, where the downstream flow was confined to a constant area channel. Approximately 70% of the total input power was detected in the exhaust flow, of which only about 20% appeared as directed kinetic energy, thus implying that a downstream expansion to convert chamber enthalpy into kinetic energy must be an important aspect of conventional high power MPD arcs. Spectroscopic experiments on a quasi-steady MPD argon accelerator verified the presence of A(III) and the absence of A(I), and indicated an azimuthal structure in the jet related to the mass injection locations. Measurements of pressure in the arc chamber and impact pressure in the exhaust jet using a piezocrystal backed by a Plexiglas rod were in good agreement with the electromagnetic thrust model.

 11. Pulsed Drift Tube Accelerator

  SciTech Connect

  Faltens, A.

  2004-10-25

  The pulsed drift-tube accelerator (DTA) concept was revived by Joe Kwan and John Staples and is being considered for the HEDP/WDM application. It could be used to reach the full energy or as an intermediate accelerator between the diode and a high gradient accelerator such as multi-beam r.f. In the earliest LBNL HIF proposals and conceptual drivers it was used as an extended injector to reach energies where an induction linac with magnetic quadrupoles is the best choice. For HEDP, because of the very short pulse duration, the DTA could provide an acceleration rate of about 1MV/m. This note is divided into two parts: the first, a design based on existing experience; the second, an optimistic extrapolation. The first accelerates 16 parallel K{sup +} beams at a constant line charge density of 0.25{micro} C/m per beam to 10 MeV; the second uses a stripper and charge selector at around 4MeV followed by further acceleration to reach 40 MeV. Both benefit from more compact sources than the present 2MV injector source, although that beam is the basis of the first design and is a viable option. A pulsed drift-tube accelerator was the first major HIF experiment at LBNL. It was designed to produce a 2{micro}s rectangular 1 Ampere C{sub s}{sup +} beam at 2MeV. It ran comfortably at 1.6MeV for several years, then at lower voltages and currents for other experiments, and remnants of that experiment are in use in present experiments, still running 25 years later. The 1A current, completely equivalent to 1.8A K{sup +}, was chosen to be intermediate between the beamlets appropriate for a multi-beam accelerator, and a single beam of, say, 10A, at injection energies. The original driver scenarios using one large beam on each side of the reactor rapidly fell out of favor because of the very high transverse and longitudinal fields from the beam space charge, circa 1MV/cm and 250 kV/cm respectively, near the chamber and because of aberrations in focusing a large diameter beam down to a 1

 12. SUPERDIFFUSIVE SHOCK ACCELERATION

  SciTech Connect

  Perri, S.; Zimbardo, G.

  2012-05-10

  The theory of diffusive shock acceleration is extended to the case of superdiffusive transport, i.e., when the mean square deviation grows proportionally to t{sup {alpha}}, with {alpha} > 1. Superdiffusion can be described by a statistical process called Levy random walk, in which the propagator is not a Gaussian but it exhibits power-law tails. By using the propagator appropriate for Levy random walk, it is found that the indices of energy spectra of particles are harder than those obtained where a normal diffusion is envisaged, with the spectral index decreasing with the increase of {alpha}. A new scaling for the acceleration time is also found, allowing substantially shorter times than in the case of normal diffusion. Within this framework we can explain a number of observations of flat spectra in various astrophysical and heliospheric contexts, for instance, for the Crab Nebula and the termination shock of the solar wind.

 13. Accelerators for Cancer Therapy

  DOE R&D Accomplishments Database

  Lennox, Arlene J.

  2000-05-30

  The vast majority of radiation treatments for cancerous tumors are given using electron linacs that provide both electrons and photons at several energies. Design and construction of these linacs are based on mature technology that is rapidly becoming more and more standardized and sophisticated. The use of hadrons such as neutrons, protons, alphas, or carbon, oxygen and neon ions is relatively new. Accelerators for hadron therapy are far from standardized, but the use of hadron therapy as an alternative to conventional radiation has led to significant improvements and refinements in conventional treatment techniques. This paper presents the rationale for radiation therapy, describes the accelerators used in conventional and hadron therapy, and outlines the issues that must still be resolved in the emerging field of hadron therapy.

 14. Accelerated plate tectonics.

  PubMed

  Anderson, D L

  1975-03-21

  The concept of a stressed elastic lithospheric plate riding on a viscous asthenosphere is used to calculate the recurrence interval of great earthquakes at convergent plate boundaries, the separation of decoupling and lithospheric earthquakes, and the migration pattern of large earthquakes along an arc. It is proposed that plate motions accelerate after great decoupling earthquakes and that most of the observed plate motions occur during short periods of time, separated by periods of relative quiescence.

 15. Linear induction accelerator

  DOEpatents

  Buttram, M.T.; Ginn, J.W.

  1988-06-21

  A linear induction accelerator includes a plurality of adder cavities arranged in a series and provided in a structure which is evacuated so that a vacuum inductance is provided between each adder cavity and the structure. An energy storage system for the adder cavities includes a pulsed current source and a respective plurality of bipolar converting networks connected thereto. The bipolar high-voltage, high-repetition-rate square pulse train sets and resets the cavities. 4 figs.

 16. Compact pulsed accelerator

  SciTech Connect

  Rhee, M.J.; Schneider, R.F.

  1983-01-01

  The formation of fast pulses from a current charged transmission line and opening switch is described. By employing a plasma focus as an opening switch and diode in the prototype device, a proton beam of peak energy 250 keV is produced. The time integrated energy spectrum of the beam is constructed from a Thomson spectrograph. Applications of this device as an inexpensive and portable charged particle accelerator are discussed. 7 refs., 5 figs., 1 tab.

 17. ION ACCELERATION SYSTEM

  DOEpatents

  Luce, J.S.; Martin, J.A.

  1960-02-23

  Well focused, intense ion beams are obtained by providing a multi- apertured source grid in front of an ion source chamber and an accelerating multi- apertured grid closely spaced from and in alignment with the source grid. The longest dimensions of the elongated apertures in the grids are normal to the direction of the magnetic field used with the device. Large ion currents may be withdrawn from the source, since they do not pass through any small focal region between the grids.

 18. Frontiers of accelerator instrumentation

  SciTech Connect

  Ross, M.

  1992-08-01

  New technology has permitted significant performance improvements of established instrumentation techniques including beam position and profile monitoring. Fundamentally new profile monitor strategies are required for the next generation of accelerators, especially linear colliders (LC). Beams in these machines may be three orders of magnitude smaller than typical beams in present colliders. In this paper we review both the present performance levels achieved by conventional systems and present some new ideas for future colliders.

 19. Accelerator simulation using computers

  SciTech Connect

  Lee, M.; Zambre, Y.; Corbett, W.

  1992-01-01

  Every accelerator or storage ring system consists of a charged particle beam propagating through a beam line. Although a number of computer programs exits that simulate the propagation of a beam in a given beam line, only a few provide the capabilities for designing, commissioning and operating the beam line. This paper shows how a multi-track'' simulation and analysis code can be used for these applications.

 20. Accelerator simulation using computers

  SciTech Connect

  Lee, M.; Zambre, Y.; Corbett, W.

  1992-01-01

  Every accelerator or storage ring system consists of a charged particle beam propagating through a beam line. Although a number of computer programs exits that simulate the propagation of a beam in a given beam line, only a few provide the capabilities for designing, commissioning and operating the beam line. This paper shows how a ``multi-track`` simulation and analysis code can be used for these applications.

 1. Accelerated Profile HMM Searches.

  PubMed

  Eddy, Sean R

  2011-10-01

  Profile hidden Markov models (profile HMMs) and probabilistic inference methods have made important contributions to the theory of sequence database homology search. However, practical use of profile HMM methods has been hindered by the computational expense of existing software implementations. Here I describe an acceleration heuristic for profile HMMs, the "multiple segment Viterbi" (MSV) algorithm. The MSV algorithm computes an optimal sum of multiple ungapped local alignment segments using a striped vector-parallel approach previously described for fast Smith/Waterman alignment. MSV scores follow the same statistical distribution as gapped optimal local alignment scores, allowing rapid evaluation of significance of an MSV score and thus facilitating its use as a heuristic filter. I also describe a 20-fold acceleration of the standard profile HMM Forward/Backward algorithms using a method I call "sparse rescaling". These methods are assembled in a pipeline in which high-scoring MSV hits are passed on for reanalysis with the full HMM Forward/Backward algorithm. This accelerated pipeline is implemented in the freely available HMMER3 software package. Performance benchmarks show that the use of the heuristic MSV filter sacrifices negligible sensitivity compared to unaccelerated profile HMM searches. HMMER3 is substantially more sensitive and 100- to 1000-fold faster than HMMER2. HMMER3 is now about as fast as BLAST for protein searches.

 2. Acceleration during magnetic reconnection

  SciTech Connect

  Beresnyak, Andrey; Li, Hui

  2015-07-16

  The presentation begins with colorful depictions of solar x-ray flares and references to pulsar phenomena. Plasma reconnection is complex, could be x-point dominated or turbulent, field lines could break due to either resistivity or non-ideal effects, such as electron pressure anisotropy. Electron acceleration is sometimes observed, and sometimes not. One way to study this complex problem is to have many examples of the process (reconnection) and compare them; the other way is to simplify and come to something robust. Ideal MHD (E=0) turbulence driven by magnetic energy is assumed, and the first-order acceleration is sought. It is found that dissipation in big (length >100 ion skin depths) current sheets is universal and independent on microscopic resistivity and the mean imposed field; particles are regularly accelerated while experiencing curvature drift in flows driven by magnetic tension. One example of such flow is spontaneous reconnection. This explains hot electrons with a power-law tail in solar flares, as well as ultrashort time variability in some astrophysical sources.

 3. Accelerator mass spectrometry.

  PubMed

  Hellborg, Ragnar; Skog, Göran

  2008-01-01

  In this overview the technique of accelerator mass spectrometry (AMS) and its use are described. AMS is a highly sensitive method of counting atoms. It is used to detect very low concentrations of natural isotopic abundances (typically in the range between 10(-12) and 10(-16)) of both radionuclides and stable nuclides. The main advantages of AMS compared to conventional radiometric methods are the use of smaller samples (mg and even sub-mg size) and shorter measuring times (less than 1 hr). The equipment used for AMS is almost exclusively based on the electrostatic tandem accelerator, although some of the newest systems are based on a slightly different principle. Dedicated accelerators as well as older "nuclear physics machines" can be found in the 80 or so AMS laboratories in existence today. The most widely used isotope studied with AMS is 14C. Besides radiocarbon dating this isotope is used in climate studies, biomedicine applications and many other fields. More than 100,000 14C samples are measured per year. Other isotopes studied include 10Be, 26Al, 36Cl, 41Ca, 59Ni, 129I, U, and Pu. Although these measurements are important, the number of samples of these other isotopes measured each year is estimated to be less than 10% of the number of 14C samples.

 4. Electrostatic Plasma Accelerator (EPA)

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Brophy, John R.; Aston, Graeme

  1995-01-01

  The application of electric propulsion to communications satellites, however, has been limited to the use of hydrazine thrusters with electric heaters for thrust and specific impulse augmentation. These electrothermal thrusters operate at specific impulse levels of approximately 300 s with heater powers of about 500 W. Low power arcjets (1-3 kW) are currently being investigated as a way to increase specific impulse levels to approximately 500 s. Ion propulsion systems can easily produce specific impulses of 3000 s or greater, but have yet to be applied to communications satellites. The reasons most often given for not using ion propulsion systems are their high level of overall complexity, low thrust with long burn times, and the difficulty of integrating the propulsion system into existing commercial spacecraft busses. The Electrostatic Plasma Accelerator (EPA) is a thruster concept which promises specific impulse levels between low power arcjets and those of the ion engine while retaining the relative simplicity of the arcjet. The EPA thruster produces thrust through the electrostatic acceleration of a moderately dense plasma. No accelerating electrodes are used and the specific impulse is a direct function of the applied discharge voltage and the propellant atomic mass.

 5. Berkeley Proton Linear Accelerator

  DOE R&D Accomplishments Database

  Alvarez, L. W.; Bradner, H.; Franck, J.; Gordon, H.; Gow, J. D.; Marshall, L. C.; Oppenheimer, F. F.; Panofsky, W. K. H.; Richman, C.; Woodyard, J. R.

  1953-10-13

  A linear accelerator, which increases the energy of protons from a 4 Mev Van de Graaff injector, to a final energy of 31.5 Mev, has been constructed. The accelerator consists of a cavity 40 feet long and 39 inches in diameter, excited at resonance in a longitudinal electric mode with a radio-frequency power of about 2.2 x 10{sup 6} watts peak at 202.5 mc. Acceleration is made possible by the introduction of 46 axial "drift tubes" into the cavity, which is designed such that the particles traverse the distance between the centers of successive tubes in one cycle of the r.f. power. The protons are longitudinally stable as in the synchrotron, and are stabilized transversely by the action of converging fields produced by focusing grids. The electrical cavity is constructed like an inverted airplane fuselage and is supported in a vacuum tank. Power is supplied by 9 high powered oscillators fed from a pulse generator of the artificial transmission line type.

 6. ACCELERATION INTEGRATING MEANS

  DOEpatents

  Wilkes, D.F.

  1961-08-29

  An acceleration responsive device is described. A housing has at one end normally open electrical contacts and contains a piston system with a first part of non-magnetic material having metering orifices in the side walls for forming an air bearing between it and the walls of the housing; this first piston part is normally held against the other end of the housing from the noted contacts by a second piston or reset part. The reset part is of partly magnetic material, is separable from the flrst piston part, and is positioned within the housing intermediate the contacts and the first piston part. A magnet carried by the housing imposes a retaining force upon the reset part, along with a helical compression spring that is between the reset part and the end with the contacts. When a predetermined acceleration level is attained, the reset part overcomes the bias or retaining force provided by the magnet and the spring'' snaps'' into a depression in the housing adjacent the contacts. The first piston part is then free to move toward the contacts with its movement responsive tc acceleration forces and the metering orifices. (AEC)

 7. French nuclear physics accelerator opens

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dumé, Belle

  2016-12-01

  A new €140m particle accelerator for nuclear physics located at the French Large Heavy Ion National Accelerator (GANIL) in Caen was inaugurated last month in a ceremony attended by French president François Hollande.

 8. Plasma accelerator experiments in Yugoslavia

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Purić, J.; Astashynski, V. M.; Kuraica, M. M.; Dojčinovié, I. P.

  2002-12-01

  An overview is given of the results obtained in the Plasma Accelerator Experiments in Belgrade, using quasi-stationary high current plasma accelerators constructed within the framework of the Yugoslavia-Belarus Joint Project. So far, the following plasma accelerators have been realized: Magnetoplasma Compressor type (MPC); MPC Yu type; one stage Erosive Plasma Dynamic System (EPDS) and, in final stage of construction two stage Quasi-Stationary High Current Plasma Accelerator (QHPA).

 9. Science and Technology of Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Valerio Lizarraga, Cristhian; Castilla Loaeza, Alejandro; Guillermo Cantón, Gerardo; Duarte, Carlos; Chavez Valenzuela, Daniel; Hernández Chahín, Karim; Cuna, Humberto Maury; Medina Medrano, Luis; Reyes Herrera, Juan; Sosa Güitrón, Salvador; Valdivia García, Alan; Rendón, Bruce Yee

  2016-10-01

  The Mexican Particle Accelerator Community (CMAP) was created in 2015 and currently its members participate in different experiments around the world. Using their expertise, they are working in the development of the particle accelerators area in Mexico. This paper provides a summary of the research done by its members and presents the preliminary design of an electron linear particle accelerator (eLINAC). This proposal will be the first accelerator designed and created in Mexico.

 10. Accelerator Science: Proton vs. Electron

  ScienceCinema

  Lincoln, Don

  2016-10-19

  Particle accelerators are one of the most powerful ways to study the fundamental laws that govern the universe. However, there are many design considerations that go into selecting and building a particular accelerator. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains the pros and cons of building an accelerator that collides pairs of protons to one that collides electrons.

 11. Accelerator Science: Circular vs. Linear

  ScienceCinema

  Lincoln, Don

  2016-12-14

  Particle accelerator are scientific instruments that allow scientists to collide particles together at incredible energies to study the secrets of the universe. However, there are many manners in which particle accelerators can be constructed. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains the pros and cons of circular and linear accelerators.

 12. Accelerator Science: Circular vs. Linear

  SciTech Connect

  Lincoln, Don

  2016-11-10

  Particle accelerator are scientific instruments that allow scientists to collide particles together at incredible energies to study the secrets of the universe. However, there are many manners in which particle accelerators can be constructed. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains the pros and cons of circular and linear accelerators.

 13. Accelerator Science: Proton vs. Electron

  SciTech Connect

  Lincoln, Don

  2016-10-11

  Particle accelerators are one of the most powerful ways to study the fundamental laws that govern the universe. However, there are many design considerations that go into selecting and building a particular accelerator. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains the pros and cons of building an accelerator that collides pairs of protons to one that collides electrons.

 14. APT accelerator. Topical report

  SciTech Connect

  Lawrence, G.; Rusthoi, D.

  1995-03-01

  The Accelerator Production of Tritium (APT) project, sponsored by Department of Energy Defense Programs (DOE/DP), involves the preconceptual design of an accelerator system to produce tritium for the nation`s stockpile of nuclear weapons. Tritium is an isotope of hydrogen used in nuclear weapons, and must be replenished because of radioactive decay (its half-life is approximately 12 years). Because the annual production requirements for tritium has greatly decreased since the end of the Cold War, an alternative approach to reactors for tritium production, based on a linear accelerator, is now being seriously considered. The annual tritium requirement at the time this study was undertaken (1992-1993) was 3/8 that of the 1988 goal, usually stated as 3/8-Goal. Continued reduction in the number of weapons in the stockpile has led to a revised (lower) production requirement today (March, 1995). The production requirement needed to maintain the reduced stockpile, as stated in the recent Nuclear Posture Review (summer 1994) is approximately 3/16-Goal, half the previous level. The Nuclear Posture Review also requires that the production plant be designed to accomodate a production increase (surge) to 3/8-Goal capability within five years, to allow recovery from a possible extended outage of the tritium plant. A multi-laboratory team, collaborating with several industrial partners, has developed a preconceptual APT design for the 3/8-Goal, operating at 75% capacity. The team has presented APT as a promising alternative to the reactor concepts proposed for Complex-21. Given the requirements of a reduced weapons stockpile, APT offers both significant safety, environmental, and production-fexibility advantages in comparison with reactor systems, and the prospect of successful development in time to meet the US defense requirements of the 21st Century.

 15. VLHC accelerator physics

  SciTech Connect

  Michael Blaskiewicz et al.

  2001-11-01

  A six-month design study for a future high energy hadron collider was initiated by the Fermilab director in October 2000. The request was to study a staged approach where a large circumference tunnel is built that initially would house a low field ({approx}2 T) collider with center-of-mass energy greater than 30 TeV and a peak (initial) luminosity of 10{sup 34} cm{sup -2}s{sup -1}. The tunnel was to be scoped, however, to support a future upgrade to a center-of-mass energy greater than 150 TeV with a peak luminosity of 2 x 10{sup 34} cm{sup -2} sec{sup -1} using high field ({approx} 10 T) superconducting magnet technology. In a collaboration with Brookhaven National Laboratory and Lawrence Berkeley National Laboratory, a report of the Design Study was produced by Fermilab in June 2001. 1 The Design Study focused on a Stage 1, 20 x 20 TeV collider using a 2-in-1 transmission line magnet and leads to a Stage 2, 87.5 x 87.5 TeV collider using 10 T Nb{sub 3}Sn magnet technology. The article that follows is a compilation of accelerator physics designs and computational results which contributed to the Design Study. Many of the parameters found in this report evolved during the study, and thus slight differences between this text and the Design Study report can be found. The present text, however, presents the major accelerator physics issues of the Very Large Hadron Collider as examined by the Design Study collaboration and provides a basis for discussion and further studies of VLHC accelerator parameters and design philosophies.

 16. Recent Advances in Plasma Acceleration

  SciTech Connect

  Hogan, Mark

  2007-03-19

  The costs and the time scales of colliders intended to reach the energy frontier are such that it is important to explore new methods of accelerating particles to high energies. Plasma-based accelerators are particularly attractive because they are capable of producing accelerating fields that are orders of magnitude larger than those used in conventional colliders. In these accelerators a drive beam, either laser or particle, produces a plasma wave (wakefield) that accelerates charged particles. The ultimate utility of plasma accelerators will depend on sustaining ultra-high accelerating fields over a substantial length to achieve a significant energy gain. More than 42 GeV energy gain was achieved in an 85 cm long plasma wakefield accelerator driven by a 42 GeV electron drive beam in the Final Focus Test Beam (FFTB) Facility at SLAC. Most of the beam electrons lose energy to the plasma wave, but some electrons in the back of the same beam pulse are accelerated with a field of {approx}52 GV/m. This effectively doubles their energy, producing the energy gain of the 3 km long SLAC accelerator in less than a meter for a small fraction of the electrons in the injected bunch. Prospects for a drive-witness bunch configuration and high-gradient positron acceleration experiments planned for the SABER facility will be discussed.

 17. Accelerating Gallstone Dissolution

  PubMed Central

  Tao, J. C.; Cussler, E. L.; Evans, D. F.

  1974-01-01

  The dissolution rates of cholesterol in model bile salt solutions are controlled by diffusion in slowly flowing bile and by interfacial kinetics in rapidly flowing bile. At low flow, dissolution varies with the square root of bile flow and can be predicted, a priori, from existing correlations of mass transfer. At high bile flow, dissolution is independent of bile flow and is probably dominated by the rate of micelle adsorption. These results show that cholesterol gallstone dissolution, a potential nonsurgical therapy for cholelithiasis, can be accelerated little in slow bile, but more significantly in rapidly flowing bile. PMID:4530271

 18. Accelerating Commercial Remote Sensing

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1995-01-01

  Through the Visiting Investigator Program (VIP) at Stennis Space Center, Community Coffee was able to use satellites to forecast coffee crops in Guatemala. Using satellite imagery, the company can produce detailed maps that separate coffee cropland from wild vegetation and show information on the health of specific crops. The data can control coffee prices and eventually may be used to optimize application of fertilizers, pesticides and irrigation. This would result in maximal crop yields, minimal pollution and lower production costs. VIP is a mechanism involving NASA funding designed to accelerate the growth of commercial remote sensing by promoting general awareness and basic training in the technology.

 19. Accelerated Innovation Pilot

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Davis, Jeffrey

  2012-01-01

  Opportunities: I. Engage NASA team (examples) a) Research and technology calls . provide suggestions to AES, HRP, OCT. b) Use NASA@Work to solicit other ideas; (possibly before R+D calls). II. Stimulate collaboration (examples) a) NHHPC. b) Wharton Mack Center for Technological Innovation (Feb 2013). c) International ] DLR ] :envihab (July 2013). d) Accelerated research models . NSF, Myelin Repair Foundation. III. Engage public Prizes (open platform: InnoCentive, yet2.com, NTL; Rice Business Plan, etc.) IV. Use same methods to engage STEM.

 20. The Accelerating Universe

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Schmidt, Brian P.

  2012-05-01

  In 1998 two teams traced back the expansion of the universe over billions of years and discovered that it was accelerating, a startling discovery that suggests that more than 70% of the cosmos is contained in a previously unknown form of matter, called Dark Energy. The 2011 Nobel Laureate for Physics, Brian Schmidt, leader of the High-Redshift Supernova Search Team, will describe this discovery and explain how astronomers have used observations to trace our universe's history back more than 13 billion years, leading them to ponder the ultimate fate of the cosmos.

 1. Acceleration in Linear and Circular Motion

  ERIC Educational Resources Information Center

  Kellington, S. H.; Docherty, W.

  1975-01-01

  Describes the construction of a simple accelerometer and explains its use in demonstrating acceleration, deceleration, constant speed, measurement of acceleration, acceleration and the inclined plane and angular and radial acceleration. (GS)

 2. Ion Accelerator With Negatively Biased Decelerator Grid

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Brophy, John R.

  1994-01-01

  Three-grid ion accelerator in which accelerator grid is biased at negative potential and decelerator grid downstream of accelerator grid biased at smaller negative potential. This grid and bias arrangement reduces frequency of impacts, upon accelerator grid, of charge-exchange ions produced downstream in collisions between accelerated ions and atoms and molecules of background gas. Sputter erosion of accelerator grid reduced.

 3. Advanced Accelerators for Medical Applications

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Uesaka, Mitsuru; Koyama, Kazuyoshi

  We review advanced accelerators for medical applications with respect to the following key technologies: (i) higher RF electron linear accelerator (hereafter “linac”); (ii) optimization of alignment for the proton linac, cyclotron and synchrotron; (iii) superconducting magnet; (iv) laser technology. Advanced accelerators for medical applications are categorized into two groups. The first group consists of compact medical linacs with high RF, cyclotrons and synchrotrons downsized by optimization of alignment and superconducting magnets. The second group comprises laser-based acceleration systems aimed of medical applications in the future. Laser plasma electron/ion accelerating systems for cancer therapy and laser dielectric accelerating systems for radiation biology are mentioned. Since the second group has important potential for a compact system, the current status of the established energy and intensity and of the required stability are given.

 4. Accelerator simulation of astrophysical processes

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Tombrello, T. A.

  1983-01-01

  Phenomena that involve accelerated ions in stellar processes that can be simulated with laboratory accelerators are described. Stellar evolutionary phases, such as the CNO cycle, have been partially explored with accelerators, up to the consumption of He by alpha particle radiative capture reactions. Further experimentation is indicated on reactions featuring N-13(p,gamma)O-14, O-15(alpha, gamma)Ne-19, and O-14(alpha,p)F-17. Accelerated beams interacting with thin foils produce reaction products that permit a determination of possible elemental abundances in stellar objects. Additionally, isotopic ratios observed in chondrites can be duplicated with accelerator beam interactions and thus constraints can be set on the conditions producing the meteorites. Data from isotopic fractionation from sputtering, i.e., blasting surface atoms from a material using a low energy ion beam, leads to possible models for processes occurring in supernova explosions. Finally, molecules can be synthesized with accelerators and compared with spectroscopic observations of stellar winds.

 5. Laser acceleration and its future

  PubMed Central

  Tajima, Toshiki

  2010-01-01

  Laser acceleration is based on the concept to marshal collective fields that may be induced by laser. In order to exceed the material breakdown field by a large factor, we employ the broken-down matter of plasma. While the generated wakefields resemble with the fields in conventional accelerators in their structure (at least qualitatively), it is their extreme accelerating fields that distinguish the laser wakefield from others, amounting to tiny emittance and compact accelerator. The current research largely falls on how to master the control of acceleration process in spatial and temporal scales several orders of magnitude smaller than the conventional method. The efforts over the last several years have come to a fruition of generating good beam properties with GeV energies on a table top, leading to many applications, such as ultrafast radiolysis, intraoperative radiation therapy, injection to X-ray free electron laser, and a candidate for future high energy accelerators. PMID:20228616

 6. Accelerating Spectrum Sharing Technologies

  SciTech Connect

  Juan D. Deaton; Lynda L. Brighton; Rangam Subramanian; Hussein Moradi; Jose Loera

  2013-09-01

  Spectrum sharing potentially holds the promise of solving the emerging spectrum crisis. However, technology innovators face the conundrum of developing spectrum sharing technologies without the ability to experiment and test with real incumbent systems. Interference with operational incumbents can prevent critical services, and the cost of deploying and operating an incumbent system can be prohibitive. Thus, the lack of incumbent systems and frequency authorization for technology incubation and demonstration has stymied spectrum sharing research. To this end, industry, academia, and regulators all require a test facility for validating hypotheses and demonstrating functionality without affecting operational incumbent systems. This article proposes a four-phase program supported by our spectrum accountability architecture. We propose that our comprehensive experimentation and testing approach for technology incubation and demonstration will accelerate the development of spectrum sharing technologies.

 7. Accelerated Decay of Radioisotopes

  DTIC Science & Technology

  2013-01-01

  00-01 -2013 Technical June20 l l-June 2012 4 . TITLE AND SUBTITLE Sa. CONTRACT NUMBER DTRA MIPR 11-2362M Accelerated Decay of Radioisotopes Sb...268 x E +2 4.788 026 x E -2 6.894 757 4.535 924 x E -1 4.214 011 x E -2 1.601 846 x E +1 1.000 000 x E -2 2.579 760 x E - 4 1.000 000 x E -8...c a y o f R a d i o i s o t o p e s " P r o p o s a l # B R C A L L 0 7 - N - 2 - 0 0 4 7 I l l u s t r a t i o n o f \\ P F R P a s p o

 8. Understanding projectile acceleration.

  PubMed

  Hecht, H; Bertamini, M

  2000-04-01

  Throwing and catching balls or other objects is a generally highly practiced skill; however, conceptual as well as perceptual understanding of the mechanics that underlie this skill is surprisingly poor. In 5 experiments, we investigated conceptual and perceptual understanding of simple ballistic motion. Paper-and-pencil tests revealed that up to half of all participants mistakenly believed that a ball would continue to accelerate after it left the thrower's hand. Observers also showed a remarkable tolerance for anomalous trajectory shapes. Perceptual judgments based on graphics animations replicated these erroneous beliefs for shallow release angles. Observers' tolerance for anomalies tended to decrease with their distance from the actor. The findings are at odds with claims of the naive physics literature that liken intuitive understanding to Aristotelian or medieval physics theories. Instead, observers seem to project their intentions to the ball itself (externalization) or even feel that they have power over the ball when it is still close.

 9. Pulsed Plasma Accelerator Modeling

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Goodman, M.; Kazeminezhad, F.; Owens, T.

  2009-01-01

  This report presents the main results of the modeling task of the PPA project. The objective of this task is to make major progress towards developing a new computational tool with new capabilities for simulating cylindrically symmetric 2.5 dimensional (2.5 D) PPA's. This tool may be used for designing, optimizing, and understanding the operation of PPA s and other pulsed power devices. The foundation for this task is the 2-D, cylindrically symmetric, magnetohydrodynamic (MHD) code PCAPPS (Princeton Code for Advanced Plasma Propulsion Simulation). PCAPPS was originally developed by Sankaran (2001, 2005) to model Lithium Lorentz Force Accelerators (LLFA's), which are electrode based devices, and are typically operated in continuous magnetic field to the model, and implementing a first principles, self-consistent algorithm to couple the plasma and power circuit that drives the plasma dynamics.

 10. Pulsed electromagnetic acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Jahn, R. G.; Vonjaskowsky, W. F.; Clark, K. E.

  1973-01-01

  Direct measurements of the power deposited in the anode of a multimegawatt MPD accelerator using thermocouples attached to a thin shell anode reveal a dramatic decrease in the fractional anode power from 50% at 200 KW input power to less than 10% at 20 MW power. The corresponding local power flux peak at a value of 10,000 W/sq cm at the lip of the anode exhaust orifice, a distribution traced to a corresponding peak in the local current density at the anode. A comparison of voltage-current characteristics and spectral photographs of the MPD discharge using quartz, boron nitride and plexiglas insulators with various mass injection configurations led to the identification of different voltage modes and regions of ablation free operation. The technique of piezoelectric impact pressure measurement in the MPD exhaust flow was refined to account for the effects due to probe yaw angle.

 11. Linac-accelerator-radiosurgery.

  PubMed

  Sturm, V; Schlegel, W; Pastyr, O; Treuer, H; Voges, J; Müller, R P; Lorenz, W J

  1993-01-01

  A survey is given of the actual possibilities and limitations of the use of linear accelerators (Linac radiosurgery systems) for intra = cranial radiosurgery. Depending on the collimator size, spherical fields from 5-54 mm in diameter can be irradiated with dose gradients from 10% (large fields) to 20% (small fields) per millimeter distance between surface and treatment volume. This is comparable to the possibilities of Gamma-Knife and Proton-irradiation. Optimal mechanical adjustment of gantry and linac table are necessary for the required stability of the isocenter. Mechanical inaccuracy should be smaller than 0.8 mm. Advanced computerized 3D-treatment planning systems are indispensable prerequisites for accurate treatment and use of the flexibility of the linac system. Future developments are outlined.

 12. Network acceleration techniques

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Crowley, Patricia (Inventor); Awrach, James Michael (Inventor); Maccabe, Arthur Barney (Inventor)

  2012-01-01

  Splintered offloading techniques with receive batch processing are described for network acceleration. Such techniques offload specific functionality to a NIC while maintaining the bulk of the protocol processing in the host operating system ("OS"). The resulting protocol implementation allows the application to bypass the protocol processing of the received data. Such can be accomplished this by moving data from the NIC directly to the application through direct memory access ("DMA") and batch processing the receive headers in the host OS when the host OS is interrupted to perform other work. Batch processing receive headers allows the data path to be separated from the control path. Unlike operating system bypass, however, the operating system still fully manages the network resource and has relevant feedback about traffic and flows. Embodiments of the present disclosure can therefore address the challenges of networks with extreme bandwidth delay products (BWDP).

 13. Paraelectric gas flow accelerator

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Sherman, Daniel M. (Inventor); Wilkinson, Stephen P. (Inventor); Roth, J. Reece (Inventor)

  2001-01-01

  A substrate is configured with first and second sets of electrodes, where the second set of electrodes is positioned asymmetrically between the first set of electrodes. When a RF voltage is applied to the electrodes sufficient to generate a discharge plasma (e.g., a one-atmosphere uniform glow discharge plasma) in the gas adjacent to the substrate, the asymmetry in the electrode configuration results in force being applied to the active species in the plasma and in turn to the neutral background gas. Depending on the relative orientation of the electrodes to the gas, the present invention can be used to accelerate or decelerate the gas. The present invention has many potential applications, including increasing or decreasing aerodynamic drag or turbulence, and controlling the flow of active and/or neutral species for such uses as flow separation, altering heat flow, plasma cleaning, sterilization, deposition, etching, or alteration in wettability, printability, and/or adhesion.

 14. Lectures in accelerator theory

  SciTech Connect

  Month, M

  1980-01-01

  Lecture I deals with the behavior of particles in the nonlinear field arising from the electromagnetic interaction of colliding beams. The case treated, that of counter-rotating proton beams crossing each other at a non-zero angle, has the simple feature that the force between the beam is one dimensional. In lecture II, an analysis of the development of traveling waves on particle beams is presented. The situation studied is that of a uniform beam current in a circular accelerator and the excitation for the coherent motion is induced by the resistivity of the vacuum chamber wall. Finally, in lecture III, a description of the current accumulation process used at the proton storage rings at CERN (The ISR) is given. Particle pulses of rather low average current are injected and stored along the length and width of the vacuum chamber. The efficiency is very high and large currents (over 40 amperes) have been achieved.

 15. HIGH ENERGY PARTICLE ACCELERATOR

  DOEpatents

  Courant, E.D.; Livingston, M.S.; Snyder, H.S.

  1959-04-14

  An improved apparatus is presented for focusing charged particles in an accelerator. In essence, the invention includes means for establishing a magnetic field in discrete sectors along the path of moving charged particles, the magnetic field varying in each sector in accordance with the relation. B = B/ sub 0/ STAln (r-r/sub 0/)/r/sub 0/!, where B/sub 0/ is the value of the magnetic field at the equilibrium orbit of radius r/sub 0/ of the path of the particles, B equals the magnetic field at the radius r of the chamber and n equals the magnetic field gradient index, the polarity of n being abruptly reversed a plurality of times as the particles travel along their arcuate path. With this arrangement, the particles are alternately converged towards the axis of their equillbrium orbit and diverged therefrom in successive sectors with a resultant focusing effect.

 16. Cast dielectric composite linear accelerator

  DOEpatents

  Sanders, David M.; Sampayan, Stephen; Slenes, Kirk; Stoller, H. M.

  2009-11-10

  A linear accelerator having cast dielectric composite layers integrally formed with conductor electrodes in a solventless fabrication process, with the cast dielectric composite preferably having a nanoparticle filler in an organic polymer such as a thermosetting resin. By incorporating this cast dielectric composite the dielectric constant of critical insulating layers of the transmission lines of the accelerator are increased while simultaneously maintaining high dielectric strengths for the accelerator.

 17. NIIEFA accelerators for applied purposes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Vorogushin, M. F.; Strokach, A. P.; Filatov, O. G.

  2016-12-01

  Since the foundation of the institute, we have designed and delivered more than three hundred different accelerators to Russia and abroad: cyclotrons, linear accelerators, and neutron generators. The technical characteristics of our equipment makes it competitive on the international market. Here we present the application, main parameters, and status of accelerators manufactured by NIIEFA, as well as prospects for the development of electrophysical systems for applied purposes.

 18. Collective accelerator for electron colliders

  SciTech Connect

  Briggs, R.J.

  1985-05-13

  A recent concept for collective acceleration and focusing of a high energy electron bunch is discussed, in the context of its possible applicability to large linear colliders in the TeV range. The scheme can be considered to be a member of the general class of two-beam accelerators, where a high current, low voltage beam produces the acceleration fields for a trailing high energy bunch.

 19. Basic concepts in plasma accelerators.

  PubMed

  Bingham, Robert

  2006-03-15

  In this article, we present the underlying physics and the present status of high gradient and high-energy plasma accelerators. With the development of compact short pulse high-brightness lasers and electron and positron beams, new areas of studies for laser/particle beam-matter interactions is opening up. A number of methods are being pursued vigorously to achieve ultra-high-acceleration gradients. These include the plasma beat wave accelerator (PBWA) mechanism which uses conventional long pulse ( approximately 100 ps) modest intensity lasers (I approximately 10(14)-10(16) W cm(-2)), the laser wakefield accelerator (LWFA) which uses the new breed of compact high-brightness lasers (<1 ps) and intensities >10(18) W cm(-2), self-modulated laser wakefield accelerator (SMLWFA) concept which combines elements of stimulated Raman forward scattering (SRFS) and electron acceleration by nonlinear plasma waves excited by relativistic electron and positron bunches the plasma wakefield accelerator. In the ultra-high intensity regime, laser/particle beam-plasma interactions are highly nonlinear and relativistic, leading to new phenomenon such as the plasma wakefield excitation for particle acceleration, relativistic self-focusing and guiding of laser beams, high-harmonic generation, acceleration of electrons, positrons, protons and photons. Fields greater than 1 GV cm(-1) have been generated with monoenergetic particle beams accelerated to about 100 MeV in millimetre distances recorded. Plasma wakefields driven by both electron and positron beams at the Stanford linear accelerator centre (SLAC) facility have accelerated the tail of the beams.

 20. Compact accelerator for medical therapy

  DOEpatents

  Caporaso, George J.; Chen, Yu-Jiuan; Hawkins, Steven A.; Sampayan, Stephen E.; Paul, Arthur C.

  2010-05-04

  A compact accelerator system having an integrated particle generator-linear accelerator with a compact, small-scale construction capable of producing an energetic (.about.70-250 MeV) proton beam or other nuclei and transporting the beam direction to a medical therapy patient without the need for bending magnets or other hardware often required for remote beam transport. The integrated particle generator-accelerator is actuable as a unitary body on a support structure to enable scanning of a particle beam by direction actuation of the particle generator-accelerator.

 1. Accelerator based epithermal neutron source

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Taskaev, S. Yu.

  2015-11-01

  We review the current status of the development of accelerator sources of epithermal neutrons for boron neutron capture therapy (BNCT), a promising method of malignant tumor treatment. Particular attention is given to the source of epithermal neutrons on the basis of a new type of charged particle accelerator: tandem accelerator with vacuum insulation and lithium neutron-producing target. It is also shown that the accelerator with specialized targets makes it possible to generate fast and monoenergetic neutrons, resonance and monoenergetic gamma-rays, alpha-particles, and positrons.

 2. High field gradient particle accelerator

  DOEpatents

  Nation, John A.; Greenwald, Shlomo

  1989-01-01

  A high electric field gradient electron accelerator utilizing short duration, microwave radiation, and capable of operating at high field gradients for high energy physics applications or at reduced electric field gradients for high average current intermediate energy accelerator applications. Particles are accelerated in a smooth bore, periodic undulating waveguide, wherein the period is so selected that the particles slip an integral number of cycles of the r.f. wave every period of the structure. This phase step of the particles produces substantially continuous acceleration in a traveling wave without transverse magnetic or other guide means for the particle.

 3. High field gradient particle accelerator

  DOEpatents

  Nation, J.A.; Greenwald, S.

  1989-05-30

  A high electric field gradient electron accelerator utilizing short duration, microwave radiation, and capable of operating at high field gradients for high energy physics applications or at reduced electric field gradients for high average current intermediate energy accelerator applications is disclosed. Particles are accelerated in a smooth bore, periodic undulating waveguide, wherein the period is so selected that the particles slip an integral number of cycles of the r.f. wave every period of the structure. This phase step of the particles produces substantially continuous acceleration in a traveling wave without transverse magnetic or other guide means for the particle. 10 figs.

 4. Accelerators for research and applications

  SciTech Connect

  Alonso, J.R.

  1990-06-01

  The newest particle accelerators are almost always built for extending the frontiers of research, at the cutting edge of science and technology. Once these machines are operating and these technologies mature, new applications are always found, many of which touch our lives in profound ways. The evolution of accelerator technologies will be discussed, with descriptions of accelerator types and characteristics. The wide range of applications of accelerators will be discussed, in fields such as nuclear science, medicine, astrophysics and space-sciences, power generation, airport security, materials processing and microcircuit fabrication. 13 figs.

 5. ADS Based on Linear Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Pan, Weimin; Dai, Jianping

  An accelerator-driven system (ADS), which combines a particle accelerator with a subcritical core, is commonly regarded as a promising device for the transmutation of nuclear waste, as well as a potential scheme for thorium-based energy production. So far the predominant choice of the accelerator for ADS is a superconducting linear accelerator (linac). This article gives a brief overview of ADS based on linacs, including the motivation, principle, challenges and research activities around the world. The status and future plan of the Chinease ADS (C-ADS) project will be highlighted and discussed in depth as an example.

 6. SHORT ACCELERATION TIMES FROM SUPERDIFFUSIVE SHOCK ACCELERATION IN THE HELIOSPHERE

  SciTech Connect

  Perri, S.; Zimbardo, G.

  2015-12-10

  The analysis of time profiles of particles accelerated at interplanetary shocks allows particle transport properties to be inferred. The frequently observed power-law decay upstream, indeed, implies a superdiffusive particle transport when the level of magnetic field variance does not change as the time interval from the shock front increases. In this context, a superdiffusive shock acceleration (SSA) theory has been developed, allowing us to make predictions of the acceleration times. In this work we estimate for a number of interplanetary shocks, including the solar wind termination shock, the acceleration times for energetic protons in the framework of SSA and we compare the results with the acceleration times predicted by standard diffusive shock acceleration. The acceleration times due to SSA are found to be much shorter than in the classical model, and also shorter than the interplanetary shock lifetimes. This decrease of the acceleration times is due to the scale-free nature of the particle displacements in the framework of superdiffusion. Indeed, very long displacements are possible, increasing the probability for particles far from the front of the shock to return, and short displacements have a high probability of occurrence, increasing the chances for particles close to the front to cross the shock many times.

 7. Thomas Edison Accelerated Elementary School.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Levin, Henry M.; Chasin, Gene

  This paper describes early outcomes of a Sacramento, California, elementary school that participated in the Accelerated Schools Project. The school, which serves many minority and poor students, began training for the project in 1992. Accelerated Schools were designed to advance the learning rate of students through a gifted and talented approach,…

 8. Natural Acceleration: Supporting Creative Trajectories

  ERIC Educational Resources Information Center

  Cohen, LeoNora M.

  2011-01-01

  "Natural acceleration" happens through an internal fire that burns to learn and may transcend school boundaries. Based on their passionate interests and connections with a domain, children who hunger for domain understandings outside school curricula require different types of acceleration, motivated by these interests. The lifeworks,…

 9. COMPASS Accelerator Design Technical Overview

  SciTech Connect

  Nanni, Emilio; Dolgashev, Valery; Tantawi, Sami; Neilson, Jeff

  2016-03-14

  This report is a survey of technical options for generating a MeV-class accelerator for space based science applications. The survey was performed focusing on the primary technical requirements of the accelerator in the context of a satellite environment with its unique challenges of limited electrical power (PE), thermal isolation, dimensions, payload requirement and electrical isolation.

 10. Switching mechanism senses angular acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1966-01-01

  Switching mechanism actuates an electrical circuit when a predetermined angular acceleration and displacement are reached. A rotor in the mechanism overcomes the restraint of a magnetic detent when the case in which the detent is mounted reaches the predetermined angular acceleration.

 11. General purpose programmable accelerator board

  DOEpatents

  Robertson, Perry J.; Witzke, Edward L.

  2001-01-01

  A general purpose accelerator board and acceleration method comprising use of: one or more programmable logic devices; a plurality of memory blocks; bus interface for communicating data between the memory blocks and devices external to the board; and dynamic programming capabilities for providing logic to the programmable logic device to be executed on data in the memory blocks.

 12. EXOTIC MAGNETS FOR ACCELERATORS.

  SciTech Connect

  WANDERER, P.

  2005-09-18

  Over the last few years, several novel magnet designs have been introduced to meet the requirements of new, high performance accelerators and beam lines. For example, the FAIR project at GSI requires superconducting magnets ramped at high rates ({approx} 4 T/s) in order to achieve the design intensity. Magnets for the RIA and FAIR projects and for the next generation of LHC interaction regions will need to withstand high doses of radiation. Helical magnets are required to maintain and control the polarization of high energy protons at RHIC. In other cases, novel magnets have been designed in response to limited budgets and space. For example, it is planned to use combined function superconducting magnets for the 50 GeV proton transport line at J-PARC to satisfy both budget and performance requirements. Novel coil winding methods have been developed for short, large aperture magnets such as those used in the insertion region upgrade at BEPC. This paper will highlight the novel features of these exotic magnets.

 13. Energy Innovation Acceleration Program

  SciTech Connect

  Wolfson, Johanna

  2015-06-15

  The Energy Innovation Acceleration Program (IAP) – also called U-Launch – has had a significant impact on early stage clean energy companies in the Northeast and on the clean energy economy in the Northeast, not only during program execution (2010-2014), but continuing into the future. Key results include: Leverage ratio of 105:1; $105M in follow-on funding (upon $1M investment by EERE); At least 19 commercial products launched; At least 17 new industry partnerships formed; At least $6.5M in revenue generated; >140 jobs created; 60% of assisted companies received follow-on funding within 1 year of program completion; In addition to the direct measurable program results summarized above, two primary lessons emerged from our work executing Energy IAP:; Validation and demonstration awards have an outsized, ‘tipping-point’ effect for startups looking to secure investments and strategic partnerships. An ecosystem approach is valuable, but an approach that evaluates the needs of individual companies and then draws from diverse ecosystem resources to fill them, is most valuable of all.

 14. Pulsars and Acceleration Sites

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Harding, Alice

  2008-01-01

  Rotation-powered pulsars are excellent laboratories for the studying particle acceleration as well as fundamental physics of strong gravity, strong magnetic fields and relativity. But even forty years after their discovery, we still do not understand their pulsed emission at any wavelength. I will review both the basic physics of pulsars as well as the latest developments in understanding their high-energy emission. Special and general relativistic effects play important roles in pulsar emission, from inertial frame-dragging near the stellar surface to aberration, time-of-flight and retardation of the magnetic field near the light cylinder. Understanding how these effects determine what we observe at different wavelengths is critical to unraveling the emission physics. Fortunately the Gamma-Ray Large Area Space Telescope (GLAST), with launch in May 2008 will detect many new gamma-ray pulsars and test the predictions of these models with unprecedented sensitivity and energy resolution for gamma-rays in the range of 30 MeV to 300 GeV.

 15. RFQ accelerator tuning system

  DOEpatents

  Bolie, Victor W.

  1990-01-01

  A cooling system is provided for maintaining a preselected operating temperature in a device, which may be an RFQ accelerator, having a variable heat removal requirement, by circulating a cooling fluid through a cooling system remote from the device. Internal sensors in the device enable an estimated error signal to be generated from parameters which are indicative of the heat removal requirement from the device. Sensors are provided at predetermined locations in the cooling system for outputting operational temperature signals. Analog and digital computers define a control signal functionally related to the temperature signals and the estimated error signal, where the control signal is defined effective to return the device to the preselected operating temperature in a stable manner. The cooling system includes a first heat sink responsive to a first portion of the control signal to remove heat from a major portion of the circulating fluid. A second heat sink is responsive to a second portion of the control signal to remove heat from a minor portion of the circulating fluid. The cooled major and minor portions of the circulating fluid are mixed in response to a mixing portion of the control signal, which is effective to proportion the major and minor portions of the circulating fluid to establish a mixed fluid temperature which is effective to define the preselected operating temperature for the remote device. In an RFQ environment the stable temperature control enables the resonant frequency of the device to be maintained at substantially a predetermined value during transient operations.

 16. RFQ accelerator tuning system

  DOEpatents

  Bolie, V.W.

  1990-07-03

  A cooling system is provided for maintaining a preselected operating temperature in a device, which may be an RFQ accelerator, having a variable heat removal requirement, by circulating a cooling fluid through a cooling system remote from the device. Internal sensors in the device enable an estimated error signal to be generated from parameters which are indicative of the heat removal requirement from the device. Sensors are provided at predetermined locations in the cooling system for outputting operational temperature signals. Analog and digital computers define a control signal functionally related to the temperature signals and the estimated error signal, where the control signal is defined effective to return the device to the preselected operating temperature in a stable manner. The cooling system includes a first heat sink responsive to a first portion of the control signal to remove heat from a major portion of the circulating fluid. A second heat sink is responsive to a second portion of the control signal to remove heat from a minor portion of the circulating fluid. The cooled major and minor portions of the circulating fluid are mixed in response to a mixing portion of the control signal, which is effective to proportion the major and minor portions of the circulating fluid to establish a mixed fluid temperature which is effective to define the preselected operating temperature for the remote device. In an RFQ environment the stable temperature control enables the resonant frequency of the device to be maintained at substantially a predetermined value during transient operations. 3 figs.

 17. Is Global Warming Accelerating?

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Shukla, J.; Delsole, T. M.; Tippett, M. K.

  2009-12-01

  A global pattern that fluctuates naturally on decadal time scales is identified in climate simulations and observations. This newly discovered component, called the Global Multidecadal Oscillation (GMO), is related to the Atlantic Meridional Oscillation and shown to account for a substantial fraction of decadal fluctuations in the observed global average sea surface temperature. IPCC-class climate models generally underestimate the variance of the GMO, and hence underestimate the decadal fluctuations due to this component of natural variability. Decomposing observed sea surface temperature into a component due to anthropogenic and natural radiative forcing plus the GMO, reveals that most multidecadal fluctuations in the observed global average sea surface temperature can be accounted for by these two components alone. The fact that the GMO varies naturally on multidecadal time scales implies that it can be predicted with some skill on decadal time scales, which provides a scientific rationale for decadal predictions. Furthermore, the GMO is shown to account for about half of the warming in the last 25 years and hence a substantial fraction of the recent acceleration in the rate of increase in global average sea surface temperature. Nevertheless, in terms of the global average “well-observed” sea surface temperature, the GMO can account for only about 0.1° C in transient, decadal-scale fluctuations, not the century-long 1° C warming that has been observed during the twentieth century.

 18. Accelerated Adaptive Integration Method

  PubMed Central

  2015-01-01

  Conformational changes that occur upon ligand binding may be too slow to observe on the time scales routinely accessible using molecular dynamics simulations. The adaptive integration method (AIM) leverages the notion that when a ligand is either fully coupled or decoupled, according to λ, barrier heights may change, making some conformational transitions more accessible at certain λ values. AIM adaptively changes the value of λ in a single simulation so that conformations sampled at one value of λ seed the conformational space sampled at another λ value. Adapting the value of λ throughout a simulation, however, does not resolve issues in sampling when barriers remain high regardless of the λ value. In this work, we introduce a new method, called Accelerated AIM (AcclAIM), in which the potential energy function is flattened at intermediate values of λ, promoting the exploration of conformational space as the ligand is decoupled from its receptor. We show, with both a simple model system (Bromocyclohexane) and the more complex biomolecule Thrombin, that AcclAIM is a promising approach to overcome high barriers in the calculation of free energies, without the need for any statistical reweighting or additional processors. PMID:24780083

 19. Accelerated shallow water modeling

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gandham, Rajesh; Medina, David; Warburton, Timothy

  2015-04-01

  ln this talk we will describe our ongoing developments in accelerated numerical methods for modeling tsunamis, and oceanic fluid flows using two dimensional shallow water model and/or three dimensional incompressible Navier Stokes model discretized with high order discontinuous Galerkin methods. High order discontinuous Galerkin methods can be computationally demanding, requiring extensive computational time to simulate real time events on traditional CPU architectures. However, recent advances in computing architectures and hardware aware algorithms make it possible to reduce simulation time and provide accurate predictions in a timely manner. Hence we tailor these algorithms to take advantage of single instruction multiple data (SIMD) architecture that is seen in modern many core compute devices such as GPUs. We will discuss our unified and extensive many-core programming library OCCA that alleviates the need to completely re-design the solvers to keep up with constantly evolving parallel programming models and hardware architectures. We will present performance results for the flow simulations demonstrating performance leveraging multiple different multi-threading APIs on GPU and CPU targets.

 20. Compact plasma accelerator

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Foster, John E. (Inventor)

  2004-01-01

  A compact plasma accelerator having components including a cathode electron source, an anodic ionizing gas source, and a magnetic field that is cusped. The components are held by an electrically insulating body having a central axis, a top axial end, and a bottom axial end. The cusped magnetic field is formed by a cylindrical magnet having an axis of rotation that is the same as the axis of rotation of the insulating body, and magnetized with opposite poles at its two axial ends; and an annular magnet coaxially surrounding the cylindrical magnet, magnetized with opposite poles at its two axial ends such that a top axial end has a magnetic polarity that is opposite to the magnetic polarity of a top axial end of the cylindrical magnet. The ionizing gas source is a tubular plenum that has been curved into a substantially annular shape, positioned above the top axial end of the annular magnet such that the plenum is centered in a ring-shaped cusp of the magnetic field generated by the magnets. The plenum has one or more capillary-like orifices spaced around its top such that an ionizing gas supplied through the plenum is sprayed through the one or more orifices. The plenum is electrically conductive and is positively charged relative to the cathode electron source such that the plenum functions as the anode; and the cathode is positioned above and radially outward relative to the plenum.

 1. Hot Spot Cosmic Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  2002-11-01

  length of more than 3 million light-years, or no less than one-and-a-half times the distance from the Milky Way to the Andromeda galaxy, this structure is indeed gigantic. The region where the jets collide with the intergalactic medium are known as " hot spots ". Superposing the intensity contours of the radio emission from the southern "hot spot" on a near-infrared J-band (wavelength 1.25 µm) VLT ISAAC image ("b") shows three distinct emitting areas; they are even better visible on the I-band (0.9 µm) FORS1 image ("c"). This emission is obviously associated with the shock front visible on the radio image. This is one of the first times it has been possible to obtain an optical/near-IR image of synchrotron emission from such an intergalactic shock and, thanks to the sensitivity and image sharpness of the VLT, the most detailed view of its kind so far . The central area (with the strongest emission) is where the plasma jet from the galaxy centre hits the intergalactic medium. The light from the two other "knots", some 10 - 15,000 light-years away from the central "hot spot", is also interpreted as synchrotron emission. However, in view of the large distance, the astronomers are convinced that it must be caused by electrons accelerated in secondary processes at those sites . The new images thus confirm that electrons are being continuously accelerated in these "knots" - hence called "cosmic accelerators" - far from the galaxy and the main jets, and in nearly empty space. The exact physical circumstances of this effect are not well known and will be the subject of further investigations. The present VLT-images of the "hot spots" near 3C 445 may not have the same public appeal as some of those beautiful images that have been produced by the same instruments during the past years. But they are not less valuable - their unusual importance is of a different kind, as they now herald the advent of fundamentally new insights into the mysteries of this class of remote and active

 2. Touch Accelerates Visual Awareness

  PubMed Central

  Lo Verde, Luca; Alais, David

  2017-01-01

  To efficiently interact with the external environment, our nervous system combines information arising from different sensory modalities. Recent evidence suggests that cross-modal interactions can be automatic and even unconscious, reflecting the ecological relevance of cross-modal processing. Here, we use continuous flash suppression (CFS) to directly investigate whether haptic signals can interact with visual signals outside of visual awareness. We measured suppression durations of visual gratings rendered invisible by CFS either during visual stimulation alone or during visuo-haptic stimulation. We found that active exploration of a haptic grating congruent in orientation with the suppressed visual grating reduced suppression durations both compared with visual-only stimulation and to incongruent visuo-haptic stimulation. We also found that the facilitatory effect of touch on visual suppression disappeared when the visual and haptic gratings were mismatched in either spatial frequency or orientation. Together, these results demonstrate that congruent touch can accelerate the rise to consciousness of a suppressed visual stimulus and that this unconscious cross-modal interaction depends on visuo-haptic congruency. Furthermore, since CFS suppression is thought to occur early in visual cortical processing, our data reinforce the evidence suggesting that visuo-haptic interactions can occur at the earliest stages of cortical processing. PMID:28210486

 3. Electron cyclotron harmonic wave acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Karimabadi, H.; Menyuk, C. R.; Sprangle, P.; Vlahos, L.

  1987-01-01

  A nonlinear analysis of particle acceleration in a finite bandwidth, obliquely propagating electromagnetic cyclotron wave is presented. It has been suggested by Sprangle and Vlahos in 1983 that the narrow bandwidth cyclotron radiation emitted by the unstable electron distribution inside a flaring solar loop can accelerate electrons outside the loop by the interaction of a monochromatic wave propagating along the ambient magnetic field with the ambient electrons. It is shown here that electrons gyrating and streaming along a uniform, static magnetic field can be accelerated by interacting with the fundamental or second harmonic of a monochromatic, obliquely propagating cyclotron wave. It is also shown that the acceleration is virtually unchanged when a wave with finite bandwidth is considered. This acceleration mechanism can explain the observed high-energy electrons in type III bursts.

 4. Shear Acceleration in Expanding Flows

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rieger, F. M.; Duffy, P.

  2016-12-01

  Shear flows are naturally expected to occur in astrophysical environments and potential sites of continuous non-thermal Fermi-type particle acceleration. Here we investigate the efficiency of expanding relativistic outflows to facilitate the acceleration of energetic charged particles to higher energies. To this end, the gradual shear acceleration coefficient is derived based on an analytical treatment. The results are applied to the context of the relativistic jets from active galactic nuclei. The inferred acceleration timescale is investigated for a variety of conical flow profiles (i.e., power law, Gaussian, Fermi-Dirac) and compared to the relevant radiative and non-radiative loss timescales. The results exemplify that relativistic shear flows are capable of boosting cosmic-rays to extreme energies. Efficient electron acceleration, on the other hand, requires weak magnetic fields and may thus be accompanied by a delayed onset of particle energization and affect the overall jet appearance (e.g., core, ridge line, and limb-brightening).

 5. The ISAC post-accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Laxdal, R. E.; Marchetto, M.

  2014-01-01

  The acceleration chain of the ISAC facility boosts the energy of both radioactive and stable light and heavy ions for beam delivery to both a medium energy area in ISAC-I and a high energy area in ISAC-II. The post-accelerator comprises a 35.4 MHz RFQ to accelerate beams of A/q ≤ 30 from 2 keV/u to 150 keV/u and a post stripper, 106.1 MHz variable energy drift tube linac (DTL) to accelerate ions of A/q ≤ 6 to a final energy between 0.15 MeV/u to 1.5 MeV/u. A 40 MV superconducting linac further accelerates beam from 1.5 MeV/u to energies above the Coulomb barrier. All linacs operate cw to preserve beam intensity.

 6. Critical Issues in Plasma Accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Uesaka, M.; Hosokai, T.

  2004-10-01

  Updated achievements and critical issues in plasma accelerators are summarized. As to laser plasma accelerators, we cover the results of plasma cathodes by U.Michigan, LBNL, LOA and U.Tokyo. Although many new results of accelerated electrons have been reported, the electrons do not yet form a bunch with narrow energy spread. Several injection schemes and measurements to verify ultrashort bunch (tens fs) with narrow energy spread, low emittance and many charges are planned. E-162 experiments by UCLA / USC / SLAC and a newly proposed experiment on density transition trapping are introduced for electron beam driven plasma accelerators. Their main purpose is realization of GeV plasma accelerator, but application to pump-and-probe analysis for investigation of ultrafast quantum phenomena is also promising.

 7. EDITORIAL: Laser and plasma accelerators Laser and plasma accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bingham, Robert

  2009-02-01

  This special issue on laser and plasma accelerators illustrates the rapid advancement and diverse applications of laser and plasma accelerators. Plasma is an attractive medium for particle acceleration because of the high electric field it can sustain, with studies of acceleration processes remaining one of the most important areas of research in both laboratory and astrophysical plasmas. The rapid advance in laser and accelerator technology has led to the development of terawatt and petawatt laser systems with ultra-high intensities and short sub-picosecond pulses, which are used to generate wakefields in plasma. Recent successes include the demonstration by several groups in 2004 of quasi-monoenergetic electron beams by wakefields in the bubble regime with the GeV energy barrier being reached in 2006, and the energy doubling of the SLAC high-energy electron beam from 42 to 85 GeV. The electron beams generated by the laser plasma driven wakefields have good spatial quality with energies ranging from MeV to GeV. A unique feature is that they are ultra-short bunches with simulations showing that they can be as short as a few femtoseconds with low-energy spread, making these beams ideal for a variety of applications ranging from novel high-brightness radiation sources for medicine, material science and ultrafast time-resolved radiobiology or chemistry. Laser driven ion acceleration experiments have also made significant advances over the last few years with applications in laser fusion, nuclear physics and medicine. Attention is focused on the possibility of producing quasi-mono-energetic ions with energies ranging from hundreds of MeV to GeV per nucleon. New acceleration mechanisms are being studied, including ion acceleration from ultra-thin foils and direct laser acceleration. The application of wakefields or beat waves in other areas of science such as astrophysics and particle physics is beginning to take off, such as the study of cosmic accelerators considered

 8. Electron beam accelerator with magnetic pulse compression and accelerator switching

  DOEpatents

  Birx, D.L.; Reginato, L.L.

  1984-03-22

  An electron beam accelerator is described comprising an electron beam generator-injector to produce a focused beam of greater than or equal to .1 MeV energy electrons; a plurality of substantially identical, aligned accelerator modules to sequentially receive and increase the kinetic energies of the beam electron by about .1-1 MeV per module. Each accelerator module includes a pulse-forming network that delivers a voltage pulse to the module of substantially .1-1 MeV maximum energy over a time duration of less than or equal to 1 ..mu..sec.

 9. Electron beam accelerator with magnetic pulse compression and accelerator switching

  DOEpatents

  Birx, Daniel L.; Reginato, Louis L.

  1987-01-01

  An electron beam accelerator comprising an electron beam generator-injector to produce a focused beam of .gtoreq.0.1 MeV energy electrons; a plurality of substantially identical, aligned accelerator modules to sequentially receive and increase the kinetic energies of the beam electrons by about 0.1-1 MeV per module. Each accelerator module includes a pulse-forming network that delivers a voltage pulse to the module of substantially 0.1-1 MeV maximum energy over a time duration of .ltoreq.1 .mu.sec.

 10. Electron beam accelerator with magnetic pulse compression and accelerator switching

  DOEpatents

  Birx, Daniel L.; Reginato, Louis L.

  1988-01-01

  An electron beam accelerator comprising an electron beam generator-injector to produce a focused beam of .gtoreq.0.1 MeV energy electrons; a plurality of substantially identical, aligned accelerator modules to sequentially receive and increase the kinetic energies of the beam electrons by about 0.1-1 MeV per module. Each accelerator module includes a pulse-forming network that delivers a voltage pulse to the module of substantially .gtoreq.0.1-1 MeV maximum energy over a time duration of .ltoreq.1 .mu.sec.

 11. Accelerated cleanup risk reduction

  SciTech Connect

  Knapp, R.B.; Aines, R.M.; Blake, R.G.; Copeland, A.B.; Newmark, R.L.; Tompson, A.F.B.

  1998-02-01

  There is no proven technology for remediating contaminant plume source regions in a heterogeneous subsurface. This project is an interdisciplinary effort to develop the requisite new technologies so that will be rapidly accepted by the remediation community. Our technology focus is hydrous pyrolysis/oxidation (HPO) which is a novel in situ thermal technique. We have expanded this core technology to leverage the action of steam injection and place an in situ microbial filter downstream to intercept and destroy the accelerated movement of contaminated groundwater. Most contaminant plume source regions, including the chlorinated solvent plume at LLNL, are in subsurface media characterized by a wide range in hydraulic conductivity. At LLNL, the main conduits for contaminant transport are buried stream channels composed of gravels and sands; these have a hydraulic conductivity in the range of 10{sup -1} to 10{sup -2} cm/s. Clay and silt units with a hydraulic conductivity of 10{sup -1} to 10{sup -6} cm/s bound these buried channels; these are barriers to groundwater movement and contain the highest contaminant concentrations in the source region. New remediation technologies are required because the current ones preferentially access the high conductivity units. HPO is an innovative process for the in situ destruction of contaminants in the entire subsurface. It operates by the injection of steam. We have demonstrated in laboratory experiments that many contaminants rapidly oxidize to harmless compounds at temperatures easily achieved by injecting steam, provided sufficient dissolved oxygen is present. One important challenge in a heterogeneous source region is getting heat, contaminants, and an oxidizing agent in the same place at the same time. We have used the NUFT computer program to simulate the cyclic injection of steam into a contaminated aquifer for design of a field demonstration. We used an 8 hour, steam/oxygen injection cycle followed by a 56 hour relaxation

 12. Operation of the accelerator

  SciTech Connect

  Pardo, R.C.; Batzka, B.; Billquist, P.J.

  1995-08-01

  Fiscal Year 1994 was the first year of seven-day operation since ATLAS became a national user facility in 1985. ATLAS made the most of the opportunity this year by providing 5200 hours of beam on-target to the research program. A record number of 60 experiments were completed and the {open_quotes}facility reliability{close_quotes} remained near the 90% level. Seven-day operation was made possible with the addition to the staff of two operator positions providing single-operator coverage during the weekend period. The normally scheduled coverage was augmented by an on-call list of system experts who respond to emergencies with phone-in advice and return to the Laboratory when necessary. This staffing approach continues but we rearranged our staffing patterns so that we now have one cryogenics engineer working a shift pattern which includes 8-hour daily coverage during the weekend. ATLAS provided a beam mix to users consisting of 26 different isotopic species, 23% of which were for A>100 in FY 1994. Approximately 60% of the beam time was provided by the Positive Ion Injector, slightly less than the usage rate of FY 1993. Experiments using uranium or lead beams accounted for 16.4% of the total beam time. The ECR ion source and high-voltage platform functioned well throughout the year. A new technique for solid material production in the source was developed which uses a sputtering process wherein the sample of material placed near the plasma chamber wall is biased negatively. Plasma ions are accelerated into the sample and material is sputtered from the surface into the plasma. This technique is now used routinely for many elements. Runs of calcium, germanium, nickel, lead, tellurium, and uranium were carried out with this technique.

 13. A Fundamental Theorem on Particle Acceleration

  SciTech Connect

  Xie, Ming

  2003-05-01

  A fundamental theorem on particle acceleration is derived from the reciprocity principle of electromagnetism and a rigorous proof of the theorem is presented. The theorem establishes a relation between acceleration and radiation, which is particularly useful for insightful understanding of and practical calculation about the first order acceleration in which energy gain of the accelerated particle is linearly proportional to the accelerating field.

 14. Enhancement of chronic acceleration tolerance by selection

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Smith, A. H.

  1982-01-01

  A review is presented of experiments concerning the physiological consequences of chronic acceleration and of studies of selection for acceleration tolerance over many generations. It is shown that acceleration selection is effective in improving chronic acceleration tolerance. However, it is determined that the variable selection procedure employed in developing this acceleration-tolerant line limits the confidence in the quantitative evaluation of the procedure.

 15. Proton Acceleration at Oblique Shocks

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Galinsky, V. L.; Shevchenko, V. I.

  2011-06-01

  Acceleration at the shock waves propagating oblique to the magnetic field is studied using a recently developed theoretical/numerical model. The model assumes that resonant hydromagnetic wave-particle interaction is the most important physical mechanism relevant to motion and acceleration of particles as well as to excitation and damping of waves. The treatment of plasma and waves is self-consistent and time dependent. The model uses conservation laws and resonance conditions to find where waves will be generated or damped, and hence particles will be pitch-angle-scattered. The total distribution is included in the model and neither introduction of separate population of seed particles nor some ad hoc escape rate of accelerated particles is needed. Results of the study show agreement with diffusive shock acceleration models in the prediction of power spectra for accelerated particles in the upstream region. However, they also reveal the presence of spectral break in the high-energy part of the spectra. The role of the second-order Fermi-like acceleration at the initial stage of the acceleration is discussed. The test case used in the paper is based on ISEE-3 data collected for the shock of 1978 November 12.

 16. PROTON ACCELERATION AT OBLIQUE SHOCKS

  SciTech Connect

  Galinsky, V. L.; Shevchenko, V. I.

  2011-06-20

  Acceleration at the shock waves propagating oblique to the magnetic field is studied using a recently developed theoretical/numerical model. The model assumes that resonant hydromagnetic wave-particle interaction is the most important physical mechanism relevant to motion and acceleration of particles as well as to excitation and damping of waves. The treatment of plasma and waves is self-consistent and time dependent. The model uses conservation laws and resonance conditions to find where waves will be generated or damped, and hence particles will be pitch-angle-scattered. The total distribution is included in the model and neither introduction of separate population of seed particles nor some ad hoc escape rate of accelerated particles is needed. Results of the study show agreement with diffusive shock acceleration models in the prediction of power spectra for accelerated particles in the upstream region. However, they also reveal the presence of spectral break in the high-energy part of the spectra. The role of the second-order Fermi-like acceleration at the initial stage of the acceleration is discussed. The test case used in the paper is based on ISEE-3 data collected for the shock of 1978 November 12.

 17. Universe acceleration and nonlinear electrodynamics

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kruglov, S. I.

  2015-12-01

  A new model of nonlinear electrodynamics with a dimensional parameter β coupled to gravity is considered. We show that an accelerated expansion of the universe takes place if the nonlinear electromagnetic field is the source of the gravitational field. A pure magnetic universe is investigated, and the magnetic field drives the universe to accelerate. In this model, after the big bang, the universe undergoes inflation and the accelerated expansion and then decelerates approaching Minkowski spacetime asymptotically. We demonstrate the causality of the model and a classical stability at the deceleration phase.

 18. Accelerating Around an Unbanked Curve

  DTIC Science & Technology

  2006-02-01

  FEB 2006 2. REPORT TYPE 3. DATES COVERED 00-00-2006 to 00-00-2006 4. TITLE AND SUBTITLE Accelerating Around an Unbanked Curve 5a. CONTRACT...December 2004 issue of TPT presented a problem concerning how a car should acceler-ate around an unbanked curve of constant radius r starting from rest...Accelerating Around an Unbanked Curve Carl E. Mungan, U.S. Naval Academy, Annapolis, MD 100 THE PHYSICS TEACHER ◆ Vol. 44, February 2006 The shapes

 19. Imaging using accelerated heavy ions

  SciTech Connect

  Chu, W.T.

  1982-05-01

  Several methods for imaging using accelerated heavy ion beams are being investigated at Lawrence Berkeley Laboratory. Using the HILAC (Heavy-Ion Linear Accelerator) as an injector, the Bevalac can accelerate fully stripped atomic nuclei from carbon (Z = 6) to krypton (Z = 34), and partly stripped ions up to uranium (Z = 92). Radiographic studies to date have been conducted with helium (from 184-inch cyclotron), carbon, oxygen, and neon beams. Useful ranges in tissue of 40 cm or more are available. To investigate the potential of heavy-ion projection radiography and computed tomography (CT), several methods and instrumentation have been studied.

 20. US Particle Accelerators at Age 50.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Wilson, R. R.

  1981-01-01

  Reviews the development of accelerators over the past 50 years. Topics include: types of accelerators, including cyclotrons; sociology of accelerators (motivation, financing, construction, and use); impact of war; national laboratories; funding; applications; future projects; foreign projects; and international collaborations. (JN)

 1. SNEAP 80: symposium of Northeastern Accelerator personnel

  SciTech Connect

  Billen, J.H.

  1980-01-01

  Reports of operations are presented for twenty-seven facilities, along with reports on accelerators in progress, ion sources, insulating gases, charging systems, stripping foils, accelerating tubes, and upgraded accelerator systems. (GHT)

 2. Exercise Training During +Gz Acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Greenleaf, J. E.; Chou, J. L.; Simonson, S. R.; Jackson, C. G. R.; Barnes, P. R.

  1999-01-01

  The overall purpose is to study the effect of passive (without exercise) and active (with exercise) +Gz (head-to-foot) acceleration training, using a short-arm (1.9m radius) centrifuge, on post- training maximal oxygen uptake (VO2 max, work capacity) and 70 deg head-up tilt (orthostatic) tolerance in ambulatory subjects to test the hypothesis that (a) both passive and active acceleration training will improve post-training tilt-tolerance, and (b) there will be no difference in tilt-tolerance between passive and active exercise acceleration training because increased hydrostatic and blood pressures, rather than increased muscular metabolism, will provide the major adaptive stimulus. The purpose of the pilot study was to test the hypothesis that there would be no significant difference in the metabolic responses (oxygen uptake, heart rate, pulmonary ventilation, or respiratory exchange ratio) during supine exercise with moderate +Gz acceleration.

 3. The Uniformly Accelerated Reference Frame

  ERIC Educational Resources Information Center

  Hamilton, J. Dwayne

  1978-01-01

  The observations that would be made by a uniformly accelerated observer, including the observer's event horizon, the variation of clock rates with position, and the effects of following a freely falling object are considered in detail. (SL)

 4. Accelerating advanced-materials commercialization

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Maine, Elicia; Seegopaul, Purnesh

  2016-05-01

  Long commercialization times, high capital costs and sustained uncertainty deter investment in innovation for advanced materials. With appropriate strategies, technology and market uncertainties can be reduced, and the commercialization of advanced materials accelerated.

 5. Accelerating to New Aviation Horizons

  NASA Video Gallery

  NASA has a 10-year plan to accelerate aviation research that includes the design, build and flight of a series of piloted X-planes -- experimental aircraft -- which will test advanced technologies ...

 6. Accelerated testing of space batteries

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Mccallum, J.; Thomas, R. E.; Waite, J. H.

  1973-01-01

  An accelerated life test program for space batteries is presented that fully satisfies empirical, statistical, and physical criteria for validity. The program includes thermal and other nonmechanical stress analyses as well as mechanical stress, strain, and rate of strain measurements.

 7. Fate of an accelerating universe

  SciTech Connect

  Gu, J.-A.; Hwang, W-Y. P.

  2006-01-15

  The presently accelerating universe may keep accelerating forever, eventually run into the event horizon problem, and thus be in conflict with the superstring idea. On the other hand, the current accelerating phase as well as the fate of the universe may be swayed by a negative cosmological constant, which dictates a big crunch. Based on the current observational data, in this paper we investigate how large the magnitude of a negative cosmological constant is allowed to be. In addition, for distinguishing the sign of the cosmological constant via observations, we point out that a measure of the evolution of the dark energy equation-of-state may be a good discriminator. Hopefully future observations will provide much more detailed information about dark energy and thereby indicate the sign of the cosmological constant as well as the fate of the presently accelerating universe.

 8. Argonne Wakefield Accelerator Update `92

  SciTech Connect

  Rosing, M.; Balka, L.; Chojnacki, E.; Gai, W.; Ho, C.; Konecny, R.; Power, J.; Schoessow, P.; Simpson, J.

  1992-09-01

  The Argonne Wakefield Accelerator (AWA) is an experiment designed to test various ideas related to wakefield technology. Construction is now underway for a 100 nC electron beam in December of 1992. This report updates this progress.

 9. Argonne Wakefield Accelerator Update '92

  SciTech Connect

  Rosing, M.; Balka, L.; Chojnacki, E.; Gai, W.; Ho, C.; Konecny, R.; Power, J.; Schoessow, P.; Simpson, J.

  1992-01-01

  The Argonne Wakefield Accelerator (AWA) is an experiment designed to test various ideas related to wakefield technology. Construction is now underway for a 100 nC electron beam in December of 1992. This report updates this progress.

 10. The Orbital Acceleration Research Experiment

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Blanchard, R. C.; Hendrix, M. K.; Fox, J. C.; Thomas, D. J.; Nicholson, J.

  1986-01-01

  The hardware and software of NASA's proposed Orbital Acceleration Research Experiment (OARE) are described. The OARE is to provide aerodynamic acceleration measurements along the Orbiter's principal axis in the free-molecular flow-flight regime at orbital attitude and in the transition regime during reentry. Models considering the effects of electromagnetic effects, solar radiation pressure, orbiter mass attraction, gravity gradient, orbital centripetal acceleration, out-of-orbital-plane effects, orbiter angular velocity, structural noise, mass expulsion signal sources, crew motion, and bias on acceleration are examined. The experiment contains an electrostatically balanced cylindrical proofmass accelerometer sensor with three orthogonal sensing axis outputs. The components and functions of the experimental calibration system and signal processor and control subsystem are analyzed. The development of the OARE software is discussed. The experimental equipment will be enclosed in a cover assembly that will be mounted in the Orbiter close to the center of gravity.

 11. Computing tools for accelerator design

  SciTech Connect

  Parsa, Z.

  1986-06-01

  An algorithm has been developed that calculates and obtains information about nonlinear contributions in accelerators. The comparison of the results obtained from this program ''NONLIN'' and HARMON is discussed and illustrated for the SSC-CDR clustered lattices.

 12. Particle Acceleration in Cosmic Plasmas

  SciTech Connect

  Zank, G.P.; Gaisser, T.K. )

  1992-01-01

  This proceedings includes papers presented at the Bartol ResearchInstitute, on topics concerning particle acceleration in stellar, space andgalactic environments. Two of the papers from this proceedings have beenabstracted for the database. (AIP)

 13. Accelerator structure work for NLC

  SciTech Connect

  Miller, R.H.; Adolphsen, C.; Bane, K.L.F.; Deruyter, H.; Farkas, Z.D.; Hoag, H.A.; Holtkamp, N.; Lavine, T.; Loew, G.A.; Nelson, E.M.; Palmer, R.B.; Paterson, J.M.; Ruth, R.D.; Thompson, K.A.; Vlieks, A.; Wang, J.W.; Wilson, P.B.; Gluckstern, R.; Ko, K.; Kroll, N. |

  1992-07-01

  The NLC design achieves high luminosity with multiple bunches in each RF pulse. Acceleration of a train of bunches without emittance growth requires control of long range dipole wakefields. SLAC is pursuing a structure design which suppresses the effect of wakefields by varying the physical dimensions of successive cells of the disk-loaded traveling wave structure in a manner which spreads the frequencies of the higher mode while retaining the synchronism between the electrons and the accelerating mode. The wakefields of structures incorporating higher mode detuning have been measured at the Accelerator Test Facility at Argonne. Mechanical design and brazing techniques which avoid getting brazing alloy into the interior of the accelerator are being studied. A test facility for high-power testing of these structures is complete and high power testing has begun.

 14. The KEK Digital Accelerator and Its Brothers

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Takayama, Ken

  Circular induction accelerators developed in the last 10 years are discussed. They are characterized by induction acceleration of a charged beam bunch trapped in the barrier bucket. This property enables acceleration of any ion species from an extremely low energy to relativistic energy in a single accelerator ring. In the future, a racetrack-shaped fixed field induction accelerator (induction microtron) could be realized as a unique accelerator for cluster ions such as C-60 and Si-100.

 15. Dynamics of Radiation Pressure Acceleration

  SciTech Connect

  Macchi, A.; Benedetti, C.; Pegoraro, F.; Veghini, S.

  2010-02-02

  We describe recent theoretical results on Radiation Pressure Acceleration of ions by ultraintense, circularly polarized laser pulses, giving an insight on the underlying dynamics and suggestions for the development of applications. In thick targets, we show how few-cycle pulses may generate single ion bunches in inhomogeneous density profiles. In thin targets, we present a refinement of the simple model of the accelerating mirror and a comparison of its predictions with simulation results, solving an apparent paradox.

 16. Accelerator physics and modeling: Proceedings

  SciTech Connect

  Parsa, Z.

  1991-12-31

  This report contains papers on the following topics: Physics of high brightness beams; radio frequency beam conditioner for fast-wave free-electron generators of coherent radiation; wake-field and space-charge effects on high brightness beams. Calculations and measured results for BNL-ATF; non-linear orbit theory and accelerator design; general problems of modeling for accelerators; development and application of dispersive soft ferrite models for time-domain simulation; and bunch lengthening in the SLC damping rings.

 17. Accelerator physics and modeling: Proceedings

  SciTech Connect

  Parsa, Z.

  1991-01-01

  This report contains papers on the following topics: Physics of high brightness beams; radio frequency beam conditioner for fast-wave free-electron generators of coherent radiation; wake-field and space-charge effects on high brightness beams. Calculations and measured results for BNL-ATF; non-linear orbit theory and accelerator design; general problems of modeling for accelerators; development and application of dispersive soft ferrite models for time-domain simulation; and bunch lengthening in the SLC damping rings.

 18. SPEAR3 Accelerator Physics Update

  SciTech Connect

  Safranek, James A.; Corbett, W.Jeff; Gierman, S.; Hettel, R.O.; Huang, X.; Nosochkov, Yuri; Sebek, Jim; Terebilo, Andrei; /SLAC

  2007-11-02

  The SPEAR3 storage ring at Stanford Synchrotron Radiation Laboratory has been delivering photon beams for three years. We will give an overview of recent and ongoing accelerator physics activities, including 500 mA fills, work toward top-off injection, long-term orbit stability characterization and improvement, fast orbit feedback, new chicane optics, low alpha optics & short bunches, low emittance optics, and MATLAB software. The accelerator physics group has a strong program to characterize and improve SPEAR3 performance

 19. Sequentially pulsed traveling wave accelerator

  DOEpatents

  Caporaso, George J.; Nelson, Scott D.; Poole, Brian R.

  2009-08-18

  A sequentially pulsed traveling wave compact accelerator having two or more pulse forming lines each with a switch for producing a short acceleration pulse along a short length of a beam tube, and a trigger mechanism for sequentially triggering the switches so that a traveling axial electric field is produced along the beam tube in synchronism with an axially traversing pulsed beam of charged particles to serially impart energy to the particle beam.

 20. Acceleration using total internal reflection

  SciTech Connect

  Fernow, R.C.

  1991-06-07

  This report considers the use of a dielectric slab undergoing total internal reflection as an accelerating structure for charged particle beams. We examine the functional dependence of the electromagnetic fields above the surface of the dielectric for polarized incident waves. We present an experimental arrangement for testing the performance of the method, using apparatus under construction for the Grating Acceleration experiment at Brookhaven National Laboratory. 13 refs., 4 figs., 2 tabs.

 1. Vacuum Brazing of Accelerator Components

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Singh, Rajvir; Pant, K. K.; Lal, Shankar; Yadav, D. P.; Garg, S. R.; Raghuvanshi, V. K.; Mundra, G.

  2012-11-01

  Commonly used materials for accelerator components are those which are vacuum compatible and thermally conductive. Stainless steel, aluminum and copper are common among them. Stainless steel is a poor heat conductor and not very common in use where good thermal conductivity is required. Aluminum and copper and their alloys meet the above requirements and are frequently used for the above purpose. The accelerator components made of aluminum and its alloys using welding process have become a common practice now a days. It is mandatory to use copper and its other grades in RF devices required for accelerators. Beam line and Front End components of the accelerators are fabricated from stainless steel and OFHC copper. Fabrication of components made of copper using welding process is very difficult and in most of the cases it is impossible. Fabrication and joining in such cases is possible using brazing process especially under vacuum and inert gas atmosphere. Several accelerator components have been vacuum brazed for Indus projects at Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (RRCAT), Indore using vacuum brazing facility available at RRCAT, Indore. This paper presents details regarding development of the above mentioned high value and strategic components/assemblies. It will include basics required for vacuum brazing, details of vacuum brazing facility, joint design, fixturing of the jobs, selection of filler alloys, optimization of brazing parameters so as to obtain high quality brazed joints, brief description of vacuum brazed accelerator components etc.

 2. Radiation from violently accelerated bodies

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gerlach, Ulrich H.

  2001-11-01

  A determination is made of the radiation emitted by a linearly uniformly accelerated uncharged dipole transmitter. It is found that, first of all, the radiation rate is given by the familiar Larmor formula, but it is augmented by an amount which becomes dominant for sufficiently high acceleration. For an accelerated dipole oscillator, the criterion is that the center of mass motion become relativistic within one oscillation period. The augmented formula and the measurements which it summarizes presuppose an expanding inertial observation frame. A static inertial reference frame will not do. Secondly, it is found that the radiation measured in the expanding inertial frame is received with 100% fidelity. There is no blueshift or redshift due to the accelerative motion of the transmitter. Finally, it is found that a pair of coherently radiating oscillators accelerating (into opposite directions) in their respective causally disjoint Rindler-coordinatized sectors produces an interference pattern in the expanding inertial frame. Like the pattern of a Young double slit interferometer, this Rindler interferometer pattern has a fringe spacing which is inversely proportional to the proper separation and the proper frequency of the accelerated sources. The interferometer, as well as the augmented Larmor formula, provide a unifying perspective. It joins adjacent Rindler-coordinatized neighborhoods into a single spacetime arena for scattering and radiation from accelerated bodies.

 3. High-Intensity Proton Accelerator

  SciTech Connect

  Jay L. Hirshfield

  2011-12-27

  Analysis is presented for an eight-cavity proton cyclotron accelerator that could have advantages as compared with other accelerators because of its potentially high acceleration gradient. The high gradient is possible since protons orbit in a sequence of TE111 rotating mode cavities of equally diminishing frequencies with path lengths during acceleration that greatly exceed the cavity lengths. As the cavities operate at sequential harmonics of a basic repetition frequency, phase synchronism can be maintained over a relatively wide injection phase window without undue beam emittance growth. It is shown that use of radial vanes can allow cavity designs with significantly smaller radii, as compared with simple cylindrical cavities. Preliminary beam transport studies show that acceptable extraction and focusing of a proton beam after cyclic motion in this accelerator should be possible. Progress is also reported on design and tests of a four-cavity electron counterpart accelerator for experiments to study effects on beam quality arising from variations injection phase window width. This device is powered by four 500-MW pulsed amplifiers at 1500, 1800, 2100, and 2400 MHz that provide phase synchronous outputs, since they are driven from a with harmonics derived from a phase-locked 300 MHz source.

 4. Optically powered charged particle accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Flesner, Larry D.

  1991-09-01

  A charged particle control apparatus provides very high voltage particle beams. One or more photocell arrays provide bias voltages for beam accelerating stages. The arrays are made from a number of microfabricated photocells connected in series to produce a voltage output that is the sum of the voltages from the individual cells. Arrays of each stage are connected in series to produce a cumulative stage voltage that is applied to an accelerating electrode made part of the stage. Optical power illuminates the stages to generate desired voltage biases to the accelerating electrodes. A light source is used to excite the photocathode when this emission source is used. Electrons from the emission source are accelerated electrodes and are emitted from the chamber which is typically conjoined with other apparatus. By utilizing photocell arrays to generate beam current and accelerating biases, as well as a photocathode for providing a source of electrons, the apparatus of the invention is completely optically isolated thereby requiring no direct electrical connections to the apparatus even though multiple accelerating stages are used to facilitate the achievement of very high voltage particle beams.

 5. Dusty-Plasma Particle Accelerator

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Foster, John E.

  2005-01-01

  A dusty-plasma apparatus is being investigated as means of accelerating nanometer- and micrometer-sized particles. Applications for the dusty-plasma particle accelerators fall into two classes: Simulation of a variety of rapidly moving dust particles and micrometeoroids in outer-space environments that include micrometeoroid streams, comet tails, planetary rings, and nebulae and Deposition or implantation of nanoparticles on substrates for diverse industrial purposes that could include hardening, increasing thermal insulation, altering optical properties, and/or increasing permittivities of substrate materials. Relative to prior apparatuses used for similar applications, dusty-plasma particle accelerators offer such potential advantages as smaller size, lower cost, less complexity, and increased particle flux densities. A dusty-plasma particle accelerator exploits the fact that an isolated particle immersed in plasma acquires a net electric charge that depends on the relative mobilities of electrons and ions. Typically, a particle that is immersed in a low-temperature, partially ionized gas, wherein the average kinetic energy of electrons exceeds that of ions, causes the particle to become negatively charged. The particle can then be accelerated by applying an appropriate electric field. A dusty-plasma particle accelerator (see figure) includes a plasma source such as a radio-frequency induction discharge apparatus containing (1) a shallow cup with a biasable electrode to hold the particles to be accelerated and (2) a holder for the substrate on which the particles are to impinge. Depending on the specific design, a pair of electrostatic-acceleration grids between the substrate and discharge plasma can be used to both collimate and further accelerate particles exiting the particle holder. Once exposed to the discharge plasma, the particles in the cup quickly acquire a negative charge. Application of a negative voltage pulse to the biasable electrode results in the

 6. Accelerator and electrodynamics capability review

  SciTech Connect

  Jones, Kevin W

  2010-01-01

  Los Alamos National Laboratory (LANL) uses capability reviews to assess the science, technology and engineering (STE) quality and institutional integration and to advise Laboratory Management on the current and future health of the STE. Capability reviews address the STE integration that LANL uses to meet mission requirements. The Capability Review Committees serve a dual role of providing assessment of the Laboratory's technical contributions and integration towards its missions and providing advice to Laboratory Management. The assessments and advice are documented in reports prepared by the Capability Review Committees that are delivered to the Director and to the Principal Associate Director for Science, Technology and Engineering (PADSTE). Laboratory Management will use this report for STE assessment and planning. LANL has defined fifteen STE capabilities. Electrodynamics and Accelerators is one of the seven STE capabilities that LANL Management (Director, PADSTE, technical Associate Directors) has identified for review in Fiscal Year (FY) 2010. Accelerators and electrodynamics at LANL comprise a blend of large-scale facilities and innovative small-scale research with a growing focus on national security applications. This review is organized into five topical areas: (1) Free Electron Lasers; (2) Linear Accelerator Science and Technology; (3) Advanced Electromagnetics; (4) Next Generation Accelerator Concepts; and (5) National Security Accelerator Applications. The focus is on innovative technology with an emphasis on applications relevant to Laboratory mission. The role of Laboratory Directed Research and Development (LDRD) in support of accelerators/electrodynamics will be discussed. The review provides an opportunity for interaction with early career staff. Program sponsors and customers will provide their input on the value of the accelerator and electrodynamics capability to the Laboratory mission.

 7. Plasma Beat-Wave Acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Clayton, Christopher E.

  2002-04-01

  Among all the advanced accelerator concepts that use lasers as the power source, most of the effort to date has been with the idea of using a laser pulse to excite a accelerating mode in a plasma. Within this area, there are a variety of approaches for creating the accelerating mode, as indicated by the other talks in this session. What is common to these approaches is the physics of how a laser pulse pushes on plasma electrons to organize electron-density perturbations, the sources of the ultra-high (> GeV/M) accelerating gradients. It is the "ponderomotive force", proportional to the local gradient of the of the laser intensity, that pushes plasma electrons forward (on the leading edge of the pulse) and backwards (on the trailing edge) which leads to harmonic motion of the electrons. As the laser pulse moves through the plasma at group velocity Vg c, the oscillating electrons show up macroscopically as a plasma mode or wave with frequency w equal to the plasma frequency and k = w/Vg. For short laser pulses, this is the Laser Wakefield Accelerator (LWFA) concept. Closely related is the Plasma Beat-Wave Acceleration (PBWA) concept. Here, the laser pulse that perturbs the plasma is composed of two closely-spaced frequencies that "beat", i.e., periodically constructively and destructively interfere, forming an electromagnetic beat wave. One can visualize this as a train of short pulses. If this beating frequency is set to the plasma frequency, then each pulse in the train will reinforce the density perturbation caused by the previous pulse. The principal advantage of multiple pulses driving up the plasma wave as opposed to a single pulse is in efficiency, allowing for the production of relatively large diameter (more 1-D like) accelerating modes. In this talk I will discuss past, current and planned PBWA experiments which are taking place at UCLA, RAL in England, and LULI in France.

 8. The Accelerator Markup Language and the Universal Accelerator Parser

  SciTech Connect

  Sagan, David; Forster, M.; Bates, D.; Wolski, A.; Schmidt, F.; Walker, N.J.; Larrieu, Theodore; Roblin, Yves; Pelaia, T.; Tenenbaum, P.; Woodley, M.; Reiche, S.

  2006-07-01

  A major obstacle to collaboration on accelerator projects has been the sharing of lattice description files between modeling codes. To address this problem, a lattice description format called Accelerator Markup Language (AML) has been created. AML is based upon the standard eXtensible Markup Language (XML) format; this provides the flexibility for AML to be easily extended to satisfy changing requirements. In conjunction with AML, a software library, called the Universal Accelerator Parser (UAP), is being developed to speed the integration of AML into any program. The UAP is structured to make it relatively straightforward (by giving appropriate specifications) to read and write lattice files in any format. This will allow programs that use the UAP code to read a variety of different file formats. Additionally this will greatly simplify conversion of files from one format to another. Currently, besides AML, the UAP supports the MAD lattice format.

 9. The Accelerator Markup Language and the Universal Accelerator Parser

  SciTech Connect

  Sagan, D.; Forster, M.; Bates, D.A.; Wolski, A.; Schmidt, F.; Walker, N.J.; Larrieu, T.; Roblin, Y.; Pelaia, T.; Tenenbaum, P.; Woodley, M.; Reiche, S.; /UCLA

  2006-10-06

  A major obstacle to collaboration on accelerator projects has been the sharing of lattice description files between modeling codes. To address this problem, a lattice description format called Accelerator Markup Language (AML) has been created. AML is based upon the standard eXtensible Markup Language (XML) format; this provides the flexibility for AML to be easily extended to satisfy changing requirements. In conjunction with AML, a software library, called the Universal Accelerator Parser (UAP), is being developed to speed the integration of AML into any program. The UAP is structured to make it relatively straightforward (by giving appropriate specifications) to read and write lattice files in any format. This will allow programs that use the UAP code to read a variety of different file formats. Additionally, this will greatly simplify conversion of files from one format to another. Currently, besides AML, the UAP supports the MAD lattice format.

 10. Acceleration of injected electrons by the plasma beat wave accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Joshi, C.; Clayton, C. E.; Marsh, K. A.; Dyson, A.; Everett, M.; Lal, A.; Leemans, W. P.; Williams, R.; Katsouleas, T.; Mori, W. B.

  1992-07-01

  In this paper we describe the recent work at UCLA on the acceleration of externally injected electrons by a relativistic plasma wave. A two frequency laser was used to excite a plasma wave over a narrow range of static gas pressures close to resonance. Electrons with energies up to our detection limit of 9.1 MeV were observed when 2.1 MeV electrons were injected in the plasma wave. No accelerated electrons above the detection threshold were observed when the laser was operated on a single frequency or when no electrons were injected. Experimental results are compared with theoretical predictions, and future prospects for the plasma beat wave accelerator are discussed.

 11. Acceleration schedules for a recirculating heavy-ion accelerator

  SciTech Connect

  Sharp, W.M.; Grote, D.P.

  2002-05-01

  Recent advances in solid-state switches have made it feasible to design programmable, high-repetition-rate pulsers for induction accelerators. These switches could lower the cost of recirculating induction accelerators, such as the ''small recirculator'' at Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), by substantially reducing the number of induction modules. Numerical work is reported here to determine what effects the use of fewer pulsers at higher voltage would have on the beam quality of the LLNL small recirculator. Lattices with different numbers of pulsers are examined using the fluid/envelope code CIRCE, and several schedules for acceleration and compression are compared for each configuration. For selected schedules, the phase-space dynamics is also studied using the particle-in-cell code WARP3d.

 12. A variable acceleration calibration system

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Johnson, Thomas H.

  2011-12-01

  A variable acceleration calibration system that applies loads using gravitational and centripetal acceleration serves as an alternative, efficient and cost effective method for calibrating internal wind tunnel force balances. Two proof-of-concept variable acceleration calibration systems are designed, fabricated and tested. The NASA UT-36 force balance served as the test balance for the calibration experiments. The variable acceleration calibration systems are shown to be capable of performing three component calibration experiments with an approximate applied load error on the order of 1% of the full scale calibration loads. Sources of error are indentified using experimental design methods and a propagation of uncertainty analysis. Three types of uncertainty are indentified for the systems and are attributed to prediction error, calibration error and pure error. Angular velocity uncertainty is shown to be the largest indentified source of prediction error. The calibration uncertainties using a production variable acceleration based system are shown to be potentially equivalent to current methods. The production quality system can be realized using lighter materials and a more precise instrumentation. Further research is needed to account for balance deflection, forcing effects due to vibration, and large tare loads. A gyroscope measurement technique is shown to be capable of resolving the balance deflection angle calculation. Long term research objectives include a demonstration of a six degree of freedom calibration, and a large capacity balance calibration.

 13. Derivation of Hamiltonians for accelerators

  SciTech Connect

  Symon, K.R.

  1997-09-12

  In this report various forms of the Hamiltonian for particle motion in an accelerator will be derived. Except where noted, the treatment will apply generally to linear and circular accelerators, storage rings, and beamlines. The generic term accelerator will be used to refer to any of these devices. The author will use the usual accelerator coordinate system, which will be introduced first, along with a list of handy formulas. He then starts from the general Hamiltonian for a particle in an electromagnetic field, using the accelerator coordinate system, with time t as independent variable. He switches to a form more convenient for most purposes using the distance s along the reference orbit as independent variable. In section 2, formulas will be derived for the vector potentials that describe the various lattice components. In sections 3, 4, and 5, special forms of the Hamiltonian will be derived for transverse horizontal and vertical motion, for longitudinal motion, and for synchrobetatron coupling of horizontal and longitudinal motions. Hamiltonians will be expanded to fourth order in the variables.

 14. Superconducting cavities for particle accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Padamsee, H.

  1992-02-01

  RF Superconductivity has become an important technology for particle accelerators for high energy physics, nuclear physics, and free electron lasers. More than 100 MVolts of Superconducting RF (SRF) cavities have been installed in accelerators for heavy ions and operated at gradients of 2-3 MV/m in excess of 105 hours. More than 500 MVolts are installed in electron accelerators and operated at gradients of 4-6 MV/m in excess of 104 hours. Encouraged by this success, another 500 meters of SRF cavities are in the production line. New applications for High Energy Physics are forthcoming for high current e+e- colliders in the B-quark energy range (B-factory). For the next linear collider in the TeV energy range, there are many compelling attractions to use SRF, if the gradients can be improved substantially and the costs lowered. Substantial progress has been made in understanding performance limitations and in inventing cures through better cavity geometries, materials, and processes. Techniques are now in hand to reach 15-20 MV/m accelerating. In light of this progress, the potential of high gradient SRF for a TeV Energy Superconducting Linear Accelerator (TESLA) will be explored.

 15. Accelerator Technology Division annual report, FY 1989

  SciTech Connect

  Not Available

  1990-06-01

  This paper discusses: accelerator physics and special projects; experiments and injectors; magnetic optics and beam diagnostics; accelerator design and engineering; radio-frequency technology; accelerator theory and simulation; free-electron laser technology; accelerator controls and automation; and high power microwave sources and effects.

 16. 38 CFR 9.14 - Accelerated Benefits.

  Code of Federal Regulations, 2012 CFR

  2012-07-01

  ... Insurance or Veterans' Group Life Insurance to you before you die. (b) Who is eligible to receive an Accelerated Benefit? You are eligible to receive an Accelerated Benefit if you have a valid written medical... information is provided. (h) How will an Accelerated Benefit be paid to you? An Accelerated Benefit will...

 17. 38 CFR 9.14 - Accelerated Benefits.

  Code of Federal Regulations, 2014 CFR

  2014-07-01

  ... Insurance or Veterans' Group Life Insurance to you before you die. (b) Who is eligible to receive an Accelerated Benefit? You are eligible to receive an Accelerated Benefit if you have a valid written medical... information is provided. (h) How will an Accelerated Benefit be paid to you? An Accelerated Benefit will...

 18. 38 CFR 9.14 - Accelerated Benefits.

  Code of Federal Regulations, 2013 CFR

  2013-07-01

  ... Insurance or Veterans' Group Life Insurance to you before you die. (b) Who is eligible to receive an Accelerated Benefit? You are eligible to receive an Accelerated Benefit if you have a valid written medical... information is provided. (h) How will an Accelerated Benefit be paid to you? An Accelerated Benefit will...

 19. Guidelines for Developing an Academic Acceleration Policy

  ERIC Educational Resources Information Center

  Colangelo, Nicholas; Assouline, Susan G.; Marron, Maureen A.; Castellano, Jaime A.; Clinkenbeard, Pamela R.; Rogers, Karen; Calvert, Eric; Malek, Rosanne; Smith, Donnajo

  2010-01-01

  As an educational intervention, acceleration is decidedly effective for high-ability students. The research support for acceleration that has accumulated over many decades is robust and consistent and allows us to confidently state that carefully planned acceleration decisions are successful. Both grade-based and content-based acceleration are…

 20. Accelerator science in medical physics.

  PubMed

  Peach, K; Wilson, P; Jones, B

  2011-12-01

  The use of cyclotrons and synchrotrons to accelerate charged particles in hospital settings for the purpose of cancer therapy is increasing. Consequently, there is a growing demand from medical physicists, radiographers, physicians and oncologists for articles that explain the basic physical concepts of these technologies. There are unique advantages and disadvantages to all methods of acceleration. Several promising alternative methods of accelerating particles also have to be considered since they will become increasingly available with time; however, there are still many technical problems with these that require solving. This article serves as an introduction to this complex area of physics, and will be of benefit to those engaged in cancer therapy, or who intend to acquire such technologies in the future.

 1. Acceleration mapping on Consort 5

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Naumann, Robert J.

  1994-09-01

  The Consort 5 rocket carrying a set of commercial low-gravity experiments experienced a significant side thrust from an apparent burn-through of the second-stage motor just prior to cut-off. The resulting angular momentum could not be removed by the attitude rate control system, thus the payload was left in an uncontrollable rocking/tumbling mode. Although the primary low-gravity emphasis mission requirements could not be met, it was hoped that some science could be salvaged by mapping the acceleration field over the vehicle so that each investigator could correlate his or her results with the acceleration environment at his or her experiment location. This required some detective work to obtain the body rates and moment of inertia ratios required to solve the full set of Euler equations for a tri-axial rigid body. The techniques for acceleration mapping described in this paper may be applicable to other low-gravity emphasis missions.

 2. Symposium on accelerator mass spectrometry

  SciTech Connect

  1981-01-01

  The area of accelerator mass spectrometry has expanded considerably over the past few years and established itself as an independent and interdisciplinary research field. Three years have passed since the first meeting was held at Rochester. A Symposium on Accelerator Mass Spectrometry was held at Argonne on May 11-13, 1981. In attendance were 96 scientists of whom 26 were from outside the United States. The present proceedings document the program and excitement of the field. Papers are arranged according to the original program. A few papers not presented at the meeting have been added to complete the information on the status of accelerator mass spectrometry. Individual papers were prepared separately for the data base.

 3. Rail accelerator technology and applications

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Zana, L. M.; Kerslake, W. R.

  1985-01-01

  Rail accelerators offer a viable means of launching ton-size payloads from the Earth's surface to space. The results of two mission studies which indicate that an Earth-to-Space Rail Launcher (ESRL) system is not only technically feasible but also economically beneficial, particularly when large amounts of bulk cago are to be delivered to space are given. An in-house experimental program at the Lewis Research Center (LeRC) was conducted in parallel with the mission studies with the objective of examining technical feasibility issues. A 1 m long - 12.5 by 12.5 mm bore rail accelerator as designed with clear polycarbonate sidewalls to visually observe the plasma armature acceleration. The general character of plasma/projectile dynamics is described for a typical test firing.

 4. Virtual gap dielectric wall accelerator

  DOEpatents

  Caporaso, George James; Chen, Yu-Jiuan; Nelson, Scott; Sullivan, Jim; Hawkins, Steven A

  2013-11-05

  A virtual, moving accelerating gap is formed along an insulating tube in a dielectric wall accelerator (DWA) by locally controlling the conductivity of the tube. Localized voltage concentration is thus achieved by sequential activation of a variable resistive tube or stalk down the axis of an inductive voltage adder, producing a "virtual" traveling wave along the tube. The tube conductivity can be controlled at a desired location, which can be moved at a desired rate, by light illumination, or by photoconductive switches, or by other means. As a result, an impressed voltage along the tube appears predominantly over a local region, the virtual gap. By making the length of the tube large in comparison to the virtual gap length, the effective gain of the accelerator can be made very large.

 5. Linear accelerator for radioisotope production

  SciTech Connect

  Hansborough, L.D.; Hamm, R.W.; Stovall, J.E.

  1982-02-01

  A 200- to 500-..mu..A source of 70- to 90-MeV protons would be a valuable asset to the nuclear medicine program. A linear accelerator (linac) can achieve this performance, and it can be extended to even higher energies and currents. Variable energy and current options are available. A 70-MeV linac is described, based on recent innovations in linear accelerator technology; it would be 27.3 m long and cost approx. $6 million. By operating the radio-frequency (rf) power system at a level necessary to produce a 500-..mu..A beam current, the cost of power deposited in the radioisotope-production target is comparable with existing cyclotrons. If the rf-power system is operated at full power, the same accelerator is capable of producing an 1140-..mu..A beam, and the cost per beam watt on the target is less than half that of comparable cyclotrons.

 6. Accelerator science in medical physics

  PubMed Central

  Peach, K; Wilson, P; Jones, B

  2011-01-01

  The use of cyclotrons and synchrotrons to accelerate charged particles in hospital settings for the purpose of cancer therapy is increasing. Consequently, there is a growing demand from medical physicists, radiographers, physicians and oncologists for articles that explain the basic physical concepts of these technologies. There are unique advantages and disadvantages to all methods of acceleration. Several promising alternative methods of accelerating particles also have to be considered since they will become increasingly available with time; however, there are still many technical problems with these that require solving. This article serves as an introduction to this complex area of physics, and will be of benefit to those engaged in cancer therapy, or who intend to acquire such technologies in the future. PMID:22374548

 7. Ultra-high vacuum photoelectron linear accelerator

  DOEpatents

  Yu, David U.L.; Luo, Yan

  2013-07-16

  An rf linear accelerator for producing an electron beam. The outer wall of the rf cavity of said linear accelerator being perforated to allow gas inside said rf cavity to flow to a pressure chamber surrounding said rf cavity and having means of ultra high vacuum pumping of the cathode of said rf linear accelerator. Said rf linear accelerator is used to accelerate polarized or unpolarized electrons produced by a photocathode, or to accelerate thermally heated electrons produced by a thermionic cathode, or to accelerate rf heated field emission electrons produced by a field emission cathode.

 8. Thermodynamics of Accelerating Black Holes.

  PubMed

  Appels, Michael; Gregory, Ruth; Kubizňák, David

  2016-09-23

  We address a long-standing problem of describing the thermodynamics of an accelerating black hole. We derive a standard first law of black hole thermodynamics, with the usual identification of entropy proportional to the area of the event horizon-even though the event horizon contains a conical singularity. This result not only extends the applicability of black hole thermodynamics to realms previously not anticipated, it also opens a possibility for studying novel properties of an important class of exact radiative solutions of Einstein equations describing accelerated objects. We discuss the thermodynamic volume, stability, and phase structure of these black holes.

 9. Technology of magnetically driven accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Birx, D. L.; Hawkins, S. A.; Poor, S. E.; Reginato, L. L.; Rogers, D., Jr.; Smith, M. W.

  1985-03-01

  The marriage of Induction Linac technology with Nonlinar Magnetic Modulators has produced some unique capabilities. It appears possible to produce electron beams with average currents measured in amperes, at gradients exceeding 1 MeV/meter, and with power efficiencies approaching 50%. A 2 MeV, 5 kA electron accelerator has been constructed at the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) to demonstrate these concepts and to provide a test facility for high brightness sources. The pulse drive for the accelerator is based on magnetic pulse compressors with very high peak power capability, repetition rates exceeding a kilohertz and excellent reliability.

 10. Technology of magnetically driven accelerators

  SciTech Connect

  Brix, D.L.; Hawkins, S.A.; Poor, S.E.; Reginato, L.L.; Smith, M.W.

  1985-10-01

  The marriage of Induction Linac technology with Nonlinear Magnetic Modulators has produced some unique capabilities. It appears possible to produce electron beams with average currents measured in amperes, at gradients exceeding 1 MeV/meter, and with power efficiencies approaching 50%. A 2 MeV, 5 kA electron accelerator has been constructed at the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) to demonstrate these concepts and to provide a test facility for high brightness sources. The pulse drive for the accelerator is based on state-of-the-art magnetic pulse compressors with very high peak power capability, repetition rates exceeding a kilohertz and excellent reliability.

 11. Electron Cloud Effects in Accelerators

  SciTech Connect

  Furman, M.A.

  2012-11-30

  Abstract We present a brief summary of various aspects of the electron-cloud effect (ECE) in accelerators. For further details, the reader is encouraged to refer to the proceedings of many prior workshops, either dedicated to EC or with significant EC contents, including the entire ?ECLOUD? series [1?22]. In addition, the proceedings of the various flavors of Particle Accelerator Conferences [23] contain a large number of EC-related publications. The ICFA Beam Dynamics Newsletter series [24] contains one dedicated issue, and several occasional articles, on EC. An extensive reference database is the LHC website on EC [25].

 12. Technology of magnetically driven accelerators

  SciTech Connect

  Birx, D.L.; Hawkins, S.A.; Poor, S.E.; Reginato, L.L.; Rogers, D. Jr.; Smith, M.W.

  1985-03-26

  The marriage of Induction Linac technology with Nonlinear Magnetic Modulators has produced some unique capabilities. It appears possible to produce electron beams with average currents measured in amperes, at gradients exceeding 1 MeV/meter, and with power efficiencies approaching 50%. A 2 MeV, 5 kA electron accelerator has been constructed at the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) to demonstrate these concepts and to provide a test facility for high brightness sources. The pulse drive for the accelerator is based on state-of-the-art magnetic pulse compressors with very high peak power capability, repetition rates exceeding a kilohertz and excellent reliability. 8 figs., 1 tab.

 13. Centralized digital control of accelerators

  SciTech Connect

  Melen, R.E.

  1983-09-01

  In contrasting the title of this paper with a second paper to be presented at this conference entitled Distributed Digital Control of Accelerators, a potential reader might be led to believe that this paper will focus on systems whose computing intelligence is centered in one or more computers in a centralized location. Instead, this paper will describe the architectural evolution of SLAC's computer based accelerator control systems with respect to the distribution of their intelligence. However, the use of the word centralized in the title is appropriate because these systems are based on the use of centralized large and computationally powerful processors that are typically supported by networks of smaller distributed processors.

 14. Thermodynamics of Accelerating Black Holes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Appels, Michael; Gregory, Ruth; KubizÅák, David

  2016-09-01

  We address a long-standing problem of describing the thermodynamics of an accelerating black hole. We derive a standard first law of black hole thermodynamics, with the usual identification of entropy proportional to the area of the event horizon—even though the event horizon contains a conical singularity. This result not only extends the applicability of black hole thermodynamics to realms previously not anticipated, it also opens a possibility for studying novel properties of an important class of exact radiative solutions of Einstein equations describing accelerated objects. We discuss the thermodynamic volume, stability, and phase structure of these black holes.

 15. OpenMP for Accelerators

  SciTech Connect

  Beyer, J C; Stotzer, E J; Hart, A; de Supinski, B R

  2011-03-15

  OpenMP [13] is the dominant programming model for shared-memory parallelism in C, C++ and Fortran due to its easy-to-use directive-based style, portability and broad support by compiler vendors. Similar characteristics are needed for a programming model for devices such as GPUs and DSPs that are gaining popularity to accelerate compute-intensive application regions. This paper presents extensions to OpenMP that provide that programming model. Our results demonstrate that a high-level programming model can provide accelerated performance comparable to hand-coded implementations in CUDA.

 16. Exercise Versus +Gz Acceleration Training

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Greenleaf, John E.; Simonson, S. R.; Stocks, J. M.; Evans, J. M.; Knapp, C. F.; Dalton, Bonnie P. (Technical Monitor)

  2002-01-01

  Decreased working capacity and "orthostatic" intolerance are two major problems for astronauts during and after landing from spaceflight in a return vehicle. The purpose was to test the hypotheses that (1) supine-passive-acceleration training, supine-interval-exercise plus acceleration training, and supine exercise plus acceleration training will improve orthostatic tolerance (OT) in ambulatory men; and that (2) addition of aerobic exercise conditioning will not influence this enhanced OT from that of passive-acceleration training. Seven untrained men (24-38 yr) underwent 3 training regimens (30 min/d x 5d/wk x 3wk on the human-powered centrifuge - HPC): (a) Passive acceleration (alternating +1.0 Gz to 50% Gzmax); (b) Exercise acceleration (alternating 40% - 90% V02max leg cycle exercise plus 50% of HPCmax acceleration); and (c) Combined intermittent exercise-acceleration at 40% to 90% HPCmax. Maximal supine exercise workloads increased (P < 0.05) by 8.3% with Passive, by 12.6% with Exercise, and by 15.4% with Combined; but maximal V02 and HR were unchanged in all groups. Maximal endurance (time to cessation) was unchanged with Passive, but increased (P < 0.05) with Exercise and Combined. Resting pre-tilt HR was elevated by 12.9% (P < 0.05) only after Passive training, suggesting that exercise training attenuated this HR response. All resting pre-tilt blood pressures (SBP, DBP, MAP) were not different pre- vs. post-training. Post-training tilt-tolerance time and HR were increased (P < 0.05) only with Passive training by 37.8% and by 29.1%, respectively. Thus, addition of exercise training attenuated the increased Passive tilt tolerance. Resting (pre-tilt) and post-tilt cardiac R-R interval, stroke volume, end-diastolic volume, and cardiac output were all uniformly reduced (P < 0.05) while peripheral resistance was uniformly increased (P < 0.05) pre-and post-training for the three regimens indicating no effect of any training regimen on those cardiovascular

 17. Body size and chronic acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Pitts, G. C.

  1976-01-01

  Experiments were conducted to study body composition as a function of acceleration (1-4.7 G) in mice and rats. It is shown that fat-free body mass is a predictable function of acceleration, and that of nine components of the fat-free body mass only skeletal muscle, liver and heart contributed to observed changes induced by delta G. Fat-free body mass was found to pass through a maximum at 1 G when it was plotted vs G for mice, rats and monkeys (1-4.7 G) and men (0-1 G).

 18. Accelerated dynamics simulations of nanotubes.

  SciTech Connect

  Uberuaga, B. P.; Stuart, S. J.; Voter, A. F.

  2002-01-01

  We report on the application of accelerated dynamics techniques to the study of carbon nanotubes. We have used the parallel replica method and temperature accelerated dynamics simulations are currently in progress. In the parallel replica study, we have stretched tubes at a rate significantly lower than that used in previous studies. In these preliminary results, we find that there are qualitative differences in the rupture of the nanotubes at different temperatures. We plan on extending this investigation to include nanotubes of various chiralities. We also plan on exploring unique geometries of nanotubes.

 19. The Brookhaven National Laboratory Accelerator Test Facility

  SciTech Connect

  Batchelor, K.

  1992-01-01

  The Brookhaven National Laboratory Accelerator Test Facility comprises a 50 MeV traveling wave electron linear accelerator utilizing a high gradient, photo-excited, raidofrequency electron gun as an injector and an experimental area for study of new acceleration methods or advanced radiation sources using free electron lasers. Early operation of the linear accelerator system including calculated and measured beam parameters are presented together with the experimental program for accelerator physics and free electron laser studies.

 20. The Brookhaven National Laboratory Accelerator Test Facility

  SciTech Connect

  Batchelor, K.

  1992-09-01

  The Brookhaven National Laboratory Accelerator Test Facility comprises a 50 MeV traveling wave electron linear accelerator utilizing a high gradient, photo-excited, raidofrequency electron gun as an injector and an experimental area for study of new acceleration methods or advanced radiation sources using free electron lasers. Early operation of the linear accelerator system including calculated and measured beam parameters are presented together with the experimental program for accelerator physics and free electron laser studies.

 1. The Two-beam accelerator

  SciTech Connect

  Sessler, A.M.; Hopkins, D.B.

  1986-06-01

  The Two-Beam Accelerator (TBA) consists of a long high-gradient accelerator structure (HGS) adjacent to an equal-length Free Electron Laser (FEL). In the FEL, a beam propagates through a long series of undulators. At regular intervals, waveguides couple microwave power out of the FEL into the HGS. To replenish energy given up by the FEL beam to the microwave field, induction accelerator units are placed periodically along the length of the FEL. In this manner it is expected to achieve gradients of more than 250 MV/m and thus have a serious option for a 1 TeV x 1 TeV linear collider. The state of present theoretical understanding of the TBA is presented with particular emphasis upon operation of the ''steady-state'' FEL, phase and amplitude control of the rf wave, and suppression of sideband instabilities. Experimental work has focused upon the development of a suitable HGS and the testing of this structure using the Electron Laser Facility (ELF). Description is given of a first test at ELF with a seven-cell 2..pi../3 mode structure which without preconditioning and with a not-very-good vacuum nevertheless at 35 GHz yielded an average accelerating gradient of 180 MV/m.

 2. Particle Acceleration in Relativistic Outflows

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Bykov, Andrei; Gehrels, Neil; Krawczynski, Henric; Lemoine, Martin; Pelletier, Guy; Pohl, Martin

  2012-01-01

  In this review we confront the current theoretical understanding of particle acceleration at relativistic outflows with recent observational results on various source classes thought to involve such outflows, e.g. gamma-ray bursts, active galactic nuclei, and pulsar wind nebulae. We highlight the possible contributions of these sources to ultra-high-energy cosmic rays.

 3. ACCELERATION PHYSICS CODE WEB REPOSITORY.

  SciTech Connect

  WEI, J.

  2006-06-26

  In the framework of the CARE HHH European Network, we have developed a web-based dynamic accelerator-physics code repository. We describe the design, structure and contents of this repository, illustrate its usage, and discuss our future plans, with emphasis on code benchmarking.

 4. Accelerator Physics Code Web Repository

  SciTech Connect

  Zimmermann, F.; Basset, R.; Bellodi, G.; Benedetto, E.; Dorda, U.; Giovannozzi, M.; Papaphilippou, Y.; Pieloni, T.; Ruggiero, F.; Rumolo, G.; Schmidt, F.; Todesco, E.; Zotter, B.W.; Payet, J.; Bartolini, R.; Farvacque, L.; Sen, T.; Chin, Y.H.; Ohmi, K.; Oide, K.; Furman, M.; /LBL, Berkeley /Oak Ridge /Pohang Accelerator Lab. /SLAC /TRIUMF /Tech-X, Boulder /UC, San Diego /Darmstadt, GSI /Rutherford /Brookhaven

  2006-10-24

  In the framework of the CARE HHH European Network, we have developed a web-based dynamic accelerator-physics code repository. We describe the design, structure and contents of this repository, illustrate its usage, and discuss our future plans, with emphasis on code benchmarking.

 5. High average power induction accelerators

  SciTech Connect

  Swingle, J.C.

  1985-10-01

  The induction accelerator is discussed with respect to general background and concept, beam transport, scaling, pulse power technology, and the electron beam injector. A discussion of the factors which affect the scaling of the intensity of the beam is given. Limiting factors include collective forces in the beam, virtual cathode formation, surroundings, and beam breakup instability. 24 refs., 11 figs. (WRF)

 6. Petawatt pulsed-power accelerator

  DOEpatents

  Stygar, William A.; Cuneo, Michael E.; Headley, Daniel I.; Ives, Harry C.; Ives, legal representative; Berry Cottrell; Leeper, Ramon J.; Mazarakis, Michael G.; Olson, Craig L.; Porter, John L.; Wagoner; Tim C.

  2010-03-16

  A petawatt pulsed-power accelerator can be driven by various types of electrical-pulse generators, including conventional Marx generators and linear-transformer drivers. The pulsed-power accelerator can be configured to drive an electrical load from one- or two-sides. Various types of loads can be driven; for example, the accelerator can be used to drive a high-current z-pinch load. When driven by slow-pulse generators (e.g., conventional Marx generators), the accelerator comprises an oil section comprising at least one pulse-generator level having a plurality of pulse generators; a water section comprising a pulse-forming circuit for each pulse generator and a level of monolithic triplate radial-transmission-line impedance transformers, that have variable impedance profiles, for each pulse-generator level; and a vacuum section comprising triplate magnetically insulated transmission lines that feed an electrical load. When driven by LTD generators or other fast-pulse generators, the need for the pulse-forming circuits in the water section can be eliminated.

 7. Thomas Jefferson National Accelerator Facility

  SciTech Connect

  Grames, Joseph; Higinbotham, Douglas; Montgomery, Hugh

  2010-09-08

  The Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) in Newport News, Virginia, USA, is one of ten national laboratories under the aegis of the Office of Science of the U.S. Department of Energy (DOE). It is managed and operated by Jefferson Science Associates, LLC. The primary facility at Jefferson Lab is the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF) as shown in an aerial photograph in Figure 1. Jefferson Lab was created in 1984 as CEBAF and started operations for physics in 1995. The accelerator uses superconducting radio-frequency (srf) techniques to generate high-quality beams of electrons with high-intensity, well-controlled polarization. The technology has enabled ancillary facilities to be created. The CEBAF facility is used by an international user community of more than 1200 physicists for a program of exploration and study of nuclear, hadronic matter, the strong interaction and quantum chromodynamics. Additionally, the exceptional quality of the beams facilitates studies of the fundamental symmetries of nature, which complement those of atomic physics on the one hand and of high-energy particle physics on the other. The facility is in the midst of a project to double the energy of the facility and to enhance and expand its experimental facilities. Studies are also pursued with a Free-Electron Laser produced by an energy-recovering linear accelerator.

 8. Myths and Misconceptions of Acceleration

  ERIC Educational Resources Information Center

  Anderson, Daniel

  2008-01-01

  Accelerating students through school at a faster than normal rate is routinely met with skepticism and doubt pertaining to its effectiveness. In the research community, however, the topic is nearly dead. Research has continually supported this practice as effective when carefully implemented. This article attempts to debunk common myths (such as…

 9. Accelerators for Intensity Frontier Research

  SciTech Connect

  Derwent, Paul; /Fermilab

  2012-05-11

  In 2008, the Particle Physics Project Prioritization Panel identified three frontiers for research in high energy physics, the Energy Frontier, the Intensity Frontier, and the Cosmic Frontier. In this paper, I will describe how Fermilab is configuring and upgrading the accelerator complex, prior to the development of Project X, in support of the Intensity Frontier.

 10. SAMS Acceleration Measurements on MIR

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Moskowitz, Milton E.; Hrovat, Kenneth; Finkelstein, Robert; Reckart, Timothy

  1997-01-01

  During NASA Increment 3 (September 1996 to January 1997), about 5 gigabytes of acceleration data were collected by the Space Acceleration Measurement System (SAMS) onboard the Russian Space Station, Mir. The data were recorded on 11 optical disks and were returned to Earth on STS-81. During this time, SAMS data were collected in the Priroda module to support the following experiments: the Mir Structural Dynamics Experiment (MiSDE) and Binary Colloidal Alloy Tests (BCAT). This report points out some of the salient features of the microgravity environment to which these experiments were exposed. Also documented are mission events of interest such as the docked phase of STS-81 operations, a Progress engine burn, attitude control thruster operation, and crew exercise. Also included are a description of the Mir module orientations, and the panel notations within the modules. This report presents an overview of the SAMS acceleration measurements recorded by 10 Hz and 100 Hz sensor heads. Variations in the acceleration environment caused by unique activities such as crew exercise and life-support fans are presented. The analyses included herein complement those presented in previous mission summary reports published by the Principal Investigator Microgravity Services (PIMS) group.

 11. A portable accelerator control toolkit

  SciTech Connect

  Watson, W.A. III

  1997-06-01

  In recent years, the expense of creating good control software has led to a number of collaborative efforts among laboratories to share this cost. The EPICS collaboration is a particularly successful example of this trend. More recently another collaborative effort has addressed the need for sophisticated high level software, including model driven accelerator controls. This work builds upon the CDEV (Common DEVice) software framework, which provides a generic abstraction of a control system, and maps that abstraction onto a number of site-specific control systems including EPICS, the SLAC control system, CERN/PS and others. In principle, it is now possible to create portable accelerator control applications which have no knowledge of the underlying and site-specific control system. Applications based on CDEV now provide a growing suite of tools for accelerator operations, including general purpose displays, an on-line accelerator model, beamline steering, machine status displays incorporating both hardware and model information (such as beam positions overlaid with beta functions) and more. A survey of CDEV compatible portable applications will be presented, as well as plans for future development.

 12. Ponderomotive Acceleration in Coronal Loops

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dahlburg, R. B.; Laming, J. M.; Taylor, B. D.; Obenschain, K.

  2016-11-01

  Ponderomotive acceleration has been asserted to be a cause of the first ionization potential (FIP) effect, the well-known enhancement in abundance by a factor of 3-4 over photospheric values of elements in the solar corona with FIP less than about 10 eV. It is shown here by means of numerical simulations that ponderomotive acceleration occurs in solar coronal loops, with the appropriate magnitude and direction, as a “by-product” of coronal heating. The numerical simulations are performed with the HYPERION code, which solves the fully compressible three-dimensional magnetohydrodynamic equations including nonlinear thermal conduction and optically thin radiation. Numerical simulations of coronal loops with an axial magnetic field from 0.005 to 0.02 T and lengths from 25,000 to 75,000 km are presented. In the simulations the footpoints of the axial loop magnetic field are convected by random, large-scale motions. There is a continuous formation and dissipation of field-aligned current sheets, which act to heat the loop. As a consequence of coronal magnetic reconnection, small-scale, high-speed jets form. The familiar vortex quadrupoles form at reconnection sites. Between the magnetic footpoints and the corona the reconnection flow merges with the boundary flow. It is in this region that the ponderomotive acceleration occurs. Mirroring the character of the coronal reconnection, the ponderomotive acceleration is also found to be intermittent.

 13. Accelerated Schools Project Technical Document.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Johnson, Janet L.; Donley, Jan

  The North Carolina Partnership for Accelerated Schools includes nine schools in five counties in North Carolina. Representatives from the state Department of Education, the local school agencies, and the teacher educators from North Carolina State University and East Carolina University have worked together to implement the project, which works to…

 14. Determination of nominal accelerating potential

  SciTech Connect

  Nizin, P.; Kase, K.

  1986-11-01

  We present a simple linear relationship between the nominal accelerating potential (NAP) and the ratios of ionization measurements made with constant source--detector distance and at two different phantom thicknesses. This relationship can be used as a standard, unambiguous method for determining NAP for use in dosimetry and quality control.

 15. Personal computers in accelerator control

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Anderssen, P. S.

  1988-07-01

  The advent of the personal computer has created a popular movement which has also made a strong impact on science and engineering. Flexible software environments combined with good computational performance and large storage capacities are becoming available at steadily decreasing costs. Of equal importance, however, is the quality of the user interface offered on many of these products. Graphics and screen interaction is available in ways that were only possible on specialized systems before. Accelerator engineers were quick to pick up the new technology. The first applications were probably for controllers and data gatherers for beam measurement equipment. Others followed, and today it is conceivable to make personal computer a standard component of an accelerator control system. This paper reviews the experience gained at CERN so far and describes the approach taken in the design of the common control center for the SPS and the future LEP accelerators. The design goal has been to be able to integrate personal computers into the accelerator control system and to build the operator's workplace around it.

 16. Oxygen acceleration in magnetotail reconnection

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Liang, Haoming; Lapenta, Giovanni; Walker, Raymond J.; Schriver, David; El-Alaoui, Mostafa; Berchem, Jean

  2017-01-01

  Motivated by the observed high concentration of oxygen ions in the magnetotail during enhanced geomagnetic activity, we investigated the oxygen acceleration in magnetotail reconnection by using 2.5-D implicit particle-in-cell simulations. We found that lobe oxygen ions can enter the downstream outflow region, i.e., the outflow region downstream of the dipolarization fronts (DFs) or the reconnection jet fronts. Without entering the reconnection exhaust, they are accelerated by the Hall electric field. They can populate the downstream outflow region before the DFs arrive there. This acceleration is in addition to acceleration in the exhaust by the Hall and reconnection electric fields. Oxygen ions in the preexisting current sheet are reflected by the propagating DF creating a reflected beam with a hook shape in phase space. This feature can be applied to deduce a history of the DF speed. However, it is difficult to observe for protons because their typical thermal velocity in the plasma sheet is comparable those of the DF and the reflection speed. The oxygen ions from the lobes and the preexisting current sheet form multiple beams in the distribution function in front of the DF. By comparing oxygen concentrations of 50%, 5%, and 0% with the same current sheet thickness, we found that the DF thickness is proportional to the oxygen concentration in the preexisting current sheet. All the simulation results can be used to compare with the observations from the Magnetospheric Multiscale mission.

 17. Post-LHC accelerator magnets

  SciTech Connect

  Gourlay, Stephen A.

  2001-06-10

  The design and practicality of future accelerators, such as hadron colliders and neutrino factories being considered to supercede the LHC, will depend greatly on the choice of superconducting magnets. Various possibilities will be reviewed and discussed, taking into account recent progress and projected improvements in magnet design and conductor development along with the recommendations from the 2001 Snowmass workshop.

 18. Membrane Degradation Accelerated Stress Test

  SciTech Connect

  Mukundan, Rangachary; Borup, Rodney L.

  2015-01-21

  These are a set of slides that deal with membrane degradation accelerated stress test. Specifically, the following topics are covered: membrane degradation FCTT drive cycle; membrane ASTs; current membrane ASTs damage mechanisms; proposed membrane AST, RH cycling in H2/Air; current proposed AST; 2min/2min AST damage mechanism; 30sec/45sec RH cycling at OCV.

 19. Program Evaluation: Accelerating Retained Students

  ERIC Educational Resources Information Center

  Juneau, Lisa

  2014-01-01

  The purpose of this program evaluation was to evaluate the first year of an acceleration program that allowed students who were retained a grade level for not performing on academic level in early elementary school an opportunity to rejoin their age appropriate class. The primary focus of the evaluation was to evaluate the effectiveness of an…

 20. Section 7.3. accelerator facilities. Technology review of accelerator facilities

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  McKeown, Joseph

  New initiatives in basic science, accelerator engineering and market development, continue to stimulate applications of electron accelerators. Contributions from scientific experts in each of these segments have been assimulated to reflect the present status of accelerator technology in radiation processing.

 1. Plasma Wakefield Acceleration and FACET - Facilities for Accelerator Science and Experimental Test Beams at SLAC

  ScienceCinema

  Andrei Seryi

  2016-07-12

  Plasma wakefield acceleration is one of the most promising approaches to advancing accelerator technology. This approach offers a potential 1,000-fold or more increase in acceleration over a given distance, compared to existing accelerators.  FACET, enabled by the Recovery Act funds, will study plasma acceleration, using short, intense pulses of electrons and positrons. In this lecture, the physics of plasma acceleration and features of FACET will be presented.  

 2. Accelerate!

  PubMed

  Kotter, John P

  2012-11-01

  The old ways of setting and implementing strategy are failing us, writes the author of Leading Change, in part because we can no longer keep up with the pace of change. Organizational leaders are torn between trying to stay ahead of increasingly fierce competition and needing to deliver this year's results. Although traditional hierarchies and managerial processes--the components of a company's "operating system"--can meet the daily demands of running an enterprise, they are rarely equipped to identify important hazards quickly, formulate creative strategic initiatives nimbly, and implement them speedily. The solution Kotter offers is a second system--an agile, networklike structure--that operates in concert with the first to create a dual operating system. In such a system the hierarchy can hand off the pursuit of big strategic initiatives to the strategy network, freeing itself to focus on incremental changes to improve efficiency. The network is populated by employees from all levels of the organization, giving it organizational knowledge, relationships, credibility, and influence. It can Liberate information from silos with ease. It has a dynamic structure free of bureaucratic layers, permitting a level of individualism, creativity, and innovation beyond the reach of any hierarchy. The network's core is a guiding coalition that represents each level and department in the hierarchy, with a broad range of skills. Its drivers are members of a "volunteer army" who are energized by and committed to the coalition's vividly formulated, high-stakes vision and strategy. Kotter has helped eight organizations, public and private, build dual operating systems over the past three years. He predicts that such systems will lead to long-term success in the 21st century--for shareholders, customers, employees, and companies themselves.

 3. Progress of Laser-Driven Plasma Accelerators

  SciTech Connect

  Nakajima, Kazuhisa

  2007-07-11

  There is a great interest worldwide in plasma accelerators driven by ultra-intense lasers which make it possible to generate ultra-high gradient acceleration and high quality particle beams in a much more compact size compared with conventional accelerators. A frontier research on laser and plasma accelerators is focused on high energy electron acceleration and ultra-short X-ray and Tera Hertz radiations as their applications. These achievements will provide not only a wide range of sciences with benefits of a table-top accelerator but also a basic science with a tool of ultrahigh energy accelerators probing an unknown extremely microscopic world.Harnessing the recent advance of ultra-intense ultra-short pulse lasers, the worldwide research has made a tremendous breakthrough in demonstrating high-energy high-quality particle beams in a compact scale, so called ''dream beams on a table top'', which represents monoenergetic electron beams from laser wakefield accelerators and GeV acceleration by capillary plasma-channel laser wakefield accelerators. This lecture reviews recent progress of results on laser-driven plasma based accelerator experiments to quest for particle acceleration physics in intense laser-plasma interactions and to present new outlook for the GeV-range high-energy laser plasma accelerators.

 4. Elementary principles of linear accelerators

  SciTech Connect

  Loew, G.A.; Talman, R.

  1983-09-01

  These lectures come in five sections. The first is this introduction. The second is a short chronology of what are viewed as important milestones in the field. The third covers proton linacs. It introduces elementary concepts such as transit time, shunt impedance, and Q. Critical issues such as phase stability and transverse forces are discussed. The fourth section contains an elementary discussion of waveguide accelerating structures. It can be regarded as an introduction to some of the more advanced treatments of the subject. The final section is devoted to electron accelerators. Taking SLAC as an example, various topics are discussed such as structure design, choice of parameters, frequency optimization, beam current, emittance, bunch length and beam loading. Recent developments and future challenges are mentioned briefly. 41 figures, 4 tables.

 5. Archimedes: Accelerator Reveals Ancient Text

  SciTech Connect

  Bergmann, Uwe

  2004-02-24

  Archimedes (287-212 BC), who is famous for shouting 'Eureka' (I found it) is considered one of the most brilliant thinkers of all times. The 10th-century parchment document known as the 'Archimedes Palimpsest' is the unique source for two of the great Greek's treatises. Some of the writings, hidden under gold forgeries, have recently been revealed at the Stanford Synchrotron Radiation Laboratory at SLAC. An intense x-ray beam produced in a particle accelerator causes the iron in original ink, which has been partly erased and covered, to send out a fluorescence glow. A detector records the signal and a digital image showing the ancient writings is produced. Please join us in this fascinating journey of a 1,000-year-old parchment from its origin in the Mediterranean city of Constantinople to a particle accelerator in Menlo Park.

 6. Airbreathing Acceleration Toward Earth Orbit

  SciTech Connect

  Whitehead, J C

  2007-05-09

  As flight speed increases, aerodynamic drag rises more sharply than the availability of atmospheric oxygen. The ratio of oxygen mass flux to dynamic pressure cannot be improved by changing altitude. The maximum possible speed for airbreathing propulsion is limited by the ratio of air capture area to vehicle drag area, approximately Mach 6 at equal areas. Simulation of vehicle acceleration shows that the use of atmospheric oxygen offers a significant potential for minimizing onboard consumables at low speeds. These fundamental calculations indicate that a practical airbreathing launch vehicle would accelerate to near steady-state speed while consuming only onboard fuel, then transition to rocket propulsion. It is suggested that an aircraft carrying a rocket-propelled vehicle to approximately Mach 5 could be a realistic technical goal toward improving access to orbit.

 7. Chronic acceleration and brain density

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Hoffman, L. F.; Smith, A. H.

  1982-01-01

  Tests carried out on rabbits show that the effect of chronic acceleration is not uniform among the various tissues studied. Although body mass is reduced by the treatment, as expected, no change is apparent in brain mass or in the density of cerebrospinal fluid. Acceleration-induced changes are encountered in tissue density, the myocardium exhibiting a transient increase followed by an exponential decrease toward a limit and the brain showing an arithmetic increase in density with continued exposure to 2.5 G. The data are seen as suggesting that a specific brain load is not a regulated phenomenon and that no physiological processes occur to attenuate the increased load imposed by the hyperdynamic environment. An equation is derived indicating that the stimulus potential per unit of brain load increases with body size, even though brain density decreases and cerebrospinal fluid density increases.

 8. Dimming supernovae without cosmic acceleration.

  PubMed

  Csáki, Csaba; Kaloper, Nemanja; Terning, John

  2002-04-22

  We present a simple model where photons propagating in extragalactic magnetic fields can oscillate into very light axions. The oscillations may convert some of the photons, departing a distant supernova, into axions, making the supernova appear dimmer and hence more distant than it really is. Averaging over different configurations of the magnetic field we find that the dimming saturates at about one-third of the light from the supernovae at very large redshifts. This results in a luminosity distance versus redshift curve almost indistinguishable from that produced by the accelerating Universe, if the axion mass and coupling scale are m approximately 10(-16) eV, M approximately 4 x 10(11) GeV. This phenomenon may be an alternative to the accelerating Universe for explaining supernova observations.

 9. Linear induction accelerator parameter options

  SciTech Connect

  Birx, D.L.; Caporaso, G.J.; Reginato, L.L.

  1986-04-21

  The principal undertaking of the Beam Research Program over the past decade has been the investigation of propagating intense self-focused beams. Recently, the major activity of the program has shifted toward the investigation of converting high quality electron beams directly to laser radiation. During the early years of the program, accelerator development was directed toward the generation of very high current (>10 kA), high energy beams (>50 MeV). In its new mission, the program has shifted the emphasis toward the production of lower current beams (>3 kA) with high brightness (>10/sup 6/ A/(rad-cm)/sup 2/) at very high average power levels. In efforts to produce these intense beams, the state of the art of linear induction accelerators (LIA) has been advanced to the point of satisfying not only the current requirements but also future national needs.

 10. Dynamically Reconfigurable Systolic Array Accelerator

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Dasu, Aravind; Barnes, Robert

  2012-01-01

  A polymorphic systolic array framework has been developed that works in conjunction with an embedded microprocessor on a field-programmable gate array (FPGA), which allows for dynamic and complimentary scaling of acceleration levels of two algorithms active concurrently on the FPGA. Use is made of systolic arrays and a hardware-software co-design to obtain an efficient multi-application acceleration system. The flexible and simple framework allows hosting of a broader range of algorithms, and is extendable to more complex applications in the area of aerospace embedded systems. FPGA chips can be responsive to realtime demands for changing applications needs, but only if the electronic fabric can respond fast enough. This systolic array framework allows for rapid partial and dynamic reconfiguration of the chip in response to the real-time needs of scalability, and adaptability of executables.

 11. The Radiological Research Accelerator Facility

  SciTech Connect

  Hall, E.J.; Marino, S.A.

  1993-05-01

  The Radiological Research Accelerator Facility (RARAF) is based on a 4-MV Van de Graaff accelerator, which is used to generate a variety of well-characterized radiation beams for research in radiobiology, radiological physics, and radiation chemistry. It is part of the Center for Radiological Research (CRR) - formerly the Radiological Research Laboratory of Columbia University, and its operation is supported as a National Facility by the US Department of Energy (DOE). As such, RARAF is available to all potential users on an equal basis and scientists outside the CRR are encouraged to submit proposals for experiments at RARAF. The operation of the Van de Graaff is supported by the DOE, but the research projects themselves must be supported separately. This report provides a listing and brief description of experiments performed at RARAF during the May 1, 1992 through April 30, 1993.

 12. History of hadron therapy accelerators.

  PubMed

  Degiovanni, Alberto; Amaldi, Ugo

  2015-06-01

  In the last 60 years, hadron therapy has made great advances passing from a stage of pure research to a well-established treatment modality for solid tumours. In this paper the history of hadron therapy accelerators is reviewed, starting from the first cyclotrons used in the thirties for neutron therapy and passing to more modern and flexible machines used nowadays. The technical developments have been accompanied by clinical studies that allowed the selection of the tumours which are more sensitive to this type of radiotherapy. This paper aims at giving a review of the origin and the present status of hadron therapy accelerators, describing the technological basis and the continuous development of this application to medicine of instruments developed for fundamental science. At the end the present challenges are reviewed.

 13. Convex Accelerated Maximum Entropy Reconstruction

  PubMed Central

  Worley, Bradley

  2016-01-01

  Maximum entropy (MaxEnt) spectral reconstruction methods provide a powerful framework for spectral estimation of nonuniformly sampled datasets. Many methods exist within this framework, usually defined based on the magnitude of a Lagrange multiplier in the MaxEnt objective function. An algorithm is presented here that utilizes accelerated first-order convex optimization techniques to rapidly and reliably reconstruct nonuniformly sampled NMR datasets using the principle of maximum entropy. This algorithm – called CAMERA for Convex Accelerated Maximum Entropy Reconstruction Algorithm – is a new approach to spectral reconstruction that exhibits fast, tunable convergence in both constant-aim and constant-lambda modes. A high-performance, open source NMR data processing tool is described that implements CAMERA, and brief comparisons to existing reconstruction methods are made on several example spectra. PMID:26894476

 14. Naked singularities as particle accelerators

  SciTech Connect

  Patil, Mandar; Joshi, Pankaj S.

  2010-11-15

  We investigate here the particle acceleration by naked singularities to arbitrarily high center of mass energies. Recently it has been suggested that black holes could be used as particle accelerators to probe the Planck scale physics. We show that the naked singularities serve the same purpose and probably would do better than their black hole counterparts. We focus on the scenario of a self-similar gravitational collapse starting from a regular initial data, leading to the formation of a globally naked singularity. It is seen that when particles moving along timelike geodesics interact and collide near the Cauchy horizon, the energy of collision in the center of mass frame will be arbitrarily high, thus offering a window to Planck scale physics.

 15. Accelerating optimization by tracing valley

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Li, Qing-Xiao; He, Rong-Qiang; Lu, Zhong-Yi

  2016-06-01

  We propose an algorithm to accelerate optimization when an objective function locally resembles a long narrow valley. In such a case, a conventional optimization algorithm usually wanders with too many tiny steps in the valley. The new algorithm approximates the valley bottom locally by a parabola that is obtained by fitting a set of successive points generated recently by a conventional optimization method. Then large steps are taken along the parabola, accompanied by fine adjustment to trace the valley bottom. The effectiveness of the new algorithm has been demonstrated by accelerating the Newton trust-region minimization method and the Levenberg-Marquardt method on the nonlinear fitting problem in exact diagonalization dynamical mean-field theory and on the classic minimization problem of the Rosenbrock's function. Many times speedup has been achieved for both problems, showing the high efficiency of the new algorithm.

 16. Hardware-Accelerated Simulated Radiography

  SciTech Connect

  Laney, D; Callahan, S; Max, N; Silva, C; Langer, S; Frank, R

  2005-08-04

  We present the application of hardware accelerated volume rendering algorithms to the simulation of radiographs as an aid to scientists designing experiments, validating simulation codes, and understanding experimental data. The techniques presented take advantage of 32-bit floating point texture capabilities to obtain solutions to the radiative transport equation for X-rays. The hardware accelerated solutions are accurate enough to enable scientists to explore the experimental design space with greater efficiency than the methods currently in use. An unsorted hexahedron projection algorithm is presented for curvilinear hexahedral meshes that produces simulated radiographs in the absorption-only regime. A sorted tetrahedral projection algorithm is presented that simulates radiographs of emissive materials. We apply the tetrahedral projection algorithm to the simulation of experimental diagnostics for inertial confinement fusion experiments on a laser at the University of Rochester.

 17. Ballistic Acceleration By Superheated Hydrogen

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bogart, S. L.; Powell, J. R.; Seed, T. J.; Weggel, C. F.; Dalessandro, J. A.; Schuster, J.; Sedehi, S. F.

  1988-04-01

  A new concept for accelerating projectiles to ultra high velocities is described. The concept, termed BASH, rapidly (milliseconds) heats a hydrogen U235 mix-ture in a pulsed nuclear reactor. The hot high pressure propellant, which has a sound speed of .'20 km/sec, then accelerates a 2 kilogram projectile in a conventional gas-gun type barrel to a very high velocity, 30 km/sec or more. The BASH gun can fire at a rate of several Hertz, if desired. Features of the BASH gun are described, along with trade studies of performance and a 30 km/sec baseline design. Technical issues are discussed, including protection against high convective and radiative heat transfer rates.

 18. The Radiological Research Accelerator Facility

  SciTech Connect

  Hall, E.J.

  1992-05-01

  The Radiological Research Accelerator Facility (RARAF) is based on a 4-MV Van de Graaff accelerator, which is used to generate a variety of well-characterized radiation beams for research in radiobiology, radiological physics, and radiation chemistry. It is part of the Center for Radiological Research (CRR) -- formerly the Radiological Research Laboratory (RRL) -- of Columbia University, and its operation is supported as a National Facility by the US Department of Energy (DOE). As such, RARAF is available to all potential users on an equal basis, and scientists outside the CRR are encouraged to submit proposals for experiments at RARAF. The operation of the Van de Graaff is supported by the DOE, but the research projects themselves must be supported separately. Experiments performed from May 1991--April 1992 are described.

 19. Accelerator Availability and Reliability Issues

  SciTech Connect

  Steve Suhring

  2003-05-01

  Maintaining reliable machine operations for existing machines as well as planning for future machines' operability present significant challenges to those responsible for system performance and improvement. Changes to machine requirements and beam specifications often reduce overall machine availability in an effort to meet user needs. Accelerator reliability issues from around the world will be presented, followed by a discussion of the major factors influencing machine availability.

 20. Accelerating Around an Unbanked Curve

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mungan, Carl E.

  2006-02-01

  The December 2004 issue of TPT presented a problem concerning how a car should accelerate around an unbanked curve of constant radius r starting from rest if it is to avoid skidding. Interestingly enough, two solutions were proffered by readers.2 The purpose of this note is to compare and contrast the two approaches. Further experimental investigation of various turning strategies using a remote-controlled car and overhead video analysis could make for an interesting student project.

 1. Accelerator Science: Luminosity vs. Energy

  ScienceCinema

  Lincoln, Don

  2016-09-28

  In the world of high energy physics there are several parameters that are important when one constructs a particle accelerator. Two crucial ones are the energy of the beam and the luminosity, which is another word for the number of particles in the beam. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains the differences and the pros and cons. He even works in an unexpected sporting event.

 2. Ionization oscillations in Hall accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Barral, S.; Peradzyński, Z.

  2010-01-01

  The underlying mechanism of low-frequency oscillations in Hall accelerators is investigated theoretically. It is shown that relaxation oscillations arise from a competition between avalanche ionization and the advective transport of the working gas. The model derived recovers the slow progression and fast recession of the ionization front. Analytical approximations of the shape of current pulses and of the oscillation frequency are provided for the case of large amplitude oscillations.

 3. Accelerated Stress-Corrosion Testing

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1986-01-01

  Test procedures for accelerated stress-corrosion testing of high-strength aluminum alloys faster and provide more quantitative information than traditional pass/fail tests. Method uses data from tests on specimen sets exposed to corrosive environment at several levels of applied static tensile stress for selected exposure times then subsequently tensile tested to failure. Method potentially applicable to other degrading phenomena (such as fatigue, corrosion fatigue, fretting, wear, and creep) that promote development and growth of cracklike flaws within material.

 4. Accelerator Science: Luminosity vs. Energy

  SciTech Connect

  Lincoln, Don

  2016-09-19

  In the world of high energy physics there are several parameters that are important when one constructs a particle accelerator. Two crucial ones are the energy of the beam and the luminosity, which is another word for the number of particles in the beam. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains the differences and the pros and cons. He even works in an unexpected sporting event.

 5. Observations of Collective Ion Acceleration.

  DTIC Science & Technology

  1981-01-01

  electric field, (2) the use of pointed cathodes and the emission therefrom, and (3) the generation of plasma on the cathode and other surfaces , due to the...34 Surface Flashover Characteristics of Alumina Dielectric Guide Cathodes in an Intense Relativistic Electron Beam Accelerator," Ph.D. Thesis, North...student in Plasma Physics at North Carolina State University, he has held research and teaching assistantships, receiving an Outstanding Teaching

 6. ESS Accelerator Cryoplant Process Design

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wang, X. L.; Arnold, P.; Hees, W.; Hildenbeutel, J.; Weisend, J. G., II

  2015-12-01

  The European Spallation Source (ESS) is a neutron-scattering facility being built with extensive international collaboration in Lund, Sweden. The ESS accelerator will deliver protons with 5 MW of power to the target at 2.0 GeV, with a nominal current of 62.5 mA. The superconducting part of the accelerator is about 300 meters long and contains 43 cryomodules. The ESS accelerator cryoplant (ACCP) will provide the cooling for the cryomodules and the cryogenic distribution system that delivers the helium to the cryomodules. The ACCP will cover three cryogenic circuits: Bath cooling for the cavities at 2 K, the thermal shields at around 40 K and the power couplers thermalisation with 4.5 K forced helium cooling. The open competitive bid for the ACCP took place in 2014 with Linde Kryotechnik AG being selected as the vendor. This paper summarizes the progress in the ACCP development and engineering. Current status including final cooling requirements, preliminary process design, system configuration, machine concept and layout, main parameters and features, solution for the acceptance tests, exergy analysis and efficiency is presented.

 7. [Proton therapy and particle accelerators].

  PubMed

  Fukumoto, Sadayoshi

  2012-01-01

  Since the high energy accelerator plan was changed from a 40 GeV direct machine to a 12GeV cascade one, a 500 MeV rapid cycling booster synchrotron was installed between the injector linac and the 12 GeV main ring at KEK, National Lab. for High Energy Physics. The booster beams were used not only for injection to the main ring but also for medical use. Their energy was reduced to 250 MeV by a graphite block for clinical trial of cancer therapy. In 1970's, pi(-) or heavy ions were supposed to be promising. Although advantage of protons with Bragg Peak was pointed out earlier, they seemed effective only for eye melanoma at that time. In early 1980's, it was shown that they were effective for deep-seated tumor by Tsukuba University with KEK beams. The first dedicated facility was built at Loma Linda University Medical Center. Its synchrotron was made by Fermi National Accelerator Lab. Since a non-resonant accelerating rf cavity was installed, operation of the synchrotron became much easier. Later, innovation of the cyclotron was achieved. Its weight was reduced from 1,000 ton to 200 ton. Some of the cyclotrons are equipped with superconducting coils.

 8. Analytical tools in accelerator physics

  SciTech Connect

  Litvinenko, V.N.

  2010-09-01

  This paper is a sub-set of my lectures presented in the Accelerator Physics course (USPAS, Santa Rosa, California, January 14-25, 2008). It is based on my notes I wrote during period from 1976 to 1979 in Novosibirsk. Only few copies (in Russian) were distributed to my colleagues in Novosibirsk Institute of Nuclear Physics. The goal of these notes is a complete description starting from the arbitrary reference orbit, explicit expressions for 4-potential and accelerator Hamiltonian and finishing with parameterization with action and angle variables. To a large degree follow logic developed in Theory of Cyclic Particle Accelerators by A.A.Kolmensky and A.N.Lebedev [Kolomensky], but going beyond the book in a number of directions. One of unusual feature is these notes use of matrix function and Sylvester formula for calculating matrices of arbitrary elements. Teaching the USPAS course motivated me to translate significant part of my notes into the English. I also included some introductory materials following Classical Theory of Fields by L.D. Landau and E.M. Liftsitz [Landau]. A large number of short notes covering various techniques are placed in the Appendices.

 9. Ferroelectric Based Technologies for Accelerators

  SciTech Connect

  Kanareykin, A.; Jing, C.; Nenasheva, E.; Kazakov, S.; Tagantsev, A.; Yakovlev, V.

  2009-01-22

  Ferroelectrics have unique intrinsic properties that make them extremely attractive for high-energy accelerator applications. Low loss ferroelectric materials can be used as key elements in RF tuning and phase shifting components to provide fast, electronic control. These devices are under development for different accelerator applications for the X, Ka and L-frequency bands. The exact design of these devices depends on the electrical parameters of the particular ferroelectric material to be used--its dielectric constant, loss tangent and tunability. BST based ferroelectric-oxide compounds have been found to be suitable materials for a fast electrically-controlled tuners. We present recent results on the development of BST based ferroelectric compositions synthesized for use in high power technology components. The BST(M) ferroelectrics have been tested using both transverse and parallel dc bias fields to control the permittivity. Fast switching of a newly developed material has been shown and the feasibility of using of ferroelectric-based accelerator components in vacuum and in air has been demonstrated.

 10. Cryogenic Technology for Superconducting Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hosoyama, Kenji

  2012-01-01

  Superconducting devices such as magnets and cavities are key components in the accelerator field for increasing the beam energy and intensity, and at the same time making the system compact and saving on power consumption in operation. An effective cryogenic system is required to cool and keep the superconducting devices in the superconducting state stably and economically. The helium refrigeration system for application to accelerators will be discussed in this review article. The concept of two cooling modes -- the liquefier and refrigerator modes -- will be discussed in detail because of its importance for realizing efficient cooling and stable operation of the system. As an example of the practical cryogenic system, the TRISTAN cryogenic system of KEK Laboratory will be treated in detail and the main components of the cryogenic system, including the high-performance multichannel transfer line and liquid nitrogen circulation system at 80K, will also be discussed. In addition, we will discuss the operation of the cryogenic system, including the quench control and safety of the system. The satellite refrigeration system will be discussed because of its potential for wide application in medium-size accelerators and in industry.

 11. Compensation Techniques in Accelerator Physics

  SciTech Connect

  Sayed, Hisham Kamal

  2011-05-01

  Accelerator physics is one of the most diverse multidisciplinary fields of physics, wherein the dynamics of particle beams is studied. It takes more than the understanding of basic electromagnetic interactions to be able to predict the beam dynamics, and to be able to develop new techniques to produce, maintain, and deliver high quality beams for different applications. In this work, some basic theory regarding particle beam dynamics in accelerators will be presented. This basic theory, along with applying state of the art techniques in beam dynamics will be used in this dissertation to study and solve accelerator physics problems. Two problems involving compensation are studied in the context of the MEIC (Medium Energy Electron Ion Collider) project at Jefferson Laboratory. Several chromaticity (the energy dependence of the particle tune) compensation methods are evaluated numerically and deployed in a figure eight ring designed for the electrons in the collider. Furthermore, transverse coupling optics have been developed to compensate the coupling introduced by the spin rotators in the MEIC electron ring design.

 12. Argonne Wakefield Accelerator facility upgrade.

  SciTech Connect

  Conde, M.E.; Gai, W.; Konecny, R.; Power, J.G.; Schoessow, P.; Sun, X.

  2001-07-11

  The Argonne Wakefield Accelerator has been successfully used for conducting wakefield experiments in dielectric loaded structures and plasmas. Although the initial wakefield experiments were successful, higher drive beam quality would substantially improve the wakefield accelerating gradients. For this reason they have built a new 1-1/2 cell L-band photocathode RF gun. This gun is expected to produce 10-100 nC bunches with 2-5 ps rms pulse length and normalized emittance less than 100 mm mrad. The gun will initially have a copper photocathode, which will soon be replaced by a high quantum efficiency cesium telluride one, allowing the generation of a train of high charge bunches. the beam energy at the exit of the gun cavity will be in the range 7.5-10 MeV. A standing-wave linac structure operating at the same frequency (1.3 GHz) will increase the beam energy to about 15 MeV. This beam will be used in high-gradient wakefield acceleration experiments and other high intensity electron beam applications. Traveling-wave dielectric loaded structures, operating at 7.8 and 15.6 GHz, will be excited by the propagation of single bunches or by trains of up to 32 electron bunches, reaching gradients in excess of 100 MV/m over distances of the order of 1 meter.

 13. COMPUTATIONAL NEEDS FOR MUON ACCELERATORS.

  SciTech Connect

  BERG, J.S.

  2004-06-29

  Muon accelerators contain beam lines and components which are unlike any found in existing accelerators. Production of the muons requires targets for beams with powers which are at or beyond what has currently been achieved. Many subsystems use solenoid focusing systems where at any given point, several magnets have a significant influence. The beams that are transported can have energy spreads of {+-}30% or more. The required emittances necessitate accurate tracking of particles with angles of tenths of a radian and which are positioned almost at the edge of the beam pipe. Tracking must be done not only in vacuum, but also in materials; therefore, statistical fluctuations must also be included. Design and simulation of muon accelerators requires software which can: accurately simulate the dynamics of solid and liquid targets under proton bombardment; predict the production of particles from these targets; accurately compute magnetic fields based on either a real magnet design or a model which includes end fields; and accurately design and simulate a beam line where the transported beam satisfies the above specifications and the beam line contains non-standard, overlapping elements. The requirements for computational tools will be discussed, the capabilities of existing tools will be described and compared to what is required.

 14. Self-accelerating warped braneworlds

  SciTech Connect

  Carena, Marcela; Lykken, Joseph; Santiago, Jose; Park, Minjoon

  2007-01-15

  Braneworld models with induced gravity have the potential to replace dark energy as the explanation for the current accelerating expansion of the Universe. The original model of Dvali, Gabadadze, and Porrati (DGP) demonstrated the existence of a 'self-accelerating' branch of background solutions, but suffered from the presence of ghosts. We present a new large class of braneworld models which generalize the DGP model. Our models have negative curvature in the bulk, allow a second brane, and have general brane tensions and localized curvature terms. We exhibit three different kinds of ghosts, associated to the graviton zero mode, the radion, and the longitudinal components of massive graviton modes. The latter two species occur in the DGP model, for negative and positive brane tension, respectively. In our models, we find that the two kinds of DGP ghosts are tightly correlated with each other, but are not always linked to the feature of self-acceleration. Our models are a promising laboratory for understanding the origins and physical meaning of braneworld ghosts, and perhaps for eliminating them altogether.

 15. Self-accelerating Warped Braneworlds

  SciTech Connect

  Carena, Marcela; Lykken, Joseph; Park, Minjoon; Santiago, Jose; /Fermilab

  2006-11-01

  Braneworld models with induced gravity have the potential to replace dark energy as the explanation for the current accelerating expansion of the Universe. The original model of Dvali, Gabadadze and Porrati (DGP) demonstrated the existence of a ''self-accelerating'' branch of background solutions, but suffered from the presence of ghosts. We present a new large class of braneworld models which generalize the DGP model. Our models have negative curvature in the bulk, allow a second brane, and have general brane tensions and localized curvature terms. We exhibit three different kinds of ghosts, associated to the graviton zero mode, the radion, and the longitudinal components of massive graviton modes. The latter two species occur in the DGP model, for negative and positive brane tension respectively. In our models, we find that the two kinds of DGP ghosts are tightly correlated with each other, but are not always linked to the feature of self-acceleration. Our models are a promising laboratory for understanding the origins and physical meaning of braneworld ghosts, and perhaps for eliminating them altogether.

 16. Accelerator on a Chip: How It Works

  SciTech Connect

  2014-06-30

  In an advance that could dramatically shrink particle accelerators for science and medicine, researchers used a laser to accelerate electrons at a rate 10 times higher than conventional technology in a nanostructured glass chip smaller than a grain of rice.

 17. A Critical Theory Perspective on Accelerated Learning.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Brookfield, Stephen D.

  2003-01-01

  Critically analyzes accelerated learning using concepts from Herbert Marcuse (rebellious subjectivity) and Erich Fromm (automaton conformity). Concludes that, by providing distance and separation, accelerated learning has more potential to stimulate critical autonomous thought. (SK)

 18. Accelerated Cure Project for Multiple Sclerosis

  MedlinePlus

  ... main content Accelerating research toward a cure for multiple sclerosis Home Contact Us Search form Search Connect Volunteer ... is to accelerate efforts toward a cure for multiple sclerosis by rapidly advancing research that determines its causes ...

 19. Symposium report on frontier applications of accelerators

  SciTech Connect

  Parsa, Z.

  1993-09-28

  This report contains viewgraph material on the following topics: Electron-Positron Linear Colliders; Unconventional Colliders; Prospects for UVFEL; Accelerator Based Intense Spallation; Neutron Sources; and B Physics at Hadron Accelerators with RHIC as an Example.

 20. Observations of particle acceleration in solar flares

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Hudson, H. S.

  1979-01-01

  Solar flares provide several examples of nonthermal particle acceleration. The paper reviews the information gained about these processes via X-ray and gamma-ray astronomy, which can presently distinguish among three separate particle-acceleration processes at the sun: an impulsive accelerator of more than 20 keV electrons, a gradual accelerator of more than 20 keV electrons, and a gradual accelerator of more than 10 MeV ions. The acceleration energy efficiency (total particle energy divided by total flare energy) of any of these mechanisms cannot be less than about 0.1%, although the gradual acceleration does not occur in every flare. The observational material suggests that both the impulsive and gradual accelerations take place preferentially in closed magnetic-field structures, but that the electrons decay in these traps before they can escape. The ions escape very efficiently.

 1. Muon acceleration in cosmic-ray sources

  SciTech Connect

  Klein, Spencer R.; Mikkelsen, Rune E.; Becker Tjus, Julia

  2013-12-20

  Many models of ultra-high energy cosmic-ray production involve acceleration in linear accelerators located in gamma-ray bursts, magnetars, or other sources. These transient sources have short lifetimes, which necessitate very high accelerating gradients, up to 10{sup 13} keV cm{sup –1}. At gradients above 1.6 keV cm{sup –1}, muons produced by hadronic interactions undergo significant acceleration before they decay. This muon acceleration hardens the neutrino energy spectrum and greatly increases the high-energy neutrino flux. Using the IceCube high-energy diffuse neutrino flux limits, we set two-dimensional limits on the source opacity and matter density, as a function of accelerating gradient. These limits put strong constraints on different models of particle acceleration, particularly those based on plasma wake-field acceleration, and limit models for sources like gamma-ray bursts and magnetars.

 2. Oak Ridge 25-MV tandem accelerator

  SciTech Connect

  Jones, C.M.

  1981-01-01

  A brief description is presented of the scope and status of the heavy ion accelerator facility, and status of the project is discussed. Initial operation of the 25 MV tandem accelerator from National Electrostatics Corporation is covered. (GHT)

 3. Radiotherapy using a laser proton accelerator

  SciTech Connect

  Murakami, Masao; Hishikawa, Yoshio; Miyajima, Satoshi; Okazaki, Yoshiko; Sutherland, Kenneth L.; Abe, Mitsuyuki; Bulanov, Sergei V.; Daido, Hiroyuki; Esirkepov, Timur Zh.; Koga, James; Yamagiwa, Mitsuru; Tajima, Toshiki

  2008-06-24

  Laser acceleration promises innovation in particle beam therapy of cancer where an ultra-compact accelerator system for cancer beam therapy can become affordable to a broad range of patients. This is not feasible without the introduction of a technology that is radically different from the conventional accelerator-based approach. Because of its compactness and other novel characteristics, the laser acceleration method provides many enhanced capabilities.

 4. Summary report on large HVEC accelerators

  SciTech Connect

  Thieberger, P.

  1981-01-01

  The main features are described of the ten presently operating large HVEC tandem accelerators and of four additional HVEC accelerators which are in different stages of testing, construction or planning. Present performance characteristics are discussed as well as available information about long term reliability. Some recent improvements are mentioned and comparisons are drawn for acceleration tube gradients in various different configurations and accelerators. Finally, some possible future developments are indicated.

 5. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  ównania, co stanowi poważne przeoczenie. Che i Chen (2014) kwestionują prawidłowość równania (6), lecz przedstawione w niniejszej pracy analizy i uwagi prowadzą do następujących wniosków: • Stwierdzenie w pracy (Che i Chen 2014) że równanie (6) nie uwzględnia wpływu tmax i h nie jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). • Stwierdzenie że równanie (6) nie uwzględnia wpływu R_s^' - "...czyli obrotowego promienia działania..." (Che i Chen 2014) jest prawdziwe, w przeciwnym razie równanie (6) byłoby nieprawdziwe. Równanie (6) uwzględnia odpowiedni promień zdefiniowany w równaniu (i), które jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym: "Analiza teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej" kierując się błędnymi wnioskami odnośnie niedokładności równania (6) autorzy podjęli próbę skorygowania powyższej niedokładności, by w ten sposób poprawić istniejącą teorię, W trakcie realizacji koncepcji wykorzystania równania (11) do zdefiniowania zasad rządzących zmianą prędkości kątowej wysięgnika Che i Chen (2014) popełnili błąd. Przyjęli oni mianowicie, że wyrażenie (14), otrzymane dla górnego przekroju wykopu e odnosić się będzie także do wszystkich przekrojów, dla całej wysokości wrębu. Pominęli w ten sposób fakt iż prędkość w ruchu łukowym wysięgnika nie jest wielkością stałą, patrz: równania (f) i (f'), i przyjęli jej wartość maksymalną, równanie (f'). Dlatego też równania (15), (16), (18) i (19) nie są prawidłowe. Wszystkie wejściowe dane obliczeniowe a także sposób ich zapisu (Tabela 1) zostały zaczerpnięte z pracy (Che i Chen 2014). Ponadto, zaprezentowane dane o pracy koparki wielonaczyniowej SchRs wykorzystywanej w kopalni "Zukunft" w Reńskim Zagłębiu Węglowym, zaczerpnięto z pracy (Durst i Vogt 1988). Osi

 6. Energy Measurement in a Plasma Wakefield Accelerator

  SciTech Connect

  Ischebeck, R

  2007-07-06

  In the E-167 plasma wakefield acceleration experiment, electrons with an initial energy of 42GeV are accelerated in a meter-scale lithium plasma. Particles are leaving plasma with a large energy spread. To determine the spectrum of the accelerated particles, a two-plane spectrometer has been set up.

 7. Terahertz-driven linear electron acceleration

  SciTech Connect

  Nanni, Emilio A.; Huang, Wenqian R.; Hong, Kyung-Han; Ravi, Koustuban; Fallahi, Arya; Moriena, Gustavo; Dwayne Miller, R. J.; Kärtner, Franz X.

  2015-10-06

  The cost, size and availability of electron accelerators are dominated by the achievable accelerating gradient. Conventional high-brightness radio-frequency accelerating structures operate with 30–50 MeVm-1 gradients. Electron accelerators driven with optical or infrared sources have demonstrated accelerating gradients orders of magnitude above that achievable with conventional radio-frequency structures. However, laser-driven wakefield accelerators require intense femtosecond sources and direct laser-driven accelerators suffer from low bunch charge, sub-micron tolerances and sub-femtosecond timing requirements due to the short wavelength of operation. Here we demonstrate linear acceleration of electrons with keV energy gain using optically generated terahertz pulses. Terahertz-driven accelerating structures enable high-gradient electron/proton accelerators with simple accelerating structures, high repetition rates and significant charge per bunch. As a result, these ultra-compact terahertz accelerators with extremely short electron bunches hold great potential to have a transformative impact for free electron lasers, linear colliders, ultrafast electron diffraction, X-ray science and medical therapy with X-rays and electron beams.

 8. Voltage regulation in linear induction accelerators

  DOEpatents

  Parsons, William M.

  1992-01-01

  Improvement in voltage regulation in a Linear Induction Accelerator wherein a varistor, such as a metal oxide varistor, is placed in parallel with the beam accelerating cavity and the magnetic core. The non-linear properties of the varistor result in a more stable voltage across the beam accelerating cavity than with a conventional compensating resistance.

 9. Voltage regulation in linear induction accelerators

  DOEpatents

  Parsons, W.M.

  1992-12-29

  Improvement in voltage regulation in a linear induction accelerator wherein a varistor, such as a metal oxide varistor, is placed in parallel with the beam accelerating cavity and the magnetic core is disclosed. The non-linear properties of the varistor result in a more stable voltage across the beam accelerating cavity than with a conventional compensating resistance. 4 figs.

 10. 14 CFR 23.943 - Negative acceleration.

  Code of Federal Regulations, 2014 CFR

  2014-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 1 2014-01-01 2014-01-01 false Negative acceleration. 23.943 Section 23... Negative acceleration. No hazardous malfunction of an engine, an auxiliary power unit approved for use in... the airplane is operated at the negative accelerations within the flight envelopes prescribed in §...

 11. 14 CFR 23.943 - Negative acceleration.

  Code of Federal Regulations, 2011 CFR

  2011-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 1 2011-01-01 2011-01-01 false Negative acceleration. 23.943 Section 23... Negative acceleration. No hazardous malfunction of an engine, an auxiliary power unit approved for use in... the airplane is operated at the negative accelerations within the flight envelopes prescribed in §...

 12. 14 CFR 23.943 - Negative acceleration.

  Code of Federal Regulations, 2013 CFR

  2013-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 1 2013-01-01 2013-01-01 false Negative acceleration. 23.943 Section 23... Negative acceleration. No hazardous malfunction of an engine, an auxiliary power unit approved for use in... the airplane is operated at the negative accelerations within the flight envelopes prescribed in §...

 13. 14 CFR 23.943 - Negative acceleration.

  Code of Federal Regulations, 2010 CFR

  2010-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 1 2010-01-01 2010-01-01 false Negative acceleration. 23.943 Section 23... Negative acceleration. No hazardous malfunction of an engine, an auxiliary power unit approved for use in... the airplane is operated at the negative accelerations within the flight envelopes prescribed in §...

 14. 14 CFR 23.943 - Negative acceleration.

  Code of Federal Regulations, 2012 CFR

  2012-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 1 2012-01-01 2012-01-01 false Negative acceleration. 23.943 Section 23... Negative acceleration. No hazardous malfunction of an engine, an auxiliary power unit approved for use in... the airplane is operated at the negative accelerations within the flight envelopes prescribed in §...

 15. Terahertz-driven linear electron acceleration

  PubMed Central

  Nanni, Emilio A.; Huang, Wenqian R.; Hong, Kyung-Han; Ravi, Koustuban; Fallahi, Arya; Moriena, Gustavo; Dwayne Miller, R. J.; Kärtner, Franz X.

  2015-01-01

  The cost, size and availability of electron accelerators are dominated by the achievable accelerating gradient. Conventional high-brightness radio-frequency accelerating structures operate with 30–50 MeV m−1 gradients. Electron accelerators driven with optical or infrared sources have demonstrated accelerating gradients orders of magnitude above that achievable with conventional radio-frequency structures. However, laser-driven wakefield accelerators require intense femtosecond sources and direct laser-driven accelerators suffer from low bunch charge, sub-micron tolerances and sub-femtosecond timing requirements due to the short wavelength of operation. Here we demonstrate linear acceleration of electrons with keV energy gain using optically generated terahertz pulses. Terahertz-driven accelerating structures enable high-gradient electron/proton accelerators with simple accelerating structures, high repetition rates and significant charge per bunch. These ultra-compact terahertz accelerators with extremely short electron bunches hold great potential to have a transformative impact for free electron lasers, linear colliders, ultrafast electron diffraction, X-ray science and medical therapy with X-rays and electron beams. PMID:26439410

 16. Figuring the Acceleration of the Simple Pendulum

  ERIC Educational Resources Information Center

  Lieberherr, Martin

  2011-01-01

  The centripetal acceleration has been known since Huygens' (1659) and Newton's (1684) time. The physics to calculate the acceleration of a simple pendulum has been around for more than 300 years, and a fairly complete treatise has been given by C. Schwarz in this journal. But sentences like "the acceleration is always directed towards the…

 17. An Annotated Bibliography of Accelerated Learning

  ERIC Educational Resources Information Center

  Garcia, GNA

  2007-01-01

  A rich narrative-style bibliography of accelerated learning (reviewing six articles published between 1995-2003). Articles reviewed include: (1) Accelerative learning and the Emerging Science of Wholeness (D. D. Beale); (2) Effective Teaching in Accelerated Learning Programs (D. Boyd); (3) A Critical Theory Perspective on Accelerated Learning (S.…

 18. Particle acceleration by combined diffusive shock acceleration and downstream multiple magnetic island acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zank, G. P.; Hunana, P.; Mostafavi, P.; le Roux, J. A.; Li, Gang; Webb, G. M.; Khabarova, O.

  2015-09-01

  As a consequence of the evolutionary conditions [28; 29], shock waves can generate high levels of downstream vortical turbulence. Simulations [32-34] and observations [30; 31] support the idea that downstream magnetic islands (also called plasmoids or flux ropes) result from the interaction of shocks with upstream turbulence. Zank et al. [18] speculated that a combination of diffusive shock acceleration (DSA) and downstream reconnection-related effects associated with the dynamical evolution of a “sea of magnetic islands” would result in the energization of charged particles. Here, we utilize the transport theory [18; 19] for charged particles propagating diffusively in a turbulent region filled with contracting and reconnecting plasmoids and small-scale current sheets to investigate a combined DSA and downstream multiple magnetic island charged particle acceleration mechanism. We consider separately the effects of the anti-reconnection electric field that is a consequence of magnetic island merging [17], and magnetic island contraction [14]. For the merging plasmoid reconnection- induced electric field only, we find i) that the particle spectrum is a power law in particle speed, flatter than that derived from conventional DSA theory, and ii) that the solution is constant downstream of the shock. For downstream plasmoid contraction only, we find that i) the accelerated particle spectrum is a power law in particle speed, flatter than that derived from conventional DSA theory; ii) for a given energy, the particle intensity peaks downstream of the shock, and the peak location occurs further downstream of the shock with increasing particle energy, and iii) the particle intensity amplification for a particular particle energy, f(x, c/c0)/f(0, c/c0), is not 1, as predicted by DSA theory, but increases with increasing particle energy. These predictions can be tested against observations of electrons and ions accelerated at interplanetary shocks and the heliospheric

 19. Accelerator Technology Division progress report, FY 1992

  SciTech Connect

  Schriber, S.O.; Hardekopf, R.A.; Heighway, E.A.

  1993-07-01

  This report briefly discusses the following topics: The Ground Test Accelerator Program; Defense Free-Electron Lasers; AXY Programs; A Next Generation High-Power Neutron-Scattering Facility; JAERI OMEGA Project and Intense Neutron Sources for Materials Testing; Advanced Free-Electron Laser Initiative; Superconducting Supercollider; The High-Power Microwave (HPM) Program; Neutral Particle Beam (NPB) Power Systems Highlights; Industrial Partnering; Accelerator Physics and Special Projects; Magnetic Optics and Beam Diagnostics; Accelerator Design and Engineering; Radio-Frequency Technology; Accelerator Theory and Free-Electron Laser Technology; Accelerator Controls and Automation; Very High-Power Microwave Sources and Effects; and GTA Installation, Commissioning, and Operations.

 20. Accelerated learning approaches for maintenance training

  SciTech Connect

  Erickson, E.J.

  1991-01-01

  As a training tool, Accelerated Learning techniques have been in use since 1956. Trainers from a variety of applications and disciplines have found success in using Accelerated Learning approaches, such as training aids, positive affirmations, memory aids, room arrangement, color patterns, and music. Some have thought that maintenance training and Accelerated Learning have nothing in common. Recent training applications by industry and education of Accelerated Learning are proving very successful by several standards. This paper cites available resource examples and challenges maintenance trainers to adopt new ideas and concepts to accelerate learning in all training setting. 7 refs.

 1. Rail accelerator research at Lewis Research Center

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Kerslake, W. R.; Cybyk, B. Z.

  1982-01-01

  A rail accelerator was chosen for study as an electromagnetic space propulsion device because of its simplicity and existing technology base. The results of a mission feasibility study using a large rail accelerator for direct launch of ton-size payloads from the Earth's surface to space, and the results of initial tests with a small, laboratory rail accelerator are presented. The laboratory rail accelerator has a bore of 3 by 3 mm and has accelerated 60 mg projectiles to velocities of 300 to 1000 m/s. Rail materials of Cu, W, and Mo were tested for efficiency and erosion rate.

 2. Parallel beam dynamics simulation of linear accelerators

  SciTech Connect

  Qiang, Ji; Ryne, Robert D.

  2002-01-31

  In this paper we describe parallel particle-in-cell methods for the large scale simulation of beam dynamics in linear accelerators. These techniques have been implemented in the IMPACT (Integrated Map and Particle Accelerator Tracking) code. IMPACT is being used to study the behavior of intense charged particle beams and as a tool for the design of next-generation linear accelerators. As examples, we present applications of the code to the study of emittance exchange in high intensity beams and to the study of beam transport in a proposed accelerator for the development of accelerator-driven waste transmutation technologies.

 3. Accelerated Adaptive MGS Phase Retrieval

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Lam, Raymond K.; Ohara, Catherine M.; Green, Joseph J.; Bikkannavar, Siddarayappa A.; Basinger, Scott A.; Redding, David C.; Shi, Fang

  2011-01-01

  The Modified Gerchberg-Saxton (MGS) algorithm is an image-based wavefront-sensing method that can turn any science instrument focal plane into a wavefront sensor. MGS characterizes optical systems by estimating the wavefront errors in the exit pupil using only intensity images of a star or other point source of light. This innovative implementation of MGS significantly accelerates the MGS phase retrieval algorithm by using stream-processing hardware on conventional graphics cards. Stream processing is a relatively new, yet powerful, paradigm to allow parallel processing of certain applications that apply single instructions to multiple data (SIMD). These stream processors are designed specifically to support large-scale parallel computing on a single graphics chip. Computationally intensive algorithms, such as the Fast Fourier Transform (FFT), are particularly well suited for this computing environment. This high-speed version of MGS exploits commercially available hardware to accomplish the same objective in a fraction of the original time. The exploit involves performing matrix calculations in nVidia graphic cards. The graphical processor unit (GPU) is hardware that is specialized for computationally intensive, highly parallel computation. From the software perspective, a parallel programming model is used, called CUDA, to transparently scale multicore parallelism in hardware. This technology gives computationally intensive applications access to the processing power of the nVidia GPUs through a C/C++ programming interface. The AAMGS (Accelerated Adaptive MGS) software takes advantage of these advanced technologies, to accelerate the optical phase error characterization. With a single PC that contains four nVidia GTX-280 graphic cards, the new implementation can process four images simultaneously to produce a JWST (James Webb Space Telescope) wavefront measurement 60 times faster than the previous code.

 4. Cerebral circulation during acceleration stress

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cirovic, Srdjan

  A mathematical model of the cerebrovascular system has been developed to examine the influence of acceleration on cerebral circulation. The objective is to distinguish the main factors that limit cerebral blood flow in pilots subjected to accelerations which exceed the gravitational acceleration of the earth (Gz > 1). The cerebrovascular system was approximated by an open-loop network of elastic tubes and the flow in blood vessels was modeled according to a one-dimensional theory of flow in collapsible tubes. Since linear analysis showed that the speed of pulse propagation in the intracranial vessels should not be modified by the skull constraint, the same governing equations were used for the intracranial vessels as for the rest of the network. The steady and pulsatile components of the cerebrospinal fluid pressure were determined from the condition that the cranial volume must be conserved. After the qualitative aspects of the model results were verified experimentally, the open-loop geometry was incorporated into a global mathematical model of the cardiovascular system. Both the mathematical models and the experiment show that cerebral blood flow diminishes for Gz > 1 due to an increase in the resistance of the large veins in the neck, which collapse as soon as the venous pressure becomes negative. In contrast, the conservation of the cranial volume requires that the cerebrospinal and venous pressure always be approximately the same, and the vessels contained in the cranial cavity do not collapse. Positive pressure breathing provides protection by elevating blood arterial and venous pressures at the heart, thus preventing the venous collapse and maintaining the normal cerebral vascular resistance.

 5. Deuterium accelerator experiments for APT.

  SciTech Connect

  Causey, Rion A. (Sandia National Laboratories, Livermore, CA); Hertz, Kristin L. (Sandia National Laboratories, Livermore, CA); Cowgill, Donald F. (Sandia National Laboratories, Livermore, CA)

  2005-08-01

  Sandia National Laboratories in California initiated an experimental program to determine whether tritium retention in the tube walls and permeation through the tubes into the surrounding coolant water would be a problem for the Accelerator Production of Tritium (APT), and to find ways to mitigate the problem, if it existed. Significant holdup in the tube walls would limit the ability of APT to meet its production goals, and high levels of permeation would require a costly cleanup system for the cooling water. To simulate tritium implantation, a 200 keV accelerator was used to implant deuterium into Al 6061-T and SS3 16L samples at temperatures and particle fluxes appropriate for APT, for times varying between one week and five months. The implanted samples were characterized to determine the deuterium retention and Permeation. During the implantation, the D(d,p)T nuclear reaction was used to monitor the build-up of deuterium in the implant region of the samples. These experiments increased in sophistication, from mono-energetic deuteron implants to multi-energetic deuteron and proton implants, to more accurately reproduce the conditions expected in APT. Micron-thick copper, nickel, and anodized aluminum coatings were applied to the front surface of the samples (inside of the APT walls) in an attempt to lower retention and permeation. The reduction in both retention and permeation produced by the nickel coatings, and the ability to apply them to the inside of the APT tubes, indicate that both nickel-coated Al 6061-T6 and nickel-coated SS3 16L tubes would be effective for use in APT. The results of this work were submitted to the Accelerator Production of Tritium project in document number TPO-E29-Z-TNS-X-00050, APT-MP-01-17.

 6. Terahertz-driven linear electron acceleration

  DOE PAGES

  Nanni, Emilio A.; Huang, Wenqian R.; Hong, Kyung-Han; ...

  2015-10-06

  The cost, size and availability of electron accelerators are dominated by the achievable accelerating gradient. Conventional high-brightness radio-frequency accelerating structures operate with 30–50 MeVm-1 gradients. Electron accelerators driven with optical or infrared sources have demonstrated accelerating gradients orders of magnitude above that achievable with conventional radio-frequency structures. However, laser-driven wakefield accelerators require intense femtosecond sources and direct laser-driven accelerators suffer from low bunch charge, sub-micron tolerances and sub-femtosecond timing requirements due to the short wavelength of operation. Here we demonstrate linear acceleration of electrons with keV energy gain using optically generated terahertz pulses. Terahertz-driven accelerating structures enable high-gradient electron/proton acceleratorsmore » with simple accelerating structures, high repetition rates and significant charge per bunch. As a result, these ultra-compact terahertz accelerators with extremely short electron bunches hold great potential to have a transformative impact for free electron lasers, linear colliders, ultrafast electron diffraction, X-ray science and medical therapy with X-rays and electron beams.« less

 7. Muon Acceleration-RLA and FFAG

  SciTech Connect

  Bogacz, S. Alex

  2011-10-06

  Various acceleration schemes for muons are presented. The overall goal of the acceleration systems: large acceptance acceleration to 25 GeV and 'beam shaping' can be accomplished by various fixed field accelerators at different stages. They involve three superconducting linacs: a single pass linear Pre-accelerator followed by a pair of multi-pass Recirculating Linear Accelerators (RLA) and finally a non-scaling FFAG ring. The present baseline acceleration scenario has been optimized to take maximum advantage of appropriate acceleration scheme at a given stage. The solenoid based Pre-accelerator offers very large acceptance and facilitates correction of energy gain across the bunch and significant longitudinal compression trough induced synchrotron motion. However, far off-crest acceleration reduces the effective acceleration gradient and adds complexity through the requirement of individual RF phase control for each cavity. The RLAs offer very efficient usage of high gradient superconducting RF and ability to adjust path-length after each linac pass through individual return arcs with uniformly periodic FODO optics suitable for chromatic compensation of emittace dilution with sextupoles. However, they require spreaders/recombiners switchyards at both linac ends and significant total length of the arcs. The non-scaling Fixed Field Alternating Gradient (FFAG) ring combines compactness with very large chromatic acceptance (twice the injection energy) and it allows for large number of passes through the RF (at least eight, possibly as high as 15).

 8. Electron Acceleration by Transient Ion Foreshock Phenomena

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wilson, L. B., III; Turner, D. L.

  2015-12-01

  Particle acceleration is a topic of considerable interest in space, laboratory, and astrophysical plasmas as it is a fundamental physical process to all areas of physics. Recent THEMIS [e.g., Turner et al., 2014] and Wind [e.g., Wilson et al., 2013] observations have found evidence for strong particle acceleration at macro- and meso-scale structures and/or pulsations called transient ion foreshock phenomena (TIFP). Ion acceleration has been extensively studied, but electron acceleration has received less attention. Electron acceleration can arise from fundamentally different processes than those affecting ions due to differences in their gyroradii. Electron acceleration is ubiquitous, occurring in the solar corona (e.g., solar flares), magnetic reconnection, at shocks, astrophysical plasmas, etc. We present new results analyzing the dependencies of electron acceleration on the properties of TIFP observed by the THEMIS spacecraft.

 9. Introduction to Particle Acceleration in the Cosmos

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Gallagher, D. L.; Horwitz, J. L.; Perez, J.; Quenby, J.

  2005-01-01

  Accelerated charged particles have been used on Earth since 1930 to explore the very essence of matter, for industrial applications, and for medical treatments. Throughout the universe nature employs a dizzying array of acceleration processes to produce particles spanning twenty orders of magnitude in energy range, while shaping our cosmic environment. Here, we introduce and review the basic physical processes causing particle acceleration, in astrophysical plasmas from geospace to the outer reaches of the cosmos. These processes are chiefly divided into four categories: adiabatic and other forms of non-stochastic acceleration, magnetic energy storage and stochastic acceleration, shock acceleration, and plasma wave and turbulent acceleration. The purpose of this introduction is to set the stage and context for the individual papers comprising this monograph.

 10. Ion acceleration to cosmic ray energies

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Lee, Martin A.

  1990-01-01

  The acceleration and transport environment of the outer heliosphere is described schematically. Acceleration occurs where the divergence of the solar-wind flow is negative, that is at shocks, and where second-order Fermi acceleration is possible in the solar-wind turbulence. Acceleration at the solar-wind termination shock is presented by reviewing the spherically-symmetric calculation of Webb et al. (1985). Reacceleration of galactic cosmic rays at the termination shock is not expected to be important in modifying the cosmic ray spectrum, but acceleration of ions injected at the shock up to energies not greater than 300 MeV/charge is expected to occur and to create the anomalous cosmic ray component. Acceleration of energetic particles by solar wind turbulence is expected to play almost no role in the outer heliosphere. The one exception is the energization of interstellar pickup ions beyond the threshold for acceleration at the quasi-perpendicular termination shock.

 11. Multi-beam linear accelerator EVT

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Teryaev, Vladimir E.; Kazakov, Sergey Yu.; Hirshfield, Jay L.

  2016-09-01

  A novel electron multi-beam accelerator is presented. The accelerator, short-named EVT (Electron Voltage Transformer) belongs to the class of two-beam accelerators. It combines an RF generator and essentially an accelerator within the same vacuum envelope. Drive beam-lets and an accelerated beam are modulated in RF modulators and then bunches pass into an accelerating structure, comprising uncoupled with each other and inductive tuned cavities, where the energy transfer from the drive beams to the accelerated beam occurs. A phasing of bunches is solved by choice correspond distances between gaps of the adjacent cavities. Preliminary results of numerical simulations and the initial specification of EVT operating in S-band, with a 60 kV gun and generating a 2.7 A, 1.1 MV beam at its output is presented. A relatively high efficiency of 67% and high design average power suggest that EVT can find its use in industrial applications.

 12. Ion acceleration in dipolarization fronts

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Birn, J.; Hesse, M.

  2014-12-01

  The electric field associated with flow bursts and dipolarization fronts has been shown to be an efficient mechanism for producing energetic ions and electrons. Using an MHD simulation of magnetotail reconnection, flow bursts and dipolarization, we investigate the acceleration of test particles to suprathermal energies. Particular emphasis of this presentation is on spatial, temporal, and angular variations of the modeled energetic ion fluxes. The test particle simulations reproduce characteristic features of observed injection events, such as a fast rise of energetic particle fluxes, limitations in energy, and demonstrate the large variability of energetic ion features.

 13. A free-wave accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Woodworth, John G.; Kreisler, Michael N.; Kerman, Arthur K.

  1996-02-01

  We present one- and three-dimensional calculations of the motion of relativistic electrons under the influence of an intense, linearly polarized laser and a static magnetic field, where strong acceleration of electrons is obtained. The electron dynamics in the case of a focused laser beam are compared to that of a pure plane wave. The focused laser beam tends to eject the electron due to the strong transverse ponderomotive force. It is shown that by depressing the laser beam's central intensity the electron will remain within the focus.

 14. Centrifugal Acceleration in Pulsar Magnetospheres

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Thomas, R. M. C.; Gangadhara, R. T.

  We present a relativistic model of pulsar radio emission by plasma accelerated along the rotating magnetic field lines projected on to a 2D plane perpendicular to the rotation axis. We have derived the expression for the trajectory of a particle, and estimated the spectrum of radio emission by the plasma bunches. We used the parameters given by Peyman &Gangadhara (2002). The analytical expressions for the Stokes parameters are obtained, and their values compared with the observed profiles. The one sense of circular polarization, observed in many pulsars, can be explained in light of our model.

 15. Accelerators for heavy ion fusion

  SciTech Connect

  Bangerter, R.O.

  1985-10-01

  Large fusion devices will almost certainly produce net energy. However, a successful commercial fusion energy system must also satisfy important engineering and economic constraints. Inertial confinement fusion power plants driven by multi-stage, heavy-ion accelerators appear capable of meeting these constraints. The reasons behind this promising outlook for heavy-ion fusion are given in this report. This report is based on the transcript of a talk presented at the Symposium on Lasers and Particle Beams for Fusion and Strategic Defense at the University of Rochester on April 17-19, 1985.

 16. Flow accelerated organic coating degradation

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zhou, Qixin

  Applying organic coatings is a common and the most cost effective way to protect metallic objects and structures from corrosion. Water entry into coating-metal interface is usually the main cause for the deterioration of organic coatings, which leads to coating delamination and underfilm corrosion. Recently, flowing fluids over sample surface have received attention due to their capability to accelerate material degradation. A plethora of works has focused on the flow induced metal corrosion, while few studies have investigated the flow accelerated organic coating degradation. Flowing fluids above coating surface affect corrosion by enhancing the water transport and abrading the surface due to fluid shear. Hence, it is of great importance to understand the influence of flowing fluids on the degradation of corrosion protective organic coatings. In this study, a pigmented marine coating and several clear coatings were exposed to the laminar flow and stationary immersion. The laminar flow was pressure driven and confined in a flow channel. A 3.5 wt% sodium chloride solution and pure water was employed as the working fluid with a variety of flow rates. The corrosion protective properties of organic coatings were monitored inline by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) measurement. Equivalent circuit models were employed to interpret the EIS spectra. The time evolution of coating resistance and capacitance obtained from the model was studied to demonstrate the coating degradation. Thickness, gloss, and other topography characterizations were conducted to facilitate the assessment of the corrosion. The working fluids were characterized by Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) and conductivity measurement. The influence of flow rate, fluid shear, fluid composition, and other effects in the coating degradation were investigated. We conclude that flowing fluid on the coating surface accelerates the transport of water, oxygen, and ions into the coating, as

 17. Soft coincidence in late acceleration

  SciTech Connect

  Campo, Sergio del; Herrera, Ramon; Pavon, Diego

  2005-06-15

  We study the coincidence problem of late cosmic acceleration by assuming that the present ratio between dark matter and dark energy is a slowly varying function of the scale factor. As the dark energy component we consider two different candidates, first a quintessence scalar field, and then a tachyon field. In either case analytical solutions for the scale factor, the field, and the potential are derived. Both models show a good fit to the recent magnitude-redshift supernovae data. However, the likelihood contours disfavor the tachyon field model as it seems to prefer a excessively high value for the matter component.

 18. Accelerated discovery of elpasolite scintillators

  SciTech Connect

  Doty, F. Patrick; Yang, Pin; Zhou, Xiaowang

  2014-12-01

  Elpasolite scintillators are a large family of halides which includes compounds reported to meet the NA22 program goals of <3% energy resolution at 662 keV1. This work investigated the potential to produce quality elpasolite compounds and alloys of useful sizes at reasonable cost, through systematic experimental and computational investigation of crystal structure and properties across the composition space. Discovery was accelerated by computational methods and models developed previously to efficiently identify cubic members of the elpasolite halides, and to evaluate stability of anion and cation exchange alloys.

 19. CVD Diamond Dielectric Accelerating Structures

  SciTech Connect

  Schoessow, P.; Kanareykin, A.; Gat, R.

  2009-01-22

  The electrical and mechanical properties of diamond make it an ideal candidate material for use in dielectric accelerating structures: high RF breakdown field, extremely low dielectric losses and the highest available thermoconductive coefficient. Using chemical vapor deposition (CVD) cylindrical diamond structures have been manufactured with dimensions corresponding to fundamental TM{sub 01} mode frequencies in the GHz to THz range. Surface treatments are being developed to reduce the secondary electron emission (SEE) coefficient below unity to reduce the possibility of multipactor. The diamond CVD cylindrical waveguide technology developed here can be applied to a variety of other high frequency, large-signal applications.

 20. Ion Acceleration in Solar Flares

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Miller, James A.; Weir, Sue B.

  1996-01-01

  Solar flares are among the most energetic and interesting phenomena in the Solar system, releasing up to 1032 ergs of energy on timescales of several tens of seconds to several tens of minutes. Much of this energy is in the form of suprathermal electrons and ions, which remain trapped at the Sun and produce a wide variety of radiations, as well as escape into interplanetary space, where they can be directly observed. The radiation from trapped particles consists in general of (1) continuum emission; (2) narrow gamma-ray nuclear deexcitation lines; and (3) high-energy neutrons observed in space or by ground-based neutron monitors. The particles that escape into space consist of both electrons and ions, which often have compositions quite different than that of the ambient solar atmosphere. Flares thus present many diagnostics of the particle acceleration mechanism(s), the identification of which is the ultimate goal of flare research. Moreover, flares in fact offer the only opportunity in astrophysics to study the simultaneous energization of both electrons and ions. Hopefully, an understanding of flares with their wealth of diagnostic data will lead to a better understanding of particle acceleration at other sites in the Universe. It is now generally accepted that flares are roughly divided into two classes: impulsive and gradual. Gradual events are large, occur high in the corona, have long-duration soft and hard X-rays and gamma rays, are electron poor, are associated with Type II radio emission and coronal mass ejections (CMEs), and produce energetic ions with coronal abundance ratios. Impulsive events are more compact, occur lower in the corona, produce short-duration radiation, and exhibit dramatic abundance enhancements in the energetic ions. Their He-3/He-4 ratio is - 1, which is a huge increase over the coronal value of about 5 x 10(exp -4), and they also posses smaller but still significant enhancements of Ne, Mg, Si, and Fe relative to He-4, C, N, and O

 1. UCLA accelerator research and development

  SciTech Connect

  Cline, D.B.

  1992-01-01

  This progress report covers work supported by the above DOE grant over the period November 1, 1991 to July 31, 1992. The work is a program of experimental and theoretical studies in advanced particle accelerator research and development for high energy physics applications. The program features research at particle beam facilities in the United States and includes research on novel high power sources, novel focussing systems (e.g. plasma lens), beam monitors, novel high brightness, high current gun systems, and novel flavor factories in particular the {phi} Factory.

 2. Community Petascale Project for Accelerator Science and Simulation: Advancing Computational Science for Future Accelerators and Accelerator Technologies

  SciTech Connect

  Spentzouris, P.; Cary, J.; McInnes, L.C.; Mori, W.; Ng, C.; Ng, E.; Ryne, R.; /LBL, Berkeley

  2011-11-14

  The design and performance optimization of particle accelerators are essential for the success of the DOE scientific program in the next decade. Particle accelerators are very complex systems whose accurate description involves a large number of degrees of freedom and requires the inclusion of many physics processes. Building on the success of the SciDAC-1 Accelerator Science and Technology project, the SciDAC-2 Community Petascale Project for Accelerator Science and Simulation (ComPASS) is developing a comprehensive set of interoperable components for beam dynamics, electromagnetics, electron cooling, and laser/plasma acceleration modelling. ComPASS is providing accelerator scientists the tools required to enable the necessary accelerator simulation paradigm shift from high-fidelity single physics process modeling (covered under SciDAC1) to high-fidelity multiphysics modeling. Our computational frameworks have been used to model the behavior of a large number of accelerators and accelerator R&D experiments, assisting both their design and performance optimization. As parallel computational applications, the ComPASS codes have been shown to make effective use of thousands of processors. ComPASS is in the first year of executing its plan to develop the next-generation HPC accelerator modeling tools. ComPASS aims to develop an integrated simulation environment that will utilize existing and new accelerator physics modules with petascale capabilities, by employing modern computing and solver technologies. The ComPASS vision is to deliver to accelerator scientists a virtual accelerator and virtual prototyping modeling environment, with the necessary multiphysics, multiscale capabilities. The plan for this development includes delivering accelerator modeling applications appropriate for each stage of the ComPASS software evolution. Such applications are already being used to address challenging problems in accelerator design and optimization. The ComPASS organization

 3. Requirements of a proton beam accelerator for an accelerator-driven reactor

  SciTech Connect

  Takahashi, H.; Zhao, Y.; Tsoupas, N.; An, Y.; Yamazaki, Y.

  1997-12-31

  When the authors first proposed an accelerator-driven reactor, the concept was opposed by physicists who had earlier used the accelerator for their physics experiments. This opposition arose because they had nuisance experiences in that the accelerator was not reliable, and very often disrupted their work as the accelerator shut down due to electric tripping. This paper discusses the requirements for the proton beam accelerator. It addresses how to solve the tripping problem and how to shape the proton beam.

 4. FERMILAB ACCELERATOR R&D PROGRAM TOWARDS INTENSITY FRONTIER ACCELERATORS : STATUS AND PROGRESS

  SciTech Connect

  Shiltsev, Vladimir

  2016-11-15

  The 2014 P5 report indicated the accelerator-based neutrino and rare decay physics research as a centrepiece of the US domestic HEP program at Fermilab. Operation, upgrade and development of the accelerators for the near- term and longer-term particle physics program at the Intensity Frontier face formidable challenges. Here we discuss key elements of the accelerator physics and technology R&D program toward future multi-MW proton accelerators and present its status and progress. INTENSITY FRONTIER ACCELERATORS

 5. Intermittent sea-level acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Olivieri, M.; Spada, G.

  2013-10-01

  Using instrumental observations from the Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL), we provide a new assessment of the global sea-level acceleration for the last ~ 2 centuries (1820-2010). Our results, obtained by a stack of tide gauge time series, confirm the existence of a global sea-level acceleration (GSLA) and, coherently with independent assessments so far, they point to a value close to 0.01 mm/yr2. However, differently from previous studies, we discuss how change points or abrupt inflections in individual sea-level time series have contributed to the GSLA. Our analysis, based on methods borrowed from econometrics, suggests the existence of two distinct driving mechanisms for the GSLA, both involving a minority of tide gauges globally. The first effectively implies a gradual increase in the rate of sea-level rise at individual tide gauges, while the second is manifest through a sequence of catastrophic variations of the sea-level trend. These occurred intermittently since the end of the 19th century and became more frequent during the last four decades.

 6. GPU Accelerated Vector Median Filter

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Aras, Rifat; Shen, Yuzhong

  2011-01-01

  Noise reduction is an important step for most image processing tasks. For three channel color images, a widely used technique is vector median filter in which color values of pixels are treated as 3-component vectors. Vector median filters are computationally expensive; for a window size of n x n, each of the n(sup 2) vectors has to be compared with other n(sup 2) - 1 vectors in distances. General purpose computation on graphics processing units (GPUs) is the paradigm of utilizing high-performance many-core GPU architectures for computation tasks that are normally handled by CPUs. In this work. NVIDIA's Compute Unified Device Architecture (CUDA) paradigm is used to accelerate vector median filtering. which has to the best of our knowledge never been done before. The performance of GPU accelerated vector median filter is compared to that of the CPU and MPI-based versions for different image and window sizes, Initial findings of the study showed 100x improvement of performance of vector median filter implementation on GPUs over CPU implementations and further speed-up is expected after more extensive optimizations of the GPU algorithm .

 7. Normalization of Gravitational Acceleration Models

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Eckman, Randy A.; Brown, Aaron J.; Adamo, Daniel R.

  2011-01-01

  Unlike the uniform density spherical shell approximations of Newton, the con- sequence of spaceflight in the real universe is that gravitational fields are sensitive to the nonsphericity of their generating central bodies. The gravitational potential of a nonspherical central body is typically resolved using spherical harmonic approximations. However, attempting to directly calculate the spherical harmonic approximations results in at least two singularities which must be removed in order to generalize the method and solve for any possible orbit, including polar orbits. Three unique algorithms have been developed to eliminate these singularities by Samuel Pines [1], Bill Lear [2], and Robert Gottlieb [3]. This paper documents the methodical normalization of two1 of the three known formulations for singularity-free gravitational acceleration (namely, the Lear [2] and Gottlieb [3] algorithms) and formulates a general method for defining normalization parameters used to generate normalized Legendre Polynomials and ALFs for any algorithm. A treatment of the conventional formulation of the gravitational potential and acceleration is also provided, in addition to a brief overview of the philosophical differences between the three known singularity-free algorithms.

 8. Commnity Petascale Project for Accelerator Science and Simulation: Advancing Computational Science for Future Accelerators and Accelerator Technologies

  SciTech Connect

  Spentzouris, Panagiotis; Cary, John; Mcinnes, Lois Curfman; Mori, Warren; Ng, Cho; Ng, Esmond; Ryne, Robert; /LBL, Berkeley

  2008-07-01

  The design and performance optimization of particle accelerators is essential for the success of the DOE scientific program in the next decade. Particle accelerators are very complex systems whose accurate description involves a large number of degrees of freedom and requires the inclusion of many physics processes. Building on the success of the SciDAC1 Accelerator Science and Technology project, the SciDAC2 Community Petascale Project for Accelerator Science and Simulation (ComPASS) is developing a comprehensive set of interoperable components for beam dynamics, electromagnetics, electron cooling, and laser/plasma acceleration modeling. ComPASS is providing accelerator scientists the tools required to enable the necessary accelerator simulation paradigm shift from high-fidelity single physics process modeling (covered under SciDAC1) to high-fidelity multi-physics modeling. Our computational frameworks have been used to model the behavior of a large number of accelerators and accelerator R&D experiments, assisting both their design and performance optimization. As parallel computational applications, the ComPASS codes have been shown to make effective use of thousands of processors.

 9. Commnity Petascale Project for Accelerator Science And Simulation: Advancing Computational Science for Future Accelerators And Accelerator Technologies

  SciTech Connect

  Spentzouris, Panagiotis; Cary, John; Mcinnes, Lois Curfman; Mori, Warren; Ng, Cho; Ng, Esmond; Ryne, Robert; /LBL, Berkeley

  2011-10-21

  The design and performance optimization of particle accelerators are essential for the success of the DOE scientific program in the next decade. Particle accelerators are very complex systems whose accurate description involves a large number of degrees of freedom and requires the inclusion of many physics processes. Building on the success of the SciDAC-1 Accelerator Science and Technology project, the SciDAC-2 Community Petascale Project for Accelerator Science and Simulation (ComPASS) is developing a comprehensive set of interoperable components for beam dynamics, electromagnetics, electron cooling, and laser/plasma acceleration modelling. ComPASS is providing accelerator scientists the tools required to enable the necessary accelerator simulation paradigm shift from high-fidelity single physics process modeling (covered under SciDAC1) to high-fidelity multiphysics modeling. Our computational frameworks have been used to model the behavior of a large number of accelerators and accelerator R&D experiments, assisting both their design and performance optimization. As parallel computational applications, the ComPASS codes have been shown to make effective use of thousands of processors.

 10. Accelerating Scientific Computations using FPGAs

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Pell, O.; Atasu, K.; Mencer, O.

  Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) are semiconductor devices that contain a grid of programmable cells, which the user configures to implement any digital circuit of up to a few million gates. Modern FPGAs allow the user to reconfigure these circuits many times each second, making FPGAs fully programmable and general purpose. Recent FPGA technology provides sufficient resources to tackle scientific applications on large-scale parallel systems. As a case study, we implement the Fast Fourier Transform [1] in a flexible floating point implementation. We utilize A Stream Compiler [2] (ASC) which combines C++ syntax with flexible floating point support by providing a 'HWfloat' data-type. The resulting FFT can be targeted to a variety of FPGA platforms in FFTW-style, though not yet completely automatically. The resulting FFT circuit can be adapted to the particular resources available on the system. The optimal implementation of an FFT accelerator depends on the length and dimensionality of the FFT, the available FPGA area, the available hard DSP blocks, the FPGA board architecture, and the precision and range of the application [3]. Software-style object-orientated abstractions allow us to pursue an accelerated pace of development by maximizing re-use of design patterns. ASC allows a few core hardware descriptions to generate hundreds of different circuit variants to meet particular speed, area and precision goals. The key to achieving maximum acceleration of FFT computation is to match memory and compute bandwidths so that maximum use is made of computational resources. Modern FPGAs contain up to hundreds of independent SRAM banks to store intermediate results, providing ample scope for optimizing memory parallelism. At 175Mhz, one of Maxeler's Radix-4 FFT cores computes 4x as many 1024pt FFTs per second as a dual Pentium-IV Xeon machine running FFTW. Eight such parallel cores fit onto the largest FPGA in the Xilinx Virtex-4 family, providing a 32x speed-up over

 11. High Transformer ratios in collinear wakefield accelerators.

  SciTech Connect

  Power, J. G.; Conde, M.; Yusof, Z.; Gai, W.; Jing, C.; Kanreykin, A.; Schoessow, P.; High Energy Physics; Euclid Techlabs, LLC

  2008-01-01

  Based on our previous experiment that successfully demonstrated wakefield transformer ratio enhancement in a 13.625 GHz dielectric-loaded collinear wakefield accelerator using the ramped bunch train technique, we present here a redesigned experimental scheme for even higher enhancement of the efficiency of this accelerator. Design of a collinear wakefield device with a transformer ratio R2, is presented. Using a ramped bunch train (RBT) rather than a single drive bunch, the enhanced transformer ratio (ETR) technique is able to increase the transformer ratio R above the ordinary limit of 2. To match the wavelength of the fundamental mode of the wakefield with the bunch length (sigmaz=2 mm) of the new Argonne wakefield accelerator (AWA) drive gun (where the experiment will be performed), a 26.625 GHz dielectric based accelerating structure is required. This transformer ratio enhancement technique based on our dielectric-loaded waveguide design will result in a compact, high efficiency accelerating structures for future wakefield accelerators.

 12. Visions for the future of particle accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Romaniuk, Ryszard S.

  2013-10-01

  The ambitions of accelerator based science, technology and applications far exceed the present accelerator possibilities. Accelerator science and technology is one of a key enablers of the developments in the particle physic, photon physics and also applications in medicine and industry. The paper presents a digest of the research results and visions for the future in the domain of accelerator science and technology in Europe, shown during the final fourth annual meeting of the EuCARD - European Coordination of Accelerator Research and Development. The conference concerns building of the research infrastructure, including advanced photonic and electronic systems for servicing large high energy physics experiments. There are debated a few basic groups of such systems like: measurement - control networks of large geometrical extent, multichannel systems for large amounts of metrological data acquisition, precision photonic networks of reference time, frequency and phase distribution. The main subject is however the vision for the future of particle accelerators and next generation light sources.

 13. The Pulse Line Ion Accelerator Concept

  SciTech Connect

  Briggs, Richard J.

  2006-02-15

  The Pulse Line Ion Accelerator concept was motivated by the desire for an inexpensive way to accelerate intense short pulse heavy ion beams to regimes of interest for studies of High Energy Density Physics and Warm Dense Matter. A pulse power driver applied at one end of a helical pulse line creates a traveling wave pulse that accelerates and axially confines the heavy ion beam pulse. Acceleration scenarios with constant parameter helical lines are described which result in output energies of a single stage much larger than the several hundred kilovolt peak voltages on the line, with a goal of 3-5 MeV/meter acceleration gradients. The concept might be described crudely as an ''air core'' induction linac where the PFN is integrated into the beam line so the accelerating voltage pulse can move along with the ions to get voltage multiplication.

 14. Superconductors for pulsed rf accelerators

  SciTech Connect

  Campisi, I.E.; Farkas, Z.D.

  1985-04-01

  The choice of superconducting materials for accelerator rf cavities has been determined in the past only in part by basic properties of the superconductors, such as the critical field, and to a larger extent by criteria which include fabrication processes, surface conditions, heat transfer capabilities and so on. For cw operated cavities the trend has been toward choosing materials with higher critical temperatures and lower surface resistance, from Lead to Niobium, from Niobium to Nb/sub 3/Sn. This trend has been dictated by the specific needs of storage ring cw system and by the relatively low fields which could be reached without breakdown. The work performed at SLAC on superconducting cavities using microsecond long high power rf pulses has shown that in Pb, Nb, and Nb/sub 3/Sn fields close to the critical magnetic fields can be reached without magnetic breakdown.

 15. Embryonic development during chronic acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Smith, A. H.; Abbott, U. K.

  1982-01-01

  Experiments carried out on chicken eggs indicate that the embryo is affected during very early development, especially over the first four days, and during hatching. In the first four days, the brain develops as well as the anlage for all other organs. In addition, the heart commences to function and the extraembryonic membranes that compartmentalize the egg contents form. The latter require an appreciable extension and folding of tissue which may be disrupted by the mechanical load. Observations of embryonic abnormalities that occur during chronic acceleration suggest an inhibition of development of the axial skeleton, which is rarely seen otherwise, a general retardation of embryonic growth, and circulatory problems. The final stages of development (after 18 days) involve the uptake of fluids, the transition to aerial respiration, and the reorientation of the embryo into a normal hatching position. At 4 G mortality is very high during this period, with a majority of embryos failing to reorient into the normal hatching position.

 16. Accelerating the life of transistors

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Haochun, Qi; Changzhi, Lü; Xiaoling, Zhang; Xuesong, Xie

  2013-06-01

  Choosing small and medium power switching transistors of the NPN type in a 3DK set as the study object, the test of accelerating life is conducted in constant temperature and humidity, and then the data are statistically analyzed with software developed by ourselves. According to degradations of such sensitive parameters as the reverse leakage current of transistors, the lifetime order of transistors is about more than 104 at 100 °C and 100% relative humidity (RH) conditions. By corrosion fracture of transistor outer leads and other failure modes, with the failure truncated testing, the average lifetime rank of transistors in different distributions is extrapolated about 103. Failure mechanism analyses of degradation of electrical parameters, outer lead fracture and other reasons that affect transistor lifetime are conducted. The findings show that the impact of external stress of outer leads on transistor reliability is more serious than that of parameter degradation.

 17. FEL-accelerator related diagnostics

  SciTech Connect

  Kevin Jordan; David Douglas; Stephen V. Benson; Pavel Evtuschenko

  2007-08-02

  Free Electron Lasers (FEL) present a unique set of beam parameters to the diagnostics suite. The FEL requires characterization of the full six dimensional phase space of the electron beam at the wiggler and accurate alignment of the electron beam to the optical mode of the laser. In addition to the FEL requirements on the diagnostics suite, the Jefferson Lab FEL is operated as an Energy Recovered Linac (ERL) which imposes additional requirements on the diagnostics. The ERL aspect of the Jefferson Lab FEL requires that diagnostics operate over a unique dynamic range and operate with simultaneous transport of the accelerated and energy recovered beams. This talk will present how these challenges are addressed at the Jefferson Lab FEL.

 18. Accelerated Characterization of Polymer Properties

  SciTech Connect

  R. Wroczynski; l. Brewer; D. Buckley; M. Burrell; R. Potyrailo

  2003-07-30

  This report describes the efforts to develop a suite of microanalysis techniques that can rapidly measure a variety of polymer properties of industrial importance, including thermal, photo-oxidative, and color stability; as well as ductility, viscosity, and mechanical and antistatic properties. Additional goals of the project were to direct the development of these techniques toward simultaneous measurements of multiple polymer samples of small size in real time using non-destructive and/or parallel or rapid sequential measurements, to develop microcompounding techniques for preparing polymers with additives, and to demonstrate that samples prepared in the microcompounder could be analyzed directly or used in rapid off-line measurements. These enabling technologies are the crucial precursors to the development of high-throughput screening (HTS) methodologies for the polymer additives industry whereby the rate of development of new additives and polymer formulations can be greatly accelerated.

 19. Accelerator system for neutron radiography

  SciTech Connect

  Rusnak, B; Hall, J

  2000-09-21

  The field of x-ray radiography is well established for doing non-destructive evaluation of a vast array of components, assemblies, and objects. While x-rays excel in many radiography applications, their effectiveness diminishes rapidly if the objects of interest are surrounded by thick, high-density materials that strongly attenuate photons. Due to the differences in interaction mechanisms, neutron radiography is highly effective in imaging details inside such objects. To obtain a high intensity neutron source suitable for neutron imaging a 9-MeV linear accelerator is being evaluated for putting a deuteron beam into a high-pressure deuterium gas cell. As a windowless aperture is needed to transport the beam into the gas cell, a low-emittance is needed to minimize losses along the high-energy beam transport (HEBT) and the end station. A description of the HEBT, the transport optics into the gas cell, and the requirements for the linac will be presented.

 20. Interactive Troubleshooting Guide for Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Legg, Robert; Dunham, Bruce; Higgins, Scott; Kazimi, Reza; Kehne, David; Oren, Thomas

  1997-05-01

  Modern accelerators face the challenge of supporting increased machine complexity and higher levels of utilization while relying on downsized maintenance and support groups. To improve system availability, reduce reliance on system experts and provide a systematic approach to problem solving, an interactive troubleshooting system has been implemented for the CEBAF injector at Jefferson Lab. The guide uses a tree structure with hypertext links to trace problems from a set of symptoms through a series of diagnostic tests to a specific corrective action. This guide is used in conjunction with an active parameter monitoring system, which is part of the EPICS control system tool kit, which generates operator alarms when injector rf or magnet parameters fall outside pre-set windows. In this way, operators are given immediate feedback when injector components vary from their standard values and a systematic guide is provided on how to correct the problem.

 1. Neuroscience and Accelerator Mass Spectrometry

  SciTech Connect

  Palmblad, M N; Buchholz, B A; Hillegonds, D J; Vogel, J S

  2004-08-02

  Accelerator mass spectrometry (AMS) is a mass spectrometric method for quantifying rare isotopes. It has had great impact in geochronology and archaeology and is now being applied in biomedicine. AMS measures radioisotopes such as {sup 3}H, {sup 14}C, {sup 26}Al, {sup 36}Cl and {sup 41}Ca, with zepto- or attomole sensitivity and high precision and throughput, enabling safe human pharmacokinetic studies involving: microgram doses, agents having low bioavailability, or toxicology studies where administered doses must be kept low (<1 {micro}g/kg). It is used to study long-term pharmacokinetics, to identify biomolecular interactions, to determine chronic and low-dose effects or molecular targets of neurotoxic substances, to quantify transport across the blood-brain barrier and to resolve molecular turnover rates in the human brain on the timescale of decades. We will here review how AMS is applied in neurotoxicology and neuroscience.

 2. Accelerators for Fusion Materials Testing

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Knaster, Juan; Okumura, Yoshikazu

  Fusion materials research is a worldwide endeavor as old as the parallel one working toward the long term stable confinement of ignited plasma. In a fusion reactor, the preservation of the required minimum thermomechanical properties of the in-vessel components exposed to the severe irradiation and heat flux conditions is an indispensable factor for safe operation; it is also an essential goal for the economic viability of fusion. Energy from fusion power will be extracted from the 14 MeV neutron freed as a product of the deuterium-tritium fusion reactions; thus, this kinetic energy must be absorbed and efficiently evacuated and electricity eventually generated by the conventional methods of a thermal power plant. Worldwide technological efforts to understand the degradation of materials exposed to 14 MeV neutron fluxes >1018 m-2s-1, as expected in future fusion power plants, have been intense over the last four decades. Existing neutron sources can reach suitable dpa (“displacement-per-atom”, the figure of merit to assess materials degradation from being exposed to neutron irradiation), but the differences in the neutron spectrum of fission reactors and spallation sources do not allow one to unravel the physics and to anticipate the degradation of materials exposed to fusion neutrons. Fusion irradiation conditions can be achieved through Li (d, xn) nuclear reactions with suitable deuteron beam current and energy, and an adequate flowing lithium screen. This idea triggered in the late 1970s at Los Alamos National Laboratory (LANL) a campaign working toward the feasibility of continuous wave (CW) high current linacs framed by the Fusion Materials Irradiation Test (FMIT) project. These efforts continued with the Low Energy Demonstrating Accelerator (LEDA) (a validating prototype of the canceled Accelerator Production of Tritium (APT) project), which was proposed in 2002 to the fusion community as a 6.7MeV, 100mA CW beam injector for a Li (d, xn) source to bridge

 3. Accelerators for Fusion Materials Testing

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Knaster, Juan; Okumura, Yoshikazu

  Fusion materials research is a worldwide endeavor as old as the parallel one working toward the long term stable confinement of ignited plasma. In a fusion reactor, the preservation of the required minimum thermomechanical properties of the in-vessel components exposed to the severe irradiation and heat flux conditions is an indispensable factor for safe operation; it is also an essential goal for the economic viability of fusion. Energy from fusion power will be extracted from the 14 MeV neutron freed as a product of the deuterium-tritium fusion reactions; thus, this kinetic energy must be absorbed and efficiently evacuated and electricity eventually generated by the conventional methods of a thermal power plant. Worldwide technological efforts to understand the degradation of materials exposed to 14 MeV neutron fluxes > 1018 m-2s-1, as expected in future fusion power plants, have been intense over the last four decades. Existing neutron sources can reach suitable dpa ("displacement-per-atom", the figure of merit to assess materials degradation from being exposed to neutron irradiation), but the differences in the neutron spectrum of fission reactors and spallation sources do not allow one to unravel the physics and to anticipate the degradation of materials exposed to fusion neutrons. Fusion irradiation conditions can be achieved through Li (d, xn) nuclear reactions with suitable deuteron beam current and energy, and an adequate flowing lithium screen. This idea triggered in the late 1970s at Los Alamos National Laboratory (LANL) a campaign working toward the feasibility of continuous wave (CW) high current linacs framed by the Fusion Materials Irradiation Test (FMIT) project. These efforts continued with the Low Energy Demonstrating Accelerator (LEDA) (a validating prototype of the canceled Accelerator Production of Tritium (APT) project), which was proposed in 2002 to the fusion community as a 6.7MeV, 100mA CW beam injector for a Li (d, xn) source to bridge

 4. Accelerated testing of space mechanisms

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Murray, S. Frank; Heshmat, Hooshang

  1995-01-01

  This report contains a review of various existing life prediction techniques used for a wide range of space mechanisms. Life prediction techniques utilized in other non-space fields such as turbine engine design are also reviewed for applicability to many space mechanism issues. The development of new concepts on how various tribological processes are involved in the life of the complex mechanisms used for space applications are examined. A 'roadmap' for the complete implementation of a tribological prediction approach for complex mechanical systems including standard procedures for test planning, analytical models for life prediction and experimental verification of the life prediction and accelerated testing techniques are discussed. A plan is presented to demonstrate a method for predicting the life and/or performance of a selected space mechanism mechanical component.

 5. Is cosmic acceleration slowing down?

  SciTech Connect

  Shafieloo, Arman; Sahni, Varun; Starobinsky, Alexei A.

  2009-11-15

  We investigate the course of cosmic expansion in its recent past using the Constitution SN Ia sample, along with baryon acoustic oscillations (BAO) and cosmic microwave background (CMB) data. Allowing the equation of state of dark energy (DE) to vary, we find that a coasting model of the universe (q{sub 0}=0) fits the data about as well as Lambda cold dark matter. This effect, which is most clearly seen using the recently introduced Om diagnostic, corresponds to an increase of Om and q at redshifts z < or approx. 0.3. This suggests that cosmic acceleration may have already peaked and that we are currently witnessing its slowing down. The case for evolving DE strengthens if a subsample of the Constitution set consisting of SNLS+ESSENCE+CfA SN Ia data is analyzed in combination with BAO+CMB data. The effect we observe could correspond to DE decaying into dark matter (or something else)

 6. Supernovae and the Accelerating Universe

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Wood, H. John

  2003-01-01

  Orbiting high above the turbulence of the earth's atmosphere, the Hubble Space Telescope (HST) has provided breathtaking views of astronomical objects never before seen in such detail. The steady diffraction-limited images allow this medium-size telescope to reach faint galaxies of 30th stellar magnitude. Some of these galaxies are seen as early as 2 billion years after the Big Bang in a 15 billion year old universe. Up until recently, astronomers assumed that all of the laws of physics and astronomy applied back then as they do today. Now, using the discovery that certain supernovae are standard candles, astronomers have found that the universe is expanding faster today than it was back then: the universe is accelerating in its expansion.

 7. Neuroscience and accelerator mass spectrometry.

  PubMed

  Palmblad, Magnus; Buchholz, Bruce A; Hillegonds, Darren J; Vogel, John S

  2005-02-01

  Accelerator mass spectrometry (AMS) is a mass spectrometric method for quantifying rare isotopes. It has had a great impact in geochronology and archaeology and is now being applied in biomedicine. AMS measures radioisotopes such as 3H, 14C, 26Al, 36Cl and 41Ca, with zepto- or attomole sensitivity and high precision and throughput, allowing safe human pharmacokinetic studies involving microgram doses, agents having low bioavailability or toxicology studies where administered doses must be kept low (<1 microg kg(-1)). It is used to study long-term pharmacokinetics, to identify biomolecular interactions, to determine chronic and low-dose effects or molecular targets of neurotoxic substances, to quantify transport across the blood-brain barrier and to resolve molecular turnover rates in the human brain on the time-scale of decades. We review here how AMS is applied in neurotoxicology and neuroscience.

 8. Motion Inference During +Gz Acceleration

  DTIC Science & Technology

  2006-09-01

  AFRL-HW-WP-TP-2006-0091 Motion Inference During +Gz Acceleration Lloyd D . Tripp Jr. Richard A. McKinley Robert L. Esken Air Force Research Laboratory...5c. PROGRAM ELEMENT NUMBER 62202F 6. AUTHOR(S) 5d. PROJECT NUMBER Lloyd D . Tripp Jr 7184 Richard A. McKinley 5e. TASK NUMBER Robert L. Esken 03 5f...CD A Cj CL.C2 C 0~ 0. D 0 0~G)C00.E)’ca)4-100 ( 0 Eo12 E a 0 0L0mm 0a0 " C0 U) U) LUr o CLI.,a @ .- . : ) 0 " 0 C CL.. 70 E- 0 M 0.0 toE-C .- 0)c .2 0UL

 9. Accelerator Facilities for Radiation Research

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Cucinotta, Francis A.

  1999-01-01

  HSRP Goals in Accelerator Use and Development are: 1.Need for ground-based heavy ion and proton facility to understand space radiation effects discussed most recently by NAS/NRC Report (1996). 2. Strategic Program Goals in facility usage and development: -(1) operation of AGS for approximately 600 beam hours/year; (2) operation of Loma Linda University (LLU) proton facility for approximately 400 beam hours/year; (3) construction of BAF facility; and (4) collaborative research at HIMAC in Japan and with other existing or potential international facilities. 3. MOA with LLU has been established to provide proton beams with energies of 40-250 important for trapped protons and solar proton events. 4. Limited number of beam hours available at Brookhaven National Laboratory's (BNL) Alternating Gradient Synchrotron (AGS).

 10. Particles Acceleration in Converged Shocks

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wang, Xin

  2016-07-01

  Observations show that there is a proton spectral ``break" with E_{break} at 1-10MeV in some large CME-driven shocks. However, the understanding of this energy spectral ``break" from the diffusive shock acceleration theory still remains uncertain. Although previous numerical methods can hardly predict this ``break" from current theoretical models due to high computational expense, the present paper focuses on simulating this energy spectrum in converged two shocks by Monte Carlo numerical method. Considering the Dec 13 2006 CME-driven shock interaction with an Earth bow shock, we examine whether the energy spectral ``break" could occur on an interaction between two shocks. As result, we indeed obtain the maximum proton energy up to 10MeV, and we further find a proton spectral ``break" appears distinctly at the energy ˜5MeV.

 11. Accelerating cleanup: Paths to closure

  SciTech Connect

  1998-06-01

  This report describes the status of Environmental Management`s (EM`s) cleanup program and a direction forward to complete achievement of the 2006 vision. Achieving the 2006 vision results in significant benefits related to accomplishing EM program objectives. As DOE sites accelerate cleanup activities, risks to public health, the environment, and worker safety and health are all reduced. Finding more efficient ways to conduct work can result in making compliance with applicable environmental requirements easier to achieve. Finally, as cleanup activities at sites are completed, the EM program can focus attention and resources on the small number of sites with more complex cleanup challenges. Chapter 1 describes the process by which this report has been developed and what it hopes to accomplish, its relationship to the EM decision-making process, and a general background of the EM mission and program. Chapter 2 describes how the site-by-site projections were constructed, and summarizes, for each of DOE`s 11 Operations/Field Offices, the projected costs and schedules for completing the cleanup mission. Chapter 3 presents summaries of the detailed cleanup projections from three of the 11 Operations/Field Offices: Rocky Flats (Colorado), Richland (Washington), and Savannah River (South Carolina). The remaining eight Operations/Field Office summaries are in Appendix E. Chapter 4 reviews the cost drivers, budgetary constraints, and performance enhancements underlying the detailed analysis of the 353 projects that comprise EM`s accelerated cleanup and closure effort. Chapter 5 describes a management system to support the EM program. Chapter 6 provides responses to the general comments received on the February draft of this document.

 12. Materials considerations in accelerator targets

  SciTech Connect

  Peacock, H.B. Jr.; Iyer, N.C.; Louthan, M.R. Jr.

  1994-08-01

  Future nuclear materials production and/or the burn-up of long lived radioisotopes may be accomplished through the capture of spallation produced neutrons in accelerators. Aluminum clad-lead and/or lead alloys has been proposed as a spallation target. Aluminum was the cladding choice because of the low neutron absorption cross section, fast radioactivity decay, high thermal conductivity, and excellent fabricability. Metallic lead and lead oxide powders were considered for the target core with the fabrication options being casting or powder metallurgy (PM). Scoping tests to evaluate gravity casting, squeeze casting, and casting and swaging processes showed that, based on fabricability and heat transfer considerations, squeeze casting was the preferred option for manufacture of targets with initial core cladding contact. Thousands of aluminum clad aluminum-lithium alloy core targets and control rods for tritium production have been fabricated by coextrusion processes and successfully irradiated in the SRS reactors. Tritium retention in, and release from the coextruded product was modeled from experimental and operational data. Newly produced tritium atoms were trapped by lithium atoms to form a lithium tritide. The effective tritium pressure required for trap or tritide stability was the equilibrium decomposition pressure of tritium over a lithium tritide-aluminum mixture. The temperature dependence of tritium release was determined by the permeability of the cladding to tritium and the local equilibrium at the trap sites. The model can be used to calculate tritium release from aluminum clad, aluminum-lithium alloy targets during postulated accelerator operational and accident conditions. This paper describes the manufacturing technologies evaluated and presents the model for tritium retention in aluminum clad, aluminum-lithium alloy tritium production targets.

 13. Materials considerations in accelerator targets

  SciTech Connect

  Peacock, H. B. Jr.; Iyer, N. C.; Louthan, M. R. Jr.

  1995-09-15

  Future nuclear materials production and/or the burn-up of long lived radioisotopes may be accomplished through the capture of spallation produced neutrons in accelerators. Aluminum clad-lead and/or lead alloys has been proposed as a spallation target. Aluminum was the cladding choice because of the low neutron absorption cross section, fast radioactivity decay, high thermal conductivity, and excellent fabricability. Metallic lead and lead oxide powders were considered for the target core with the fabrication options being casting or powder metallurgy (PM). Scoping tests to evaluate gravity casting, squeeze casting, and casting and swaging processes showed that, based on fabricability and heat transfer considerations, squeeze casting was the preferred option for manufacture of targets with initial core cladding contact. Thousands of aluminum clad aluminum-lithium alloy core targets and control rods for tritium production have been fabricated by coextrusion processes and successfully irradiated in the SRS reactors. Tritium retention in, and release from, the coextruded product was modeled from experimental and operational data. The model assumed that tritium atoms, formed by the 6Li(n,a)3He reaction, were produced in solid solution in the Al-Li alloy. Because of the low solubility of hydrogen isotopes in aluminum alloys, the irradiated Al-Li rapidly became supersaturated in tritium. Newly produced tritium atoms were trapped by lithium atoms to form a lithium tritide. The effective tritium pressure required for trap or tritide stability was the equilibrium decomposition pressure of tritium over a lithium tritide-aluminum mixture. The temperature dependence of tritium release was determined by the permeability of the cladding to tritium and the local equilibrium at the trap sites. The model can be used to calculate tritium release from aluminum clad, aluminum-lithium alloy targets during postulated accelerator operational and accident conditions. This paper describes

 14. Materials considerations in accelerator targets

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Peacock, H. B.; Iyer, N. C.; Louthan, M. R.

  1995-09-01

  Future nuclear materials production and/or the burn-up of long lived radioisotopes may be accomplished through the capture of spallation produced neutrons in accelerators. Aluminum clad-lead and/or lead alloys has been proposed as a spallation target. Aluminum was the cladding choice because of the low neutron absorption cross section, fast radioactivity decay, high thermal conductivity, and excellent fabricability. Metallic lead and lead oxide powders were considered for the target core with the fabrication options being casting or powder metallurgy (PM). Scoping tests to evaluate gravity casting, squeeze casting, and casting and swaging processes showed that, based on fabricability and heat transfer considerations, squeeze casting was the preferred option for manufacture of targets with initial core cladding contact. Thousands of aluminum clad aluminum-lithium alloy core targets and control rods for tritium production have been fabricated by coextrusion processes and successfully irradiated in the SRS reactors. Tritium retention in, and release from, the coextruded product was modeled from experimental and operational data. The model assumed that tritium atoms, formed by the 6Li(n,a)3He reaction, were produced in solid solution in the Al-Li alloy. Because of the low solubility of hydrogen isotopes in aluminum alloys, the irradiated Al-Li rapidly became supersaturated in tritium. Newly produced tritium atoms were trapped by lithium atoms to form a lithium tritide. The effective tritium pressure required for trap or tritide stability was the equilibrium decomposition pressure of tritium over a lithium tritide-aluminum mixture. The temperature dependence of tritium release was determined by the permeability of the cladding to tritium and the local equilibrium at the trap sites. The model can be used to calculate tritium release from aluminum clad, aluminum-lithium alloy targets during postulated accelerator operational and accident conditions. This paper describes

 15. Pulsed Electromagnetic Acceleration of Plasmas

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Thio, Y. C. Francis; Cassibry, Jason T.; Markusic, Tom E.; Rodgers, Stephen L. (Technical Monitor)

  2002-01-01

  A major shift in paradigm in driving pulsed plasma thruster is necessary if the original goal of accelerating a plasma sheet efficiently to high velocities as a plasma "slug" is to be realized. Firstly, the plasma interior needs to be highly collisional so that it can be dammed by the plasma edge layer not (upstream) adjacent to the driving 'vacuum' magnetic field. Secondly, the plasma edge layer needs to be strongly magnetized so that its Hall parameter is of the order of unity in this region to ensure excellent coupling of the Lorentz force to the plasma. Thirdly, to prevent and/or suppress the occurrence of secondary arcs or restrike behind the plasma, the region behind the plasma needs to be collisionless and extremely magnetized with sufficiently large Hall parameter. This places a vacuum requirement on the bore conditions prior to the shot. These requirements are quantified in the paper and lead to the introduction of three new design parameters corresponding to these three plasma requirements. The first parameter, labeled in the paper as gamma (sub 1), pertains to the permissible ratio of the diffusive excursion of the plasma during the course of the acceleration to the plasma longitudinal dimension. The second parameter is the required Hall parameter of the edge plasma region, and the third parameter the required Hall parameter of the region behind the plasma. Experimental research is required to quantify the values of these design parameters. Based upon fundamental theory of the transport processes in plasma, some theoretical guidance on the choice of these parameters are provided to help designing the necessary experiments to acquire these data.

 16. Report on accelerated corrosion studies.

  SciTech Connect

  Mowry, Curtis Dale; Glass, Sarah Jill; Sorensen, Neil Robert

  2011-03-01

  Sandia National Laboratories (SNL) conducted accelerated atmospheric corrosion testing for the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) to help further the understanding of the development of corrosion products on conductor materials in household electrical components exposed to environmental conditions representative of homes constructed with problem drywall. The conditions of the accelerated testing were chosen to produce corrosion product growth that would be consistent with long-term exposure to environments containing humidity and parts per billion (ppb) levels of hydrogen sulfide (H{sub 2}S) that are thought to have been the source of corrosion in electrical components from affected homes. This report documents the test set-up, monitoring of electrical performance of powered electrical components during the exposure, and the materials characterization conducted on wires, screws, and contact plates from selected electrical components. No degradation in electrical performance (measured via voltage drop) was measured during the course of the 8-week exposure, which was approximately equivalent to 40 years of exposure in a light industrial environment. Analyses show that corrosion products consisting of various phases of copper sulfide, copper sulfate, and copper oxide are found on exposed surfaces of the conductor materials including wires, screws, and contact plates. The morphology and the thickness of the corrosion products showed a range of character. In some of the copper wires that were observed, corrosion product had flaked or spalled off the surface, exposing fresh metal to the reaction with the contaminant gasses; however, there was no significant change in the wire cross-sectional area.

 17. Wetland reclamation by accelerating succession

  SciTech Connect

  Rushton, B.T.

  1988-01-01

  This research analyzed mechanisms and processes for accelerating natural succession in order to restore soils and forests on clay setting areas left from phosphate mining in central Florida. Field measurements of succession on unreclaimed clay ponds showed wet sites dominated by dense stands of small shrubby willows even after 60 years with succession arrested because of a shortage of seeds for later stage trees. For drier sites an orderly procession of pioneer wetland trees colonized when wetland seed sources were within 20 meters. The first woody species were willows, myrtles, and baccharis followed in 5 to 10 years by red maple and elm. Oaks colonized slightly drier elevations. Hackberry, cherry, and sweetgum were also found. Experiments in which 3000 seedlings of 11 species were planted in six clay settling areas demonstrated succession can be accelerated. After the first growing season, results suggest that mixed swamp vegetation typical of floodplains may be the most suitable forested wetland community for settling pond reclamation. Percent survival was best for Carolina ash, American elm, and red maple. Some alluvial floodplain species were intermediate in success with 74% survival for baldcypress, 61% for sweetgum, and 61% for laurel oak. Trees from bayheads had the least survival with 52% for swampbay and 41% for loblolly bay. Poorest survival for all species planted (39%) was swamp tupelo. Floodplain species which required fairly dry conditions had poor survival, i.e., southern magnolia (53%) and cabbage palm (43%). Planted tree seedlings were more cost effective than placing seeds on the ground and covering them with litter. A simulation model with hydrologic regimes and outside seeding was used to summarize the operation of the successional system. Simulation that suggested trends for a longer time period than those observed in the field trials are yet to be confirmed.

 18. Coherent THz Pulses from Linear Accelerators

  SciTech Connect

  G.L. Carr; H. Loos; J.B. Murphy; T. Shaftan; B. Sheehy; X.-J. Wang; W.R. McKinney; M.C. Martin; G.P. Williams; K. Jordan; G. Neil

  2003-10-01

  Coherent THz pulses are being produced at several facilities using relativistic electrons from linear accelerators. The THz pulses produced at the Brookhaven accelerator have pulse energies exceeding 50 {micro}J and reach a frequency of 2 THz. The high repetition rate of the Jefferson Lab accelerator leads to an average THz power of 20 watts. Possible uses for these high power pulses are discussed.

 19. Acceleration Environment of the International Space Station

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  McPherson, Kevin; Kelly, Eric; Keller, Jennifer

  2009-01-01

  Measurement of the microgravity acceleration environment on the International Space Station has been accomplished by two accelerometer systems since 2001. The Microgravity Acceleration Measurement System records the quasi-steady microgravity environment, including the influences of aerodynamic drag, vehicle rotation, and venting effects. Measurement of the vibratory/transient regime, comprised of vehicle, crew, and equipment disturbances, has been accomplished by the Space Acceleration Measurement System-II. Until the arrival of the Columbus Orbital Facility and the Japanese Experiment Module, the location of these sensors, and therefore, the measurement of the microgravity acceleration environment, has been limited to within the United States Laboratory. Japanese Aerospace Exploration Agency has developed a vibratory acceleration measurement system called the Microgravity Measurement Apparatus which will be deployed within the Japanese Experiment Module to make distributed measurements of the Japanese Experiment Module's vibratory acceleration environment. Two Space Acceleration Measurement System sensors from the United States Laboratory will be re-deployed to support vibratory acceleration data measurement within the Columbus Orbital Facility. The additional measurement opportunities resulting from the arrival of these new laboratories allows Principal Investigators with facilities located in these International Space Station research laboratories to obtain microgravity acceleration data in support of their sensitive experiments. The Principal Investigator Microgravity Services project, at NASA Glenn Research Center, in Cleveland, Ohio, has supported acceleration measurement systems and the microgravity scientific community through the processing, characterization, distribution, and archival of the microgravity acceleration data obtained from the International Space Station acceleration measurement systems. This paper summarizes the PIMS capabilities available

 20. Control of robot dynamics using acceleration control

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Workman, G. L.; Prateru, S.; Li, W.; Hinman, Elaine

  1992-01-01

  Acceleration control of robotic devices can provide improvements to many space-based operations using flexible manipulators and to ground-based operations requiring better precision and efficiency than current industrial robots can provide. This paper reports on a preliminary study of acceleration measurement on robotic motion during parabolic flights on the NASA KC-135 and a parallel study of accelerations with and without gravity arising from computer simulated motions using TREETOPS software.

 1. Application of particle accelerators in research.

  PubMed

  Mazzitelli, Giovanni

  2011-07-01

  Since the beginning of the past century, accelerators have started to play a fundamental role as powerful tools to discover the world around us, how the universe has evolved since the big bang and to develop fundamental instruments for everyday life. Although more than 15 000 accelerators are operating around the world only a very few of them are dedicated to fundamental research. An overview of the present high energy physics (HEP) accelerator status and prospectives is presented.

 2. Kinematics of transition during human accelerated sprinting

  PubMed Central

  Nagahara, Ryu; Matsubayashi, Takeo; Matsuo, Akifumi; Zushi, Koji

  2014-01-01

  ABSTRACT This study investigated kinematics of human accelerated sprinting through 50 m and examined whether there is transition and changes in acceleration strategies during the entire acceleration phase. Twelve male sprinters performed a 60-m sprint, during which step-to-step kinematics were captured using 60 infrared cameras. To detect the transition during the acceleration phase, the mean height of the whole-body centre of gravity (CG) during the support phase was adopted as a measure. Detection methods found two transitions during the entire acceleration phase of maximal sprinting, and the acceleration phase could thus be divided into initial, middle, and final sections. Discriminable kinematic changes were found when the sprinters crossed the detected first transition—the foot contacting the ground in front of the CG, the knee-joint starting to flex during the support phase, terminating an increase in step frequency—and second transition—the termination of changes in body postures and the start of a slight decrease in the intensity of hip-joint movements, thus validating the employed methods. In each acceleration section, different contributions of lower-extremity segments to increase in the CG forward velocity—thigh and shank for the initial section, thigh, shank, and foot for the middle section, shank and foot for the final section—were verified, establishing different acceleration strategies during the entire acceleration phase. In conclusion, there are presumably two transitions during human maximal accelerated sprinting that divide the entire acceleration phase into three sections, and different acceleration strategies represented by the contributions of the segments for running speed are employed. PMID:24996923

 3. Space Experiments with Particle Accelerators (SEPAC)

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Roberts, W. T.

  1985-01-01

  The space experiments with particle accelerators (SEPAC) instruments consist of an electron accelerator, a plasma accelerator, a neutral gas (N2) release device, particle and field diagnostic instruments, and a low light level television system. These instruments are used to accomplish multiple experiments: to study beam particle interactions and other plasma processes; as probes to investigate magnetospheric processes; and as perturbation devices to study energy coupling mechanisms in the magnetosphere, ionosphere, and upper atmosphere.

 4. Applications of Electron Linear Induction Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Westenskow*, Glen; Chen, Yu-Jiuan

  Linear Induction Accelerators (LIAs) can readily produce intense electron beams. For example, the ATA accelerator produced a 500 GW beam and the LIU-30 a 4 TW beam (see Chap. 2). Since the induction accelerator concept was proposed in the late 1950s [1, 2], there have been many proposed schemes to convert the beam power to other forms. Categories of applications that have been demonstrated for electron LIAs include:

 5. Detectors for Accelerator-Based Security Applications

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Warren, Glen A.; Stave, Sean C.; Miller, Erin A.

  We present a review of detector systems used in accelerator-based security applications. The applications discussed span stockpile stewardship, material interdiction, treaty verification, and spent nuclear fuel assay. The challenge for detectors in accelerator-based applications is the separation of the desired signal from the background, frequently during high input count rates. Typical techniques to address the background challenge include shielding, timing, selection of sensitive materials, and choice of accelerator.

 6. Accelerator Technology Division progress report, FY 1993

  SciTech Connect

  Schriber, S.O.; Hardekopf, R.A.; Heighway, E.A.

  1993-12-31

  This report discusses the following topics: A Next-Generation Spallation-Neutron Source; Accelerator Performance Demonstration Facility; APEX Free-Electron Laser Project; The Ground Test Accelerator (GTA) Program; Intense Neutron Source for Materials Testing; Linac Physics and Special Projects; Magnetic Optics and Beam Diagnostics; Radio-Frequency Technology; Accelerator Controls and Automation; Very High-Power Microwave Sources and Effects; and GTA Installation, Commissioning, and Operation.

 7. Interactive analysis environment of unified accelerator libraries

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Fine, V.; Malitsky, N.; Talman, R.

  2006-04-01

  Unified Accelerator Libraries (UAL, http://www.ual.bnl.gov) software is an open accelerator simulation environment addressing a broad spectrum of accelerator tasks ranging from efficient online-oriented modeling to full-scale realistic beam dynamics studies. The paper introduces a new package integrating UAL simulation algorithms with the QT-based Graphical User Interface and the ROOT data analysis and visualization framework ( http://root.cern.ch). The primary user application is implemented as an interactive and configurable Accelerator Physics Player. Its interface to visualization components is based on the QT layer ( http://root.bnl.gov) supported by the STAR experiment.

 8. Electromagnetic acceleration studies with augmented rails

  SciTech Connect

  Maruo, T.; Fujioka, K.; Nagaoka, K.; Okamoto, A.; Ikuta, K.; Nemoto, K. )

  1991-01-01

  A comparative study of electromagnetic acceleration in the rail-type accelerators with two kinds of rail geometry was carried out experimentally. The accelerators were energized by 200kJ capacitor bank and the weight of loaded projectiles was about 1.3 grams with 10mm {times} 10mm square bore. The attained velocity was 4.3km/s in the augmented accelerator, while it was 3.8km/s in the classical device. In this paper these differences in attained velocity are briefly discussed. A theoretical understanding of the rail erosion is also described.

 9. 17 GHz High Gradient Accelerator Research

  SciTech Connect

  Temkin, Richard J.; Shapiro, Michael A.

  2013-07-10

  This is a report on the MIT High Gradient Accelerator Research program which has included: Operation of the 17 GHz, 25 MeV MIT/Haimson Research Corp. electron accelerator at MIT, the highest frequency, stand-alone accelerator in the world; collaboration with members of the US High Gradient Collaboration, including the design and test of novel structures at SLAC at 11.4 GHz; the design, construction and testing of photonic bandgap structures, including metallic and dielectric structures; the investigation of the wakefields in novel structures; and the training of the next generation of graduate students and postdoctoral associates in accelerator physics.

 10. New accelerators in high-energy physics

  SciTech Connect

  Blewett, J.P.

  1982-01-01

  First, I should like to mention a few new ideas that have appeared during the last few years in the accelerator field. A couple are of importance in the design of injectors, usually linear accelerators, for high-energy machines. Then I shall review some of the somewhat sensational accelerator projects, now in operation, under construction or just being proposed. Finally, I propose to mention a few applications of high-energy accelerators in fields other than high-energy physics. I realize that this is a digression from my title but I hope that you will find it interesting.

 11. Cascaded proton acceleration by collisionless electrostatic shock

  SciTech Connect

  Xu, T. J.; Shen, B. F. E-mail: zhxm@siom.ac.cn; Zhang, X. M. E-mail: zhxm@siom.ac.cn; Yi, L. Q.; Wang, W. P.; Zhang, L. G.; Xu, J. C.; Zhao, X. Y.; Shi, Y.; Liu, C.; Pei, Z. K.

  2015-07-15

  A new scheme for proton acceleration by cascaded collisionless electrostatic shock (CES) is proposed. By irradiating a foil target with a moderate high-intensity laser beam, a stable CES field can be induced, which is employed as the accelerating field for the booster stage of proton acceleration. The mechanism is studied through simulations and theoretical analysis, showing that a 55 MeV seed proton beam can be further accelerated to 265 MeV while keeping a good energy spread. This scheme offers a feasible approach to produce proton beams with energy of hundreds of MeV by existing available high-intensity laser facilities.

 12. UCLA Neptune Facility for Advanced Accelerator Studies

  SciTech Connect

  Tochitsky, Sergei Ya.; Clayton, Christopher E.; Marsh, Kenneth A.; Joshi, Chandrashekhar; Rosenzweig, James B.; Pellegrini, Claudio

  2004-12-07

  The Neptune Laboratory at UCLA is being used for exploring concepts useful for advanced accelerators. This facility hosts a TW-class CO2 laser system and a high-brightness photoinjector producing a 14 MeV electron beam. The goal for the laboratory is to carry out experiments on high-gradient acceleration of externally injected electrons in both laser-driven relativistic plasma waves and EM laser field in vacuum. Experiments on plasma beat-wave acceleration using a prebunched electron beam, a high-energy gain 10-{mu}m inverse free electron laser accelerator, longitudinal electron beam shaping and laser based light-sources are planned.

 13. Acceleration profiles in elite Australian soccer.

  PubMed

  Varley, M C; Aughey, R J

  2013-01-01

  We quantified the acceleration and high-velocity running of elite Australian soccer players. We hypothesised that high-intensity activity would be underestimated when excluding acceleration during match analysis given its high metabolic demand and occurrence at low velocities. Player movements were observed from 29 players (forwards and central and wide defenders and midfielders) during domestic Australian competition using 5-Hz global positioning system. Effort occurrence were determined for high-velocity running, sprinting and maximal accelerations. The commencement and final velocity of maximal accelerations were also identified. Players undertook an 8~fold greater number of maximal accelerations than sprints per game (65±21 vs. 8±5). Of maximal accelerations ~98% commenced from a starting velocity lower than what would be considered high-velocity running while ~85% did not cross the high-velocity running threshold. The number of efforts performed in all categories were position dependent (P<0.001). Wide defenders performed more maximal accelerations (P<0.006) and central defenders and midfielders performed less sprints compared to all other positions (P<0.02). Maximal accelerations are frequently undertaken during a match often occurring at low velocities. Excluding maximal accelerations in match analysis research may underestimate the amount of high-intensity movements undertaken. Additionally positional differences in high-intensity movements should be accounted for when developing specific conditioning drills.

 14. Future HEP Accelerators: The US Perspective

  SciTech Connect

  Bhat, Pushpalatha; Shiltsev, Vladimir

  2015-11-02

  Accelerator technology has advanced tremendously since the introduction of accelerators in the 1930s, and particle accelerators have become indispensable instruments in high energy physics (HEP) research to probe Nature at smaller and smaller distances. At present, accelerator facilities can be classified into Energy Frontier colliders that enable direct discoveries and studies of high mass scale particles and Intensity Frontier accelerators for exploration of extremely rare processes, usually at relatively low energies. The near term strategies of the global energy frontier particle physics community are centered on fully exploiting the physics potential of the Large Hadron Collider (LHC) at CERN through its high-luminosity upgrade (HL-LHC), while the intensity frontier HEP research is focused on studies of neutrinos at the MW-scale beam power accelerator facilities, such as Fermilab Main Injector with the planned PIP-II SRF linac project. A number of next generation accelerator facilities have been proposed and are currently under consideration for the medium- and long-term future programs of accelerator-based HEP research. In this paper, we briefly review the post-LHC energy frontier options, both for lepton and hadron colliders in various regions of the world, as well as possible future intensity frontier accelerator facilities.

 15. Applications of particle accelerators in medicine.

  PubMed

  Silari, Marco

  2011-07-01

  There are nearly 20,000 particle accelerators in operation worldwide, about half of them employed for biomedical uses. This paper focuses on some recent advances in the two main medical domains where accelerators find their use, radionuclide production and radiation therapy. The paper first discusses the use of high-energy electron and proton accelerators for the potential, future production of (99)Mo, which is presently provided by fission reactors. Next, it reviews the rationale for the use of protons and carbon ions in cancer therapy, discussing the requirements imposed on accelerator technology and looking at some recent developments.

 16. STATUS OF THE DIELECTRIC WALL ACCELERATOR

  SciTech Connect

  Caporaso, G J; Chen, Y; Sampayan, S; Akana, G; Anaya, R; Blackfield, D; Carroll, J; Cook, E; Falabella, S; Guethlein, G; Harris, J; Hawkins, S; Hickman, B; Holmes, C; Horner, A; Nelson, S; Paul, A; Pearson, D; Poole, B; Richardson, R; Sanders, D; Selenes, K; Sullivan, J; Wang, L; Watson, J; Weir, J

  2009-04-22

  The dielectric wall accelerator (DWA) system being developed at the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) uses fast switched high voltage transmission lines to generate pulsed electric fields on the inside of a high gradient insulating (HGI) acceleration tube. High electric field gradients are achieved by the use of alternating insulators and conductors and short pulse times. The system is capable of accelerating any charge to mass ratio particle. Applications of high gradient proton and electron versions of this accelerator will be discussed. The status of the developmental new technologies that make the compact system possible will be reviewed. These include, high gradient vacuum insulators, solid dielectric materials, photoconductive switches and compact proton sources.

 17. New Trends in Induction Accelerator Technology

  SciTech Connect

  Caporaso, G J

  2002-12-05

  Recent advances in solid-state modulators now permit the design of a new class of high current accelerators. These new accelerators will be able to operate in burst mode at frequencies of several MHz with unprecedented flexibility and precision in pulse format. These new modulators can drive accelerators to high average powers that far exceed those of any other technology and can be used to enable precision beam manipulations. New insulator technology combined with novel pulse forming lines and switching may enable the construction of a new type of high gradient, high current accelerator. Recent developments in these areas will be reviewed.

 18. Localized lower hybrid acceleration of ionospheric plasma

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Kintner, P. M.; Vago, J.; Chesney, S.; Arnoldy, R. L.; Lynch, K. A.; Pollock, C. J.; Moore, T. E.

  1992-01-01

  Observations of the transverse acceleration of ions in localized regions of intense lower hybrid waves at altitudes near 1000 km in the auroral ionosphere are reported. The acceleration regions are thin filaments with dimensions across geomagnetic field lines of about 50-100 m corresponding to 5-10 thermal ion gyroradii or one hot ion gyroradius. Within the acceleration region lower hybrid waves reach peak-to-peak amplitudes of 100-300 mV/m and ions are accelerated transversely with characteristic energies of the order of 10 eV. These observations are consistent with theories of lower hybrid wave collapse.

 19. Radiation pressure acceleration of ultrathin foils

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Macchi, Andrea; Veghini, Silvia; Liseykina, Tatyana V.; Pegoraro, Francesco

  2010-04-01

  The acceleration of sub-wavelength, solid-density plasma foils by the ultraintense radiation pressure of circularly polarized laser pulses is investigated analytically and with simulations. An improved 'Light Sail' or accelerating mirror model, accounting for nonlinear self-induced transparency effects, is used for estimating the optimal thickness for acceleration. The model predictions are in good agreement with one-dimensional simulations. These latter are analyzed in detail to unfold the dynamics and self-organization of electrons and ions during the acceleration. Two-dimensional simulations are also performed to address the effects of target bending and of laser intensity inhomogeneity.

 20. The Spallation Neutron Source accelerator system design

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Henderson, S.; Abraham, W.; Aleksandrov, A.; Allen, C.; Alonso, J.; Anderson, D.; Arenius, D.; Arthur, T.; Assadi, S.; Ayers, J.; Bach, P.; Badea, V.; Battle, R.; Beebe-Wang, J.; Bergmann, B.; Bernardin, J.; Bhatia, T.; Billen, J.; Birke, T.; Bjorklund, E.; Blaskiewicz, M.; Blind, B.; Blokland, W.; Bookwalter, V.; Borovina, D.; Bowling, S.; Bradley, J.; Brantley, C.; Brennan, J.; Brodowski, J.; Brown, S.; Brown, R.; Bruce, D.; Bultman, N.; Cameron, P.; Campisi, I.; Casagrande, F.; Catalan-Lasheras, N.; Champion, M.; Champion, M.; Chen, Z.; Cheng, D.; Cho, Y.; Christensen, K.; Chu, C.; Cleaves, J.; Connolly, R.; Cote, T.; Cousineau, S.; Crandall, K.; Creel, J.; Crofford, M.; Cull, P.; Cutler, R.; Dabney, R.; Dalesio, L.; Daly, E.; Damm, R.; Danilov, V.; Davino, D.; Davis, K.; Dawson, C.; Day, L.; Deibele, C.; Delayen, J.; DeLong, J.; Demello, A.; DeVan, W.; Digennaro, R.; Dixon, K.; Dodson, G.; Doleans, M.; Doolittle, L.; Doss, J.; Drury, M.; Elliot, T.; Ellis, S.; Error, J.; Fazekas, J.; Fedotov, A.; Feng, P.; Fischer, J.; Fox, W.; Fuja, R.; Funk, W.; Galambos, J.; Ganni, V.; Garnett, R.; Geng, X.; Gentzlinger, R.; Giannella, M.; Gibson, P.; Gillis, R.; Gioia, J.; Gordon, J.; Gough, R.; Greer, J.; Gregory, W.; Gribble, R.; Grice, W.; Gurd, D.; Gurd, P.; Guthrie, A.; Hahn, H.; Hardek, T.; Hardekopf, R.; Harrison, J.; Hatfield, D.; He, P.; Hechler, M.; Heistermann, F.; Helus, S.; Hiatt, T.; Hicks, S.; Hill, J.; Hill, J.; Hoff, L.; Hoff, M.; Hogan, J.; Holding, M.; Holik, P.; Holmes, J.; Holtkamp, N.; Hovater, C.; Howell, M.; Hseuh, H.; Huhn, A.; Hunter, T.; Ilg, T.; Jackson, J.; Jain, A.; Jason, A.; Jeon, D.; Johnson, G.; Jones, A.; Joseph, S.; Justice, A.; Kang, Y.; Kasemir, K.; Keller, R.; Kersevan, R.; Kerstiens, D.; Kesselman, M.; Kim, S.; Kneisel, P.; Kravchuk, L.; Kuneli, T.; Kurennoy, S.; Kustom, R.; Kwon, S.; Ladd, P.; Lambiase, R.; Lee, Y. Y.; Leitner, M.; Leung, K.-N.; Lewis, S.; Liaw, C.; Lionberger, C.; Lo, C. C.; Long, C.; Ludewig, H.; Ludvig, J.; Luft, P.; Lynch, M.; Ma, H.; MacGill, R.; Macha, K.; Madre, B.; Mahler, G.; Mahoney, K.; Maines, J.; Mammosser, J.; Mann, T.; Marneris, I.; Marroquin, P.; Martineau, R.; Matsumoto, K.; McCarthy, M.; McChesney, C.; McGahern, W.; McGehee, P.; Meng, W.; Merz, B.; Meyer, R.; Meyer, R.; Miller, B.; Mitchell, R.; Mize, J.; Monroy, M.; Munro, J.; Murdoch, G.; Musson, J.; Nath, S.; Nelson, R.; Nelson, R.; O`Hara, J.; Olsen, D.; Oren, W.; Oshatz, D.; Owens, T.; Pai, C.; Papaphilippou, I.; Patterson, N.; Patterson, J.; Pearson, C.; Pelaia, T.; Pieck, M.; Piller, C.; Plawski, T.; Plum, M.; Pogge, J.; Power, J.; Powers, T.; Preble, J.; Prokop, M.; Pruyn, J.; Purcell, D.; Rank, J.; Raparia, D.; Ratti, A.; Reass, W.; Reece, K.; Rees, D.; Regan, A.; Regis, M.; Reijonen, J.; Rej, D.; Richards, D.; Richied, D.; Rode, C.; Rodriguez, W.; Rodriguez, M.; Rohlev, A.; Rose, C.; Roseberry, T.; Rowton, L.; Roybal, W.; Rust, K.; Salazer, G.; Sandberg, J.; Saunders, J.; Schenkel, T.; Schneider, W.; Schrage, D.; Schubert, J.; Severino, F.; Shafer, R.; Shea, T.; Shishlo, A.; Shoaee, H.; Sibley, C.; Sims, J.; Smee, S.; Smith, J.; Smith, K.; Spitz, R.; Staples, J.; Stein, P.; Stettler, M.; Stirbet, M.; Stockli, M.; Stone, W.; Stout, D.; Stovall, J.; Strelo, W.; Strong, H.; Sundelin, R.; Syversrud, D.; Szajbler, M.; Takeda, H.; Tallerico, P.; Tang, J.; Tanke, E.; Tepikian, S.; Thomae, R.; Thompson, D.; Thomson, D.; Thuot, M.; Treml, C.; Tsoupas, N.; Tuozzolo, J.; Tuzel, W.; Vassioutchenko, A.; Virostek, S.; Wallig, J.; Wanderer, P.; Wang, Y.; Wang, J. G.; Wangler, T.; Warren, D.; Wei, J.; Weiss, D.; Welton, R.; Weng, J.; Weng, W.-T.; Wezensky, M.; White, M.; Whitlatch, T.; Williams, D.; Williams, E.; Wilson, K.; Wiseman, M.; Wood, R.; Wright, P.; Wu, A.; Ybarrolaza, N.; Young, K.; Young, L.; Yourd, R.; Zachoszcz, A.; Zaltsman, A.; Zhang, S.; Zhang, W.; Zhang, Y.; Zhukov, A.

  2014-11-01

  The Spallation Neutron Source (SNS) was designed and constructed by a collaboration of six U.S. Department of Energy national laboratories. The SNS accelerator system consists of a 1 GeV linear accelerator and an accumulator ring providing 1.4 MW of proton beam power in microsecond-long beam pulses to a liquid mercury target for neutron production. The accelerator complex consists of a front-end negative hydrogen-ion injector system, an 87 MeV drift tube linear accelerator, a 186 MeV side-coupled linear accelerator, a 1 GeV superconducting linear accelerator, a 248-m circumference accumulator ring and associated beam transport lines. The accelerator complex is supported by ~100 high-power RF power systems, a 2 K cryogenic plant, ~400 DC and pulsed power supply systems, ~400 beam diagnostic devices and a distributed control system handling ~100,000 I/O signals. The beam dynamics design of the SNS accelerator is presented, as is the engineering design of the major accelerator subsystems.

 1. Recent acceleration of Thwaites Glacier

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Ferrigno, J. G.

  1993-01-01

  The first velocity measurements for Thwaites Glacier were made by R. J. Allen in 1977. He compared features of Thwaites Glacier and Iceberg Tongue on aerial photography from 1947 and 1967 with 1972 Landsat images, and measured average annual displacements of 3.7 and 2.3 km/a. Using his photogrammetric experience and taking into consideration the lack of definable features and the poor control in the area, he estimated an average velocity of 2.0 to 2.9 km/a to be more accurate. In 1985, Lindstrom and Tyler also made velocity estimates for Thwaites Glacier. Using Landsat imagery from 1972 and 1983, their estimates of the velocities of 33 points ranged from 2.99 to 4.02 km/a, with an average of 3.6 km/a. The accuracy of their estimates is uncertain, however, because in the absence of fixed control points, they assumed that the velocities of icebergs in the fast ice were uniform. Using additional Landsat imagery in 1984 and 1990, accurate coregistration with the 1972 image was achieved based on fixed rock points. For the period 1972 to 1984, 25 points on the glacier surface ranged in average velocity from 2.47 to 2.76 km/a, with an overall average velocity of 2.62 +/- 0.02 km/a. For the period 1984 to 1990, 101 points ranged in velocity from 2.54 to 3.15 km/a, with an overall average of 2.84 km/a. During both time periods, the velocity pattern showed the same spatial relationship for three longitudinal paths. The 8-percent acceleration in a decade is significant. This recent acceleration may be associated with changes observed in this region since 1986. Fast ice melted and several icebergs calved from the base of the Iceberg Tongue and the terminus of Thwaites Glacier. However, as early as 1972, the Iceberg Tongue had very little contact with the glacier.

 2. Social-Emotional Characteristics of Gifted Accelerated and Non-Accelerated Students in the Netherlands

  ERIC Educational Resources Information Center

  Hoogeveen, Lianne; van Hell, Janet G.; Verhoeven, Ludo

  2012-01-01

  Background: In the studies of acceleration conducted so far a multidimensional perspective has largely been neglected. No attempt has been made to relate social-emotional characteristics of accelerated versus non-accelerated students in perspective of environmental factors. Aims: In this study, social-emotional characteristics of accelerated…

 3. Parametric approach to linear induction accelerator design

  SciTech Connect

  Bresie, D.A.; Andrews, J.A.; Ingram, S.W. . Center for Electromechanics)

  1991-01-01

  Past work on the design of linear induction accelerators has centered on the development of computer codes to analyze accelerator designs, using the current filament method. While these filament models are a very valuable tool for evaluating the performance of an induction launcher design, they provide little insight into the selection of dimensions, materials, and operation points for accelerators with interesting performance. Described in this paper is a parametric approach to defining effective accelerator designs. This method uses a computer optimization routine to iteratively seek out effective designs. The optimization routine is forced to search within a parameter space restricted to interesting and realistic parameters such as size, weight, voltage, and temperature rises. A filament model is used as the filter for the optimizer. Several linear induction accelerators have been designed using this method. The accelerators designed all used a switched capacitor power supply. While the run time of this code on The University of Texas' CRAY XMP-24 computer is moderately long, the resulting designs have good predicted performance. With realistic power supplies and materials, accelerator efficiencies in the 20 to 40% range were easily obtained. This paper describes the effect of armature diameter, length-to-diameter ratio, and weight, as well as other parameters, on the optimum accelerator design.

 4. High-current ion-ring accelerator

  SciTech Connect

  Sudan, R.N. )

  1993-03-15

  An accelerator concept is outlined which enables 10[sup 15] to 10[sup 18] ions in the form of a charge neutralized ion ring to be accelerated to GeV energies. A repetition rate of 10 Hz will deliver an average current in the range of 0.1 A.

 5. The effect of acceleration on turbulent entrainment

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Breidenthal, Robert E.

  2008-12-01

  A new class of self-similar turbulent flows is proposed, which exhibits dramatically reduced entrainment rates. Under strong acceleration, the rotation period of the large-scale vortices is forced to decrease linearly in time. In ordinary unforced turbulence, the rotation period always increases linearly with time, at least in the mean. However, by imposing an exponential acceleration on the flow, the vortex rotation period is forced to become the e-folding timescale of the acceleration. If the e-folding timescale itself decreases linearly in time, the forcing is 'super-exponential', characterized by an acceleration parameter α. Based on dimensional and heuristic arguments, a model suggests that the dissipation rate is an exponential function of α and the dimensions of the conserved quantity of the flow. Acceleration decreases the dissipation and entrainment rates in all canonical laboratory flows except for Rayleigh-Taylor. Experiments of exponential jets and super-exponential transverse jets are in accord with the model. As noted by Johari, acceleration is the only known means of affecting the entrainment rate of the far-field jet. Numerical simulations of Rayleigh-Taylor flow by Cook and Greenough are also consistent. In the limit of large acceleration, vortices do not move far before their rotation period changes substantially. In this sense, extreme acceleration corresponds to stationary vortices.

 6. Accelerated idioventricular rhythm during flexible fiberoptic bronchoscopy

  SciTech Connect

  Borgeat, A.; Chiolero, R.; Mosimann, B.; Freeman, J.

  1987-03-01

  We report the case of a patient who developed severe hypoxemia and an unusual arrhythmia, accelerated idioventricular rhythm, during flexible fiberoptic bronchoscopy. Coronary artery disease was subsequently suspected despite an unremarkable history and physical examination, and confirmed by a thallium 201 imaging. The appearance of accelerated idioventricular rhythm during fiberoptic bronchoscopy should raise the possibility of underlying coronary artery disease.

 7. 10 CFR 820.34 - Accelerated decision.

  Code of Federal Regulations, 2012 CFR

  2012-01-01

  ... 10 Energy 4 2012-01-01 2012-01-01 false Accelerated decision. 820.34 Section 820.34 Energy DEPARTMENT OF ENERGY PROCEDURAL RULES FOR DOE NUCLEAR ACTIVITIES Enforcement Process § 820.34 Accelerated decision. (a) General. The Presiding Officer, upon motion of any party or sua sponte, may at any...

 8. Acceleration in Europe: Is It an Option?

  ERIC Educational Resources Information Center

  Heinbokel, Annette

  2010-01-01

  Traditions and school systems in Europe are hard to compare, therefore the different forms of acceleration and their acceptance differ widely. States that have had a post-war system of promoting intellectually gifted children usually offer enrichment as well as acceleration. In states where gifted education is still in its infancy acceleration…

 9. Modeling lateral acceleration effects on pilot performance

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Korn, J.; Kleinan, D. L.

  1982-01-01

  Attendant to the direct side force maneuver of a Vectored Force Fighter is the transverse acceleration imposed on the pilot. This lateral acceleration (Gy), when combind with a positive Gz stress, is a potential source of pilot tracking performance impairment. A research effort to investigate these performance decrements includes experimental as well as anaytical pilot performance modeling using the Optimal Control Model.

 10. A Survey of Hadron Therapy Accelerator Technologies.

  SciTech Connect

  PEGGS,S.; SATOGATA, T.; FLANZ, J.

  2007-06-25

  Hadron therapy has entered a new age [1]. The number of facilities grows steadily, and 'consumer' interest is high. Some groups are working on new accelerator technology, while others optimize existing designs by reducing capital and operating costs, and improving performance. This paper surveys the current requirements and directions in accelerator technology for hadron therapy.

 11. Preliminary tests of the electrostatic plasma accelerator

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Aston, G.; Acker, T.

  1990-01-01

  This report describes the results of a program to verify an electrostatic plasma acceleration concept and to identify those parameters most important in optimizing an Electrostatic Plasma Accelerator (EPA) thruster based upon this thrust mechanism. Preliminary performance measurements of thrust, specific impulse and efficiency were obtained using a unique plasma exhaust momentum probe. Reliable EPA thruster operation was achieved using one power supply.

 12. RHIC sextant test: Accelerator systems and performance

  SciTech Connect

  Pilat, F.; Trbojevic, D.; Ahrens, L.

  1997-08-01

  One sextant of the RHIC Collider was commissioned in early 1997 with beam. We describe here the performance of the accelerator systems, instrumentation subsystems and application software. We also describe a ramping test without beam that took place after the commissioning with beam. Finally, we analyze the implications of accelerator systems performance and their impact on the planning for RHIC installation and commissioning.

 13. Musings: "Hasten Slowly:" Thoughtfully Planned Acceleration

  ERIC Educational Resources Information Center

  Gross, Miraca U. M.

  2008-01-01

  Acceleration is one of the best researched interventions for gifted students. The author is an advocate of acceleration. However, advocating for the thoughtful, carefully judged employment of a procedure with well researched effectiveness does not imply approval of cases where the procedure is used without sufficient thought--especially where it…

 14. Advocating for Grade-Based Acceleration

  ERIC Educational Resources Information Center

  Guilbault, Keri M.

  2014-01-01

  Parents often struggle with the decision to accelerate their child and may worry about social and emotional issues, although research indicates positive effects on the social and emotional adjustment of carefully selected accelerants. As children's advocates, parents can work effectively with a school system to secure an appropriate academic…

 15. Centripetal Acceleration: Often Forgotten or Misinterpreted

  ERIC Educational Resources Information Center

  Singh, Chandralekha

  2009-01-01

  Acceleration is a fundamental concept in physics which is taught in mechanics at all levels. Here, we discuss some challenges in teaching this concept effectively when the path along which the object is moving has a curvature and centripetal acceleration is present. We discuss examples illustrating that both physics teachers and students have…

 16. Measurement of Coriolis Acceleration with a Smartphone

  ERIC Educational Resources Information Center

  Shaku, Asif; Kraft, Jakob

  2016-01-01

  Undergraduate physics laboratories seldom have experiments that measure the Coriolis acceleration. This has traditionally been the case owing to the inherent complexities of making such measurements. Articles on the experimental determination of the Coriolis acceleration are few and far between in the physics literature. However, because modern…

 17. Reading Instruction in the Accelerated School.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Barton, Jim

  Disadvantaged elementary school students can be taught to think critically as part of the process of learning to read. The key to student change is teacher knowledge. The purpose of this paper is to inform the development of powerful teaching strategies for reading instruction as used in Accelerated Schools. The Accelerated School is a…

 18. A Microcomputer-Controlled Measurement of Acceleration.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Crandall, A. Jared; Stoner, Ronald

  1982-01-01

  Describes apparatus and method used to allow rapid and repeated measurement of acceleration of a ball rolling down an inclined plane. Acceleration measurements can be performed in an hour with the apparatus interfaced to a Commodore PET microcomputer. A copy of the BASIC program is available from the authors. (Author/JN)

 19. Vibrational Stability of NLC Linac accelerating structure

  SciTech Connect

  Le Pimpec, Frederic

  2002-09-25

  The vibration of components of the NLC linac, such as accelerating structures and girders, is being studied both experimentally and analytically. Various effects are being considered including structural resonances and vibration caused by cooling water in the accelerating structure. This paper reports the status of ongoing work.

 20. Accelerated Schools: The Satellite Center Project.

  ERIC Educational Resources Information Center

  McCarthy, Jane

  The Accelerated Schools model attempts to restructure schools with high at-risk student populations and mainstream these students by the end of elementary school. A 6-year process of collaborative unity is used to identify challenge areas and move the school toward individualized solutions. The Accelerated Schools Satellite Center Project emerged…

 1. 5 CFR 179.308 - Accelerated procedures.

  Code of Federal Regulations, 2014 CFR

  2014-01-01

  ... 5 Administrative Personnel 1 2014-01-01 2014-01-01 false Accelerated procedures. 179.308 Section 179.308 Administrative Personnel OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT CIVIL SERVICE REGULATIONS CLAIMS COLLECTION STANDARDS Administrative Offset § 179.308 Accelerated procedures. OPM may make an...

 2. 25 MV tandem accelerator at Oak Ridge

  SciTech Connect

  Jones, C.M.

  1980-01-01

  A new heavy-ion accelerator facility is under construction at the Oak Ridge National Laboratory. A brief description of the scope and status of this project is presented with emphasis on the first operational experience with the 25 MV tandem accelerator.

 3. Heavy-ion fusion accelerator research, 1989

  SciTech Connect

  Not Available

  1990-06-01

  This report discusses the following topics on heavy-ion fusion accelerator research: MBE-4: the induction-linac approach; transverse beam dynamics and current amplification; scaling up the results; through ILSE to a driver; ion-source and injector development; and accelerator component research and development.

 4. Birth accelerations of neutron stars

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Heras, Ricardo

  2013-03-01

  We suggest that neutron stars experienced at birth three related physical changes, which may originate in magneto-rotational instabilities: (i) an increase in period from the initial value P 0 to the current value Ps , implying a change of rotational energy Δ E rot; (ii) an exponential decay of its magnetic field from the initial value B 0 to the current surface value Bs , implying a change of radiative energy Δ E rad; and (iii) an increase of space velocity from the initial value v 0 to the current value v, implying a change of kinetic energy Δ E kin. These changes are assumed to be connected by Δ E rad + Δ E kin = Δ E rot. This means that the radiation loss and increase of kinetic energy are both at the expense of a rotational energy loss. It is shown that this energy conversion occurs during times of order of 10-4 s if the neutron stars are born with magnetic fields in the range of 1015-1016 G and initial periods in range 1-20 ms. It is shown that the birth accelerations of neutron stars are of the order of 108g.

 5. Ocean acidification accelerates reef bioerosion.

  PubMed

  Wisshak, Max; Schönberg, Christine H L; Form, Armin; Freiwald, André

  2012-01-01

  In the recent discussion how biotic systems may react to ocean acidification caused by the rapid rise in carbon dioxide partial pressure (pCO(2)) in the marine realm, substantial research is devoted to calcifiers such as stony corals. The antagonistic process - biologically induced carbonate dissolution via bioerosion - has largely been neglected. Unlike skeletal growth, we expect bioerosion by chemical means to be facilitated in a high-CO(2) world. This study focuses on one of the most detrimental bioeroders, the sponge Cliona orientalis, which attacks and kills live corals on Australia's Great Barrier Reef. Experimental exposure to lowered and elevated levels of pCO(2) confirms a significant enforcement of the sponges' bioerosion capacity with increasing pCO(2) under more acidic conditions. Considering the substantial contribution of sponges to carbonate bioerosion, this finding implies that tropical reef ecosystems are facing the combined effects of weakened coral calcification and accelerated bioerosion, resulting in critical pressure on the dynamic balance between biogenic carbonate build-up and degradation.

 6. Ocean Acidification Accelerates Reef Bioerosion

  PubMed Central

  Wisshak, Max; Schönberg, Christine H. L.; Form, Armin; Freiwald, André

  2012-01-01

  In the recent discussion how biotic systems may react to ocean acidification caused by the rapid rise in carbon dioxide partial pressure (pCO2) in the marine realm, substantial research is devoted to calcifiers such as stony corals. The antagonistic process – biologically induced carbonate dissolution via bioerosion – has largely been neglected. Unlike skeletal growth, we expect bioerosion by chemical means to be facilitated in a high-CO2 world. This study focuses on one of the most detrimental bioeroders, the sponge Cliona orientalis, which attacks and kills live corals on Australia’s Great Barrier Reef. Experimental exposure to lowered and elevated levels of pCO2 confirms a significant enforcement of the sponges’ bioerosion capacity with increasing pCO2 under more acidic conditions. Considering the substantial contribution of sponges to carbonate bioerosion, this finding implies that tropical reef ecosystems are facing the combined effects of weakened coral calcification and accelerated bioerosion, resulting in critical pressure on the dynamic balance between biogenic carbonate build-up and degradation. PMID:23028797

 7. Accelerating scientific publication in biology.

  PubMed

  Vale, Ronald D

  2015-11-03

  Scientific publications enable results and ideas to be transmitted throughout the scientific community. The number and type of journal publications also have become the primary criteria used in evaluating career advancement. Our analysis suggests that publication practices have changed considerably in the life sciences over the past 30 years. More experimental data are now required for publication, and the average time required for graduate students to publish their first paper has increased and is approaching the desirable duration of PhD training. Because publication is generally a requirement for career progression, schemes to reduce the time of graduate student and postdoctoral training may be difficult to implement without also considering new mechanisms for accelerating communication of their work. The increasing time to publication also delays potential catalytic effects that ensue when many scientists have access to new information. The time has come for life scientists, funding agencies, and publishers to discuss how to communicate new findings in a way that best serves the interests of the public and the scientific community.

 8. Medical heavy ion accelerator proposals

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gough, R. A.

  1985-05-01

  For several decades, accelerators designed primarily for research in nuclear and high energy physics have been adapted for biomedical research including radiotherapeutic treatment of human diseases such as pituitary disorders, cancer, and more recently, arteriovascular malformations. The particles used in these treatments include pions, protons and heavier ions such as carbon, neon, silicon and argon. Maximum beam energies must be available to penetrate into an equivalent of about 30 cm of water, requiring treatment beams of 250 to 1000 MeV/nucleon. Intensities must be adequate to complete a 100 rad treatment fraction in about 1 minute. The favored technical approach in these proposals utilizes a conventional, strong-focusing synchrotron capable of fast switching between ions and energies, and servicing multiple treatment rooms. Specialized techniques for shaping the dose to conform to irregularly-shaped target volumes, while simultaneously sparing surrounding, healthy tissue and critical structures, are employed in each treatment room, together with the sophisticated dosimetry necessary for verification, monitoring, and patient safety.

 9. Accelerating cleanup: Paths to closure

  SciTech Connect

  Edwards, C.

  1998-06-30

  This document was previously referred to as the Draft 2006 Plan. As part of the DOE`s national strategy, the Richland Operations Office`s Paths to Closure summarizes an integrated path forward for environmental cleanup at the Hanford Site. The Hanford Site underwent a concerted effort between 1994 and 1996 to accelerate the cleanup of the Site. These efforts are reflected in the current Site Baseline. This document describes the current Site Baseline and suggests strategies for further improvements in scope, schedule and cost. The Environmental Management program decided to change the name of the draft strategy and the document describing it in response to a series of stakeholder concerns, including the practicality of achieving widespread cleanup by 2006. Also, EM was concerned that calling the document a plan could be misconstrued to be a proposal by DOE or a decision-making document. The change in name, however, does not diminish the 2006 vision. To that end, Paths to Closure retains a focus on 2006, which serves as a point in time around which objectives and goals are established.

 10. The gravitational acceleration of antimatter

  SciTech Connect

  Holzscheiter, M.H.

  1994-06-01

  We have proposed measuring the acceleration of antiprotons in the Earth`s gravitational field by launching antiprotons from a thermal distribution at 4 K upwards against the force of gravity and measuring their time-of-flight (TOF). The TOF distribution thus obtained will exhibit a cut-off representing the minimum kinetic energy necessary to reach the detector at the top of the experiment. The cut-off time is independent of the inertial mass of the particles and is a direct measure of g for the particles studied. We propose to compare the cut-off time, and thereby g, of negative hydrogen ions and antiprotons. The single most difficult problem to be solved for this method consists of shielding all stray-electric fields to a level where the force of gravity is dominating force acting on the particle. Alternative methods for reducing the effect of stray-electric fields are discussed and a brief analysis of experimental possibilities using neutral antihydrogen atoms is presented.

 11. Techniques to accelerate dynamic psychotherapy.

  PubMed

  Fosha, D; Slowiaczek, M L

  1997-01-01

  The techniques described above outline specific ways to deepen the patient's affective experience within an emotionally close therapeutic relationship. When effective, they all enhance the patient/therapist bond, raise self-esteem, reduce defensiveness and anxiety, and facilitate emotional healing. Psychodynamic treatment, long or short, is a complex process uniquely constructed by each therapist/patient pair. AEDP strategies are not intended as recipes for treatment. Good dynamic work depends on the therapist's ability to grasp the patient's capacities and limitations, understand relational dynamics, and interact with the patient in an empathically attuned, emotionally receptive, and flexible way. In that context, these strategies can be helpful tools to facilitate and accelerate the process. The choices made by AEDP--privileging adaptive strivings over defensive reactions, the stance of emotional engagement rather than neutrality and abstinence, the focus on health and change over pathology and stasis--are informed by traditional STDP aims to maximize depth, effectiveness, and efficiency. AEDP's contribution is a set of techniques relying on a response repertoire that is available to a wide range of therapists. Therapists can use these techniques to be more effective while simultaneously retaining the experience of speaking with patients in an authentic voice.

 12. Alginic Acid Accelerates Calcite Dissolution

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Perry, T. D.; Duckworth, O. W.; McNamara, C. J.; Martin, S. T.; Mitchell, R.

  2003-12-01

  Accelerated carbonate weathering through biological activity affects both geochemical cycling and the local pH and alkalinity of terrestrial and marine waters. Microbes affect carbonate dissolution through metabolic activity, production of acidic or chelating exudates, and cation binding by cell walls. Dissolution occurs within microbial biofilms - communities of microorganisms attached to stone in an exopolymer matrix. We investigated the effect of alginic acid, a common biological polymer produced by bacteria and algae, on calcite dissolution using a paired atomic force microscopy/flow-through reactor apparatus. The alginic acid caused up to an order of magnitude increase in dissolution rate at 3 < pH < 12. Additionally, the polymer preferentially binds to the obtuse pit steps and increases step velocity. We propose that the polymer is actively chelating surficial cations reducing the activation energy and increasing dissolution rate. The role of biologically produced polymers in mineral weathering is important in the protection of cultural heritage materials and understanding of marine and terrestrial systems.

 13. Accelerating scientific publication in biology

  PubMed Central

  Vale, Ronald D.

  2015-01-01

  Scientific publications enable results and ideas to be transmitted throughout the scientific community. The number and type of journal publications also have become the primary criteria used in evaluating career advancement. Our analysis suggests that publication practices have changed considerably in the life sciences over the past 30 years. More experimental data are now required for publication, and the average time required for graduate students to publish their first paper has increased and is approaching the desirable duration of PhD training. Because publication is generally a requirement for career progression, schemes to reduce the time of graduate student and postdoctoral training may be difficult to implement without also considering new mechanisms for accelerating communication of their work. The increasing time to publication also delays potential catalytic effects that ensue when many scientists have access to new information. The time has come for life scientists, funding agencies, and publishers to discuss how to communicate new findings in a way that best serves the interests of the public and the scientific community. PMID:26508643

 14. ACCELERATED SOLVENT EXTRACTION COMBINED WITH ...

  EPA Pesticide Factsheets

  A research project was initiated to address a recurring problem of elevated detection limits above required risk-based concentrations for the determination of semivolatile organic compounds in high moisture content solid samples. This project was initiated, in cooperation with the EPA Region 1 Laboratory, under the Regional Methods Program administered through the ORD Office of Science Policy. The aim of the project was to develop an approach for the rapid removal of water in high moisture content solids (e.g., wetland sediments) in preparation for analysis via Method 8270. Alternative methods for water removal have been investigated to enhance compound solid concentrations and improve extraction efficiency, with the use of pressure filtration providing a high-throughput alternative for removal of the majority of free water in sediments and sludges. In order to eliminate problems with phase separation during extraction of solids using Accelerated Solvent Extraction, a variation of a water-isopropanol extraction method developed at the USGS National Water Quality Laboratory in Denver, CO is being employed. The concentrations of target compounds in water-isopropanol extraction fluids are subsequently analyzed using an automated Solid Phase Extraction (SPE)-GC/MS method developed in our laboratory. The coupled approaches for dewatering, extraction, and target compound identification-quantitation provide a useful alternative to enhance sample throughput for Me

 15. ACCELERATING POLARIZED PROTONS TO HIGH ENERGY.

  SciTech Connect

  BAI, M.; AHRENS, L.; ALEKSEEV, I.G.; ALESSI, J.; BEEBE-WANG, J.; BLASKIEWICZ, M.; BRAVAR, A.; BRENNAN, J.M.; BRUNO, D.; BUNCE, G.; ET AL.

  2006-10-02

  The Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) is designed to provide collisions of high energy polarized protons for the quest of understanding the proton spin structure. Polarized proton collisions at a beam energy of 100 GeV have been achieved in RHIC since 2001. Recently, polarized proton beam was accelerated to 250 GeV in RHIC for the first time. Unlike accelerating unpolarized protons, the challenge for achieving high energy polarized protons is to fight the various mechanisms in an accelerator that can lead to partial or total polarization loss due to the interaction of the spin vector with the magnetic fields. We report on the progress of the RHIC polarized proton program. We also present the strategies of how to preserve the polarization through the entire acceleration chain, i.e. a 200 MeV linear accelerator, the Booster, the AGS and RHIC.

 16. Experiment specific processing of residual acceleration data

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Rogers, Melissa J. B.; Alexander, J. I. D.

  1992-01-01

  To date, most Spacelab residual acceleration data collection projects have resulted in data bases that are overwhelming to the investigator of low-gravity experiments. This paper introduces a simple passive accelerometer system to measure low-frequency accelerations. Model responses for experiments using actual acceleration data are produced and correlations are made between experiment response and the accelerometer time history in order to test the idea that recorded acceleration data and experimental responses can be usefully correlated. Spacelab 3 accelerometer data are used as input to a variety of experiment models, and sensitivity limits are obtained for particular experiment classes. The modeling results are being used to create experiment-specific residual acceleration data processing schemes for interested investigators.

 17. On cosmic acceleration without dark energy

  SciTech Connect

  Kolb, E.W.; Matarrese, S.; Riotto, A.; /INFN, Padua

  2005-06-01

  We elaborate on the proposal that the observed acceleration of the Universe is the result of the backreaction of cosmological perturbations, rather than the effect of a negative-pressure dark energy fluid or a modification of general relativity. Through the effective Friedmann equations describing an inhomogeneous Universe after smoothing, we demonstrate that acceleration in our local Hubble patch is possible even if fluid elements do not individually undergo accelerated expansion. This invalidates the no-go theorem that there can be no acceleration in our local Hubble patch if the Universe only contains irrotational dust. We then study perturbatively the time behavior of general-relativistic cosmological perturbations, applying, where possible, the renormalization group to regularize the dynamics. We show that an instability occurs in the perturbative expansion involving sub-Hubble modes, which indicates that acceleration in our Hubble patch may originate from the backreaction of cosmological perturbations on observable scales.

 18. Is Africa a 'Graveyard' for Linear Accelerators?

  PubMed

  Reichenvater, H; Matias, L Dos S

  2016-12-01

  Linear accelerator downtimes are common and problematic in many African countries and may jeopardise the outcome of affected radiation treatments. The predicted increase in cancer incidence and prevalence on the African continent will require, inter alia, improved response with regard to a reduction in linear accelerator downtimes. Here we discuss the problems associated with the maintenance and repair of linear accelerators and propose alternative solutions relevant for local conditions in African countries. The paper is based on about four decades of experience in capacity building, installing, commissioning, calibrating, servicing and repairing linear accelerators in Africa, where about 40% of the low and middle income countries in the world are geographically located. Linear accelerators can successfully be operated, maintained and repaired in African countries provided proper maintenance and repair plans are put in place and executed.

 19. Photon acceleration in plasma wake wave

  SciTech Connect

  Bu, Zhigang; Shen, Baifei Yi, Longqing; Zhang, Hao; Huang, Shan; Li, Shun

  2015-04-15

  The photon acceleration effect in a laser wake field is investigated based on photon Hamiltonian dynamics. A test laser pulse is injected into a plasma wave at an incident angle θ{sub i}, which could slow down the photon velocity along the propagating direction of the wake wave so as to increase the acceleration distance for the photons. The photon trapping condition is analyzed in detail, and the maximum frequency shift of the trapped photon is obtained. The acceleration gradient and dephasing length are emphatically studied. The compression of the test laser pulse is examined and used to interpret the acceleration process. The limit of finite transverse width of the wake wave on photon acceleration is also discussed.

 20. Proposed research on advanced accelerator concepts

  SciTech Connect

  Davidson, R.C.; Wurtele, J.S.

  1991-09-01

  This report summarizes technical progress and accomplishments during the proposed three-year research on advanced accelerator concepts supported by the Department of Energy under Contract No. DE-FG02-88ER40465. A vigorous theoretical program has been pursued in critical problem areas related to advanced accelerator concepts and the basic equilibrium, stability, and radiation properties of intense charged particle beams. Broadly speaking, our research has made significant contributions in the following three major areas: Investigations of physics issues related to particle acceleration including two-beam accelerators and cyclotron resonance laser (CRL) accelerators; Investigations of RF sources including the free- electron lasers, cyclotron resonance masers, and relativistic magnetrons; Studies of coherent structures in electron plasmas and beams ranging from a low-density, nonrelativistic, pure electron plasma column to high-density, relativistic, non-neutral electron flow in a high-voltage diode. The remainder of this report presents theoretical and computational advances in these areas.

 1. Physics and Accelerator Applications of RF Superconductivity

  SciTech Connect

  H. Padamsee; K. W. Shepard; Ron Sundelin

  1993-12-01

  A key component of any particle accelerator is the device that imparts energy gain to the charged particle. This is usually an electromagnetic cavity resonating at a microwave frequency, chosen between 100 and 3000 MHz. Serious attempts to utilize superconductors for accelerating cavities were initiated more than 25 years ago with the acceleration of electrons in a lead-plated resonator at Stanford University (1). The first full-scale accelerator, the Stanford SCA, was completed in 1978 at the High Energy Physics Laboratory (HEPL) (2). Over the intervening one and a half decades, superconducting cavities have become increasingly important to particle accelerators for nuclear physics and high energy physics. For continuous operation, as is required for many applications, the power dissipation in the walls of a copper structure is quite substantial, for example, 0.1 megawatts per meter of structure operating at an accelerating field of 1 million volts/meter (MV/m). since losses increase as the square of the accelerating field, copper cavities become severely uneconomical as demand for higher fields grows with the higher energies called for by experimenters to probe ever deeper into the structure of matter. Rf superconductivity has become an important technology for particle accelerators. Practical structures with attractive performance levels have been developed for a variety of applications, installed in the targeted accelerators, and operated over significant lengths of time. Substantial progress has been made in understanding field and Q limitations and in inventing cures to advance performance. The technical and economical potential of rf superconductivity makes it an important candidate for future advanced accelerators for free electron lasers, for nuclear physics, and for high energy physics, at the luminosity as well as at the energy frontiers.

 2. Auroral plasma acceleration processes at Mars

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lundin, R.; Barabash, S.; Winningham, D.

  2012-09-01

  Following the first Mars Express (MEX) findings of auroral plasma acceleration above Martian magnetic anomalies[1, 2], a more detailed analysis is carried out regarding the physical processes that leads to plasma acceleration, and how they connect to the dynamo-, and energy source regions. The ultimate energy source for Martian plasma acceleration is the solar wind. The question is, by what mechanisms is solar wind energy and momentum transferred into the magnetic flux tubes that connect to Martian magnetic anomalies? What are the key plasma acceleration processes that lead to aurora and the associated ionospheric plasma outflow from Mars? The experimental setup on MEX limits our capability to carry out "auroral physics" at Mars. However, with knowledge acquired from the Earth, we may draw some analogies with terrestrial auroral physics. Using the limited data set available, consisting of primarily ASPERA and MARSIS data, an interesting picture of aurora at Mars emerges. There are some strong similarities between accelerated/heated electrons and ions in the nightside high altitude region above Mars and the electron/ion acceleration above Terrestrial discrete aurora. Nearly monoenergetic downgoing electrons are observed in conjunction with nearly monoenergetic upgoing ions. Monoenergetic counterstreaming ions and electrons is the signature of plasma acceleration in quasi-static electric fields. However, compared to the Earth's aurora, with auroral process guided by a dipole field, aurora at Mars is expected to form complex patterns in the multipole environment governed by the Martian crustal magnetic field regions. Moreover, temporal/spatial scales are different at Mars. It is therefore of interest to mention another common characteristics that exist for Earth and Mars, plasma acceleration by waves. Low-frequency, Alfvén, waves is a very powerful means of plasma acceleration in the Earth's magnetosphere. Low-frequency waves associated with plasma acceleration

 3. Radiative accelerations in stellar envelopes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Seaton, M. J.

  1997-08-01

  In stars which are sufficiently quiescent, changes in the relative abundances of the chemical elements can result from gravitational settling and from levitation produced by radiation pressure forces, usually expressed as radiative accelerations g_rad. Those changes can affect the structure of such stars, due to modifications in opacities, and can lead to marked peculiarities in observed atmospheric abundances. It is necessary to consider diffusive movements both in the atmospheres and in much deeper layers of the stellar envelopes. For the envelopes the equation of radiative transfer can be solved in a diffusion approximation and, for an element k in ionization stage j, one obtains expressions for g_rad(j, k) proportional to the total radiative flux, to the Rosseland-mean opacity kappa_R (which may depend on the abundance of k), and to a dimensionless quantity gamma(j, k) which, due to saturation effects, can be sensitive to the abundance of k. The radiative accelerations are required for each ionization stage, because the diffusion coefficients depend on j. Using atomic data obtained in the course of the work of the Opacity Project (OP), we calculate kappa_R and gamma(j, k) for the chemical elements C, N, O, Ne, Na, Mg, Al, Si, S, Ar, Ca, Cr, Mn, Fe and Ni. We start from standard Solar system abundances, and then vary the abundance of one element at a time (element k) by a factor chi. The following results are obtained and are available at the Centre de Donnees astronomiques de Strasbourg (CDS). (1) Files stages.zz (where zz specifies the nuclear charge of the selected element k) containing values of kappa_R and gamma(j, k) on a mesh of values of (T, N_e, chi), where T is temperature, and N_e is electron density. We include derivatives of kappa_R and gamma(j, k) with respect to chi, which are used for making interpolations. (2) A code add.f which reads a file stages.zz and writes a file acc.zz containing values of gamma(k) obtained on summing the gamma(j, k

 4. Role of Direct Laser Acceleration of Electrons in a Laser Wakefield Accelerator with Ionization Injection.

  PubMed

  Shaw, J L; Lemos, N; Amorim, L D; Vafaei-Najafabadi, N; Marsh, K A; Tsung, F S; Mori, W B; Joshi, C

  2017-02-10

  We show the first experimental demonstration that electrons being accelerated in a laser wakefield accelerator operating in the forced or blowout regimes gain significant energy from both the direct laser acceleration (DLA) and the laser wakefield acceleration mechanisms. Supporting full-scale 3D particle-in-cell simulations elucidate the role of the DLA of electrons in a laser wakefield accelerator when ionization injection of electrons is employed. An explanation is given for how electrons can maintain the DLA resonance condition in a laser wakefield accelerator despite the evolving properties of both the drive laser and the electrons. The produced electron beams exhibit characteristic features that are indicative of DLA as an additional acceleration mechanism.

 5. Role of Direct Laser Acceleration of Electrons in a Laser Wakefield Accelerator with Ionization Injection

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Shaw, J. L.; Lemos, N.; Amorim, L. D.; Vafaei-Najafabadi, N.; Marsh, K. A.; Tsung, F. S.; Mori, W. B.; Joshi, C.

  2017-02-01

  We show the first experimental demonstration that electrons being accelerated in a laser wakefield accelerator operating in the forced or blowout regimes gain significant energy from both the direct laser acceleration (DLA) and the laser wakefield acceleration mechanisms. Supporting full-scale 3D particle-in-cell simulations elucidate the role of the DLA of electrons in a laser wakefield accelerator when ionization injection of electrons is employed. An explanation is given for how electrons can maintain the DLA resonance condition in a laser wakefield accelerator despite the evolving properties of both the drive laser and the electrons. The produced electron beams exhibit characteristic features that are indicative of DLA as an additional acceleration mechanism.

 6. Probing electron acceleration and x-ray emission in laser-plasma accelerators

  SciTech Connect

  Thaury, C.; Ta Phuoc, K.; Corde, S.; Brijesh, P.; Lambert, G.; Malka, V.; Mangles, S. P. D.; Bloom, M. S.; Kneip, S.

  2013-06-15

  While laser-plasma accelerators have demonstrated a strong potential in the acceleration of electrons up to giga-electronvolt energies, few experimental tools for studying the acceleration physics have been developed. In this paper, we demonstrate a method for probing the acceleration process. A second laser beam, propagating perpendicular to the main beam, is focused on the gas jet few nanosecond before the main beam creates the accelerating plasma wave. This second beam is intense enough to ionize the gas and form a density depletion, which will locally inhibit the acceleration. The position of the density depletion is scanned along the interaction length to probe the electron injection and acceleration, and the betatron X-ray emission. To illustrate the potential of the method, the variation of the injection position with the plasma density is studied.

 7. Wave Detection in Acceleration Plethysmogram

  PubMed Central

  2015-01-01

  Objectives Acceleration plethysmogram (APG) obtained from the second derivative of photoplethysmography (PPG) is used to predict risk factors for atherosclerosis with age. This technique is promising for early screening of atherosclerotic pathologies. However, extraction of the wave indices of APG signals measured from the fingertip is challenging. In this paper, the development of a wave detection algorithm including a preamplifier based on a microcontroller that can detect the a, b, c, and d wave indices is proposed. Methods The 4th order derivative of a PPG under real measurements of an APG waveform was introduced to clearly separate the components of the waveform, and to improve the rate of successful wave detection. A preamplifier with a Sallen-Key low pass filter and a wave detection algorithm with programmable gain control, mathematical differentials, and a digital IIR notch filter were designed. Results The frequency response of the digital IIR filter was evaluated, and a pulse train consisting of a specific area in which the wave indices existed was generated. The programmable gain control maintained a constant APG amplitude at the output for varying PPG amplitudes. For 164 subjects, the mean values and standard deviation of the a wave index corresponding to the magnitude of the APG signal were 1,106.45 and ±47.75, respectively. Conclusions We conclude that the proposed algorithm and preamplifier designed to extract the wave indices of an APG in real-time are useful for evaluating vascular aging in the cardiovascular system in a simple healthcare device. PMID:25995963

 8. Accelerators for Inertial Fusion Energy Production

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bangerter, R. O.; Faltens, A.; Seidl, P. A.

  2014-02-01

  Since the 1970s, high energy heavy ion accelerators have been one of the leading options for imploding and igniting targets for inertial fusion energy production. Following the energy crisis of the early 1970s, a number of people in the international accelerator community enthusiastically began working on accelerators for this application. In the last decade, there has also been significant interest in using accelerators to study high energy density physics (HEDP). Nevertheless, research on heavy ion accelerators for fusion has proceeded slowly pending demonstration of target ignition using the National Ignition Facility (NIF), a laser-based facility at Lawrence Livermore National Laboratory. A recent report of the National Research Council recommends expansion of accelerator research in the US if and when the NIF achieves ignition. Fusion target physics and the economics of commercial energy production place constraints on the design of accelerators for fusion applications. From a scientific standpoint, phase space and space charge considerations lead to the most stringent constraints. Meeting these constraints almost certainly requires the use of multiple beams of heavy ions with kinetic energies > 1 GeV. These constraints also favor the use of singly charged ions. This article discusses the constraints for both fusion and HEDP, and explains how they lead to the requirements on beam parameters. RF and induction linacs are currently the leading contenders for fusion applications. We discuss the advantages and disadvantages of both options. We also discuss the principal issues that must yet be resolved.

 9. Utterance Detection by Intraoral Acceleration Sensor

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Saiki, Tsunemasa; Takizawa, Yukako; Hashizume, Tsutomu; Higuchi, Kohei; Fujita, Takayuki; Maenaka, Kazusuke

  In order to establish monitoring systems for home health in elderly people including the prevention of mental illness, we investigated the acceleration of teeth in utterance on the assumption that an acceleration sensor can be implanted into an artificial denture in the near future. In the experiment, an acceleration sensor was fixed in front of the central incisors on the lower jaw by using a denture adhesive, and female and male subjects spoke five Japanese vowels. We then measured the teeth accelerations in three (front-to-back, right-to-left and top-to-bottom) axes and conducted frequency analyses. The result showed that high power spectral densities of the teeth accelerations were observed at a low frequency range of 2-10Hz (both the female and the male) and at a high frequency range of 200-300Hz (the female) or 100-150 Hz (the male). The low and high frequency components indicate movements of the lower jaw and voice sounds by bone conduction, respectively. Especially in the top-to-bottom axis of the central incisor, the frequency component appeared to be significant. Therefore, we found that utterance can be efficiently detected using the acceleration in this axis. We also found that three conditions of normal speech, lip synchronizing and humming can be recognized by using frequency analysis of the acceleration in the top-to-bottom axis of the central incisor.

 10. Photonic Crystal Laser-Driven Accelerator Structures

  SciTech Connect

  Cowan, Benjamin M.

  2007-08-22

  Laser-driven acceleration holds great promise for significantly improving accelerating gradient. However, scaling the conventional process of structure-based acceleration in vacuum down to optical wavelengths requires a substantially different kind of structure. We require an optical waveguide that (1) is constructed out of dielectric materials, (2) has transverse size on the order of a wavelength, and (3) supports a mode with speed-of-light phase velocity in vacuum. Photonic crystals---structures whose electromagnetic properties are spatially periodic---can meet these requirements. We discuss simulated photonic crystal accelerator structures and describe their properties. We begin with a class of two-dimensional structures which serves to illustrate the design considerations and trade-offs involved. We then present a three-dimensional structure, and describe its performance in terms of accelerating gradient and efficiency. We discuss particle beam dynamics in this structure, demonstrating a method for keeping a beam confined to the waveguide. We also discuss material and fabrication considerations. Since accelerating gradient is limited by optical damage to the structure, the damage threshold of the dielectric is a critical parameter. We experimentally measure the damage threshold of silicon for picosecond pulses in the infrared, and determine that our structure is capable of sustaining an accelerating gradient of 300 MV/m at 1550 nm. Finally, we discuss possibilities for manufacturing these structures using common microfabrication techniques.

 11. Rf cavity primer for cyclic proton accelerators

  SciTech Connect

  Griffin, J.E.

  1988-04-01

  The purpose of this note is to describe the electrical and mechanical properites of particle accelerator rf cavities in a manner which will be useful to physics and engineering graduates entering the accelerator field. The discussion will be limited to proton (or antiproton) synchrotron accelerators or storage rings operating roughly in the range of 20 to 200 MHz. The very high gradient, fixed frequency UHF or microwave devices appropriate for electron machines and the somewhat lower frequency and broader bandwidth devices required for heavy ion accelerators are discussed extensively in other papers in this series. While it is common pratice to employ field calculation programs such as SUPERFISH, URMEL, or MAFIA as design aids in the development of rf cavities, we attempt here to elucidate various of the design parameters commonly dealt with in proton machines through the use of simple standing wave coaxial resonator expressions. In so doing, we treat only standing wave structures. Although low-impedance, moderately broad pass-band travelling wave accelerating systems are used in the CERN SPS, such systems are more commonly found in linacs, and they have not been used widely in large cyclic accelerators. Two appendices providing useful supporting material regarding relativistic particle dynamics and synchrotron motion in cyclic accelerators are added to supplement the text.

 12. Diagnosing particle acceleration in relativistic jets

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Böttcher, Markus; Baring, Matthew G.; Liang, Edison P.; Summerlin, Errol J.; Fu, Wen; Smith, Ian A.; Roustazadeh, Parisa

  2015-03-01

  The high-energy emission from blazars and other relativistic jet sources indicates that electrons are accelerated to ultra-relativistic (GeV - TeV) energies in these systems. This paper summarizes recent results from numerical studies of two fundamentally different particle acceleration mechanisms potentially at work in relativistic jets: Magnetic-field generation and relativistic particle acceleration in relativistic shear layers, which are likely to be present in relativistic jets, is studied via Particle-in-Cell (PIC) simulations. Diffusive shock acceleration at relativistic shocks is investigated using Monte-Carlo simulations. The resulting magnetic-field configurations and thermal + non-thermal particle distributions are then used to predict multi-wavelength radiative (synchrotron + Compton) signatures of both acceleration scenarios. In particular, we address how anisotropic shear-layer acceleration may be able to circumvent the well-known Lorentz-factor crisis, and how the self-consistent evaluation of thermal + non-thermal particle populations in diffusive shock acceleration simulations provides tests of the bulk Comptonization model for the Big Blue Bump observed in the SEDs of several blazars.

 13. Particle Acceleration and Emission in Relativistic Jets

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Nishikawa, K.; Hardee, P. E.; Richardson, G. A.; Preece, R. D.; Sol, H.; Fishman, G. J.

  2003-01-01

  Shock wave acceleration is an ubiquitous phenomenon in astrophysical plasmas. Plasma waves and their associated instabilities (e.g., the Buneman instability, two-streaming instability, and the Weibel instability) created in the shocks are responsible for particle (electron, positron, and ion) acceleration. Using a 3-D relativistic electromagnetic particle (REMP) code, we have investigated particle acceleration associated with a relativistic jet front propagating through an ambient plasma with and without initial magnetic fields. We find only small differences in the results between no ambient and weak ambient magnetic fields. Simulations show that the Weibel instability created in the collisionless shock front accelerates particles perpendicular and parallel to the jet propagation direction. While some Fermi acceleration may occur at the jet front, the majority of electron acceleration takes place behind the jet front and cannot be characterized as Fermi acceleration. The simulation results show that this instability is responsible for generating and amplifying highly nonuniform, small-scale magnetic fields, which contribute to the electron's transverse deflection behind the jet head. The 'jitter' radiation from deflected electrons has different properties than synchrotron radiation which is calculated in a uniform magnetic field. This jitter radiation may be important to understanding the complex time evolution and/or spectral structure in gamma-ray bursts, relativistic jets, and supernova remnants.

 14. A Statistical Perspective on Highly Accelerated Testing

  SciTech Connect

  Thomas, Edward V.

  2015-02-01

  Highly accelerated life testing has been heavily promoted at Sandia (and elsewhere) as a means to rapidly identify product weaknesses caused by flaws in the product's design or manufacturing process. During product development, a small number of units are forced to fail at high stress. The failed units are then examined to determine the root causes of failure. The identification of the root causes of product failures exposed by highly accelerated life testing can instigate changes to the product's design and/or manufacturing process that result in a product with increased reliability. It is widely viewed that this qualitative use of highly accelerated life testing (often associated with the acronym HALT) can be useful. However, highly accelerated life testing has also been proposed as a quantitative means for "demonstrating" the reliability of a product where unreliability is associated with loss of margin via an identified and dominating failure mechanism. It is assumed that the dominant failure mechanism can be accelerated by changing the level of a stress factor that is assumed to be related to the dominant failure mode. In extreme cases, a minimal number of units (often from a pre-production lot) are subjected to a single highly accelerated stress relative to normal use. If no (or, sufficiently few) units fail at this high stress level, some might claim that a certain level of reliability has been demonstrated (relative to normal use conditions). Underlying this claim are assumptions regarding the level of knowledge associated with the relationship between the stress level and the probability of failure. The primary purpose of this document is to discuss (from a statistical perspective) the efficacy of using accelerated life testing protocols (and, in particular, "highly accelerated" protocols) to make quantitative inferences concerning the performance of a product (e.g., reliability) when in fact there is lack-of-knowledge and uncertainty concerning the

 15. TWO-CHANNEL DIELECTRIC WAKE FIELD ACCELERATOR

  SciTech Connect

  Jay L. Hirshfield

  2012-05-30

  Experimental results are reported for test beam acceleration and deflection in a two-channel, cm-scale, rectangular dielectric-lined wakefield accelerator structure energized by a 14-MeV drive beam. The dominant waveguide mode of the structure is at {approx}30 GHz, and the structure is configured to exhibit a high transformer ratio ({approx}12:1). Accelerated bunches in the narrow secondary channel of the structure are continuously energized via Cherenkov radiation that is emitted by a drive bunch moving in the wider primary channel. Observed energy gains and losses, transverse deflections, and changes in the test bunch charge distribution compare favorably with predictions of theory.

 16. Relativistic klystron research for high gradient accelerators

  SciTech Connect

  Allen, M.A.; Callin, R.S.; Deruyter, H.; Eppley, K.R.; Fowkes, W.R.; Herrmannsfeldt, W.B.; Higo, T.; Hoag, H.A.; Lavine, T.L.; Lee, T.G.

  1988-06-01

  Relativistic klystrons are being developed as a power source for high gradient accelerator applications which include large linear electron--positron colliders, compact accelerators, and FEL sources. We have attained 200MW peak power at 11.4 GHz from a relativistic klystron, and 140 MV/m longitudinal gradient in a short 11.4 GHz accelerator section. We report here on the design of our first klystrons, the results of our experiments so far, and some of our plans for the near future. 5 refs., 7 figs.

 17. Recirculating Linear Accelerators for Future Muon Facilities

  SciTech Connect

  S.A. Bogacz, K.B.Beard, R.P. Johnson

  2010-05-01

  Neutrino Factories (NF) and Muon Colliders (MC) require rapid acceleration of short-lived muons to multi-GeV and TeV energies. A Recirculating Linear Accelerator (RLA) that uses superconducting RF structures can provide exceptionally fast and economical acceleration to the extent that the focusing range of the RLA quadrupoles allows each muon to pass several times through each high-gradient cavity. A new concept of rapidly changing the strength of the RLA focusing quadrupoles as the muons gain energy is being developed to increase the number of passes that each muon will make in the RF cavities, leading to greater cost effectiveness.

 18. Recent status of superconductors for accelerator magnets

  SciTech Connect

  Greene, A.F.

  1992-01-01

  A survey is given of superconductor wire and cable which has been or will be used for construction of dipole magnets for all of the large European and US superconducting accelerator rings. Included is a simplified view of the construction methods and operating requirements of an accelerator dipole magnet, with emphasis on required superconductor performance. The methods of fabricating Nb-Ti superconductors are described, including the critical parameters and materials requirements. The superconductor performance requirements are summarized in an effort to relate why these are important to accelerator designers. Some of the recently observed time dependent effects are covered briefly.

 19. Recent status of superconductors for accelerator magnets

  SciTech Connect

  Greene, A.F.

  1992-10-01

  A survey is given of superconductor wire and cable which has been or will be used for construction of dipole magnets for all of the large European and US superconducting accelerator rings. Included is a simplified view of the construction methods and operating requirements of an accelerator dipole magnet, with emphasis on required superconductor performance. The methods of fabricating Nb-Ti superconductors are described, including the critical parameters and materials requirements. The superconductor performance requirements are summarized in an effort to relate why these are important to accelerator designers. Some of the recently observed time dependent effects are covered briefly.

 20. Laser wakefield acceleration of polarized electron beams

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Pugacheva, D. V.; Andreev, N. E.; Cros, B.

  2016-11-01

  The acceleration of highly polarized electron beams are widely used in state-of-the-art high-energy physics experiments. In this work, a model for investigation of polarization dynamics of electron beams in the laser-plasma accelerator depending on the initial energy of electrons was developed and tested. To obtain the evolution of the trajectory and momentum of the electron for modeling its acceleration the wakefield structure was determined. The spin precession of the beam electron was described by Thomas-Bargman-Michel-Telegdi equations. The evolution of the electron beam polarization was investigated for zero-emittance beams with zero-energy spread.