Science.gov

Sample records for accelerator analiza danych

 1. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  ędzy badanymi zmiennymi wektora X. Współczynniki korelacji liniowej są wyznaczane dla par zmiennych losowych całkowicie niezależnie od pozostałych zmiennych. Cząstkowe współczynniki korelacji liniowej wyznaczane są w oparciu o macierz współczynniki korelacji liniowej z uwzględnieniem roli pozostałych zmiennych w rozważanym równaniu regresji liniowej. W przypadku analizy trzech zmiennych losowych, z których jedna jest traktowana jako zmienna zależna a dwie pozostałe jako niezależne sprowadza się to do wyznaczania współczynników korelacji dla zrzutowanych punktów równolegle do płaszczyzny regresji na ściany układu współrzędnych. Pozwala to wyznaczyć hierarchię (siłę wpływu) zależności zmiennych w rozpatrywanym układzie. Na analizie macierzy współczynników korelacji liniowej oparta jest analiza czynnikowa, która pozwala pogrupować występujące zmienne w tzw. czynniki, które reprezentują połączone wpływy zmiennych na rezultaty rozpatrywanych procesów, czyli przeprowadzić pewną klasyfikację zmiennych. W klasyfikacji typów węgli wyróżnia się wiele typów, z umownym podziałem na węgle energetyczne i koksujące. Dane dotyczące węgla są traktowane zwykle jako niezależne wielkości, przy czym takie podejście nie zawsze jest właściwe. Autorzy zaproponowali nowe rozwiązania w tym zakresie i dokonali wielowymiarowej analizy trzech wybranych typów węgla o różnych właściwościach (węgle typu 31, 34.2 oraz 35), które pochodziły z trzech różnych kopalń zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Obiektem badań w każdej z tych kopalń był tzw. węgiel surowy, nie poddawany procesom przeróbczym. Dla każdego z węgli dokonano szczegółowej analizy wybranych siedmiu cech, opisujących jego właściwości, których przykładowe wyniki zostały zaprezentowane w tabelach 1-3. Aby dokonać adekwatnej i dokładnej analizy statystycznej zebranych danych konieczna jest wielowymiarowa analiza wybranych cech

 2. Analysis of accuracy airborne, terrestrial and mobile laser scanning data as an introduction to their integration). (Polish Title: Analiza dokładności przestrzennej danych z lotniczego, naziemnego i mobilnego skaningu laserowego jako wstęp do ich integracji)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Warchoł, A.

  2013-12-01

  The following article presents an analysis of accuracy three point clouds (airborne, terrestrial and mobile) obtained for the same area. The study was conducted separately for the coordinates (X, Y) - examining the location of buildings vertex and separately for the coordinate (Z) - comparing models built on each of the clouds. As a baseline measurement for both analyzes (X, Y and Z), the total station measurement was taken.

 3. Linear Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sidorin, Anatoly

  2010-01-01

  In linear accelerators the particles are accelerated by either electrostatic fields or oscillating Radio Frequency (RF) fields. Accordingly the linear accelerators are divided in three large groups: electrostatic, induction and RF accelerators. Overview of the different types of accelerators is given. Stability of longitudinal and transverse motion in the RF linear accelerators is briefly discussed. The methods of beam focusing in linacs are described.

 4. Linear Accelerators

  SciTech Connect

  Sidorin, Anatoly

  2010-01-05

  In linear accelerators the particles are accelerated by either electrostatic fields or oscillating Radio Frequency (RF) fields. Accordingly the linear accelerators are divided in three large groups: electrostatic, induction and RF accelerators. Overview of the different types of accelerators is given. Stability of longitudinal and transverse motion in the RF linear accelerators is briefly discussed. The methods of beam focusing in linacs are described.

 5. Can Accelerators Accelerate Learning?

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Santos, A. C. F.; Fonseca, P.; Coelho, L. F. S.

  2009-03-01

  The 'Young Talented' education program developed by the Brazilian State Funding Agency (FAPERJ) [1] makes it possible for high-schools students from public high schools to perform activities in scientific laboratories. In the Atomic and Molecular Physics Laboratory at Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), the students are confronted with modern research tools like the 1.7 MV ion accelerator. Being a user-friendly machine, the accelerator is easily manageable by the students, who can perform simple hands-on activities, stimulating interest in physics, and getting the students close to modern laboratory techniques.

 6. Can Accelerators Accelerate Learning?

  SciTech Connect

  Santos, A. C. F.; Fonseca, P.; Coelho, L. F. S.

  2009-03-10

  The 'Young Talented' education program developed by the Brazilian State Funding Agency (FAPERJ)[1] makes it possible for high-schools students from public high schools to perform activities in scientific laboratories. In the Atomic and Molecular Physics Laboratory at Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), the students are confronted with modern research tools like the 1.7 MV ion accelerator. Being a user-friendly machine, the accelerator is easily manageable by the students, who can perform simple hands-on activities, stimulating interest in physics, and getting the students close to modern laboratory techniques.

 7. PARTICLE ACCELERATOR

  DOEpatents

  Teng, L.C.

  1960-01-19

  ABS>A combination of two accelerators, a cyclotron and a ring-shaped accelerator which has a portion disposed tangentially to the cyclotron, is described. Means are provided to transfer particles from the cyclotron to the ring accelerator including a magnetic deflector within the cyclotron, a magnetic shield between the ring accelerator and the cyclotron, and a magnetic inflector within the ring accelerator.

 8. Future accelerators (?)

  SciTech Connect

  John Womersley

  2003-08-21

  I describe the future accelerator facilities that are currently foreseen for electroweak scale physics, neutrino physics, and nuclear structure. I will explore the physics justification for these machines, and suggest how the case for future accelerators can be made.

 9. Reliability Analysis of Drilling Operation in Open Pit Mines / Analiza niezawodności urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalniach odkrywkowych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rahimdel, M. J.; Ataei, M.; Kakaei, R.; Hoseinie, S. H.

  2013-06-01

  Considering the high investment and operation costs, reliability analysis of mining machineries is essential to achieve a lean operation and to prevent the unwanted stoppages. In open pit mining, drilling, as the initial stage of the exploitation operations, has a significant role in the other stages. Failure of drilling machines causes total delay in blasting operation. In this paper, the reliability of drilling operation has been analyzed using the Markov method. The failure and operation data of four heavy rotary drilling machines in Sarcheshme copper mine in Iran have been used as a case study. Failure rate and repair rate of all machines have been calculated using available data. Then, 16 possible operation states have been defined and the probability of being of drilling fleet in each of the states was calculated using Markov theory. The results showed that there was 77.2% probability that all machines in fleet were in operational condition. It means that, considering 360 working days per year, drilling operation will be in a reliable condition in 277.92 days. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów inwestycyjnych a także eksploatacyjnych, przeprowadzenie analizy niezawodności maszyn i urządzeń górniczych jest sprawą kluczową dla zapewnienia sprawnego działania i dla wyeliminowania niepożądanych przestojów. W kopalniach odkrywkowych prace wiertnicze prowadzone w początkowych etapach eksploatacji mają ogromne znaczenie również w późniejszych fazach działalności przedsięwzięcia. Awaria urządzeń wiertniczych powoduje opóźnienia przy pracach strzałowych. W pracy tej przeanalizowano niezawodność urządzeń wiertniczych w oparciu o metodę Markowa. Jako studium przypadku wykorzystano dane zebrane w trakcie eksploatacji i awarii czterech obrotowych urządzeń wiertniczych wykorzystywanych w kopalni rud miedzi Sarcheshme w Iranie. Awaryjność maszyn i zakres oraz częstość napraw obliczono na podstawie dostępnych danych. Zdefiniowano 16

 10. Radical Acceleration

  ERIC Educational Resources Information Center

  Gross, Miraca U. M.; Van Vliet, Helen E.

  2005-01-01

  Research has found that teachers' objections to accelerating gifted students are mainly based on a fear that acceleration will lead to social or emotional damage. Ironically, it is the academic and emotional maturity which characterizes intellectually gifted students, coupled with their high levels of academic achievement, which makes them such…

 11. RECIRCULATING ACCELERATION

  SciTech Connect

  BERG,J.S.; GARREN,A.A.; JOHNSTONE,C.

  2000-04-07

  This paper compares various types of recirculating accelerators, outlining the advantages and disadvantages of various approaches. The accelerators are characterized according to the types of arcs they use: whether there is a single arc for the entire recirculator or there are multiple arcs, and whether the arc(s) are isochronous or non-isochronous.

 12. LINEAR ACCELERATOR

  DOEpatents

  Colgate, S.A.

  1958-05-27

  An improvement is presented in linear accelerators for charged particles with respect to the stable focusing of the particle beam. The improvement consists of providing a radial electric field transverse to the accelerating electric fields and angularly introducing the beam of particles in the field. The results of the foregoing is to achieve a beam which spirals about the axis of the acceleration path. The combination of the electric fields and angular motion of the particles cooperate to provide a stable and focused particle beam.

 13. Wakefield accelerators

  SciTech Connect

  Simpson, J.D.

  1990-01-01

  The search for new methods to accelerate particle beams to high energy using high gradients has resulted in a number of candidate schemes. One of these, wakefield acceleration, has been the subject of considerable R D in recent years. This effort has resulted in successful proof of principle experiments and in increased understanding of many of the practical aspects of the technique. Some wakefield basics plus the status of existing and proposed experimental work is discussed, along with speculations on the future of wake field acceleration. 10 refs., 6 figs.

 14. ION ACCELERATOR

  DOEpatents

  Bell, J.S.

  1959-09-15

  An arrangement for the drift tubes in a linear accelerator is described whereby each drift tube acts to shield the particles from the influence of the accelerating field and focuses the particles passing through the tube. In one embodiment the drift tube is splii longitudinally into quadrants supported along the axis of the accelerator by webs from a yoke, the quadrants. webs, and yoke being of magnetic material. A magnetic focusing action is produced by energizing a winding on each web to set up a magnetic field between adjacent quadrants. In the other embodiment the quadrants are electrically insulated from each other and have opposite polarity voltages on adjacent quadrants to provide an electric focusing fleld for the particles, with the quadrants spaced sufficienily close enough to shield the particles within the tube from the accelerating electric field.

 15. Acceleration switch

  DOEpatents

  Abbin, J.P. Jr.; Devaney, H.F.; Hake, L.W.

  1979-08-29

  The disclosure relates to an improved integrating acceleration switch of the type having a mass suspended within a fluid filled chamber, with the motion of the mass initially opposed by a spring and subsequently not so opposed.

 16. Acceleration switch

  DOEpatents

  Abbin, Jr., Joseph P.; Devaney, Howard F.; Hake, Lewis W.

  1982-08-17

  The disclosure relates to an improved integrating acceleration switch of the type having a mass suspended within a fluid filled chamber, with the motion of the mass initially opposed by a spring and subsequently not so opposed.

 17. LINEAR ACCELERATOR

  DOEpatents

  Christofilos, N.C.; Polk, I.J.

  1959-02-17

  Improvements in linear particle accelerators are described. A drift tube system for a linear ion accelerator reduces gap capacity between adjacent drift tube ends. This is accomplished by reducing the ratio of the diameter of the drift tube to the diameter of the resonant cavity. Concentration of magnetic field intensity at the longitudinal midpoint of the external sunface of each drift tube is reduced by increasing the external drift tube diameter at the longitudinal center region.

 18. Acceleration Studies

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Rogers, Melissa J. B.

  1993-01-01

  Work to support the NASA MSFC Acceleration Characterization and Analysis Project (ACAP) was performed. Four tasks (analysis development, analysis research, analysis documentation, and acceleration analysis) were addressed by parallel projects. Work concentrated on preparation for and implementation of near real-time SAMS data analysis during the USMP-1 mission. User support documents and case specific software documentation and tutorials were developed. Information and results were presented to microgravity users. ACAP computer facilities need to be fully implemented and networked, data resources must be cataloged and accessible, future microgravity missions must be coordinated, and continued Orbiter characterization is necessary.

 19. Accelerated Achievement

  ERIC Educational Resources Information Center

  Ford, William J.

  2010-01-01

  This article focuses on the accelerated associate degree program at Ivy Tech Community College (Indiana) in which low-income students will receive an associate degree in one year. The three-year pilot program is funded by a $2.3 million grant from the Lumina Foundation for Education in Indianapolis and a $270,000 grant from the Indiana Commission…

 20. Particle acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Vlahos, L.; Machado, M. E.; Ramaty, R.; Murphy, R. J.; Alissandrakis, C.; Bai, T.; Batchelor, D.; Benz, A. O.; Chupp, E.; Ellison, D.

  1986-01-01

  Data is compiled from Solar Maximum Mission and Hinothori satellites, particle detectors in several satellites, ground based instruments, and balloon flights in order to answer fundamental questions relating to: (1) the requirements for the coronal magnetic field structure in the vicinity of the energization source; (2) the height (above the photosphere) of the energization source; (3) the time of energization; (4) transistion between coronal heating and flares; (5) evidence for purely thermal, purely nonthermal and hybrid type flares; (6) the time characteristics of the energization source; (7) whether every flare accelerates protons; (8) the location of the interaction site of the ions and relativistic electrons; (9) the energy spectra for ions and relativistic electrons; (10) the relationship between particles at the Sun and interplanetary space; (11) evidence for more than one acceleration mechanism; (12) whether there is single mechanism that will accelerate particles to all energies and also heat the plasma; and (13) how fast the existing mechanisms accelerate electrons up to several MeV and ions to 1 GeV.

 1. ACCELERATION INTEGRATOR

  DOEpatents

  Pope, K.E.

  1958-01-01

  This patent relates to an improved acceleration integrator and more particularly to apparatus of this nature which is gyrostabilized. The device may be used to sense the attainment by an airborne vehicle of a predetermined velocitv or distance along a given vector path. In its broad aspects, the acceleration integrator utilizes a magnetized element rotatable driven by a synchronous motor and having a cylin drical flux gap and a restrained eddy- current drag cap deposed to move into the gap. The angular velocity imparted to the rotatable cap shaft is transmitted in a positive manner to the magnetized element through a servo feedback loop. The resultant angular velocity of tae cap is proportional to the acceleration of the housing in this manner and means may be used to measure the velocity and operate switches at a pre-set magnitude. To make the above-described dcvice sensitive to acceleration in only one direction the magnetized element forms the spinning inertia element of a free gyroscope, and the outer housing functions as a gimbal of a gyroscope.

 2. Plasma accelerator

  DOEpatents

  Wang, Zhehui; Barnes, Cris W.

  2002-01-01

  There has been invented an apparatus for acceleration of a plasma having coaxially positioned, constant diameter, cylindrical electrodes which are modified to converge (for a positive polarity inner electrode and a negatively charged outer electrode) at the plasma output end of the annulus between the electrodes to achieve improved particle flux per unit of power.

 3. Accelerated Achievement

  ERIC Educational Resources Information Center

  Ford, William J.

  2010-01-01

  This article focuses on the accelerated associate degree program at Ivy Tech Community College (Indiana) in which low-income students will receive an associate degree in one year. The three-year pilot program is funded by a $2.3 million grant from the Lumina Foundation for Education in Indianapolis and a $270,000 grant from the Indiana Commission…

 4. Particle Accelerators in China

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zhang, Chuang; Fang, Shouxian

  As the special machines that can accelerate charged particle beams to high energy by using electromagnetic fields, particle accelerators have been widely applied in scientific research and various areas of society. The development of particle accelerators in China started in the early 1950s. After a brief review of the history of accelerators, this article describes in the following sections: particle colliders, heavy-ion accelerators, high-intensity proton accelerators, accelerator-based light sources, pulsed power accelerators, small scale accelerators, accelerators for applications, accelerator technology development and advanced accelerator concepts. The prospects of particle accelerators in China are also presented.

 5. Compact accelerator

  DOEpatents

  Caporaso, George J.; Sampayan, Stephen E.; Kirbie, Hugh C.

  2007-02-06

  A compact linear accelerator having at least one strip-shaped Blumlein module which guides a propagating wavefront between first and second ends and controls the output pulse at the second end. Each Blumlein module has first, second, and third planar conductor strips, with a first dielectric strip between the first and second conductor strips, and a second dielectric strip between the second and third conductor strips. Additionally, the compact linear accelerator includes a high voltage power supply connected to charge the second conductor strip to a high potential, and a switch for switching the high potential in the second conductor strip to at least one of the first and third conductor strips so as to initiate a propagating reverse polarity wavefront(s) in the corresponding dielectric strip(s).

 6. MUON ACCELERATION

  SciTech Connect

  BERG,S.J.

  2003-11-18

  One of the major motivations driving recent interest in FFAGs is their use for the cost-effective acceleration of muons. This paper summarizes the progress in this area that was achieved leading up to and at the FFAG workshop at KEK from July 7-12, 2003. Much of the relevant background and references are also given here, to give a context to the progress we have made.

 7. BICEP's acceleration

  SciTech Connect

  Contaldi, Carlo R.

  2014-10-01

  The recent Bicep2 [1] detection of, what is claimed to be primordial B-modes, opens up the possibility of constraining not only the energy scale of inflation but also the detailed acceleration history that occurred during inflation. In turn this can be used to determine the shape of the inflaton potential V(φ) for the first time — if a single, scalar inflaton is assumed to be driving the acceleration. We carry out a Monte Carlo exploration of inflationary trajectories given the current data. Using this method we obtain a posterior distribution of possible acceleration profiles ε(N) as a function of e-fold N and derived posterior distributions of the primordial power spectrum P(k) and potential V(φ). We find that the Bicep2 result, in combination with Planck measurements of total intensity Cosmic Microwave Background (CMB) anisotropies, induces a significant feature in the scalar primordial spectrum at scales k∼ 10{sup -3} Mpc {sup -1}. This is in agreement with a previous detection of a suppression in the scalar power [2].

 8. Laser acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Tajima, T.; Nakajima, K.; Mourou, G.

  2017-02-01

  The fundamental idea of Laser Wakefield Acceleration (LWFA) is reviewed. An ultrafast intense laser pulse drives coherent wakefield with a relativistic amplitude robustly supported by the plasma. While the large amplitude of wakefields involves collective resonant oscillations of the eigenmode of the entire plasma electrons, the wake phase velocity ˜ c and ultrafastness of the laser pulse introduce the wake stability and rigidity. A large number of worldwide experiments show a rapid progress of this concept realization toward both the high-energy accelerator prospect and broad applications. The strong interest in this has been spurring and stimulating novel laser technologies, including the Chirped Pulse Amplification, the Thin Film Compression, the Coherent Amplification Network, and the Relativistic Mirror Compression. These in turn have created a conglomerate of novel science and technology with LWFA to form a new genre of high field science with many parameters of merit in this field increasing exponentially lately. This science has triggered a number of worldwide research centers and initiatives. Associated physics of ion acceleration, X-ray generation, and astrophysical processes of ultrahigh energy cosmic rays are reviewed. Applications such as X-ray free electron laser, cancer therapy, and radioisotope production etc. are considered. A new avenue of LWFA using nanomaterials is also emerging.

 9. Advanced concepts for acceleration

  SciTech Connect

  Keefe, D.

  1986-07-01

  Selected examples of advanced accelerator concepts are reviewed. Such plasma accelerators as plasma beat wave accelerator, plasma wake field accelerator, and plasma grating accelerator are discussed particularly as examples of concepts for accelerating relativistic electrons or positrons. Also covered are the pulsed electron-beam, pulsed laser accelerator, inverse Cherenkov accelerator, inverse free-electron laser, switched radial-line accelerators, and two-beam accelerator. Advanced concepts for ion acceleration discussed include the electron ring accelerator, excitation of waves on intense electron beams, and two-wave combinations. (LEW)

 10. Accelerators and the Accelerator Community

  SciTech Connect

  Malamud, Ernest; Sessler, Andrew

  2008-06-01

  In this paper, standing back--looking from afar--and adopting a historical perspective, the field of accelerator science is examined. How it grew, what are the forces that made it what it is, where it is now, and what it is likely to be in the future are the subjects explored. Clearly, a great deal of personal opinion is invoked in this process.

 11. Impact accelerations

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Vongierke, H. E.; Brinkley, J. W.

  1975-01-01

  The degree to which impact acceleration is an important factor in space flight environments depends primarily upon the technology of capsule landing deceleration and the weight permissible for the associated hardware: parachutes or deceleration rockets, inflatable air bags, or other impact attenuation systems. The problem most specific to space medicine is the potential change of impact tolerance due to reduced bone mass and muscle strength caused by prolonged weightlessness and physical inactivity. Impact hazards, tolerance limits, and human impact tolerance related to space missions are described.

 12. Finding the Best-Fit Polynomial Approximation in Evaluating Drill Data: the Application of a Generalized Inverse Matrix / Poszukiwanie Najlepszej ZGODNOŚCI W PRZYBLIŻENIU Wielomianowym Wykorzystanej do Oceny Danych Z ODWIERTÓW - Zastosowanie UOGÓLNIONEJ Macierzy Odwrotnej

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Karakus, Dogan

  2013-12-01

  najlepszej zgodności przechodząca przez zmienne losowe wyrażana jest właśnie poprzez przybliżenie wielomianowe. W geofizyce, gdzie liczba próbek losowych jest zazwyczaj bardzo wysoka, wiarygodne rozwiązania uzyskać można jedynie przy wykorzystaniu wielomianów wyższych stopni. Określenie współczynników w tego typu wielomia nach jest skomplikowaną procedurą obliczeniową. W pracy tej poszukiwane współczynniki wielomianu wyższych stopni obliczono przy zastosowaniu metody uogólnionej macierzy odwrotnej. Opracowano odpowiedni algorytm komputerowy do obliczania stopnia wielomianu, zapewniający najlepszą regresję pomiędzy wartościami otrzymanymi z rozwiązań bazujących na wielomianach różnych stopni i losowymi danymi z obserwacji, o znanych wartościach. Rozwiązanie to przetestowano z użyciem danych uzyskanych z zastosowań praktycznych. W tym zastosowaniu użyto danych o wartości opałowej pochodzących z 83 odwiertów wykonanych w zagłębiu węglowym w południowo- zachodniej Turcji, wyniki obliczeń przedyskutowano w kontekście zagadnień uwzględnionych w niniejszej pracy.

 13. Application of Multidimensional Data Visualization by Means of Self-Organizing Kohonen Maps to Evaluate Classification Possibilities of Various Coal Types / Zastosowanie Wizualizacji Wielowymiarowych Danych Za Pomocą Sieci Kohonena Do Oceny Możliwości Klasyfikacji Różnych Typów Węgla

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jamróz, Dariusz; Niedoba, Tomasz

  2015-03-01

  Multidimensional data visualization methods are a modern tool allowing to classify some analysed objects. In the case of grained materials e.g. coal, many characteristics have an influence on the material quality. The paper presents the possibility of applying visualization techniques for coal type identification and determination of significant differences between various types of coal. To achieve this purpose, the method of Kohonen maps was applied by means of which three types of coal - 31, 34.2 and 35 (according to Polish classification of coal types) were investigated. It was stated that the applied methodology allows to identify certain coal types efficiently and can be used as a qualitative criterion for grained materials. Metody wizualizacji wielowymiarowych danych są nowoczesnym narzędziem umożliwającym klasyfikację analizowanych obiektów, którymi mogą być różnego typu dane opisujące wybrane zjawisko lub materiał. W przypadku materiałów uziarnionych, jakim jest np. węgiel, wiele cech ma wpływ na jakość materiału, tj. np. gęstość, wielkość ziaren, ciepło spalania, zawartość popiołu, zawartość siarki itp. Na potrzeby artykułu przeprowadzono rozdział węgli z trzech wybranych kopalni węgla kamiennego, zlokalizowanych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Każda z tych kopalni pracuje na innego typu węglu. W tym przypadku były to węgle o typach 31, 34.2 oraz 35 (według polskiej klasyfikacji typów węgla). Najpierw, materiał został podzielony na klasy ziarnowe a następnie za pomocą rozdziale w cieczy ciężkiej (roztwór chlorku cynku) na frakcje gęstościowe. Dla tak przygotowanego materiału przeprowadzono następnie analizy chemiczne mające na celu określenie takich parametrów, jak zawartość siarki, zawartość popiołu, zawartość części lotnych, ciepło spalania oraz wilgotność analityczną. W ten sposób, dla każdej klaso-frakcji uzyskano bogate charakterystyki badanego

 14. Accelerator system and method of accelerating particles

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Wirz, Richard E. (Inventor)

  2010-01-01

  An accelerator system and method that utilize dust as the primary mass flux for generating thrust are provided. The accelerator system can include an accelerator capable of operating in a self-neutralizing mode and having a discharge chamber and at least one ionizer capable of charging dust particles. The system can also include a dust particle feeder that is capable of introducing the dust particles into the accelerator. By applying a pulsed positive and negative charge voltage to the accelerator, the charged dust particles can be accelerated thereby generating thrust and neutralizing the accelerator system.

 15. Acceleration modules in linear induction accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wang, Shao-Heng; Deng, Jian-Jun

  2014-05-01

  The Linear Induction Accelerator (LIA) is a unique type of accelerator that is capable of accelerating kilo-Ampere charged particle current to tens of MeV energy. The present development of LIA in MHz bursting mode and the successful application into a synchrotron have broadened LIA's usage scope. Although the transformer model is widely used to explain the acceleration mechanism of LIAs, it is not appropriate to consider the induction electric field as the field which accelerates charged particles for many modern LIAs. We have examined the transition of the magnetic cores' functions during the LIA acceleration modules' evolution, distinguished transformer type and transmission line type LIA acceleration modules, and re-considered several related issues based on transmission line type LIA acceleration module. This clarified understanding should help in the further development and design of LIA acceleration modules.

 16. Progress on plasma accelerators

  SciTech Connect

  Chen, P.

  1986-05-01

  Several plasma accelerator concepts are reviewed, with emphasis on the Plasma Beat Wave Accelerator (PBWA) and the Plasma Wake Field Accelerator (PWFA). Various accelerator physics issues regarding these schemes are discussed, and numerical examples on laboratory scale experiments are given. The efficiency of plasma accelerators is then revealed with suggestions on improvements. Sources that cause emittance growth are discussed briefly.

 17. ACCELERATION AND THE GIFTED.

  ERIC Educational Resources Information Center

  GIBSON, ARTHUR R.; STEPHANS, THOMAS M.

  ACCELERATION OF PUPILS AND SUBJECTS IS CONSIDERED A MEANS OF EDUCATING THE ACADEMICALLY GIFTED STUDENT. FIVE INTRODUCTORY ARTICLES PROVIDE A FRAMEWORK FOR THINKING ABOUT ACCELERATION. FIVE PROJECT REPORTS OF ACCELERATED PROGRAMS IN OHIO ARE INCLUDED. ACCELERATION IS NOW BEING REGARDED MORE FAVORABLY THAN FORMERLY, BECAUSE METHODS HAVE BEEN…

 18. Future accelerator technology

  SciTech Connect

  Sessler, A.M.

  1986-05-01

  A general discussion is presented of the acceleration of particles. Upon this foundation is built a categorization scheme into which all accelerators can be placed. Special attention is devoted to accelerators which employ a wake-field mechanism and a restricting theorem is examined. It is shown how the theorem may be circumvented. Comments are made on various acceleration schemes.

 19. ACCELERATION AND THE GIFTED.

  ERIC Educational Resources Information Center

  GIBSON, ARTHUR R.; STEPHANS, THOMAS M.

  ACCELERATION OF PUPILS AND SUBJECTS IS CONSIDERED A MEANS OF EDUCATING THE ACADEMICALLY GIFTED STUDENT. FIVE INTRODUCTORY ARTICLES PROVIDE A FRAMEWORK FOR THINKING ABOUT ACCELERATION. FIVE PROJECT REPORTS OF ACCELERATED PROGRAMS IN OHIO ARE INCLUDED. ACCELERATION IS NOW BEING REGARDED MORE FAVORABLY THAN FORMERLY, BECAUSE METHODS HAVE BEEN…

 20. Laser driven ion accelerator

  DOEpatents

  Tajima, Toshiki

  2005-06-14

  A system and method of accelerating ions in an accelerator to optimize the energy produced by a light source. Several parameters may be controlled in constructing a target used in the accelerator system to adjust performance of the accelerator system. These parameters include the material, thickness, geometry and surface of the target.

 1. Laser driven ion accelerator

  DOEpatents

  Tajima, Toshiki

  2006-04-18

  A system and method of accelerating ions in an accelerator to optimize the energy produced by a light source. Several parameters may be controlled in constructing a target used in the accelerator system to adjust performance of the accelerator system. These parameters include the material, thickness, geometry and surface of the target.

 2. Piezoelectric particle accelerator

  DOEpatents

  Kemp, Mark A.; Jongewaard, Erik N.; Haase, Andrew A.; Franzi, Matthew

  2017-08-29

  A particle accelerator is provided that includes a piezoelectric accelerator element, where the piezoelectric accelerator element includes a hollow cylindrical shape, and an input transducer, where the input transducer is disposed to provide an input signal to the piezoelectric accelerator element, where the input signal induces a mechanical excitation of the piezoelectric accelerator element, where the mechanical excitation is capable of generating a piezoelectric electric field proximal to an axis of the cylindrical shape, where the piezoelectric accelerator is configured to accelerate a charged particle longitudinally along the axis of the cylindrical shape according to the piezoelectric electric field.

 3. The direction of acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wilhelm, Thomas; Burde, Jan-Philipp; Lück, Stephan

  2015-11-01

  Acceleration is a physical quantity that is difficult to understand and hence its complexity is often erroneously simplified. Many students think of acceleration as equivalent to velocity, a ˜ v. For others, acceleration is a scalar quantity, which describes the change in speed Δ|v| or Δ|v|/Δt (as opposed to the change in velocity). The main difficulty with the concept of acceleration therefore lies in developing a correct understanding of its direction. The free iOS app AccelVisu supports students in acquiring a correct conception of acceleration by showing acceleration arrows directly at moving objects.

 4. Peak acceleration limiter

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Chapman, C. P.

  1972-01-01

  Device is described that limits accelerations by shutting off shaker table power very rapidly in acceleration tests. Absolute value of accelerometer signal is used to trigger electronic switch which terminates test and sounds alarm.

 5. Improved plasma accelerator

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Cheng, D. Y.

  1971-01-01

  Converging, coaxial accelerator electrode configuration operates in vacuum as plasma gun. Plasma forms by periodic injections of high pressure gas that is ionized by electrical discharges. Deflagration mode of discharge provides acceleration, and converging contours of plasma gun provide focusing.

 6. Linear Accelerator (LINAC)

  MedlinePlus

  ... equipment? How is safety ensured? What is this equipment used for? A linear accelerator (LINAC) is the ... Therapy (SBRT) . top of page How does the equipment work? The linear accelerator uses microwave technology (similar ...

 7. Accelerating Particles with Plasma

  SciTech Connect

  Litos, Michael; Hogan, Mark

  2014-11-05

  Researchers at SLAC explain how they use plasma wakefields to accelerate bunches of electrons to very high energies over only a short distance. Their experiments offer a possible path for the future of particle accelerators.

 8. Linear Accelerator (LINAC)

  MedlinePlus

  ... equipment? How is safety ensured? What is this equipment used for? A linear accelerator (LINAC) is the ... Therapy (SBRT) . top of page How does the equipment work? The linear accelerator uses microwave technology (similar ...

 9. Accelerating Particles with Plasma

  ScienceCinema

  Litos, Michael; Hogan, Mark

  2016-07-12

  Researchers at SLAC explain how they use plasma wakefields to accelerate bunches of electrons to very high energies over only a short distance. Their experiments offer a possible path for the future of particle accelerators.

 10. Accelerator Technology Division

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  1992-04-01

  In fiscal year (FY) 1991, the Accelerator Technology (AT) division continued fulfilling its mission to pursue accelerator science and technology and to develop new accelerator concepts for application to research, defense, energy, industry, and other areas of national interest. This report discusses the following programs: The Ground Test Accelerator Program; APLE Free-Electron Laser Program; Accelerator Transmutation of Waste; JAERI, OMEGA Project, and Intense Neutron Source for Materials Testing; Advanced Free-Electron Laser Initiative; Superconducting Super Collider; The High-Power Microwave Program; (Phi) Factory Collaboration; Neutral Particle Beam Power System Highlights; Accelerator Physics and Special Projects; Magnetic Optics and Beam Diagnostics; Accelerator Design and Engineering; Radio-Frequency Technology; Free-Electron Laser Technology; Accelerator Controls and Automation; Very High-Power Microwave Sources and Effects; and GTA Installation, Commissioning, and Operations.

 11. Accelerators, Colliders, and Snakes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Courant, Ernest D.

  2003-12-01

  The author traces his involvement in the evolution of particle accelerators over the past 50 years. He participated in building the first billion-volt accelerator, the Brookhaven Cosmotron, which led to the introduction of the "strong-focusing" method that has in turn led to the very large accelerators and colliders of the present day. The problems of acceleration of spin-polarized protons are also addressed, with discussions of depolarizing resonances and "Siberian snakes" as a technique for mitigating these resonances.

 12. Acceleration: It's Elementary

  ERIC Educational Resources Information Center

  Willis, Mariam

  2012-01-01

  Acceleration is one tool for providing high-ability students the opportunity to learn something new every day. Some people talk about acceleration as taking a student out of step. In actuality, what one is doing is putting a student in step with the right curriculum. Whole-grade acceleration, also called grade-skipping, usually happens between…

 13. Accelerated test design

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Mcdermott, P. P.

  1980-01-01

  The design of an accelerated life test program for electric batteries is discussed. A number of observations and suggestions on the procedures and objectives for conducting an accelerated life test program are presented. Equations based on nonlinear regression analysis for predicting the accelerated life test parameters are discussed.

 14. Angular Acceleration without Torque?

  ERIC Educational Resources Information Center

  Kaufman, Richard D.

  2012-01-01

  Hardly. Just as Robert Johns qualitatively describes angular acceleration by an internal force in his article "Acceleration Without Force?" here we will extend the discussion to consider angular acceleration by an internal torque. As we will see, this internal torque is due to an internal force acting at a distance from an instantaneous center.

 15. Acceleration: It's Elementary

  ERIC Educational Resources Information Center

  Willis, Mariam

  2012-01-01

  Acceleration is one tool for providing high-ability students the opportunity to learn something new every day. Some people talk about acceleration as taking a student out of step. In actuality, what one is doing is putting a student in step with the right curriculum. Whole-grade acceleration, also called grade-skipping, usually happens between…

 16. Far field acceleration

  SciTech Connect

  Fernow, R.C.

  1995-07-01

  Far fields are propagating electromagnetic waves far from their source, boundary surfaces, and free charges. The general principles governing the acceleration of charged particles by far fields are reviewed. A survey of proposed field configurations is given. The two most important schemes, Inverse Cerenkov acceleration and Inverse free electron laser acceleration, are discussed in detail.

 17. Angular Acceleration without Torque?

  ERIC Educational Resources Information Center

  Kaufman, Richard D.

  2012-01-01

  Hardly. Just as Robert Johns qualitatively describes angular acceleration by an internal force in his article "Acceleration Without Force?" here we will extend the discussion to consider angular acceleration by an internal torque. As we will see, this internal torque is due to an internal force acting at a distance from an instantaneous center.

 18. Compact Plasma Accelerator

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Foster, John E.

  2004-01-01

  A plasma accelerator has been conceived for both material-processing and spacecraft-propulsion applications. This accelerator generates and accelerates ions within a very small volume. Because of its compactness, this accelerator could be nearly ideal for primary or station-keeping propulsion for spacecraft having masses between 1 and 20 kg. Because this accelerator is designed to generate beams of ions having energies between 50 and 200 eV, it could also be used for surface modification or activation of thin films.

 19. Fiber Accelerating Structures

  SciTech Connect

  Hammond, Andrew P.; /Reed Coll. /SLAC

  2010-08-25

  One of the options for future particle accelerators are photonic band gap (PBG) fiber accelerators. PBG fibers are specially designed optical fibers that use lasers to excite an electric field that is used to accelerate electrons. To improve PBG accelerators, the basic parameters of the fiber were tested to maximize defect size and acceleration. Using the program CUDOS, several accelerating modes were found that maximized these parameters for several wavelengths. The design of multiple defects, similar to having closely bound fibers, was studied to find possible coupling or the change of modes. The amount of coupling was found to be dependent on distance separated. For certain distances accelerating coupled modes were found and examined. In addition, several non-periodic fiber structures were examined using CUDOS. The non-periodic fibers produced several interesting results and promised more modes given time to study them in more detail.

 20. High brightness electron accelerator

  DOEpatents

  Sheffield, Richard L.; Carlsten, Bruce E.; Young, Lloyd M.

  1994-01-01

  A compact high brightness linear accelerator is provided for use, e.g., in a free electron laser. The accelerator has a first plurality of acclerating cavities having end walls with four coupling slots for accelerating electrons to high velocities in the absence of quadrupole fields. A second plurality of cavities receives the high velocity electrons for further acceleration, where each of the second cavities has end walls with two coupling slots for acceleration in the absence of dipole fields. The accelerator also includes a first cavity with an extended length to provide for phase matching the electron beam along the accelerating cavities. A solenoid is provided about the photocathode that emits the electons, where the solenoid is configured to provide a substantially uniform magnetic field over the photocathode surface to minimize emittance of the electons as the electrons enter the first cavity.

 1. High brightness electron accelerator

  SciTech Connect

  Sheffield, R.L.; Carlsten, B.E.; Young, L.M.

  1992-12-31

  A compact high brightness linear accelerator is provided for use, e.g., in a free electron laser. The accelerator has a first plurality of acclerating cavities having end walls with four coupling slots for accelerating electrons to high velocities in the absence of quadrupole fields. A second plurality of cavities receives the high velocity electrons for further acceleration, where each of the second cavities has end walls with two coupling slots for acceleration in the absence of dipole fields. The accelerator also includes a first cavity with an extended length to provide for phase matching the electron beam along the accelerating cavities. A solenoid is provided about the photocathode that emits the electrons, where the solenoid is configured to provide a substantially uniform magnetic field over the photocathode surface to minimize emittance of the electrons as the electrons enter the first cavity.

 2. Acceleration in astrophysics

  SciTech Connect

  Colgate, S.A.

  1993-12-31

  The origin of cosmic rays and applicable laboratory experiments are discussed. Some of the problems of shock acceleration for the production of cosmic rays are discussed in the context of astrophysical conditions. These are: The presumed unique explanation of the power law spectrum is shown instead to be a universal property of all lossy accelerators; the extraordinary isotropy of cosmic rays and the limited diffusion distances implied by supernova induced shock acceleration requires a more frequent and space-filling source than supernovae; the near perfect adiabaticity of strong hydromagnetic turbulence necessary for reflecting the accelerated particles each doubling in energy roughly 10{sup 5} to {sup 6} scatterings with negligible energy loss seems most unlikely; the evidence for acceleration due to quasi-parallel heliosphere shocks is weak. There is small evidence for the expected strong hydromagnetic turbulence, and instead, only a small number of particles accelerate after only a few shock traversals; the acceleration of electrons in the same collisionless shock that accelerates ions is difficult to reconcile with the theoretical picture of strong hydromagnetic turbulence that reflects the ions. The hydromagnetic turbulence will appear adiabatic to the electrons at their much higher Larmor frequency and so the electrons should not be scattered incoherently as they must be for acceleration. Therefore the electrons must be accelerated by a different mechanism. This is unsatisfactory, because wherever electrons are accelerated these sites, observed in radio emission, may accelerate ions more favorably. The acceleration is coherent provided the reconnection is coherent, in which case the total flux, as for example of collimated radio sources, predicts single charge accelerated energies much greater than observed.

 3. An introduction to acceleration mechanisms

  SciTech Connect

  Palmer, R.B.

  1987-05-01

  This paper discusses the acceleration of charged particles by electromagnetic fields, i.e., by fields that are produced by the motion of other charged particles driven by some power source. The mechanisms that are discussed include: Ponderamotive Forces, Acceleration, Plasma Beat Wave Acceleration, Inverse Free Electron Laser Acceleration, Inverse Cerenkov Acceleration, Gravity Acceleration, 2D Linac Acceleration and Conventional Iris Loaded Linac Structure Acceleration. (LSP)

 4. Schooling in Times of Acceleration

  ERIC Educational Resources Information Center

  Buddeberg, Magdalena; Hornberg, Sabine

  2017-01-01

  Modern societies are characterised by forms of acceleration, which influence social processes. Sociologist Hartmut Rosa has systematised temporal structures by focusing on three categories of social acceleration: technical acceleration, acceleration of social change, and acceleration of the pace of life. All three processes of acceleration are…

 5. Schooling in Times of Acceleration

  ERIC Educational Resources Information Center

  Buddeberg, Magdalena; Hornberg, Sabine

  2017-01-01

  Modern societies are characterised by forms of acceleration, which influence social processes. Sociologist Hartmut Rosa has systematised temporal structures by focusing on three categories of social acceleration: technical acceleration, acceleration of social change, and acceleration of the pace of life. All three processes of acceleration are…

 6. Leaky Fermi accelerators.

  PubMed

  Shah, Kushal; Gelfreich, Vassili; Rom-Kedar, Vered; Turaev, Dmitry

  2015-06-01

  A Fermi accelerator is a billiard with oscillating walls. A leaky accelerator interacts with an environment of an ideal gas at equilibrium by exchange of particles through a small hole on its boundary. Such interaction may heat the gas: we estimate the net energy flow through the hole under the assumption that the particles inside the billiard do not collide with each other and remain in the accelerator for a sufficiently long time. The heat production is found to depend strongly on the type of Fermi accelerator. An ergodic accelerator, i.e., one that has a single ergodic component, produces a weaker energy flow than a multicomponent accelerator. Specifically, in the ergodic case the energy gain is independent of the hole size, whereas in the multicomponent case the energy flow may be significantly increased by shrinking the hole size.

 7. The Dielectric Wall Accelerator

  SciTech Connect

  Caporaso, George J.; Chen, Yu-Jiuan; Sampayan, Stephen E.

  2009-01-01

  The Dielectric Wall Accelerator (DWA), a class of induction accelerators, employs a novel insulating beam tube to impress a longitudinal electric field on a bunch of charged particles. The surface flashover characteristics of this tube may permit the attainment of accelerating gradients on the order of 100 MV/m for accelerating pulses on the order of a nanosecond in duration. A virtual traveling wave of excitation along the tube is produced at any desired speed by controlling the timing of pulse generating modules that supply a tangential electric field to the tube wall. Because of the ability to control the speed of this virtual wave, the accelerator is capable of handling any charge to mass ratio particle; hence it can be used for electrons, protons and any ion. The accelerator architectures, key technologies and development challenges will be described.

 8. Uniformly accelerated black holes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Letelier, Patricio S.; Oliveira, Samuel R.

  2001-09-01

  The static and stationary C metric are examined in a generic framework and their interpretations studied in some detail, especially those with two event horizons, one for the black hole and another for the acceleration. We find that (i) the spacetime of an accelerated static black hole is plagued by either conical singularities or a lack of smoothness and compactness of the black hole horizon, (ii) by using standard black hole thermodynamics we show that accelerated black holes have a higher Hawking temperature than Unruh temperature of the accelerated frame, and (iii) the usual upper bound on the product of the mass and acceleration parameters (<1/27) is just a coordinate artifact. The main results are extended to accelerated rotating black holes with no significant changes.

 9. Switched Matrix Accelerator

  SciTech Connect

  Whittum, David H

  2000-10-04

  We describe a new concept for a microwave circuit functioning as a charged-particle accelerator at mm-wavelengths, permitting an accelerating gradient higher than conventional passive circuits can withstand consistent with cyclic fatigue. The device provides acceleration for multiple bunches in parallel channels, and permits a short exposure time for the conducting surface of the accelerating cavities. Our analysis includes scalings based on a smooth transmission line model and a complementary treatment with a coupled-cavity simulation. We provide also an electromagnetic design for the accelerating structure, arriving at rough dimensions for a seven-cell accelerator matched to standard waveguide and suitable for bench tests at low power in air at 91.392. GHz. A critical element in the concept is a fast mm-wave switch suitable for operation at high-power, and we present the considerations for implementation in an H-plane tee. We discuss the use of diamond as the photoconductor switch medium.

 10. Optically pulsed electron accelerator

  DOEpatents

  Fraser, J.S.; Sheffield, R.L.

  1985-05-20

  An optically pulsed electron accelerator can be used as an injector for a free electron laser and comprises a pulsed light source, such as a laser, for providing discrete incident light pulses. A photoemissive electron source emits electron bursts having the same duration as the incident light pulses when impinged upon by same. The photoemissive electron source is located on an inside wall of a radiofrequency-powered accelerator cell which accelerates the electron burst emitted by the photoemissive electron source.

 11. Optically pulsed electron accelerator

  DOEpatents

  Fraser, John S.; Sheffield, Richard L.

  1987-01-01

  An optically pulsed electron accelerator can be used as an injector for a free electron laser and comprises a pulsed light source, such as a laser, for providing discrete incident light pulses. A photoemissive electron source emits electron bursts having the same duration as the incident light pulses when impinged upon by same. The photoemissive electron source is located on an inside wall of a radio frequency powered accelerator cell which accelerates the electron burst emitted by the photoemissive electron source.

 12. ACCELERATION RESPONSIVE SWITCH

  DOEpatents

  Chabrek, A.F.; Maxwell, R.L.

  1963-07-01

  An acceleration-responsive device with dual channel capabilities whereby a first circuit is actuated upon attainment of a predetermined maximum acceleration level and when the acceleration drops to a predetermined minimum acceleriltion level another circuit is actuated is described. A fluid-damped sensing mass slidably mounted in a relatively frictionless manner on a shaft through the intermediation of a ball bushing and biased by an adjustable compression spring provides inertially operated means for actuating the circuits. (AEC)

 13. The foxhole accelerating structure

  SciTech Connect

  Fernow, R.C.; Claus, J.

  1992-07-17

  This report examines some properties of a new type of open accelerating structure. It consists of a series of rectangular cavities, which we call foxholes, joined by a beam channel. The power for accelerating the particles comes from an external radiation source and enters the cavities through their open upper surfaces. Analytic and computer calculations are presented showing that the foxhole is a suitable structure for accelerating relativistic electrons.

 14. Accelerator-based BNCT.

  PubMed

  Kreiner, A J; Baldo, M; Bergueiro, J R; Cartelli, D; Castell, W; Thatar Vento, V; Gomez Asoia, J; Mercuri, D; Padulo, J; Suarez Sandin, J C; Erhardt, J; Kesque, J M; Valda, A A; Debray, M E; Somacal, H R; Igarzabal, M; Minsky, D M; Herrera, M S; Capoulat, M E; Gonzalez, S J; del Grosso, M F; Gagetti, L; Suarez Anzorena, M; Gun, M; Carranza, O

  2014-06-01

  The activity in accelerator development for accelerator-based BNCT (AB-BNCT) both worldwide and in Argentina is described. Projects in Russia, UK, Italy, Japan, Israel, and Argentina to develop AB-BNCT around different types of accelerators are briefly presented. In particular, the present status and recent progress of the Argentine project will be reviewed. The topics will cover: intense ion sources, accelerator tubes, transport of intense beams, beam diagnostics, the (9)Be(d,n) reaction as a possible neutron source, Beam Shaping Assemblies (BSA), a treatment room, and treatment planning in realistic cases.

 15. Superconductivity and future accelerators

  SciTech Connect

  Danby, G.T.; Jackson, J.W.

  1983-08-01

  With the absence, thus far, of charged particle beam accelerators, particle accelerators employing accelerating cavities and deflecting magnets applying superconductivity are still being developed. This paper discusses hadron colliders which involve 20 TeV rings with 40 TeV CM energy with an emphasis to obtain maximum GeV/$, which may be crucial for serious consideration of funding. The accelerator design and operating features are discussed with an emphasis placed on the superconducting magnets. Material and labor costs are discussed. A diagram is given which illustrates magnet superconductor requirements, comparing Fe dominated 2.5T with air core cos theta magnets.

 16. Charged particle accelerator grating

  DOEpatents

  Palmer, Robert B.

  1986-01-01

  A readily disposable and replaceable accelerator grating for a relativistic particle accelerator. The grating is formed for a plurality of liquid droplets that are directed in precisely positioned jet streams to periodically dispose rows of droplets along the borders of a predetermined particle beam path. A plurality of lasers are used to direct laser beams into the droplets, at predetermined angles, thereby to excite the droplets to support electromagnetic accelerating resonances on their surfaces. Those resonances operate to accelerate and focus particles moving along the beam path. As the droplets are distorted or destroyed by the incoming radiation, they are replaced at a predetermined frequency by other droplets supplied through the jet streams.

 17. Charged particle accelerator grating

  DOEpatents

  Palmer, Robert B.

  1986-09-02

  A readily disposable and replaceable accelerator grating for a relativistic particle accelerator. The grating is formed for a plurality of liquid droplets that are directed in precisely positioned jet streams to periodically dispose rows of droplets along the borders of a predetermined particle beam path. A plurality of lasers are used to direct laser beams into the droplets, at predetermined angles, thereby to excite the droplets to support electromagnetic accelerating resonances on their surfaces. Those resonances operate to accelerate and focus particles moving along the beam path. As the droplets are distorted or destroyed by the incoming radiation, they are replaced at a predetermined frequency by other droplets supplied through the jet streams.

 18. Particle acceleration in flares

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Benz, Arnold O.; Kosugi, Takeo; Aschwanden, Markus J.; Benka, Steve G.; Chupp, Edward L.; Enome, Shinzo; Garcia, Howard; Holman, Gordon D.; Kurt, Victoria G.; Sakao, Taro

  1994-01-01

  Particle acceleration is intrinsic to the primary energy release in the impulsive phase of solar flares, and we cannot understand flares without understanding acceleration. New observations in soft and hard X-rays, gamma-rays and coherent radio emissions are presented, suggesting flare fragmentation in time and space. X-ray and radio measurements exhibit at least five different time scales in flares. In addition, some new observations of delayed acceleration signatures are also presented. The theory of acceleration by parallel electric fields is used to model the spectral shape and evolution of hard X-rays. The possibility of the appearance of double layers is further investigated.

 19. High Gradient Accelerator Research

  SciTech Connect

  Temkin, Richard

  2016-07-12

  The goal of the MIT program of research on high gradient acceleration is the development of advanced acceleration concepts that lead to a practical and affordable next generation linear collider at the TeV energy level. Other applications, which are more near-term, include accelerators for materials processing; medicine; defense; mining; security; and inspection. The specific goals of the MIT program are: • Pioneering theoretical research on advanced structures for high gradient acceleration, including photonic structures and metamaterial structures; evaluation of the wakefields in these advanced structures • Experimental research to demonstrate the properties of advanced structures both in low-power microwave cold test and high-power, high-gradient test at megawatt power levels • Experimental research on microwave breakdown at high gradient including studies of breakdown phenomena induced by RF electric fields and RF magnetic fields; development of new diagnostics of the breakdown process • Theoretical research on the physics and engineering features of RF vacuum breakdown • Maintaining and improving the Haimson / MIT 17 GHz accelerator, the highest frequency operational accelerator in the world, a unique facility for accelerator research • Providing the Haimson / MIT 17 GHz accelerator facility as a facility for outside users • Active participation in the US DOE program of High Gradient Collaboration, including joint work with SLAC and with Los Alamos National Laboratory; participation of MIT students in research at the national laboratories • Training the next generation of Ph. D. students in the field of accelerator physics.

 20. Particle acceleration in flares

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Benz, Arnold O.; Kosugi, Takeo; Aschwanden, Markus J.; Benka, Steve G.; Chupp, Edward L.; Enome, Shinzo; Garcia, Howard; Holman, Gordon D.; Kurt, Victoria G.; Sakao, Taro

  1994-01-01

  Particle acceleration is intrinsic to the primary energy release in the impulsive phase of solar flares, and we cannot understand flares without understanding acceleration. New observations in soft and hard X-rays, gamma-rays and coherent radio emissions are presented, suggesting flare fragmentation in time and space. X-ray and radio measurements exhibit at least five different time scales in flares. In addition, some new observations of delayed acceleration signatures are also presented. The theory of acceleration by parallel electric fields is used to model the spectral shape and evolution of hard X-rays. The possibility of the appearance of double layers is further investigated.

 1. FFAGS for rapid acceleration

  SciTech Connect

  Carol J. Johnstone and Shane Koscielniak

  2002-09-30

  When large transverse and longitudinal emittances are to be transported through a circular machine, extremely rapid acceleration holds the advantage that the beam becomes immune to nonlinear resonances because there is insufficient time for amplitudes to build up. Uncooled muon beams exhibit large emittances and require fast acceleration to avoid decay losses and would benefit from this style of acceleration. The approach here employs a fixed-field alternating gradient or FFAG magnet structure and a fixed frequency acceleration system. Acceptance is enhanced by the use only of linear lattice elements, and fixed-frequency rf enables the use of cavities with large shunt resistance and quality factor.

 2. Acceleration of polarized protons in circular accelerators

  SciTech Connect

  Courant, E.D.; Ruth, R.D.

  1980-09-12

  The theory of depolarization in circular accelerators is presented. The spin equation is first expressed in terms of the particle orbit and then converted to the equivalent spinor equation. The spinor equation is then solved for three different situations: (1) a beam on a flat top near a resonance, (2) uniform acceleration through an isolated resonance, and (3) a model of a fast resonance jump. Finally, the depolarization coefficient, epsilon, is calculated in terms of properties of the particle orbit and the results are applied to a calculation of depolarization in the AGS.

 3. Scaling FFAG accelerator for muon acceleration

  SciTech Connect

  Lagrange, JB.; Planche, T.; Mori, Y.

  2011-10-06

  Recent developments in scaling fixed field alternating gradient (FFAG) accelerators have opened new ways for lattice design, with straight sections, and insertions like dispersion suppressors. Such principles and matching issues are detailed in this paper. An application of these new concepts is presented to overcome problems in the PRISM project.

 4. Scaling FFAG accelerator for muon acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lagrange, JB.; Planche, T.; Mori, Y.

  2011-10-01

  Recent developments in scaling fixed field alternating gradient (FFAG) accelerators have opened new ways for lattice design, with straight sections, and insertions like dispersion suppressors. Such principles and matching issues are detailed in this paper. An application of these new concepts is presented to overcome problems in the PRISM project.

 5. Angular velocities, angular accelerations, and coriolis accelerations

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Graybiel, A.

  1975-01-01

  Weightlessness, rotating environment, and mathematical analysis of Coriolis acceleration is described for man's biological effective force environments. Effects on the vestibular system are summarized, including the end organs, functional neurology, and input-output relations. Ground-based studies in preparation for space missions are examined, including functional tests, provocative tests, adaptive capacity tests, simulation studies, and antimotion sickness.

 6. Angular velocities, angular accelerations, and coriolis accelerations

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Graybiel, A.

  1975-01-01

  Weightlessness, rotating environment, and mathematical analysis of Coriolis acceleration is described for man's biological effective force environments. Effects on the vestibular system are summarized, including the end organs, functional neurology, and input-output relations. Ground-based studies in preparation for space missions are examined, including functional tests, provocative tests, adaptive capacity tests, simulation studies, and antimotion sickness.

 7. Accelerators (3/5)

  ScienceCinema

  None

  2016-07-12

  1a) Introduction and motivation 1b) History and accelerator types 2) Transverse beam dynamics 3a) Longitudinal beam dynamics 3b) Figure of merit of a synchrotron/collider 3c) Beam control 4) Main limiting factors 5) Technical challenges Prerequisite knowledge: Previous knowledge of accelerators is not required.

 8. KEK digital accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Iwashita, T.; Adachi, T.; Takayama, K.; Leo, K. W.; Arai, T.; Arakida, Y.; Hashimoto, M.; Kadokura, E.; Kawai, M.; Kawakubo, T.; Kubo, Tomio; Koyama, K.; Nakanishi, H.; Okazaki, K.; Okamura, K.; Someya, H.; Takagi, A.; Tokuchi, A.; Wake, M.

  2011-07-01

  The High Energy Accelerator Research Organization KEK digital accelerator (KEK-DA) is a renovation of the KEK 500 MeV booster proton synchrotron, which was shut down in 2006. The existing 40 MeV drift tube linac and rf cavities have been replaced by an electron cyclotron resonance (ECR) ion source embedded in a 200 kV high-voltage terminal and induction acceleration cells, respectively. A DA is, in principle, capable of accelerating any species of ion in all possible charge states. The KEK-DA is characterized by specific accelerator components such as a permanent magnet X-band ECR ion source, a low-energy transport line, an electrostatic injection kicker, an extraction septum magnet operated in air, combined-function main magnets, and an induction acceleration system. The induction acceleration method, integrating modern pulse power technology and state-of-art digital control, is crucial for the rapid-cycle KEK-DA. The key issues of beam dynamics associated with low-energy injection of heavy ions are beam loss caused by electron capture and stripping as results of the interaction with residual gas molecules and the closed orbit distortion resulting from relatively high remanent fields in the bending magnets. Attractive applications of this accelerator in materials and biological sciences are discussed.

 9. Microscale acceleration history discriminators

  DOEpatents

  Polosky, Marc A.; Plummer, David W.

  2002-01-01

  A new class of micromechanical acceleration history discriminators is claimed. These discriminators allow the precise differentiation of a wide range of acceleration-time histories, thereby allowing adaptive events to be triggered in response to the severity (or lack thereof) of an external environment. Such devices have applications in airbag activation, and other safety and surety applications.

 10. Accelerator Science: Why RF?

  SciTech Connect

  Lincoln, Don

  2016-12-21

  Particle accelerators can fire beams of subatomic particles at near the speed of light. The accelerating force is generated using radio frequency technology and a whole lot of interesting features. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains how it all works.

 11. Measuring Model Rocket Acceleration.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Jenkins, Randy A.

  1993-01-01

  Presents an experiment that measures the acceleration and velocity of a model rocket. Lift-off information is transmitted to a computer that creates a graph of the velocity. Discusses the analysis of the computer-generated data and differences between calculated and experimental velocity and acceleration of several rocket types. (MDH)

 12. Induction linear accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Birx, Daniel

  1992-03-01

  Among the family of particle accelerators, the Induction Linear Accelerator is the best suited for the acceleration of high current electron beams. Because the electromagnetic radiation used to accelerate the electron beam is not stored in the cavities but is supplied by transmission lines during the beam pulse it is possible to utilize very low Q (typically<10) structures and very large beam pipes. This combination increases the beam breakup limited maximum currents to of order kiloamperes. The micropulse lengths of these machines are measured in 10's of nanoseconds and duty factors as high as 10-4 have been achieved. Until recently the major problem with these machines has been associated with the pulse power drive. Beam currents of kiloamperes and accelerating potentials of megavolts require peak power drives of gigawatts since no energy is stored in the structure. The marriage of liner accelerator technology and nonlinear magnetic compressors has produced some unique capabilities. It now appears possible to produce electron beams with average currents measured in amperes, peak currents in kiloamperes and gradients exceeding 1 MeV/meter, with power efficiencies approaching 50%. The nonlinear magnetic compression technology has replaced the spark gap drivers used on earlier accelerators with state-of-the-art all-solid-state SCR commutated compression chains. The reliability of these machines is now approaching 1010 shot MTBF. In the following paper we will briefly review the historical development of induction linear accelerators and then discuss the design considerations.

 13. Measuring Model Rocket Acceleration.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Jenkins, Randy A.

  1993-01-01

  Presents an experiment that measures the acceleration and velocity of a model rocket. Lift-off information is transmitted to a computer that creates a graph of the velocity. Discusses the analysis of the computer-generated data and differences between calculated and experimental velocity and acceleration of several rocket types. (MDH)

 14. Accelerators (4/5)

  ScienceCinema

  None

  2016-07-12

  1a) Introduction and motivation 1b) History and accelerator types 2) Transverse beam dynamics 3a) Longitudinal beam dynamics 3b) Figure of merit of a synchrotron/collider 3c) Beam control 4) Main limiting factors 5) Technical challenges Prerequisite knowledge: Previous knowledge of accelerators is not required.

 15. Accelerators (5/5)

  ScienceCinema

  None

  2016-07-12

  1a) Introduction and motivation 1b) History and accelerator types 2) Transverse beam dynamics 3a) Longitudinal beam dynamics 3b) Figure of merit of a synchrotron/collider 3c) Beam control 4) Main limiting factors 5) Technical challenges Prerequisite knowledge: Previous knowledge of accelerators is not required.

 16. Diagnostics for induction accelerators

  SciTech Connect

  Fessenden, T.J.

  1996-04-01

  The induction accelerator was conceived by N. C. Christofilos and first realized as the Astron accelerator that operated at LLNL from the early 1960`s to the end of 1975. This accelerator generated electron beams at energies near 6 MeV with typical currents of 600 Amperes in 400 ns pulses. The Advanced Test Accelerator (ATA) built at Livermore`s Site 300 produced 10,000 Ampere beams with pulse widths of 70 ns at energies approaching 50 MeV. Several other electron and ion induction accelerators have been fabricated at LLNL and LBNL. This paper reviews the principal diagnostics developed through efforts by scientists at both laboratories for measuring the current, position, energy, and emittance of beams generated by these high current, short pulse accelerators. Many of these diagnostics are closely related to those developed for other accelerators. However, the very fast and intense current pulses often require special diagnostic techniques and considerations. The physics and design of the more unique diagnostics developed for electron induction accelerators are presented and discussed in detail.

 17. Particle Acceleration in Jets

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Nishikawa, Ken-Ichi

  2005-01-01

  Nonthermal radiation observed from astrophysical systems containing relativistic jets and shocks, e.g., active galactic nuclei (AGNs), gamma ray burst (GRBs), and Galactic microquasar systems usually have power-law emission spectra. Fermi acceleration is the mechanism usually assumed for the acceleration of particles in astrophysical environments.

 18. Accelerators Beyond The Tevatron?

  SciTech Connect

  Lach, Joseph; /Fermilab

  2010-07-01

  Following the successful operation of the Fermilab superconducting accelerator three new higher energy accelerators were planned. They were the UNK in the Soviet Union, the LHC in Europe, and the SSC in the United States. All were expected to start producing physics about 1995. They did not. Why?

 19. Accelerators Beyond The Tevatron?

  SciTech Connect

  Lach, Joseph

  2010-07-29

  Following the successful operation of the Fermilab superconducting accelerator three new higher energy accelerators were planned. They were the UNK in the Soviet Union, the LHC in Europe, and the SSC in the United States. All were expected to start producing physics about 1995. They did not. Why?.

 20. Accelerators, Beams And Physical Review Special Topics - Accelerators And Beams

  SciTech Connect

  Siemann, R.H.; /SLAC

  2011-10-24

  Accelerator science and technology have evolved as accelerators became larger and important to a broad range of science. Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams was established to serve the accelerator community as a timely, widely circulated, international journal covering the full breadth of accelerators and beams. The history of the journal and the innovations associated with it are reviewed.

 1. The Atomki accelerator center

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Vajda, I.; Fülöp, Zs.; Biri, S.

  2017-06-01

  Particle accelerators are the driving forces of nuclear physics laboratories and MTA Atomki, the Institute for Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences is no exception. The Atomki Accelerator Center (AAC) incorporates several low-energy charged-particle accelerators, offering the possibility of choosing ions with various charge states, energies and beam intensities. Currently, the AAC has six main facilities: a cyclotron (K=20), two Van de Graaff accelerators (1 MV, 5 MV), an ECR ion source, an electromagnetic isotope separator and a 2 MV Tandetron installed in 2015. The accelerators, spanning a range of beam energies from 50 eV to 27 MeV, have been designed for a broad range of research projects and applications in various fields - mainly in nuclear and atomic physics, materials science, environmental research and archaeology. The structure of the laboratory with a short description of the most important topics, education and outreach activities are presented.

 2. Space Acceleration Measurement Systems

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Foster, William

  2000-01-01

  The Space Acceleration Measurement Systems (SAMS) Project develops and deploys the measurement systems for the Acceleration Measurement Program (AMP). At this time there are two types of measurement systems available, quasi-steady and vibratory. Orbital Acceleration Research Experiment (OARE) and Microgravity Acceleration Measurement System (MAMS) are the current quasi-steady systems available. OARE has flown numerous times supporting STS missions. MAMS has been delivered to Kennedy Space Center (KSC) for its deployment on the International Space Station (ISS). Vibratory measurements have been made and will be made by the Space Acceleration Measurement System (SAMS-I) Generation I, Space Acceleration Measurement System Generation II (SAMS-II), and Space Acceleration Measurement System Free Flyer or Generation III (SAMS-FF). SAMS-I supported 21 STS missions and has been retired. SAMS-II will be delivered to KSC to support ISS-6A launch (currently April 19, 2001). SAMS-FF has replaced SAMS-I in support of STS missions and has been deployed on sounding rockets, the KC-135 and ground facilities. SAMS-FF hardware shall be deployed on ISS in the future to provide a more compact solution.

 3. Large electrostatic accelerators

  SciTech Connect

  Jones, C.M.

  1984-01-01

  The increasing importance of energetic heavy ion beams in the study of atomic physics, nuclear physics, and materials science has partially or wholly motivated the construction of a new generation of large electrostatic accelerators designed to operate at terminal potentials of 20 MV or above. In this paper, the author briefly discusses the status of these new accelerators and also discusses several recent technological advances which may be expected to further improve their performance. The paper is divided into four parts: (1) a discussion of the motivation for the construction of large electrostatic accelerators, (2) a description and discussion of several large electrostatic accelerators which have been recently completed or are under construction, (3) a description of several recent innovations which may be expected to improve the performance of large electrostatic accelerators in the future, and (4) a description of an innovative new large electrostatic accelerator whose construction is scheduled to begin next year. Due to time and space constraints, discussion is restricted to consideration of only tandem accelerators.

 4. Ion beam accelerator system

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Aston, Graeme (Inventor)

  1984-01-01

  A system is described that combines geometrical and electrostatic focusing to provide high ion extraction efficiency and good focusing of an accelerated ion beam. The apparatus includes a pair of curved extraction grids (16, 18) with multiple pairs of aligned holes positioned to direct a group of beamlets (20) along converging paths. The extraction grids are closely spaced and maintained at a moderate potential to efficiently extract beamlets of ions and allow them to combine into a single beam (14). An accelerator electrode device (22) downstream from the extraction grids, is at a much lower potential than the grids to accelerate the combined beam.

 5. Ion beam accelerator system

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Aston, G. (Inventor)

  1981-01-01

  A system is described that combines geometrical and electrostatic focusing to provide high ion extraction efficiency and good focusing of an accelerated ion beam. The apparatus includes a pair of curved extraction grids with multiple pairs of aligned holes positioned to direct a group of beamlets along converging paths. The extraction grids are closely spaced and maintained at a moderate potential to efficiently extract beamlets of ions and allow them to combine into a single beam. An accelerator electrode device downstream from the extraction grids is at a much lower potential than the grids to accelerate the combined beam. The application of the system to ion implantation is mentioned.

 6. Vacuum Beat Wave Accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Moore, C. I.; Hafizi, B.; Ting, A.; Burris, H. R.; Sprangle, P.; Esarey, E.; Ganguly, A.; Hirshfield, J. L.

  1997-11-01

  The Vacuum Beat Wave Accelerator (VBWA) is a particle acceleration scheme which uses the non-linear ponderomotive beating of two different frequency laser beams to accelerate electrons. A proof-of-principle experiment to demonstrate the VBWA is underway at the Naval Research Laboratory (NRL). This experiment will use the beating of a 1054 nm and 527 nm laser pulse from the NRL T-cubed laser to generate the beat wave and a 4.5 MeV RF electron gun as the electron source. Simulation results and the experimental design will be presented. The suitability of using axicon or higher order Gaussian laser beams will also be discussed.

 7. CLASHING BEAM PARTICLE ACCELERATOR

  DOEpatents

  Burleigh, R.J.

  1961-04-11

  A charged-particle accelerator of the proton synchrotron class having means for simultaneously accelerating two separate contra-rotating particle beams within a single annular magnet structure is reported. The magnet provides two concentric circular field regions of opposite magnetic polarity with one field region being of slightly less diameter than the other. The accelerator includes a deflector means straddling the two particle orbits and acting to collide the two particle beams after each has been accelerated to a desired energy. The deflector has the further property of returning particles which do not undergo collision to the regular orbits whereby the particles recirculate with the possibility of colliding upon subsequent passages through the deflector.

 8. DIELECTRIC WALL ACCELERATOR TECHNOLOGY

  SciTech Connect

  Sampayan, S; Caporaso, G; Chen, Y; Harris, J; Hawkins, S; Holmes, C; Nelson, S; Poole, B; Rhodes, M; Sanders, D; Sullivan, J; Wang, L; Watson, J

  2007-10-18

  The dielectric wall accelerator (DWA) is a compact pulsed power device where the pulse forming lines, switching, and vacuum wall are integrated into a single compact geometry. For this effort, we initiated a extensive compact pulsed power development program and have pursued the study of switching (gas, oil, laser induced surface flashover and photoconductive), dielectrics (ceramics and nanoparticle composites), pulse forming line topologies (asymmetric and symmetric Blumleins and zero integral pulse forming lines), and multilayered vacuum insulator (HGI) technology. Finally, we fabricated an accelerator cell for test on ETAII (a 5.5 MeV, 2 kA, 70 ns pulsewidth electron beam accelerator). We review our past results and report on the progress of accelerator cell testing.

 9. Accelerator on a Chip

  SciTech Connect

  England, Joel

  2014-06-30

  SLAC's Joel England explains how the same fabrication techniques used for silicon computer microchips allowed their team to create the new laser-driven particle accelerator chips. (SLAC Multimedia Communications)

 10. Charged particle accelerator grating

  DOEpatents

  Palmer, R.B.

  1985-09-09

  A readily disposable and replaceable accelerator grating for a relativistic particle accelerator is described. The grating is formed for a plurality of liquid droplets that are directed in precisely positioned jet streams to periodically dispose rows of droplets along the borders of a predetermined particle beam path. A plurality of lasers are used to direct laser beams onto the droplets, at predetermined angles, thereby to excite the droplets to support electromagnetic accelerating resonances on their surfaces. Those resonances operate to accelerate and focus particles moving along the beam path. As the droplets are distorted or destroyed by the incoming radiation, they are replaced at a predetermined frequency by other droplets supplied through the jet streams.

 11. Principles of Induction Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Briggs*, Richard J.

  The basic concepts involved in induction accelerators are introduced in this chapter. The objective is to provide a foundation for the more detailed coverage of key technology elements and specific applications in the following chapters. A wide variety of induction accelerators are discussed in the following chapters, from the high current linear electron accelerator configurations that have been the main focus of the original developments, to circular configurations like the ion synchrotrons that are the subject of more recent research. The main focus in the present chapter is on the induction module containing the magnetic core that plays the role of a transformer in coupling the pulsed power from the modulator to the charged particle beam. This is the essential common element in all these induction accelerators, and an understanding of the basic processes involved in its operation is the main objective of this chapter. (See [1] for a useful and complementary presentation of the basic principles in induction linacs.)

 12. Wake field acceleration experiments

  SciTech Connect

  Simpson, J.D.

  1988-01-01

  Where and how will wake field acceleration devices find use for other than, possibly, accelerators for high energy physics. I don't know that this can be responsibly answered at this time. What I can do is describe some recent results from an ongoing experimental program at Argonne which support the idea that wake field techniques and devices are potentially important for future accelerators. Perhaps this will spawn expanded interest and even new ideas for the use of this new technology. The Argonne program, and in particular the Advanced Accelerator Test Facility (AATF), has been reported in several fairly recent papers and reports. But because this is a substantially new audience for the subject, I will include a brief review of the program and the facility before describing experiments. 10 refs., 7 figs.

 13. TESLA superconducting accelerating structures

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sekutowicz, J.

  2007-08-01

  Superconducting standing wave structures have been used for charged particle acceleration for almost 40 years. A brief introduction to this application with examples, test procedures and recently achieved results are discussed in this paper.

 14. HEAVY ION LINEAR ACCELERATOR

  DOEpatents

  Van Atta, C.M.; Beringer, R.; Smith, L.

  1959-01-01

  A linear accelerator of heavy ions is described. The basic contributions of the invention consist of a method and apparatus for obtaining high energy particles of an element with an increased charge-to-mass ratio. The method comprises the steps of ionizing the atoms of an element, accelerating the resultant ions to an energy substantially equal to one Mev per nucleon, stripping orbital electrons from the accelerated ions by passing the ions through a curtain of elemental vapor disposed transversely of the path of the ions to provide a second charge-to-mass ratio, and finally accelerating the resultant stripped ions to a final energy of at least ten Mev per nucleon.

 15. Accelerated immunotherapy schedules.

  PubMed

  Calabria, Christopher W

  2013-08-01

  Rush and cluster immunotherapy schedules are accelerated immunotherapy build-up schedules. A cluster immunotherapy schedule involves the patient receiving several allergen injections (generally 2-4) sequentially in a single day of treatment on nonconsecutive days. The maintenance dose is generally reached in 4-8 weeks. In rush immunotherapy protocols, higher doses are administered at 15- to 60-min intervals over a 1- to 3-day period until the maintenance dose is achieved. This review will serve as an update for accelerated immunotherapy schedules. The review will include recent investigations demonstrating the safety of cluster schedules in atopic dermatitis, pediatric patients, and inhalant allergen mixtures and an accelerated protocol utilizing an infusion pump for allergen delivery. There has also been further elucidation on the immunological changes which occur during accelerated immunotherapy. Finally, new studies analyzing systemic reaction risk factors are discussed.

 16. Accelerator on a Chip

  ScienceCinema

  England, Joel

  2016-07-12

  SLAC's Joel England explains how the same fabrication techniques used for silicon computer microchips allowed their team to create the new laser-driven particle accelerator chips. (SLAC Multimedia Communications)

 17. Dielectric assist accelerating structure

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Satoh, D.; Yoshida, M.; Hayashizaki, N.

  2016-01-01

  A higher-order TM02 n mode accelerating structure is proposed based on a novel concept of dielectric loaded rf cavities. This accelerating structure consists of ultralow-loss dielectric cylinders and disks with irises which are periodically arranged in a metallic enclosure. Unlike conventional dielectric loaded accelerating structures, most of the rf power is stored in the vacuum space near the beam axis, leading to a significant reduction of the wall loss, much lower than that of conventional normal-conducting linac structures. This allows us to realize an extremely high quality factor and a very high shunt impedance at room temperature. A simulation of a 5 cell prototype design with an existing alumina ceramic indicates an unloaded quality factor of the accelerating mode over 120 000 and a shunt impedance exceeding 650 M Ω /m at room temperature.

 18. Vibration control in accelerators

  SciTech Connect

  Montag, C.

  2011-01-01

  In the vast majority of accelerator applications, ground vibration amplitudes are well below tolerable magnet jitter amplitudes. In these cases, it is necessary and sufficient to design a rigid magnet support structure that does not amplify ground vibration. Since accelerator beam lines are typically installed at an elevation of 1-2m above ground level, special care has to be taken in order to avoid designing a support structure that acts like an inverted pendulum with a low resonance frequency, resulting in untolerable lateral vibration amplitudes of the accelerator components when excited by either ambient ground motion or vibration sources within the accelerator itself, such as cooling water pumps or helium flow in superconducting magnets. In cases where ground motion amplitudes already exceed the required jiter tolerances, for instance in future linear colliders, passive vibration damping or active stabilization may be considered.

 19. Amps particle accelerator definition study

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Sellen, J. M., Jr.

  1975-01-01

  The Particle Accelerator System of the AMPS (Atmospheric, Magnetospheric, and Plasmas in Space) payload is a series of charged particle accelerators to be flown with the Space Transportation System Shuttle on Spacelab missions. In the configuration presented, the total particle accelerator system consists of an energetic electron beam, an energetic ion accelerator, and both low voltage and high voltage plasma acceleration devices. The Orbiter is illustrated with such a particle accelerator system.

 20. CEBAF Accelerator Achievements

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Chao, Y. C.; Drury, M.; Hovater, C.; Hutton, A.; Krafft, G. A.; Poelker, M.; Reece, C.; Tiefenback, M.

  2011-05-01

  In the past decade, nuclear physics users of Jefferson Lab's Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF) have benefited from accelerator physics advances and machine improvements. As of early 2011, CEBAF operates routinely at 6 GeV, with a 12 GeV upgrade underway. This article reports highlights of CEBAF's scientific and technological evolution in the areas of cryomodule refurbishment, RF control, polarized source development, beam transport for parity experiments, magnets and hysteresis handling, beam breakup, and helium refrigerator operational optimization.

 1. Breakthrough: Fermilab Accelerator Technology

  ScienceCinema

  None

  2016-07-12

  There are more than 30,000 particle accelerators in operation around the world. At Fermilab, scientists are collaborating with other laboratories and industry to optimize the manufacturing processes for a new type of powerful accelerator that uses superconducting niobium cavities. Experimenting with unique polishing materials, a Fermilab team has now developed an efficient and environmentally friendly way of creating cavities that can propel particles with more than 30 million volts per meter.

 2. Rolamite acceleration sensor

  DOEpatents

  Abbin, Joseph P.; Briner, Clifton F.; Martin, Samuel B.

  1993-01-01

  A rolamite acceleration sensor which has a failsafe feature including a housing, a pair of rollers, a tension band wrapped in an S shaped fashion around the rollers, wherein the band has a force-generation cut out and a failsafe cut out or weak portion. The failsafe cut out or weak portion breaks when the sensor is subjected to an excessive acceleration so that the sensor fails in an open circuit (non-conducting) state permanently.

 3. Rolamite acceleration sensor

  DOEpatents

  Abbin, J.P.; Briner, C.F.; Martin, S.B.

  1993-12-21

  A rolamite acceleration sensor is described which has a failsafe feature including a housing, a pair of rollers, a tension band wrapped in an S shaped fashion around the rollers, wherein the band has a force-generation cut out and a failsafe cut out or weak portion. The failsafe cut out or weak portion breaks when the sensor is subjected to an excessive acceleration so that the sensor fails in an open circuit (non-conducting) state permanently. 6 figures.

 4. Accelerated Corrosion Testing

  DTIC Science & Technology

  1982-12-01

  conducted on high-strength 4340 steel and 7075-T6 aluminum alloy usina accelerating pollutants such as sulfur dinxide, nitrogen dioxide, surface salt...CONTROLLED 100 ATMOSPHERES APPiENDIX B - ACCELERATED ATMDSPHERIC-CORROSION TESTING 128 v I. LIST OF ILLUSTRATIONS Ficure Page 1 Schematic Diagram of Applied...Static-Load Crack-Growth Rate (from ref. 17). 26 12 Environmental-System Flow Diagram . 33 13 Compact-Tension Plane-Strain Fracture-Toughness Specimen

 5. Microgravity Acceleration Measurement System

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Foster, William

  2009-01-01

  Microgravity Acceleration Measurement System (MAMS) is an ongoing study of the small forces (vibrations and accelerations) on the ISS that result from the operation of hardware, crew activities, as well as dockings and maneuvering. Results will be used to generalize the types of vibrations affecting vibration-sensitive experiments. Investigators seek to better understand the vibration environment on the space station to enable future research.

 6. Designing reliability into accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hutton, A.

  1992-07-01

  Future accelerators will have to provide a high degree of reliability. Quality must be designed in right from the beginning and must remain a central theme throughout the project. The problem is similar to the problems facing US industry today, and examples of the successful application of quality engineering will be given. Different aspects of an accelerator project will be addressed: Concept, Design, Motivation, Management Techniques, and Fault Diagnosis. The importance of creating and maintaining a coherent team will be stressed.

 7. Accelerator Experiments for Astrophysics

  SciTech Connect

  Ng, J

  2003-10-15

  Many recent discoveries in astrophysics involve phenomena that are highly complex. Carefully designed experiments, together with sophisticated computer simulations, are required to gain insights into the underlying physics. We show that particle accelerators are unique tools in this area of research, by providing precision calibration data and by creating extreme experimental conditions relevant for astrophysics. In this paper we discuss laboratory experiments that can be carried out at the Stanford Linear Accelerator Center and implications for astrophysics.

 8. Collective field accelerator

  DOEpatents

  Luce, John S.

  1978-01-01

  A collective field accelerator which operates with a vacuum diode and utilizes a grooved cathode and a dielectric anode that operates with a relativistic electron beam with a .nu./.gamma. of .about. 1, and a plurality of dielectric lenses having an axial magnetic field thereabout to focus the collectively accelerated electrons and ions which are ejected from the anode. The anode and lenses operate as unoptimized r-f cavities which modulate and focus the beam.

 9. Accelerators for America's Future

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bai, Mei

  2016-03-01

  Particle accelerator, a powerful tool to energize beams of charged particles to a desired speed and energy, has been the working horse for investigating the fundamental structure of matter and fundermental laws of nature. Most known examples are the 2-mile long Stanford Linear Accelerator at SLAC, the high energy proton and anti-proton collider Tevatron at FermiLab, and Large Hadron Collider that is currently under operation at CERN. During the less than a century development of accelerator science and technology that led to a dazzling list of discoveries, particle accelerators have also found various applications beyond particle and nuclear physics research, and become an indispensible part of the economy. Today, one can find a particle accelerator at almost every corner of our lives, ranging from the x-ray machine at the airport security to radiation diagnostic and therapy in hospitals. This presentation will give a brief introduction of the applications of this powerful tool in fundermental research as well as in industry. Challenges in accelerator science and technology will also be briefly presented

 10. APT accelerator technology

  SciTech Connect

  Schneider, J.D.

  1996-09-01

  Proposed accelerator production of tritium (APT) project requires an accelerator providing a cw proton beam of 100 mA at 1300 MeV. Since most of the technical risk of a high-current cw (continuous-wave, 100% DF) accelerator resides in the low-energy section, Los Alamos is building a 20 MeV duplicate of the accelerator front end to confirm design codes, beam performance, and demonstrate operaional reliability. We report on design details of this low-energy demonstration accelerator (LEDA) and discuss the integrated design of the full accelerator for the APT plant. LEDA`s proton injector is under test and has produced more than 130 mA at 75 keV. Fabrication is proceeding on a 6.7-KeV, 8-m long RFQ, and detailed design is underway on coupled-cavity drift-tube linac (CCDTL) structures. Detailed design and technology experiments are underway on medium-beta superconducting cavities to assess feasibility of replacing the conventional (room-temperature copper) high-energy linac with a linac made of niobium superconducting RF cavities.

 11. Photon acceleration in laser wakefield accelerators

  SciTech Connect

  Trines, R. M. G. M.

  2007-07-11

  If the index of a refraction of a dispersive medium, such as a plasma, changes in time, it can be used to change the frequency of light propagating through the medium. This effect is called photon acceleration. It has been predicted in both theory and simulations, and also been demonstrated experimentally for the case of moving ionization fronts in gases (the so-called ionization blueshift) as well as for laser-driven wakefields.Here, we present studies of photon acceleration in laser-driven plasma wakefields. The unique spectral characteristics of this process will be discussed, to distinguish it from e.g. photon acceleration by ionization fronts, frequency domain interferometry or self-phase modulation. The dynamics of the photons in laser-wakefield interaction are studied through both regular particle-in-cell and wave-kinetic simulations. The latter approach provides a powerful, versatile, and easy-to-use method to track the propagation of individual spectral components, providing new insight into the physics of laser-plasma interaction. Theory, simulations and experimental results will be brought together to provide a full understanding of the dynamics of a laser pulse in its own wakefield.Even though the wave-kinetic approach mentioned above has mainly been developed for the description of laser-plasma interaction, it can be applied to a much wider range of fast wave-slow wave interaction processes: Langmuir waves-ion acoustic waves, drift waves-zonal flow, Rossby waves-zonal flow, or even photons-gravitational waves. Several recent results in these areas will be shown, often with surprising results.

 12. Diffusive Shock Acceleration and Reconnection Acceleration Processes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zank, G. P.; Hunana, P.; Mostafavi, P.; Le Roux, J. A.; Li, Gang; Webb, G. M.; Khabarova, O.; Cummings, A.; Stone, E.; Decker, R.

  2015-12-01

  Shock waves, as shown by simulations and observations, can generate high levels of downstream vortical turbulence, including magnetic islands. We consider a combination of diffusive shock acceleration (DSA) and downstream magnetic-island-reconnection-related processes as an energization mechanism for charged particles. Observations of electron and ion distributions downstream of interplanetary shocks and the heliospheric termination shock (HTS) are frequently inconsistent with the predictions of classical DSA. We utilize a recently developed transport theory for charged particles propagating diffusively in a turbulent region filled with contracting and reconnecting plasmoids and small-scale current sheets. Particle energization associated with the anti-reconnection electric field, a consequence of magnetic island merging, and magnetic island contraction, are considered. For the former only, we find that (i) the spectrum is a hard power law in particle speed, and (ii) the downstream solution is constant. For downstream plasmoid contraction only, (i) the accelerated spectrum is a hard power law in particle speed; (ii) the particle intensity for a given energy peaks downstream of the shock, and the distance to the peak location increases with increasing particle energy, and (iii) the particle intensity amplification for a particular particle energy, f(x,c/{c}0)/f(0,c/{c}0), is not 1, as predicted by DSA, but increases with increasing particle energy. The general solution combines both the reconnection-induced electric field and plasmoid contraction. The observed energetic particle intensity profile observed by Voyager 2 downstream of the HTS appears to support a particle acceleration mechanism that combines both DSA and magnetic-island-reconnection-related processes.

 13. Advanced accelerator theory development

  SciTech Connect

  Sampayan, S.E.; Houck, T.L.; Poole, B.; Tishchenko, N.; Vitello, P.A.; Wang, I.

  1998-02-09

  A new accelerator technology, the dielectric wall accelerator (DWA), is potentially an ultra compact accelerator/pulsed power driver. This new accelerator relies on three new components: the ultra-high gradient insulator, the asymmetric Blumlein and low jitter switches. In this report, we focused our attention on the first two components of the DWA system the insulators and the asymmetric Blumlein. First, we sought to develop the necessary design tools to model and scale the behavior of the high gradient insulator. To perform this task we concentrated on modeling the discharge processes (i.e., initiation and creation of the surface discharge). In addition, because these high gradient structures exhibit favorable microwave properties in certain accelerator configurations, we performed experiments and calculations to determine the relevant electromagnetic properties. Second, we performed circuit modeling to understand energy coupling to dynamic loads by the asymmetric Blumlein. Further, we have experimentally observed a non-linear coupling effect in certain asymmetric Blumlein configurations. That is, as these structures are stacked into a complete module, the output voltage does not sum linearly and a lower than expected output voltage results. Although we solved this effect experimentally, we performed calculations to understand this effect more fully to allow better optimization of this DWA pulse-forming line system.

 14. Dielectric laser accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  England, R. Joel; Noble, Robert J.; Bane, Karl; Dowell, David H.; Ng, Cho-Kuen; Spencer, James E.; Tantawi, Sami; Wu, Ziran; Byer, Robert L.; Peralta, Edgar; Soong, Ken; Chang, Chia-Ming; Montazeri, Behnam; Wolf, Stephen J.; Cowan, Benjamin; Dawson, Jay; Gai, Wei; Hommelhoff, Peter; Huang, Yen-Chieh; Jing, Chunguang; McGuinness, Christopher; Palmer, Robert B.; Naranjo, Brian; Rosenzweig, James; Travish, Gil; Mizrahi, Amit; Schachter, Levi; Sears, Christopher; Werner, Gregory R.; Yoder, Rodney B.

  2014-10-01

  The use of infrared lasers to power optical-scale lithographically fabricated particle accelerators is a developing area of research that has garnered increasing interest in recent years. The physics and technology of this approach is reviewed, which is referred to as dielectric laser acceleration (DLA). In the DLA scheme operating at typical laser pulse lengths of 0.1 to 1 ps, the laser damage fluences for robust dielectric materials correspond to peak surface electric fields in the GV /m regime. The corresponding accelerating field enhancement represents a potential reduction in active length of the accelerator between 1 and 2 orders of magnitude. Power sources for DLA-based accelerators (lasers) are less costly than microwave sources (klystrons) for equivalent average power levels due to wider availability and private sector investment. Because of the high laser-to-particle coupling efficiency, required pulse energies are consistent with tabletop microJoule class lasers. Combined with the very high (MHz) repetition rates these lasers can provide, the DLA approach appears promising for a variety of applications, including future high-energy physics colliders, compact light sources, and portable medical scanners and radiative therapy machines.

 15. Electrostatic Plasma Accelerator (EPA)

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Brophy, John R.; Aston, Graeme

  1989-01-01

  The Electrostatic Plasma Accelerator (EPA) is a thruster concept which promises specific impulse levels between low power arcjets and those of the ion engine while retaining the relative simplicity of the arcjet. The EPA thruster produces thrust through the electrostatic acceleration of a moderately dense plasma. No accelerating electrodes are used and the specific impulse is a direct function of the applied discharge voltage and the propellant atomic mass. The goal of the present program is to demonstrate feasibility of the EPA thruster concept through experimental and theoretical investigations of the EPA acceleration mechanism and discharge chamber performance. Experimental investigations will include operating the test bed ion (TBI) engine as an EPA thruster and parametrically varying the thruster geometry and operating conditions to quantify the electrostatic plasma acceleration effect. The theoretical investigations will include the development of a discharge chamber model which describes the relationships between the engine size, plasma properties, and overall performance. For the EPA thruster to be a viable propulsion concept, overall thruster efficiencies approaching 30% with specific impulses approaching 1000 s must be achieved.

 16. Laser Ion Acceleration Control

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kawata, Shigeo; Nagashima, T.; Izumiyama, T.; Sato, D.; Takano, M.; Barada, D.; Ma, Y. Y.; Gu, Y. J.; Kong, Q.; Wang, P. X.; Wang, W. M.

  2013-10-01

  An intense femtosecond pulsed laser is employed to accelerate ions. The issues in the laser ion accelerator include the energy efficiency from the laser to the ions, the ion beam collimation, the ion energy spectrum control, the ion beam bunching, the ion particle energy control, etc. In the study particle computer simulations were performed to solve the issues, and each component was designed to control the ion beam quality. When an intense laser illuminates a target, electrons in the target are accelerated and leave from the target; temporarily a strong electric field is formed between the high-energy electrons and the target ions, and the target ions are accelerated. The energy efficiency from the laser to ions was improved by using a solid target with a fine sub-wavelength structure or by a near critical density gas plasma. The ion beam collimation was realized by holes behind the solid target. The control of the ion energy spectrum and the ion particle energy, and the ion beam bunching were successfully realized by a multi-stage laser-target interaction. The present study proposed a novel concept for a future compact laser ion accelerator, based on each component study required to control the ion beam quality and parameters. Partly supported by JSPS, MEXT, CORE, Japan/US Cooperation program, ASHULA and ILE/Osaka University.

 17. Plasma-based accelerator structures

  SciTech Connect

  Schroeder, Carl B.

  1999-12-01

  Plasma-based accelerators have the ability to sustain extremely large accelerating gradients, with possible high-energy physics applications. This dissertation further develops the theory of plasma-based accelerators by addressing three topics: the performance of a hollow plasma channel as an accelerating structure, the generation of ultrashort electron bunches, and the propagation of laser pulses is underdense plasmas.

 18. Uniform acceleration in general relativity

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Friedman, Yaakov; Scarr, Tzvi

  2015-10-01

  We extend de la Fuente and Romero's (Gen Relativ Gravit 47:33, 2015) defining equation for uniform acceleration in a general curved spacetime from linear acceleration to the full Lorentz covariant uniform acceleration. In a flat spacetime background, we have explicit solutions. We use generalized Fermi-Walker transport to parallel transport the Frenet basis along the trajectory. In flat spacetime, we obtain velocity and acceleration transformations from a uniformly accelerated system to an inertial system. We obtain the time dilation between accelerated clocks. We apply our acceleration transformations to the motion of a charged particle in a constant electromagnetic field and recover the Lorentz-Abraham-Dirac equation.

 19. Cosmic Plasma Wakefield Acceleration

  SciTech Connect

  Chen, P

  2004-04-26

  Recently we proposed a new cosmic acceleration mechanism which was based on the wakefields excited by the Alfven shocks in a relativistically owing plasma. In this paper we include some omitted details, and show that there exists a threshold condition for transparency below which the accelerating particle is collision-free and suffers little energy loss in the plasma medium. The stochastic encounters of the random accelerating-decelerating phases results in a power-law energy spectrum: f({epsilon}) {proportional_to} 1/{epsilon}{sup 2}. As an example, we discuss the possible production of super-GZK ultra high energy cosmic rays (UHECR) in the atmosphere of gamma ray bursts. The estimated event rate in our model agrees with that from UHECR observations.

 20. Chaos in Accelerators

  SciTech Connect

  Chao, Alex

  1999-05-11

  Chaos is a general phenomenon in nonlinear dynamical systems. Accelerators--storage rings in particular--in which particles are stored for 10{sup 10} revolutions constitute a particularly intricate nonlinear dynamical system. (In comparison, the earth has revolved around the sun for only 10{sup 9} turns.) Storage rings therefore provide an ideal testing ground for chaos physics. In fact, it is the chaos phenomenon that imposes one of the key design criteria for these accelerators. One might arguably say that the demise of the Superconducting Super Collider project originated from a misjudgement in its chaos analysis at one point along its design path, leading to its first substantial cost escalation. This talk gives an elementary introduction to the study of chaos in accelerators.

 1. Perturbations for transient acceleration

  SciTech Connect

  Vargas, Cristofher Zuñiga; Zimdahl, Winfried; Hipólito-Ricaldi, Wiliam S. E-mail: hipolito@ceunes.ufes.br

  2012-04-01

  According to the standard ΛCDM model, the accelerated expansion of the Universe will go on forever. Motivated by recent observational results, we explore the possibility of a finite phase of acceleration which asymptotically approaches another period of decelerated expansion. Extending an earlier study on a corresponding homogeneous and isotropic dynamics, in which interactions between dark matter and dark energy are crucial, the present paper also investigates the dynamics of the matter perturbations both on the Newtonian and General Relativistic (GR) levels and quantifies the potential relevance of perturbations of the dark-energy component. In the background, the model is tested against the Supernova type Ia (SNIa) data of the Constitution set and on the perturbative level against growth rate data, among them those of the WiggleZ survey, and the data of the 2dFGRS project. Our results indicate that a transient phase of accelerated expansion is not excluded by current observations.

 2. Microelectromechanical acceleration-sensing apparatus

  DOEpatents

  Lee, Robb M.; Shul, Randy J.; Polosky, Marc A.; Hoke, Darren A.; Vernon, George E.

  2006-12-12

  An acceleration-sensing apparatus is disclosed which includes a moveable shuttle (i.e. a suspended mass) and a latch for capturing and holding the shuttle when an acceleration event is sensed above a predetermined threshold level. The acceleration-sensing apparatus provides a switch closure upon sensing the acceleration event and remains latched in place thereafter. Examples of the acceleration-sensing apparatus are provided which are responsive to an acceleration component in a single direction (i.e. a single-sided device) or to two oppositely-directed acceleration components (i.e. a dual-sided device). A two-stage acceleration-sensing apparatus is also disclosed which can sense two acceleration events separated in time. The acceleration-sensing apparatus of the present invention has applications, for example, in an automotive airbag deployment system.

 3. Diffusive Shock Acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Baring, Matthew

  2003-04-01

  The process of diffusive acceleration of charged particles in shocked plasmas is widely invoked in astrophysics to account for the ubiquitous presence of signatures of non-thermal relativistic electrons and ions in the universe. This statistical energization mechanism, manifested in turbulent media, was first posited by Enrico Fermi in 1949 to explain the observed cosmic ray population, which exhibits an almost power-law distribution in rigidity. The absence of a momentum scale is a key characteristic of diffusive shock acceleration, and astrophysical systems generally only impose scales at the injection (low energy) and loss (high energy) ends of the particle spectrum. The existence of structure in the cosmic ray spectrum (the "knee") at around 3000 TeV has promoted contentions that there are at least two origins for cosmic rays, a galactic one supplying those up to the knee, and perhaps an extragalactic one that can explain even the ultra-high energy cosmic rays (UHECRs) seen at 1-300 EeV. Accounting for the UHECRs with familiar astrophysical sites of acceleration has historically proven difficult due to the need to assume high magnetic fields in order to reduce the shortest diffusive acceleration timescale, the ion gyroperiod, to meaningful values. Yet active galaxies and gamma-ray bursts remain strong and interesting candidate sources for UHECRs, turning the theoretical focus to relativistic shocks. This review summarizes properties of diffusive shock acceleration that are salient to the issue of UHECR generation. These include spectral indices, anisotropies, acceleration efficencies and timescales, as functions of the shock speed and mean field orientation, and also the degree of field turbulence. Astrophysical sites for UHECR production are also critiqued.

 4. "Light sail" acceleration reexamined.

  PubMed

  Macchi, Andrea; Veghini, Silvia; Pegoraro, Francesco

  2009-08-21

  The dynamics of the acceleration of ultrathin foil targets by the radiation pressure of superintense, circularly polarized laser pulses is investigated by analytical modeling and particle-in-cell simulations. By addressing self-induced transparency and charge separation effects, it is shown that for "optimal" values of the foil thickness only a thin layer at the rear side is accelerated by radiation pressure. The simple "light sail" model gives a good estimate of the energy per nucleon, but overestimates the conversion efficiency of laser energy into monoenergetic ions.

 5. High intensity hadron accelerators

  SciTech Connect

  Teng, L.C.

  1989-05-01

  This rapporteur report consists mainly of two parts. Part I is an abridged review of the status of all High Intensity Hadron Accelerator projects in the world in semi-tabulated form for quick reference and comparison. Part II is a brief discussion of the salient features of the different technologies involved. The discussion is based mainly on my personal experiences and opinions, tempered, I hope, by the discussions I participated in in the various parallel sessions of the workshop. In addition, appended at the end is my evaluation and expression of the merits of high intensity hadron accelerators as research facilities for nuclear and particle physics.

 6. Jupiter's Auroras Acceleration Processes

  NASA Image and Video Library

  2017-09-06

  This image, created with data from Juno's Ultraviolet Imaging Spectrometer (UVS), marks the path of Juno's readings of Jupiter's auroras, highlighting the electron measurements that show the discovery of the so-called discrete auroral acceleration processes indicated by the "inverted Vs" in the lower panel (Figure 1). This signature points to powerful magnetic-field-aligned electric potentials that accelerate electrons toward the atmosphere to energies that are far greater than what drive the most intense aurora at Earth. Scientists are looking into why the same processes are not the main factor in Jupiter's most powerful auroras. https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA21937

 7. HIGH GRADIENT INDUCTION ACCELERATOR

  SciTech Connect

  Caporaso, G J; Sampayan, S; Chen, Y; Blackfield, D; Harris, J; Hawkins, S; Holmes, C; Krogh, M; Nelson, S; Nunnally, W; Paul, A; Poole, B; Rhodes, M; Sanders, D; Selenes, K; Sullivan, J; Wang, L; Watson, J

  2007-06-21

  A new type of compact induction accelerator is under development at the Lawrence Livermore National Laboratory that promises to increase the average accelerating gradient by at least an order of magnitude over that of existing induction machines. The machine is based on the use of high gradient vacuum insulators, advanced dielectric materials and switches and is stimulated by the desire for compact flash x-ray radiography sources. Research describing an extreme variant of this technology aimed at proton therapy for cancer will be described. Progress in applying this technology to several applications will be reviewed.

 8. 'Light Sail' Acceleration Reexamined

  SciTech Connect

  Macchi, Andrea; Veghini, Silvia; Pegoraro, Francesco

  2009-08-21

  The dynamics of the acceleration of ultrathin foil targets by the radiation pressure of superintense, circularly polarized laser pulses is investigated by analytical modeling and particle-in-cell simulations. By addressing self-induced transparency and charge separation effects, it is shown that for 'optimal' values of the foil thickness only a thin layer at the rear side is accelerated by radiation pressure. The simple 'light sail' model gives a good estimate of the energy per nucleon, but overestimates the conversion efficiency of laser energy into monoenergetic ions.

 9. Combined generating-accelerating buncher for compact linear accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Savin, E. A.; Matsievskiy, S. V.; Sobenin, N. P.; Sokolov, I. D.; Zavadtsev, A. A.

  2016-09-01

  Described in the previous article [1] method of the power extraction from the modulated electron beam has been applied to the compact standing wave electron linear accelerator feeding system, which doesnt require any connection waveguides between the power source and the accelerator itself [2]. Generating and accelerating bunches meet in the hybrid accelerating cell operating at TM020 mode, thus the accelerating module is placed on the axis of the generating module, which consists from the pulsed high voltage electron sources and electrons dumps. This combination makes the accelerator very compact in size which is very valuable for the modern applications such as portable inspection sources. Simulations and geometry cold tests are presented.

 10. Radioisotope Dating with Accelerators.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Muller, Richard A.

  1979-01-01

  Explains a new method of detecting radioactive isotopes by counting their accelerated ions rather than the atoms that decay during the counting period. This method increases the sensitivity by several orders of magnitude, and allows one to find the ages of much older and smaller samples. (GA)

 11. Radioisotope Dating with Accelerators.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Muller, Richard A.

  1979-01-01

  Explains a new method of detecting radioactive isotopes by counting their accelerated ions rather than the atoms that decay during the counting period. This method increases the sensitivity by several orders of magnitude, and allows one to find the ages of much older and smaller samples. (GA)

 12. Accelerated Management Development

  ERIC Educational Resources Information Center

  Munn, Kenn

  1974-01-01

  Western Electric's accelerated management development program for hand picked college graduate students consists of a high risk training project in which the management candidate accomplishes his task or is terminated. The success of such projects puts candidates in third level management in seven years or half the normal time. (DS)

 13. The neutrino electron accelerator

  SciTech Connect

  Shukla, P.K.; Stenflo, L.; Bingham, R.; Bethe, H.A.; Dawson, J.M.; Mendonca, J.T.

  1998-01-01

  It is shown that a wake of electron plasma oscillations can be created by the nonlinear ponderomotive force of an intense neutrino flux. The electrons trapped in the plasma wakefield will be accelerated to high energies. Such processes may be important in supernovas and pulsars. {copyright} {ital 1998 American Institute of Physics.}

 14. Prospects for Accelerator Technology

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Todd, Alan

  2011-02-01

  Accelerator technology today is a greater than US$5 billion per annum business. Development of higher-performance technology with improved reliability that delivers reduced system size and life cycle cost is expected to significantly increase the total accelerator technology market and open up new application sales. Potential future directions are identified and pitfalls in new market penetration are considered. Both of the present big market segments, medical radiation therapy units and semiconductor ion implanters, are approaching the "maturity" phase of their product cycles, where incremental development rather than paradigm shifts is the norm, but they should continue to dominate commercial sales for some time. It is anticipated that large discovery-science accelerators will continue to provide a specialty market beset by the unpredictable cycles resulting from the scale of the projects themselves, coupled with external political and economic drivers. Although fraught with differing market entry difficulties, the security and environmental markets, together with new, as yet unrealized, industrial material processing applications, are expected to provide the bulk of future commercial accelerator technology growth.

 15. FPGA Verification Accelerator (FVAX)

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Oh, Jane; Burke, Gary

  2008-01-01

  Is Verification Acceleration Possible? - Increasing the visibility of the internal nodes of the FPGA results in much faster debug time - Forcing internal signals directly allows a problem condition to be setup very quickly center dot Is this all? - No, this is part of a comprehensive effort to improve the JPL FPGA design and V&V process.

 16. Pulsed electromagnetic gas acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Jahn, R. G.; Vonjaskowsky, W. F.; Clark, K. E.

  1974-01-01

  Detailed measurements of the axial velocity profile and electromagnetic structure of a high power, quasi-steady MPD discharge are used to formulate a gasdynamic model of the acceleration process. Conceptually dividing the accelerated plasma into an inner flow and an outer flow, it is found that more than two-thirds of the total power in the plasma is deposited in the inner flow, accelerating it to an exhaust velocity of 12.5 km/sec. The outer flow, which is accelerated to a velocity of only 6.2 km/sec, appears to provide a current conduction path between the inner flow and the anode. Related cathode studies have shown that the critical current for the onset of terminal voltage fluctuations, which was recently shown to be a function of the cathode area, appears to reach an asymptote for cathodes of very large surface area. Detailed floating potential measurements show that the fluctuations are confined to the vicinity of the cathode and hence reflect a cathode emission process rather than a fundamental limit on MPD performance.

 17. Neurodegeneration in accelerated aging.

  PubMed

  Scheibye-Knudsen, Moren

  2016-11-01

  The growing proportion of elderly people represents an increasing economic burden, not least because of age-associated diseases that pose a significant cost to the health service. Finding possible interventions to age-associated disorders therefore have wide ranging implications. A number of genetically defined accelerated aging diseases have been characterized that can aid in our understanding of aging. Interestingly, all these diseases are associated with defects in the maintenance of our genome. A subset of these disorders, Cockayne syndrome, Xeroderma pigmentosum group A and ataxia-telangiectasia, show neurological involvement reminiscent of what is seen in primary human mitochondrial diseases. Mitochondria are the power plants of the cells converting energy stored in oxygen, sugar, fat, and protein into ATP, the energetic currency of our body. Emerging evidence has linked this organelle to aging and finding mitochondrial dysfunction in accelerated aging disorders thereby strengthens the mitochondrial theory of aging. This theory states that an accumulation of damage to the mitochondria may underlie the process of aging. Indeed, it appears that some accelerated aging disorders that show neurodegeneration also have mitochondrial dysfunction. The mitochondrial alterations may be secondary to defects in nuclear DNA repair. Indeed, nuclear DNA damage may lead to increased energy consumption, alterations in mitochondrial ATP production and defects in mitochondrial recycling, a term called mitophagy. These changes may be caused by activation of poly-ADP-ribose-polymerase 1 (PARP1), an enzyme that responds to DNA damage. Upon activation PARP1 utilizes key metabolites that attenuate pathways that are normally protective for the cell. Notably, pharmacological inhibition of PARP1 or reconstitution of the metabolites rescues the changes caused by PARP1 hyperactivation and in many cases reverse the phenotypes associated with accelerated aging. This implies that modulation

 18. Menopause accelerates biological aging

  PubMed Central

  Levine, Morgan E.; Lu, Ake T.; Chen, Brian H.; Hernandez, Dena G.; Singleton, Andrew B.; Ferrucci, Luigi; Bandinelli, Stefania; Salfati, Elias; Manson, JoAnn E.; Quach, Austin; Kusters, Cynthia D. J.; Kuh, Diana; Wong, Andrew; Teschendorff, Andrew E.; Widschwendter, Martin; Ritz, Beate R.; Absher, Devin; Assimes, Themistocles L.; Horvath, Steve

  2016-01-01

  Although epigenetic processes have been linked to aging and disease in other systems, it is not yet known whether they relate to reproductive aging. Recently, we developed a highly accurate epigenetic biomarker of age (known as the “epigenetic clock”), which is based on DNA methylation levels. Here we carry out an epigenetic clock analysis of blood, saliva, and buccal epithelium using data from four large studies: the Women's Health Initiative (n = 1,864); Invecchiare nel Chianti (n = 200); Parkinson's disease, Environment, and Genes (n = 256); and the United Kingdom Medical Research Council National Survey of Health and Development (n = 790). We find that increased epigenetic age acceleration in blood is significantly associated with earlier menopause (P = 0.00091), bilateral oophorectomy (P = 0.0018), and a longer time since menopause (P = 0.017). Conversely, epigenetic age acceleration in buccal epithelium and saliva do not relate to age at menopause; however, a higher epigenetic age in saliva is exhibited in women who undergo bilateral oophorectomy (P = 0.0079), while a lower epigenetic age in buccal epithelium was found for women who underwent menopausal hormone therapy (P = 0.00078). Using genetic data, we find evidence of coheritability between age at menopause and epigenetic age acceleration in blood. Using Mendelian randomization analysis, we find that two SNPs that are highly associated with age at menopause exhibit a significant association with epigenetic age acceleration. Overall, our Mendelian randomization approach and other lines of evidence suggest that menopause accelerates epigenetic aging of blood, but mechanistic studies will be needed to dissect cause-and-effect relationships further. PMID:27457926

 19. Stacked insulator induction accelerator gaps

  SciTech Connect

  Houck, T.I.; Westenskow, G.A.; Kim, J.S.; Eylon, S.; Henestroza, E.; Yu, S.S.; Vanecek, D.

  1997-05-01

  Stacked insulators, with alternating layers of insulating material and conducting film, have been shown to support high surface electrical field stresses. We have investigated the application of the stacked insulator technology to the design of induction accelerator modules for the Relativistic-Klystron Two-Beam Accelerator program. The rf properties of the accelerating gaps using stacked insulators, particularly the impedance at frequencies above the beam pipe cutoff frequency, are investigated. Low impedance is critical for Relativistic-Klystron Two-Beam Accelerator applications where a high current, bunched beam is trsnsported through many accelerating gaps. An induction accelerator module designs using a stacked insulator is presented.

 20. Mass spectrometry with accelerators.

  PubMed

  Litherland, A E; Zhao, X-L; Kieser, W E

  2011-01-01

  As one in a series of articles on Canadian contributions to mass spectrometry, this review begins with an outline of the history of accelerator mass spectrometry (AMS), noting roles played by researchers at three Canadian AMS laboratories. After a description of the unique features of AMS, three examples, (14)C, (10)Be, and (129)I are given to illustrate the methods. The capabilities of mass spectrometry have been extended by the addition of atomic isobar selection, molecular isobar attenuation, further ion acceleration, followed by ion detection and ion identification at essentially zero dark current or ion flux. This has been accomplished by exploiting the techniques and accelerators of atomic and nuclear physics. In 1939, the first principles of AMS were established using a cyclotron. In 1977 the selection of isobars in the ion source was established when it was shown that the (14)N(-) ion was very unstable, or extremely difficult to create, making a tandem electrostatic accelerator highly suitable for assisting the mass spectrometric measurement of the rare long-lived radioactive isotope (14)C in the environment. This observation, together with the large attenuation of the molecular isobars (13)CH(-) and (12)CH 2(-) during tandem acceleration and the observed very low background contamination from the ion source, was found to facilitate the mass spectrometry of (14)C to at least a level of (14)C/C ~ 6 × 10(-16), the equivalent of a radiocarbon age of 60,000 years. Tandem Accelerator Mass Spectrometry, or AMS, has now made possible the accurate radiocarbon dating of milligram-sized carbon samples by ion counting as well as dating and tracing with many other long-lived radioactive isotopes such as (10)Be, (26)Al, (36)Cl, and (129)I. The difficulty of obtaining large anion currents with low electron affinities and the difficulties of isobar separation, especially for the heavier mass ions, has prompted the use of molecular anions and the search for alternative

 1. Accelerators for Cancer Therapy

  DOE R&D Accomplishments Database

  Lennox, Arlene J.

  2000-05-30

  The vast majority of radiation treatments for cancerous tumors are given using electron linacs that provide both electrons and photons at several energies. Design and construction of these linacs are based on mature technology that is rapidly becoming more and more standardized and sophisticated. The use of hadrons such as neutrons, protons, alphas, or carbon, oxygen and neon ions is relatively new. Accelerators for hadron therapy are far from standardized, but the use of hadron therapy as an alternative to conventional radiation has led to significant improvements and refinements in conventional treatment techniques. This paper presents the rationale for radiation therapy, describes the accelerators used in conventional and hadron therapy, and outlines the issues that must still be resolved in the emerging field of hadron therapy.

 2. Review of accelerator instrumentation

  SciTech Connect

  Pellegrin, J.L.

  1980-05-01

  Some of the problems associated with the monitoring of accelerator beams, particularly storage rings' beams, are reviewed along with their most common solutions. The various electrode structures used for the measurement of beam current, beam position, and the detection of the bunches' transverse oscillations, yield pulses with sub-nanosecond widths. The electronics for the processing of these short pulses involves wide band techniques and circuits usually not readily available from industry or the integrated circuit market: passive or active, successive integrations, linear gating, sample-and-hold circuits with nanosecond acquisition time, etc. This report also presents the work performed recently for monitoring the ultrashort beams of colliding linear accelerators or single-pass colliders. To minimize the beam emittance, the beam position must be measured with a high resolution, and digitized on a pulse-to-pulse basis. Experimental results obtained with the Stanford two-mile Linac single bunches are included.

 3. D-2 acceleration characterization

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hamacher, Hans; Bluemel, U.

  1994-07-01

  During the second German Spacelab Mission D-2, extensive onboard measurements of the residual acceleration were performed. The payload was equipped with accelerometer packages distributed over the entire Spacelab module. The microgravity measurement assembly (MMA) was the core system comprising fixed mounted as well as mobile sensor packages. Additional autonomous accelerometer systems were mounted within the payload elements MEDEA and Werkstofflabor. On-board video recording has been performed to correlate the measured accelerations to mission events. The D-2 microgravity characterization program also included numerical calculations to predict low frequency effects due to atmospheric drag, tidal force, and spacecraft rotation. Results of characteristic quiet mission phases show that the microgravity level is essentially below the requirements defined for the space station. Other results of some other mission phases revealed that a wealth can be done by improving payload design and operation to improve the microgravity quality of Spacelab missions.

 4. Auroral ion acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Shalimov, S. L.

  From the altitude of 500 km to 15 R sub E everywhere conic like distributions of H+, O+, He+ ions are moving upwards from the ionosphere along the geomagnetic field lines in the auroral zone. The distributed ions suggest the existence of ion transverse acceleration mechanisms (ITAM) acting below the observation point. The more plausible mechanisms are connected with the resonance of the type wave particle between ions and the observed EIC and LH waves and are also due to the existence of the local transverse electric fields in the ionoshere and the magnetosphere. The known ion transverse acceleration mechanisms were complemented by new results. The conical distributions of ionospheric ions at different altitudes in the auroral zone are pointed out.

 5. Accelerator research studies

  SciTech Connect

  Not Available

  1992-01-01

  The Accelerator Research Studies program at the University of Maryland, sponsored by the Department of Energy under grant number DE-FG05-91ER40642, is currently in the first year of a three-year funding cycle. The program consists of the following three tasks: TASK A, Study of Transport and Longitudinal Compression of Intense, High-Brightness Beams, TASK B, Study of Collective Ion Acceleration by Intense Electron Beams and Pseudospark Produced High Brightness Electron Beams; TASK C, Study of a Gyroklystron High-power Microwave Source for Linear Colliders. In this report we document the progress that has been made during the past year for each of the three tasks.

 6. Accelerator research studies

  SciTech Connect

  Not Available

  1993-01-01

  The Accelerator Research Studies program at the University of Maryland, sponsored by the Department of Energy under grant number DE-FG05-91ER40642, is currently in the second year of a three-year funding cycle. The program consists of the following three tasks: TASK A, Study of Transport and Longitudinal Compression of Intense, High-Brightness Beams,'' (P.I., M. Reiser); TASK B, Study of Collective Ion Acceleration by Intense Electron Beams and Pseudospark Produced High Brightness Electron Beams,'' (Co-P.I.'s, W.W. Destler, M. Reiser, M.J. Rhee, and C.D. Striffler); TASK C, Study of a Gyroklystron High-Power Microwave Source for Linear Colliders,'' (Co-P.I.'s, V.L. Granatstein, W. Lawson, M. Reiser, and C.D. Striffler). In this report we document the progress that has been made during the past year for each of the three tasks.

 7. Commissioning the GTA accelerator

  SciTech Connect

  Sander, O.R.; Atkins, W.H.; Bolme, G.O.; Bowling, S.; Brown, S.; Cole, R.; Gilpatrick, J.D.; Garnett, R.; Guy, F.W.; Ingalls, W.B.; Johnson, K.F.; Kerstiens, D.; Little, C.; Lohsen, R.A.; Lloyd, S.; Lysenko, W.P.; Mottershead, C.T.; Neuschaefer, G.; Power, J.; Rusthoi, D.P.; Sandoval, D.P. Stevens, R.R. Jr.; Vaughn, G.; Wadlinger, E.A.; Yuan, V.; Connolly, R.; Weiss, R.; Saadatmand, K.

  1992-09-01

  The Ground Test Accelerator (GTA) is supported by the Strategic Defense command as part of their Neutral Particle Beam (NPB) program. Neutral particles have the advantage that in space they are unaffected by the earth`s magnetic field and travel in straight lines unless they enter the earth`s atmosphere and become charged by stripping. Heavy particles are difficult to stop and can probe the interior of space vehicles; hence, NPB can function as a discriminator between warheads and decoys. We are using GTA to resolve the physics and engineering issues related to accelerating, focusing, and steering a high-brightness, high-current H{sup -} beam and then neutralizing it. Our immediate goal is to produce a 24-MeV, 50mA device with a 2% duty factor.

 8. Commissioning the GTA accelerator

  SciTech Connect

  Sander, O.R.; Atkins, W.H.; Bolme, G.O.; Bowling, S.; Brown, S.; Cole, R.; Gilpatrick, J.D.; Garnett, R.; Guy, F.W.; Ingalls, W.B.; Johnson, K.F.; Kerstiens, D.; Little, C.; Lohsen, R.A.; Lloyd, S.; Lysenko, W.P.; Mottershead, C.T.; Neuschaefer, G.; Power, J.; Rusthoi, D.P.; Sandoval, D.P. Stevens, R.R. Jr.; Vaughn, G.; Wadlinger, E.A.; Yuan, V. ); Connolly, R.; Weiss, R. (Gr

  1992-01-01

  The Ground Test Accelerator (GTA) is supported by the Strategic Defense command as part of their Neutral Particle Beam (NPB) program. Neutral particles have the advantage that in space they are unaffected by the earth's magnetic field and travel in straight lines unless they enter the earth's atmosphere and become charged by stripping. Heavy particles are difficult to stop and can probe the interior of space vehicles; hence, NPB can function as a discriminator between warheads and decoys. We are using GTA to resolve the physics and engineering issues related to accelerating, focusing, and steering a high-brightness, high-current H{sup -} beam and then neutralizing it. Our immediate goal is to produce a 24-MeV, 50mA device with a 2% duty factor.

 9. SUPERDIFFUSIVE SHOCK ACCELERATION

  SciTech Connect

  Perri, S.; Zimbardo, G.

  2012-05-10

  The theory of diffusive shock acceleration is extended to the case of superdiffusive transport, i.e., when the mean square deviation grows proportionally to t{sup {alpha}}, with {alpha} > 1. Superdiffusion can be described by a statistical process called Levy random walk, in which the propagator is not a Gaussian but it exhibits power-law tails. By using the propagator appropriate for Levy random walk, it is found that the indices of energy spectra of particles are harder than those obtained where a normal diffusion is envisaged, with the spectral index decreasing with the increase of {alpha}. A new scaling for the acceleration time is also found, allowing substantially shorter times than in the case of normal diffusion. Within this framework we can explain a number of observations of flat spectra in various astrophysical and heliospheric contexts, for instance, for the Crab Nebula and the termination shock of the solar wind.

 10. Pulsed electromagnetic gas acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Jahn, R. G.; Vonjaskowsky, W. F.; Clark, K. E.

  1971-01-01

  Experimental data were combined with one-dimensional conservation relations to yield information on the energy deposition ratio in a parallel-plate accelerator, where the downstream flow was confined to a constant area channel. Approximately 70% of the total input power was detected in the exhaust flow, of which only about 20% appeared as directed kinetic energy, thus implying that a downstream expansion to convert chamber enthalpy into kinetic energy must be an important aspect of conventional high power MPD arcs. Spectroscopic experiments on a quasi-steady MPD argon accelerator verified the presence of A(III) and the absence of A(I), and indicated an azimuthal structure in the jet related to the mass injection locations. Measurements of pressure in the arc chamber and impact pressure in the exhaust jet using a piezocrystal backed by a Plexiglas rod were in good agreement with the electromagnetic thrust model.

 11. Adaptive control for accelerators

  DOEpatents

  Eaton, Lawrie E.; Jachim, Stephen P.; Natter, Eckard F.

  1991-01-01

  An adaptive feedforward control loop is provided to stabilize accelerator beam loading of the radio frequency field in an accelerator cavity during successive pulses of the beam into the cavity. A digital signal processor enables an adaptive algorithm to generate a feedforward error correcting signal functionally determined by the feedback error obtained by a beam pulse loading the cavity after the previous correcting signal was applied to the cavity. Each cavity feedforward correcting signal is successively stored in the digital processor and modified by the feedback error resulting from its application to generate the next feedforward error correcting signal. A feedforward error correcting signal is generated by the digital processor in advance of the beam pulse to enable a composite correcting signal and the beam pulse to arrive concurrently at the cavity.

 12. Hardware Accelerated Simulated Radiography

  SciTech Connect

  Laney, D; Callahan, S; Max, N; Silva, C; Langer, S; Frank, R

  2005-04-12

  We present the application of hardware accelerated volume rendering algorithms to the simulation of radiographs as an aid to scientists designing experiments, validating simulation codes, and understanding experimental data. The techniques presented take advantage of 32 bit floating point texture capabilities to obtain validated solutions to the radiative transport equation for X-rays. An unsorted hexahedron projection algorithm is presented for curvilinear hexahedra that produces simulated radiographs in the absorption-only regime. A sorted tetrahedral projection algorithm is presented that simulates radiographs of emissive materials. We apply the tetrahedral projection algorithm to the simulation of experimental diagnostics for inertial confinement fusion experiments on a laser at the University of Rochester. We show that the hardware accelerated solution is faster than the current technique used by scientists.

 13. Pulsed Drift Tube Accelerator

  SciTech Connect

  Faltens, A.

  2004-10-25

  The pulsed drift-tube accelerator (DTA) concept was revived by Joe Kwan and John Staples and is being considered for the HEDP/WDM application. It could be used to reach the full energy or as an intermediate accelerator between the diode and a high gradient accelerator such as multi-beam r.f. In the earliest LBNL HIF proposals and conceptual drivers it was used as an extended injector to reach energies where an induction linac with magnetic quadrupoles is the best choice. For HEDP, because of the very short pulse duration, the DTA could provide an acceleration rate of about 1MV/m. This note is divided into two parts: the first, a design based on existing experience; the second, an optimistic extrapolation. The first accelerates 16 parallel K{sup +} beams at a constant line charge density of 0.25{micro} C/m per beam to 10 MeV; the second uses a stripper and charge selector at around 4MeV followed by further acceleration to reach 40 MeV. Both benefit from more compact sources than the present 2MV injector source, although that beam is the basis of the first design and is a viable option. A pulsed drift-tube accelerator was the first major HIF experiment at LBNL. It was designed to produce a 2{micro}s rectangular 1 Ampere C{sub s}{sup +} beam at 2MeV. It ran comfortably at 1.6MeV for several years, then at lower voltages and currents for other experiments, and remnants of that experiment are in use in present experiments, still running 25 years later. The 1A current, completely equivalent to 1.8A K{sup +}, was chosen to be intermediate between the beamlets appropriate for a multi-beam accelerator, and a single beam of, say, 10A, at injection energies. The original driver scenarios using one large beam on each side of the reactor rapidly fell out of favor because of the very high transverse and longitudinal fields from the beam space charge, circa 1MV/cm and 250 kV/cm respectively, near the chamber and because of aberrations in focusing a large diameter beam down to a 1

 14. Review of ion accelerators

  SciTech Connect

  Alonso, J.

  1990-06-01

  The field of ion acceleration to higher energies has grown rapidly in the last years. Many new facilities as well as substantial upgrades of existing facilities have extended the mass and energy range of available beams. Perhaps more significant for the long-term development of the field has been the expansion in the applications of these beams, and the building of facilities dedicated to areas outside of nuclear physics. This review will cover many of these new developments. Emphasis will be placed on accelerators with final energies above 50 MeV/amu. Facilities such as superconducting cyclotrons and storage rings are adequately covered in other review papers, and so will not be covered here.

 15. Compact pulsed accelerator

  SciTech Connect

  Rhee, M.J.; Schneider, R.F.

  1983-01-01

  The formation of fast pulses from a current charged transmission line and opening switch is described. By employing a plasma focus as an opening switch and diode in the prototype device, a proton beam of peak energy 250 keV is produced. The time integrated energy spectrum of the beam is constructed from a Thomson spectrograph. Applications of this device as an inexpensive and portable charged particle accelerator are discussed. 7 refs., 5 figs., 1 tab.

 16. Linear induction accelerator

  DOEpatents

  Buttram, M.T.; Ginn, J.W.

  1988-06-21

  A linear induction accelerator includes a plurality of adder cavities arranged in a series and provided in a structure which is evacuated so that a vacuum inductance is provided between each adder cavity and the structure. An energy storage system for the adder cavities includes a pulsed current source and a respective plurality of bipolar converting networks connected thereto. The bipolar high-voltage, high-repetition-rate square pulse train sets and resets the cavities. 4 figs.

 17. Accelerated plate tectonics.

  PubMed

  Anderson, D L

  1975-03-21

  The concept of a stressed elastic lithospheric plate riding on a viscous asthenosphere is used to calculate the recurrence interval of great earthquakes at convergent plate boundaries, the separation of decoupling and lithospheric earthquakes, and the migration pattern of large earthquakes along an arc. It is proposed that plate motions accelerate after great decoupling earthquakes and that most of the observed plate motions occur during short periods of time, separated by periods of relative quiescence.

 18. ION ACCELERATION SYSTEM

  DOEpatents

  Luce, J.S.; Martin, J.A.

  1960-02-23

  Well focused, intense ion beams are obtained by providing a multi- apertured source grid in front of an ion source chamber and an accelerating multi- apertured grid closely spaced from and in alignment with the source grid. The longest dimensions of the elongated apertures in the grids are normal to the direction of the magnetic field used with the device. Large ion currents may be withdrawn from the source, since they do not pass through any small focal region between the grids.

 19. Accelerator simulation using computers

  SciTech Connect

  Lee, M.; Zambre, Y.; Corbett, W.

  1992-01-01

  Every accelerator or storage ring system consists of a charged particle beam propagating through a beam line. Although a number of computer programs exits that simulate the propagation of a beam in a given beam line, only a few provide the capabilities for designing, commissioning and operating the beam line. This paper shows how a multi-track'' simulation and analysis code can be used for these applications.

 20. Accelerator simulation using computers

  SciTech Connect

  Lee, M.; Zambre, Y.; Corbett, W.

  1992-01-01

  Every accelerator or storage ring system consists of a charged particle beam propagating through a beam line. Although a number of computer programs exits that simulate the propagation of a beam in a given beam line, only a few provide the capabilities for designing, commissioning and operating the beam line. This paper shows how a ``multi-track`` simulation and analysis code can be used for these applications.

 1. French nuclear physics accelerator opens

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dumé, Belle

  2016-12-01

  A new €140m particle accelerator for nuclear physics located at the French Large Heavy Ion National Accelerator (GANIL) in Caen was inaugurated last month in a ceremony attended by French president François Hollande.

 2. Fixed field circular accelerator designs

  SciTech Connect

  Johnstone, C.; Wan, W.; Garren, A.

  2000-01-06

  The rapid rate and cycle time required to efficiently accelerate muons precludes conventional circular accelerators. Recirculating linacs provide one option, but the separate return arcs per acceleration pass may prove costly. Recent work on muon acceleration schemes has concentrated on designing fixed-field circular accelerators whose strong superconducting fields can sustain a factor of 4 increase in energy from injection to extraction. A 4 to 16 GeV fixed-field circular accelerator has been designed which allows large orbit excursions and the tune to vary as a function of momentum. Acceleration is .6 GeV per turn so the entire cycle consists of only 20 turns. In addition, a 16 to 64 GeV fixed-field circular accelerator has been designed which is more in keeping with the traditional Fixed Field Alternating Gradient machines. In this work the two machine designs are described.

 3. ACCELERATION INTEGRATING MEANS

  DOEpatents

  Wilkes, D.F.

  1961-08-29

  An acceleration responsive device is described. A housing has at one end normally open electrical contacts and contains a piston system with a first part of non-magnetic material having metering orifices in the side walls for forming an air bearing between it and the walls of the housing; this first piston part is normally held against the other end of the housing from the noted contacts by a second piston or reset part. The reset part is of partly magnetic material, is separable from the flrst piston part, and is positioned within the housing intermediate the contacts and the first piston part. A magnet carried by the housing imposes a retaining force upon the reset part, along with a helical compression spring that is between the reset part and the end with the contacts. When a predetermined acceleration level is attained, the reset part overcomes the bias or retaining force provided by the magnet and the spring'' snaps'' into a depression in the housing adjacent the contacts. The first piston part is then free to move toward the contacts with its movement responsive tc acceleration forces and the metering orifices. (AEC)

 4. Berkeley Proton Linear Accelerator

  DOE R&D Accomplishments Database

  Alvarez, L. W.; Bradner, H.; Franck, J.; Gordon, H.; Gow, J. D.; Marshall, L. C.; Oppenheimer, F. F.; Panofsky, W. K. H.; Richman, C.; Woodyard, J. R.

  1953-10-13

  A linear accelerator, which increases the energy of protons from a 4 Mev Van de Graaff injector, to a final energy of 31.5 Mev, has been constructed. The accelerator consists of a cavity 40 feet long and 39 inches in diameter, excited at resonance in a longitudinal electric mode with a radio-frequency power of about 2.2 x 10{sup 6} watts peak at 202.5 mc. Acceleration is made possible by the introduction of 46 axial "drift tubes" into the cavity, which is designed such that the particles traverse the distance between the centers of successive tubes in one cycle of the r.f. power. The protons are longitudinally stable as in the synchrotron, and are stabilized transversely by the action of converging fields produced by focusing grids. The electrical cavity is constructed like an inverted airplane fuselage and is supported in a vacuum tank. Power is supplied by 9 high powered oscillators fed from a pulse generator of the artificial transmission line type.

 5. Electrostatic Plasma Accelerator (EPA)

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Brophy, John R.; Aston, Graeme

  1995-01-01

  The application of electric propulsion to communications satellites, however, has been limited to the use of hydrazine thrusters with electric heaters for thrust and specific impulse augmentation. These electrothermal thrusters operate at specific impulse levels of approximately 300 s with heater powers of about 500 W. Low power arcjets (1-3 kW) are currently being investigated as a way to increase specific impulse levels to approximately 500 s. Ion propulsion systems can easily produce specific impulses of 3000 s or greater, but have yet to be applied to communications satellites. The reasons most often given for not using ion propulsion systems are their high level of overall complexity, low thrust with long burn times, and the difficulty of integrating the propulsion system into existing commercial spacecraft busses. The Electrostatic Plasma Accelerator (EPA) is a thruster concept which promises specific impulse levels between low power arcjets and those of the ion engine while retaining the relative simplicity of the arcjet. The EPA thruster produces thrust through the electrostatic acceleration of a moderately dense plasma. No accelerating electrodes are used and the specific impulse is a direct function of the applied discharge voltage and the propellant atomic mass.

 6. Particle Accelerator Focus Automation

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lopes, José; Rocha, Jorge; Redondo, Luís; Cruz, João

  2017-08-01

  The Laboratório de Aceleradores e Tecnologias de Radiação (LATR) at the Campus Tecnológico e Nuclear, of Instituto Superior Técnico (IST) has a horizontal electrostatic particle accelerator based on the Van de Graaff machine which is used for research in the area of material characterization. This machine produces alfa (He+) and proton (H+) beams of some μA currents up to 2 MeV/q energies. Beam focusing is obtained using a cylindrical lens of the Einzel type, assembled near the high voltage terminal. This paper describes the developed system that automatically focuses the ion beam, using a personal computer running the LabVIEW software, a multifunction input/output board and signal conditioning circuits. The focusing procedure consists of a scanning method to find the lens bias voltage which maximizes the beam current measured on a beam stopper target, which is used as feedback for the scanning cycle. This system, as part of a wider start up and shut down automation system built for this particle accelerator, brings great advantages to the operation of the accelerator by turning it faster and easier to operate, requiring less human presence, and adding the possibility of total remote control in safe conditions.

 7. Accelerator mass spectrometry.

  PubMed

  Hellborg, Ragnar; Skog, Göran

  2008-01-01

  In this overview the technique of accelerator mass spectrometry (AMS) and its use are described. AMS is a highly sensitive method of counting atoms. It is used to detect very low concentrations of natural isotopic abundances (typically in the range between 10(-12) and 10(-16)) of both radionuclides and stable nuclides. The main advantages of AMS compared to conventional radiometric methods are the use of smaller samples (mg and even sub-mg size) and shorter measuring times (less than 1 hr). The equipment used for AMS is almost exclusively based on the electrostatic tandem accelerator, although some of the newest systems are based on a slightly different principle. Dedicated accelerators as well as older "nuclear physics machines" can be found in the 80 or so AMS laboratories in existence today. The most widely used isotope studied with AMS is 14C. Besides radiocarbon dating this isotope is used in climate studies, biomedicine applications and many other fields. More than 100,000 14C samples are measured per year. Other isotopes studied include 10Be, 26Al, 36Cl, 41Ca, 59Ni, 129I, U, and Pu. Although these measurements are important, the number of samples of these other isotopes measured each year is estimated to be less than 10% of the number of 14C samples. Copyright 2008 Wiley Periodicals, Inc.

 8. Oxidised cosmic acceleration

  SciTech Connect

  Wesley, Daniel H.

  2009-01-15

  We give detailed proofs of several new no-go theorems for constructing flat four-dimensional accelerating universes from warped dimensional reduction. These new theorems improve upon previous ones by weakening the energy conditions, by including time-dependent compactifications, and by treating accelerated expansion that is not precisely de Sitter. We show that de Sitter expansion violates the higher-dimensional null energy condition (NEC) if the compactification manifold M is one-dimensional, if its intrinsic Ricci scalar R-ring vanishes everywhere, or if R-ring and the warp function satisfy a simple limit condition. If expansion is not de Sitter, we establish threshold equation-of-state parameters w below which accelerated expansion must be transient. Below the threshold w there are bounds on the number of e-foldings of expansion. If M is one-dimensional or R-ring everywhere vanishing, exceeding the bound implies the NEC is violated. If R-ring does not vanish everywhere on M, exceeding the bound implies the strong energy condition (SEC) is violated. Observationally, the w thresholds indicate that experiments with finite resolution in w can cleanly discriminate between different models which satisfy or violate the relevant energy conditions.

 9. Linear accelerator thalamotomy.

  PubMed

  Frighetto, Leonardo; De Salles, Antonio; Wallace, Robert; Ford, Judith; Selch, Michael; Cabatan-Awang, Cynthia; Solberg, Timothy

  2004-08-01

  The capability of performing functional radiosurgery lesions in the brain using a dedicated linear accelerator (LINAC) have not yet been demonstrated. This study evaluates modern LINAC technology for the creation of a sharp, small and functionally eloquent lesion in the thalamus. Three patients underwent thalamotomy using a dedicated linear accelerator to radiosurgery, 2 females and 1 male, ages were 52, 53, and 73 years. Two patients presented with unilateral poststroke central pain and 1 with unilateral upper extremity pain secondary to metastatic infiltration of the brachial plexus. Maximal doses varied from 150 to 200 Gy, delivered by a 5-mm diameter collimator and 5 to 8 noncoplanar arcs evenly distributed. All patients gained substantial relief of their pain. They were able to reduce their medications and improve their activity levels. The patient with end-stage metastatic disease died of his malignancy 2 weeks after the treatment. One patient presented with recurrence of the pain 4 months after the treatment. No clinical complications were noticed. A dedicated linear accelerator is able to perform a precise and circumscribed lesion in the thalamus for pain control. Moreover, it proved to be safe, because no complications were observed. For patients using chronic anticoagulant therapy or with severe disabilities caused by cardiac, pulmonary or malignant diseases, this technique represents an alternative of treatment to radiofrequency thalamotomy.

 10. Accelerated Profile HMM Searches.

  PubMed

  Eddy, Sean R

  2011-10-01

  Profile hidden Markov models (profile HMMs) and probabilistic inference methods have made important contributions to the theory of sequence database homology search. However, practical use of profile HMM methods has been hindered by the computational expense of existing software implementations. Here I describe an acceleration heuristic for profile HMMs, the "multiple segment Viterbi" (MSV) algorithm. The MSV algorithm computes an optimal sum of multiple ungapped local alignment segments using a striped vector-parallel approach previously described for fast Smith/Waterman alignment. MSV scores follow the same statistical distribution as gapped optimal local alignment scores, allowing rapid evaluation of significance of an MSV score and thus facilitating its use as a heuristic filter. I also describe a 20-fold acceleration of the standard profile HMM Forward/Backward algorithms using a method I call "sparse rescaling". These methods are assembled in a pipeline in which high-scoring MSV hits are passed on for reanalysis with the full HMM Forward/Backward algorithm. This accelerated pipeline is implemented in the freely available HMMER3 software package. Performance benchmarks show that the use of the heuristic MSV filter sacrifices negligible sensitivity compared to unaccelerated profile HMM searches. HMMER3 is substantially more sensitive and 100- to 1000-fold faster than HMMER2. HMMER3 is now about as fast as BLAST for protein searches.

 11. Acceleration during magnetic reconnection

  SciTech Connect

  Beresnyak, Andrey; Li, Hui

  2015-07-16

  The presentation begins with colorful depictions of solar x-ray flares and references to pulsar phenomena. Plasma reconnection is complex, could be x-point dominated or turbulent, field lines could break due to either resistivity or non-ideal effects, such as electron pressure anisotropy. Electron acceleration is sometimes observed, and sometimes not. One way to study this complex problem is to have many examples of the process (reconnection) and compare them; the other way is to simplify and come to something robust. Ideal MHD (E=0) turbulence driven by magnetic energy is assumed, and the first-order acceleration is sought. It is found that dissipation in big (length >100 ion skin depths) current sheets is universal and independent on microscopic resistivity and the mean imposed field; particles are regularly accelerated while experiencing curvature drift in flows driven by magnetic tension. One example of such flow is spontaneous reconnection. This explains hot electrons with a power-law tail in solar flares, as well as ultrashort time variability in some astrophysical sources.

 12. Electrostatic Plasma Accelerator (EPA)

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Brophy, John R.; Aston, Graeme

  1995-01-01

  The application of electric propulsion to communications satellites, however, has been limited to the use of hydrazine thrusters with electric heaters for thrust and specific impulse augmentation. These electrothermal thrusters operate at specific impulse levels of approximately 300 s with heater powers of about 500 W. Low power arcjets (1-3 kW) are currently being investigated as a way to increase specific impulse levels to approximately 500 s. Ion propulsion systems can easily produce specific impulses of 3000 s or greater, but have yet to be applied to communications satellites. The reasons most often given for not using ion propulsion systems are their high level of overall complexity, low thrust with long burn times, and the difficulty of integrating the propulsion system into existing commercial spacecraft busses. The Electrostatic Plasma Accelerator (EPA) is a thruster concept which promises specific impulse levels between low power arcjets and those of the ion engine while retaining the relative simplicity of the arcjet. The EPA thruster produces thrust through the electrostatic acceleration of a moderately dense plasma. No accelerating electrodes are used and the specific impulse is a direct function of the applied discharge voltage and the propellant atomic mass.

 13. Plasma accelerator experiments in Yugoslavia

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Purić, J.; Astashynski, V. M.; Kuraica, M. M.; Dojčinovié, I. P.

  2002-12-01

  An overview is given of the results obtained in the Plasma Accelerator Experiments in Belgrade, using quasi-stationary high current plasma accelerators constructed within the framework of the Yugoslavia-Belarus Joint Project. So far, the following plasma accelerators have been realized: Magnetoplasma Compressor type (MPC); MPC Yu type; one stage Erosive Plasma Dynamic System (EPDS) and, in final stage of construction two stage Quasi-Stationary High Current Plasma Accelerator (QHPA).

 14. Science and Technology of Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Valerio Lizarraga, Cristhian; Castilla Loaeza, Alejandro; Guillermo Cantón, Gerardo; Duarte, Carlos; Chavez Valenzuela, Daniel; Hernández Chahín, Karim; Cuna, Humberto Maury; Medina Medrano, Luis; Reyes Herrera, Juan; Sosa Güitrón, Salvador; Valdivia García, Alan; Rendón, Bruce Yee

  2016-10-01

  The Mexican Particle Accelerator Community (CMAP) was created in 2015 and currently its members participate in different experiments around the world. Using their expertise, they are working in the development of the particle accelerators area in Mexico. This paper provides a summary of the research done by its members and presents the preliminary design of an electron linear particle accelerator (eLINAC). This proposal will be the first accelerator designed and created in Mexico.

 15. Introduction to Microwave Linear [Accelerators

  SciTech Connect

  Whittum, David H

  1999-01-04

  The elements of microwave linear accelerators are introduced starting with the principles of acceleration and accelerating structures. Considerations for microwave structure modeling and design are developed from an elementary point of view. Basic elements of microwave electronics are described for application to the accelerator circuit and instrumentation. Concepts of beam physics are explored together with examples of common beamline instruments. Charged particle optics and lattice diagnostics are introduced. Considerations for fixed-target and colliding-beam experimentation are summarized.

 16. Overview of accelerators in medicine

  SciTech Connect

  Lennox, A.J. |

  1993-06-01

  Accelerators used for medicine include synchrotrons, cyclotrons, betatrons, microtrons, and electron, proton, and light ion linacs. Some accelerators which were formerly found only at physics laboratories are now being considered for use in hospital-based treatment and diagnostic facilities. This paper presents typical operating parameters for medical accelerators and gives specific examples of clinical applications for each type of accelerator, with emphasis on recent developments in the field.

 17. Accelerator Science: Proton vs. Electron

  ScienceCinema

  Lincoln, Don

  2016-10-19

  Particle accelerators are one of the most powerful ways to study the fundamental laws that govern the universe. However, there are many design considerations that go into selecting and building a particular accelerator. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains the pros and cons of building an accelerator that collides pairs of protons to one that collides electrons.

 18. Accelerator Science: Circular vs. Linear

  ScienceCinema

  Lincoln, Don

  2016-12-14

  Particle accelerator are scientific instruments that allow scientists to collide particles together at incredible energies to study the secrets of the universe. However, there are many manners in which particle accelerators can be constructed. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains the pros and cons of circular and linear accelerators.

 19. Accelerator Science: Circular vs. Linear

  SciTech Connect

  Lincoln, Don

  2016-11-10

  Particle accelerator are scientific instruments that allow scientists to collide particles together at incredible energies to study the secrets of the universe. However, there are many manners in which particle accelerators can be constructed. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains the pros and cons of circular and linear accelerators.

 20. Accelerator Science: Proton vs. Electron

  SciTech Connect

  Lincoln, Don

  2016-10-11

  Particle accelerators are one of the most powerful ways to study the fundamental laws that govern the universe. However, there are many design considerations that go into selecting and building a particular accelerator. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains the pros and cons of building an accelerator that collides pairs of protons to one that collides electrons.

 1. Physiological effects of sustained acceleration.

  PubMed

  Vogt, L H

  1976-01-01

  A review is given of the literature concerning the physiological and pathophysiological changes in humans, caused by sustained acceleration. After definition of the acting forces and an introduction into terminology, circulatory and respiratory mechanisms are described which are active under sustained acceleration. The origin of visual disturbances associated with acceleration is discussed. Acceleration tolerance is influenced by magnitude, duration, direction, and rate of application of G-forces together with environmental conditions and the condition of the subject. Acceleration protection may be achieved by technical devices (anti-g suits), voluntary manoeuvres and change of posture. Recent work dealing with high sustained +Gz (HSG) is reviewed and the associated problems are discussed.

 2. Computing Challenges in Accelerator Physics

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Spentzouris, Panagiotis

  2003-04-01

  Particle accelerators are among the largest and most complex scientific instruments in the world. They are critical to basic science research and enable advances in applied science and technology. The design, commissioning, and operation of these research instruments is a very challenging process, its success depending on the accurate modeling of both the components of the accelerators and the dynamics of the particles they accelerate. Due to the complexity of the geometry and the stringent tolerance requirements of modern accelerators, the use of multi-scale, three dimensional, nonlinear, many-body simulations is required. Selected difficult problems of modern accelerators and the resulting computational challenges will be discussed.

 3. Muon Acceleration - RLA and FFAG

  SciTech Connect

  Bogacz, Alex

  2011-10-01

  Various acceleration schemes for muons are presented. The overall goal of the acceleration systems: large acceptance acceleration to 25 GeV and 'beam shaping' can be accomplished by various fixed field accelerators at different stages. They involve three superconducting linacs: a single pass linear Pre-accelerator followed by a pair of multi-pass Recirculating Linear Accelerators (RLA) and finally a non-scaling FFAG ring. The present baseline acceleration scenario has been optimized to take maximum advantage of appropriate acceleration scheme at a given stage. The solenoid based Pre-accelerator offers very large acceptance and facilitates correction of energy gain across the bunch and significant longitudinal compression trough induced synchrotron motion. However, far off-crest acceleration reduces the effective acceleration gradient and adds complexity through the requirement of individual RF phase control for each cavity. The RLAs offer very efficient usage of high gradient superconducting RF and ability to adjust path-length after each linac pass through individual return arcs with uniformly periodic FODO optics suitable for chromatic compensation of emittance dilution with sextupoles. However, they require spreaders/recombiners switchyards at both linac ends and significant total length of the arcs. The non-scaling Fixed Field Alternating Gradient (FFAG) ring combines compactness with very large chromatic acceptance (twice the injection energy) and it allows for large number of passes through the RF (at least eight, possibly as high as 15).

 4. Recent Advances in Plasma Acceleration

  SciTech Connect

  Hogan, Mark

  2007-03-19

  The costs and the time scales of colliders intended to reach the energy frontier are such that it is important to explore new methods of accelerating particles to high energies. Plasma-based accelerators are particularly attractive because they are capable of producing accelerating fields that are orders of magnitude larger than those used in conventional colliders. In these accelerators a drive beam, either laser or particle, produces a plasma wave (wakefield) that accelerates charged particles. The ultimate utility of plasma accelerators will depend on sustaining ultra-high accelerating fields over a substantial length to achieve a significant energy gain. More than 42 GeV energy gain was achieved in an 85 cm long plasma wakefield accelerator driven by a 42 GeV electron drive beam in the Final Focus Test Beam (FFTB) Facility at SLAC. Most of the beam electrons lose energy to the plasma wave, but some electrons in the back of the same beam pulse are accelerated with a field of {approx}52 GV/m. This effectively doubles their energy, producing the energy gain of the 3 km long SLAC accelerator in less than a meter for a small fraction of the electrons in the injected bunch. Prospects for a drive-witness bunch configuration and high-gradient positron acceleration experiments planned for the SABER facility will be discussed.

 5. VLHC accelerator physics

  SciTech Connect

  Michael Blaskiewicz et al.

  2001-11-01

  A six-month design study for a future high energy hadron collider was initiated by the Fermilab director in October 2000. The request was to study a staged approach where a large circumference tunnel is built that initially would house a low field ({approx}2 T) collider with center-of-mass energy greater than 30 TeV and a peak (initial) luminosity of 10{sup 34} cm{sup -2}s{sup -1}. The tunnel was to be scoped, however, to support a future upgrade to a center-of-mass energy greater than 150 TeV with a peak luminosity of 2 x 10{sup 34} cm{sup -2} sec{sup -1} using high field ({approx} 10 T) superconducting magnet technology. In a collaboration with Brookhaven National Laboratory and Lawrence Berkeley National Laboratory, a report of the Design Study was produced by Fermilab in June 2001. 1 The Design Study focused on a Stage 1, 20 x 20 TeV collider using a 2-in-1 transmission line magnet and leads to a Stage 2, 87.5 x 87.5 TeV collider using 10 T Nb{sub 3}Sn magnet technology. The article that follows is a compilation of accelerator physics designs and computational results which contributed to the Design Study. Many of the parameters found in this report evolved during the study, and thus slight differences between this text and the Design Study report can be found. The present text, however, presents the major accelerator physics issues of the Very Large Hadron Collider as examined by the Design Study collaboration and provides a basis for discussion and further studies of VLHC accelerator parameters and design philosophies.

 6. APT accelerator. Topical report

  SciTech Connect

  Lawrence, G.; Rusthoi, D.

  1995-03-01

  The Accelerator Production of Tritium (APT) project, sponsored by Department of Energy Defense Programs (DOE/DP), involves the preconceptual design of an accelerator system to produce tritium for the nation`s stockpile of nuclear weapons. Tritium is an isotope of hydrogen used in nuclear weapons, and must be replenished because of radioactive decay (its half-life is approximately 12 years). Because the annual production requirements for tritium has greatly decreased since the end of the Cold War, an alternative approach to reactors for tritium production, based on a linear accelerator, is now being seriously considered. The annual tritium requirement at the time this study was undertaken (1992-1993) was 3/8 that of the 1988 goal, usually stated as 3/8-Goal. Continued reduction in the number of weapons in the stockpile has led to a revised (lower) production requirement today (March, 1995). The production requirement needed to maintain the reduced stockpile, as stated in the recent Nuclear Posture Review (summer 1994) is approximately 3/16-Goal, half the previous level. The Nuclear Posture Review also requires that the production plant be designed to accomodate a production increase (surge) to 3/8-Goal capability within five years, to allow recovery from a possible extended outage of the tritium plant. A multi-laboratory team, collaborating with several industrial partners, has developed a preconceptual APT design for the 3/8-Goal, operating at 75% capacity. The team has presented APT as a promising alternative to the reactor concepts proposed for Complex-21. Given the requirements of a reduced weapons stockpile, APT offers both significant safety, environmental, and production-fexibility advantages in comparison with reactor systems, and the prospect of successful development in time to meet the US defense requirements of the 21st Century.

 7. Accelerated Innovation Pilot

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Davis, Jeffrey

  2012-01-01

  Opportunities: I. Engage NASA team (examples) a) Research and technology calls . provide suggestions to AES, HRP, OCT. b) Use NASA@Work to solicit other ideas; (possibly before R+D calls). II. Stimulate collaboration (examples) a) NHHPC. b) Wharton Mack Center for Technological Innovation (Feb 2013). c) International ] DLR ] :envihab (July 2013). d) Accelerated research models . NSF, Myelin Repair Foundation. III. Engage public Prizes (open platform: InnoCentive, yet2.com, NTL; Rice Business Plan, etc.) IV. Use same methods to engage STEM.

 8. Accelerating Gallstone Dissolution

  PubMed Central

  Tao, J. C.; Cussler, E. L.; Evans, D. F.

  1974-01-01

  The dissolution rates of cholesterol in model bile salt solutions are controlled by diffusion in slowly flowing bile and by interfacial kinetics in rapidly flowing bile. At low flow, dissolution varies with the square root of bile flow and can be predicted, a priori, from existing correlations of mass transfer. At high bile flow, dissolution is independent of bile flow and is probably dominated by the rate of micelle adsorption. These results show that cholesterol gallstone dissolution, a potential nonsurgical therapy for cholelithiasis, can be accelerated little in slow bile, but more significantly in rapidly flowing bile. PMID:4530271

 9. Introduction to Accelerator Dynamics

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Peggs, Stephen; Satogata, Todd

  2017-08-01

  Preface; 1. Introduction; 2. Linear motion; 3. Strong focusing transverse optics; 4. Longitudinal and off-momentum motion; 5. Action and emittance – one particle or many?; 6. Magnets; 7. RF cavities; 8. Linear errors and their correction; 9. Sextupoles, chromaticity and the Hénon map; 10. Octupoles, detuning and slow extraction; 11. Synchrotron radiation – classical damping; 12. Synchrotron radiation – quantum excitation; 13. Linacs – protons and ions; 14. Linacs – electrons; 15. The beam-beam interaction and 1-D resonances; 16. Routes to chaos; Appendix: selected formulae for accelerator design; References; Index.

 10. The Accelerating Universe

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Schmidt, Brian P.

  2012-05-01

  In 1998 two teams traced back the expansion of the universe over billions of years and discovered that it was accelerating, a startling discovery that suggests that more than 70% of the cosmos is contained in a previously unknown form of matter, called Dark Energy. The 2011 Nobel Laureate for Physics, Brian Schmidt, leader of the High-Redshift Supernova Search Team, will describe this discovery and explain how astronomers have used observations to trace our universe's history back more than 13 billion years, leading them to ponder the ultimate fate of the cosmos.

 11. Accelerating Commercial Remote Sensing

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1995-01-01

  Through the Visiting Investigator Program (VIP) at Stennis Space Center, Community Coffee was able to use satellites to forecast coffee crops in Guatemala. Using satellite imagery, the company can produce detailed maps that separate coffee cropland from wild vegetation and show information on the health of specific crops. The data can control coffee prices and eventually may be used to optimize application of fertilizers, pesticides and irrigation. This would result in maximal crop yields, minimal pollution and lower production costs. VIP is a mechanism involving NASA funding designed to accelerate the growth of commercial remote sensing by promoting general awareness and basic training in the technology.

 12. Accelerating the loop expansion

  SciTech Connect

  Ingermanson, R.

  1986-07-29

  This thesis introduces a new non-perturbative technique into quantum field theory. To illustrate the method, I analyze the much-studied phi/sup 4/ theory in two dimensions. As a prelude, I first show that the Hartree approximation is easy to obtain from the calculation of the one-loop effective potential by a simple modification of the propagator that does not affect the perturbative renormalization procedure. A further modification then susggests itself, which has the same nice property, and which automatically yields a convex effective potential. I then show that both of these modifications extend naturally to higher orders in the derivative expansion of the effective action and to higher orders in the loop-expansion. The net effect is to re-sum the perturbation series for the effective action as a systematic ''accelerated'' non-perturbative expansion. Each term in the accelerated expansion corresponds to an infinite number of terms in the original series. Each term can be computed explicitly, albeit numerically. Many numerical graphs of the various approximations to the first two terms in the derivative expansion are given. I discuss the reliability of the results and the problem of spontaneous symmetry-breaking, as well as some potential applications to more interesting field theories. 40 refs.

 13. Transverse electron resonance accelerator

  SciTech Connect

  Csonka, P.L.

  1985-01-01

  Transverse (to the velocity, v, of the particles to be accelerated) electron oscillations are generated in high (e.g. solid) density plasmas by either an electromagnetic wave or by the field of charged particles traveling parallel to v. The generating field oscillates with frequency ..omega.. = ..omega../sub p/, where ..omega../sub p/ is the plasma frequency. The plasma is confined to a sequence of microstructures with typical dimensions of d approx. = 2..pi..c/..omega../sub p/, allowing the generating fields to penetrate. Since ..omega../sub p/ is now high, the time scales, T, are correspondingly reduced. The microstructures are allowed to explode after t = T, until then they are confined by ion inertia. As a result of resonance, the electric field, E, inside the microstructures can exceed the generating field E/sub L/. The generating force is proportional to E/sub L/ (as opposed to E/sub L//sup 2/). Phase matching of particles is possible by appropriate spacing of the microstructures or by a gas medium. The generating beam travels outside the plasma, filamentation is not a problem. The mechanism is relatively insensitive to the exact shape and position of the microstructures. This device contains features of various earlier proposed acceleration mechanisms and may be considered as the limiting case of several of those for small d, T and high E.

 14. Acceleration in Linear and Circular Motion

  ERIC Educational Resources Information Center

  Kellington, S. H.; Docherty, W.

  1975-01-01

  Describes the construction of a simple accelerometer and explains its use in demonstrating acceleration, deceleration, constant speed, measurement of acceleration, acceleration and the inclined plane and angular and radial acceleration. (GS)

 15. Acceleration in Linear and Circular Motion

  ERIC Educational Resources Information Center

  Kellington, S. H.; Docherty, W.

  1975-01-01

  Describes the construction of a simple accelerometer and explains its use in demonstrating acceleration, deceleration, constant speed, measurement of acceleration, acceleration and the inclined plane and angular and radial acceleration. (GS)

 16. Particle acceleration in pulsar magnetospheres

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Baker, K. B.

  1978-01-01

  The structure of pulsar magnetospheres and the acceleration mechanism for charged particles in the magnetosphere was studied using a pulsar model which required large acceleration of the particles near the surface of the star. A theorem was developed which showed that particle acceleration cannot be expected when the angle between the magnetic field lines and the rotation axis is constant (e.g. radial field lines). If this angle is not constant, however, acceleration must occur. The more realistic model of an axisymmetric neutron star with a strong dipole magnetic field aligned with the rotation axis was investigated. In this case, acceleration occurred at large distances from the surface of the star. The magnitude of the current can be determined using the model presented. In the case of nonaxisymmetric systems, the acceleration is expected to occur nearer to the surface of the star.

 17. Laser acceleration and its future

  PubMed Central

  Tajima, Toshiki

  2010-01-01

  Laser acceleration is based on the concept to marshal collective fields that may be induced by laser. In order to exceed the material breakdown field by a large factor, we employ the broken-down matter of plasma. While the generated wakefields resemble with the fields in conventional accelerators in their structure (at least qualitatively), it is their extreme accelerating fields that distinguish the laser wakefield from others, amounting to tiny emittance and compact accelerator. The current research largely falls on how to master the control of acceleration process in spatial and temporal scales several orders of magnitude smaller than the conventional method. The efforts over the last several years have come to a fruition of generating good beam properties with GeV energies on a table top, leading to many applications, such as ultrafast radiolysis, intraoperative radiation therapy, injection to X-ray free electron laser, and a candidate for future high energy accelerators. PMID:20228616

 18. Pulse line ion accelerator concept

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Briggs, Richard J.

  2006-06-01

  The pulse line ion accelerator concept was motivated by the desire for an inexpensive way to accelerate intense short pulse heavy ion beams to regimes of interest for studies of high energy density physics and warm dense matter. A pulse power driver applied at one end of a helical pulse line creates a traveling wave pulse that accelerates and axially confines the heavy ion beam pulse. Acceleration scenarios with constant parameter helical lines are described which result in output energies of a single stage much larger than the several hundred kilovolt peak voltages on the line, with a goal of 3 5MeV/meter acceleration gradients. The concept might be described crudely as an “air core” induction linac where the pulse-forming network is integrated into the beam line so the accelerating voltage pulse can move along with the ions to get voltage multiplication.

 19. Advanced Accelerators for Medical Applications

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Uesaka, Mitsuru; Koyama, Kazuyoshi

  We review advanced accelerators for medical applications with respect to the following key technologies: (i) higher RF electron linear accelerator (hereafter "linac"); (ii) optimization of alignment for the proton linac, cyclotron and synchrotron; (iii) superconducting magnet; (iv) laser technology. Advanced accelerators for medical applications are categorized into two groups. The first group consists of compact medical linacs with high RF, cyclotrons and synchrotrons downsized by optimization of alignment and superconducting magnets. The second group comprises laserbased acceleration systems aimed of medical applications in the future. Laser plasma electron/ion accelerating systems for cancer therapy and laser dielectric accelerating systems for radiation biology are mentioned. Since the second group has important potential for a compact system, the current status of the established energy and intensity and of the required stability are given.

 20. Advanced Accelerators for Medical Applications

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Uesaka, Mitsuru; Koyama, Kazuyoshi

  We review advanced accelerators for medical applications with respect to the following key technologies: (i) higher RF electron linear accelerator (hereafter “linac”); (ii) optimization of alignment for the proton linac, cyclotron and synchrotron; (iii) superconducting magnet; (iv) laser technology. Advanced accelerators for medical applications are categorized into two groups. The first group consists of compact medical linacs with high RF, cyclotrons and synchrotrons downsized by optimization of alignment and superconducting magnets. The second group comprises laser-based acceleration systems aimed of medical applications in the future. Laser plasma electron/ion accelerating systems for cancer therapy and laser dielectric accelerating systems for radiation biology are mentioned. Since the second group has important potential for a compact system, the current status of the established energy and intensity and of the required stability are given.

 1. Network acceleration techniques

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Crowley, Patricia (Inventor); Awrach, James Michael (Inventor); Maccabe, Arthur Barney (Inventor)

  2012-01-01

  Splintered offloading techniques with receive batch processing are described for network acceleration. Such techniques offload specific functionality to a NIC while maintaining the bulk of the protocol processing in the host operating system ("OS"). The resulting protocol implementation allows the application to bypass the protocol processing of the received data. Such can be accomplished this by moving data from the NIC directly to the application through direct memory access ("DMA") and batch processing the receive headers in the host OS when the host OS is interrupted to perform other work. Batch processing receive headers allows the data path to be separated from the control path. Unlike operating system bypass, however, the operating system still fully manages the network resource and has relevant feedback about traffic and flows. Embodiments of the present disclosure can therefore address the challenges of networks with extreme bandwidth delay products (BWDP).

 2. HIGH ENERGY PARTICLE ACCELERATOR

  DOEpatents

  Courant, E.D.; Livingston, M.S.; Snyder, H.S.

  1959-04-14

  An improved apparatus is presented for focusing charged particles in an accelerator. In essence, the invention includes means for establishing a magnetic field in discrete sectors along the path of moving charged particles, the magnetic field varying in each sector in accordance with the relation. B = B/ sub 0/ STAln (r-r/sub 0/)/r/sub 0/!, where B/sub 0/ is the value of the magnetic field at the equilibrium orbit of radius r/sub 0/ of the path of the particles, B equals the magnetic field at the radius r of the chamber and n equals the magnetic field gradient index, the polarity of n being abruptly reversed a plurality of times as the particles travel along their arcuate path. With this arrangement, the particles are alternately converged towards the axis of their equillbrium orbit and diverged therefrom in successive sectors with a resultant focusing effect.

 3. Pulsed electromagnetic acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Jahn, R. G.; Vonjaskowsky, W. F.; Clark, K. E.

  1973-01-01

  Direct measurements of the power deposited in the anode of a multimegawatt MPD accelerator using thermocouples attached to a thin shell anode reveal a dramatic decrease in the fractional anode power from 50% at 200 KW input power to less than 10% at 20 MW power. The corresponding local power flux peak at a value of 10,000 W/sq cm at the lip of the anode exhaust orifice, a distribution traced to a corresponding peak in the local current density at the anode. A comparison of voltage-current characteristics and spectral photographs of the MPD discharge using quartz, boron nitride and plexiglas insulators with various mass injection configurations led to the identification of different voltage modes and regions of ablation free operation. The technique of piezoelectric impact pressure measurement in the MPD exhaust flow was refined to account for the effects due to probe yaw angle.

 4. Linac-accelerator-radiosurgery.

  PubMed

  Sturm, V; Schlegel, W; Pastyr, O; Treuer, H; Voges, J; Müller, R P; Lorenz, W J

  1993-01-01

  A survey is given of the actual possibilities and limitations of the use of linear accelerators (Linac radiosurgery systems) for intra = cranial radiosurgery. Depending on the collimator size, spherical fields from 5-54 mm in diameter can be irradiated with dose gradients from 10% (large fields) to 20% (small fields) per millimeter distance between surface and treatment volume. This is comparable to the possibilities of Gamma-Knife and Proton-irradiation. Optimal mechanical adjustment of gantry and linac table are necessary for the required stability of the isocenter. Mechanical inaccuracy should be smaller than 0.8 mm. Advanced computerized 3D-treatment planning systems are indispensable prerequisites for accurate treatment and use of the flexibility of the linac system. Future developments are outlined.

 5. Accelerator mass spectrometry

  SciTech Connect

  Vogel, J.S.; Turteltaub, K.W.; Finkel, R.; Nelson, D.E.

  1995-06-01

  Accelerator mass spectroscopy (AMS) can be used for efficient detection of long-lived isotopes at part-per-quadrillion sensitivities with good precision. In this article we present an overview of AMS and its recent use in archaeology, geochemistry and biomolecular tracing. All AMS systems use cesium sputter ion sources to produce negative ions from a small button of a solid sample containing the element of interest, such as graphite, metal halide, or metal oxide, often mixed with a metal powder as binder and thermal conductor. Experience shows that both natural and biomedical samples are compatible in a single AMS system, but few other AMS sites make routine {sup 14}C measurements for both dating and tracing. AMS is, in one sense, just `a very sensitive decay counter`, but if AMS sensitivity is creatively coupled to analytical chemistry of certain isotopes, whole new areas of geosciences, archaeology, and life sciences can be explored. 29 refs., 2 figs., 1 tab.

 6. Understanding projectile acceleration.

  PubMed

  Hecht, H; Bertamini, M

  2000-04-01

  Throwing and catching balls or other objects is a generally highly practiced skill; however, conceptual as well as perceptual understanding of the mechanics that underlie this skill is surprisingly poor. In 5 experiments, we investigated conceptual and perceptual understanding of simple ballistic motion. Paper-and-pencil tests revealed that up to half of all participants mistakenly believed that a ball would continue to accelerate after it left the thrower's hand. Observers also showed a remarkable tolerance for anomalous trajectory shapes. Perceptual judgments based on graphics animations replicated these erroneous beliefs for shallow release angles. Observers' tolerance for anomalies tended to decrease with their distance from the actor. The findings are at odds with claims of the naive physics literature that liken intuitive understanding to Aristotelian or medieval physics theories. Instead, observers seem to project their intentions to the ball itself (externalization) or even feel that they have power over the ball when it is still close.

 7. Accelerated Decay of Radioisotopes

  DTIC Science & Technology

  2013-01-01

  00-01 -2013 Technical June20 l l-June 2012 4 . TITLE AND SUBTITLE Sa. CONTRACT NUMBER DTRA MIPR 11-2362M Accelerated Decay of Radioisotopes Sb...268 x E +2 4.788 026 x E -2 6.894 757 4.535 924 x E -1 4.214 011 x E -2 1.601 846 x E +1 1.000 000 x E -2 2.579 760 x E - 4 1.000 000 x E -8...c a y o f R a d i o i s o t o p e s " P r o p o s a l # B R C A L L 0 7 - N - 2 - 0 0 4 7 I l l u s t r a t i o n o f \\ P F R P a s p o

 8. Pulsed Plasma Accelerator Modeling

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Goodman, M.; Kazeminezhad, F.; Owens, T.

  2009-01-01

  This report presents the main results of the modeling task of the PPA project. The objective of this task is to make major progress towards developing a new computational tool with new capabilities for simulating cylindrically symmetric 2.5 dimensional (2.5 D) PPA's. This tool may be used for designing, optimizing, and understanding the operation of PPA s and other pulsed power devices. The foundation for this task is the 2-D, cylindrically symmetric, magnetohydrodynamic (MHD) code PCAPPS (Princeton Code for Advanced Plasma Propulsion Simulation). PCAPPS was originally developed by Sankaran (2001, 2005) to model Lithium Lorentz Force Accelerators (LLFA's), which are electrode based devices, and are typically operated in continuous magnetic field to the model, and implementing a first principles, self-consistent algorithm to couple the plasma and power circuit that drives the plasma dynamics.

 9. Accelerating Spectrum Sharing Technologies

  SciTech Connect

  Juan D. Deaton; Lynda L. Brighton; Rangam Subramanian; Hussein Moradi; Jose Loera

  2013-09-01

  Spectrum sharing potentially holds the promise of solving the emerging spectrum crisis. However, technology innovators face the conundrum of developing spectrum sharing technologies without the ability to experiment and test with real incumbent systems. Interference with operational incumbents can prevent critical services, and the cost of deploying and operating an incumbent system can be prohibitive. Thus, the lack of incumbent systems and frequency authorization for technology incubation and demonstration has stymied spectrum sharing research. To this end, industry, academia, and regulators all require a test facility for validating hypotheses and demonstrating functionality without affecting operational incumbent systems. This article proposes a four-phase program supported by our spectrum accountability architecture. We propose that our comprehensive experimentation and testing approach for technology incubation and demonstration will accelerate the development of spectrum sharing technologies.

 10. Lectures in accelerator theory

  SciTech Connect

  Month, M

  1980-01-01

  Lecture I deals with the behavior of particles in the nonlinear field arising from the electromagnetic interaction of colliding beams. The case treated, that of counter-rotating proton beams crossing each other at a non-zero angle, has the simple feature that the force between the beam is one dimensional. In lecture II, an analysis of the development of traveling waves on particle beams is presented. The situation studied is that of a uniform beam current in a circular accelerator and the excitation for the coherent motion is induced by the resistivity of the vacuum chamber wall. Finally, in lecture III, a description of the current accumulation process used at the proton storage rings at CERN (The ISR) is given. Particle pulses of rather low average current are injected and stored along the length and width of the vacuum chamber. The efficiency is very high and large currents (over 40 amperes) have been achieved.

 11. Paraelectric gas flow accelerator

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Sherman, Daniel M. (Inventor); Wilkinson, Stephen P. (Inventor); Roth, J. Reece (Inventor)

  2001-01-01

  A substrate is configured with first and second sets of electrodes, where the second set of electrodes is positioned asymmetrically between the first set of electrodes. When a RF voltage is applied to the electrodes sufficient to generate a discharge plasma (e.g., a one-atmosphere uniform glow discharge plasma) in the gas adjacent to the substrate, the asymmetry in the electrode configuration results in force being applied to the active species in the plasma and in turn to the neutral background gas. Depending on the relative orientation of the electrodes to the gas, the present invention can be used to accelerate or decelerate the gas. The present invention has many potential applications, including increasing or decreasing aerodynamic drag or turbulence, and controlling the flow of active and/or neutral species for such uses as flow separation, altering heat flow, plasma cleaning, sterilization, deposition, etching, or alteration in wettability, printability, and/or adhesion.

 12. Accelerator based fusion reactor

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Liu, Keh-Fei; Chao, Alexander Wu

  2017-08-01

  A feasibility study of fusion reactors based on accelerators is carried out. We consider a novel scheme where a beam from the accelerator hits the target plasma on the resonance of the fusion reaction and establish characteristic criteria for a workable reactor. We consider the reactions d+t\\to n+α,d+{{}3}{{H}\\text{e}}\\to p+α , and p+{{}11}B\\to 3α in this study. The critical temperature of the plasma is determined from overcoming the stopping power of the beam with the fusion energy gain. The needed plasma lifetime is determined from the width of the resonance, the beam velocity and the plasma density. We estimate the critical beam flux by balancing the energy of fusion production against the plasma thermo-energy and the loss due to stopping power for the case of an inert plasma. The product of critical flux and plasma lifetime is independent of plasma density and has a weak dependence on temperature. Even though the critical temperatures for these reactions are lower than those for the thermonuclear reactors, the critical flux is in the range of {{10}22}-{{10}24}~\\text{c}{{\\text{m}}-2}~{{\\text{s}}-1} for the plasma density {ρt}={{10}15}~\\text{c}{{\\text{m}}-3} in the case of an inert plasma. Several approaches to control the growth of the two-stream instability are discussed. We have also considered several scenarios for practical implementation which will require further studies. Finally, we consider the case where the injected beam at the resonance energy maintains the plasma temperature and prolongs its lifetime to reach a steady state. The equations for power balance and particle number conservation are given for this case.

 13. NIIEFA accelerators for applied purposes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Vorogushin, M. F.; Strokach, A. P.; Filatov, O. G.

  2016-12-01

  Since the foundation of the institute, we have designed and delivered more than three hundred different accelerators to Russia and abroad: cyclotrons, linear accelerators, and neutron generators. The technical characteristics of our equipment makes it competitive on the international market. Here we present the application, main parameters, and status of accelerators manufactured by NIIEFA, as well as prospects for the development of electrophysical systems for applied purposes.

 14. Collective accelerator for electron colliders

  SciTech Connect

  Briggs, R.J.

  1985-05-13

  A recent concept for collective acceleration and focusing of a high energy electron bunch is discussed, in the context of its possible applicability to large linear colliders in the TeV range. The scheme can be considered to be a member of the general class of two-beam accelerators, where a high current, low voltage beam produces the acceleration fields for a trailing high energy bunch.

 15. Cast dielectric composite linear accelerator

  DOEpatents

  Sanders, David M.; Sampayan, Stephen; Slenes, Kirk; Stoller, H. M.

  2009-11-10

  A linear accelerator having cast dielectric composite layers integrally formed with conductor electrodes in a solventless fabrication process, with the cast dielectric composite preferably having a nanoparticle filler in an organic polymer such as a thermosetting resin. By incorporating this cast dielectric composite the dielectric constant of critical insulating layers of the transmission lines of the accelerator are increased while simultaneously maintaining high dielectric strengths for the accelerator.

 16. STaged ELectron Laser Acceleration (STELLA)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  He, Ping

  This dissertation presents results from STELLA experiment demonstrating the staging of two laser-driven relativistic electron accelerators. The two laser accelerators operated in series, the first IFEL served to bunch the electrons into a few fs microbunches, which were rephased with the laser wave in the second IFEL. This fundamental accomplishment will help spur the development of practical multi-stage, monoenergetic laser accelerators.

 17. Basic concepts in plasma accelerators.

  PubMed

  Bingham, Robert

  2006-03-15

  In this article, we present the underlying physics and the present status of high gradient and high-energy plasma accelerators. With the development of compact short pulse high-brightness lasers and electron and positron beams, new areas of studies for laser/particle beam-matter interactions is opening up. A number of methods are being pursued vigorously to achieve ultra-high-acceleration gradients. These include the plasma beat wave accelerator (PBWA) mechanism which uses conventional long pulse ( approximately 100 ps) modest intensity lasers (I approximately 10(14)-10(16) W cm(-2)), the laser wakefield accelerator (LWFA) which uses the new breed of compact high-brightness lasers (<1 ps) and intensities >10(18) W cm(-2), self-modulated laser wakefield accelerator (SMLWFA) concept which combines elements of stimulated Raman forward scattering (SRFS) and electron acceleration by nonlinear plasma waves excited by relativistic electron and positron bunches the plasma wakefield accelerator. In the ultra-high intensity regime, laser/particle beam-plasma interactions are highly nonlinear and relativistic, leading to new phenomenon such as the plasma wakefield excitation for particle acceleration, relativistic self-focusing and guiding of laser beams, high-harmonic generation, acceleration of electrons, positrons, protons and photons. Fields greater than 1 GV cm(-1) have been generated with monoenergetic particle beams accelerated to about 100 MeV in millimetre distances recorded. Plasma wakefields driven by both electron and positron beams at the Stanford linear accelerator centre (SLAC) facility have accelerated the tail of the beams.

 18. Compact accelerator for medical therapy

  DOEpatents

  Caporaso, George J.; Chen, Yu-Jiuan; Hawkins, Steven A.; Sampayan, Stephen E.; Paul, Arthur C.

  2010-05-04

  A compact accelerator system having an integrated particle generator-linear accelerator with a compact, small-scale construction capable of producing an energetic (.about.70-250 MeV) proton beam or other nuclei and transporting the beam direction to a medical therapy patient without the need for bending magnets or other hardware often required for remote beam transport. The integrated particle generator-accelerator is actuable as a unitary body on a support structure to enable scanning of a particle beam by direction actuation of the particle generator-accelerator.

 19. Accelerators for research and applications

  SciTech Connect

  Alonso, J.R.

  1990-06-01

  The newest particle accelerators are almost always built for extending the frontiers of research, at the cutting edge of science and technology. Once these machines are operating and these technologies mature, new applications are always found, many of which touch our lives in profound ways. The evolution of accelerator technologies will be discussed, with descriptions of accelerator types and characteristics. The wide range of applications of accelerators will be discussed, in fields such as nuclear science, medicine, astrophysics and space-sciences, power generation, airport security, materials processing and microcircuit fabrication. 13 figs.

 20. Thermodynamics of the ram accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hertzberg, A.

  1990-07-01

  Recent high-velocity experiments with a ram accelerator are presented. The ram accelerator is a ramjet-in-tube projectile accelerator whose principle of operations is similar to that of a supersonic airbreathing ramjet. Different modes of combustion have been explored for accelerating projectiles of nearly identical geometry. Subsonic, thermally choked combustion theoretically allows a projectile to be accelerated to the Chapman-Jouguet (C-J) detonation velocity of a particular gas mixture. In the superdetonative regime the same projectile is accelerated while always traveling faster than the detonation velocity, and in the transdetonative regime (85-115% of detonation velocity) the same projectile may transit smoothly from a subsonic to a superdetonative combustion mode. This paper examines operation in these three regimes of flow up to velocities approaching 2500 m/s. Experimental evidence of acceleration in the transdetonative and superdetonative regimes is introduced. A computational fluid dynamics (CFD) code is being developed for studying the flow, combustion, and performance of the ram accelerator, particularly in the superdetonative regime. The code solves the 2D/axisymmetric Euler equations with coupled chemical nonequilibrium processes using a shock-capturing technique and gives theoretical results showing efficient acceleration of projectiles is possible through velocities as high as 9 km/sec.

 1. High field gradient particle accelerator

  DOEpatents

  Nation, John A.; Greenwald, Shlomo

  1989-01-01

  A high electric field gradient electron accelerator utilizing short duration, microwave radiation, and capable of operating at high field gradients for high energy physics applications or at reduced electric field gradients for high average current intermediate energy accelerator applications. Particles are accelerated in a smooth bore, periodic undulating waveguide, wherein the period is so selected that the particles slip an integral number of cycles of the r.f. wave every period of the structure. This phase step of the particles produces substantially continuous acceleration in a traveling wave without transverse magnetic or other guide means for the particle.

 2. High field gradient particle accelerator

  DOEpatents

  Nation, J.A.; Greenwald, S.

  1989-05-30

  A high electric field gradient electron accelerator utilizing short duration, microwave radiation, and capable of operating at high field gradients for high energy physics applications or at reduced electric field gradients for high average current intermediate energy accelerator applications is disclosed. Particles are accelerated in a smooth bore, periodic undulating waveguide, wherein the period is so selected that the particles slip an integral number of cycles of the r.f. wave every period of the structure. This phase step of the particles produces substantially continuous acceleration in a traveling wave without transverse magnetic or other guide means for the particle. 10 figs.

 3. ADS Based on Linear Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Pan, Weimin; Dai, Jianping

  An accelerator-driven system (ADS), which combines a particle accelerator with a subcritical core, is commonly regarded as a promising device for the transmutation of nuclear waste, as well as a potential scheme for thorium-based energy production. So far the predominant choice of the accelerator for ADS is a superconducting linear accelerator (linac). This article gives a brief overview of ADS based on linacs, including the motivation, principle, challenges and research activities around the world. The status and future plan of the Chinease ADS (C-ADS) project will be highlighted and discussed in depth as an example.

 4. Accelerator based epithermal neutron source

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Taskaev, S. Yu.

  2015-11-01

  We review the current status of the development of accelerator sources of epithermal neutrons for boron neutron capture therapy (BNCT), a promising method of malignant tumor treatment. Particular attention is given to the source of epithermal neutrons on the basis of a new type of charged particle accelerator: tandem accelerator with vacuum insulation and lithium neutron-producing target. It is also shown that the accelerator with specialized targets makes it possible to generate fast and monoenergetic neutrons, resonance and monoenergetic gamma-rays, alpha-particles, and positrons.

 5. SHORT ACCELERATION TIMES FROM SUPERDIFFUSIVE SHOCK ACCELERATION IN THE HELIOSPHERE

  SciTech Connect

  Perri, S.; Zimbardo, G.

  2015-12-10

  The analysis of time profiles of particles accelerated at interplanetary shocks allows particle transport properties to be inferred. The frequently observed power-law decay upstream, indeed, implies a superdiffusive particle transport when the level of magnetic field variance does not change as the time interval from the shock front increases. In this context, a superdiffusive shock acceleration (SSA) theory has been developed, allowing us to make predictions of the acceleration times. In this work we estimate for a number of interplanetary shocks, including the solar wind termination shock, the acceleration times for energetic protons in the framework of SSA and we compare the results with the acceleration times predicted by standard diffusive shock acceleration. The acceleration times due to SSA are found to be much shorter than in the classical model, and also shorter than the interplanetary shock lifetimes. This decrease of the acceleration times is due to the scale-free nature of the particle displacements in the framework of superdiffusion. Indeed, very long displacements are possible, increasing the probability for particles far from the front of the shock to return, and short displacements have a high probability of occurrence, increasing the chances for particles close to the front to cross the shock many times.

 6. Superdiffusive shock acceleration and short acceleration times at interplanetary shocks

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Perri, Silvia; Zimbardo, Gaetano

  2016-04-01

  The analysis of time profiles of particles accelerated at interplanetary shock waves has shown evidence for superdiffusive transport in the upstream region. Superdiffusive transport is characterized by a mean square displacement that grows faster than linearly in time and by non Gaussian statistics for the distribution of the particle jump lengths. In the superdiffusive framework it has been shown that particle time profiles upstream of a planar shock decay as power laws, at variance with exponential particle time profiles predicted in the case of diffusive transport. A large number of interplanetary shocks, including coronal mass ejection driven shocks, exhibit energetic particle time profiles that decay as power laws far upstream. In order to take this evidence into account, we have extended the standard theory of diffusive shock acceleration to the case of particle superdiffusive transport (superdiffusive shock acceleration). This has allowed us to derive both hard energy spectral indices and short acceleration times. This new theory has been tested for a number of interplanetary shock waves, observed by the Ulysses and the ACE spacecraft, and for the termination shock. The superdiffusive shock acceleration leads to a strong reduction of the acceleration times (even of about one order of magnitude) with respect to the diffusive shock acceleration. Thus, this new framework provides a substantial advancement in the understanding of the processes of particle acceleration and particle transport, which are among the main objectives of the new Solar Probe and Solar Orbiter space missions.

 7. General purpose programmable accelerator board

  DOEpatents

  Robertson, Perry J.; Witzke, Edward L.

  2001-01-01

  A general purpose accelerator board and acceleration method comprising use of: one or more programmable logic devices; a plurality of memory blocks; bus interface for communicating data between the memory blocks and devices external to the board; and dynamic programming capabilities for providing logic to the programmable logic device to be executed on data in the memory blocks.

 8. Thomas Edison Accelerated Elementary School.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Levin, Henry M.; Chasin, Gene

  This paper describes early outcomes of a Sacramento, California, elementary school that participated in the Accelerated Schools Project. The school, which serves many minority and poor students, began training for the project in 1992. Accelerated Schools were designed to advance the learning rate of students through a gifted and talented approach,…

 9. Natural Acceleration: Supporting Creative Trajectories

  ERIC Educational Resources Information Center

  Cohen, LeoNora M.

  2011-01-01

  "Natural acceleration" happens through an internal fire that burns to learn and may transcend school boundaries. Based on their passionate interests and connections with a domain, children who hunger for domain understandings outside school curricula require different types of acceleration, motivated by these interests. The lifeworks,…

 10. New directions in linear accelerators

  SciTech Connect

  Jameson, R.A.

  1984-01-01

  Current work on linear particle accelerators is placed in historical and physics contexts, and applications driving the state of the art are discussed. Future needs and the ways they may force development are outlined in terms of exciting R and D challenges presented to today's accelerator designers. 23 references, 7 figures.

 11. Switching mechanism senses angular acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1966-01-01

  Switching mechanism actuates an electrical circuit when a predetermined angular acceleration and displacement are reached. A rotor in the mechanism overcomes the restraint of a magnetic detent when the case in which the detent is mounted reaches the predetermined angular acceleration.

 12. Natural Acceleration: Supporting Creative Trajectories

  ERIC Educational Resources Information Center

  Cohen, LeoNora M.

  2011-01-01

  "Natural acceleration" happens through an internal fire that burns to learn and may transcend school boundaries. Based on their passionate interests and connections with a domain, children who hunger for domain understandings outside school curricula require different types of acceleration, motivated by these interests. The lifeworks,…

 13. Acceleration of the solar wind

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Barnes, Aaron

  1992-01-01

  Different approaches to understanding the physics of solar wind acceleration are reviewed. Particular attention is given to fundamental reasons for a supersonic wind concept; the concept of thermal conduction as the primary energy transport mechanism in the solar wind; coronal holes as the source of wind and alternative acceleration mechanisms; and the state of closure of theory and observation.

 14. COMPASS Accelerator Design Technical Overview

  SciTech Connect

  Nanni, Emilio; Dolgashev, Valery; Tantawi, Sami; Neilson, Jeff

  2016-03-14

  This report is a survey of technical options for generating a MeV-class accelerator for space based science applications. The survey was performed focusing on the primary technical requirements of the accelerator in the context of a satellite environment with its unique challenges of limited electrical power (PE), thermal isolation, dimensions, payload requirement and electrical isolation.

 15. EXOTIC MAGNETS FOR ACCELERATORS.

  SciTech Connect

  WANDERER, P.

  2005-09-18

  Over the last few years, several novel magnet designs have been introduced to meet the requirements of new, high performance accelerators and beam lines. For example, the FAIR project at GSI requires superconducting magnets ramped at high rates ({approx} 4 T/s) in order to achieve the design intensity. Magnets for the RIA and FAIR projects and for the next generation of LHC interaction regions will need to withstand high doses of radiation. Helical magnets are required to maintain and control the polarization of high energy protons at RHIC. In other cases, novel magnets have been designed in response to limited budgets and space. For example, it is planned to use combined function superconducting magnets for the 50 GeV proton transport line at J-PARC to satisfy both budget and performance requirements. Novel coil winding methods have been developed for short, large aperture magnets such as those used in the insertion region upgrade at BEPC. This paper will highlight the novel features of these exotic magnets.

 16. Hot Spot Cosmic Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  2002-11-01

  length of more than 3 million light-years, or no less than one-and-a-half times the distance from the Milky Way to the Andromeda galaxy, this structure is indeed gigantic. The region where the jets collide with the intergalactic medium are known as " hot spots ". Superposing the intensity contours of the radio emission from the southern "hot spot" on a near-infrared J-band (wavelength 1.25 µm) VLT ISAAC image ("b") shows three distinct emitting areas; they are even better visible on the I-band (0.9 µm) FORS1 image ("c"). This emission is obviously associated with the shock front visible on the radio image. This is one of the first times it has been possible to obtain an optical/near-IR image of synchrotron emission from such an intergalactic shock and, thanks to the sensitivity and image sharpness of the VLT, the most detailed view of its kind so far . The central area (with the strongest emission) is where the plasma jet from the galaxy centre hits the intergalactic medium. The light from the two other "knots", some 10 - 15,000 light-years away from the central "hot spot", is also interpreted as synchrotron emission. However, in view of the large distance, the astronomers are convinced that it must be caused by electrons accelerated in secondary processes at those sites . The new images thus confirm that electrons are being continuously accelerated in these "knots" - hence called "cosmic accelerators" - far from the galaxy and the main jets, and in nearly empty space. The exact physical circumstances of this effect are not well known and will be the subject of further investigations. The present VLT-images of the "hot spots" near 3C 445 may not have the same public appeal as some of those beautiful images that have been produced by the same instruments during the past years. But they are not less valuable - their unusual importance is of a different kind, as they now herald the advent of fundamentally new insights into the mysteries of this class of remote and active

 17. Accelerated shallow water modeling

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gandham, Rajesh; Medina, David; Warburton, Timothy

  2015-04-01

  ln this talk we will describe our ongoing developments in accelerated numerical methods for modeling tsunamis, and oceanic fluid flows using two dimensional shallow water model and/or three dimensional incompressible Navier Stokes model discretized with high order discontinuous Galerkin methods. High order discontinuous Galerkin methods can be computationally demanding, requiring extensive computational time to simulate real time events on traditional CPU architectures. However, recent advances in computing architectures and hardware aware algorithms make it possible to reduce simulation time and provide accurate predictions in a timely manner. Hence we tailor these algorithms to take advantage of single instruction multiple data (SIMD) architecture that is seen in modern many core compute devices such as GPUs. We will discuss our unified and extensive many-core programming library OCCA that alleviates the need to completely re-design the solvers to keep up with constantly evolving parallel programming models and hardware architectures. We will present performance results for the flow simulations demonstrating performance leveraging multiple different multi-threading APIs on GPU and CPU targets.

 18. Is Global Warming Accelerating?

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Shukla, J.; Delsole, T. M.; Tippett, M. K.

  2009-12-01

  A global pattern that fluctuates naturally on decadal time scales is identified in climate simulations and observations. This newly discovered component, called the Global Multidecadal Oscillation (GMO), is related to the Atlantic Meridional Oscillation and shown to account for a substantial fraction of decadal fluctuations in the observed global average sea surface temperature. IPCC-class climate models generally underestimate the variance of the GMO, and hence underestimate the decadal fluctuations due to this component of natural variability. Decomposing observed sea surface temperature into a component due to anthropogenic and natural radiative forcing plus the GMO, reveals that most multidecadal fluctuations in the observed global average sea surface temperature can be accounted for by these two components alone. The fact that the GMO varies naturally on multidecadal time scales implies that it can be predicted with some skill on decadal time scales, which provides a scientific rationale for decadal predictions. Furthermore, the GMO is shown to account for about half of the warming in the last 25 years and hence a substantial fraction of the recent acceleration in the rate of increase in global average sea surface temperature. Nevertheless, in terms of the global average “well-observed” sea surface temperature, the GMO can account for only about 0.1° C in transient, decadal-scale fluctuations, not the century-long 1° C warming that has been observed during the twentieth century.

 19. Touch Accelerates Visual Awareness

  PubMed Central

  Lo Verde, Luca; Alais, David

  2017-01-01

  To efficiently interact with the external environment, our nervous system combines information arising from different sensory modalities. Recent evidence suggests that cross-modal interactions can be automatic and even unconscious, reflecting the ecological relevance of cross-modal processing. Here, we use continuous flash suppression (CFS) to directly investigate whether haptic signals can interact with visual signals outside of visual awareness. We measured suppression durations of visual gratings rendered invisible by CFS either during visual stimulation alone or during visuo-haptic stimulation. We found that active exploration of a haptic grating congruent in orientation with the suppressed visual grating reduced suppression durations both compared with visual-only stimulation and to incongruent visuo-haptic stimulation. We also found that the facilitatory effect of touch on visual suppression disappeared when the visual and haptic gratings were mismatched in either spatial frequency or orientation. Together, these results demonstrate that congruent touch can accelerate the rise to consciousness of a suppressed visual stimulus and that this unconscious cross-modal interaction depends on visuo-haptic congruency. Furthermore, since CFS suppression is thought to occur early in visual cortical processing, our data reinforce the evidence suggesting that visuo-haptic interactions can occur at the earliest stages of cortical processing. PMID:28210486

 20. Compact plasma accelerator

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Foster, John E. (Inventor)

  2004-01-01

  A compact plasma accelerator having components including a cathode electron source, an anodic ionizing gas source, and a magnetic field that is cusped. The components are held by an electrically insulating body having a central axis, a top axial end, and a bottom axial end. The cusped magnetic field is formed by a cylindrical magnet having an axis of rotation that is the same as the axis of rotation of the insulating body, and magnetized with opposite poles at its two axial ends; and an annular magnet coaxially surrounding the cylindrical magnet, magnetized with opposite poles at its two axial ends such that a top axial end has a magnetic polarity that is opposite to the magnetic polarity of a top axial end of the cylindrical magnet. The ionizing gas source is a tubular plenum that has been curved into a substantially annular shape, positioned above the top axial end of the annular magnet such that the plenum is centered in a ring-shaped cusp of the magnetic field generated by the magnets. The plenum has one or more capillary-like orifices spaced around its top such that an ionizing gas supplied through the plenum is sprayed through the one or more orifices. The plenum is electrically conductive and is positively charged relative to the cathode electron source such that the plenum functions as the anode; and the cathode is positioned above and radially outward relative to the plenum.

 1. RFQ accelerator tuning system

  DOEpatents

  Bolie, V.W.

  1990-07-03

  A cooling system is provided for maintaining a preselected operating temperature in a device, which may be an RFQ accelerator, having a variable heat removal requirement, by circulating a cooling fluid through a cooling system remote from the device. Internal sensors in the device enable an estimated error signal to be generated from parameters which are indicative of the heat removal requirement from the device. Sensors are provided at predetermined locations in the cooling system for outputting operational temperature signals. Analog and digital computers define a control signal functionally related to the temperature signals and the estimated error signal, where the control signal is defined effective to return the device to the preselected operating temperature in a stable manner. The cooling system includes a first heat sink responsive to a first portion of the control signal to remove heat from a major portion of the circulating fluid. A second heat sink is responsive to a second portion of the control signal to remove heat from a minor portion of the circulating fluid. The cooled major and minor portions of the circulating fluid are mixed in response to a mixing portion of the control signal, which is effective to proportion the major and minor portions of the circulating fluid to establish a mixed fluid temperature which is effective to define the preselected operating temperature for the remote device. In an RFQ environment the stable temperature control enables the resonant frequency of the device to be maintained at substantially a predetermined value during transient operations. 3 figs.

 2. RFQ accelerator tuning system

  DOEpatents

  Bolie, Victor W.

  1990-01-01

  A cooling system is provided for maintaining a preselected operating temperature in a device, which may be an RFQ accelerator, having a variable heat removal requirement, by circulating a cooling fluid through a cooling system remote from the device. Internal sensors in the device enable an estimated error signal to be generated from parameters which are indicative of the heat removal requirement from the device. Sensors are provided at predetermined locations in the cooling system for outputting operational temperature signals. Analog and digital computers define a control signal functionally related to the temperature signals and the estimated error signal, where the control signal is defined effective to return the device to the preselected operating temperature in a stable manner. The cooling system includes a first heat sink responsive to a first portion of the control signal to remove heat from a major portion of the circulating fluid. A second heat sink is responsive to a second portion of the control signal to remove heat from a minor portion of the circulating fluid. The cooled major and minor portions of the circulating fluid are mixed in response to a mixing portion of the control signal, which is effective to proportion the major and minor portions of the circulating fluid to establish a mixed fluid temperature which is effective to define the preselected operating temperature for the remote device. In an RFQ environment the stable temperature control enables the resonant frequency of the device to be maintained at substantially a predetermined value during transient operations.

 3. Accelerated Adaptive Integration Method

  PubMed Central

  2015-01-01

  Conformational changes that occur upon ligand binding may be too slow to observe on the time scales routinely accessible using molecular dynamics simulations. The adaptive integration method (AIM) leverages the notion that when a ligand is either fully coupled or decoupled, according to λ, barrier heights may change, making some conformational transitions more accessible at certain λ values. AIM adaptively changes the value of λ in a single simulation so that conformations sampled at one value of λ seed the conformational space sampled at another λ value. Adapting the value of λ throughout a simulation, however, does not resolve issues in sampling when barriers remain high regardless of the λ value. In this work, we introduce a new method, called Accelerated AIM (AcclAIM), in which the potential energy function is flattened at intermediate values of λ, promoting the exploration of conformational space as the ligand is decoupled from its receptor. We show, with both a simple model system (Bromocyclohexane) and the more complex biomolecule Thrombin, that AcclAIM is a promising approach to overcome high barriers in the calculation of free energies, without the need for any statistical reweighting or additional processors. PMID:24780083

 4. Accelerating momentum for change!

  PubMed

  Wenzel, S; Panetta, J

  1995-05-01

  As we develop strategies to compete globally, we are challenged with integrating our resources to execute these strategies effectively. Many companies are in the midst of dramatic shifts in corporate cultures, giving more responsibility to employees while raising expectations for their performance. The extent of these changes is far reaching and brings significant challenges to both employees and corporations. This article is a continuation of the evolution (over five years) of a corrective action/continuous improvement process implemented at Exide Electronics. It discusses organizational structures, including steering committees, corrective action teams, task teams, and work cells. Specific expectations, goals, and results of the teams are presented, along with ground rules for functioning within the organization. After structuring the organization and coordinating the resources effectively, the next challenge is accelerating momentum for change. The presentation also discusses the evolutionary process required to make a culture focused on change, including ongoing communication and feedback, constant evaluation and direction of the process, and measuring and paying for performance.

 5. Pulsars and Acceleration Sites

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Harding, Alice

  2008-01-01

  Rotation-powered pulsars are excellent laboratories for the studying particle acceleration as well as fundamental physics of strong gravity, strong magnetic fields and relativity. But even forty years after their discovery, we still do not understand their pulsed emission at any wavelength. I will review both the basic physics of pulsars as well as the latest developments in understanding their high-energy emission. Special and general relativistic effects play important roles in pulsar emission, from inertial frame-dragging near the stellar surface to aberration, time-of-flight and retardation of the magnetic field near the light cylinder. Understanding how these effects determine what we observe at different wavelengths is critical to unraveling the emission physics. Fortunately the Gamma-Ray Large Area Space Telescope (GLAST), with launch in May 2008 will detect many new gamma-ray pulsars and test the predictions of these models with unprecedented sensitivity and energy resolution for gamma-rays in the range of 30 MeV to 300 GeV.

 6. Pulsars and Acceleration Sites

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Harding, Alice

  2008-01-01

  Rotation-powered pulsars are excellent laboratories for the studying particle acceleration as well as fundamental physics of strong gravity, strong magnetic fields and relativity. But even forty years after their discovery, we still do not understand their pulsed emission at any wavelength. I will review both the basic physics of pulsars as well as the latest developments in understanding their high-energy emission. Special and general relativistic effects play important roles in pulsar emission, from inertial frame-dragging near the stellar surface to aberration, time-of-flight and retardation of the magnetic field near the light cylinder. Understanding how these effects determine what we observe at different wavelengths is critical to unraveling the emission physics. Fortunately the Gamma-Ray Large Area Space Telescope (GLAST), with launch in May 2008 will detect many new gamma-ray pulsars and test the predictions of these models with unprecedented sensitivity and energy resolution for gamma-rays in the range of 30 MeV to 300 GeV.

 7. Accelerator Vacuum Protection System

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Barua, Pradip; Kothari, Ashok; Archunan, M.; Joshi, Rajan

  2012-11-01

  A new and elaborate automatic vacuum protection system using fast acting valve has been installed to avoid accidental venting of accelerator from experimental chamber side. To cover all the beam lines and to reduce the system cost, it has been installed at a common point from where all the seven beam lines originate. The signals are obtained by placing fast response pressure sensing gauges (HV SENSOR) near all the experimental stations. The closing time of the fast valve is 10 milli-second. The fast closing system protects only one vacuum line at a time. At IUAC, we have seven beam lines so one sensor was placed in each of the beam lines near experimental chamber and a multiplexer was incorporated into the fast closing system. At the time of experiment, the sensor of the active beam line is selected through the multiplexer and the Fast closing valve is interlocked with the selected sensor. As soon as the pressure sensor senses the pressure rise beyond a selected pressure, the signal is transferred and the fast valve closes within 10 to 12 millisecond.

 8. Energy Innovation Acceleration Program

  SciTech Connect

  Wolfson, Johanna

  2015-06-15

  The Energy Innovation Acceleration Program (IAP) – also called U-Launch – has had a significant impact on early stage clean energy companies in the Northeast and on the clean energy economy in the Northeast, not only during program execution (2010-2014), but continuing into the future. Key results include: Leverage ratio of 105:1; $105M in follow-on funding (upon $1M investment by EERE); At least 19 commercial products launched; At least 17 new industry partnerships formed; At least $6.5M in revenue generated; >140 jobs created; 60% of assisted companies received follow-on funding within 1 year of program completion; In addition to the direct measurable program results summarized above, two primary lessons emerged from our work executing Energy IAP:; Validation and demonstration awards have an outsized, ‘tipping-point’ effect for startups looking to secure investments and strategic partnerships. An ecosystem approach is valuable, but an approach that evaluates the needs of individual companies and then draws from diverse ecosystem resources to fill them, is most valuable of all.

 9. Shear Acceleration in Expanding Flows

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rieger, F. M.; Duffy, P.

  2016-12-01

  Shear flows are naturally expected to occur in astrophysical environments and potential sites of continuous non-thermal Fermi-type particle acceleration. Here we investigate the efficiency of expanding relativistic outflows to facilitate the acceleration of energetic charged particles to higher energies. To this end, the gradual shear acceleration coefficient is derived based on an analytical treatment. The results are applied to the context of the relativistic jets from active galactic nuclei. The inferred acceleration timescale is investigated for a variety of conical flow profiles (i.e., power law, Gaussian, Fermi-Dirac) and compared to the relevant radiative and non-radiative loss timescales. The results exemplify that relativistic shear flows are capable of boosting cosmic-rays to extreme energies. Efficient electron acceleration, on the other hand, requires weak magnetic fields and may thus be accompanied by a delayed onset of particle energization and affect the overall jet appearance (e.g., core, ridge line, and limb-brightening).

 10. Electron cyclotron harmonic wave acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Karimabadi, H.; Menyuk, C. R.; Sprangle, P.; Vlahos, L.

  1987-01-01

  A nonlinear analysis of particle acceleration in a finite bandwidth, obliquely propagating electromagnetic cyclotron wave is presented. It has been suggested by Sprangle and Vlahos in 1983 that the narrow bandwidth cyclotron radiation emitted by the unstable electron distribution inside a flaring solar loop can accelerate electrons outside the loop by the interaction of a monochromatic wave propagating along the ambient magnetic field with the ambient electrons. It is shown here that electrons gyrating and streaming along a uniform, static magnetic field can be accelerated by interacting with the fundamental or second harmonic of a monochromatic, obliquely propagating cyclotron wave. It is also shown that the acceleration is virtually unchanged when a wave with finite bandwidth is considered. This acceleration mechanism can explain the observed high-energy electrons in type III bursts.

 11. Electron cyclotron harmonic wave acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Karimabadi, H.; Menyuk, C. R.; Sprangle, P.; Vlahos, L.

  1987-01-01

  A nonlinear analysis of particle acceleration in a finite bandwidth, obliquely propagating electromagnetic cyclotron wave is presented. It has been suggested by Sprangle and Vlahos in 1983 that the narrow bandwidth cyclotron radiation emitted by the unstable electron distribution inside a flaring solar loop can accelerate electrons outside the loop by the interaction of a monochromatic wave propagating along the ambient magnetic field with the ambient electrons. It is shown here that electrons gyrating and streaming along a uniform, static magnetic field can be accelerated by interacting with the fundamental or second harmonic of a monochromatic, obliquely propagating cyclotron wave. It is also shown that the acceleration is virtually unchanged when a wave with finite bandwidth is considered. This acceleration mechanism can explain the observed high-energy electrons in type III bursts.

 12. The ISAC post-accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Laxdal, R. E.; Marchetto, M.

  2014-01-01

  The acceleration chain of the ISAC facility boosts the energy of both radioactive and stable light and heavy ions for beam delivery to both a medium energy area in ISAC-I and a high energy area in ISAC-II. The post-accelerator comprises a 35.4 MHz RFQ to accelerate beams of A/q ≤ 30 from 2 keV/u to 150 keV/u and a post stripper, 106.1 MHz variable energy drift tube linac (DTL) to accelerate ions of A/q ≤ 6 to a final energy between 0.15 MeV/u to 1.5 MeV/u. A 40 MV superconducting linac further accelerates beam from 1.5 MeV/u to energies above the Coulomb barrier. All linacs operate cw to preserve beam intensity.

 13. Critical Issues in Plasma Accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Uesaka, M.; Hosokai, T.

  2004-10-01

  Updated achievements and critical issues in plasma accelerators are summarized. As to laser plasma accelerators, we cover the results of plasma cathodes by U.Michigan, LBNL, LOA and U.Tokyo. Although many new results of accelerated electrons have been reported, the electrons do not yet form a bunch with narrow energy spread. Several injection schemes and measurements to verify ultrashort bunch (tens fs) with narrow energy spread, low emittance and many charges are planned. E-162 experiments by UCLA / USC / SLAC and a newly proposed experiment on density transition trapping are introduced for electron beam driven plasma accelerators. Their main purpose is realization of GeV plasma accelerator, but application to pump-and-probe analysis for investigation of ultrafast quantum phenomena is also promising.

 14. Electron beam accelerator with magnetic pulse compression and accelerator switching

  DOEpatents

  Birx, D.L.; Reginato, L.L.

  1984-03-22

  An electron beam accelerator is described comprising an electron beam generator-injector to produce a focused beam of greater than or equal to .1 MeV energy electrons; a plurality of substantially identical, aligned accelerator modules to sequentially receive and increase the kinetic energies of the beam electron by about .1-1 MeV per module. Each accelerator module includes a pulse-forming network that delivers a voltage pulse to the module of substantially .1-1 MeV maximum energy over a time duration of less than or equal to 1 ..mu..sec.

 15. Electron beam accelerator with magnetic pulse compression and accelerator switching

  DOEpatents

  Birx, Daniel L.; Reginato, Louis L.

  1987-01-01

  An electron beam accelerator comprising an electron beam generator-injector to produce a focused beam of .gtoreq.0.1 MeV energy electrons; a plurality of substantially identical, aligned accelerator modules to sequentially receive and increase the kinetic energies of the beam electrons by about 0.1-1 MeV per module. Each accelerator module includes a pulse-forming network that delivers a voltage pulse to the module of substantially 0.1-1 MeV maximum energy over a time duration of .ltoreq.1 .mu.sec.

 16. Electron beam accelerator with magnetic pulse compression and accelerator switching

  DOEpatents

  Birx, Daniel L.; Reginato, Louis L.

  1988-01-01

  An electron beam accelerator comprising an electron beam generator-injector to produce a focused beam of .gtoreq.0.1 MeV energy electrons; a plurality of substantially identical, aligned accelerator modules to sequentially receive and increase the kinetic energies of the beam electrons by about 0.1-1 MeV per module. Each accelerator module includes a pulse-forming network that delivers a voltage pulse to the module of substantially .gtoreq.0.1-1 MeV maximum energy over a time duration of .ltoreq.1 .mu.sec.

 17. EDITORIAL: Laser and plasma accelerators Laser and plasma accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bingham, Robert

  2009-02-01

  This special issue on laser and plasma accelerators illustrates the rapid advancement and diverse applications of laser and plasma accelerators. Plasma is an attractive medium for particle acceleration because of the high electric field it can sustain, with studies of acceleration processes remaining one of the most important areas of research in both laboratory and astrophysical plasmas. The rapid advance in laser and accelerator technology has led to the development of terawatt and petawatt laser systems with ultra-high intensities and short sub-picosecond pulses, which are used to generate wakefields in plasma. Recent successes include the demonstration by several groups in 2004 of quasi-monoenergetic electron beams by wakefields in the bubble regime with the GeV energy barrier being reached in 2006, and the energy doubling of the SLAC high-energy electron beam from 42 to 85 GeV. The electron beams generated by the laser plasma driven wakefields have good spatial quality with energies ranging from MeV to GeV. A unique feature is that they are ultra-short bunches with simulations showing that they can be as short as a few femtoseconds with low-energy spread, making these beams ideal for a variety of applications ranging from novel high-brightness radiation sources for medicine, material science and ultrafast time-resolved radiobiology or chemistry. Laser driven ion acceleration experiments have also made significant advances over the last few years with applications in laser fusion, nuclear physics and medicine. Attention is focused on the possibility of producing quasi-mono-energetic ions with energies ranging from hundreds of MeV to GeV per nucleon. New acceleration mechanisms are being studied, including ion acceleration from ultra-thin foils and direct laser acceleration. The application of wakefields or beat waves in other areas of science such as astrophysics and particle physics is beginning to take off, such as the study of cosmic accelerators considered

 18. Beam acceleration through proton radio frequency quadrupole accelerator in BARC

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bhagwat, P. V.; Krishnagopal, S.; Mathew, J. V.; Singh, S. K.; Jain, P.; Rao, S. V. L. S.; Pande, M.; Kumar, R.; Roychowdhury, P.; Kelwani, H.; Rama Rao, B. V.; Gupta, S. K.; Agarwal, A.; Kukreti, B. M.; Singh, P.

  2016-05-01

  A 3 MeV proton Radio Frequency Quadrupole (RFQ) accelerator has been designed at the Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai, India, for the Low Energy High Intensity Proton Accelerator (LEHIPA) programme. The 352 MHz RFQ is built in 4 segments and in the first phase two segments of the LEHIPA RFQ were commissioned, accelerating a 50 keV, 1 mA pulsed proton beam from the ion source, to an energy of 1.24 MeV. The successful operation of the RFQ gave confidence in the physics understanding and technology development that have been achieved, and indicate that the road forward can now be traversed rather more quickly.

 19. Accelerated cleanup risk reduction

  SciTech Connect

  Knapp, R.B.; Aines, R.M.; Blake, R.G.; Copeland, A.B.; Newmark, R.L.; Tompson, A.F.B.

  1998-02-01

  There is no proven technology for remediating contaminant plume source regions in a heterogeneous subsurface. This project is an interdisciplinary effort to develop the requisite new technologies so that will be rapidly accepted by the remediation community. Our technology focus is hydrous pyrolysis/oxidation (HPO) which is a novel in situ thermal technique. We have expanded this core technology to leverage the action of steam injection and place an in situ microbial filter downstream to intercept and destroy the accelerated movement of contaminated groundwater. Most contaminant plume source regions, including the chlorinated solvent plume at LLNL, are in subsurface media characterized by a wide range in hydraulic conductivity. At LLNL, the main conduits for contaminant transport are buried stream channels composed of gravels and sands; these have a hydraulic conductivity in the range of 10{sup -1} to 10{sup -2} cm/s. Clay and silt units with a hydraulic conductivity of 10{sup -1} to 10{sup -6} cm/s bound these buried channels; these are barriers to groundwater movement and contain the highest contaminant concentrations in the source region. New remediation technologies are required because the current ones preferentially access the high conductivity units. HPO is an innovative process for the in situ destruction of contaminants in the entire subsurface. It operates by the injection of steam. We have demonstrated in laboratory experiments that many contaminants rapidly oxidize to harmless compounds at temperatures easily achieved by injecting steam, provided sufficient dissolved oxygen is present. One important challenge in a heterogeneous source region is getting heat, contaminants, and an oxidizing agent in the same place at the same time. We have used the NUFT computer program to simulate the cyclic injection of steam into a contaminated aquifer for design of a field demonstration. We used an 8 hour, steam/oxygen injection cycle followed by a 56 hour relaxation

 20. Particle acceleration in binaries

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sinitsyna, V. G.; Sinitsyna, V. Y.

  2017-06-01

  Cygnus X-3 massive binary system is one of the powerful sources of radio and X-ray emission consisting of an accreting compact object, probably a black hole, with a Wolf-Rayet star companion. Based on the detections of ultra high energy gamma-rays by Kiel and Havera Park, Cygnus X-3 has been proposed to be one of the most powerful sources of charged cosmic ray particles in the Galaxy. The results of long-term observations of the Cyg X-3 binary at energies 800 GeV-85 TeV detected by SHALON in 1995 are presented with images, integral spectra and spectral energy distribution. The identification of source with Cygnus X-3 detected by SHALON was secured by the detection of its 4.8 hour orbital period in TeV gamma-rays. During the whole observation period of Cyg X-3 with SHALON significant flux increases were detected at energies above 0.8 TeV. These TeV flux increases are correlated with flaring activity at a lower energy range of X-ray and/or at observations of Fermi LAT as well as with radio emission from the relativistic jets of Cygnus X-3. The variability of very high-energy gamma-radiation and correlation of radiation activity in the wide energy range can provide essential information on particle mechanism production up to very high energies. Whereas, modulation of very high energy emission connected to the orbital motion of the binary system, provides an understanding of the emission processes, nature and location of particle acceleration.

 1. Operation of the accelerator

  SciTech Connect

  Pardo, R.C.; Batzka, B.; Billquist, P.J.

  1995-08-01

  Fiscal Year 1994 was the first year of seven-day operation since ATLAS became a national user facility in 1985. ATLAS made the most of the opportunity this year by providing 5200 hours of beam on-target to the research program. A record number of 60 experiments were completed and the {open_quotes}facility reliability{close_quotes} remained near the 90% level. Seven-day operation was made possible with the addition to the staff of two operator positions providing single-operator coverage during the weekend period. The normally scheduled coverage was augmented by an on-call list of system experts who respond to emergencies with phone-in advice and return to the Laboratory when necessary. This staffing approach continues but we rearranged our staffing patterns so that we now have one cryogenics engineer working a shift pattern which includes 8-hour daily coverage during the weekend. ATLAS provided a beam mix to users consisting of 26 different isotopic species, 23% of which were for A>100 in FY 1994. Approximately 60% of the beam time was provided by the Positive Ion Injector, slightly less than the usage rate of FY 1993. Experiments using uranium or lead beams accounted for 16.4% of the total beam time. The ECR ion source and high-voltage platform functioned well throughout the year. A new technique for solid material production in the source was developed which uses a sputtering process wherein the sample of material placed near the plasma chamber wall is biased negatively. Plasma ions are accelerated into the sample and material is sputtered from the surface into the plasma. This technique is now used routinely for many elements. Runs of calcium, germanium, nickel, lead, tellurium, and uranium were carried out with this technique.

 2. A Fundamental Theorem on Particle Acceleration

  SciTech Connect

  Xie, Ming

  2003-05-01

  A fundamental theorem on particle acceleration is derived from the reciprocity principle of electromagnetism and a rigorous proof of the theorem is presented. The theorem establishes a relation between acceleration and radiation, which is particularly useful for insightful understanding of and practical calculation about the first order acceleration in which energy gain of the accelerated particle is linearly proportional to the accelerating field.

 3. Enhancement of chronic acceleration tolerance by selection

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Smith, A. H.

  1982-01-01

  A review is presented of experiments concerning the physiological consequences of chronic acceleration and of studies of selection for acceleration tolerance over many generations. It is shown that acceleration selection is effective in improving chronic acceleration tolerance. However, it is determined that the variable selection procedure employed in developing this acceleration-tolerant line limits the confidence in the quantitative evaluation of the procedure.

 4. Enhancement of chronic acceleration tolerance by selection

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Smith, A. H.

  1982-01-01

  A review is presented of experiments concerning the physiological consequences of chronic acceleration and of studies of selection for acceleration tolerance over many generations. It is shown that acceleration selection is effective in improving chronic acceleration tolerance. However, it is determined that the variable selection procedure employed in developing this acceleration-tolerant line limits the confidence in the quantitative evaluation of the procedure.

 5. Proton Acceleration at Oblique Shocks

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Galinsky, V. L.; Shevchenko, V. I.

  2011-06-01

  Acceleration at the shock waves propagating oblique to the magnetic field is studied using a recently developed theoretical/numerical model. The model assumes that resonant hydromagnetic wave-particle interaction is the most important physical mechanism relevant to motion and acceleration of particles as well as to excitation and damping of waves. The treatment of plasma and waves is self-consistent and time dependent. The model uses conservation laws and resonance conditions to find where waves will be generated or damped, and hence particles will be pitch-angle-scattered. The total distribution is included in the model and neither introduction of separate population of seed particles nor some ad hoc escape rate of accelerated particles is needed. Results of the study show agreement with diffusive shock acceleration models in the prediction of power spectra for accelerated particles in the upstream region. However, they also reveal the presence of spectral break in the high-energy part of the spectra. The role of the second-order Fermi-like acceleration at the initial stage of the acceleration is discussed. The test case used in the paper is based on ISEE-3 data collected for the shock of 1978 November 12.

 6. Teleportation with Multiple Accelerated Partners

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sagheer, A.; Hamdoun, H.; Metwally, N.

  2015-09-01

  As the current revolution in communication is underway, quantum teleportation can increase the level of security in quantum communication applications. In this paper, we present a quantum teleportation procedure that capable to teleport either accelerated or non-accelerated information through different quantum channels. These quantum channels are based on accelerated multi-qubit states, where each qubit of each of these channels represents a partner. Namely, these states are the W state, Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) state, and the GHZ-like state. Here, we show that the fidelity of teleporting accelerated information is higher than the fidelity of teleporting non-accelerated information, both through a quantum channel that is based on accelerated state. Also, the comparison among the performance of these three channels shows that the degree of fidelity depends on type of the used channel, type of the measurement, and value of the acceleration. The result of comparison concludes that teleporting information through channel that is based on the GHZ state is more robust than teleporting information through channels that are based on the other two states. For future work, the proposed procedure can be generalized later to achieve communication through a wider quantum network.

 7. PROTON ACCELERATION AT OBLIQUE SHOCKS

  SciTech Connect

  Galinsky, V. L.; Shevchenko, V. I.

  2011-06-20

  Acceleration at the shock waves propagating oblique to the magnetic field is studied using a recently developed theoretical/numerical model. The model assumes that resonant hydromagnetic wave-particle interaction is the most important physical mechanism relevant to motion and acceleration of particles as well as to excitation and damping of waves. The treatment of plasma and waves is self-consistent and time dependent. The model uses conservation laws and resonance conditions to find where waves will be generated or damped, and hence particles will be pitch-angle-scattered. The total distribution is included in the model and neither introduction of separate population of seed particles nor some ad hoc escape rate of accelerated particles is needed. Results of the study show agreement with diffusive shock acceleration models in the prediction of power spectra for accelerated particles in the upstream region. However, they also reveal the presence of spectral break in the high-energy part of the spectra. The role of the second-order Fermi-like acceleration at the initial stage of the acceleration is discussed. The test case used in the paper is based on ISEE-3 data collected for the shock of 1978 November 12.

 8. Staged Laser driven Electron Acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sokollik, Thomas; Shiraishi, Satomi; Gonsalves, Anthony; Nakamura, Kei; van Tilborg, Jeroen; Shaw, Brian; Esarey, Eric; Schroeder, Carl; Benedetti, Carlo; Toth, Csaba; Leemans, Wim

  2012-10-01

  Laser plasma accelerators have made tremendous progress over the last decade. Currently electron energies around 1 GeV [W. Leemans et al., Nature Physics 2, 696 (2006)] and above can be achieved. In the acceleration process, laser energy is transferred, via generation of a plasma wakefield by the laser pulse, to the electrons. The acceleration of electrons stops, when the laser energy is depleted. To increase the electron energy in current LPA schemes, laser systems with more pulse energy are needed, thus current laser plasma accelerators are limited by laser technology. Today, several projects are using or planning to use PW class laser systems to achieve electron energies up to 10 GeV [W. P. Leemans et al., AAC proceedings (2012)]. These laser systems represent the latest development in laser technology and are able to deliver the highest achievable laser intensities today. To overcome the electron energy limitation a staged acceleration concept is necessary. In this scheme multiple acceleration stages are placed in series, each driven by a separate laser pulse. Now the final electron energy is limited by the number of stages only. In a concept study a 1TeV electron-positron collider based on staged acceleration was envisioned in reference [W. P. Leemans and E. Esarey, Physics Today, 62, 44 (2009)]. We will present the latest results on a staged laser plasma experiment in which two stages and two laser pulses are used.

 9. Superconducting Magnets for Particle Accelerators

  DOE PAGES

  Bottura, Luca; Gourlay, Stephen A.; Yamamoto, Akira; ...

  2015-11-10

  In this study, we summarize the evolution and contributions of superconducting magnets to particle accelerators as chronicled over the last 50 years of Particle Accelerator Conferences (PAC, NA-PAC and IPAC). We begin with an historical overview based primarily on PAC Proceedings augmented with references to key milestones in the development of superconducting magnets for particle accelerators. We then provide some illustrative examples of applications that have occurred over the past 50 years, focusing on those that have either been realized in practice or provided technical development for other projects, with discussion of possible future applications.

 10. Electromagnetic modeling in accelerator designs

  SciTech Connect

  Cooper, R.K.; Chan, K.C.D.

  1990-01-01

  Through the years, electromagnetic modeling using computers has proved to be a cost-effective tool for accelerator designs. Traditionally, electromagnetic modeling of accelerators has been limited to resonator and magnet designs in two dimensions. In recent years with the availability of powerful computers, electromagnetic modeling of accelerators has advanced significantly. Through the above conferences, it is apparent that breakthroughs have been made during the last decade in two important areas: three-dimensional modeling and time-domain simulation. Success in both these areas have been made possible by the increasing size and speed of computers. In this paper, the advances in these two areas will be described.

 11. Accelerating Around an Unbanked Curve

  DTIC Science & Technology

  2006-02-01

  FEB 2006 2. REPORT TYPE 3. DATES COVERED 00-00-2006 to 00-00-2006 4. TITLE AND SUBTITLE Accelerating Around an Unbanked Curve 5a. CONTRACT...December 2004 issue of TPT presented a problem concerning how a car should acceler-ate around an unbanked curve of constant radius r starting from rest...Accelerating Around an Unbanked Curve Carl E. Mungan, U.S. Naval Academy, Annapolis, MD 100 THE PHYSICS TEACHER ◆ Vol. 44, February 2006 The shapes

 12. Universe acceleration and nonlinear electrodynamics

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kruglov, S. I.

  2015-12-01

  A new model of nonlinear electrodynamics with a dimensional parameter β coupled to gravity is considered. We show that an accelerated expansion of the universe takes place if the nonlinear electromagnetic field is the source of the gravitational field. A pure magnetic universe is investigated, and the magnetic field drives the universe to accelerate. In this model, after the big bang, the universe undergoes inflation and the accelerated expansion and then decelerates approaching Minkowski spacetime asymptotically. We demonstrate the causality of the model and a classical stability at the deceleration phase.

 13. Superconducting Magnets for Particle Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bottura, Luca; Gourlay, Stephen A.; Yamamoto, Akira; Zlobin, Alexander V.

  2016-04-01

  In this paper we summarize the evolution and contributions of superconducting magnets to particle accelerators as chronicled over the last 50 years of Particle Accelerator Conferences (PAC, NA-PAC and IPAC). We begin with an historical overview based primarily on PAC Proceedings augmented with references to key milestones in the development of superconducting magnets for particle accelerators. We then provide some illustrative examples of applications that have occurred over the past 50 years, focusing on those that have either been realized in practice or provided technical development for other projects, with discussion of possible future applications.

 14. Imaging using accelerated heavy ions

  SciTech Connect

  Chu, W.T.

  1982-05-01

  Several methods for imaging using accelerated heavy ion beams are being investigated at Lawrence Berkeley Laboratory. Using the HILAC (Heavy-Ion Linear Accelerator) as an injector, the Bevalac can accelerate fully stripped atomic nuclei from carbon (Z = 6) to krypton (Z = 34), and partly stripped ions up to uranium (Z = 92). Radiographic studies to date have been conducted with helium (from 184-inch cyclotron), carbon, oxygen, and neon beams. Useful ranges in tissue of 40 cm or more are available. To investigate the potential of heavy-ion projection radiography and computed tomography (CT), several methods and instrumentation have been studied.

 15. Theoretical Investigations of Plasma-Based Accelerators and Other Advanced Accelerator Concepts

  SciTech Connect

  Shuets, G.

  2004-05-21

  Theoretical investigations of plasma-based accelerators and other advanced accelerator concepts. The focus of the work was on the development of plasma based and structure based accelerating concepts, including laser-plasma, plasma channel, and microwave driven plasma accelerators.

 16. Ion acceleration by beating electrostatic waves: domain of allowed acceleration.

  PubMed

  Spektor, R; Choueiri, E Y

  2004-04-01

  The conditions under which a magnetized ion can be accelerated through a nonlinear interaction with a pair of beating electrostatic waves are explored. It has been shown [Benisti et al., Phys. Plasma 5, 3224 (1998)] that the electric field of the beating waves can, under some conditions, accelerate ions from arbitrarily low initial velocity in stark contrast with the well-known nonlinear threshold criteria for ion acceleration by a single wave. It is shown here that the previously found condition is necessary but not sufficient for acceleration to occur. The sufficient and necessary conditions are identified in terms of the location of the critical points of the motion on the Poincaré section. A second-order perturbation analysis was carried out to approximate the location of these critical points and define the domains of allowed and forbidden acceleration. It is shown that for an ion to be significantly energized, the Hamiltonian must be outside the energy barrier defined by the location of the elliptic and hyperbolic critical points. Despite the restriction on the Hamiltonian, an ion with arbitrarily low initial velocity may benefit from this acceleration mechanism.

 17. US Particle Accelerators at Age 50.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Wilson, R. R.

  1981-01-01

  Reviews the development of accelerators over the past 50 years. Topics include: types of accelerators, including cyclotrons; sociology of accelerators (motivation, financing, construction, and use); impact of war; national laboratories; funding; applications; future projects; foreign projects; and international collaborations. (JN)

 18. SNEAP 80: symposium of Northeastern Accelerator personnel

  SciTech Connect

  Billen, J.H.

  1980-01-01

  Reports of operations are presented for twenty-seven facilities, along with reports on accelerators in progress, ion sources, insulating gases, charging systems, stripping foils, accelerating tubes, and upgraded accelerator systems. (GHT)

 19. US Particle Accelerators at Age 50.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Wilson, R. R.

  1981-01-01

  Reviews the development of accelerators over the past 50 years. Topics include: types of accelerators, including cyclotrons; sociology of accelerators (motivation, financing, construction, and use); impact of war; national laboratories; funding; applications; future projects; foreign projects; and international collaborations. (JN)

 20. Accelerator structure work for NLC

  SciTech Connect

  Miller, R.H.; Adolphsen, C.; Bane, K.L.F.; Deruyter, H.; Farkas, Z.D.; Hoag, H.A.; Holtkamp, N.; Lavine, T.; Loew, G.A.; Nelson, E.M.; Palmer, R.B.; Paterson, J.M.; Ruth, R.D.; Thompson, K.A.; Vlieks, A.; Wang, J.W.; Wilson, P.B. ); Gluckstern, R. ); Ko, K.; Kroll, N. (Stanford Linear Accelerator Ce

  1992-07-01

  The NLC design achieves high luminosity with multiple bunches in each RF pulse. Acceleration of a train of bunches without emittance growth requires control of long range dipole wakefields. SLAC is pursuing a structure design which suppresses the effect of wakefields by varying the physical dimensions of successive cells of the disk-loaded traveling wave structure in a manner which spreads the frequencies of the higher mode while retaining the synchronism between the electrons and the accelerating mode. The wakefields of structures incorporating higher mode detuning have been measured at the Accelerator Test Facility at Argonne. Mechanical design and brazing techniques which avoid getting brazing alloy into the interior of the accelerator are being studied. A test facility for high-power testing of these structures is complete and high power testing has begun.

 1. Exercise Training During +Gz Acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Greenleaf, J. E.; Chou, J. L.; Simonson, S. R.; Jackson, C. G. R.; Barnes, P. R.

  1999-01-01

  The overall purpose is to study the effect of passive (without exercise) and active (with exercise) +Gz (head-to-foot) acceleration training, using a short-arm (1.9m radius) centrifuge, on post- training maximal oxygen uptake (VO2 max, work capacity) and 70 deg head-up tilt (orthostatic) tolerance in ambulatory subjects to test the hypothesis that (a) both passive and active acceleration training will improve post-training tilt-tolerance, and (b) there will be no difference in tilt-tolerance between passive and active exercise acceleration training because increased hydrostatic and blood pressures, rather than increased muscular metabolism, will provide the major adaptive stimulus. The purpose of the pilot study was to test the hypothesis that there would be no significant difference in the metabolic responses (oxygen uptake, heart rate, pulmonary ventilation, or respiratory exchange ratio) during supine exercise with moderate +Gz acceleration.

 2. Particle Acceleration in Cosmic Plasmas

  SciTech Connect

  Zank, G.P.; Gaisser, T.K. )

  1992-01-01

  This proceedings includes papers presented at the Bartol ResearchInstitute, on topics concerning particle acceleration in stellar, space andgalactic environments. Two of the papers from this proceedings have beenabstracted for the database. (AIP)

 3. Accelerated testing of space batteries

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Mccallum, J.; Thomas, R. E.; Waite, J. H.

  1973-01-01

  An accelerated life test program for space batteries is presented that fully satisfies empirical, statistical, and physical criteria for validity. The program includes thermal and other nonmechanical stress analyses as well as mechanical stress, strain, and rate of strain measurements.

 4. Computing tools for accelerator design

  SciTech Connect

  Parsa, Z.

  1986-06-01

  An algorithm has been developed that calculates and obtains information about nonlinear contributions in accelerators. The comparison of the results obtained from this program ''NONLIN'' and HARMON is discussed and illustrated for the SSC-CDR clustered lattices.

 5. Accelerating to New Aviation Horizons

  NASA Image and Video Library

  NASA has a 10-year plan to accelerate aviation research that includes the design, build and flight of a series of piloted X-planes -- experimental aircraft -- which will test advanced technologies ...

 6. DOGBONE GEOMETRY FOR RECIRCULATING ACCELERATORS.

  SciTech Connect

  BERG,J.S.; JOHNSTONE,C.; SUMMERS,D.

  2001-06-18

  Most scenarios for accelerating muons require recirculating acceleration. A racetrack shape for the accelerator requires particles with lower energy in early passes to traverse almost the same length of arc as particles with the highest energy. This extra arc length may lead to excess decays and excess cost. Changing the geometry to a dogbone shape, where there is a single linac and the beam turns completely around at the end of the linac, returning to the same end of the linac from which it exited, addresses this problem. In this design, the arc lengths can be proportional to the particle's momentum. This paper proposes an approximate cost model for a recirculating accelerator, attempts to make cost-optimized designs for both racetrack and dogbone geometries, and demonstrates that the dogbone geometry does appear to be more cost effective.

 7. Accelerator structure work for NLC

  SciTech Connect

  Miller, R.H.; Adolphsen, C.; Bane, K.L.F.; Deruyter, H.; Farkas, Z.D.; Hoag, H.A.; Holtkamp, N.; Lavine, T.; Loew, G.A.; Nelson, E.M.; Palmer, R.B.; Paterson, J.M.; Ruth, R.D.; Thompson, K.A.; Vlieks, A.; Wang, J.W.; Wilson, P.B.; Gluckstern, R.; Ko, K.; Kroll, N. |

  1992-07-01

  The NLC design achieves high luminosity with multiple bunches in each RF pulse. Acceleration of a train of bunches without emittance growth requires control of long range dipole wakefields. SLAC is pursuing a structure design which suppresses the effect of wakefields by varying the physical dimensions of successive cells of the disk-loaded traveling wave structure in a manner which spreads the frequencies of the higher mode while retaining the synchronism between the electrons and the accelerating mode. The wakefields of structures incorporating higher mode detuning have been measured at the Accelerator Test Facility at Argonne. Mechanical design and brazing techniques which avoid getting brazing alloy into the interior of the accelerator are being studied. A test facility for high-power testing of these structures is complete and high power testing has begun.

 8. Accelerating advanced-materials commercialization

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Maine, Elicia; Seegopaul, Purnesh

  2016-05-01

  Long commercialization times, high capital costs and sustained uncertainty deter investment in innovation for advanced materials. With appropriate strategies, technology and market uncertainties can be reduced, and the commercialization of advanced materials accelerated.

 9. Argonne Wakefield Accelerator Update `92

  SciTech Connect

  Rosing, M.; Balka, L.; Chojnacki, E.; Gai, W.; Ho, C.; Konecny, R.; Power, J.; Schoessow, P.; Simpson, J.

  1992-09-01

  The Argonne Wakefield Accelerator (AWA) is an experiment designed to test various ideas related to wakefield technology. Construction is now underway for a 100 nC electron beam in December of 1992. This report updates this progress.

 10. Argonne Wakefield Accelerator Update '92

  SciTech Connect

  Rosing, M.; Balka, L.; Chojnacki, E.; Gai, W.; Ho, C.; Konecny, R.; Power, J.; Schoessow, P.; Simpson, J.

  1992-01-01

  The Argonne Wakefield Accelerator (AWA) is an experiment designed to test various ideas related to wakefield technology. Construction is now underway for a 100 nC electron beam in December of 1992. This report updates this progress.

 11. The Uniformly Accelerated Reference Frame

  ERIC Educational Resources Information Center

  Hamilton, J. Dwayne

  1978-01-01

  The observations that would be made by a uniformly accelerated observer, including the observer's event horizon, the variation of clock rates with position, and the effects of following a freely falling object are considered in detail. (SL)

 12. Fate of an accelerating universe

  SciTech Connect

  Gu, J.-A.; Hwang, W-Y. P.

  2006-01-15

  The presently accelerating universe may keep accelerating forever, eventually run into the event horizon problem, and thus be in conflict with the superstring idea. On the other hand, the current accelerating phase as well as the fate of the universe may be swayed by a negative cosmological constant, which dictates a big crunch. Based on the current observational data, in this paper we investigate how large the magnitude of a negative cosmological constant is allowed to be. In addition, for distinguishing the sign of the cosmological constant via observations, we point out that a measure of the evolution of the dark energy equation-of-state may be a good discriminator. Hopefully future observations will provide much more detailed information about dark energy and thereby indicate the sign of the cosmological constant as well as the fate of the presently accelerating universe.

 13. High acceleration cable deployment system

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Canning, T. N.; Barns, C. E.; Murphy, J. P.; Gin, B.; King, R. W. (Inventor)

  1981-01-01

  A deployment system that will safely pay one cable from a ballistic forebody when the forebody is separated from an afterbody (to which the cable is secured and when the separation is marked by high acceleration and velocity) is described.

 14. High acceleration cable deployment system

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Canning, T. N.; Barns, C. E.; Murphy, J. P.; Gin, B.; King, R. W.

  1981-06-01

  A deployment system that will safely pay one cable from a ballistic forebody when the forebody is separated from an afterbody (to which the cable is secured and when the separation is marked by high acceleration and velocity) is described.

 15. Exercise Training During +Gz Acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Greenleaf, J. E.; Chou, J. L.; Simonson, S. R.; Jackson, C. G. R.; Barnes, P. R.

  1999-01-01

  The overall purpose is to study the effect of passive (without exercise) and active (with exercise) +Gz (head-to-foot) acceleration training, using a short-arm (1.9m radius) centrifuge, on post- training maximal oxygen uptake (VO2 max, work capacity) and 70 deg head-up tilt (orthostatic) tolerance in ambulatory subjects to test the hypothesis that (a) both passive and active acceleration training will improve post-training tilt-tolerance, and (b) there will be no difference in tilt-tolerance between passive and active exercise acceleration training because increased hydrostatic and blood pressures, rather than increased muscular metabolism, will provide the major adaptive stimulus. The purpose of the pilot study was to test the hypothesis that there would be no significant difference in the metabolic responses (oxygen uptake, heart rate, pulmonary ventilation, or respiratory exchange ratio) during supine exercise with moderate +Gz acceleration.

 16. The Orbital Acceleration Research Experiment

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Blanchard, R. C.; Hendrix, M. K.; Fox, J. C.; Thomas, D. J.; Nicholson, J.

  1986-01-01

  The hardware and software of NASA's proposed Orbital Acceleration Research Experiment (OARE) are described. The OARE is to provide aerodynamic acceleration measurements along the Orbiter's principal axis in the free-molecular flow-flight regime at orbital attitude and in the transition regime during reentry. Models considering the effects of electromagnetic effects, solar radiation pressure, orbiter mass attraction, gravity gradient, orbital centripetal acceleration, out-of-orbital-plane effects, orbiter angular velocity, structural noise, mass expulsion signal sources, crew motion, and bias on acceleration are examined. The experiment contains an electrostatically balanced cylindrical proofmass accelerometer sensor with three orthogonal sensing axis outputs. The components and functions of the experimental calibration system and signal processor and control subsystem are analyzed. The development of the OARE software is discussed. The experimental equipment will be enclosed in a cover assembly that will be mounted in the Orbiter close to the center of gravity.

 17. Accelerator physics and modeling: Proceedings

  SciTech Connect

  Parsa, Z.

  1991-01-01

  This report contains papers on the following topics: Physics of high brightness beams; radio frequency beam conditioner for fast-wave free-electron generators of coherent radiation; wake-field and space-charge effects on high brightness beams. Calculations and measured results for BNL-ATF; non-linear orbit theory and accelerator design; general problems of modeling for accelerators; development and application of dispersive soft ferrite models for time-domain simulation; and bunch lengthening in the SLC damping rings.

 18. Accelerator physics and modeling: Proceedings

  SciTech Connect

  Parsa, Z.

  1991-12-31

  This report contains papers on the following topics: Physics of high brightness beams; radio frequency beam conditioner for fast-wave free-electron generators of coherent radiation; wake-field and space-charge effects on high brightness beams. Calculations and measured results for BNL-ATF; non-linear orbit theory and accelerator design; general problems of modeling for accelerators; development and application of dispersive soft ferrite models for time-domain simulation; and bunch lengthening in the SLC damping rings.

 19. SPEAR3 Accelerator Physics Update

  SciTech Connect

  Safranek, James A.; Corbett, W.Jeff; Gierman, S.; Hettel, R.O.; Huang, X.; Nosochkov, Yuri; Sebek, Jim; Terebilo, Andrei; /SLAC

  2007-11-02

  The SPEAR3 storage ring at Stanford Synchrotron Radiation Laboratory has been delivering photon beams for three years. We will give an overview of recent and ongoing accelerator physics activities, including 500 mA fills, work toward top-off injection, long-term orbit stability characterization and improvement, fast orbit feedback, new chicane optics, low alpha optics & short bunches, low emittance optics, and MATLAB software. The accelerator physics group has a strong program to characterize and improve SPEAR3 performance

 20. Sequentially pulsed traveling wave accelerator

  DOEpatents

  Caporaso, George J.; Nelson, Scott D.; Poole, Brian R.

  2009-08-18

  A sequentially pulsed traveling wave compact accelerator having two or more pulse forming lines each with a switch for producing a short acceleration pulse along a short length of a beam tube, and a trigger mechanism for sequentially triggering the switches so that a traveling axial electric field is produced along the beam tube in synchronism with an axially traversing pulsed beam of charged particles to serially impart energy to the particle beam.

 1. Dark energy or local acceleration?

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Feoli, Antonio; Benedetto, Elmo

  2017-07-01

  We find that an observer with a suitable acceleration relative to the frame comoving whit the cosmic fluid, in the context of the FRW decelerating universe, measures the same cosmological redshift as the LambdaCDM model. The estimated value of this acceleration is beta = 1.4x10^-9m/s^2. The problem of a too high peculiar velocity can be solved assuming, for the observer, a sort of helical motion.

 2. Dynamics of Radiation Pressure Acceleration

  SciTech Connect

  Macchi, A.; Benedetti, C.; Pegoraro, F.; Veghini, S.

  2010-02-02

  We describe recent theoretical results on Radiation Pressure Acceleration of ions by ultraintense, circularly polarized laser pulses, giving an insight on the underlying dynamics and suggestions for the development of applications. In thick targets, we show how few-cycle pulses may generate single ion bunches in inhomogeneous density profiles. In thin targets, we present a refinement of the simple model of the accelerating mirror and a comparison of its predictions with simulation results, solving an apparent paradox.

 3. Acceleration using total internal reflection

  SciTech Connect

  Fernow, R.C.

  1991-06-07

  This report considers the use of a dielectric slab undergoing total internal reflection as an accelerating structure for charged particle beams. We examine the functional dependence of the electromagnetic fields above the surface of the dielectric for polarized incident waves. We present an experimental arrangement for testing the performance of the method, using apparatus under construction for the Grating Acceleration experiment at Brookhaven National Laboratory. 13 refs., 4 figs., 2 tabs.

 4. Optically powered charged particle accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Flesner, Larry D.

  1991-09-01

  A charged particle control apparatus provides very high voltage particle beams. One or more photocell arrays provide bias voltages for beam accelerating stages. The arrays are made from a number of microfabricated photocells connected in series to produce a voltage output that is the sum of the voltages from the individual cells. Arrays of each stage are connected in series to produce a cumulative stage voltage that is applied to an accelerating electrode made part of the stage. Optical power illuminates the stages to generate desired voltage biases to the accelerating electrodes. A light source is used to excite the photocathode when this emission source is used. Electrons from the emission source are accelerated electrodes and are emitted from the chamber which is typically conjoined with other apparatus. By utilizing photocell arrays to generate beam current and accelerating biases, as well as a photocathode for providing a source of electrons, the apparatus of the invention is completely optically isolated thereby requiring no direct electrical connections to the apparatus even though multiple accelerating stages are used to facilitate the achievement of very high voltage particle beams.

 5. Radiation from violently accelerated bodies

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Gerlach, Ulrich H.

  2001-11-01

  A determination is made of the radiation emitted by a linearly uniformly accelerated uncharged dipole transmitter. It is found that, first of all, the radiation rate is given by the familiar Larmor formula, but it is augmented by an amount which becomes dominant for sufficiently high acceleration. For an accelerated dipole oscillator, the criterion is that the center of mass motion become relativistic within one oscillation period. The augmented formula and the measurements which it summarizes presuppose an expanding inertial observation frame. A static inertial reference frame will not do. Secondly, it is found that the radiation measured in the expanding inertial frame is received with 100% fidelity. There is no blueshift or redshift due to the accelerative motion of the transmitter. Finally, it is found that a pair of coherently radiating oscillators accelerating (into opposite directions) in their respective causally disjoint Rindler-coordinatized sectors produces an interference pattern in the expanding inertial frame. Like the pattern of a Young double slit interferometer, this Rindler interferometer pattern has a fringe spacing which is inversely proportional to the proper separation and the proper frequency of the accelerated sources. The interferometer, as well as the augmented Larmor formula, provide a unifying perspective. It joins adjacent Rindler-coordinatized neighborhoods into a single spacetime arena for scattering and radiation from accelerated bodies.

 6. Vacuum Brazing of Accelerator Components

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Singh, Rajvir; Pant, K. K.; Lal, Shankar; Yadav, D. P.; Garg, S. R.; Raghuvanshi, V. K.; Mundra, G.

  2012-11-01

  Commonly used materials for accelerator components are those which are vacuum compatible and thermally conductive. Stainless steel, aluminum and copper are common among them. Stainless steel is a poor heat conductor and not very common in use where good thermal conductivity is required. Aluminum and copper and their alloys meet the above requirements and are frequently used for the above purpose. The accelerator components made of aluminum and its alloys using welding process have become a common practice now a days. It is mandatory to use copper and its other grades in RF devices required for accelerators. Beam line and Front End components of the accelerators are fabricated from stainless steel and OFHC copper. Fabrication of components made of copper using welding process is very difficult and in most of the cases it is impossible. Fabrication and joining in such cases is possible using brazing process especially under vacuum and inert gas atmosphere. Several accelerator components have been vacuum brazed for Indus projects at Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (RRCAT), Indore using vacuum brazing facility available at RRCAT, Indore. This paper presents details regarding development of the above mentioned high value and strategic components/assemblies. It will include basics required for vacuum brazing, details of vacuum brazing facility, joint design, fixturing of the jobs, selection of filler alloys, optimization of brazing parameters so as to obtain high quality brazed joints, brief description of vacuum brazed accelerator components etc.

 7. Tutorial on Superconducting Accelerator Magnets

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ball, M. J. Penny; Goodzeit, Carl L.

  1997-05-01

  A multimedia CD-ROM tutorial on the physics and engineering concepts of superconducting magnets for particle accelerators is being developed under a U.S. Dept. of Energy SBIR grant. The tutorial, scheduled for distribution this summer, is targeted to undergraduate junior or senior level science students. However, its unified presentation of the broad range of issues involved in the design of superconducting magnets for accelerators and the extensive detail about the construction process (including animations and video clips) will also be of value to staff of research institutes and industrial concerns with an interest in applied superconductivity or magnet development. The source material, which is based on the world-wide R and D programs to develop superconducting accelerator magnets, is organized in five units with the following themes: Introduction to magnets and accelerators; (2) Superconductors for accelerator magnets; (3) Magnetic design methods for accelerator magnets; (4) Electrical, mechanical, and cryogenic considerations for the final magnet package; (5) Performance characteristics and measurement methods. A detailed outline and examples will be shown.

 8. High-Intensity Proton Accelerator

  SciTech Connect

  Jay L. Hirshfield

  2011-12-27

  Analysis is presented for an eight-cavity proton cyclotron accelerator that could have advantages as compared with other accelerators because of its potentially high acceleration gradient. The high gradient is possible since protons orbit in a sequence of TE111 rotating mode cavities of equally diminishing frequencies with path lengths during acceleration that greatly exceed the cavity lengths. As the cavities operate at sequential harmonics of a basic repetition frequency, phase synchronism can be maintained over a relatively wide injection phase window without undue beam emittance growth. It is shown that use of radial vanes can allow cavity designs with significantly smaller radii, as compared with simple cylindrical cavities. Preliminary beam transport studies show that acceptable extraction and focusing of a proton beam after cyclic motion in this accelerator should be possible. Progress is also reported on design and tests of a four-cavity electron counterpart accelerator for experiments to study effects on beam quality arising from variations injection phase window width. This device is powered by four 500-MW pulsed amplifiers at 1500, 1800, 2100, and 2400 MHz that provide phase synchronous outputs, since they are driven from a with harmonics derived from a phase-locked 300 MHz source.

 9. Dusty-Plasma Particle Accelerator

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Foster, John E.

  2005-01-01

  A dusty-plasma apparatus is being investigated as means of accelerating nanometer- and micrometer-sized particles. Applications for the dusty-plasma particle accelerators fall into two classes: Simulation of a variety of rapidly moving dust particles and micrometeoroids in outer-space environments that include micrometeoroid streams, comet tails, planetary rings, and nebulae and Deposition or implantation of nanoparticles on substrates for diverse industrial purposes that could include hardening, increasing thermal insulation, altering optical properties, and/or increasing permittivities of substrate materials. Relative to prior apparatuses used for similar applications, dusty-plasma particle accelerators offer such potential advantages as smaller size, lower cost, less complexity, and increased particle flux densities. A dusty-plasma particle accelerator exploits the fact that an isolated particle immersed in plasma acquires a net electric charge that depends on the relative mobilities of electrons and ions. Typically, a particle that is immersed in a low-temperature, partially ionized gas, wherein the average kinetic energy of electrons exceeds that of ions, causes the particle to become negatively charged. The particle can then be accelerated by applying an appropriate electric field. A dusty-plasma particle accelerator (see figure) includes a plasma source such as a radio-frequency induction discharge apparatus containing (1) a shallow cup with a biasable electrode to hold the particles to be accelerated and (2) a holder for the substrate on which the particles are to impinge. Depending on the specific design, a pair of electrostatic-acceleration grids between the substrate and discharge plasma can be used to both collimate and further accelerate particles exiting the particle holder. Once exposed to the discharge plasma, the particles in the cup quickly acquire a negative charge. Application of a negative voltage pulse to the biasable electrode results in the

 10. Accelerator and electrodynamics capability review

  SciTech Connect

  Jones, Kevin W

  2010-01-01

  Los Alamos National Laboratory (LANL) uses capability reviews to assess the science, technology and engineering (STE) quality and institutional integration and to advise Laboratory Management on the current and future health of the STE. Capability reviews address the STE integration that LANL uses to meet mission requirements. The Capability Review Committees serve a dual role of providing assessment of the Laboratory's technical contributions and integration towards its missions and providing advice to Laboratory Management. The assessments and advice are documented in reports prepared by the Capability Review Committees that are delivered to the Director and to the Principal Associate Director for Science, Technology and Engineering (PADSTE). Laboratory Management will use this report for STE assessment and planning. LANL has defined fifteen STE capabilities. Electrodynamics and Accelerators is one of the seven STE capabilities that LANL Management (Director, PADSTE, technical Associate Directors) has identified for review in Fiscal Year (FY) 2010. Accelerators and electrodynamics at LANL comprise a blend of large-scale facilities and innovative small-scale research with a growing focus on national security applications. This review is organized into five topical areas: (1) Free Electron Lasers; (2) Linear Accelerator Science and Technology; (3) Advanced Electromagnetics; (4) Next Generation Accelerator Concepts; and (5) National Security Accelerator Applications. The focus is on innovative technology with an emphasis on applications relevant to Laboratory mission. The role of Laboratory Directed Research and Development (LDRD) in support of accelerators/electrodynamics will be discussed. The review provides an opportunity for interaction with early career staff. Program sponsors and customers will provide their input on the value of the accelerator and electrodynamics capability to the Laboratory mission.

 11. Plasma Beat-Wave Acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Clayton, Christopher E.

  2002-04-01

  Among all the advanced accelerator concepts that use lasers as the power source, most of the effort to date has been with the idea of using a laser pulse to excite a accelerating mode in a plasma. Within this area, there are a variety of approaches for creating the accelerating mode, as indicated by the other talks in this session. What is common to these approaches is the physics of how a laser pulse pushes on plasma electrons to organize electron-density perturbations, the sources of the ultra-high (> GeV/M) accelerating gradients. It is the "ponderomotive force", proportional to the local gradient of the of the laser intensity, that pushes plasma electrons forward (on the leading edge of the pulse) and backwards (on the trailing edge) which leads to harmonic motion of the electrons. As the laser pulse moves through the plasma at group velocity Vg c, the oscillating electrons show up macroscopically as a plasma mode or wave with frequency w equal to the plasma frequency and k = w/Vg. For short laser pulses, this is the Laser Wakefield Accelerator (LWFA) concept. Closely related is the Plasma Beat-Wave Acceleration (PBWA) concept. Here, the laser pulse that perturbs the plasma is composed of two closely-spaced frequencies that "beat", i.e., periodically constructively and destructively interfere, forming an electromagnetic beat wave. One can visualize this as a train of short pulses. If this beating frequency is set to the plasma frequency, then each pulse in the train will reinforce the density perturbation caused by the previous pulse. The principal advantage of multiple pulses driving up the plasma wave as opposed to a single pulse is in efficiency, allowing for the production of relatively large diameter (more 1-D like) accelerating modes. In this talk I will discuss past, current and planned PBWA experiments which are taking place at UCLA, RAL in England, and LULI in France.

 12. Collisionless Shocks and Particle Acceleration.

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Malkov, M.

  2016-12-01

  Collisionless shocks emerged in the 50s and 60s of the last century as an important branch of plasma physics and have remained ever since. New applications pose new challenges to our understanding of collisionless shock mechanisms. Particle acceleration in astrophysical settings, primarily studied concerning the putative origin of cosmic rays (CR) in supernova remnant (SNR) shocks, stands out with the collisionless shock mechanism being the key. Among recent laboratory applications, a laser-based tabletop proton accelerator is an affordable compact alternative to big synchrotron accelerators. The much-anticipated proof of cosmic ray (CR) acceleration in supernova remnants is hindered by our limited understanding of collisionless shock mechanisms. Over the last decade, dramatically improved observations were puzzling the theorists with unexpected discoveries. The difference between the helium/carbon and proton CR rigidity (momentum to charge ratio) spectra, seemingly inconsistent with the acceleration and propagation theories, and the perplexing positron excess in the 10-300 GeV range are just two recent examples. The latter is now also actively discussed in the particle physics and CR communities as a possible signature of decay or annihilation of hypothetical dark matter particles. By considering an initial (injection) phase of a diffusive shock acceleration mechanism, including particle reflection off the shock front - where an elemental similarity of particle dynamics does not apply - I will discuss recent suggestions of how to address the new data from the collisionless shock perspective. The backreaction of accelerated particles on the shock structure, its environment, and visibility across the electromagnetic spectrum from radio to gamma rays is another key aspect of collisionless shock that will be discussed.

 13. Acceleration schedules for a recirculating heavy-ion accelerator

  SciTech Connect

  Sharp, W.M.; Grote, D.P.

  2002-05-01

  Recent advances in solid-state switches have made it feasible to design programmable, high-repetition-rate pulsers for induction accelerators. These switches could lower the cost of recirculating induction accelerators, such as the ''small recirculator'' at Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), by substantially reducing the number of induction modules. Numerical work is reported here to determine what effects the use of fewer pulsers at higher voltage would have on the beam quality of the LLNL small recirculator. Lattices with different numbers of pulsers are examined using the fluid/envelope code CIRCE, and several schedules for acceleration and compression are compared for each configuration. For selected schedules, the phase-space dynamics is also studied using the particle-in-cell code WARP3d.

 14. Acceleration of injected electrons by the plasma beat wave accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Joshi, C.; Clayton, C. E.; Marsh, K. A.; Dyson, A.; Everett, M.; Lal, A.; Leemans, W. P.; Williams, R.; Katsouleas, T.; Mori, W. B.

  1992-07-01

  In this paper we describe the recent work at UCLA on the acceleration of externally injected electrons by a relativistic plasma wave. A two frequency laser was used to excite a plasma wave over a narrow range of static gas pressures close to resonance. Electrons with energies up to our detection limit of 9.1 MeV were observed when 2.1 MeV electrons were injected in the plasma wave. No accelerated electrons above the detection threshold were observed when the laser was operated on a single frequency or when no electrons were injected. Experimental results are compared with theoretical predictions, and future prospects for the plasma beat wave accelerator are discussed.

 15. The Accelerator Markup Language and the Universal Accelerator Parser

  SciTech Connect

  Sagan, David; Forster, M.; Bates, D.; Wolski, A.; Schmidt, F.; Walker, N.J.; Larrieu, Theodore; Roblin, Yves; Pelaia, T.; Tenenbaum, P.; Woodley, M.; Reiche, S.

  2006-07-01

  A major obstacle to collaboration on accelerator projects has been the sharing of lattice description files between modeling codes. To address this problem, a lattice description format called Accelerator Markup Language (AML) has been created. AML is based upon the standard eXtensible Markup Language (XML) format; this provides the flexibility for AML to be easily extended to satisfy changing requirements. In conjunction with AML, a software library, called the Universal Accelerator Parser (UAP), is being developed to speed the integration of AML into any program. The UAP is structured to make it relatively straightforward (by giving appropriate specifications) to read and write lattice files in any format. This will allow programs that use the UAP code to read a variety of different file formats. Additionally this will greatly simplify conversion of files from one format to another. Currently, besides AML, the UAP supports the MAD lattice format.

 16. The Accelerator Markup Language and the Universal Accelerator Parser

  SciTech Connect

  Sagan, D.; Forster, M.; Bates, D.A.; Wolski, A.; Schmidt, F.; Walker, N.J.; Larrieu, T.; Roblin, Y.; Pelaia, T.; Tenenbaum, P.; Woodley, M.; Reiche, S.; /UCLA

  2006-10-06

  A major obstacle to collaboration on accelerator projects has been the sharing of lattice description files between modeling codes. To address this problem, a lattice description format called Accelerator Markup Language (AML) has been created. AML is based upon the standard eXtensible Markup Language (XML) format; this provides the flexibility for AML to be easily extended to satisfy changing requirements. In conjunction with AML, a software library, called the Universal Accelerator Parser (UAP), is being developed to speed the integration of AML into any program. The UAP is structured to make it relatively straightforward (by giving appropriate specifications) to read and write lattice files in any format. This will allow programs that use the UAP code to read a variety of different file formats. Additionally, this will greatly simplify conversion of files from one format to another. Currently, besides AML, the UAP supports the MAD lattice format.

 17. Derivation of Hamiltonians for accelerators

  SciTech Connect

  Symon, K.R.

  1997-09-12

  In this report various forms of the Hamiltonian for particle motion in an accelerator will be derived. Except where noted, the treatment will apply generally to linear and circular accelerators, storage rings, and beamlines. The generic term accelerator will be used to refer to any of these devices. The author will use the usual accelerator coordinate system, which will be introduced first, along with a list of handy formulas. He then starts from the general Hamiltonian for a particle in an electromagnetic field, using the accelerator coordinate system, with time t as independent variable. He switches to a form more convenient for most purposes using the distance s along the reference orbit as independent variable. In section 2, formulas will be derived for the vector potentials that describe the various lattice components. In sections 3, 4, and 5, special forms of the Hamiltonian will be derived for transverse horizontal and vertical motion, for longitudinal motion, and for synchrobetatron coupling of horizontal and longitudinal motions. Hamiltonians will be expanded to fourth order in the variables.

 18. Superconducting cavities for particle accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Padamsee, H.

  1992-02-01

  RF Superconductivity has become an important technology for particle accelerators for high energy physics, nuclear physics, and free electron lasers. More than 100 MVolts of Superconducting RF (SRF) cavities have been installed in accelerators for heavy ions and operated at gradients of 2-3 MV/m in excess of 105 hours. More than 500 MVolts are installed in electron accelerators and operated at gradients of 4-6 MV/m in excess of 104 hours. Encouraged by this success, another 500 meters of SRF cavities are in the production line. New applications for High Energy Physics are forthcoming for high current e+e- colliders in the B-quark energy range (B-factory). For the next linear collider in the TeV energy range, there are many compelling attractions to use SRF, if the gradients can be improved substantially and the costs lowered. Substantial progress has been made in understanding performance limitations and in inventing cures through better cavity geometries, materials, and processes. Techniques are now in hand to reach 15-20 MV/m accelerating. In light of this progress, the potential of high gradient SRF for a TeV Energy Superconducting Linear Accelerator (TESLA) will be explored.

 19. A variable acceleration calibration system

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Johnson, Thomas H.

  2011-12-01

  A variable acceleration calibration system that applies loads using gravitational and centripetal acceleration serves as an alternative, efficient and cost effective method for calibrating internal wind tunnel force balances. Two proof-of-concept variable acceleration calibration systems are designed, fabricated and tested. The NASA UT-36 force balance served as the test balance for the calibration experiments. The variable acceleration calibration systems are shown to be capable of performing three component calibration experiments with an approximate applied load error on the order of 1% of the full scale calibration loads. Sources of error are indentified using experimental design methods and a propagation of uncertainty analysis. Three types of uncertainty are indentified for the systems and are attributed to prediction error, calibration error and pure error. Angular velocity uncertainty is shown to be the largest indentified source of prediction error. The calibration uncertainties using a production variable acceleration based system are shown to be potentially equivalent to current methods. The production quality system can be realized using lighter materials and a more precise instrumentation. Further research is needed to account for balance deflection, forcing effects due to vibration, and large tare loads. A gyroscope measurement technique is shown to be capable of resolving the balance deflection angle calculation. Long term research objectives include a demonstration of a six degree of freedom calibration, and a large capacity balance calibration.

 20. Accelerator Technology Division annual report, FY 1989

  SciTech Connect

  Not Available

  1990-06-01

  This paper discusses: accelerator physics and special projects; experiments and injectors; magnetic optics and beam diagnostics; accelerator design and engineering; radio-frequency technology; accelerator theory and simulation; free-electron laser technology; accelerator controls and automation; and high power microwave sources and effects.

 1. Guidelines for Developing an Academic Acceleration Policy

  ERIC Educational Resources Information Center

  Colangelo, Nicholas; Assouline, Susan G.; Marron, Maureen A.; Castellano, Jaime A.; Clinkenbeard, Pamela R.; Rogers, Karen; Calvert, Eric; Malek, Rosanne; Smith, Donnajo

  2010-01-01

  As an educational intervention, acceleration is decidedly effective for high-ability students. The research support for acceleration that has accumulated over many decades is robust and consistent and allows us to confidently state that carefully planned acceleration decisions are successful. Both grade-based and content-based acceleration are…

 2. Ultra-high vacuum photoelectron linear accelerator

  DOEpatents

  Yu, David U.L.; Luo, Yan

  2013-07-16

  An rf linear accelerator for producing an electron beam. The outer wall of the rf cavity of said linear accelerator being perforated to allow gas inside said rf cavity to flow to a pressure chamber surrounding said rf cavity and having means of ultra high vacuum pumping of the cathode of said rf linear accelerator. Said rf linear accelerator is used to accelerate polarized or unpolarized electrons produced by a photocathode, or to accelerate thermally heated electrons produced by a thermionic cathode, or to accelerate rf heated field emission electrons produced by a field emission cathode.

 3. Virtual gap dielectric wall accelerator

  DOEpatents

  Caporaso, George James; Chen, Yu-Jiuan; Nelson, Scott; Sullivan, Jim; Hawkins, Steven A

  2013-11-05

  A virtual, moving accelerating gap is formed along an insulating tube in a dielectric wall accelerator (DWA) by locally controlling the conductivity of the tube. Localized voltage concentration is thus achieved by sequential activation of a variable resistive tube or stalk down the axis of an inductive voltage adder, producing a "virtual" traveling wave along the tube. The tube conductivity can be controlled at a desired location, which can be moved at a desired rate, by light illumination, or by photoconductive switches, or by other means. As a result, an impressed voltage along the tube appears predominantly over a local region, the virtual gap. By making the length of the tube large in comparison to the virtual gap length, the effective gain of the accelerator can be made very large.

 4. Linear accelerator for radioisotope production

  SciTech Connect

  Hansborough, L.D.; Hamm, R.W.; Stovall, J.E.

  1982-02-01

  A 200- to 500-..mu..A source of 70- to 90-MeV protons would be a valuable asset to the nuclear medicine program. A linear accelerator (linac) can achieve this performance, and it can be extended to even higher energies and currents. Variable energy and current options are available. A 70-MeV linac is described, based on recent innovations in linear accelerator technology; it would be 27.3 m long and cost approx. $6 million. By operating the radio-frequency (rf) power system at a level necessary to produce a 500-..mu..A beam current, the cost of power deposited in the radioisotope-production target is comparable with existing cyclotrons. If the rf-power system is operated at full power, the same accelerator is capable of producing an 1140-..mu..A beam, and the cost per beam watt on the target is less than half that of comparable cyclotrons.

 5. Rail accelerator technology and applications

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Zana, L. M.; Kerslake, W. R.

  1985-01-01

  Rail accelerators offer a viable means of launching ton-size payloads from the Earth's surface to space. The results of two mission studies which indicate that an Earth-to-Space Rail Launcher (ESRL) system is not only technically feasible but also economically beneficial, particularly when large amounts of bulk cago are to be delivered to space are given. An in-house experimental program at the Lewis Research Center (LeRC) was conducted in parallel with the mission studies with the objective of examining technical feasibility issues. A 1 m long - 12.5 by 12.5 mm bore rail accelerator as designed with clear polycarbonate sidewalls to visually observe the plasma armature acceleration. The general character of plasma/projectile dynamics is described for a typical test firing.

 6. Accelerator science in medical physics

  PubMed Central

  Peach, K; Wilson, P; Jones, B

  2011-01-01

  The use of cyclotrons and synchrotrons to accelerate charged particles in hospital settings for the purpose of cancer therapy is increasing. Consequently, there is a growing demand from medical physicists, radiographers, physicians and oncologists for articles that explain the basic physical concepts of these technologies. There are unique advantages and disadvantages to all methods of acceleration. Several promising alternative methods of accelerating particles also have to be considered since they will become increasingly available with time; however, there are still many technical problems with these that require solving. This article serves as an introduction to this complex area of physics, and will be of benefit to those engaged in cancer therapy, or who intend to acquire such technologies in the future. PMID:22374548

 7. Acceleration mapping on Consort 5

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Naumann, Robert J.

  1994-09-01

  The Consort 5 rocket carrying a set of commercial low-gravity experiments experienced a significant side thrust from an apparent burn-through of the second-stage motor just prior to cut-off. The resulting angular momentum could not be removed by the attitude rate control system, thus the payload was left in an uncontrollable rocking/tumbling mode. Although the primary low-gravity emphasis mission requirements could not be met, it was hoped that some science could be salvaged by mapping the acceleration field over the vehicle so that each investigator could correlate his or her results with the acceleration environment at his or her experiment location. This required some detective work to obtain the body rates and moment of inertia ratios required to solve the full set of Euler equations for a tri-axial rigid body. The techniques for acceleration mapping described in this paper may be applicable to other low-gravity emphasis missions.

 8. Cosmic Ray Propagation and Acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Moskalenko, Igor V.

  2003-01-01

  Theoretical views on particle acceleration in astrophysical sources and propagation of cosmic rays (CR) depend very much on the quality of the data, which become increasingly accurate each year and therefore more constraining. On the other hand, direct measurements of CR are possible in only one location on the outskirts of the Milky Way and present only a snapshot of very dynamic processes. The theoretical papers presented during the conference offer exciting insights into the physics of cosmic accelerators and processes which underlie the measured abundances and spectra of CR species. This paper is based on a rapporteur talk given at the 28th International Cosmic Ray Conference held on July 31-August 7, 2003 at Tsukuba. It covers the sessions OG 1.3 Cosmic ray propagation, OG 1.4 Acceleration of cosmic rays, and a part of HE 1.2 Theory and simulations (including origins of the knee).

 9. Symposium on accelerator mass spectrometry

  SciTech Connect

  1981-01-01

  The area of accelerator mass spectrometry has expanded considerably over the past few years and established itself as an independent and interdisciplinary research field. Three years have passed since the first meeting was held at Rochester. A Symposium on Accelerator Mass Spectrometry was held at Argonne on May 11-13, 1981. In attendance were 96 scientists of whom 26 were from outside the United States. The present proceedings document the program and excitement of the field. Papers are arranged according to the original program. A few papers not presented at the meeting have been added to complete the information on the status of accelerator mass spectrometry. Individual papers were prepared separately for the data base.

 10. Accelerator science in medical physics.

  PubMed

  Peach, K; Wilson, P; Jones, B

  2011-12-01

  The use of cyclotrons and synchrotrons to accelerate charged particles in hospital settings for the purpose of cancer therapy is increasing. Consequently, there is a growing demand from medical physicists, radiographers, physicians and oncologists for articles that explain the basic physical concepts of these technologies. There are unique advantages and disadvantages to all methods of acceleration. Several promising alternative methods of accelerating particles also have to be considered since they will become increasingly available with time; however, there are still many technical problems with these that require solving. This article serves as an introduction to this complex area of physics, and will be of benefit to those engaged in cancer therapy, or who intend to acquire such technologies in the future.

 11. Laser Technology for Advanced Acceleration: Accelerating Beyond TeV

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wheeler, Jonathan; Mourou, GéRard Tajima, Toshiki

  The implementation of the suggestion of thin film compression (TFC) allows the newest class of high power, ultrafast laser pulses (typically 20 fs at near-infrared wavelengths) to be compressed to the limit of a single-cycle laser pulse (2 fs). Its simplicity and high efficiency, as well as its accessibility to a single-cycle laser pulse, introduce a new regime of laser-plasma interaction that enhances laser acceleration. Single-cycle laser acceleration of ions is a far more efficient and coherent process than the known laser-ion acceleration mechanisms. The TFC-derived single-cycle optical pulse is capable of inducing a single-cycle X-ray laser pulse (with a far shorter pulse length and thus an extremely high intensity) through relativistic compression. The application of such an X-ray pulse leads to the novel regime of laser wakefield acceleration of electrons in the X-ray regime, yielding a prospect of "TeV on a chip." This possibility of single-cycle X-ray pulses heralds zeptosecond and EW lasers (and zeptoscience). The additional invention of the coherent amplification network (CAN) fiber laser pushes the frontier of high repetition, high efficiency lasers, which are the hallmark of needed applications such as laser-driven LWFA colliders and other, societal applications. CAN addresses the crucial aspect of intense lasers that have traditionally lacked the above properties.

 12. Laser Technology for Advanced Acceleration: Accelerating Beyond TeV

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wheeler, Jonathan; Mourou, Gérard; Tajima, Toshiki

  The implementation of the suggestion of thin film compression (TFC) allows the newest class of high power, ultrafast laser pulses (typically 20fs at near-infrared wavelengths) to be compressed to the limit of a single-cycle laser pulse (2fs). Its simplicity and high efficiency, as well as its accessibility to a single-cycle laser pulse, introduce a new regime of laser-plasma interaction that enhances laser acceleration. Single-cycle laser acceleration of ions is a far more efficient and coherent process than the known laser-ion acceleration mechanisms. The TFC-derived single-cycle optical pulse is capable of inducing a single-cycle X-ray laser pulse (with a far shorter pulse length and thus an extremely high intensity) through relativistic compression. The application of such an X-ray pulse leads to the novel regime of laser wakefield acceleration of electrons in the X-ray regime, yielding a prospect of “TeV on a chip.” This possibility of single-cycle X-ray pulses heralds zeptosecond and EW lasers (and zeptoscience). The additional invention of the coherent amplification network (CAN) fiber laser pushes the frontier of high repetition, high efficiency lasers, which are the hallmark of needed applications such as laser-driven LWFA colliders and other, societal applications. CAN addresses the crucial aspect of intense lasers that have traditionally lacked the above properties.

 13. OpenMP for Accelerators

  SciTech Connect

  Beyer, J C; Stotzer, E J; Hart, A; de Supinski, B R

  2011-03-15

  OpenMP [13] is the dominant programming model for shared-memory parallelism in C, C++ and Fortran due to its easy-to-use directive-based style, portability and broad support by compiler vendors. Similar characteristics are needed for a programming model for devices such as GPUs and DSPs that are gaining popularity to accelerate compute-intensive application regions. This paper presents extensions to OpenMP that provide that programming model. Our results demonstrate that a high-level programming model can provide accelerated performance comparable to hand-coded implementations in CUDA.

 14. An MCNPX accelerator beam source

  SciTech Connect

  Durkee, Joe W.; Elson, Jay S.; Jason, Andrew; Johns, Russell C.; Waters, Laurie S.

  2009-06-04

  MCNPX is a powerful Monte Carlo code that can be used to conduct sophisticated radiation-transport simulations involving complex physics and geometry. Although MCNPX possesses a wide assortment of standardized modeling tools, there are instances in which a user's needs can eclipse existing code capabilities. Fortunately, although it may not be widely known, MCNPX can accommodate many customization needs. In this article, we demonstrate source-customization capability for a new SOURCE subroutine as part of our development to enable simulations involving accelerator beams for active-interrogation studies. Simulation results for a muon beam are presented to illustrate the new accelerator-source capability.

 15. Exercise Versus +Gz Acceleration Training

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Greenleaf, John E.; Simonson, S. R.; Stocks, J. M.; Evans, J. M.; Knapp, C. F.; Dalton, Bonnie P. (Technical Monitor)

  2002-01-01

  Decreased working capacity and "orthostatic" intolerance are two major problems for astronauts during and after landing from spaceflight in a return vehicle. The purpose was to test the hypotheses that (1) supine-passive-acceleration training, supine-interval-exercise plus acceleration training, and supine exercise plus acceleration training will improve orthostatic tolerance (OT) in ambulatory men; and that (2) addition of aerobic exercise conditioning will not influence this enhanced OT from that of passive-acceleration training. Seven untrained men (24-38 yr) underwent 3 training regimens (30 min/d x 5d/wk x 3wk on the human-powered centrifuge - HPC): (a) Passive acceleration (alternating +1.0 Gz to 50% Gzmax); (b) Exercise acceleration (alternating 40% - 90% V02max leg cycle exercise plus 50% of HPCmax acceleration); and (c) Combined intermittent exercise-acceleration at 40% to 90% HPCmax. Maximal supine exercise workloads increased (P < 0.05) by 8.3% with Passive, by 12.6% with Exercise, and by 15.4% with Combined; but maximal V02 and HR were unchanged in all groups. Maximal endurance (time to cessation) was unchanged with Passive, but increased (P < 0.05) with Exercise and Combined. Resting pre-tilt HR was elevated by 12.9% (P < 0.05) only after Passive training, suggesting that exercise training attenuated this HR response. All resting pre-tilt blood pressures (SBP, DBP, MAP) were not different pre- vs. post-training. Post-training tilt-tolerance time and HR were increased (P < 0.05) only with Passive training by 37.8% and by 29.1%, respectively. Thus, addition of exercise training attenuated the increased Passive tilt tolerance. Resting (pre-tilt) and post-tilt cardiac R-R interval, stroke volume, end-diastolic volume, and cardiac output were all uniformly reduced (P < 0.05) while peripheral resistance was uniformly increased (P < 0.05) pre-and post-training for the three regimens indicating no effect of any training regimen on those cardiovascular

 16. Technology of magnetically driven accelerators

  SciTech Connect

  Birx, D.L.; Hawkins, S.A.; Poor, S.E.; Reginato, L.L.; Rogers, D. Jr.; Smith, M.W.

  1985-03-26

  The marriage of Induction Linac technology with Nonlinear Magnetic Modulators has produced some unique capabilities. It appears possible to produce electron beams with average currents measured in amperes, at gradients exceeding 1 MeV/meter, and with power efficiencies approaching 50%. A 2 MeV, 5 kA electron accelerator has been constructed at the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) to demonstrate these concepts and to provide a test facility for high brightness sources. The pulse drive for the accelerator is based on state-of-the-art magnetic pulse compressors with very high peak power capability, repetition rates exceeding a kilohertz and excellent reliability. 8 figs., 1 tab.

 17. Accelerated immunotherapy schedules and premedication.

  PubMed

  Calabria, Christopher W; Cox, Linda

  2011-05-01

  Subcutaneous immunotherapy is divided into a buildup and a maintenance phase. Accelerated immunotherapy has the advantage of a reduced number of office visits. Rush and cluster immunotherapy schedules are the most common accelerated schedules used in the United States. A cluster immunotherapy schedule involves the patient receiving several allergen injections sequentially in a single day of treatment on nonconsecutive days. The maintenance dose is reached in 4 to 8 weeks. In rush immunotherapy protocols, higher doses are administered at intervals of 15 to 60 minutes in a period of 1 to 3 days until the maintenance dose is achieved. Copyright © 2011 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Technology of magnetically driven accelerators

  SciTech Connect

  Brix, D.L.; Hawkins, S.A.; Poor, S.E.; Reginato, L.L.; Smith, M.W.

  1985-10-01

  The marriage of Induction Linac technology with Nonlinear Magnetic Modulators has produced some unique capabilities. It appears possible to produce electron beams with average currents measured in amperes, at gradients exceeding 1 MeV/meter, and with power efficiencies approaching 50%. A 2 MeV, 5 kA electron accelerator has been constructed at the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) to demonstrate these concepts and to provide a test facility for high brightness sources. The pulse drive for the accelerator is based on state-of-the-art magnetic pulse compressors with very high peak power capability, repetition rates exceeding a kilohertz and excellent reliability.

 19. Centralized digital control of accelerators

  SciTech Connect

  Melen, R.E.

  1983-09-01

  In contrasting the title of this paper with a second paper to be presented at this conference entitled Distributed Digital Control of Accelerators, a potential reader might be led to believe that this paper will focus on systems whose computing intelligence is centered in one or more computers in a centralized location. Instead, this paper will describe the architectural evolution of SLAC's computer based accelerator control systems with respect to the distribution of their intelligence. However, the use of the word centralized in the title is appropriate because these systems are based on the use of centralized large and computationally powerful processors that are typically supported by networks of smaller distributed processors.

 20. Electron Cloud Effects in Accelerators

  SciTech Connect

  Furman, M.A.

  2012-11-30

  Abstract We present a brief summary of various aspects of the electron-cloud effect (ECE) in accelerators. For further details, the reader is encouraged to refer to the proceedings of many prior workshops, either dedicated to EC or with significant EC contents, including the entire ?ECLOUD? series [1?22]. In addition, the proceedings of the various flavors of Particle Accelerator Conferences [23] contain a large number of EC-related publications. The ICFA Beam Dynamics Newsletter series [24] contains one dedicated issue, and several occasional articles, on EC. An extensive reference database is the LHC website on EC [25].

 1. Technology of magnetically driven accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Birx, D. L.; Hawkins, S. A.; Poor, S. E.; Reginato, L. L.; Rogers, D., Jr.; Smith, M. W.

  1985-03-01

  The marriage of Induction Linac technology with Nonlinar Magnetic Modulators has produced some unique capabilities. It appears possible to produce electron beams with average currents measured in amperes, at gradients exceeding 1 MeV/meter, and with power efficiencies approaching 50%. A 2 MeV, 5 kA electron accelerator has been constructed at the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) to demonstrate these concepts and to provide a test facility for high brightness sources. The pulse drive for the accelerator is based on magnetic pulse compressors with very high peak power capability, repetition rates exceeding a kilohertz and excellent reliability.

 2. Body size and chronic acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Pitts, G. C.

  1976-01-01

  Experiments were conducted to study body composition as a function of acceleration (1-4.7 G) in mice and rats. It is shown that fat-free body mass is a predictable function of acceleration, and that of nine components of the fat-free body mass only skeletal muscle, liver and heart contributed to observed changes induced by delta G. Fat-free body mass was found to pass through a maximum at 1 G when it was plotted vs G for mice, rats and monkeys (1-4.7 G) and men (0-1 G).

 3. Thermodynamics of Accelerating Black Holes

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Appels, Michael; Gregory, Ruth; KubizÅák, David

  2016-09-01

  We address a long-standing problem of describing the thermodynamics of an accelerating black hole. We derive a standard first law of black hole thermodynamics, with the usual identification of entropy proportional to the area of the event horizon—even though the event horizon contains a conical singularity. This result not only extends the applicability of black hole thermodynamics to realms previously not anticipated, it also opens a possibility for studying novel properties of an important class of exact radiative solutions of Einstein equations describing accelerated objects. We discuss the thermodynamic volume, stability, and phase structure of these black holes.

 4. Exercise Versus +Gz Acceleration Training

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Greenleaf, John E.; Simonson, S. R.; Stocks, J. M.; Evans, J. M.; Knapp, C. F.; Dalton, Bonnie P. (Technical Monitor)

  2002-01-01

  Decreased working capacity and "orthostatic" intolerance are two major problems for astronauts during and after landing from spaceflight in a return vehicle. The purpose was to test the hypotheses that (1) supine-passive-acceleration training, supine-interval-exercise plus acceleration training, and supine exercise plus acceleration training will improve orthostatic tolerance (OT) in ambulatory men; and that (2) addition of aerobic exercise conditioning will not influence this enhanced OT from that of passive-acceleration training. Seven untrained men (24-38 yr) underwent 3 training regimens (30 min/d x 5d/wk x 3wk on the human-powered centrifuge - HPC): (a) Passive acceleration (alternating +1.0 Gz to 50% Gzmax); (b) Exercise acceleration (alternating 40% - 90% V02max leg cycle exercise plus 50% of HPCmax acceleration); and (c) Combined intermittent exercise-acceleration at 40% to 90% HPCmax. Maximal supine exercise workloads increased (P < 0.05) by 8.3% with Passive, by 12.6% with Exercise, and by 15.4% with Combined; but maximal V02 and HR were unchanged in all groups. Maximal endurance (time to cessation) was unchanged with Passive, but increased (P < 0.05) with Exercise and Combined. Resting pre-tilt HR was elevated by 12.9% (P < 0.05) only after Passive training, suggesting that exercise training attenuated this HR response. All resting pre-tilt blood pressures (SBP, DBP, MAP) were not different pre- vs. post-training. Post-training tilt-tolerance time and HR were increased (P < 0.05) only with Passive training by 37.8% and by 29.1%, respectively. Thus, addition of exercise training attenuated the increased Passive tilt tolerance. Resting (pre-tilt) and post-tilt cardiac R-R interval, stroke volume, end-diastolic volume, and cardiac output were all uniformly reduced (P < 0.05) while peripheral resistance was uniformly increased (P < 0.05) pre-and post-training for the three regimens indicating no effect of any training regimen on those cardiovascular

 5. Thermodynamics of Accelerating Black Holes.

  PubMed

  Appels, Michael; Gregory, Ruth; Kubizňák, David

  2016-09-23

  We address a long-standing problem of describing the thermodynamics of an accelerating black hole. We derive a standard first law of black hole thermodynamics, with the usual identification of entropy proportional to the area of the event horizon-even though the event horizon contains a conical singularity. This result not only extends the applicability of black hole thermodynamics to realms previously not anticipated, it also opens a possibility for studying novel properties of an important class of exact radiative solutions of Einstein equations describing accelerated objects. We discuss the thermodynamic volume, stability, and phase structure of these black holes.

 6. Accelerated dynamics simulations of nanotubes.

  SciTech Connect

  Uberuaga, B. P.; Stuart, S. J.; Voter, A. F.

  2002-01-01

  We report on the application of accelerated dynamics techniques to the study of carbon nanotubes. We have used the parallel replica method and temperature accelerated dynamics simulations are currently in progress. In the parallel replica study, we have stretched tubes at a rate significantly lower than that used in previous studies. In these preliminary results, we find that there are qualitative differences in the rupture of the nanotubes at different temperatures. We plan on extending this investigation to include nanotubes of various chiralities. We also plan on exploring unique geometries of nanotubes.

 7. Body size and chronic acceleration

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Pitts, G. C.

  1976-01-01

  Experiments were conducted to study body composition as a function of acceleration (1-4.7 G) in mice and rats. It is shown that fat-free body mass is a predictable function of acceleration, and that of nine components of the fat-free body mass only skeletal muscle, liver and heart contributed to observed changes induced by delta G. Fat-free body mass was found to pass through a maximum at 1 G when it was plotted vs G for mice, rats and monkeys (1-4.7 G) and men (0-1 G).

 8. The Brookhaven National Laboratory Accelerator Test Facility

  SciTech Connect

  Batchelor, K.

  1992-01-01

  The Brookhaven National Laboratory Accelerator Test Facility comprises a 50 MeV traveling wave electron linear accelerator utilizing a high gradient, photo-excited, raidofrequency electron gun as an injector and an experimental area for study of new acceleration methods or advanced radiation sources using free electron lasers. Early operation of the linear accelerator system including calculated and measured beam parameters are presented together with the experimental program for accelerator physics and free electron laser studies.

 9. The Brookhaven National Laboratory Accelerator Test Facility

  SciTech Connect

  Batchelor, K.

  1992-09-01

  The Brookhaven National Laboratory Accelerator Test Facility comprises a 50 MeV traveling wave electron linear accelerator utilizing a high gradient, photo-excited, raidofrequency electron gun as an injector and an experimental area for study of new acceleration methods or advanced radiation sources using free electron lasers. Early operation of the linear accelerator system including calculated and measured beam parameters are presented together with the experimental program for accelerator physics and free electron laser studies.

 10. SAMS Acceleration Measurements on MIR

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Moskowitz, Milton E.; Hrovat, Kenneth; Finkelstein, Robert; Reckart, Timothy

  1997-01-01

  During NASA Increment 3 (September 1996 to January 1997), about 5 gigabytes of acceleration data were collected by the Space Acceleration Measurement System (SAMS) onboard the Russian Space Station, Mir. The data were recorded on 11 optical disks and were returned to Earth on STS-81. During this time, SAMS data were collected in the Priroda module to support the following experiments: the Mir Structural Dynamics Experiment (MiSDE) and Binary Colloidal Alloy Tests (BCAT). This report points out some of the salient features of the microgravity environment to which these experiments were exposed. Also documented are mission events of interest such as the docked phase of STS-81 operations, a Progress engine burn, attitude control thruster operation, and crew exercise. Also included are a description of the Mir module orientations, and the panel notations within the modules. This report presents an overview of the SAMS acceleration measurements recorded by 10 Hz and 100 Hz sensor heads. Variations in the acceleration environment caused by unique activities such as crew exercise and life-support fans are presented. The analyses included herein complement those presented in previous mission summary reports published by the Principal Investigator Microgravity Services (PIMS) group.

 11. Voltage limitations of electrostatic accelerators

  SciTech Connect

  Hyder, H.R. )

  1999-04-01

  The history of electrostatic accelerators has been punctuated by a series of projects in which innovative designs have failed to meet the expectations of their designers. From the early, air-insulated Van de Graaffs at Round Hill to certain of the large pressurized heavy ion accelerators of the 1970s and 1980s, increases in size or changes in design and materials have not always led to the maximum voltages expected or extrapolated. Since these failures have continued beyond childhood into a mature technology, it is reasonable to assume that the causes of voltage limitation are varied and complex. They have remained poorly understood for a number of reasons: resources for an extended program of research into breakdown and failure of electrostatic generators have always been meager, especially for large machines devoted to nuclear research; the inaccessibility of pressurized generators makes instrumentation difficult and testing slow; the calculation of transient and dynamic effects is laborious and the results difficult to verify; voltage test experiments on operating accelerators are inhibited by the significant risk of damage due to energy release on breakdown: and the total voltages (though not the local fields) achieved in many electrostatic accelerators exceed those produced in any other man-made environment. In this review, the behavior of several generators of different designs is examined in order to assess the importance of the various design features and operating conditions that control the maximum voltage achievable in a working machine. [copyright] [ital 1999 American Institute of Physics.

 12. Myths and Misconceptions of Acceleration

  ERIC Educational Resources Information Center

  Anderson, Daniel

  2008-01-01

  Accelerating students through school at a faster than normal rate is routinely met with skepticism and doubt pertaining to its effectiveness. In the research community, however, the topic is nearly dead. Research has continually supported this practice as effective when carefully implemented. This article attempts to debunk common myths (such as…

 13. Determination of nominal accelerating potential

  SciTech Connect

  Nizin, P.; Kase, K.

  1986-11-01

  We present a simple linear relationship between the nominal accelerating potential (NAP) and the ratios of ionization measurements made with constant source--detector distance and at two different phantom thicknesses. This relationship can be used as a standard, unambiguous method for determining NAP for use in dosimetry and quality control.

 14. Accelerators for Intensity Frontier Research

  SciTech Connect

  Derwent, Paul; /Fermilab

  2012-05-11

  In 2008, the Particle Physics Project Prioritization Panel identified three frontiers for research in high energy physics, the Energy Frontier, the Intensity Frontier, and the Cosmic Frontier. In this paper, I will describe how Fermilab is configuring and upgrading the accelerator complex, prior to the development of Project X, in support of the Intensity Frontier.

 15. Electron Accelerators for Environmental Protection

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Chmielewski, Andrzej G.

  2011-02-01

  This article gives an overview of existing and possible electron accelerator applications for environmental pollution control. Laboratory and pilot plant tests and industrial applications have illustrated the possibility of applying this technology for purification and treatment of gaseous, liquid, and solid wastes. Examples of ionizing radiation application to protect the environment and human health are discussed.

 16. Oxygen acceleration in magnetotail reconnection

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Liang, Haoming; Lapenta, Giovanni; Walker, Raymond J.; Schriver, David; El-Alaoui, Mostafa; Berchem, Jean

  2017-01-01

  Motivated by the observed high concentration of oxygen ions in the magnetotail during enhanced geomagnetic activity, we investigated the oxygen acceleration in magnetotail reconnection by using 2.5-D implicit particle-in-cell simulations. We found that lobe oxygen ions can enter the downstream outflow region, i.e., the outflow region downstream of the dipolarization fronts (DFs) or the reconnection jet fronts. Without entering the reconnection exhaust, they are accelerated by the Hall electric field. They can populate the downstream outflow region before the DFs arrive there. This acceleration is in addition to acceleration in the exhaust by the Hall and reconnection electric fields. Oxygen ions in the preexisting current sheet are reflected by the propagating DF creating a reflected beam with a hook shape in phase space. This feature can be applied to deduce a history of the DF speed. However, it is difficult to observe for protons because their typical thermal velocity in the plasma sheet is comparable those of the DF and the reflection speed. The oxygen ions from the lobes and the preexisting current sheet form multiple beams in the distribution function in front of the DF. By comparing oxygen concentrations of 50%, 5%, and 0% with the same current sheet thickness, we found that the DF thickness is proportional to the oxygen concentration in the preexisting current sheet. All the simulation results can be used to compare with the observations from the Magnetospheric Multiscale mission.

 17. Particle Acceleration in Relativistic Outflows

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Bykov, Andrei; Gehrels, Neil; Krawczynski, Henric; Lemoine, Martin; Pelletier, Guy; Pohl, Martin

  2012-01-01

  In this review we confront the current theoretical understanding of particle acceleration at relativistic outflows with recent observational results on various source classes thought to involve such outflows, e.g. gamma-ray bursts, active galactic nuclei, and pulsar wind nebulae. We highlight the possible contributions of these sources to ultra-high-energy cosmic rays.

 18. Ponderomotive Acceleration in Coronal Loops

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dahlburg, R. B.; Laming, J. M.; Taylor, B. D.; Obenschain, K.

  2016-11-01

  Ponderomotive acceleration has been asserted to be a cause of the first ionization potential (FIP) effect, the well-known enhancement in abundance by a factor of 3-4 over photospheric values of elements in the solar corona with FIP less than about 10 eV. It is shown here by means of numerical simulations that ponderomotive acceleration occurs in solar coronal loops, with the appropriate magnitude and direction, as a “by-product” of coronal heating. The numerical simulations are performed with the HYPERION code, which solves the fully compressible three-dimensional magnetohydrodynamic equations including nonlinear thermal conduction and optically thin radiation. Numerical simulations of coronal loops with an axial magnetic field from 0.005 to 0.02 T and lengths from 25,000 to 75,000 km are presented. In the simulations the footpoints of the axial loop magnetic field are convected by random, large-scale motions. There is a continuous formation and dissipation of field-aligned current sheets, which act to heat the loop. As a consequence of coronal magnetic reconnection, small-scale, high-speed jets form. The familiar vortex quadrupoles form at reconnection sites. Between the magnetic footpoints and the corona the reconnection flow merges with the boundary flow. It is in this region that the ponderomotive acceleration occurs. Mirroring the character of the coronal reconnection, the ponderomotive acceleration is also found to be intermittent.

 19. The Two-beam accelerator

  SciTech Connect

  Sessler, A.M.; Hopkins, D.B.

  1986-06-01

  The Two-Beam Accelerator (TBA) consists of a long high-gradient accelerator structure (HGS) adjacent to an equal-length Free Electron Laser (FEL). In the FEL, a beam propagates through a long series of undulators. At regular intervals, waveguides couple microwave power out of the FEL into the HGS. To replenish energy given up by the FEL beam to the microwave field, induction accelerator units are placed periodically along the length of the FEL. In this manner it is expected to achieve gradients of more than 250 MV/m and thus have a serious option for a 1 TeV x 1 TeV linear collider. The state of present theoretical understanding of the TBA is presented with particular emphasis upon operation of the ''steady-state'' FEL, phase and amplitude control of the rf wave, and suppression of sideband instabilities. Experimental work has focused upon the development of a suitable HGS and the testing of this structure using the Electron Laser Facility (ELF). Description is given of a first test at ELF with a seven-cell 2..pi../3 mode structure which without preconditioning and with a not-very-good vacuum nevertheless at 35 GHz yielded an average accelerating gradient of 180 MV/m.

 20. Accelerated Schools Project Technical Document.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Johnson, Janet L.; Donley, Jan

  The North Carolina Partnership for Accelerated Schools includes nine schools in five counties in North Carolina. Representatives from the state Department of Education, the local school agencies, and the teacher educators from North Carolina State University and East Carolina University have worked together to implement the project, which works to…

 1. ACCELERATION PHYSICS CODE WEB REPOSITORY.

  SciTech Connect

  WEI, J.

  2006-06-26

  In the framework of the CARE HHH European Network, we have developed a web-based dynamic accelerator-physics code repository. We describe the design, structure and contents of this repository, illustrate its usage, and discuss our future plans, with emphasis on code benchmarking.

 2. Accelerator Physics Code Web Repository

  SciTech Connect

  Zimmermann, F.; Basset, R.; Bellodi, G.; Benedetto, E.; Dorda, U.; Giovannozzi, M.; Papaphilippou, Y.; Pieloni, T.; Ruggiero, F.; Rumolo, G.; Schmidt, F.; Todesco, E.; Zotter, B.W.; Payet, J.; Bartolini, R.; Farvacque, L.; Sen, T.; Chin, Y.H.; Ohmi, K.; Oide, K.; Furman, M.; /LBL, Berkeley /Oak Ridge /Pohang Accelerator Lab. /SLAC /TRIUMF /Tech-X, Boulder /UC, San Diego /Darmstadt, GSI /Rutherford /Brookhaven

  2006-10-24

  In the framework of the CARE HHH European Network, we have developed a web-based dynamic accelerator-physics code repository. We describe the design, structure and contents of this repository, illustrate its usage, and discuss our future plans, with emphasis on code benchmarking.

 3. Proton Beams from Nanotube Accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Murakami, Masakatsu; Tanaka, Motohiko

  2013-10-01

  A carbon nanotube (CNT) is known to have extraordinary material and mechanical properties. Here we propose a novel ion acceleration scheme with nanometer-size CNT working at such an extreme circumstance as temperatures higher than billions of degree and durations shorter than tens of femtosecond, dubbed as nanotube accelerator, with which quasimonoenergetic and collimated MeV-order proton beams are generated. In nanotube accelerators, CNTs with fragments of a hydrogen compound embedded inside are irradiated by an ultrashort ultraintense laser. Under such laser and target conditions, low-Z materials such as hydrogen and carbon will be fully ionized. Substantial amount of electrons of the system are then blown off by the brutal laser electric field within only a few laser cycles. This leads to a new type of ion acceleration, in which the nanotube and embedded materials play the roles of a gun barrel and bullets, respectively, to produce highly collimated and quasimonoenergetic proton beams. Three-dimensional particle simulations, that take all the two-body Coulomb interactions into account, demonstrate generation of quasimonoenergetic 1.5-MeV proton beams under a super-intense electrostatic field ~ 1014 V m-1.

 4. Program Evaluation: Accelerating Retained Students

  ERIC Educational Resources Information Center

  Juneau, Lisa

  2014-01-01

  The purpose of this program evaluation was to evaluate the first year of an acceleration program that allowed students who were retained a grade level for not performing on academic level in early elementary school an opportunity to rejoin their age appropriate class. The primary focus of the evaluation was to evaluate the effectiveness of an…

 5. Petawatt pulsed-power accelerator

  SciTech Connect

  Stygar, William A.; Cuneo, Michael E.; Headley, Daniel I.; Ives, Harry C.; Ives, legal representative; Berry Cottrell; Leeper, Ramon J.; Mazarakis, Michael G.; Olson, Craig L.; Porter, John L.; Wagoner; Tim C.

  2010-03-16

  A petawatt pulsed-power accelerator can be driven by various types of electrical-pulse generators, including conventional Marx generators and linear-transformer drivers. The pulsed-power accelerator can be configured to drive an electrical load from one- or two-sides. Various types of loads can be driven; for example, the accelerator can be used to drive a high-current z-pinch load. When driven by slow-pulse generators (e.g., conventional Marx generators), the accelerator comprises an oil section comprising at least one pulse-generator level having a plurality of pulse generators; a water section comprising a pulse-forming circuit for each pulse generator and a level of monolithic triplate radial-transmission-line impedance transformers, that have variable impedance profiles, for each pulse-generator level; and a vacuum section comprising triplate magnetically insulated transmission lines that feed an electrical load. When driven by LTD generators or other fast-pulse generators, the need for the pulse-forming circuits in the water section can be eliminated.

 6. A portable accelerator control toolkit

  SciTech Connect

  Watson, W.A. III

  1997-06-01

  In recent years, the expense of creating good control software has led to a number of collaborative efforts among laboratories to share this cost. The EPICS collaboration is a particularly successful example of this trend. More recently another collaborative effort has addressed the need for sophisticated high level software, including model driven accelerator controls. This work builds upon the CDEV (Common DEVice) software framework, which provides a generic abstraction of a control system, and maps that abstraction onto a number of site-specific control systems including EPICS, the SLAC control system, CERN/PS and others. In principle, it is now possible to create portable accelerator control applications which have no knowledge of the underlying and site-specific control system. Applications based on CDEV now provide a growing suite of tools for accelerator operations, including general purpose displays, an on-line accelerator model, beamline steering, machine status displays incorporating both hardware and model information (such as beam positions overlaid with beta functions) and more. A survey of CDEV compatible portable applications will be presented, as well as plans for future development.

 7. Thomas Jefferson National Accelerator Facility

  SciTech Connect

  Grames, Joseph; Higinbotham, Douglas; Montgomery, Hugh

  2010-09-08

  The Thomas Jefferson National Accelerator Facility (Jefferson Lab) in Newport News, Virginia, USA, is one of ten national laboratories under the aegis of the Office of Science of the U.S. Department of Energy (DOE). It is managed and operated by Jefferson Science Associates, LLC. The primary facility at Jefferson Lab is the Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF) as shown in an aerial photograph in Figure 1. Jefferson Lab was created in 1984 as CEBAF and started operations for physics in 1995. The accelerator uses superconducting radio-frequency (srf) techniques to generate high-quality beams of electrons with high-intensity, well-controlled polarization. The technology has enabled ancillary facilities to be created. The CEBAF facility is used by an international user community of more than 1200 physicists for a program of exploration and study of nuclear, hadronic matter, the strong interaction and quantum chromodynamics. Additionally, the exceptional quality of the beams facilitates studies of the fundamental symmetries of nature, which complement those of atomic physics on the one hand and of high-energy particle physics on the other. The facility is in the midst of a project to double the energy of the facility and to enhance and expand its experimental facilities. Studies are also pursued with a Free-Electron Laser produced by an energy-recovering linear accelerator.

 8. Lorentz Force Accelerator Technology Investigated

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Pencil, Eric J.; LaPointe, Michael R.; Arrington, Lynn A.; Kamhawi, Hani; Benson, Scott W.; Hoskins, W. Andrew

  2004-01-01

  The NASA Glenn Research Center is developing Lorenz force accelerators (LFAs) for a wide variety of space applications. These range from the precision control of formation-flying spacecraft to the primary propulsion system for very high power interplanetary spacecraft. The specific thruster technologies being addressed are pulsed plasma thrusters (PPT) and magnetoplasmadynamic (MPD) thrusters.

 9. Ponderomotive Acceleration in Coronal Loops

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dahlburg, Russell B.; Laming, J. Martin; Taylor, Brian; Obenschain, Keith

  2017-08-01

  Ponderomotive acceleration has been asserted to be a cause of the First Ionization Potential (FIP) effect, the by now well known enhancement in abundance by a factor of 3-4 over photospheric values of elements in the solar corona with FIP less than about 10 eV. It is shown here by means of numerical simulations that ponderomotive acceleration occurs in solar coronal loops, with the appropriate magnitude and direction, as a ``byproduct'' of coronal heating. The numerical simulations are performed with the HYPERION code, which solves the fully compressible three-dimensional magnetohydrodynamic equations including nonlinear thermal conduction and optically thin radiation. Numerical simulations of a coronal loops with an axial magnetic field from 0.005 Teslas to 0.02 Teslas and lengths from 25000 km to 75000 km are presented. In the simulations the footpoints of the axial loop magnetic field are convected by random, large-scale motions. There is a continuous formation and dissipation of field-aligned current sheets which act to heat the loop. As a consequence of coronal magnetic reconnection, small scale, high speed jets form. The familiar vortex quadrupoles form at reconnection sites. Between the magnetic footpoints and the corona the reconnection flow merges with the boundary flow. It is in this region that the ponderomotive acceleration occurs. Mirroring the character of the coronal reconnection, the ponderomotive acceleration is also found to be intermittent.

 10. Repair of overheating linear accelerator

  SciTech Connect

  Barkley, Walter; Baldwin, William; Bennett, Gloria; Bitteker, Leo; Borden, Michael; Casados, Jeff; Fitzgerald, Daniel; Gorman, Fred; Johnson, Kenneth; Kurennoy, Sergey; Martinez, Alberto; O’Hara, James; Perez, Edward; Roller, Brandon; Rybarcyk, Lawrence; Stark, Peter; Stockton, Jerry

  2004-01-01

  Los Alamos Neutron Science Center (LANSCE) is a proton accelerator that produces high energy particle beams for experiments. These beams include neutrons and protons for diverse uses including radiography, isotope production, small feature study, lattice vibrations and material science. The Drift Tube Linear Accelerator (DTL) is the first portion of a half mile long linear section of accelerator that raises the beam energy from 750 keV to 100 MeV. In its 31st year of operation (2003), the DTL experienced serious issues. The first problem was the inability to maintain resonant frequency at full power. The second problem was increased occurrences of over-temperature failure of cooling hoses. These shortcomings led to an investigation during the 2003 yearly preventative maintenance shutdown that showed evidence of excessive heating: discolored interior tank walls and coper oxide deposition in the cooling circuits. Since overheating was suspected to be caused by compromised heat transfer, improving that was the focus of the repair effort. Investigations revealed copper oxide flow inhibition and iron oxide scale build up. Acid cleaning was implemented with careful attention to protection of the base metal, selection of components to clean and minimization of exposure times. The effort has been very successful in bringing the accelerator through a complete eight month run cycle allowing an incredible array of scientific experiments to be completed this year (2003-2004). This paper will describe the systems, investigation analysis, repair, return to production and conclusion.

 11. Membrane Degradation Accelerated Stress Test

  SciTech Connect

  Mukundan, Rangachary; Borup, Rodney L.

  2015-01-21

  These are a set of slides that deal with membrane degradation accelerated stress test. Specifically, the following topics are covered: membrane degradation FCTT drive cycle; membrane ASTs; current membrane ASTs damage mechanisms; proposed membrane AST, RH cycling in H2/Air; current proposed AST; 2min/2min AST damage mechanism; 30sec/45sec RH cycling at OCV.

 12. Program Evaluation: Accelerating Retained Students

  ERIC Educational Resources Information Center

  Juneau, Lisa

  2014-01-01

  The purpose of this program evaluation was to evaluate the first year of an acceleration program that allowed students who were retained a grade level for not performing on academic level in early elementary school an opportunity to rejoin their age appropriate class. The primary focus of the evaluation was to evaluate the effectiveness of an…

 13. Personal computers in accelerator control

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Anderssen, P. S.

  1988-07-01

  The advent of the personal computer has created a popular movement which has also made a strong impact on science and engineering. Flexible software environments combined with good computational performance and large storage capacities are becoming available at steadily decreasing costs. Of equal importance, however, is the quality of the user interface offered on many of these products. Graphics and screen interaction is available in ways that were only possible on specialized systems before. Accelerator engineers were quick to pick up the new technology. The first applications were probably for controllers and data gatherers for beam measurement equipment. Others followed, and today it is conceivable to make personal computer a standard component of an accelerator control system. This paper reviews the experience gained at CERN so far and describes the approach taken in the design of the common control center for the SPS and the future LEP accelerators. The design goal has been to be able to integrate personal computers into the accelerator control system and to build the operator's workplace around it.

 14. High average power induction accelerators

  SciTech Connect

  Swingle, J.C.

  1985-10-01

  The induction accelerator is discussed with respect to general background and concept, beam transport, scaling, pulse power technology, and the electron beam injector. A discussion of the factors which affect the scaling of the intensity of the beam is given. Limiting factors include collective forces in the beam, virtual cathode formation, surroundings, and beam breakup instability. 24 refs., 11 figs. (WRF)

 15. Section 7.3. accelerator facilities. Technology review of accelerator facilities

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  McKeown, Joseph

  New initiatives in basic science, accelerator engineering and market development, continue to stimulate applications of electron accelerators. Contributions from scientific experts in each of these segments have been assimulated to reflect the present status of accelerator technology in radiation processing.

 16. Accelerated cleanup Initiatives Putting the Acceleration Plans into Action

  SciTech Connect

  TYREE, G.T.

  2003-01-01

  This paper describes project successes during the last year and presents strategies for accomplishing work required to accelerate waste retrieval, treatment and closure of 177 large underground waste tanks at the Hanford Site. The tanks contain approximately 53 million gallons of liquid, sludge, and solid waste resulting from decades of national defense production. The Hanford Site is a 560 square-mile area in southeastern Washington State. One of the nation's largest rivers, the Columbia River, flows through the site and within seven miles of the waste tanks. The US. Department of Energy (DOE) Office of River Protection and CH2M HILL Hanford Group, Inc. (CH2M HILL) drew upon the recommendations in the DOE's Top-To-Bottom Review and the ideas that emerged from the Cleanup Challenges and Constraints Team (C3T) when creating new initiatives last fall in accelerated tank cleanup. The initiatives reflect discussions and planning during the last year by the DOE, regulatory,agencies, Hanford stakeholders, and CH2M HILL on how to accelerate tank cleanup and closure. The initiatives focus on near-term risk reduction, deployment of proven cleanup technologies, and completing the feed delivery and waste storage systems needed to support Hanford's Waste Treatment Plant. Working with the Office of River Protection, CH2M HILL is changing the way it does business to align with the new focus on accelerated tank cleanup initiatives. A key concept of this new approach is to deploy simple, proven technologies whenever possible to accomplish program goals. Finding existing technologies and evaluating whether they can be applied to or adapted to Hanford tank cleanup provide the best chance for success in achieving treatment of all of Hanford's tank waste by 2028.

 17. Plasma Wakefield Acceleration and FACET - Facilities for Accelerator Science and Experimental Test Beams at SLAC

  ScienceCinema

  Andrei Seryi

  2016-07-12

  Plasma wakefield acceleration is one of the most promising approaches to advancing accelerator technology. This approach offers a potential 1,000-fold or more increase in acceleration over a given distance, compared to existing accelerators.  FACET, enabled by the Recovery Act funds, will study plasma acceleration, using short, intense pulses of electrons and positrons. In this lecture, the physics of plasma acceleration and features of FACET will be presented.  

 18. Secular Acceleration of Barnard's Star

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bartlett, Jennifer L.; Ianna, P. A.

  2009-01-01

  Barnard's Star should have significant secular acceleration because it lies close to the Sun and has the highest known proper motion along with a large radial velocity. It will pass within about 1.4 pc in another 9,750 years. Secular changes in proper motion and radial velocity are essentially the Coriolis and centrifugal accelerations, respectively, arising from use of a rotating coordinate system defined by the Sun-star radius vector. Although stellar space velocities measured with respect to the Sun are essentially constant, these perspective effects arise with changing distance and viewing angle. Hipparcos-2 plus Nidever et al. (2002) predict a perspective change in the proper motion of 1.285±0.006 mas yr-2 for Barnard's Star. Recent analysis of 900+ photographic plates between 1968 and 1998 with the 26.25-in (0.67-m) McCormick refractor detected a secular acceleration of 1.25±0.04 mas yr-2, which agrees with the predicted value within the measurement errors. Earlier, Benedict et al. (1999) measured its secular acceleration to be 1.2±0.2 mas yr-2 using 3 years of HST FGS observations. Similarly, a perspective change in radial velocity of 4.50±0.01 m s-1 yr-1 can be predicted for Barnard's Star. Kürster et al. (2003) detected variations in their observations of it that are largely attributable to secular acceleration along the line of sight with some contribution from stellar activity. Although secular acceleration effects have been limited for past studies of stellar motions, they can be significant for observations extending over decades or for high-precision measurements required to detect extrasolar planets. Future studies will need to consider this factor for the nearest stars and for those with large proper motions or radial velocities. NSF grant AST 98-20711; Litton Marine Systems; Peninsula Community Foundation Levinson Fund; UVa Governor's Fellowship, Dean's F&A Fellowship, and Graduate School of Arts and Sciences; and, US Naval Observatory

 19. Phase Stable Net Acceleration of Electrons From a Two-Stage Optical Accelerator

  SciTech Connect

  Sears, Christopher M.S.; Colby, Eric; England, R.J.; Ischebeck, Rasmus; McGuinness, Christopher; Nelson, Janice; Noble, Robert; Siemann, Robert H.; Spencer, James; Walz, Dieter; Plettner, Tomas; Byer, Robert L.; /Stanford U., Phys. Dept.

  2011-11-11

  In this article we demonstrate the net acceleration of relativistic electrons using a direct, in-vacuum interaction with a laser. In the experiment, an electron beam from a conventional accelerator is first energy modulated at optical frequencies in an inverse-free-electron-laser and bunched in a chicane. This is followed by a second stage optical accelerator to obtain net acceleration. The optical phase between accelerator stages is monitored and controlled in order to scan the accelerating phase and observe net acceleration and deceleration. Phase jitter measurements indicate control of the phase to {approx}13{sup o} allowing for stable net acceleration of electrons with lasers.

 20. Phase stable net acceleration of electrons from a two-stage optical accelerator

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sears, Christopher M. S.; Colby, Eric; England, R. J.; Ischebeck, Rasmus; McGuinness, Christopher; Nelson, Janice; Noble, Robert; Siemann, Robert H.; Spencer, James; Walz, Dieter; Plettner, Tomas; Byer, Robert L.

  2008-10-01

  In this article we demonstrate the net acceleration of relativistic electrons using a direct, in-vacuum interaction with a laser. In the experiment, an electron beam from a conventional accelerator is first energy modulated at optical frequencies in an inverse-free-electron-laser and bunched in a chicane. This is followed by a second stage optical accelerator to obtain net acceleration. The optical phase between accelerator stages is monitored and controlled in order to scan the accelerating phase and observe net acceleration and deceleration. Phase jitter measurements indicate control of the phase to ˜13° allowing for stable net acceleration of electrons with lasers.

 1. Progress of Laser-Driven Plasma Accelerators

  SciTech Connect

  Nakajima, Kazuhisa

  2007-07-11

  There is a great interest worldwide in plasma accelerators driven by ultra-intense lasers which make it possible to generate ultra-high gradient acceleration and high quality particle beams in a much more compact size compared with conventional accelerators. A frontier research on laser and plasma accelerators is focused on high energy electron acceleration and ultra-short X-ray and Tera Hertz radiations as their applications. These achievements will provide not only a wide range of sciences with benefits of a table-top accelerator but also a basic science with a tool of ultrahigh energy accelerators probing an unknown extremely microscopic world.Harnessing the recent advance of ultra-intense ultra-short pulse lasers, the worldwide research has made a tremendous breakthrough in demonstrating high-energy high-quality particle beams in a compact scale, so called ''dream beams on a table top'', which represents monoenergetic electron beams from laser wakefield accelerators and GeV acceleration by capillary plasma-channel laser wakefield accelerators. This lecture reviews recent progress of results on laser-driven plasma based accelerator experiments to quest for particle acceleration physics in intense laser-plasma interactions and to present new outlook for the GeV-range high-energy laser plasma accelerators.

 2. Accelerate!

  PubMed

  Kotter, John P

  2012-11-01

  The old ways of setting and implementing strategy are failing us, writes the author of Leading Change, in part because we can no longer keep up with the pace of change. Organizational leaders are torn between trying to stay ahead of increasingly fierce competition and needing to deliver this year's results. Although traditional hierarchies and managerial processes--the components of a company's "operating system"--can meet the daily demands of running an enterprise, they are rarely equipped to identify important hazards quickly, formulate creative strategic initiatives nimbly, and implement them speedily. The solution Kotter offers is a second system--an agile, networklike structure--that operates in concert with the first to create a dual operating system. In such a system the hierarchy can hand off the pursuit of big strategic initiatives to the strategy network, freeing itself to focus on incremental changes to improve efficiency. The network is populated by employees from all levels of the organization, giving it organizational knowledge, relationships, credibility, and influence. It can Liberate information from silos with ease. It has a dynamic structure free of bureaucratic layers, permitting a level of individualism, creativity, and innovation beyond the reach of any hierarchy. The network's core is a guiding coalition that represents each level and department in the hierarchy, with a broad range of skills. Its drivers are members of a "volunteer army" who are energized by and committed to the coalition's vividly formulated, high-stakes vision and strategy. Kotter has helped eight organizations, public and private, build dual operating systems over the past three years. He predicts that such systems will lead to long-term success in the 21st century--for shareholders, customers, employees, and companies themselves.

 3. Dimming supernovae without cosmic acceleration.

  PubMed

  Csáki, Csaba; Kaloper, Nemanja; Terning, John

  2002-04-22

  We present a simple model where photons propagating in extragalactic magnetic fields can oscillate into very light axions. The oscillations may convert some of the photons, departing a distant supernova, into axions, making the supernova appear dimmer and hence more distant than it really is. Averaging over different configurations of the magnetic field we find that the dimming saturates at about one-third of the light from the supernovae at very large redshifts. This results in a luminosity distance versus redshift curve almost indistinguishable from that produced by the accelerating Universe, if the axion mass and coupling scale are m approximately 10(-16) eV, M approximately 4 x 10(11) GeV. This phenomenon may be an alternative to the accelerating Universe for explaining supernova observations.

 4. Convex Accelerated Maximum Entropy Reconstruction

  PubMed Central

  Worley, Bradley

  2016-01-01

  Maximum entropy (MaxEnt) spectral reconstruction methods provide a powerful framework for spectral estimation of nonuniformly sampled datasets. Many methods exist within this framework, usually defined based on the magnitude of a Lagrange multiplier in the MaxEnt objective function. An algorithm is presented here that utilizes accelerated first-order convex optimization techniques to rapidly and reliably reconstruct nonuniformly sampled NMR datasets using the principle of maximum entropy. This algorithm – called CAMERA for Convex Accelerated Maximum Entropy Reconstruction Algorithm – is a new approach to spectral reconstruction that exhibits fast, tunable convergence in both constant-aim and constant-lambda modes. A high-performance, open source NMR data processing tool is described that implements CAMERA, and brief comparisons to existing reconstruction methods are made on several example spectra. PMID:26894476

 5. Airbreathing Acceleration Toward Earth Orbit

  SciTech Connect

  Whitehead, J C

  2007-05-09

  As flight speed increases, aerodynamic drag rises more sharply than the availability of atmospheric oxygen. The ratio of oxygen mass flux to dynamic pressure cannot be improved by changing altitude. The maximum possible speed for airbreathing propulsion is limited by the ratio of air capture area to vehicle drag area, approximately Mach 6 at equal areas. Simulation of vehicle acceleration shows that the use of atmospheric oxygen offers a significant potential for minimizing onboard consumables at low speeds. These fundamental calculations indicate that a practical airbreathing launch vehicle would accelerate to near steady-state speed while consuming only onboard fuel, then transition to rocket propulsion. It is suggested that an aircraft carrying a rocket-propelled vehicle to approximately Mach 5 could be a realistic technical goal toward improving access to orbit.

 6. Accelerating optimization by tracing valley

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Li, Qing-Xiao; He, Rong-Qiang; Lu, Zhong-Yi

  2016-06-01

  We propose an algorithm to accelerate optimization when an objective function locally resembles a long narrow valley. In such a case, a conventional optimization algorithm usually wanders with too many tiny steps in the valley. The new algorithm approximates the valley bottom locally by a parabola that is obtained by fitting a set of successive points generated recently by a conventional optimization method. Then large steps are taken along the parabola, accompanied by fine adjustment to trace the valley bottom. The effectiveness of the new algorithm has been demonstrated by accelerating the Newton trust-region minimization method and the Levenberg-Marquardt method on the nonlinear fitting problem in exact diagonalization dynamical mean-field theory and on the classic minimization problem of the Rosenbrock's function. Many times speedup has been achieved for both problems, showing the high efficiency of the new algorithm.

 7. Accelerator structure development for NLC

  SciTech Connect

  Hoag, H.A.; Deruyter, H.; Pearson, C.; Ruth, R.D.; Wang, J.W.; Schaefer, J.

  1993-04-01

  In the program of work directed towards the development of an X-Band Next Linear Collider accelerator structure, two different test accelerator sections have been completed, and a third is being fabricated. The first is a simple 30-cell constant-impedance section in which no special attention was given to surface finish, pumping, and alignment. The second is an 86-cell section in which the cells were precision diamond-turned by Texas Instruments Inc. The structure has internal water-cooling and vacuum pumping manifolds. Some design details are given for the third section, which is a 206-cell structure with cavities dimensioned to give a Gaussian distribution of dipole mode frequencies. It has conventional-machining surface finishes and external water and pumping manifolds. Component design, fabrication, and assembly brazing are described for the first two experimental sections.

 8. Dynamically Reconfigurable Systolic Array Accelerator

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Dasu, Aravind; Barnes, Robert

  2012-01-01

  A polymorphic systolic array framework has been developed that works in conjunction with an embedded microprocessor on a field-programmable gate array (FPGA), which allows for dynamic and complimentary scaling of acceleration levels of two algorithms active concurrently on the FPGA. Use is made of systolic arrays and a hardware-software co-design to obtain an efficient multi-application acceleration system. The flexible and simple framework allows hosting of a broader range of algorithms, and is extendable to more complex applications in the area of aerospace embedded systems. FPGA chips can be responsive to realtime demands for changing applications needs, but only if the electronic fabric can respond fast enough. This systolic array framework allows for rapid partial and dynamic reconfiguration of the chip in response to the real-time needs of scalability, and adaptability of executables.

 9. Naked singularities as particle accelerators

  SciTech Connect

  Patil, Mandar; Joshi, Pankaj S.

  2010-11-15

  We investigate here the particle acceleration by naked singularities to arbitrarily high center of mass energies. Recently it has been suggested that black holes could be used as particle accelerators to probe the Planck scale physics. We show that the naked singularities serve the same purpose and probably would do better than their black hole counterparts. We focus on the scenario of a self-similar gravitational collapse starting from a regular initial data, leading to the formation of a globally naked singularity. It is seen that when particles moving along timelike geodesics interact and collide near the Cauchy horizon, the energy of collision in the center of mass frame will be arbitrarily high, thus offering a window to Planck scale physics.

 10. Archimedes: Accelerator Reveals Ancient Text

  SciTech Connect

  Bergmann, Uwe

  2004-02-24

  Archimedes (287-212 BC), who is famous for shouting 'Eureka' (I found it) is considered one of the most brilliant thinkers of all times. The 10th-century parchment document known as the 'Archimedes Palimpsest' is the unique source for two of the great Greek's treatises. Some of the writings, hidden under gold forgeries, have recently been revealed at the Stanford Synchrotron Radiation Laboratory at SLAC. An intense x-ray beam produced in a particle accelerator causes the iron in original ink, which has been partly erased and covered, to send out a fluorescence glow. A detector records the signal and a digital image showing the ancient writings is produced. Please join us in this fascinating journey of a 1,000-year-old parchment from its origin in the Mediterranean city of Constantinople to a particle accelerator in Menlo Park.

 11. The Radiological Research Accelerator Facility

  SciTech Connect

  Hall, E.J.; Marino, S.A.

  1993-05-01

  The Radiological Research Accelerator Facility (RARAF) is based on a 4-MV Van de Graaff accelerator, which is used to generate a variety of well-characterized radiation beams for research in radiobiology, radiological physics, and radiation chemistry. It is part of the Center for Radiological Research (CRR) - formerly the Radiological Research Laboratory of Columbia University, and its operation is supported as a National Facility by the US Department of Energy (DOE). As such, RARAF is available to all potential users on an equal basis and scientists outside the CRR are encouraged to submit proposals for experiments at RARAF. The operation of the Van de Graaff is supported by the DOE, but the research projects themselves must be supported separately. This report provides a listing and brief description of experiments performed at RARAF during the May 1, 1992 through April 30, 1993.

 12. Elementary principles of linear accelerators

  SciTech Connect

  Loew, G.A.; Talman, R.

  1983-09-01

  These lectures come in five sections. The first is this introduction. The second is a short chronology of what are viewed as important milestones in the field. The third covers proton linacs. It introduces elementary concepts such as transit time, shunt impedance, and Q. Critical issues such as phase stability and transverse forces are discussed. The fourth section contains an elementary discussion of waveguide accelerating structures. It can be regarded as an introduction to some of the more advanced treatments of the subject. The final section is devoted to electron accelerators. Taking SLAC as an example, various topics are discussed such as structure design, choice of parameters, frequency optimization, beam current, emittance, bunch length and beam loading. Recent developments and future challenges are mentioned briefly. 41 figures, 4 tables.

 13. History of hadron therapy accelerators.

  PubMed

  Degiovanni, Alberto; Amaldi, Ugo

  2015-06-01

  In the last 60 years, hadron therapy has made great advances passing from a stage of pure research to a well-established treatment modality for solid tumours. In this paper the history of hadron therapy accelerators is reviewed, starting from the first cyclotrons used in the thirties for neutron therapy and passing to more modern and flexible machines used nowadays. The technical developments have been accompanied by clinical studies that allowed the selection of the tumours which are more sensitive to this type of radiotherapy. This paper aims at giving a review of the origin and the present status of hadron therapy accelerators, describing the technological basis and the continuous development of this application to medicine of instruments developed for fundamental science. At the end the present challenges are reviewed.

 14. Chronic acceleration and brain density

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Hoffman, L. F.; Smith, A. H.

  1982-01-01

  Tests carried out on rabbits show that the effect of chronic acceleration is not uniform among the various tissues studied. Although body mass is reduced by the treatment, as expected, no change is apparent in brain mass or in the density of cerebrospinal fluid. Acceleration-induced changes are encountered in tissue density, the myocardium exhibiting a transient increase followed by an exponential decrease toward a limit and the brain showing an arithmetic increase in density with continued exposure to 2.5 G. The data are seen as suggesting that a specific brain load is not a regulated phenomenon and that no physiological processes occur to attenuate the increased load imposed by the hyperdynamic environment. An equation is derived indicating that the stimulus potential per unit of brain load increases with body size, even though brain density decreases and cerebrospinal fluid density increases.

 15. Chronic acceleration and brain density

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Hoffman, L. F.; Smith, A. H.

  1982-01-01

  Tests carried out on rabbits show that the effect of chronic acceleration is not uniform among the various tissues studied. Although body mass is reduced by the treatment, as expected, no change is apparent in brain mass or in the density of cerebrospinal fluid. Acceleration-induced changes are encountered in tissue density, the myocardium exhibiting a transient increase followed by an exponential decrease toward a limit and the brain showing an arithmetic increase in density with continued exposure to 2.5 G. The data are seen as suggesting that a specific brain load is not a regulated phenomenon and that no physiological processes occur to attenuate the increased load imposed by the hyperdynamic environment. An equation is derived indicating that the stimulus potential per unit of brain load increases with body size, even though brain density decreases and cerebrospinal fluid density increases.

 16. Convex accelerated maximum entropy reconstruction.

  PubMed

  Worley, Bradley

  2016-04-01

  Maximum entropy (MaxEnt) spectral reconstruction methods provide a powerful framework for spectral estimation of nonuniformly sampled datasets. Many methods exist within this framework, usually defined based on the magnitude of a Lagrange multiplier in the MaxEnt objective function. An algorithm is presented here that utilizes accelerated first-order convex optimization techniques to rapidly and reliably reconstruct nonuniformly sampled NMR datasets using the principle of maximum entropy. This algorithm - called CAMERA for Convex Accelerated Maximum Entropy Reconstruction Algorithm - is a new approach to spectral reconstruction that exhibits fast, tunable convergence in both constant-aim and constant-lambda modes. A high-performance, open source NMR data processing tool is described that implements CAMERA, and brief comparisons to existing reconstruction methods are made on several example spectra. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Convex accelerated maximum entropy reconstruction

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Worley, Bradley

  2016-04-01

  Maximum entropy (MaxEnt) spectral reconstruction methods provide a powerful framework for spectral estimation of nonuniformly sampled datasets. Many methods exist within this framework, usually defined based on the magnitude of a Lagrange multiplier in the MaxEnt objective function. An algorithm is presented here that utilizes accelerated first-order convex optimization techniques to rapidly and reliably reconstruct nonuniformly sampled NMR datasets using the principle of maximum entropy. This algorithm - called CAMERA for Convex Accelerated Maximum Entropy Reconstruction Algorithm - is a new approach to spectral reconstruction that exhibits fast, tunable convergence in both constant-aim and constant-lambda modes. A high-performance, open source NMR data processing tool is described that implements CAMERA, and brief comparisons to existing reconstruction methods are made on several example spectra.

 18. Linear induction accelerator parameter options

  SciTech Connect

  Birx, D.L.; Caporaso, G.J.; Reginato, L.L.

  1986-04-21

  The principal undertaking of the Beam Research Program over the past decade has been the investigation of propagating intense self-focused beams. Recently, the major activity of the program has shifted toward the investigation of converting high quality electron beams directly to laser radiation. During the early years of the program, accelerator development was directed toward the generation of very high current (>10 kA), high energy beams (>50 MeV). In its new mission, the program has shifted the emphasis toward the production of lower current beams (>3 kA) with high brightness (>10/sup 6/ A/(rad-cm)/sup 2/) at very high average power levels. In efforts to produce these intense beams, the state of the art of linear induction accelerators (LIA) has been advanced to the point of satisfying not only the current requirements but also future national needs.

 19. Accelerated leach test development program

  SciTech Connect

  Fuhrmann, M.; Pietrzak, R.F.; Heiser, J.; Franz, E.M.; Colombo, P.

  1990-11-01

  In FY 1989, a draft accelerated leach test for solidified waste was written. Combined test conditions that accelerate leaching were validated through experimental and modeling efforts. A computer program was developed that calculates test results and models leaching mechanisms. This program allows the user to determine if diffusion controls leaching and, if this is the case, to make projections of releases. Leaching mechanisms other than diffusion (diffusion plus source term partitioning and solubility limited leaching) are included in the program is indicators of other processes that may control leaching. Leach test data are presented and modeling results are discussed for laboratory scale waste forms composed of portland cement containing sodium sulfate salt, portland cement containing incinerator ash, and vinyl ester-styrene containing sodium sulfate. 16 refs., 38 figs., 5 tabs.

 20. Ballistic Acceleration By Superheated Hydrogen

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bogart, S. L.; Powell, J. R.; Seed, T. J.; Weggel, C. F.; Dalessandro, J. A.; Schuster, J.; Sedehi, S. F.

  1988-04-01

  A new concept for accelerating projectiles to ultra high velocities is described. The concept, termed BASH, rapidly (milliseconds) heats a hydrogen U235 mix-ture in a pulsed nuclear reactor. The hot high pressure propellant, which has a sound speed of .'20 km/sec, then accelerates a 2 kilogram projectile in a conventional gas-gun type barrel to a very high velocity, 30 km/sec or more. The BASH gun can fire at a rate of several Hertz, if desired. Features of the BASH gun are described, along with trade studies of performance and a 30 km/sec baseline design. Technical issues are discussed, including protection against high convective and radiative heat transfer rates.

 1. Hardware-Accelerated Simulated Radiography

  SciTech Connect

  Laney, D; Callahan, S; Max, N; Silva, C; Langer, S; Frank, R

  2005-08-04

  We present the application of hardware accelerated volume rendering algorithms to the simulation of radiographs as an aid to scientists designing experiments, validating simulation codes, and understanding experimental data. The techniques presented take advantage of 32-bit floating point texture capabilities to obtain solutions to the radiative transport equation for X-rays. The hardware accelerated solutions are accurate enough to enable scientists to explore the experimental design space with greater efficiency than the methods currently in use. An unsorted hexahedron projection algorithm is presented for curvilinear hexahedral meshes that produces simulated radiographs in the absorption-only regime. A sorted tetrahedral projection algorithm is presented that simulates radiographs of emissive materials. We apply the tetrahedral projection algorithm to the simulation of experimental diagnostics for inertial confinement fusion experiments on a laser at the University of Rochester.

 2. The Radiological Research Accelerator Facility

  SciTech Connect

  Hall, E.J.

  1992-05-01

  The Radiological Research Accelerator Facility (RARAF) is based on a 4-MV Van de Graaff accelerator, which is used to generate a variety of well-characterized radiation beams for research in radiobiology, radiological physics, and radiation chemistry. It is part of the Center for Radiological Research (CRR) -- formerly the Radiological Research Laboratory (RRL) -- of Columbia University, and its operation is supported as a National Facility by the US Department of Energy (DOE). As such, RARAF is available to all potential users on an equal basis, and scientists outside the CRR are encouraged to submit proposals for experiments at RARAF. The operation of the Van de Graaff is supported by the DOE, but the research projects themselves must be supported separately. Experiments performed from May 1991--April 1992 are described.

 3. Ionization oscillations in Hall accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Barral, S.; Peradzyński, Z.

  2010-01-01

  The underlying mechanism of low-frequency oscillations in Hall accelerators is investigated theoretically. It is shown that relaxation oscillations arise from a competition between avalanche ionization and the advective transport of the working gas. The model derived recovers the slow progression and fast recession of the ionization front. Analytical approximations of the shape of current pulses and of the oscillation frequency are provided for the case of large amplitude oscillations.

 4. Accelerator Science: Luminosity vs. Energy

  SciTech Connect

  Lincoln, Don

  2016-09-19

  In the world of high energy physics there are several parameters that are important when one constructs a particle accelerator. Two crucial ones are the energy of the beam and the luminosity, which is another word for the number of particles in the beam. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains the differences and the pros and cons. He even works in an unexpected sporting event.

 5. Accelerated Stress-Corrosion Testing

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1986-01-01

  Test procedures for accelerated stress-corrosion testing of high-strength aluminum alloys faster and provide more quantitative information than traditional pass/fail tests. Method uses data from tests on specimen sets exposed to corrosive environment at several levels of applied static tensile stress for selected exposure times then subsequently tensile tested to failure. Method potentially applicable to other degrading phenomena (such as fatigue, corrosion fatigue, fretting, wear, and creep) that promote development and growth of cracklike flaws within material.

 6. Semiclassical geons at particle accelerators

  SciTech Connect

  Olmo, Gonzalo J.

  2014-02-01

  We point out that in certain four-dimensional extensions of general relativity constructed within the Palatini formalism stable self-gravitating objects with a discrete mass and charge spectrum may exist. The incorporation of nonlinearities in the electromagnetic field may effectively reduce their mass spectrum by many orders of magnitude. As a consequence, these objects could be within (or near) the reach of current particle accelerators. We provide an exactly solvable model to support this idea.

 7. Accelerator Science: Luminosity vs. Energy

  ScienceCinema

  Lincoln, Don

  2016-09-28

  In the world of high energy physics there are several parameters that are important when one constructs a particle accelerator. Two crucial ones are the energy of the beam and the luminosity, which is another word for the number of particles in the beam. In this video, Fermilab’s Dr. Don Lincoln explains the differences and the pros and cons. He even works in an unexpected sporting event.

 8. Observations of Collective Ion Acceleration.

  DTIC Science & Technology

  1981-01-01

  electric field, (2) the use of pointed cathodes and the emission therefrom, and (3) the generation of plasma on the cathode and other surfaces , due to the...34 Surface Flashover Characteristics of Alumina Dielectric Guide Cathodes in an Intense Relativistic Electron Beam Accelerator," Ph.D. Thesis, North...student in Plasma Physics at North Carolina State University, he has held research and teaching assistantships, receiving an Outstanding Teaching

 9. Senescence-accelerated OXYS rats

  PubMed Central

  Stefanova, Natalia A; Kozhevnikova, Oyuna S; Vitovtov, Anton O; Maksimova, Kseniya Yi; Logvinov, Sergey V; Rudnitskaya, Ekaterina A; Korbolina, Elena E; Muraleva, Natalia A; Kolosova, Nataliya G

  2014-01-01

  Senescence-accelerated OXYS rats are an experimental model of accelerated aging that was established from Wistar stock via selection for susceptibility to cataractogenic effects of a galactose-rich diet and via subsequent inbreeding of highly susceptible rats. Currently, we have the 102nd generation of OXYS rats with spontaneously developing cataract and accelerated senescence syndrome, which means early development of a phenotype similar to human geriatric disorders, including accelerated brain aging. In recent years, our group found strong evidence that OXYS rats are a promising model for studies of the mechanisms of brain aging and neurodegenerative processes similar to those seen in Alzheimer disease (AD). The manifestation of behavioral alterations and learning and memory deficits develop since the fourth week of age, i.e., simultaneously with first signs of neurodegeneration detectable on magnetic resonance imaging and under a light microscope. In addition, impaired long-term potentiation has been demonstrated in OXYS rats by the age of 3 months. With age, neurodegenerative changes in the brain of OXYS rats become amplified. We have shown that this deterioration happens against the background of overproduction of amyloid precursor protein (AβPP), accumulation of β-amyloid (Aβ), and hyperphosphorylation of the tau protein in the hippocampus and cortex. The development of AMD-like retinopathy in OXYS rats is also accompanied by increased accumulation of Aβ in the retina. These published data suggest that the OXYS strain may serve as a spontaneous rat model of AD-like pathology and could help to decipher the pathogenesis of AD. PMID:24552807

 10. Accelerator Availability and Reliability Issues

  SciTech Connect

  Steve Suhring

  2003-05-01

  Maintaining reliable machine operations for existing machines as well as planning for future machines' operability present significant challenges to those responsible for system performance and improvement. Changes to machine requirements and beam specifications often reduce overall machine availability in an effort to meet user needs. Accelerator reliability issues from around the world will be presented, followed by a discussion of the major factors influencing machine availability.

 11. Kinetics of accelerator driven devices

  SciTech Connect

  Perry, R.T.; Buksa, J.; Houts, M.

  1994-09-01

  Kinetic calculations were made to show that subcritical accelerator driven devices are robust and stable. The calculations show that large changes in reactivity that would lead to an uncontrollable excursion in a reactor would lead only to a new power level in subcritical device. Calculations were also made to show the rate of power changes resulting from startup and shutdown, and that methods also exist for continuously monitoring the reactivity of a subcritical system.

 12. Accelerated Stress-Corrosion Testing

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  1986-01-01

  Test procedures for accelerated stress-corrosion testing of high-strength aluminum alloys faster and provide more quantitative information than traditional pass/fail tests. Method uses data from tests on specimen sets exposed to corrosive environment at several levels of applied static tensile stress for selected exposure times then subsequently tensile tested to failure. Method potentially applicable to other degrading phenomena (such as fatigue, corrosion fatigue, fretting, wear, and creep) that promote development and growth of cracklike flaws within material.

 13. Accelerating Around an Unbanked Curve

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Mungan, Carl E.

  2006-02-01

  The December 2004 issue of TPT presented a problem concerning how a car should accelerate around an unbanked curve of constant radius r starting from rest if it is to avoid skidding. Interestingly enough, two solutions were proffered by readers.2 The purpose of this note is to compare and contrast the two approaches. Further experimental investigation of various turning strategies using a remote-controlled car and overhead video analysis could make for an interesting student project.

 14. Symposium report on frontier applications of accelerators

  SciTech Connect

  Parsa, Z.

  1993-09-28

  This report contains viewgraph material on the following topics: Electron-Positron Linear Colliders; Unconventional Colliders; Prospects for UVFEL; Accelerator Based Intense Spallation; Neutron Sources; and B Physics at Hadron Accelerators with RHIC as an Example.

 15. Accelerator on a Chip: How It Works

  SciTech Connect

  2014-06-30

  In an advance that could dramatically shrink particle accelerators for science and medicine, researchers used a laser to accelerate electrons at a rate 10 times higher than conventional technology in a nanostructured glass chip smaller than a grain of rice.

 16. Accelerator on a Chip: How It Works

  ScienceCinema

  None

  2016-07-12

  In an advance that could dramatically shrink particle accelerators for science and medicine, researchers used a laser to accelerate electrons at a rate 10 times higher than conventional technology in a nanostructured glass chip smaller than a grain of rice.

 17. Accelerated Cure Project for Multiple Sclerosis

  MedlinePlus

  ... main content Accelerating research toward a cure for multiple sclerosis Home Contact Us Search form Search Connect Volunteer ... is to accelerate efforts toward a cure for multiple sclerosis by rapidly advancing research that determines its causes ...

 18. Muon acceleration in cosmic-ray sources

  SciTech Connect

  Klein, Spencer R.; Mikkelsen, Rune E.; Becker Tjus, Julia

  2013-12-20

  Many models of ultra-high energy cosmic-ray production involve acceleration in linear accelerators located in gamma-ray bursts, magnetars, or other sources. These transient sources have short lifetimes, which necessitate very high accelerating gradients, up to 10{sup 13} keV cm{sup –1}. At gradients above 1.6 keV cm{sup –1}, muons produced by hadronic interactions undergo significant acceleration before they decay. This muon acceleration hardens the neutrino energy spectrum and greatly increases the high-energy neutrino flux. Using the IceCube high-energy diffuse neutrino flux limits, we set two-dimensional limits on the source opacity and matter density, as a function of accelerating gradient. These limits put strong constraints on different models of particle acceleration, particularly those based on plasma wake-field acceleration, and limit models for sources like gamma-ray bursts and magnetars.

 19. A Critical Theory Perspective on Accelerated Learning.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Brookfield, Stephen D.

  2003-01-01

  Critically analyzes accelerated learning using concepts from Herbert Marcuse (rebellious subjectivity) and Erich Fromm (automaton conformity). Concludes that, by providing distance and separation, accelerated learning has more potential to stimulate critical autonomous thought. (SK)

 20. A Critical Theory Perspective on Accelerated Learning.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Brookfield, Stephen D.

  2003-01-01

  Critically analyzes accelerated learning using concepts from Herbert Marcuse (rebellious subjectivity) and Erich Fromm (automaton conformity). Concludes that, by providing distance and separation, accelerated learning has more potential to stimulate critical autonomous thought. (SK)

 1. Oak Ridge 25-MV tandem accelerator

  SciTech Connect

  Jones, C.M.

  1981-01-01

  A brief description is presented of the scope and status of the heavy ion accelerator facility, and status of the project is discussed. Initial operation of the 25 MV tandem accelerator from National Electrostatics Corporation is covered. (GHT)

 2. Accelerated Cure Project for Multiple Sclerosis

  MedlinePlus

  ... main content Accelerating research toward a cure for multiple sclerosis Toggle navigation Search form Search Connect Volunteer Donate ... is to accelerate efforts toward a cure for multiple sclerosis by rapidly advancing research that determines its causes ...

 3. Cryogenic Technology for Superconducting Accelerators

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hosoyama, Kenji

  2012-01-01

  Superconducting devices such as magnets and cavities are key components in the accelerator field for increasing the beam energy and intensity, and at the same time making the system compact and saving on power consumption in operation. An effective cryogenic system is required to cool and keep the superconducting devices in the superconducting state stably and economically. The helium refrigeration system for application to accelerators will be discussed in this review article. The concept of two cooling modes -- the liquefier and refrigerator modes -- will be discussed in detail because of its importance for realizing efficient cooling and stable operation of the system. As an example of the practical cryogenic system, the TRISTAN cryogenic system of KEK Laboratory will be treated in detail and the main components of the cryogenic system, including the high-performance multichannel transfer line and liquid nitrogen circulation system at 80K, will also be discussed. In addition, we will discuss the operation of the cryogenic system, including the quench control and safety of the system. The satellite refrigeration system will be discussed because of its potential for wide application in medium-size accelerators and in industry.

 4. GPU-Accelerated Text Mining

  SciTech Connect

  Cui, Xiaohui; Mueller, Frank; Zhang, Yongpeng; Potok, Thomas E

  2009-01-01

  Accelerating hardware devices represent a novel promise for improving the performance for many problem domains but it is not clear for which domains what accelerators are suitable. While there is no room in general-purpose processor design to significantly increase the processor frequency, developers are instead resorting to multi-core chips duplicating conventional computing capabilities on a single die. Yet, accelerators offer more radical designs with a much higher level of parallelism and novel programming environments. This present work assesses the viability of text mining on CUDA. Text mining is one of the key concepts that has become prominent as an effective means to index the Internet, but its applications range beyond this scope and extend to providing document similarity metrics, the subject of this work. We have developed and optimized text search algorithms for GPUs to exploit their potential for massive data processing. We discuss the algorithmic challenges of parallelization for text search problems on GPUs and demonstrate the potential of these devices in experiments by reporting significant speedups. Our study may be one of the first to assess more complex text search problems for suitability for GPU devices, and it may also be one of the first to exploit and report on atomic instruction usage that have recently become available in NVIDIA devices.

 5. Analytical tools in accelerator physics

  SciTech Connect

  Litvinenko, V.N.

  2010-09-01

  This paper is a sub-set of my lectures presented in the Accelerator Physics course (USPAS, Santa Rosa, California, January 14-25, 2008). It is based on my notes I wrote during period from 1976 to 1979 in Novosibirsk. Only few copies (in Russian) were distributed to my colleagues in Novosibirsk Institute of Nuclear Physics. The goal of these notes is a complete description starting from the arbitrary reference orbit, explicit expressions for 4-potential and accelerator Hamiltonian and finishing with parameterization with action and angle variables. To a large degree follow logic developed in Theory of Cyclic Particle Accelerators by A.A.Kolmensky and A.N.Lebedev [Kolomensky], but going beyond the book in a number of directions. One of unusual feature is these notes use of matrix function and Sylvester formula for calculating matrices of arbitrary elements. Teaching the USPAS course motivated me to translate significant part of my notes into the English. I also included some introductory materials following Classical Theory of Fields by L.D. Landau and E.M. Liftsitz [Landau]. A large number of short notes covering various techniques are placed in the Appendices.

 6. Compensation Techniques in Accelerator Physics

  SciTech Connect

  Sayed, Hisham Kamal

  2011-05-01

  Accelerator physics is one of the most diverse multidisciplinary fields of physics, wherein the dynamics of particle beams is studied. It takes more than the understanding of basic electromagnetic interactions to be able to predict the beam dynamics, and to be able to develop new techniques to produce, maintain, and deliver high quality beams for different applications. In this work, some basic theory regarding particle beam dynamics in accelerators will be presented. This basic theory, along with applying state of the art techniques in beam dynamics will be used in this dissertation to study and solve accelerator physics problems. Two problems involving compensation are studied in the context of the MEIC (Medium Energy Electron Ion Collider) project at Jefferson Laboratory. Several chromaticity (the energy dependence of the particle tune) compensation methods are evaluated numerically and deployed in a figure eight ring designed for the electrons in the collider. Furthermore, transverse coupling optics have been developed to compensate the coupling introduced by the spin rotators in the MEIC electron ring design.

 7. Acceleration of black hole universe

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zhang, T. X.; Frederick, C.

  2014-01-01

  Recently, Zhang slightly modified the standard big bang theory and developed a new cosmological model called black hole universe, which is consistent with Mach's principle, governed by Einstein's general theory of relativity, and able to explain all observations of the universe. Previous studies accounted for the origin, structure, evolution, expansion, and cosmic microwave background radiation of the black hole universe, which grew from a star-like black hole with several solar masses through a supermassive black hole with billions of solar masses to the present state with hundred billion-trillions of solar masses by accreting ambient matter and merging with other black holes. This paper investigates acceleration of the black hole universe and provides an alternative explanation for the redshift and luminosity distance measurements of type Ia supernovae. The results indicate that the black hole universe accelerates its expansion when it accretes the ambient matter in an increasing rate. In other words, i.e., when the second-order derivative of the mass of the black hole universe with respect to the time is positive . For a constant deceleration parameter , we can perfectly explain the type Ia supernova measurements with the reduced chi-square to be very close to unity, χ red˜1.0012. The expansion and acceleration of black hole universe are driven by external energy.

 8. Ferroelectric Based Technologies for Accelerators

  SciTech Connect

  Kanareykin, A.; Jing, C.; Nenasheva, E.; Kazakov, S.; Tagantsev, A.; Yakovlev, V.

  2009-01-22

  Ferroelectrics have unique intrinsic properties that make them extremely attractive for high-energy accelerator applications. Low loss ferroelectric materials can be used as key elements in RF tuning and phase shifting components to provide fast, electronic control. These devices are under development for different accelerator applications for the X, Ka and L-frequency bands. The exact design of these devices depends on the electrical parameters of the particular ferroelectric material to be used--its dielectric constant, loss tangent and tunability. BST based ferroelectric-oxide compounds have been found to be suitable materials for a fast electrically-controlled tuners. We present recent results on the development of BST based ferroelectric compositions synthesized for use in high power technology components. The BST(M) ferroelectrics have been tested using both transverse and parallel dc bias fields to control the permittivity. Fast switching of a newly developed material has been shown and the feasibility of using of ferroelectric-based accelerator components in vacuum and in air has been demonstrated.

 9. ESS Accelerator Cryoplant Process Design

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wang, X. L.; Arnold, P.; Hees, W.; Hildenbeutel, J.; Weisend, J. G., II

  2015-12-01

  The European Spallation Source (ESS) is a neutron-scattering facility being built with extensive international collaboration in Lund, Sweden. The ESS accelerator will deliver protons with 5 MW of power to the target at 2.0 GeV, with a nominal current of 62.5 mA. The superconducting part of the accelerator is about 300 meters long and contains 43 cryomodules. The ESS accelerator cryoplant (ACCP) will provide the cooling for the cryomodules and the cryogenic distribution system that delivers the helium to the cryomodules. The ACCP will cover three cryogenic circuits: Bath cooling for the cavities at 2 K, the thermal shields at around 40 K and the power couplers thermalisation with 4.5 K forced helium cooling. The open competitive bid for the ACCP took place in 2014 with Linde Kryotechnik AG being selected as the vendor. This paper summarizes the progress in the ACCP development and engineering. Current status including final cooling requirements, preliminary process design, system configuration, machine concept and layout, main parameters and features, solution for the acceptance tests, exergy analysis and efficiency is presented.

 10. [Proton therapy and particle accelerators].

  PubMed

  Fukumoto, Sadayoshi

  2012-01-01

  Since the high energy accelerator plan was changed from a 40 GeV direct machine to a 12GeV cascade one, a 500 MeV rapid cycling booster synchrotron was installed between the injector linac and the 12 GeV main ring at KEK, National Lab. for High Energy Physics. The booster beams were used not only for injection to the main ring but also for medical use. Their energy was reduced to 250 MeV by a graphite block for clinical trial of cancer therapy. In 1970's, pi(-) or heavy ions were supposed to be promising. Although advantage of protons with Bragg Peak was pointed out earlier, they seemed effective only for eye melanoma at that time. In early 1980's, it was shown that they were effective for deep-seated tumor by Tsukuba University with KEK beams. The first dedicated facility was built at Loma Linda University Medical Center. Its synchrotron was made by Fermi National Accelerator Lab. Since a non-resonant accelerating rf cavity was installed, operation of the synchrotron became much easier. Later, innovation of the cyclotron was achieved. Its weight was reduced from 1,000 ton to 200 ton. Some of the cyclotrons are equipped with superconducting coils.

 11. Argonne Wakefield Accelerator facility upgrade.

  SciTech Connect

  Conde, M.E.; Gai, W.; Konecny, R.; Power, J.G.; Schoessow, P.; Sun, X.

  2001-07-11

  The Argonne Wakefield Accelerator has been successfully used for conducting wakefield experiments in dielectric loaded structures and plasmas. Although the initial wakefield experiments were successful, higher drive beam quality would substantially improve the wakefield accelerating gradients. For this reason they have built a new 1-1/2 cell L-band photocathode RF gun. This gun is expected to produce 10-100 nC bunches with 2-5 ps rms pulse length and normalized emittance less than 100 mm mrad. The gun will initially have a copper photocathode, which will soon be replaced by a high quantum efficiency cesium telluride one, allowing the generation of a train of high charge bunches. the beam energy at the exit of the gun cavity will be in the range 7.5-10 MeV. A standing-wave linac structure operating at the same frequency (1.3 GHz) will increase the beam energy to about 15 MeV. This beam will be used in high-gradient wakefield acceleration experiments and other high intensity electron beam applications. Traveling-wave dielectric loaded structures, operating at 7.8 and 15.6 GHz, will be excited by the propagation of single bunches or by trains of up to 32 electron bunches, reaching gradients in excess of 100 MV/m over distances of the order of 1 meter.

 12. Cavitation onset caused by acceleration

  PubMed Central

  Pan, Zhao; Kiyama, Akihito; Tagawa, Yoshiyuki; Daily, David J.; Thomson, Scott L.; Hurd, Randy

  2017-01-01

  Striking the top of a liquid-filled bottle can shatter the bottom. An intuitive interpretation of this event might label an impulsive force as the culprit in this fracturing phenomenon. However, high-speed photography reveals the formation and collapse of tiny bubbles near the bottom before fracture. This observation indicates that the damaging phenomenon of cavitation is at fault. Cavitation is well known for causing damage in various applications including pipes and ship propellers, making accurate prediction of cavitation onset vital in several industries. However, the conventional cavitation number as a function of velocity incorrectly predicts the cavitation onset caused by acceleration. This unexplained discrepancy leads to the derivation of an alternative dimensionless term from the equation of motion, predicting cavitation as a function of acceleration and fluid depth rather than velocity. Two independent research groups in different countries have tested this theory; separate series of experiments confirm that an alternative cavitation number, presented in this paper, defines the universal criteria for the onset of acceleration-induced cavitation. PMID:28739956

 13. Self-accelerating warped braneworlds

  SciTech Connect

  Carena, Marcela; Lykken, Joseph; Santiago, Jose; Park, Minjoon

  2007-01-15

  Braneworld models with induced gravity have the potential to replace dark energy as the explanation for the current accelerating expansion of the Universe. The original model of Dvali, Gabadadze, and Porrati (DGP) demonstrated the existence of a 'self-accelerating' branch of background solutions, but suffered from the presence of ghosts. We present a new large class of braneworld models which generalize the DGP model. Our models have negative curvature in the bulk, allow a second brane, and have general brane tensions and localized curvature terms. We exhibit three different kinds of ghosts, associated to the graviton zero mode, the radion, and the longitudinal components of massive graviton modes. The latter two species occur in the DGP model, for negative and positive brane tension, respectively. In our models, we find that the two kinds of DGP ghosts are tightly correlated with each other, but are not always linked to the feature of self-acceleration. Our models are a promising laboratory for understanding the origins and physical meaning of braneworld ghosts, and perhaps for eliminating them altogether.

 14. Self-accelerating Warped Braneworlds

  SciTech Connect

  Carena, Marcela; Lykken, Joseph; Park, Minjoon; Santiago, Jose; /Fermilab

  2006-11-01

  Braneworld models with induced gravity have the potential to replace dark energy as the explanation for the current accelerating expansion of the Universe. The original model of Dvali, Gabadadze and Porrati (DGP) demonstrated the existence of a ''self-accelerating'' branch of background solutions, but suffered from the presence of ghosts. We present a new large class of braneworld models which generalize the DGP model. Our models have negative curvature in the bulk, allow a second brane, and have general brane tensions and localized curvature terms. We exhibit three different kinds of ghosts, associated to the graviton zero mode, the radion, and the longitudinal components of massive graviton modes. The latter two species occur in the DGP model, for negative and positive brane tension respectively. In our models, we find that the two kinds of DGP ghosts are tightly correlated with each other, but are not always linked to the feature of self-acceleration. Our models are a promising laboratory for understanding the origins and physical meaning of braneworld ghosts, and perhaps for eliminating them altogether.

 15. Summary report on large HVEC accelerators

  SciTech Connect

  Thieberger, P.

  1981-01-01

  The main features are described of the ten presently operating large HVEC tandem accelerators and of four additional HVEC accelerators which are in different stages of testing, construction or planning. Present performance characteristics are discussed as well as available information about long term reliability. Some recent improvements are mentioned and comparisons are drawn for acceleration tube gradients in various different configurations and accelerators. Finally, some possible future developments are indicated.

 16. AN ELECTRON SOURCE FOR A LASER ACCELERATOR

  SciTech Connect

  Barnes, C

  2004-09-15

  Laser accelerators offer the promise of producing attosecond electron bunches from a compact accelerator. Electron source requirements for laser accelerators are challenging in several respects, but are achievable. The authors discuss these requirements, and propose an injector design. Simulation and design work for essential components for a laser accelerator electron source suitable for a high energy physics machine will be presented. Near-term plans to test key technical components of the laser injector will also be discussed.

 17. Radiotherapy using a laser proton accelerator

  SciTech Connect

  Murakami, Masao; Hishikawa, Yoshio; Miyajima, Satoshi; Okazaki, Yoshiko; Sutherland, Kenneth L.; Abe, Mitsuyuki; Bulanov, Sergei V.; Daido, Hiroyuki; Esirkepov, Timur Zh.; Koga, James; Yamagiwa, Mitsuru; Tajima, Toshiki

  2008-06-24

  Laser acceleration promises innovation in particle beam therapy of cancer where an ultra-compact accelerator system for cancer beam therapy can become affordable to a broad range of patients. This is not feasible without the introduction of a technology that is radically different from the conventional accelerator-based approach. Because of its compactness and other novel characteristics, the laser acceleration method provides many enhanced capabilities.

 18. Terahertz-driven linear electron acceleration

  SciTech Connect

  Nanni, Emilio A.; Huang, Wenqian R.; Hong, Kyung-Han; Ravi, Koustuban; Fallahi, Arya; Moriena, Gustavo; Dwayne Miller, R. J.; Kärtner, Franz X.

  2015-10-06

  The cost, size and availability of electron accelerators are dominated by the achievable accelerating gradient. Conventional high-brightness radio-frequency accelerating structures operate with 30–50 MeVm-1 gradients. Electron accelerators driven with optical or infrared sources have demonstrated accelerating gradients orders of magnitude above that achievable with conventional radio-frequency structures. However, laser-driven wakefield accelerators require intense femtosecond sources and direct laser-driven accelerators suffer from low bunch charge, sub-micron tolerances and sub-femtosecond timing requirements due to the short wavelength of operation. Here we demonstrate linear acceleration of electrons with keV energy gain using optically generated terahertz pulses. Terahertz-driven accelerating structures enable high-gradient electron/proton accelerators with simple accelerating structures, high repetition rates and significant charge per bunch. As a result, these ultra-compact terahertz accelerators with extremely short electron bunches hold great potential to have a transformative impact for free electron lasers, linear colliders, ultrafast electron diffraction, X-ray science and medical therapy with X-rays and electron beams.

 19. Figuring the Acceleration of the Simple Pendulum

  ERIC Educational Resources Information Center

  Lieberherr, Martin

  2011-01-01

  The centripetal acceleration has been known since Huygens' (1659) and Newton's (1684) time. The physics to calculate the acceleration of a simple pendulum has been around for more than 300 years, and a fairly complete treatise has been given by C. Schwarz in this journal. But sentences like "the acceleration is always directed towards the…

 20. Terahertz-driven linear electron acceleration

  PubMed Central

  Nanni, Emilio A.; Huang, Wenqian R.; Hong, Kyung-Han; Ravi, Koustuban; Fallahi, Arya; Moriena, Gustavo; Dwayne Miller, R. J.; Kärtner, Franz X.

  2015-01-01

  The cost, size and availability of electron accelerators are dominated by the achievable accelerating gradient. Conventional high-brightness radio-frequency accelerating structures operate with 30–50 MeV m−1 gradients. Electron accelerators driven with optical or infrared sources have demonstrated accelerating gradients orders of magnitude above that achievable with conventional radio-frequency structures. However, laser-driven wakefield accelerators require intense femtosecond sources and direct laser-driven accelerators suffer from low bunch charge, sub-micron tolerances and sub-femtosecond timing requirements due to the short wavelength of operation. Here we demonstrate linear acceleration of electrons with keV energy gain using optically generated terahertz pulses. Terahertz-driven accelerating structures enable high-gradient electron/proton accelerators with simple accelerating structures, high repetition rates and significant charge per bunch. These ultra-compact terahertz accelerators with extremely short electron bunches hold great potential to have a transformative impact for free electron lasers, linear colliders, ultrafast electron diffraction, X-ray science and medical therapy with X-rays and electron beams. PMID:26439410

 1. Energy Measurement in a Plasma Wakefield Accelerator

  SciTech Connect

  Ischebeck, R

  2007-07-06

  In the E-167 plasma wakefield acceleration experiment, electrons with an initial energy of 42GeV are accelerated in a meter-scale lithium plasma. Particles are leaving plasma with a large energy spread. To determine the spectrum of the accelerated particles, a two-plane spectrometer has been set up.

 2. Accelerated life testing of spacecraft subsystems

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Wiksten, D.; Swanson, J.

  1972-01-01

  The rationale and requirements for conducting accelerated life tests on electronic subsystems of spacecraft are presented. A method for applying data on the reliability and temperature sensitivity of the parts contained in a sybsystem to the selection of accelerated life test parameters is described. Additional considerations affecting the formulation of test requirements are identified, and practical limitations of accelerated aging are described.

 3. 14 CFR 23.943 - Negative acceleration.

  Code of Federal Regulations, 2014 CFR

  2014-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 1 2014-01-01 2014-01-01 false Negative acceleration. 23.943 Section 23... Negative acceleration. No hazardous malfunction of an engine, an auxiliary power unit approved for use in... the airplane is operated at the negative accelerations within the flight envelopes prescribed in §...

 4. 14 CFR 23.943 - Negative acceleration.

  Code of Federal Regulations, 2011 CFR

  2011-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 1 2011-01-01 2011-01-01 false Negative acceleration. 23.943 Section 23... Negative acceleration. No hazardous malfunction of an engine, an auxiliary power unit approved for use in... the airplane is operated at the negative accelerations within the flight envelopes prescribed in §...

 5. 14 CFR 23.943 - Negative acceleration.

  Code of Federal Regulations, 2013 CFR

  2013-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 1 2013-01-01 2013-01-01 false Negative acceleration. 23.943 Section 23... Negative acceleration. No hazardous malfunction of an engine, an auxiliary power unit approved for use in... the airplane is operated at the negative accelerations within the flight envelopes prescribed in §...

 6. 14 CFR 23.943 - Negative acceleration.

  Code of Federal Regulations, 2010 CFR

  2010-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 1 2010-01-01 2010-01-01 false Negative acceleration. 23.943 Section 23... Negative acceleration. No hazardous malfunction of an engine, an auxiliary power unit approved for use in... the airplane is operated at the negative accelerations within the flight envelopes prescribed in §...

 7. 14 CFR 23.943 - Negative acceleration.

  Code of Federal Regulations, 2012 CFR

  2012-01-01

  ... 14 Aeronautics and Space 1 2012-01-01 2012-01-01 false Negative acceleration. 23.943 Section 23... Negative acceleration. No hazardous malfunction of an engine, an auxiliary power unit approved for use in... the airplane is operated at the negative accelerations within the flight envelopes prescribed in §...

 8. Voltage regulation in linear induction accelerators

  SciTech Connect

  Parsons, William M.

  1992-01-01

  Improvement in voltage regulation in a Linear Induction Accelerator wherein a varistor, such as a metal oxide varistor, is placed in parallel with the beam accelerating cavity and the magnetic core. The non-linear properties of the varistor result in a more stable voltage across the beam accelerating cavity than with a conventional compensating resistance.

 9. Voltage regulation in linear induction accelerators

  SciTech Connect

  Parsons, W.M.

  1992-12-29

  Improvement in voltage regulation in a linear induction accelerator wherein a varistor, such as a metal oxide varistor, is placed in parallel with the beam accelerating cavity and the magnetic core is disclosed. The non-linear properties of the varistor result in a more stable voltage across the beam accelerating cavity than with a conventional compensating resistance. 4 figs.

 10. Voltage regulation in linear induction accelerators

  SciTech Connect

  Parsons, W.M.

  1991-03-19

  Improvement in voltage regulation in a Linear Induction Accelerator wherein a varistor, such as a metal oxide varistor when it is placed in parallel with the beam accelerating cavity and the magnetic core. The non-linear properties of the varistor result in a more stable voltage across the beam accelerating cavity than with a conventional compensating resistance.

 11. Voltage regulation in linear induction accelerators

  DOEpatents

  Parsons, W.M.

  1992-12-29

  Improvement in voltage regulation in a linear induction accelerator wherein a varistor, such as a metal oxide varistor, is placed in parallel with the beam accelerating cavity and the magnetic core is disclosed. The non-linear properties of the varistor result in a more stable voltage across the beam accelerating cavity than with a conventional compensating resistance. 4 figs.

 12. Figuring the Acceleration of the Simple Pendulum

  ERIC Educational Resources Information Center

  Lieberherr, Martin

  2011-01-01

  The centripetal acceleration has been known since Huygens' (1659) and Newton's (1684) time. The physics to calculate the acceleration of a simple pendulum has been around for more than 300 years, and a fairly complete treatise has been given by C. Schwarz in this journal. But sentences like "the acceleration is always directed towards the…

 13. An Annotated Bibliography of Accelerated Learning

  ERIC Educational Resources Information Center

  Garcia, GNA

  2007-01-01

  A rich narrative-style bibliography of accelerated learning (reviewing six articles published between 1995-2003). Articles reviewed include: (1) Accelerative learning and the Emerging Science of Wholeness (D. D. Beale); (2) Effective Teaching in Accelerated Learning Programs (D. Boyd); (3) A Critical Theory Perspective on Accelerated Learning (S.…

 14. 19 CFR 191.92 - Accelerated payment.

  Code of Federal Regulations, 2010 CFR

  2010-04-01

  ... accelerated payment with a sample letter format to assist them in preparing their submissions. (d) Bond... accuracy of the claimant's past drawback claims; and (iii) Whether accelerated payment of drawback or... approving accelerated payment of drawback and shall submit a copy of the approval letter with the...

 15. Ion beam parameters of a plasma accelerator

  SciTech Connect

  Nazarov, V.G.; Vinogradov, A.M.; Veselovzorov, A.N.; Efremov, V.K.

  1987-08-01

  The aim of this investigation was to determine the dependences of the current density, the energy, and the divergence of the ion beams of an UZDP-type source (a plasma accelerator with closed electron drift in the accelerator channel and an extended zone of ion acceleration) on the parameters which determine its performance, and to establish qualitative relationships between these values.

 16. Automation of image data processing. (Polish Title: Automatyzacja proces u przetwarzania danych obrazowych)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Preuss, R.

  2014-12-01

  This article discusses the current capabilities of automate processing of the image data on the example of using PhotoScan software by Agisoft. At present, image data obtained by various registration systems (metric and non - metric cameras) placed on airplanes, satellites, or more often on UAVs is used to create photogrammetric products. Multiple registrations of object or land area (large groups of photos are captured) are usually performed in order to eliminate obscured area as well as to raise the final accuracy of the photogrammetric product. Because of such a situation t he geometry of the resulting image blocks is far from the typical configuration of images. For fast images georeferencing automatic image matching algorithms are currently applied. They can create a model of a block in the local coordinate system or using initial exterior orientation and measured control points can provide image georeference in an external reference frame. In the case of non - metric image application, it is also possible to carry out self - calibration process at this stage. Image matching algorithm is also used in generation of dense point clouds reconstructing spatial shape of the object (area). In subsequent processing steps it is possible to obtain typical photogrammetric products such as orthomosaic, DSM or DTM and a photorealistic solid model of an object . All aforementioned processing steps are implemented in a single program in contrary to standard commercial software dividing all steps into dedicated modules. Image processing leading to final geo referenced products can be fully automated including sequential implementation of the processing steps at predetermined control parameters. The paper presents the practical results of the application fully automatic generation of othomosaic for both images obtained by a metric Vexell camera and a block of images acquired by a non - metric UAV system

 17. Particle acceleration by combined diffusive shock acceleration and downstream multiple magnetic island acceleration

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Zank, G. P.; Hunana, P.; Mostafavi, P.; le Roux, J. A.; Li, Gang; Webb, G. M.; Khabarova, O.

  2015-09-01

  As a consequence of the evolutionary conditions [28; 29], shock waves can generate high levels of downstream vortical turbulence. Simulations [32-34] and observations [30; 31] support the idea that downstream magnetic islands (also called plasmoids or flux ropes) result from the interaction of shocks with upstream turbulence. Zank et al. [18] speculated that a combination of diffusive shock acceleration (DSA) and downstream reconnection-related effects associated with the dynamical evolution of a “sea of magnetic islands” would result in the energization of charged particles. Here, we utilize the transport theory [18; 19] for charged particles propagating diffusively in a turbulent region filled with contracting and reconnecting plasmoids and small-scale current sheets to investigate a combined DSA and downstream multiple magnetic island charged particle acceleration mechanism. We consider separately the effects of the anti-reconnection electric field that is a consequence of magnetic island merging [17], and magnetic island contraction [14]. For the merging plasmoid reconnection- induced electric field only, we find i) that the particle spectrum is a power law in particle speed, flatter than that derived from conventional DSA theory, and ii) that the solution is constant downstream of the shock. For downstream plasmoid contraction only, we find that i) the accelerated particle spectrum is a power law in particle speed, flatter than that derived from conventional DSA theory; ii) for a given energy, the particle intensity peaks downstream of the shock, and the peak location occurs further downstream of the shock with increasing particle energy, and iii) the particle intensity amplification for a particular particle energy, f(x, c/c0)/f(0, c/c0), is not 1, as predicted by DSA theory, but increases with increasing particle energy. These predictions can be tested against observations of electrons and ions accelerated at interplanetary shocks and the heliospheric

 18. Signature energetic analysis of accelerate electron beam after first acceleration station by accelerating stand of Joint Institute for Nuclear Research

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sledneva, A. S.; Kobets, V. V.

  2017-06-01

  The linear electron accelerator based on the LINAC - 800 accelerator imported from the Netherland is created at Joint Institute for Nuclear Research in the framework of the project on creation of the Testbed with an electron beam of a linear accelerator with an energy up to 250 MV. Currently two accelerator stations with a 60 MV energy of a beam are put in operation and the work is to put the beam through accelerating section of the third accelerator station. The electron beam with an energy of 23 MeV is used for testing the crystals (BaF2, CsI (native), and LYSO) in order to explore the opportunity to use them in particle detectors in experiments: Muon g-2, Mu2e, Comet, whose preparation requires a detailed study of the detectors properties such as their irradiation by the accelerator beams.

 19. Comments on "Determination and Analysis of the Theoretical Production of a Bucket Wheel Excavator" / Uwagi I Komentarze Do Pracy: "Określanie I Analiza Teoretycznej Wydajności Pracy Koparki Wielonaczyniowej Kołowej"

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bošnjak, Srđan M.

  2015-03-01

  ównania, co stanowi poważne przeoczenie. Che i Chen (2014) kwestionują prawidłowość równania (6), lecz przedstawione w niniejszej pracy analizy i uwagi prowadzą do następujących wniosków: • Stwierdzenie w pracy (Che i Chen 2014) że równanie (6) nie uwzględnia wpływu tmax i h nie jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). • Stwierdzenie że równanie (6) nie uwzględnia wpływu R_s^' - "...czyli obrotowego promienia działania..." (Che i Chen 2014) jest prawdziwe, w przeciwnym razie równanie (6) byłoby nieprawdziwe. Równanie (6) uwzględnia odpowiedni promień zdefiniowany w równaniu (i), które jest prawdziwe. Dowód: Równanie (6'). W rozdziale 2 pracy (Che i Chen 2014) zatytułowanym: "Analiza teoretycznej wydajności koparki kołowej wielonaczyniowej" kierując się błędnymi wnioskami odnośnie niedokładności równania (6) autorzy podjęli próbę skorygowania powyższej niedokładności, by w ten sposób poprawić istniejącą teorię, W trakcie realizacji koncepcji wykorzystania równania (11) do zdefiniowania zasad rządzących zmianą prędkości kątowej wysięgnika Che i Chen (2014) popełnili błąd. Przyjęli oni mianowicie, że wyrażenie (14), otrzymane dla górnego przekroju wykopu e odnosić się będzie także do wszystkich przekrojów, dla całej wysokości wrębu. Pominęli w ten sposób fakt iż prędkość w ruchu łukowym wysięgnika nie jest wielkością stałą, patrz: równania (f) i (f'), i przyjęli jej wartość maksymalną, równanie (f'). Dlatego też równania (15), (16), (18) i (19) nie są prawidłowe. Wszystkie wejściowe dane obliczeniowe a także sposób ich zapisu (Tabela 1) zostały zaczerpnięte z pracy (Che i Chen 2014). Ponadto, zaprezentowane dane o pracy koparki wielonaczyniowej SchRs wykorzystywanej w kopalni "Zukunft" w Reńskim Zagłębiu Węglowym, zaczerpnięto z pracy (Durst i Vogt 1988). Osi

 20. Recent Activities at Tokai Tandem Accelerator

  SciTech Connect

  Ishii, Tetsuro

  2010-05-12

  Recent activities at the JAEA-Tokai tandem accelerator facility are presented. The terminal voltage of the tandem accelerator reached 19.1 MV by replacing acceleration tubes. The multi-charged positive-ion injector was installed in the terminal of the tandem accelerator, supplying high-current noble-gas ions. A superconducting cavity for low-velocity ions was developed. Radioactive nuclear beams of {sup 8,9}Li and fission products, produced by the tandem accelerator and separated by the ISOL, were supplied with experiment. Recent results of nuclear physics experiments are reported.

 1. Accelerated learning approaches for maintenance training

  SciTech Connect

  Erickson, E.J.

  1991-01-01

  As a training tool, Accelerated Learning techniques have been in use since 1956. Trainers from a variety of applications and disciplines have found success in using Accelerated Learning approaches, such as training aids, positive affirmations, memory aids, room arrangement, color patterns, and music. Some have thought that maintenance training and Accelerated Learning have nothing in common. Recent training applications by industry and education of Accelerated Learning are proving very successful by several standards. This paper cites available resource examples and challenges maintenance trainers to adopt new ideas and concepts to accelerate learning in all training setting. 7 refs.

 2. Recent progress on FFAGS for rapid acceleration

  SciTech Connect

  C. Johnstone; S. Koscielniak

  2002-12-10

  Muon acceleration is one of the more difficult stages to develop for a Neutrino Factory or Muon Collider. The large transverse and longitudinal admittances which must be designed into the system and the rapidity with which acceleration must take place because of muon decay preclude the use of conventional synchrotron design. The approach here employs fixed-field architectures for muon acceleration; specifically, a fixed-field alternating gradient or FFAG accelerator. This paper explores the FFAG option, in particular addressing an adjustment in the rf phase which, although characteristic of fixed-field machines, becomes problematic in the context of rapid acceleration.

 3. Rail accelerator research at Lewis Research Center

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Kerslake, W. R.; Cybyk, B. Z.

  1982-01-01

  A rail accelerator was chosen for study as an electromagnetic space propulsion device because of its simplicity and existing technology base. The results of a mission feasibility study using a large rail accelerator for direct launch of ton-size payloads from the Earth's surface to space, and the results of initial tests with a small, laboratory rail accelerator are presented. The laboratory rail accelerator has a bore of 3 by 3 mm and has accelerated 60 mg projectiles to velocities of 300 to 1000 m/s. Rail materials of Cu, W, and Mo were tested for efficiency and erosion rate.

 4. Accelerator Technology Division progress report, FY 1992

  SciTech Connect

  Schriber, S.O.; Hardekopf, R.A.; Heighway, E.A.

  1993-07-01

  This report briefly discusses the following topics: The Ground Test Accelerator Program; Defense Free-Electron Lasers; AXY Programs; A Next Generation High-Power Neutron-Scattering Facility; JAERI OMEGA Project and Intense Neutron Sources for Materials Testing; Advanced Free-Electron Laser Initiative; Superconducting Supercollider; The High-Power Microwave (HPM) Program; Neutral Particle Beam (NPB) Power Systems Highlights; Industrial Partnering; Accelerator Physics and Special Projects; Magnetic Optics and Beam Diagnostics; Accelerator Design and Engineering; Radio-Frequency Technology; Accelerator Theory and Free-Electron Laser Technology; Accelerator Controls and Automation; Very High-Power Microwave Sources and Effects; and GTA Installation, Commissioning, and Operations.

 5. Parallel beam dynamics simulation of linear accelerators

  SciTech Connect

  Qiang, Ji; Ryne, Robert D.

  2002-01-31

  In this paper we describe parallel particle-in-cell methods for the large scale simulation of beam dynamics in linear accelerators. These techniques have been implemented in the IMPACT (Integrated Map and Particle Accelerator Tracking) code. IMPACT is being used to study the behavior of intense charged particle beams and as a tool for the design of next-generation linear accelerators. As examples, we present applications of the code to the study of emittance exchange in high intensity beams and to the study of beam transport in a proposed accelerator for the development of accelerator-driven waste transmutation technologies.

 6. Muon Acceleration-RLA and FFAG

  SciTech Connect

  Bogacz, S. Alex

  2011-10-06

  Various acceleration schemes for muons are presented. The overall goal of the acceleration systems: large acceptance acceleration to 25 GeV and 'beam shaping' can be accomplished by various fixed field accelerators at different stages. They involve three superconducting linacs: a single pass linear Pre-accelerator followed by a pair of multi-pass Recirculating Linear Accelerators (RLA) and finally a non-scaling FFAG ring. The present baseline acceleration scenario has been optimized to take maximum advantage of appropriate acceleration scheme at a given stage. The solenoid based Pre-accelerator offers very large acceptance and facilitates correction of energy gain across the bunch and significant longitudinal compression trough induced synchrotron motion. However, far off-crest acceleration reduces the effective acceleration gradient and adds complexity through the requirement of individual RF phase control for each cavity. The RLAs offer very efficient usage of high gradient superconducting RF and ability to adjust path-length after each linac pass through individual return arcs with uniformly periodic FODO optics suitable for chromatic compensation of emittace dilution with sextupoles. However, they require spreaders/recombiners switchyards at both linac ends and significant total length of the arcs. The non-scaling Fixed Field Alternating Gradient (FFAG) ring combines compactness with very large chromatic acceptance (twice the injection energy) and it allows for large number of passes through the RF (at least eight, possibly as high as 15).

 7. Terahertz-driven linear electron acceleration

  DOE PAGES

  Nanni, Emilio A.; Huang, Wenqian R.; Hong, Kyung-Han; ...

  2015-10-06

  The cost, size and availability of electron accelerators are dominated by the achievable accelerating gradient. Conventional high-brightness radio-frequency accelerating structures operate with 30–50 MeVm-1 gradients. Electron accelerators driven with optical or infrared sources have demonstrated accelerating gradients orders of magnitude above that achievable with conventional radio-frequency structures. However, laser-driven wakefield accelerators require intense femtosecond sources and direct laser-driven accelerators suffer from low bunch charge, sub-micron tolerances and sub-femtosecond timing requirements due to the short wavelength of operation. Here we demonstrate linear acceleration of electrons with keV energy gain using optically generated terahertz pulses. Terahertz-driven accelerating structures enable high-gradient electron/proton acceleratorsmore » with simple accelerating structures, high repetition rates and significant charge per bunch. As a result, these ultra-compact terahertz accelerators with extremely short electron bunches hold great potential to have a transformative impact for free electron lasers, linear colliders, ultrafast electron diffraction, X-ray science and medical therapy with X-rays and electron beams.« less

 8. Accelerated Adaptive MGS Phase Retrieval

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Lam, Raymond K.; Ohara, Catherine M.; Green, Joseph J.; Bikkannavar, Siddarayappa A.; Basinger, Scott A.; Redding, David C.; Shi, Fang

  2011-01-01

  The Modified Gerchberg-Saxton (MGS) algorithm is an image-based wavefront-sensing method that can turn any science instrument focal plane into a wavefront sensor. MGS characterizes optical systems by estimating the wavefront errors in the exit pupil using only intensity images of a star or other point source of light. This innovative implementation of MGS significantly accelerates the MGS phase retrieval algorithm by using stream-processing hardware on conventional graphics cards. Stream processing is a relatively new, yet powerful, paradigm to allow parallel processing of certain applications that apply single instructions to multiple data (SIMD). These stream processors are designed specifically to support large-scale parallel computing on a single graphics chip. Computationally intensive algorithms, such as the Fast Fourier Transform (FFT), are particularly well suited for this computing environment. This high-speed version of MGS exploits commercially available hardware to accomplish the same objective in a fraction of the original time. The exploit involves performing matrix calculations in nVidia graphic cards. The graphical processor unit (GPU) is hardware that is specialized for computationally intensive, highly parallel computation. From the software perspective, a parallel programming model is used, called CUDA, to transparently scale multicore parallelism in hardware. This technology gives computationally intensive applications access to the processing power of the nVidia GPUs through a C/C++ programming interface. The AAMGS (Accelerated Adaptive MGS) software takes advantage of these advanced technologies, to accelerate the optical phase error characterization. With a single PC that contains four nVidia GTX-280 graphic cards, the new implementation can process four images simultaneously to produce a JWST (James Webb Space Telescope) wavefront measurement 60 times faster than the previous code.

 9. Cerebral circulation during acceleration stress

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Cirovic, Srdjan

  A mathematical model of the cerebrovascular system has been developed to examine the influence of acceleration on cerebral circulation. The objective is to distinguish the main factors that limit cerebral blood flow in pilots subjected to accelerations which exceed the gravitational acceleration of the earth (Gz > 1). The cerebrovascular system was approximated by an open-loop network of elastic tubes and the flow in blood vessels was modeled according to a one-dimensional theory of flow in collapsible tubes. Since linear analysis showed that the speed of pulse propagation in the intracranial vessels should not be modified by the skull constraint, the same governing equations were used for the intracranial vessels as for the rest of the network. The steady and pulsatile components of the cerebrospinal fluid pressure were determined from the condition that the cranial volume must be conserved. After the qualitative aspects of the model results were verified experimentally, the open-loop geometry was incorporated into a global mathematical model of the cardiovascular system. Both the mathematical models and the experiment show that cerebral blood flow diminishes for Gz > 1 due to an increase in the resistance of the large veins in the neck, which collapse as soon as the venous pressure becomes negative. In contrast, the conservation of the cranial volume requires that the cerebrospinal and venous pressure always be approximately the same, and the vessels contained in the cranial cavity do not collapse. Positive pressure breathing provides protection by elevating blood arterial and venous pressures at the heart, thus preventing the venous collapse and maintaining the normal cerebral vascular resistance.

 10. Deuterium accelerator experiments for APT.

  SciTech Connect

  Causey, Rion A. (Sandia National Laboratories, Livermore, CA); Hertz, Kristin L. (Sandia National Laboratories, Livermore, CA); Cowgill, Donald F. (Sandia National Laboratories, Livermore, CA)

  2005-08-01

  Sandia National Laboratories in California initiated an experimental program to determine whether tritium retention in the tube walls and permeation through the tubes into the surrounding coolant water would be a problem for the Accelerator Production of Tritium (APT), and to find ways to mitigate the problem, if it existed. Significant holdup in the tube walls would limit the ability of APT to meet its production goals, and high levels of permeation would require a costly cleanup system for the cooling water. To simulate tritium implantation, a 200 keV accelerator was used to implant deuterium into Al 6061-T and SS3 16L samples at temperatures and particle fluxes appropriate for APT, for times varying between one week and five months. The implanted samples were characterized to determine the deuterium retention and Permeation. During the implantation, the D(d,p)T nuclear reaction was used to monitor the build-up of deuterium in the implant region of the samples. These experiments increased in sophistication, from mono-energetic deuteron implants to multi-energetic deuteron and proton implants, to more accurately reproduce the conditions expected in APT. Micron-thick copper, nickel, and anodized aluminum coatings were applied to the front surface of the samples (inside of the APT walls) in an attempt to lower retention and permeation. The reduction in both retention and permeation produced by the nickel coatings, and the ability to apply them to the inside of the APT tubes, indicate that both nickel-coated Al 6061-T6 and nickel-coated SS3 16L tubes would be effective for use in APT. The results of this work were submitted to the Accelerator Production of Tritium project in document number TPO-E29-Z-TNS-X-00050, APT-MP-01-17.

 11. Multi-beam linear accelerator EVT

  SciTech Connect

  Teryaev, Vladimir E.; Kazakov, Sergey Yu.; Hirshfield, Jay L.

  2016-03-29

  A novel electron multi-beam accelerator is presented. The accelerator, short-named EVT (Electron Voltage Transformer) belongs to the class of two-beam accelerators. It combines an RF generator and essentially an accelerator within the same vacuum envelope. Drive beam-lets and an accelerated beam are modulated in RF modulators and then bunches pass into an accelerating structure, comprising uncoupled with each other and inductive tuned cavities, where the energy transfer from the drive beams to the accelerated beam occurs. A phasing of bunches is solved by choice correspond distances between gaps of the adjacent cavities. Preliminary results of numerical simulations and the initial specification of EVT operating in S-band, with a 60 kV gun and generating a 2.7 A, 1.1 MV beam at its output is presented. Furthermore, a relatively high efficiency of 67% and high design average power suggest that EVT can find its use in industrial applications.

 12. Multi-beam linear accelerator EVT

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Teryaev, Vladimir E.; Kazakov, Sergey Yu.; Hirshfield, Jay L.

  2016-09-01

  A novel electron multi-beam accelerator is presented. The accelerator, short-named EVT (Electron Voltage Transformer) belongs to the class of two-beam accelerators. It combines an RF generator and essentially an accelerator within the same vacuum envelope. Drive beam-lets and an accelerated beam are modulated in RF modulators and then bunches pass into an accelerating structure, comprising uncoupled with each other and inductive tuned cavities, where the energy transfer from the drive beams to the accelerated beam occurs. A phasing of bunches is solved by choice correspond distances between gaps of the adjacent cavities. Preliminary results of numerical simulations and the initial specification of EVT operating in S-band, with a 60 kV gun and generating a 2.7 A, 1.1 MV beam at its output is presented. A relatively high efficiency of 67% and high design average power suggest that EVT can find its use in industrial applications.

 13. Ion acceleration to cosmic ray energies

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Lee, Martin A.

  1990-01-01

  The acceleration and transport environment of the outer heliosphere is described schematically. Acceleration occurs where the divergence of the solar-wind flow is negative, that is at shocks, and where second-order Fermi acceleration is possible in the solar-wind turbulence. Acceleration at the solar-wind termination shock is presented by reviewing the spherically-symmetric calculation of Webb et al. (1985). Reacceleration of galactic cosmic rays at the termination shock is not expected to be important in modifying the cosmic ray spectrum, but acceleration of ions injected at the shock up to energies not greater than 300 MeV/charge is expected to occur and to create the anomalous cosmic ray component. Acceleration of energetic particles by solar wind turbulence is expected to play almost no role in the outer heliosphere. The one exception is the energization of interstellar pickup ions beyond the threshold for acceleration at the quasi-perpendicular termination shock.

 14. Introduction to Particle Acceleration in the Cosmos

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Gallagher, D. L.; Horwitz, J. L.; Perez, J.; Quenby, J.

  2005-01-01

  Accelerated charged particles have been used on Earth since 1930 to explore the very essence of matter, for industrial applications, and for medical treatments. Throughout the universe nature employs a dizzying array of acceleration processes to produce particles spanning twenty orders of magnitude in energy range, while shaping our cosmic environment. Here, we introduce and review the basic physical processes causing particle acceleration, in astrophysical plasmas from geospace to the outer reaches of the cosmos. These processes are chiefly divided into four categories: adiabatic and other forms of non-stochastic acceleration, magnetic energy storage and stochastic acceleration, shock acceleration, and plasma wave and turbulent acceleration. The purpose of this introduction is to set the stage and context for the individual papers comprising this monograph.

 15. Electron Acceleration by Transient Ion Foreshock Phenomena

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Wilson, L. B., III; Turner, D. L.

  2015-12-01

  Particle acceleration is a topic of considerable interest in space, laboratory, and astrophysical plasmas as it is a fundamental physical process to all areas of physics. Recent THEMIS [e.g., Turner et al., 2014] and Wind [e.g., Wilson et al., 2013] observations have found evidence for strong particle acceleration at macro- and meso-scale structures and/or pulsations called transient ion foreshock phenomena (TIFP). Ion acceleration has been extensively studied, but electron acceleration has received less attention. Electron acceleration can arise from fundamentally different processes than those affecting ions due to differences in their gyroradii. Electron acceleration is ubiquitous, occurring in the solar corona (e.g., solar flares), magnetic reconnection, at shocks, astrophysical plasmas, etc. We present new results analyzing the dependencies of electron acceleration on the properties of TIFP observed by the THEMIS spacecraft.

 16. Introduction to Particle Acceleration in the Cosmos

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Gallagher, D. L.; Horwitz, J. L.; Perez, J.; Quenby, J.

  2005-01-01

  Accelerated charged particles have been used on Earth since 1930 to explore the very essence of matter, for industrial applications, and for medical treatments. Throughout the universe nature employs a dizzying array of acceleration processes to produce particles spanning twenty orders of magnitude in energy range, while shaping our cosmic environment. Here, we introduce and review the basic physical processes causing particle acceleration, in astrophysical plasmas from geospace to the outer reaches of the cosmos. These processes are chiefly divided into four categories: adiabatic and other forms of non-stochastic acceleration, magnetic energy storage and stochastic acceleration, shock acceleration, and plasma wave and turbulent acceleration. The purpose of this introduction is to set the stage and context for the individual papers comprising this monograph.

 17. UCLA accelerator research and development

  SciTech Connect

  Cline, D.B.

  1992-01-01

  This progress report covers work supported by the above DOE grant over the period November 1, 1991 to July 31, 1992. The work is a program of experimental and theoretical studies in advanced particle accelerator research and development for high energy physics applications. The program features research at particle beam facilities in the United States and includes research on novel high power sources, novel focussing systems (e.g. plasma lens), beam monitors, novel high brightness, high current gun systems, and novel flavor factories in particular the {phi} Factory.

 18. Feedback: Theory and Accelerator Applications

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Himel, T.

  The use of feedback to stabilize the beam and improve the performance of accelerators is becoming more common. The methods used to design the feedback algorithms are introduced and some practical implementation details are described. The design of a PID loop using classical control techniques is covered as is the design of an optimal controller using modern control theory. Some adaptive control techniques are also briefly described. Examples are given of multiple-input-multiple-output loops and of how to handle systems of many interacting feedback loops.

 19. AESS: Accelerated Exact Stochastic Simulation

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Jenkins, David D.; Peterson, Gregory D.

  2011-12-01

  The Stochastic Simulation Algorithm (SSA) developed by Gillespie provides a powerful mechanism for exploring the behavior of chemical systems with small species populations or with important noise contributions. Gene circuit simulations for systems biology commonly employ the SSA method, as do ecological applications. This algorithm tends to be computationally expensive, so researchers seek an efficient implementation of SSA. In this program package, the Accelerated Exact Stochastic Simulation Algorithm (AESS) contains optimized implementations of Gillespie's SSA that improve the performance of individual simulation runs or ensembles of simulations used for sweeping parameters or to provide statistically significant results. Program summaryProgram title: AESS Catalogue identifier: AEJW_v1_0 Program summary URL:http://cpc.cs.qub.ac.uk/summaries/AEJW_v1_0.html Program obtainable from: CPC Program Library, Queen's University, Belfast, N. Ireland Licensing provisions: University of Tennessee copyright agreement No. of lines in distributed program, including test data, etc.: 10 861 No. of bytes in distributed program, including test data, etc.: 394 631 Distribution format: tar.gz Programming language: C for processors, CUDA for NVIDIA GPUs Computer: Developed and tested on various x86 computers and NVIDIA C1060 Tesla and GTX 480 Fermi GPUs. The system targets x86 workstations, optionally with multicore processors or NVIDIA GPUs as accelerators. Operating system: Tested under Ubuntu Linux OS and CentOS 5.5 Linux OS Classification: 3, 16.12 Nature of problem: Simulation of chemical systems, particularly with low species populations, can be accurately performed using Gillespie's method of stochastic simulation. Numerous variations on the original stochastic simulation algorithm have been developed, including approaches that produce results with statistics that exactly match the chemical master equation (CME) as well as other approaches that approximate the CME. Solution

 20. Accelerated discovery of elpasolite scintillators

  SciTech Connect

  Doty, F. Patrick; Yang, Pin; Zhou, Xiaowang

  2014-12-01

  Elpasolite scintillators are a large family of halides which includes compounds reported to meet the NA22 program goals of <3% energy resolution at 662 keV1. This work investigated the potential to produce quality elpasolite compounds and alloys of useful sizes at reasonable cost, through systematic experimental and computational investigation of crystal structure and properties across the composition space. Discovery was accelerated by computational methods and models developed previously to efficiently identify cubic members of the elpasolite halides, and to evaluate stability of anion and cation exchange alloys.