Science.gov

Sample records for amerikaanse lng-projecten zetten

 1. Beslisbevoegdheden van de Uitgestegen Soldaat. Deel B: Verbetering van Situational Awareness Met Behulp van de Soldier Digital Assistant in een Gesimuleerde Omgeving (Authority and Responsbility of the Dismounted Soldier. Part B. Improving the Situational Awareness using the Soldier Digital Assistant in a Simulated Environment)

  DTIC Science & Technology

  2007-04-01

  omn een bepaalde handeling of een scenario te simuleren. Het voordeel van virtuele omngevingen is dat ze minder tijd en geld kosten om op te zetten...Met name door bet gebruik van bestaande middelen kon veel tijd en geld bespaard worden. Zo is de omngeving ontwikkeld in de bestaande ’Unreal’ game

 2. The role of input frequency and semantic transparency in the acquisition of verb meaning: evidence from placement verbs in Tamil and Dutch.

  PubMed

  Narasimhan, Bhuvana; Gullberg, Marianne

  2011-06-01

  We investigate how Tamil- and Dutch-speaking adults and four- to five-year-old children use caused posture verbs ('lay/stand a bottle on a table') to label placement events in which objects are oriented vertically or horizontally. Tamil caused posture verbs consist of morphemes that individually label the causal and result subevents (nikka veyyii 'make stand'; paDka veyyii 'make lie'), occurring in situational and discourse contexts where object orientation is at issue. Dutch caused posture verbs are less semantically transparent: they are monomorphemic (zetten 'set/stand'; leggen 'lay'), often occurring in contexts where factors other than object orientation determine use. Caused posture verbs occur rarely in Tamil input corpora; in Dutch input, they are used frequently. Elicited production data reveal that Tamil four-year-olds use infrequent placement verbs appropriately whereas Dutch children use high-frequency placement verbs inappropriately even at age five. Semantic transparency exerts a stronger influence than input frequency in constraining children's verb meaning acquisition.

 3. Scatterometry

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Stoffelen, Adrianus Cornelis Maria

  1996-10-01

  dubbelzinnigheid in de windrichting kan in de praktijk worden opgelost door die oplossing te kiezen die het dichtst bij een korte termijn weervoorspelling ligt. Daarna kunnen eisen worden gesteld aan de ruimtelijke consistentie van het gevonden windvector veld. Zoals beschreven in hoofdstuk V levert zo'n methode de goede oplossing in meer dan 99 % van de gevallen. Zo kan een in het algemeen kwalitatief goed windproduct worden afgeleid uit de ERS scatterometermetingen. In het tweede gedeelte van hoofdstuk V wordt ingegaan op de assimilatie van scatterometergegevens in weermodellen. Voor variationele gegevensassimilatie wordt een methode voorgesteld, waarbij de dubbelzinnige scatterometerwinden worden geassimileerd, en niet direct de terugstrooiingsmetingen. Dit vanwege het feit dat de onzekerheid in de interpretatie van de scatterometer, het best is uit te drukken als een fout in de wind. De projectie van deze fout op de microgolfmetingen is niet-lineair, en daarmee tamelijk moeilijk te verwerken binnen de context van meteorologische variationele gegevensassimilatie. Assimilatie van de dubbelzinnige wind daarentegen is tamelijk recht toe recht aan. De scatterometermetingen leiden tot een duidelijk betere analyse en korte-termijn voorspelling van het windveld boven zee. De bedekking is echter zodanig dat andere windwaarnemingen nog lang een zeer welkome aanvulling zullen zijn. Nieuwe Amerikaanse scatterometers met een grotere bedekking zijn in ontwikkeling (met name QuikSCAT en SeaWinds). Vanwege hun andere geometrie en golflengte is echter eerst ontwikkelwerk nodig om tot een gedegen interpretatie te komen. De in dit proefschrift beschreven methodologie kan een belangrijke rol spelen in de interpretatie van de gegevens van deze scatterometers. De volgende generatie Europese scatterometers (ASCAT genoemd) heeft een?SAMENVATTING xi grote bedekking en de microgolflengte en meetgeometrie van de ERS scatterometers. Hiermee zijn we op termijn verzekerd van een goed scatterometer wind