Science.gov

Sample records for czasow relaksacji protonow

  1. Dynamics of Non-Uniformity Loads of Afc Drives

    NASA Astrophysics Data System (ADS)

    Dolipski, Marian; Remiorz, Eryk; Sobota, Piotr

    2014-03-01

    ów asynchronicznych zasilanych za pomocą przemienników częstotliwości (wzory od 3 do 9) otrzymuje się model matematyczny. Za pomocą tego modelu matematycznego wykonano dużą liczbę symulacji komputerowych umożliwiających badanie wpływu takich parametrów jak poślizg silnika, spadek napięcia zasilania silnika, zmiana częstotliwości napięcia zasilającego, różnica w przełożeniu reduktorów i zróżnicowanie podziałek ogniw łańcucha zgrzebłowego wzdłuż konturu łańcuchowego na nierównomierność obciążenia napędów. Na rysunkach od 4 do 10 pokazano wybrane charakterystyki czasowe przedstawiające wpływ wyżej wymienionych parametrów na nierównomierność obciążenia napędów w przenośniku ścianowym.