Science.gov

Sample records for hodnoceni zivotnosti reaktoru

  1. High-Temperature Nuclear Reactors (Overview. Part 1) / Augstas Temperatūras Kodolreaktori (Pārskata raksts) 1. daļa

    NASA Astrophysics Data System (ADS)

    Ekmanis, J.; Tomsons, E.; Zeltiņš, N.

    2013-02-01

    At the Generation IV International Forum (GIF) of 2001 the measures were approved which are necessary for the development of future generation nuclear reactors (NRs). Six best high-temperature NR technologies were selected, with the main criteria being the safe and economically profitable operation, long-term use, protection against the employment of nuclear material for military purposes and terroristic attacks as well as technologies of fuel close cycle in order to increase the amount of fission material and decrease the amount of highly radioactive waste. In four of the technologies, apart from electricity production also hydrogen is obtained. Part 1 presents a generalized description of the high-temperature NRs, their comparative characteristics and history, with the stopped and operational HTNRs outlined. The properties of different type nuclear fuels are described in detail Ceturtās paaudzes kodolreaktoru starptautiskā forumā 2001.gadā nolēma par nepieciešamiem pasākumiem nākamās paaudzes kodolreaktoru izstrādei. Ir atlasītas sešas reaktoru tehnoloģijas, kuras lietderīgi turpmāk izstrādāt. Tās atlasītas ņemot vērā to drošu un ekonomiski izdevīgu darbību, ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību pret materiālu izmantošanu militārām vajadzībām un teroristu uzbrukumiem, slēgtā degvielas cikla izmantošanu, lai palielinātu kodoldalīšanās materiālu daudzumu un samazinātu augstas aktivitātes atkritumu daudzumu, kurus būs jāapglabā. Četras no plānotām tehnoloģijām bez elektroenerģijas ieguves varēs ražot ūdeņradi. 1. daļā ietverts vispārīgs apraksts par augstas temperatūras kodolreaktoriem, to salīdzinājums pēc raksturlielumiem, pēc attīstības vēstures. Apskatīti gan apturētie, gan strādājošie reaktori, to kodoldegvielas