Science.gov

Sample records for klimaat breda een

 1. EEN regulates the proliferation and survival of multiple myeloma cells by potentiating IGF-1 secretion

  SciTech Connect

  Huang, Er-Wen; Xue, Sheng-Jiang; Li, Xiao-Yan; Xu, Suo-Wen; Cheng, Jian-Ding; Zheng, Jin-Xiang; Shi, He; Lv, Guo-Li; Li, Zhi-Gang; Li, Yue; Liu, Chang-Hui; Chen, Xiao-Hui; Liu, Hong; Li, Jie; Liu, Chao

  2014-05-02

  Highlights: • Levels of EEN expression paralleled with the rate of cell proliferation. • EEN was involved in the proliferation and survival of multiple myeloma (MM) cells. • EEN regulated the activity of IGF-1-Akt/mTOR pathway. • EEN regulated proliferation and survival of MM cells by enhancing IGF-1 secretion. - Abstract: The molecular mechanisms of multiple myeloma are not well defined. EEN is an endocytosis-regulating molecule. Here we report that EEN regulates the proliferation and survival of multiple myeloma cells, by regulating IGF-1 secretion. In the present study, we observed that EEN expression paralleled with cell proliferation, EEN accelerated cell proliferation, facilitated cell cycle transition from G1 to S phase by regulating cyclin-dependent kinases (CDKs) pathway, and delayed cell apoptosis via Bcl2/Bax-mitochondrial pathway. Mechanistically, we found that EEN was indispensable for insulin-like growth factor-1 (IGF-1) secretion and the activation of protein kinase B-mammalian target of rapamycin (Akt-mTOR) pathway. Exogenous IGF-1 overcame the phenotype of EEN depletion, while IGF-1 neutralization overcame that of EEN over-expression. Collectively, these data suggest that EEN may play a pivotal role in excessive cell proliferation and insufficient cell apoptosis of bone marrow plasma cells in multiple myeloma. Therefore, EEN may represent a potential diagnostic marker or therapeutic target for multiple myeloma.

 2. Decision Making in a Dynamic Situation: The Effect of Time Restrictions and Uncertainty (Beslisgedrag in een Dynamische Situatie: Het Effect van Tijdsdruk en Onzekerheid)

  DTIC Science & Technology

  1994-02-18

  genomen beslissingen op de omngeving nagaan en eventueel een ingeslagen koers wijzigen. Vergeleken met een statische taak krijgt tijdsdruk een andere...beslisser de effecten van g( Ormen beslissingen op de omngeving nagaan en eventueel een ingeslagen koers wijzigen. Vergeleken met een statische taak

 3. An Exploratory Study of the Interpretation of Logical Operators in Database Querying (Een Verkennende Studie van de Interpretatie van Logische Operatoren bijhet Bevragen van een Database)

  DTIC Science & Technology

  1991-03-22

  nn i 3 CONTENTS Page SUMMARY 5 SAMENVATTING 6 1 INTRODUCTION 7 2 METHOD 11 2.1 Subjects 12 2.2 Stimuli 12 2.3 Procedure 14 3 RESULTS 15 3.1 Latency...SAMENVATITING Het gebruik van logische operatoren in vraagtalen wordt beschouwd als een belangrijke bron van gebruikersproblemen bij het bevragen van een...verwerkingscomponenten werden getest. 7 1 INTRODUCTION Database management systems (DBMSs) are now widely used for structuring and storing textual information in

 4. Meetopstelling van een Gepulste CO2 Laser Afstandsmeter met Heterodyne Detectie (Experimental Set-Up for a Pulsed CO2 Laser Range-Finder with Heterodyne Detection)

  DTIC Science & Technology

  1990-08-01

  voor een staande golf om te resoneren via een andere weg dan door het midden van de cavity. Meestal kan door het verdraaien van het tralie hier iets aan...gedaan worden. Mogelijkerwijs speelt ook hier het tralie dus een rol. Tot slot is gebleken dat de RF laser, die gevoed wordt door een wissel- spanning...laser. Bij beide lasers is het mogelijk door middel van hat verstellen van een tralie een lijn uit bet C0 2-spectrum in de 9 en 10 pm band te selekteren

 5. REMOTE LAND MINE(FIELD) DETECTION. An Overview of Techniques (DETECTIE VAN LANDMIJNEN EN MIJNENVELDEN OP AFSTAND. Een Overzicht van de technieken),

  DTIC Science & Technology

  1994-09-01

  systeem voor mijnen of mijnenvelden essentieel. De basis principes en sterke en zwakke punten van "real time" mijnen detectie met visuele, nabij...tweede deel van het rapport worden aanbevelingen gegeven voor een toekomstig systeem voor de detectie van mijnen. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd...multi-sensor systeem voor op een voertuig. Dit is gebaseerd op de interesse die de "Genie" toont voor een dergelijk systeem , de kosten van een

 6. Cognitie Versus Sensatie: Een Paradigma Voor Herorieentatie (Cognition Versus Sensation: A Paradigm for Reorientation)

  DTIC Science & Technology

  1989-07-01

  EEN PARADIGMA VOOR HERORIWNATIE 2 L.C. Boer 0 DTI ELECTE FEB 16190 WO IDISThMATO .&TfAqMnT A 1 Approved for PWbli reg 90o 02 15 053 Nederiandse...5 39 77eloonr 03463 -5 62 11 IZF 1989-20 ’COGNITIE VERSUS SENSATIE: EEN PARADIGMA VOOR HERORIENTATIE L.C. Boer 20 Niels uid daze ungave mag nworden...Dist I Special 5 Rapport nr.: IZF 1989-20 Titel: Cognitie versus sensatie: eon paradigma voor heroridntatie Auteur: Dr. L.C. Boer Instituut: Instituut

 7. A Guide to Curriculum Planning in Arts for EEN [Exceptional Educational Needs] Students. Bulletin No. 0410.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Ross-Thomson, Betty

  The guide is intended to help local Wisconsin school districts develop comprehensive K-12 programs in the arts for students with exceptional educational needs (EEN). Section 1, the introduction, introduces the rationale and goals for the guide. Section 2 discusses general curriculum planning, the developmental levels of students, and the process…

 8. Eisen voor Buitenbeelden van Voertuigsimulatoren: Een Literatuurstudie (Use of Exterior Pictures in Vehicle Simulators: A Literature Survey)

  DTIC Science & Technology

  1991-06-01

  afstand van bet traject van bet voertuig (Waidram, 1985), zoals onderbroken wegbelijning of bomen langs, de weg. Voor bet waarnemen van koers en...betroffen het op constante boogte houden en een vaste koers bandbaven bij random verstoringen. Een beeldvertraging van 100 ms zou ook geen belangrijk effect...Voor onderzoek naar, en training van, interacties tussen weggebmuikers is het echter belangrijk omn zowel koers als sneiheid van U6n of meer

 9. Mentale Inzetbaarheid van Teams: Ontwikkeling van een Moden van Teamfunctioneren als Module voor SCOPE (Mental Readiness of Teams - Development of a Team Model as Module for SCOPE)

  DTIC Science & Technology

  2007-04-01

  heeft om op SCOPE-simulaties een betere voorspellende leiderschap, cohesie en diversiteit sterk snelle wijze na te kcunnen gaan of waarde hebben...SCOPE een cruciale rol gekregen. SCOPE is een door TNO ontwikkelde simulatieomngeving die tot doel heeft om op snelle wijze na te kunnen gaan of...om de groep goed op elkaar in te laten spelen. * Basis voor de werkzaamheid is gelegd dmv de AMO& FO. Alleen hoe de groep als groep zal gaan werken

 10. A Decision Support System for Manpower Planning (Een Beslissingsondersteunend Systeem voor Personeels-Planning

  DTIC Science & Technology

  1990-10-01

  over bet feitelijke ge- bruik van bet beslissingsondersteunende systeem . TNO report Page 4 ABSTRACT 2 SAMENVATTING 3 CONTENTS 4 SURVEY OF FIGURES 5 1...manpower planning and policy analysis. We describe the decision making context in which the system can be used and give a survey of its contents and its...Availability Codes Avail and/or Dist Speoial 7NO report Page 3 rapport no. FEL-90-B300 titel Een beslissingsondersteunend systeem voor personeels

 11. A Description of Preliminary Cook-off Experiment of Type IV Pipes Filled with TNT (Een Beschrijving van de Inleidende Cook-off Experimenten met TNT gevulde TYpe IV Buizen)

  DTIC Science & Technology

  1993-04-01

  houden is een speciale houder ontwikkeld zoals aangegeven in figuur 3. 1: Buiswand 2: Teflon ster 3: Stolen capilair (1.2mm) 4: Thermokoppels (4 stuks ) 5...een restant van de buis vast. Ook was te zien dat de dop een stuk van de bwis geschoven was. De buis had geen blauw- kicuring ondergaan! 27-09-9 1: Het

 12. Changes in fecal microbiota and metabolomics in a child with juvenile idiopathic arthritis (JIA) responding to two treatment periods with exclusive enteral nutrition (EEN).

  PubMed

  Berntson, Lillemor; Agback, Peter; Dicksved, Johan

  2016-06-01

  The microbiome and immune system of the digestive tract are highly important in both health and disease. Exclusive enteral nutrition (EEN) is a common anti-inflammatory treatment in children with Crohn's disease in the European countries, and the mechanism is most likely linked to changes in the intestinal microbiome. In the present study, EEN was given in two treatment periods several months apart to a patient with very severe, disabling juvenile idiopathic arthritis (JIA), with a remarkable clinical response as the result. The aim of the present study was to study how the EEN treatment influenced the microbiome and metabolome of this patient. Fecal samples from before, during, and between treatments with EEN were studied. The microbiome was analyzed by sequencing of 16S rRNA amplicons using Illumina MiSeq, and the metabolome was analyzed using nuclear magnetic resonance. The microbiome changed markedly from treatment with EEN, with a strong reduction of the Bacteroidetes phylum. Metabolic profiles showed clear differences before, during, and between treatment with EEN, where butyrate, propionate, and acetate followed a cyclic pattern with the lowest levels at the end of each treatment period. This patient with JIA showed remarkable clinical improvement after EEN treatment, and we found corresponding changes in both the fecal microbiome and the metabolome. Further studies are needed to explore the pathophysiological role of the intestinal canal in children with JIA.

 13. Is Choice Accuracy Related to Information Search Patterns (Is de Juistheid van een Keuze Gerelateerd aan het Informatiezoekpatrron)?

  DTIC Science & Technology

  1991-07-29

  incest variabele zoekgedrag. In alle complexiteitscondities bleef echter de juistheid van bet gekozen alternatief constant. Een plausibele verkiaring...W04had mom ct Oas a1e hr , Mor ib to oceur then 6 others (e.g. .68, .1Z .05 and .15). The sinulations showed that depending on the choice environment

 14. Analysis of Adaptive Team Concept through Simulation Models: A Survey (toetsing van adaptieve teamconcepten door middel van simulatiemodellen: een verkenning)

  DTIC Science & Technology

  2006-02-01

  beschikt dat ondieptes kan vaststellen dan zou op basis van ’vaart en koers ’ de mogelijkheid van ’grounding’ kunnen worden vastgesteld. Op een...omgeving aanwezig zijn hun kenmerken, zoals: afstand, hoogte, snelheid, koers , radartype, verandering van gedrag, informatie die beschikbaar komt (wat

 15. ATHENA: De Combinatie van een Helderheidsversterker en Thermische Kijker met Kleurweergave (ATHENA: The Combination of a Brightness Amplifier and Thermal Viewer With Color)

  DTIC Science & Technology

  2007-08-01

  waarin de meerwaarde van het systeem duidelijk is gebleken. Probleemstelling Het NTP-project ATHENA, dat medio 2005 van start ging, had als doel te...rapport is het eindverslag van het ATHENA project dat medio 2005 van start ging en dat plaats vond in het kader van het Nationaal Technologie Progamma...A329 27 / 46 Het ATHENA systeem Het ATHENA systeem als geheel bestaat uit de combinatie van een warmtebeeld camera en een digitale

 16. A 27 Channels, 1 MHz Fibre-Optic Measuring System (Een 27-Kannaals, 1 MHz Optisch Meetsysteem)

  DTIC Science & Technology

  1993-03-01

  het meetsysteem liggen. Als kantelpunt van het laagdoorlaat filter is wtceindelijk een frequentie van 3,6 MHz gekozeii; deze waarde blijkt optimaal te...Optical Output Logic "I" Logic Ŕ" optical Port Core Diameter >2 4V ɘ 4V @ 1 6mA siniK 200Pm Overvoltage Protection Peek Wavelength WX +7V maximum 820nmj

 17. Vrouwen bij de Koninklijke Landmacht: Een Onderzoek naar de Maatregelen die het Behoud en de Doorstroom van Vrouwelijke Militairen Verbeteren (Women in the Royal Netherlands Army: Measures for Retention and Career Development)

  DTIC Science & Technology

  2007-02-01

  militairen’ bescbreven. 2.4 Enqufteonderzoek Medio oktober hebben we in overleg met de opdracbtgever een enquete ontwikkeld om de in de groepsdiscussies...maatregelen over behoud en doorsiroomn Medio oktober hebben we in overleg met de opdrachtgever een enquete ontwikkeld om de in de groepsdiscussies bedachte...Hennessey, A. & Tighe, E.M. (1994), The work preference inventory: assessing intrinsic and extrinsic motivational orientations , Journal of

 18. Building GIS on Top of the Open DBMS ’Postgres’ (Het Bouwen van een GIS op Basis van het Open DBMS ’Postgres’)

  DTIC Science & Technology

  1991-08-01

  solution based on the extendable database management system Postgres, in which thematic and spatial data are stored together. The contents of this report...EXTENDABLE DATABASE MANAGEMENT SYSTEM "POSTGRES. IN WHICH THEMATIC AND SPATIAL DATA ARE STORED TOGETHER. THE CONTENTS OF THIS REPORT WAS PRESENTED AT THE...hebben en duale architectwr: de themnatisdie informatie is opgeslagen in een relationeel database management systeem en de ruimtekike infor- matie is

 19. Beslisbevoegdheden van de Uitgestegen Soldaat. Deel B: Verbetering van Situational Awareness Met Behulp van de Soldier Digital Assistant in een Gesimuleerde Omgeving (Authority and Responsbility of the Dismounted Soldier. Part B. Improving the Situational Awareness using the Soldier Digital Assistant in a Simulated Environment)

  DTIC Science & Technology

  2007-04-01

  omn een bepaalde handeling of een scenario te simuleren. Het voordeel van virtuele omngevingen is dat ze minder tijd en geld kosten om op te zetten...Met name door bet gebruik van bestaande middelen kon veel tijd en geld bespaard worden. Zo is de omngeving ontwikkeld in de bestaande ’Unreal’ game

 20. Simulation of a Shot from the Otomelara 76/62 with Pisces-2delk Gain Burning (Simulatie van een schot van de Otomelara 76/62 met pisces-2delk Gain Burning).

  DTIC Science & Technology

  1992-09-01

  zijn tijdstap. Dit gebeurt zodanig dat schokgolven of trillingen nooit in 66n cycle een hele gridcel kunnen passeren. Merk op dat daardoor naast de...2DELK theoretical manual (1987) van S. Hancock [11 en het Technical Report TR 87-2118/1 ’Equations and numerical solution of gas-particle flow. GRAINS...bij het programma beschikbaar. Dit is een duidelijke handicap. 2.3 De input-rile In deze paragraaf zal de input-file worden bekeken. Omdat de manual

 1. Ex ante Implementatietoetsing van Beleid, Een Methodiek Gebaseerd op Synergie Tussen Risicomanagement en Verandermanagement (Ex Ante Test for Policy Implementation - A Method Based Upon Synergy Between Risk Management an Change Management)

  DTIC Science & Technology

  2006-12-01

  policy implementation - A method based upon synergy between risk management an change management (Ex ante implementatietoetsing van beleid - Een...implementation is presented 16. DESCRIPTORS IDENTIFIERS Policy making, Defence, Change management , Risk management 17a.SECURITY CLASSIFICATION 17b.SECURITY

 2. Screening for heart transplantation and left ventricular assist system: results from the ScrEEning for advanced Heart Failure treatment (SEE-HF) study.

  PubMed

  Lund, Lars H; Trochu, Jean-Noel; Meyns, Bart; Caliskan, Kadir; Shaw, Steven; Schmitto, Jan D; Schibilsky, David; Damme, Laura; Heatley, Jerry; Gustafsson, Finn

  2017-09-27

  Heart transplantation (HTx) and implantable left ventricular assist systems (LVAS) improve outcomes in advanced heart failure but may be underutilized. We hypothesized that screening can identify appropriate candidates. The ScrEEning for advanced Heart Failure treatment (SEE-HF) study was a multicentre prospective study screening patients with existing cardiac resynchronization therapy (CRT) and/or implantable cardioverter-defibrillator (ICD) for ejection fraction ≤40% and New York Heart Association (NYHA) class III-IV, and subsequently for guideline-based HTx and LVAS indication. Of 1722 (mean age 64 ± 14 years, 26% women) patients screened at eight centres in seven European countries, 121 (7.0%) were eligible and 99 (5.7%; mean age 61 ± 10 years, 19% women) patients were enrolled for detailed assessment. Twenty-six of the 99 enrolled patients (26%) were eligible for either HTx or LVAD (18 eligible for HTx; 7 eligible for LVAD; and 1 eligible for both). Eleven patients were listed for HTx and three received an LVAS. Eligible patients were 61 ± 8 years and 19% women, whereas those actually receiving intervention were 56 ± 8 years and 8% women. Among patients with CRT and/or ICD, a minority have NYHA class III-IV heart failure and ejection fraction ≤40%. Among these, however, more than one-quarter have an unrecognized need for HTx or LVAS. When patients are offered intervention based on screening, many decline. Discrepancies exist between clinical and patient equipoise. Clinical Trial Registration ClinicalTrials.gov Unique Identifier: NCT00894387. © 2017 The Authors. European Journal of Heart Failure © 2017 European Society of Cardiology.

 3. The traditional medicine Spilanthes acmella, and the alkylamides spilanthol and undeca-2E-ene-8,10-diynoic acid isobutylamide, demonstrate in vitro and in vivo anti-malarial activity

  PubMed Central

  Spelman, Kevin; Depoix, Delphine; McCray, Megan; Mouray, Elisabeth; Grellier, Philippe

  2010-01-01

  Spilanthes spp. are used as traditional herbal medicines in Africa and India to treat malaria. Yet, to date, there is no data on active constituents or most effective extraction methods for this indication. The isolated alkylamides, spilanthol and undeca-2E-ene-8,10-diynoic acid isobutylamide, found in S. acmella Murr., were shown to have IC50s of 16.5 μg/mL and 41.4 μg/mL on Plasmodium falciparum strain PFB and IC50s of 5.8 μg/mL and 16.3 μg/mL for the chloroquine resistant P. falciparum K1 strain, respectively. Further investigations revealed that at relatively low concentrations, spilanthol and the water extract of S. acmella reduced the parasitemia 59% and 53% in mice infected with P. yoelii yoelii 17XNL at 5 mg/kg and 50 mg/kg, respectively. Unexpectedly, the 95% ethanol extract of S. acmella was less effective (36% reduction in parasitemia) at 50 mg/kg. These results provide the first evidence supporting S. acmella against malaria and demonstrating active constituents in S. acmella against P. falciparum. PMID:22692989

 4. Secondary Education in Africa: Strategies for Renewal. World Bank Presentations at the UNESCO/BREDA-World Bank Regional Workshop on the Renewal of Secondary Education in Africa (Mauritius, Africa, December 2001). Africa Region Human Development Working Paper Series.

  ERIC Educational Resources Information Center

  Mastri, Lawrence, Ed.

  During the last 3 decades secondary education has become universal in most industrialized countries. Sub-Saharan African countries face special challenges to benefit from this international trend. The gap between these countries and the rest of the world in coverage, quality, and relevance of secondary education is widening. To address these…

 5. Een Geval Van Caverneus Lymfangioma Met Interne Complicaties.

  PubMed

  Van Outryve, M; Brys-Hamers, J; Bekaert, S; De Roose, J

  1972-01-01

  The authors describe a case of cavernous lymphangioma of the thigh. This case was complicated by severe septicaemia and acute tubular necrosis. Intensive reanimation, with haemodialysis and tracheal intubation was required. A lymphography after surgical excision of the tumor, shows a lymphatic block at the right side, far below the tumor's level. There exists an important extravasation of contrast medium. The rapport between this lymphangiopathy and the tumor is discussed. The litterature about lymphangioma is reviewed. The cavernous lymphangioma and the cystic hygroma are considerated being a different evolution of the same entity.

 6. A Comparison of Decision Making Behaviour in a Static and a Dynamic Task Environment as a Function of Time Pressure (Een Vergelijking van Beslisgedrag in een Statische en een Dynamische Taakomgeving Als Functie van Tijdsdruk)

  DTIC Science & Technology

  1994-05-20

  Technische Menskunde’, Soesterberg MANAGEMENT UTTREKSEL Bij het onderzoek naar beslissen wordt de laatste jaren meer aandacht besteed aan de invioed van het...Technische Menskunde’, Soesterberg MANAGEMENT UI’FTREKSEL Bij het onderzoek naar beslissen wordt de Iaatste jaren meer aandacht besteed aan de invloed...feedback over de algemene toestand van het systeem . Daarori _n verwacht worden dat de uiteindelij- ke prestaties, in termen van uitkomsten, beter zijn in

 7. Op weg naar een didactiek voor natuurkunde-experimenten op afstand : Ontwerp en evaluatie van een via internet uitvoerbaar experiment voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Engelbarts, M. B. A.

  2009-02-01

  The subject of this thesis is a developmental study on “remote experimenting” in education. It concerns the development of a remote experiment that enables pre-university students to carry out a physics experiment at a distance via the internet. Remote experiments can offer several (practical) benefits when compared to conventional experiments but the desire to exploit these benefits put special demands on the design of the experiment, since the students might be conducting the experiment without a teacher in the vicinity. As a consequence of these demands it was decided to focus on exploring the possibilities and problems of remote experiments conducted in the absence of a teacher. The research was carried out in two cycles and focused on the development of a remote experiment that could be conducted autonomously by pre-university students to measure the speed of light in several media. This should answer the global question: What should a technically, as well as didactically, well-functioning remote experiment look like? The first cycle had an explorative character. It showed that technically the experiment already functioned quite well. However, many problems were observed concerning the content, and the way the students were tackling it. This led to two categories of recommendations. Concerning the content, the material should aim at making the students more aware of what they are doing and why they are doing it and several content related problems needed to be avoided. The second category of recommendations concerned the format of the material: the design and the working method. Special attention should be paid to designing a clear structure for the website and adding interaction and control, (feedback- and reflection facilities) to activate the students and guide them through the material. In the second research cycle these recommendations were followed by designing the material within the theoretical framework of the problem posing theory. A didactical structure was designed before writing the actual lesson material for the website describing the inter-related conceptual and content-related motivational pathway of the intended teaching-learning process. The lesson material was set up in such a way that the students are repeatedly confronted with a practical problem to solve and they play an active role in developing the method of measurement. Secondly, in an attempt to compensate for the absence of the teacher and support the teaching-learning process some format elements were developed and deployed like an automated question-, and feedback system that supported the students, activated them and gave them insight into their learning process and a ‘Where-am-I’-window that showed their current position within the material. This all had led to a technically as well as didactically well functioning remote experiment in which, at a global level, the line of reasoning was made explicit and recognizable for the students, and ad a local level was build up out of well connected successive activities and required the students to adopt an active attitude.

 8. Navigation in Unfamiliar Cities: A Review of the Literature and a Theoretical Framework (Navigeren in Onbekende Steden: Een Literatuurstudie en een Theoretisch Kader)

  DTIC Science & Technology

  1989-10-02

  1975). The development of spatial representations of large-scale environments. In H.W. Reese (Ed.), Advances in child development and behavior (pp. 9...Guns 17. Drs. C.W. Lamberts 18. Ir. P.H. van Overbeek 19. Drs. W. Pelt 20. Maj. dierenarts H.W. Poen 21. Drs. F.H.J.I. Rameckers 22. LTZSD20C KV Drs

 9. Synthetisch Denken : Natuurwetenschappers over hun rol in een moderne maatschappij 1900-1940

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Baneke, D.

  2008-06-01

  In this study, I address the advent of ‘modernity’ in Dutch culture, especially in the Interwar years, from the perspective of scientists and engineers. They were important actors in many intellectual debates, since science and technology were at the core of the cultural and societal developments of the period. The first chapter of this study describes the cultural context. At the end of the nineteenth century, many characteristics of the ‘modern age’ were increasingly considered as problematic. Scientists, philosophers, writers and artists searched for new intellectual frameworks to befit the modern world. These frameworks were highly varied, ranging from occultism (the ‘petites régions’) to strictly rational philosophical systems. However the differences were gradual rather than fundamental. Science was at the core of the discussions about the problems of modernity. It was blamed for creating many of the problems, but it was also hailed as part of the solution. The problems of modernity were also discussed by contemporary Dutch intellectuals (including scientists) throughout the first half of the twentieth century. The cultural elite of the Netherlands was highly aware of contemporary developments in neighbouring countries. However, the Dutch debate had some specific characteristics. In contrast to the Weimar Republic, culture pessimism was absent in the 1920s. This changed in the 1930s, with the economic and political crisis. The crisis gave the problems of modernity a new urgency. In reaction, the intellectual debate changed from abstract and often utopian to a more concrete level. From the cultural and political debates that started at the turn of the twentieth century, a new kind of public intellectual emerged: the expert intellectual. That is the subject of the last chapter (chapter 8). I elaborate on the tension between social engagement and scientific objectivity that is inherent in the position of intellectuals. This tension was also one of the central issues in the debates about the role of scientists in society. The intervening chapters establish the link between the cultural developments and the rise of this modern intellectual. These six chapters are divided in two sections, each focussing on a different theme in the discussions. The two sections provide two ‘routes’ from the first to the last chapter`. The first section focuses on the universities and vocational colleges. It ends with a case-study on ir. I.P. de Vooys. The second chapter describes the quest for an all-encompassing philosophical ‘synthesis’, with special attention to debates on causality and determinism. The case-study in this section is biologist H.J. Jordan. After the Second World War, many of the ideas from the Interwar period were implemented, as I describe in a short epilogue. Expert-intellectuals played a crucial role in planning the reconstruction.

 10. Het natuurwetenschappelijk modelleren van dynamische systemen; Naar een didactiek voor het voortgezet onderwijs

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ormel, B. J. B.

  2010-01-01

  Scientific modelling of dynamical systems; towards a pedagogy for secondary education Computer models of complex dynamical systems play a major role in science, as well as in societal debate about issues such as climate change, and insight in models and modelling is an important learning aim in science education. However, in teaching practice, it has proven difficult to give computer modelling an integrated role in the curriculum. We took a design research approach to gain insight in the pedagogy of modelling complex dynamical systems. We designed a physics course in which students constructed, evaluated and refined computer models of the climate system. Our design objectives were to get the students engaged in a meaningful modelling process, while retaining essential characteristics of the scientific modelling process. The teaching design was classroom-tested with four teachers and, after being revised, again with one teacher. The overall conclusion is that, although the models become more and more complex along the way, the content and level of the module are well within the range of pupils’ capacities. However, the evaluation of both research cycles revealed some critical problems that hindered the achievement of the teaching goals. Based on what seemed feasible as well as problematic we formulated guidelines for the designing of a modelling curriculum. It is important that modules geared at gaining authentic modelling experience only follow after the teaching of relevant and necessary content knowledge. Focussing on the scientific modelling process should not be combined with substantive content goals. Teaching the paradigmatic models of a domain may be a powerful tool to enable pupils to apply their knowledge in a variety of contexts. Developing these models and teaching pupils how to use them then coincides with teaching the regular physics concepts. We found that students find it difficult to explain behaviour in terms of ‘rules of change’. Therefore, we propose that teaching dynamics focuses on describing the rules of change in terms of differential equations, even for rather simple systems that can be described analytically. Next, we touched upon the delicate balance between guidance and freedom. While some guidance is needed to provide a sense of direction, too much guidance may also hinder insightfulness. In a directive approach in which the teacher shows an expert modelling process, pupils may develop advanced models. However, their own ideas about the system and about how to approach the problem remain unknown. In a pupil-oriented approach it is easy to underestimate the need for explicitly motivating model decisions by the pupils as well as those made by the teacher, in order to establish a truly purpose-driven process. In our tests, teachers were little inclined to let the students evaluate their own contributions, and the students were not used to it either. Thus, if students are to become independent modellers, this will affect the whole classroom culture. Also, experiencing the modelling cycle repeatedly does not guarantee that pupils become more independent modellers themselves. They would benefit from systematic reflection on modelling activities which specifies clearly what each activity should yield and how these yields are achieved.

 11. A High Repetition Rate LIDAR (En LIDAR met een Hoge Herhalingsfrequentie)

  DTIC Science & Technology

  1991-04-01

  a tungsten wire which touches only the lamp) for the ignition of the simmer mode. I The resonator of the laser has a length of 40 cm. The back mirror ...has a reflectivity of 99,9 %; the front mirror has a reflectivity of 50 %. Both mirrors are coated for 1064 am. An aluminum profile gives the...resonator sufficient mechanical rigidity against bending. A zerodur rod, embedded in araldite, has been mounted in the center of the aluminum profile for

 12. Elektrische Scheepsvoortstuwing en Supergeleiding: Een Literatuurstudie (Electric Ship Propulsion and Superconductivity: A Desk Study)

  DTIC Science & Technology

  1992-06-01

  bipolaire batterij hoger (150 kjlkg). Daar staat tegenover dat de verrnogensdichtheid, noodzakeliik voor korte stroompulsen, van ten spoei beter is dan...die van de bipolaire batterij. Oni de vraag re beantwoorden wanneer welke vorrn(en) van energieopslag nloct worden gcebruikt a i boord van schepcn en

 13. Study of (e,e'N) reactions from nuclear targets in the quasi-elastic region

  SciTech Connect

  Kleppinger, W.E.

  1984-07-01

  We have calculated (e,e'p) cross sections in the quasi-elastic region in an attempt to unravel the contributions of the various structure functions and to study the effect of the optical potential. Our calculations for /sup 12/C and /sup 16/O indicate that the Coulomb-Transverse structure function W/sub CT/sup (+)/ plays an important role in understanding the data. We have also calculated the coincidence cross section with polarized electrons; the asymmetry A due to final-state interactions is predicted to be of order 10 to 20% for the cases considered and is sensitive to details of the optical potential. 9 references, 7 figures.

 14. Making Class Size Work in the Middle Grades

  ERIC Educational Resources Information Center

  Tienken, C. H.; Achilles, C. M.

  2006-01-01

  Most research on the positive effects of class-size reduction (CSR) has occurred in the elementary level (Word, Johnston, Bain, Fulton, Zaharias, Lintz, Achilles, Folger, & Breda, 1990; Molnar, Smith, Zahorik, Palmer, Halbach, & Ehrle, 1999). Is CSR an important variable in improving education in the middle grades? Can small classes be…

 15. Directory of Adult Education Centres in Africa.

  ERIC Educational Resources Information Center

  United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, Dakar (Senegal). Regional Office for Education in Africa.

  The Bureau Regional pour L'Education en Afrique (BREDA) survey, published partly in French, assembled data on the activities of adult education institutions in Africa in order to identify and develop future regional documentation centers. This draft copy of the survey is the first step towards improving international collaboration among…

 16. Childhood Resilience of African American School Leaders

  ERIC Educational Resources Information Center

  Hauser, Angella

  2014-01-01

  The purpose of this study was to determine what African Americans who serve in upper-level school leadership positions and who have faced significant barriers as children attribute to their resilience and success. I focused on individual resilience, using the definition summarized by VanBreda (2001): "[R]esilience theory addresses the…

 17. Making Class Size Work in the Middle Grades

  ERIC Educational Resources Information Center

  Tienken, C. H.; Achilles, C. M.

  2006-01-01

  Most research on the positive effects of class-size reduction (CSR) has occurred in the elementary level (Word, Johnston, Bain, Fulton, Zaharias, Lintz, Achilles, Folger, & Breda, 1990; Molnar, Smith, Zahorik, Palmer, Halbach, & Ehrle, 1999). Is CSR an important variable in improving education in the middle grades? Can small classes be…

 18. Monitoring the Simultaneous Presentation of Spatialized Speech Signals in a Virtual Acoustic Environment

  DTIC Science & Technology

  1998-01-01

  information. Along this line, numerous researchers ( Begault , 1993; Begault & Pittman, 1996; Bronkhorst, Veltman, & van Breda, 1996; Doll, 1986...been reported by Begault and Wenzel (1993). In addition, Ricard and Meirs showed that when localized single- word stimuli were presented in the...the Air Force Institute of Technology, Dayton, Ohio. References Begault , D. R. (1993). Head-up auditory displays for traffic collision

 19. The Juvenile Justice System. Chapter 6.

  ERIC Educational Resources Information Center

  1996

  This collection of papers presented at a 1996 conference on children's mental health focuses on the juvenile justice system. Papers have the following titles and authors: (1) "Delinquency and Mental Illness: The Intersection of Problems and Systems" (Carolyn S. Breda); (2) "Assessing the Mental Health of Adolescents in the Mental Health and…

 20. Effects of hydrostatic pressure, agitation and CO2 stress on Phytophthora nicotianae zoospore survival

  USDA-ARS?s Scientific Manuscript database

  Phytophthora nicotianae Breda de Haan was used as a model pathogen to investigate the effects of hydrostatic pressure, agitation, and aeration with CO2 or breathable air on the survival of Phytophthora zoospores in water. Injecting CO2 into 2 liters of zoospore-infested water for 5 min at 110.4 ml ...

 1. Directory of Adult Education Centres in Africa.

  ERIC Educational Resources Information Center

  United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, Dakar (Senegal). Regional Office for Education in Africa.

  The Bureau Regional pour L'Education en Afrique (BREDA) survey, published partly in French, assembled data on the activities of adult education institutions in Africa in order to identify and develop future regional documentation centers. This draft copy of the survey is the first step towards improving international collaboration among…

 2. Opbouw en Werking van een Multifunctie CO2-Laserradarsysteem (Construction and Function of a Multifunction CO2-Laser System)

  DTIC Science & Technology

  1991-09-01

  heterodyne detection technique- Examples of the results of range-, velocity- and vibration measurements with the laser syst eM shown and discussed. The lase...Korpel [2]) door ecm longitudinale akoestische golf in ecu kristarooster te beachouwen als ecu lopend tralie van dichtheidratiea. Ecu monochrome optiache...TNO mppon Natna 22 Als cen dubbele meting met twee bemonsterfrequenties resulteer mn twee gemeten afstandenR. en R2met dubbeiziniheidintervallen R

 3. Quick genome sequencing of “Candidatus Liberibacter” strains by use of Enrichment-Enlargement-Next generation sequencing (EEN)

  USDA-ARS?s Scientific Manuscript database

  Members of “Candidatus Liberibacter” are associated with several important plant diseases such as citrus Huanglongbing (HLB) and potato zebra chip (ZC) disease. Inability to culture and low titers in infected hosts have been major obstacles for research on these bacteria. The use of whole genome seq...

 4. Ergonomische Evaluatie van Drie Prototypen van een Gevechtsbepak- Kingssysteem (Ergonomical Evaluation of Three Prototypes of a Military Backpack)

  DTIC Science & Technology

  1990-07-25

  M. Holewijn KINGSSYSTEEM (V) R. Heus . t d (’ JNiets uit daeze LIligave mag wre vermenlgvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotoliople...met twos schouderbanden en is gemaakt van 6 Cordurn (Hp ]i.1A) . 0) doýý e henphand hey I nd t z iech tulltioW bhar d wnnrop melt schuifhiakezi de...tostonderdool word or eon significant vorschil. gevondon tussen hot pros tatiovorl ios (1) van do vrouweiijko on hot prostatie- verlios ( t ) van do

 5. Satellite Applications for Military Support. Trendwatch from an EO Perspective (Satelliettoepassingen voor Militaire Ondersteuning. Trendwatch Vanuit een EO Perspectief)

  DTIC Science & Technology

  2007-03-01

  upper troposphere through which the airplane passes. Figure 3.4 A NOAA-1 2 satellite image from 4 May 1995, showing a high concentration of contrails over...accumulation process. In case of aircraft this process takes place in the upper troposphere at 8 to 13 km height, but it can also occur lower into the... troposphere during landing and take-off procedures. Contrails are very noticeable over water as well as The source of smoke is often a hotbed, manmade or

 6. KIBOWI: A Training Wargame for the Royal Netherlands Army (KIBOWI: Een Training Wargame voor de Koninklijke Landmacht)

  DTIC Science & Technology

  1989-12-01

  gebruik van het model heeft plaatsgevonden gedurende 1988 en 1989 voor circa 20 weken op bataljonsniveau. Ervaring in het gebruik van het prototype...representatie en eenheidsinteractie (detectie, direct vuur, etc.). TNO report Page 4 CONTENTS ABSTRACT 1 SAMENVATTING 2 CONTENTS 4 1 INTRODUCTION 6 2 THE...processes, readjusting for hardware failures, making backups, restarts, etc. 2. Database manager To create exercise databases and to facilitate and

 7. Investigations of the relationship betw een disease and airborne (1→3)-β-D-glucan in buildings

  PubMed Central

  Rylander, Ragnar

  1997-01-01

  Studies on the relationship between symptoms in indoor air and the amount of airborne (1→3)-β-D-glucan were reviewed. Relationships were found for symptoms and objective tests of airways inflammation. The data suggest that (1→3)-β-D-glucan could be a causative agent. PMID:18472858

 8. Overconsolidated, Early-Pleistocene Clays in Relation to Foundation Design and Construction of HSLSouth, Province of Brabant, The Netherlands

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Schokking, Floris

  The High Speed Line connecting Amsterdam to Brussels (HSLSouth) requires a link to the existing railway system at the City of Breda, Province of Brabant. Shuttle connections to the North (Rotterdam) and to the South (Antwerp) will join and exit the HSLSouth near Breda. Accommodation of existing and new railway tracks necessitate the construction of several fly-overs and underpasses in the area between Breda and the tributary of the River Meuse, the Hollandsch Diep, further to the North. Throughout the area occur Early-Pleistocene fluviatile clay layers at a depth of approximately 19 to 23 m - GS, below a cover of sandy deposits and towards the North also below an additional 2 to 8 meters thick cover of Holocene clays, sand and peat. The deep clay layers show overconsolidation ratios of OCR = 1.1 to 2.1. Geotechnical properties of the clays are up till present badly documented and the cause of overconsolidation is still poorly understood. In the design of the structures for the shuttle connection to the HSLSouth the clays come into play in various ways: as an aquiclude forming the bottom of a sheet piled construction pit and as a settlement prone layer below slab or pile foundations, and in some cases additionally loaded by adjacent earth embankments. The character and cause of the overconsolidation is discussed in relation to the geological history. The role of the overconsolidated clays in foundation design and construction is elucidated using case studies of two underpasses near Breda and a fly-over near Den Hoek, between Breda and Hollandsch Diep.

 9. Comparison Between Histology, Funduscopy and Densitometry for Assessment of Photochemical Damage Thresholds

  DTIC Science & Technology

  1989-10-01

  korte expositie (500 of 1800 s) en ddn oog aan 4 niveaus in een lange expositie (12 hr). De tatale dosis was bij beide expositieduren ongeveer gelijk...Gegeven een vaste dosis bleek de schade bij lange expositie iets kiciner dan bij korte expositie, hetgeen wijst op een hersteiproces met een tijdscon

 10. Quality of Expert Systems: Methods and Techniques (Kwaliteit van Expertsystemen: Methoden en Technieken)

  DTIC Science & Technology

  1989-12-01

  volledigheid van specificaties. De volledigheid is gewaarborgd door bet 100% principe. Het gebruik van een fornele taal voor vastlegging van de...impliceert statement coverage. c ) Condition coverage: ledere ’conditie’ (term in een Iogische expressie) moet bij bet testen tenminste een keer TRUE en...bijvoorbeeld een waarbij c I TRUE en c2 FALSE oplevert en een waarbij bet omgekeerde bet geval is. Merk op dat in dit geval niet aan decision coverage

 11. Architects of a brighter future.

  PubMed

  2008-10-01

  An imaginative scheme for a children's speech and language clinic to be sited in a part of Newcastle Upon Tyne rich in history, and a design for a new oncology centre, in Breda, Holland, conceived to help "break the taboo that shrouds cancer" won the student architects the first and second prizes respectively in the 2008 Architects for Health (AfH) Student Awards. Health Estate Journal reports.

 12. Interpolation of Head-Related Transfer Functions

  DTIC Science & Technology

  2007-02-01

  operators [ Begault 1993; Begault & Pittman 1996; Bronkhorst, Veltman & van Breda 1996; Perrott, et al. 1996; Flanagan et al. 1998; Bolia, D’Angelo...McKinley 1999; Parker et al. 2004] and improved speech intelligibility by operators performing multitalker communications tasks [ Begault & Erbe 1994...entire sphere (or at least the part of it covered by the HRTF data set). 17 DSTO-RR-0323 5. References Begault , D.R. (1993). Head-up auditory

 13. System Design and Wide-field Imaging Aspects of Synthesis Arrays with Phased Array Stations

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bregman, Jacob Dirk

  2012-12-01

  Dit proefschrift betreft het ontwerpen van synthese radiotelescopen, zoals LOFAR. Bekende ontwerpprincipes worden gecombineerd met een visie op technologische mogelijkheden die in de nabije toekomst binnen handbereik komen. De centrale vraag daarbij is hoe wetenschappelijke gebruikers met een gegeven budget een optimaal resultaat kunnen behalen. Systeemontwerp begint met een analyse van de fundamentele beperkingen van groothoek beeldvorming met apertuursynthese en van praktische beperkingen zoals verstoring door de ionosfeer. Deze analyse heeft geleid tot een aantal schaalwetten voor telescoop- en antenne-configuratie en voor de vereiste digitale processing. In een array antenne worden de signalen van een aantal antennes opgeteld tot een versterkt signaal uit een bepaalde richting. Deze array technologie geeft de mogelijkheid een gegeven aantal eenvoudige antennes optimaal te verdelen over een aantal stations. Ons onderzoek heeft laten zien dat de stations een minimum grootte nodig hebben om verstoring door de ionosfeer over het gehele beeldveld te kunnen corrigeren. Te kleine stations kunnen maar in een beperkt deel van hun grote beeldveld voldoende scherpte krijgen. Een te beperkt aantal stations leidt echter tot toename van ruis in het beeld die met extra beeldbewerking deels is te verwijderen. Een belangrijk resultaat van het werk is het ontwerp voor twee nieuwe methoden van beeldvorming waarbij de computer bewerking is teruggebracht tot een theoretisch minimum dat evenredig is met het oppervlak van het totale beeldveld gemeten in resolutie elementen. Voor een voldoend groot aantal stations is een optimale verdeling mogelijk waarmee maximale scherpte en minimale ruis is te realiseren binnen een totaal budget dat niet door de kosten van de benodigde computing faciliteiten wordt gedomineerd.

 14. Cranberry proanthocyanidins improve the gut mucous layer morphology and function in mice receiving elemental enteral nutrition

  PubMed Central

  Pierre, Joseph F.; Heneghan, Aaron F.; Feliciano, Rodrigo P.; Shanmuganayagam, Dhanansayan; Roenneburg, Drew A.; Krueger, Christian G.; Reed, Jess D.; Kudsk, Kenneth A.

  2015-01-01

  Background Lamina propria Th2 cytokines, IL-4 and IL-13, stimulate goblet cell (GC) proliferation and mucin2 (MUC2) production, which protects the intestinal mucosa. Elemental enteral nutrition (EEN) reduces tissue IL-4 and impairs barrier function. Since proanthocyanidins (PAC) stimulate oral mucin levels, we hypothesized that adding PAC to EEN would maintain Th2 cytokines – without stimulating Th1 cytokines - and preserve luminal MUC2 vs. EEN alone. Materials and Methods 70 mice were randomized to 5 diet groups (14/group): Standard Chow, intragastric EEN, EEN+lowPAC (8 mg), EEN+midPAC (50 mg), or EEN+highPAC (100 mg PAC/kg body weight) for 5 days, starting 2 days after gastric cannulation. Ileal tissue was analyzed for histomorphology and the cytokines IL-4, IL-13, IL-1β, IL-6, TNF-α by ELISA. MUC2 was measured in intestinal washes by western blot. Results EEN lowered IL-13 (p<0.05) compared to Standard Chow, while IL-4 did not reach significance (p<0.07). However, EEN+lowPAC and EEN+midPAC increased IL-13 (p<0.05), while EEN+highPAC increased both IL-4 and IL-13 (p<0.05), compared with EEN alone. All EEN diets reduced (P<0.05) crypt depth compared to the Standard Chow group. Compared with Standard Chow, GC numbers and luminal MUC2 were reduced with EEN (p<0.05). These effects were attenuated (p<0.05) with EEN+midPAC and EEN+highPAC. No changes were observed in tissue Th1 cytokines IL-1β, IL-6, and TNF-α. Conclusions Adding PACs to EEN reverses the impaired intestinal barrier resulting from EEN by improving the gut mucous layer morphology and function through increased size and number of GC as well as increased levels of MUC2 and ileal IL-4 and IL-13. PMID:23064255

 15. Different Representations of Physics or Hail Poetry! — Thou heaven-born maid, thou gildest e'en the physics teacher's trade! (stolen from W. S. Gilbert)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Morse, Robert

  2006-12-01

  Robert Morse, physics teacher at St. Albans School in Washington, D.C., has taught physics in public and private schools for 37 years. His website on Ben Franklin and Electrostatics was recently reviewed in the June 2006 issue of Natural History Magazine. A previous foray into poetry, "The Pool Table Physics Lab Rap," is one of the pieces on the Physics Pholk Songs CD, part of the Activity-Based Physics project.

 16. Civil and Military Satellite Communications: A Systems Overview and the Future Developments (Civiele en Militaire Satelliet-Communicatie: Een Overzicht van de Systemen en de te Verwachten Ontwikkelingen)

  DTIC Science & Technology

  1991-02-01

  Ltd., London, United Kingdom, 0 1987 [31 Wilbur L. Pritchard & Joseph A. Sciulli, " Satelite Communication Systems Engineering", Prentice-Hall, Inc...Facility (SCF) of the Astra satellite network is situated in Luxembourg. Astra is one of the well-known "direct-broadcasting" satellites (other are e.g...to and from Astra in the 14/11 GHz band. Also user facilities outside Luxembourg may broadcast television programs via the Astra satellite. The

 17. The preparation, in vitro screening and molecular docking of symmetrical bisquaternary cholinesterase inhibitors containing a but-(2E)-en-1,4-diyl connecting linkage.

  PubMed

  Musilek, Kamil; Pavlikova, Ruzena; Marek, Jan; Komloova, Marketa; Holas, Ondrej; Hrabinova, Martina; Pohanka, Miroslav; Dohnal, Vlastimil; Dolezal, Martin; Gunn-Moore, Frank; Kuca, Kamil

  2011-04-01

  Carbamate inhibitors (e.g. pyridostigmine bromide) are used as a pre-treatment for the prevention of organophosphorus poisoning. They work by blocking the native function of acetylcholinesterases (AChE) and thus protect AChE against irreversible inhibition by organophosphorus compounds. However, carbamate inhibitors are known for their many undesirable side effects related to the carbamylation of AChE. In this paper, we describe 17 novel bisquaternary compounds and have analysed their effect on AChE inhibition. The newly prepared compounds were evaluated in vitro using both human erythrocyte AChE and human plasmatic butyrylcholinesterase. Their inhibitory ability was expressed as the half maximal inhibitory concentration (IC₅₀) and then compared to the standard carbamate drugs and two AChE reactivators. One of these novel compounds showed promising AChE inhibition in vitro (nM range) and was better than the currently used standards. Additionally, a kinetic assay confirmed the non-competitive inhibition of hAChE by this novel compound. Consequently, the docking results confirmed the apparent π-π or π-cationic interactions with the key amino acid residues of hAChE and the binding of the chosen compound at the enzyme catalytic site.

 18. The Physiological Basis for Thermal Comfort in Different Climates; a Preliminary Study (De fysiologische basis voor thermisch comfort onder diverse klimatologische omstandigheden; een voorstudie),

  DTIC Science & Technology

  1996-08-07

  Thermal comfort is very important for optimal functioning of humans. It gives information about the thermal state of the body, by which the human...receptors and sending efferent information to the effectors by which the body controls its temperature. Thermal comfort is determined by the temperature...global thermal comfort are core temperature, temperature of the extremities and temperature of the environment. In local thermal comfort and pain

 19. A Real-Time Synthetic Aperture Radar Processor: Introduction and Project Description (Een Real-Time Synthetic Aperture Radar Processor: Introductie en Project Beschrijving)

  DTIC Science & Technology

  1991-11-01

  ontworpen toegespitst op de nieuwe algorithmen. Door gebruik te maken van par- aflelle structuren van algoritmen en van VLSI array processing, kunnen...report Page 4 ABSTRACT 2 SAMENVATTING 3 CONTENTS 4 LIST OF SYMBOLS 6 1 INTRODUCTION 7 1.1 VLSI array processing for SAR 7 1.2 SAR processing for VLSI array... MANAGEMENT 32 5.1 Time planning 32 5.2 Quality 32 5.3 Communication and information 33 5.4 Organization 35 6 RESEARCH 36 6.1 Research area 36 6.2

 20. Dangerous Substance Advisor: Een Expert Systeem voor het Classificeren van Gevaarlijke Stoffen (Dangerous Substance Advisor: An Expert System for the Classification of Dangerous Substances)

  DTIC Science & Technology

  1990-06-01

  edition, New York, 1986. 5 Accord europ6en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par i!oute (ADR) 1985. 6 UN ST/SG/AC.l10/1 3/Add...AFKORTINGEN ADR Accord europ6en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. ADNR Accord europ(en relatif au transport ...des marchandises Dangereuses par voie de navigation interieure Rhin. DOT Department Of Transport (USA). DSA Dangerous Substance Advisor. EEC European

 1. De Ontwikkeling van een PBPK Model voor VX; Stand van Zaken V013-813 en 207C (The Development of a PBPK Model for VX: Status Report)

  DTIC Science & Technology

  2006-02-01

  experiments have shown the presence of toxicologically relevant concentrations of VX in blood a long time after intoxication. A number of input parameters...for modelling chemical absorption, SAR and QSAR , In Environ. Res., vol 5, 133-150 (1996). [7] Boone, C.M., Toxicokinetics of VX in the guinea pig...doses is apparent. Animal experiments have shown the presence of toxicologically relevant concentrations of VX in blood a long time after intoxication

 2. Effects of Practice in Selecting and Executing Keypressing Sequences (Effecten van oefening op het selecteren en uitvoeren van een sequentiele toetsdruktaak).

  DTIC Science & Technology

  1992-10-07

  is concurrent with execution ( Klapp & Wyatt, 1976; Portier et al., 1990; Portier & Van Galen, in press; Rosenbaum et al., 1986). The second aspect is...1980). Use of simple reaction time in motor programming studies: A reply to Klapp , Wyatt, and Lingo. Journal of Motor Behavior 12, 163-168. Henry, EM...and analysis: A researcher’s handbook. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Klapp , S.T. & Wyatt, E.P. (1976). Motor programming within a sequence of

 3. A Forthcoming Key Press Can be Selected While Earlier Ones Are Executed (Een Toetsdruk kan Geselecteerd Worden Gedurende Uitvoering van Eerdere Toetsdrukken)

  DTIC Science & Technology

  1993-01-20

  concur. For example, Garcia- Colera and Semjen (1988) showed that the effect of an accentuated tap in a sequence of three to eight repetitive key...show that there was no interference between selection and execution. In the tapping task of Garcia- Colera and Semjen (1988) tapping was not at the...concur. Thus, his three key press sequences might have been too short to permit concurrence to develop. Also, Rosenbaum et al. (1987) and Garcia- Colera

 4. Fast Detection of Ciprofloxacin Resistance, Part I

  DTIC Science & Technology

  2005-10-01

  methicilline resistente Staphylococcus aureus, die tevens resistent waren tegen een reeks andere antibiotica ) geanalyseerd met een commerciele kit voor...45 2280 AA Rijswijk TNO report TNO-DV2 2005 A165 vwWtno til Fast detection ofei~profloxacin resistance , part I T +31 15 284 30 00 F +31 15 284 39 91...marcescens. Om de methode ook op een Gram-positieve bacterie te kunnen toepassen werd een niet- virulente stain van Bacillus anthracis . . resistent

 5. Testing of a 1kW De Nora Solid Polymer Electrolyte Fuel Cell in Combination With a Lead Acid Battery (Het Testen van een 1 kW De Nora Vaste Polymeer Elektrolyt Brandstofcel in Combinatie Met een Loodzwavelzuuraccu; Eindrapport

  DTIC Science & Technology

  1998-09-01

  developments a commercial application in 5 to 10 years is feasible which means that the fuel cell can be used for the generation of electric energy on...is important. To get insight in the possible problems involved, TNO has carried out orientating tests with a fuel cell /battery combination. The...underlying report describes the results. The tests carried out are related to charging of the battery with the fuel cell (at various initial states of

 6. The Simulation of Cooling Flows in Clusters of Galaxies

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ahmed Mohamed Ismail, Nasser Mohamed

  2007-09-01

  Met behulp van computersimulaties bestudeerde Nasser Mohamed Ahmed de 'cooling flow' in sterrenstelsels. Tot nu werd aangenomen dat het om een constante stroom ging, maar Ahmed bewijst dat dit niet mogelijk is. In plaats daarvan introduceert hij een model voor een 'unsteady flow'.

 7. [In Process Citation].

  PubMed

  Brand, H S

  2014-12-01

  Wetenschappelijk onderzoek, zoals elke maand beschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, begint met een idee. Om het idee te kunnen onderzoeken is vervolgens geld nodig. Hierbij gaat het meestal om grote bedragen. Zo kost een promotieonderzoek van 4 jaar een paar ton aan salariskosten en materialen.

 8. Cranberry Proanthocyanidins Improve Intestinal sIgA During Elemental Enteral Nutrition

  PubMed Central

  Pierre, Joseph F.; Heneghan, Aaron F.; Feliciano, Rodrigo P.; Shanmuganayagam, Dhanansayan; Krueger, Christian G.; Reed, Jess D.; Kudsk, Kenneth A.

  2016-01-01

  Scope Elemental enteral nutrition (EEN) decreases gut-associated lymphoid tissue (GALT) function, including fewer Peyer’s patch lymphocytes, lower levels of the tissue Th2 cytokines and mucosal transport protein polymeric immunoglobulin receptor (pIgR), leading to lower luminal sIgA levels. Since we recently demonstrated cranberry proanthocyanidins (PACs) maintain the Th2 cytokine IL-4 when added to EEN, we hypothesized the addition of PACs to EEN would normalize other GALT parameters and maintain luminal levels of sIgA. Methods and Results ICR mice were randomized (12/group) to receive Chow, EEN, or EEN+PACs (100 mg/kg body weight) for 5 days, starting 2 days after intra-gastric cannulation. Ileum tissue was collected to measure IL-4 by ELISA, pIgR by western blot, and phosphorylated STAT6 by microarray. Intestinal wash fluid was collected to measure sIgA by western blot. Compared with Chow, EEN significantly decreased tissue IL-4, Phosphorylated STAT6, and pIgR. The addition of PACs to EEN prevented these alterations. Compared with Chow, EEN resulted in significantly lower levels of luminal sIgA. The addition of PACs to EEN increased luminal sIgA levels compared to EEN alone. Conclusions This study suggests the addition of PACs to EEN may support GALT function and maintain intestinal sIgA levels compared with EEN alimentation alone. PMID:23359014

 9. Energy and wear optimisation of train longitudinal dynamics and of traction and braking systems

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Conti, R.; Galardi, E.; Meli, E.; Nocciolini, D.; Pugi, L.; Rindi, A.

  2015-05-01

  Traction and braking systems deeply affect longitudinal train dynamics, especially when an extensive blending phase among different pneumatic, electric and magnetic devices is required. The energy and wear optimisation of longitudinal vehicle dynamics has a crucial economic impact and involves several engineering problems such as wear of braking friction components, energy efficiency, thermal load on components, level of safety under degraded or adhesion conditions (often constrained by the current regulation in force on signalling or other safety-related subsystem). In fact, the application of energy storage systems can lead to an efficiency improvement of at least 10% while, as regards the wear reduction, the improvement due to distributed traction systems and to optimised traction devices can be quantified in about 50%. In this work, an innovative integrated procedure is proposed by the authors to optimise longitudinal train dynamics and traction and braking manoeuvres in terms of both energy and wear. The new approach has been applied to existing test cases and validated with experimental data provided by Breda and, for some components and their homologation process, the results of experimental activities derive from cooperation performed with relevant industrial partners such as Trenitalia and Italcertifer. In particular, simulation results are referred to the simulation tests performed on a high-speed train (Ansaldo Breda Emu V250) and on a tram (Ansaldo Breda Sirio Tram). The proposed approach is based on a modular simulation platform in which the sub-models corresponding to different subsystems can be easily customised, depending on the considered application, on the availability of technical data and on the homologation process of different components.

 10. A walk through the different spectral states of low-mass X-ray binaries

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hiemstra, Beike

  2012-02-01

  Lage-massa röntgendubbelstersystemen zijn systemen waarin een compact object, een neutronenster of een zwart gat, materie accreteert van een gewone ster die slechts een massa heeft kleiner dan of vergelijkbaar met die van onze zon. De materie-overdracht vindt plaats via een zogeheten accretieschijf waarin het materiaal naar het compacte object spiraliseert, en soms tot slechts een paar kilometer het compacte object nadert. Door interne wrijving wordt de accretieschijf zo heet dat het voornamelijk röntgenstraling uitzendt. Rondom de accretieschijf en het compacte object bevindt zich een heet plasma, de zogenoemde corona, dat röntgen- en gammastraling uitzendt. De geometrie en oorsprong van de corona zijn niet volledig bekend, maar waarnemingen en theoriën bevestigen de aanwezigheid ervan. Gebruik makend van röntgensatellieten bestuderen we de straling afkomstig van deze accretieschijf en corona welk bijdraagt aan het onderzoek aan compacte objecten en hun nabije omgeving. In dit proefschrift bestudeer ik specifieke eigenschappen van de accretieprocessen in röntgendubbelstersystemen. Deze processen manifesteren zich op verschillende manieren en zijn veranderlijk met tijd, leidend tot de verschillende zogeheten spectrale fases. De geometrie en de temperatuur van de accretieschijf en corona zijn karakteristiek in elk van deze fases. Dit proefschrift loopt door de verschillende spectrale fases heen waarbij vanuit een observationeel standpunt verscheidene bijzonderheden van elk van deze fases worden uitgelicht. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de algemene kennis op het gebied van accretieprocessen in lage-massa röntgendubbelstersystemen.

 11. Energy efficient treatment of A-stage effluent: pilot-scale experiences with shortcut nitrogen removal.

  PubMed

  Seuntjens, D; Bundervoet, B L M; Mollen, H; De Mulder, C; Wypkema, E; Verliefde, A; Nopens, I; Colsen, J G M; Vlaeminck, S E

  2016-01-01

  Energy autarky of sewage treatment plants, while reaching chemical oxygen demand (COD) and N discharge limits, can be achieved by means of shortcut N-removal. This study presents the results of a shortcut N-removal pilot, located at the biological two-'stage (high/low rate) wastewater treatment plant of Breda, The Netherlands. The pilot treated real effluent of a high-rate activated sludge (COD/N = 3), fed in a continuous mode at realistic loading rates (90-100 g N/(m(3)·d)). The operational strategy, which included increased stress on the sludge settling velocity, showed development of a semi-granular sludge, with average particle size of 280 μm (ø(4,3)), resulting in increased suppression of nitrite-oxidizing bacteria. The process was able to remove part of the nitrogen (51 ± 23%) over nitrite, with COD/N removal ratios of 3.2 ± 0.9. The latter are lower than the current operation of the full-scale B-stage in Breda (6.8-9.4), showing promising results for carbon-efficient N-removal, while producing a well settling sludge (SVI(30) < 100 mL/g).

 12. Temporary balloon occlusion of the internal iliac arteries to prevent massive hemorrhage during cesarean delivery among patients with placenta previa.

  PubMed

  Broekman, Evelien A; Versteeg, Henneke; Vos, Louwerens D; Dijksterhuis, Marja G; Papatsonis, Dimitri N

  2015-02-01

  To evaluate the effectiveness of temporary balloon occlusion of the internal iliac artery before uterine incision to prevent massive obstetric hemorrhage during cesarean delivery among patients with anterior placenta previa. In a retrospective cohort study conducted at Amphia Hospital Breda (Breda, Netherlands), data were analyzed from women with anterior placenta previa who delivered by cesarean between January 1, 2001, and September 30, 2012. Cases with and without balloon occlusion of the internal iliac artery were included. The primary outcomes were the amount of blood loss during cesarean delivery, drop of hemoglobin level, and blood loss of more than 1000 mL. Of 68 eligible women, 42 (62%) had temporary balloon occlusion and 26 (38%) had no balloon occlusion. Median blood loss was 800 mL (interquartile range [IQR] 488-1113) in the balloon group and 1000 mL (IQR 694-1307) in the no balloon group (P=0.06). Blood loss of 1000 mL or more was recorded in 16 (38%) women in the balloon group and 18 (69%) in the no balloon group (P=0.01). Temporary balloon occlusion of the internal iliac artery before uterine incision during cesarean delivery could potentially reduce blood loss among patients with anterior placenta previa. Large, randomized controlled trials are needed to confirm the results. Copyright © 2014 International Federation of Gynecology and Obstetrics. Published by Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 13. Organic Semiconductors: A Molecular Picture of the Charge-Transport and Energy-Transport Processes.

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Brédas, Jean-Luc

  2007-03-01

  Conjugated organic oligomer and polymer materials are being increasingly considered for their incorporation as the active semiconductor elements in devices such as photo-voltaic cells, light-emitting diodes, or field-effects transistors. In the operation of these devices, electron-transfer and energy-transfer processes play a key role, for instance in the form of charge transport (in the bulk or across interfaces), energy transport, charge separation, or charge recombination [1]. Here, we provide a theoretical description of electron-transfer phenomena based on electron-transfer theory, which allows us to provide a molecular, chemically-oriented understanding. In this presentation, we focus on the parameters that impact the mobility of charge carriers [2], that is the electronic coupling within chains and between adjacent chains and the reorganization energy of the chains upon ionization. Materials under study include conjugated oligomers such as oligoacenes, oligothiophene-acenes, oligothiophenes, and oligothienacenes. [1] J.L. Br'edas, D. Beljonne, V. Coropceanu, and J. Cornil, ``Charge-Transfer and Energy-Transfer Processes in pi-Conjugated Oligomers and Polymers'', Chemical Reviews, 104, 4971-5004 (2004). [2] V. Coropceanu, J. Cornil, D.A. da Silva Filho, Y. Olivier, R. Silbey, and J.L. Br'edas, ``Charge Transport in Organic Semiconductors'', Chemical Reviews, 107, xxx (2007).

 14. Scatterometry

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Stoffelen, Adrianus Cornelis Maria

  1996-10-01

  Een veelheid aan meteorologische metingen is dagelijks beschikbaar. De meeste van deze waarnemingen bevinden zich echter boven land, en met name windwaarnemingen boven de (Noord Atlantische) oceaan zijn schaars. Bij een westelijke luchtstroming is dit een duidelijke beperking voor de weers- en golfverwachtingen ten behoeve van Nederland. Juist dan is het gevaar voor bijvoorbeeld storm of overstroming het grootst. Ook in het aardse klimaatsysteem speelt de wind aan het oppervlak een grote rol en is de belangrijkste factor voor de aandrijving van de oceaancirculatie. De oceaancirculatie op zijn beurt is cruciaal voor de verschijnselen die samenhangen met bijvoorbeeld El Niño. Dit proefschift gaat over het scatterometer instrument dat vanuit de ruimte, zelfs onder een wolkendek, nauwkeurige en betrouwbare informatie geeft over de wind aan het oceaanoppervlak met een hoge mate van ruimtelijke consistentie. Tijdens de tweede wereldoorlog werden radars aan boord van schepen veelvuldig gebruikt voor de opsporing van vijandige vaartuigen. Hierbij werd vastgesteld dat de detectie slechter werd naarmate de wind aan het zeeoppervlak groter was. Proefondervindelijk was hiermee het principe van een wind scatterometer aangetoond. Al snel ontwikkelde zich dan ook de idee de wind aan het zeeoppervlak te meten met behulp van radar. Vanuit een vliegtuig of een satelliet word dan een microgolfbundel onder een schuine hoek naar het zeeoppervlak gestuurd. De microgolfstraling, met gewoonlijk een golflengte van enkele centimeters, wordt verstrooid aan het ruwe oppervlak, en een klein gedeelte van de uitgezonden puls keert terug naar het detectorgedeelte van de scatterometer. Het fysische fenomeen van belang voor de werking van de scatterometer is de aanwezigheid van zogeheten capillaire gavitatiegolven op het zeeoppervlak. Deze golven hebben een golflengte van enkele centimeters en reageren vrijwel instantaan op de sterkte van de wind. De verstrooiing van microgolven is op zijn beurt

 15. The Influence of Protection, Mobility and Risk Perception on the Behaviour and Physical Performance of a Combat Soldier (De Invloed van Bescherming, Mobiliteit en Risicoperceptie op het Gedrag en de Fysieke Prestatie van een Gevechtssoldaat)

  DTIC Science & Technology

  2006-12-01

  which threat consisted of environmental stress (cold) and psychological pressure ( Liebermann et al., 2002). However, no reports were found in which...down on the ground during the last 40m, this could not explain the lower velocity in condition A. Liebermann et al. (2002) studied in exercises...vigilance were significantly impaired, as were more complex functions, including memory and logical reasoning. Liebermann et al. (2002) used environmental

 16. Rationale and design of the CAREFUL study : The yield of CARdiogenetic scrEening in First degree relatives of sudden cardiac and UnexpLained death victims <45 years.

  PubMed

  Hendrix, A; van der Werf, C; Bots, M L; Birnie, E; van der Smagt, J J; Borleffs, C J W; Vink, A; van Weert, H C; Doevendans, P A F M; Wilde, A A M; Mosterd, A; van Langen, I M

  2010-06-01

  Background. Sudden cardiac death (SCD) in the young (1-45 years) is a strong risk factor for the presence of inherited cardiac diseases in surviving first-degree relatives. Postmortem investigation of the victim and cardiogenetic evaluation of the first-degree relatives is indicated to detect inherited cardiac diseases and treat relatives at an early stage to prevent SCD. In the Netherlands, postmortem investigation is often not performed and relatives of SCD and sudden unexplained death (SUD) victims are rarely evaluated for inherited cardiac diseases.Methods. A prospective population-based follow-up study carried out in two intervention regions and two control regions. In the intervention regions a comprehensive intervention (stimulate autopsy and storage of victims DNA and the referral of first-degree relatives for cardiogenetic evaluation) is applied in a 'top down' and 'bottom up' mode. In each region, young sudden death victims are registered and for all cases performance of autopsy and evaluation of relatives in a cardiogenetics outpatient clinic will be determined.Expected results. The study will provide information on the incidence of sudden death in the young and the proportion of diagnosed inherited cardiac diseases. Moreover, the additional value of the introduction of two different preventive strategies directed at early detection of inherited cardiac diseases in first-degree relatives to usual care will be evaluated. Conclusion. The CAREFUL study will help to set a new standard of care in the evaluation of young sudden death victims and their relatives to identify the presence of inherited cardiac diseases, in order to prevent sudden death. (Neth Heart J 2010;18:286-90.).

 17. Europea Symposium. Education for Older Adults: A Mirror to Society = Europes Symposium. Educatie en Ouderen: Een Spiegelbeeld voor de Samenleving (Berg en Dal, The Netherlands, November 14-16, 1991).

  ERIC Educational Resources Information Center

  Klercq, Jumbo, Ed.; Damen, Ulrich, Ed.

  The following papers and workshop presentations are included in these proceedings: "Grandparents and Grandchild" (Goezinne-Zijlmans, Hirsch); "Call for an Open Discussion among the Professional Educators" (Klercq); "Energetic But Marginal--Paradox and Promise" (ter Steege); "Integration of Older People within the…

 18. Problemen zijn uitdagingen. Verslag van een studiereis naar de Verenigde Staten, van 21 april tot 7 mei 1995. (Problems Are Challenges. Report of a Study Tour in the United States, from April 21 to May 7, 1995).

  ERIC Educational Resources Information Center

  1995

  This document reports on a visit to the United States by individuals involved in Regional Education Centers (ROCs) in The Netherlands. The purpose of the visit was to study the phenomenon of community colleges as an example for ROCs in Holland. This document is the third in a series of reports that appear in connection with "The Transatlantic…

 19. Europea Symposium. Education for Older Adults: A Mirror to Society = Europes Symposium. Educatie en Ouderen: Een Spiegelbeeld voor de Samenleving (Berg en Dal, The Netherlands, November 14-16, 1991).

  ERIC Educational Resources Information Center

  Klercq, Jumbo, Ed.; Damen, Ulrich, Ed.

  The following papers and workshop presentations are included in these proceedings: "Grandparents and Grandchild" (Goezinne-Zijlmans, Hirsch); "Call for an Open Discussion among the Professional Educators" (Klercq); "Energetic But Marginal--Paradox and Promise" (ter Steege); "Integration of Older People within the…

 20. Neurale Netwerken en Radarsystemen (Neural Networks and Radar Systems)

  DTIC Science & Technology

  1989-08-01

  fataal is het indien deze fouton optreden tij dens bet in bedrijf zijn van de computer. In son moderns chip wordon vele "trucs" toegepast om probleinen...synaptische contact (wat onderling globaal tot can factor tien verachilt). De invloed van son beaald type transmitter kan zeer kort (enkele msaac) tot...tekenfunctie uiteraard ook andere keuzen voor f mogelijk. Indien men in pleats van slechts een "aan"- en een "uitavaarde de celtoestand met een rede getal

 1. Thermal Stability of Gun Propellants from Munition Articles That Returned from Cambodia.

  DTIC Science & Technology

  1998-02-01

  munitieartikelen zijn blootgesteld. De klimatolo- gische STANAG 2895 deelt Cambodja in de A2 en CO klimatologische categorie- en, met een hoogste, ooit...gesloten bij kamertemperatuur onder atmosferi - sche omstandigheden en geplaatst in een monstervathouder (3). Deze houder is geplaatst op een...KL 3* HWO-KLu 4* HWO-KM 5* HWO- CO 6 DMKL/SM V/Bureau Kwaliteitsbewaking Maj. J. Evertse 7 DMKLu/MWFAW/MO Maj. J. Paap 8 DM&P TNO-DO 9

 2. Inrichting Gemeenschappelijke Ops-Room Voor DTO, JCG en C2000 (A Common Operations Room for DTO, JCG and C2000)

  DTIC Science & Technology

  2007-02-01

  een 3D digitale eisen en wensen leiden tot nieuwe Beschrijving van de mockup en een 2D plattegrond van de uitgangspunten en tot herontwerp...initiele ontwerp is gemodelleerd in een 3D digitale mockup en 2D plattegrond van de ruimte. De unifornie werkplek, met gescheiden toegang tot secure en...geplaatst kunnen worden. Digitale 24-uurs klokken, minstens 5 of 6 tijdzones tegeijik. Er is 66n crisisruimate opgenomen in het ontwerp. Onduidelijk is

 3. Performance Measures: Search Performance for Different Fields-of Regard (prestatiemeting se: zoekprstatie bij geinstrumenteerd zien)

  DTIC Science & Technology

  2006-07-01

  FOV) grootte, resolutie, en opvallendheid van het doel. Proefpersonen moesten in een experiment zoeken naar doelen in geprojecteerde digitale foto’s. De...Zoekplaten De zoekplaten bestonden uit geprojecteerde digitale foto’s van landschappen en stadssc~nes met daarin een doel (zie figuur 2, 3 & 4). Dit...De resolutie Het beeldmateriaal werd opgenomen met een digitale camera van het type Sony DSC- P 12. De resolutie van de oorspron~ketijke beelden was

 4. Computer Simulation of the Effect of Pretreatment with Reversible Acetylcholinesterase Inhibitors on the Protection Against Soman Poisoning

  DTIC Science & Technology

  1993-12-01

  dan 50 %/ acetyicholinesteraseremming, hetgeen in overeenstemming is met literatuurgegevens. Tevens voorspelt bet model dat het gebruik van een...soman- vergiftiging worden besproken. TNO-rcport PML 213493122 Page CONTENTS M.’ NAGEMENT-LTFFREKSEI. SUMNMARY/SAMENVATTING 3 CONTENTS 4 INTRODUCTION 6 2...genierkte i’-anties/personen ontvangen uitsluitend een management uittreksel, een documentatiepagina en de distributielijst van het rapport. 17* Lid van de

 5. Flitseenheid voor Ultra Snelle Fotografie (Flash Unit for High-Speed Photography)

  DTIC Science & Technology

  1992-09-01

  fotografie PML 1992-91 september 1992 Exemplaar no:- 10 Autmir(s): M. Koops T. Huijser Tow]aaiantal paginars: (oxcd. distr. Iijsl on RIDPj 50 Aantai...beschrijft de ontwikkeling van een hoog energetische gepulste lichthron ten behoeve an de ultra snelle fotografie . De gebouwde flitseenheid bestaat uit een... fotografie is een zeer geschikre diagnostische techrnek voor het vastleggen van snelle verschijnselen zoals die zich o.a. voordoen op het werkgebied

 6. Deterministic Combatmodels, Interim Report 1: Literature Research (Deterministische Gevechtsmodellen, Interim Rapport 1: Literatuur Onderzoek)

  DTIC Science & Technology

  1991-12-01

  This report contain-P a description of a study of the existing literature on deterministic zombai-models. The Lancheste quations are described, both...nadeel bieraan kleeft dat het uitvoeren van een studie met een dergelijk model redelijk veel tijd kost. Dit koint doordat er een groot aantal runs moet...oprijzen. De aannaznen die aan de kiassieke Lanchestervergehjkingen voor gericht vuur ten grondslag liggen zijn de volgende: " Elke partij is intern

 7. Job Oriented Training: Handleiding Serious Gaming (Job Oriented Training: Handleiding (Handbook) Serious Gaming)

  DTIC Science & Technology

  2008-09-01

  vanafdag iin van een opleiding integrale taken uitvoeren in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op hun toekomstige beroepspraktijk. In dit geval...Korteling, dr A.H. van der Hulst, TNO Defensie en Veiligheid TNO Defensie en Veiligheid Program matitel Projecttitel Integrale opleidings- en PC Gaming...Oriented Training toegepast. Dit betekent in essentie dat de leerlingen vanaf dag een, integrale missies uitvoeren en niet eerst de theorie wordt

 8. Eindrapportage van het Onderzoek naar de Meerwaarde van BMS (Final Report of the Investigation into the Value of BMS)

  DTIC Science & Technology

  2005-11-01

  Onderzoek TWAG Terrein Winnen en Achterwaarts Gaan VM Vijandelijke mogelijkheid TNO-rapport I TNO-DV1 2005 A100 6/42 Inleiding Dit rapport geeft een...te gaan op de achterliggende redenen van de antwoorden. De interviews zijn bedoeld om bet beeld dat uit de observaties en de vragenlijsten is ontstaan...verspreide Iormatie Tcrrein Winnen en Achterwaarts Gaan (TWAG) / ecn bereden aanval; " een veiligheidsbezetting; * een hoszuivering. Voor cen succesvolle

 9. Boosting Immune Responses Against Bacterial Pathogens: In Vitro Analysis of Immunomodulators (In Vitro Analyse van de Stimulerende Werking van Verschillende Stoffen op het Immuunsysteem)

  DTIC Science & Technology

  2007-07-01

  strijdmiddelen, zijn veelal te bebandelen Wtgevoerd door TNO Defensie en Veiligheid, bacteri6le infecties. Deze twee modulatoren nut antibiotica . Door...voorkomen in bet kader van bet programma V502 en vivo-infectiemodel in de muis worden getest. dat een bacteriestamn resistent is geworden beantwoordt aan...verschillende immuunmodulerende stoffen bet agens alsmede kennis over een eventuele waartegen bestaande vaccins of antibiotica werden bepaald in een

 10. High energy irradiated protoplanetary disks : the X-rays and FUV role in thermo-chemical modeling

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Aresu, Giambattista

  2012-12-01

  In de laatste twee decennia hebben sterrenkundigen een enorme hoeveelheid informatie kunnen vergaren over het scenario waarin leven kan ontstaan. Onderzoek naar de vorming van planeten speelt daarin een belangrijke rol. Het proces van stervorming begint in donkere wolken (Dark Clouds) waar gravitationele ineenstorting leidt tot de formatie van een schijf die de ster omgeeft, de zogenaamde circumstellar schijf. Die kan materiaal (gas en stof) bevatten waaruit planeten ontstaan. Er is dan sprake van een protoplanetaire schijf. Giambattista Aresu onderzocht de impact van hoog energetische straling (röntgenstraling en ver-uv) van de centrale ster op de chemische en thermische structuur van dergelijk omringende protoplanetaire schijven.

 11. Exclusive enteral nutrition for inducing remission in inflammatory bowel disease in paediatric patients.

  PubMed

  Assa, Amit; Shamir, Raanan

  2017-09-01

  Enteral nutrition as a treatment for inflammatory bowel diseases is an ongoing area of interest. Even in the era of biologic agents, exclusive enteral nutrition (EEN) offers a unique, drug-free measure for induction of remission in luminal Crohn's disease. The purpose of this review is to discuss the role of EEN in the evolving therapeutic scheme for Crohn's disease, to report on new evidence for short and long-term efficacy and highlight findings on the mechanisms of the anti-inflammatory effects of EEN in light of current understanding of disease pathogenesis. Recent clinical studies have suggested that EEN has an established advantage over corticosteroids for inducing remission in children with luminal Crohn's disease with comparable clinical efficacy but superior mucosal healing effect as well as better safety profile. Preoperative EEN therapy can also improve postoperative outcome of intestinal resection. Basic research has demonstrated that EEN has direct anti-inflammatory properties, can correct localization of tight junction proteins, alter micro RNAs expression, and profoundly affect the intestinal microbiota. EEN is an effective treatment for induction of remission in pediatric luminal Crohn's disease and should be offered as a first-line treatment. Accumulating evidence suggest that EEN has direct anti-inflammatory properties with an effect on the intestinal microbiota. However, the relationships between these effects and the specific triggers for these changes have yet to be elucidated.

 12. EENdb: a database and knowledge base of ZFNs and TALENs for endonuclease engineering.

  PubMed

  Xiao, An; Wu, Yingdan; Yang, Zhipeng; Hu, Yingying; Wang, Weiye; Zhang, Yutian; Kong, Lei; Gao, Ge; Zhu, Zuoyan; Lin, Shuo; Zhang, Bo

  2013-01-01

  We report here the construction of engineered endonuclease database (EENdb) (http://eendb.zfgenetics.org/), a searchable database and knowledge base for customizable engineered endonucleases (EENs), including zinc finger nucleases (ZFNs) and transcription activator-like effector nucleases (TALENs). EENs are artificial nucleases designed to target and cleave specific DNA sequences. EENs have been shown to be a very useful genetic tool for targeted genome modification and have shown great potentials in the applications in basic research, clinical therapies and agricultural utilities, and they are specifically essential for reverse genetics research in species where no other gene targeting techniques are available. EENdb contains over 700 records of all the reported ZFNs and TALENs and related information, such as their target sequences, the peptide components [zinc finger protein-/transcription activator-like effector (TALE)-binding domains, FokI variants and linker peptide/framework], the efficiency and specificity of their activities. The database also lists EEN engineering tools and resources as well as information about forms and types of EENs, EEN screening and construction methods, detection methods for targeting efficiency and many other utilities. The aim of EENdb is to represent a central hub for EEN information and an integrated solution for EEN engineering. These studies may help to extract in-depth properties and common rules regarding ZFN or TALEN efficiency through comparison of the known ZFNs or TALENs.

 13. Algorithms for radio interference detection and removal

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Offringa, Anne René

  2012-06-01

  Tijdens dit onderzoek hebben we gekeken naar de invloed van storing door menselijke apparatuur op radioastronomie. Radiosterrenwachten zoals Westerbork kunnen de hemel met een enorme gevoeligheid en resolutie in kaart brengen. Vaak bestaan zulke sterrenwachten uit een aantal grote schotelantennes. Echter, nieuwe technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat op lage frequenties vele kleine antennes efficiënt gecombineerd kunnen worden tot een grote schoteltelescoop. LOFAR is een nieuwe, deels-Nederlandse supertelescoop die gebruik maakt van dit principe. Deze telescoop bestaat uit tientallen velden gevuld met vele antennetjes, verspreid over Nederland en omringende landen. Het centrum van LOFAR bevindt zich in de buurt van het Drentse dorp Exloo. Radiotelescopen worden meestal in zeer afgelegen gebieden geplaatst, omdat menselijke apparatuur storing veroorzaakt. Het bouwen van een radiotelescoop op afgelegen locaties is echter niet goedkoop. LOFAR is een nieuwe weg ingeslagen en bevat antennevelden op diverse plaatsen in ons druk bevolkte land. Een belangrijke vraag was daardoor of de storing van menselijke apparatuur niet schadelijk zou zijn voor LOFAR-observaties. In dit proefschrift beantwoorden we deze vraag. We hebben volledig geautomatiseerde technieken ontworpen om storing te verwijderen. Met deze nieuwe technieken weten we de storing op zeer accurate wijze te scheiden van het hemelsignaal. We analyseren de gefilterde data en concluderen dat, na toepassing van deze technieken, we in staat zijn om zeer gevoelige hemelkaarten te maken met LOFAR. Daarmee lijkt het dus een goede keuze geweest te zijn om LOFAR in Nederland te bouwen.

 14. Methoden voor Voorraadbeheersing van Repareerbare Reservedelen: METRIC en Enkele Varianten (Methodes for Repairable Item Inventory Control: METRIC and Some Variants)

  DTIC Science & Technology

  1990-08-01

  geval van repareerbare items (voor niet-repareerbare items altijd 0), backorders - aantal exemplaren/ stuks van een item dat niet direct geleverd kan...worden (bet aantal stuks in nalevering). Hierbij geldt automatisch dat van de termen "on hand" en "backorders" minstens een van beide gelijk san nul is

 15. Inventarisatie telematica-ontwikkelingen Natco (Inventory Telematics Developments Natco)

  DTIC Science & Technology

  1998-05-01

  aangesloten. Meerdere centrales kunnen samen een ATM netwerk vormen dat veelal een vermaasde topologie zal hebben. ATM is geschikt voor zowel real... topologie . ledere bus is unidirectioneel. De bitsnelheid op iedere bus is gelijk en kan, afhankelijk van de gewenste bandbreedte bij implementatie worden op

 16. [Multidisciplinary treatment in orthodontics].

  PubMed

  Oosterkamp, B C M; Kuijpers, M A R

  2015-11-01

  In deze editie van het NTvT neemt het thema ‘Multidisciplinaire aanpak in de orthodontie’ de lezer mee in de mogelijkheden van multidisciplinaire zorg vanuit een orthodontisch oogpunt. Tandheelkunde is niet meer uitsluitend gericht op preventie en behandeling van cariës. De gebitstoestand van zowel ­kinderen als volwassenen is de afgelopen 30 jaar namelijk sterk verbeterd. De cariës­ervaring is duidelijk afgenomen en mensen behouden steeds langer hun natuurlijke gebit. Daarnaast is een fraai uitziend en goed functionerend gebit steeds vanzelfsprekender geworden en zijn patiënten gemotiveerd hun gebit te behouden. Deze ontwikkelingen vragen ook van (mond)zorgverleners een andere kijk op de zorg. De tandheelkundige zorg betreft steeds meer integrale zorg met een multidisciplinair karakter waarbij ­verschillende disciplines samenwerken om in samenspraak met de patiënt tot een optimaal resultaat te komen.

 17. Viruses and virus-like particles detected during examination of feces from calves and piglets with diarrhea

  PubMed Central

  Durham, Peter J.K.; Hassard, Lori E.; Norman, G.R. (Bob); Yemen, Roberta L.

  1989-01-01

  A total of 763 fecal or intestinal samples from diarrheic calves and piglets were examined for viral content by immunofluorescence, electron microscopy or cell culture. Routine fluorescent antibody and cultural tests detected rotavirus (n=126), coronavirus (n=80) and bovine viral diarrhea virus (n=13). Electron microscopy detected rotaviruses (n=24) and coronaviruses (n=17) not identified by standard fluorescent antibody tests. Other viruses detected by electron microscopy included Breda virus-like particles (n=49), astroviruses (n=1), caliciviruses (n=1), rhabdoviruses (n=1), parvoviruses (n=2), enteroviruses (n=3), togavirus-like particles (n=2), and “chained” particles (n=5). Mixtures of several of the viruses were detected in a number of fecal samples. The survey emphasized the value of electron microscopy as a broad-spectrum diagnostic tool. ImagesFigure 1.Figure 2.Figure 3.Figure 4.Figure 5.Figure 6.Figure 7.Figure 8. PMID:17423455

 18. Postoperative Nutritional Effects of Early Enteral Feeding Compared with Total Parental Nutrition in Pancreaticoduodectomy Patients: A Prosepective, Randomized Study

  PubMed Central

  Park, Joon Seong; Chung, Hye-Kyung; Hwang, Ho Kyoung; Kim, Jae Keun

  2012-01-01

  The benefits of early enteral feeding (EEN) have been demonstrated in gastrointestinal surgery. But, the impact of EEN has not been elucidated yet. We assessed the postoperative nutritional status of patients who had undergone pancreaticoduodenectomy (PD) according to the postoperative nutritional method and compared the clinical outcomes of two methods. A prospective randomized trial was undertaken following PD. Patients were randomly divided into two groups; the EEN group received the postoperative enteral feed and the control group received the postoperative total parenteral nutrition (TPN) management. Thirty-eight patients were included in our analyses. The first day of bowel movement and time to take a normal soft diet was significantly shorter in EEN group than in TPN group. Prealbumin and transferrin were significantly reduced on post-operative day (POD) 7 and were slowly recovered until POD 90 in the TPN group than in the EEN group. EEN group rapidly recovered weight after POD 21 whereas it was gradually decreased in TPN group until POD 90. EEN after PD is associated with preservation of weight compared with TPN and impact on recovery of digestive function after PD. PMID:22379336

 19. Postoperative nutritional effects of early enteral feeding compared with total parental nutrition in pancreaticoduodectomy patients: a prosepective, randomized study.

  PubMed

  Park, Joon Seong; Chung, Hye-Kyung; Hwang, Ho Kyoung; Kim, Jae Keun; Yoon, Dong Sup

  2012-03-01

  The benefits of early enteral feeding (EEN) have been demonstrated in gastrointestinal surgery. But, the impact of EEN has not been elucidated yet. We assessed the postoperative nutritional status of patients who had undergone pancreaticoduodenectomy (PD) according to the postoperative nutritional method and compared the clinical outcomes of two methods. A prospective randomized trial was undertaken following PD. Patients were randomly divided into two groups; the EEN group received the postoperative enteral feed and the control group received the postoperative total parenteral nutrition (TPN) management. Thirty-eight patients were included in our analyses. The first day of bowel movement and time to take a normal soft diet was significantly shorter in EEN group than in TPN group. Prealbumin and transferrin were significantly reduced on post-operative day (POD) 7 and were slowly recovered until POD 90 in the TPN group than in the EEN group. EEN group rapidly recovered weight after POD 21 whereas it was gradually decreased in TPN group until POD 90. EEN after PD is associated with preservation of weight compared with TPN and impact on recovery of digestive function after PD.

 20. Infrared emission features: probing the interstellar PAH population and circumstellar environment of Herbig Ae/Be stars

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Boersma, Christiaan

  2009-12-01

  AKs zijn alom vertegenwoordigd en bieden een uitstekend middel om de veelheid aan objecten verspreid over het heelal te bestuderen. Met name in gebieden waar zich sterren en planeten vormen, helpen ze bij het ontwarren van de grootschalige structuur. PAKs staat voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen en ze vormen een familie van grote kippengaasvormige moleculen opgebouwd uit koolstof en waterstof. Op aarde worden ze onderander aangetroffen in de verbrandingsproducten van fossiele brandstoffen. PAKs vormen het overgangsgebied van stofdeeltjes ter grote van een micron naar moleculair "gas". PAKs zijn uniek op twee manieren. Allereerst, PAKs fluoresceren na de absorptie van een enkel ultraviolet foton, waardoor ze te zien zijn in zeer koude gebieden, ver weg van de aanstralende bron. In de tweede plaats, gegeven de complexiteit van deze moleculen, kunnen ze een belangrijke rol hebben gespeeld in het ontstaan van leven. Met behulp van topklasse ruimte- en grond gestationeerde observatoria, zoals bijvoorbeeld Spitzer en de 10-meter klasse telescopen in Chili, is de PAK-emissie afkomstig van middelzware, zich vormende, sterren onderzocht. Door gebruik van zowel beeldvorming als spectroscopie, zijn morfologische en evolutionaire aspecten van de PAK-emissie vastgesteld. De NASA Ames PAK IR Spectroscopische Database is een verzameling van meer dan 600 berekend en ongeveer 200 experimenteel bepaalde spectra. Deze unieke database gaat eind 2009 publiek. Gebruikmakend van deze database is een systematische zoektocht gedaan naar kandidaten die verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de emissie in twee, tot op heden, niet goed bestudeerde regio's van het PAKs-spectra.

 1. Effects of the Exclusive Enteral Nutrition on the Microbiota Profile of Patients with Crohn’s Disease: A Systematic Review

  PubMed Central

  Gatti, Simona; Galeazzi, Tiziana; Franceschini, Elisa; Annibali, Roberta; Albano, Veronica; De Angelis, Maria; Lionetti, Maria Elena; Catassi, Carlo

  2017-01-01

  The mechanisms behind the efficacy of exclusive enteral nutrition (EEN) in Crohn’s disease (CD) remain poorly understood, despite the high rate of treatment response. Evidence accumulated in the last 20 years suggests that a positive shift of the disrupted microbiota is one of the treatment effects. The purpose of this study was to critically review and summarize data reporting the microbiological effects of EEN in patients with CD. Fourteen studies were considered in the review, overall involving 216 CD patients on EEN. The studies were heterogeneous in methods of microbiota analysis and exclusion criteria. The most frequently reported effect of EEN was a reduction in microbiota diversity, reversible when patients returned to a normal diet. The effect of EEN on specific bacteria was very variable in the different studies, partially due to methodological limitations of the mentioned studies. The EEN seem to induce some metabolomic changes, which are different in long-term responder patients compared to patients that relapse earlier. Bacterial changes can be relevant to explaining the efficacy of EEN; however, microbiological data obtained from rigorously performed studies and derived from last generation techniques are largely inconsistent. PMID:28777338

 2. Strong gravitational lensing in the radio domain

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Berciano Alba, Alicia

  2009-11-01

  In het Universum kunnen zware objecten, zoals melkwegstelsels en clusters van melkwegstelsels, zich als gigantische vergrootglazen gedragen die verscheidene vergrootte en vervormde afbeeldingen van een bron kunnen produceren. Als dit effect optreed, worden deze objecten sterke zwaartekrachtlenzen genoemd en kunnen ze, in extreme gevallen, heldere uitgerekte afbeeldingen veroorzaken die "reuzebogen" worden genoemd. In dit proefschrift illustreren we drie verschillende toepassingen van dit fenomeen in de radiosterrenkunde: (i) de studie van een melkwegstelsel dat als zwaartekrachtlens fungeert, (ii) de studie van de interne structuur van een bron die verscheidene afbeeldingen heeft door het effect van zwaartekrachtlenzen en (iii) een statistische studie van "reuzebogen" veroorzaakt door clusters van melkwegstelsels. De eerste studie richt zich op het systeem B1600+434, waar een melkwegstelsel twee afbeeldingen produceert van het compacte centrale gebied van een achterliggend stelsel. Onze radiowaarnemingen hebben bevestigd dat de helderheid van een van de afbeeldingen varieert gedurende vier jaar als gevolg van de structuur van de zwaartekrachtlens. Het tweede bestudeerde opject is een uitgebreide bron die waargenomen is bij sub-mm golflengtes en die lijkt te zijn uitvergroot door zwaartekrachtlenzen. Radiowaarnemingen van dit systeem ondersteunen de hypothese dat een deel van de sub-mm straling wordt veroorzaakt door de botsing tussen 3 ver weg gelegen melkwegstelsels. Als laatste presenteren we de eerste voorspellingen voor het verwachtte aantal "reuzebogen" dat waarneembaar is bij radio en sub-mm golflengtes, door de structuur en evolutie van clusters van melkwegstelsels in detail te modelleren. De toekomst van de studie van meervoudige afbeeldingen als gevolg van zwaartekrachtlenzen wordt ook besproken. ... Zie: Samenvatting

 3. User Manual and Program Description of the Data Acquisition System of PML-Pulse Physics (Gebruikershandleiding en Programma-beschrijving van het Data Acquisitie Systeem van het Laboratorium voor Pulsfysica)

  DTIC Science & Technology

  1993-01-01

  MHz; - Ingangsbereik ± 100 mV - ±50V volle schaal in een 1-2-5 volgorde, - Ingangsimpedantie I M.i 11 45 pF; - Ingangsmode Single / Differential...Ingangsbereik ± 50 mV - ± 20 V voile schaal in een 1-2-5 volgorde; - Ingangsimpedantie 1 Milli 15 pFof 50il; - Irigarzgskoppeling AC / DC; - Trigger...ingevuld van 100 mV - 50 V in een 1-2-5 volgorde; - Offset Maximaal 2009/6 van de ingestelde range; - Anti-aliasing filter YES / NO. Dit filter

 4. Gebruikershandleiding en Programmatuurbeschrijving van het Data Acquisitie Systeem van het Laboratorium voor Pulsfysica (User Manual and Program Description of the Data Acquisition System of PML-Pulse Physics)

  DTIC Science & Technology

  1993-01-01

  Ingangsbereik t 100 mV - ±50V voile schaal in een 1-2-5 volgorde; - Ingangsimpedanrie :M11 11 45 pF; - Ingangsmode Single / Differential...manier van meten kan hier single of differential ingesteld worden; - Input coupling AC/DC; - Range Hier kan een bereik worden ingevuld van 100 mV - 50...de ingangsimpedantie op 1 M12 of 50 0l worden ingesteld; Input coupling AC / DC; Range Hier kan een bereik worden ingesteld van 50 mV - 20 V voile

 5. High Performance Computing for Medical Image Interpretation

  DTIC Science & Technology

  1993-10-01

  Sepat voor inteanctieve visualisatie, quantizatierve analyse, (inverse) Taitcaipanning, neurochirurgie - planning en oldrtuigtijdens bet uitvoere van...quantitatieve analyse, (inverse) radiotherapieplanning, neurochirurgie - planning en ondersteuning tijdens bet uitvoeren van operaties. Gemntregeerd in een

 6. Efficacy of exclusive enteral nutrition in complicated Crohn's disease.

  PubMed

  Yang, Qingfan; Gao, Xiang; Chen, Huiping; Li, Miao; Wu, Xiaojian; Zhi, Min; Lan, Ping; Hu, Pinjin

  2017-09-01

  To investigate the efficacy of exclusive enteral nutrition (EEN) in induction of remission in adult active Crohn's disease (CD) complicated with intestinal fistula/abdominal abscess or inflammatory intestinal stricture. Patients diagnosed with active CD with complications were recruited between July 2013 and July 2015. Patients were offered EEN for 12 weeks. Patients with abscess received antibiotic treatment with or without percutaneous drainage. Clinical variables were recorded (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02887287). Forty-one patients with CD and with intestinal fistula/abdominal abscess or inflammatory intestinal stricture aged 18-60 years, were included. Ten patients were accompanied with stenosis and 33 with intestinal fistula/abscess. After 12 weeks of EEN, the Crohn's disease activity index significantly decreased (223.43 ± 65.5 vs. 106.77 ± 42.73, p ≤ .001), and 80.5% of patients achieved full clinical remission totally. Fistula closure after EEN was observed in 75% of patients with entero-cutaneous fistula. In patients with stenosis, 20% had no response to EEN and were transferred for surgery. Partial remission and full remission were observed in 20% and 60% of patients after 12 weeks of EEN, respectively. Intra-abdominal abscess resolved in 76% of patients. Seventeen patients who had mucosal ulcers underwent colonoscopy before and after EEN, 47% achieved mucosal healing after the treatment. The inflammatory index of patients significantly decreased (p ≤ .01), nutritional parameters increased (p ≤ .01) and the European Nutritional Risk Screening (2002) decreased (p ≤ .01). EEN is effective in inducing early clinical remission, mucosal healing, promoting fistula closure and reducing the size of abscess in adult CD patients with complications.

 7. Physical Protection: the State of the Art

  DTIC Science & Technology

  2005-02-01

  twee typen : keramische monolieten die zijn gecoat met een koolstof laagje en monolieten die volledig uit koolstof bestaan. Monolithische structuren...worden nieuwe typen actieve kolen ontwikkeld zoals kooldoek ’charcoal cloth’ en kooldraad ’charcoal fibre’, veelal gemaakt van polymeren. Tevens...8217, ontwikkeld in het kader van het ’Soldier Modernisation Program’, kan een manier zijn om de ergonomische, fysieke en psychologische belasting te verlagen. Op

 8. Toxicity Testing of Combustion Products of Polyurethane and Polyvinyichioride

  DTIC Science & Technology

  1999-01-01

  hand van bet vaststellen van de giftigheid van een tweetal veel gebruikte kunststoffen, polyurethaan (PUR) en polyvinyichioride ( PVC ). Ter TNO report...polyvinyichioride ( PVC ) speelt naast de vorming van CO ook zoutzuur (HC1) een belangrijke rol. Opvallend is dat de toxische effecten veel trager tot stand...kwamen dan bij de PUR-experimenten. Bij vermindering van het zuurstofgehalte tijdens de verbranding van PVC nam de toxiciteit niet toe. Op grond van

 9. An Automated Air Sampling System Comprising an OPTIC GC Injector II, Quantification of VX Vapour

  DTIC Science & Technology

  2006-01-01

  hetsveeii t[lie contracting parties. S2006 INO 747n-7-6/- ()7V’ TNO I ensvorzknIN Een geautomatiseerd luchtmonstername- systeem met een OPTIC...de dampconcentratie. Het vorige rapport in deze serie beschreef de bepaling van soman-damp met dit systeem . Dit rapport beschrijft de bepaling van VX...van VX in de uitstromende lucht zal niet eenvoudig zijn. Beschrijving van de werkzaamheden Het OPTIC- systeem werd getest met het zenuwgas VX, dat qua

 10. Parallel Search for a Conjunction of Shape and Contrast Polarity

  DTIC Science & Technology

  1994-01-01

  F.L. Kooi 16 maart 1994, Rapport TM 1994 B-6 TNO Technische Menskunde’, Soesterberg MANAGEMENT UITTREKSEL Een object dat zich van andere objecten...polariteit Dr.ing. J. Thieeuwes en dr. F.L. Kooi 16 maart 1994, Rapport TM 1994 B-6 TNO Technische Menskunde’, Soesterberg MANAGEMENT UITTREKSEL Een object dat...visuele sYsteem niet in staat is parallel te zoeken onder twee stimulus dimensies tegelijkertijd. Eerder onderzoek heeft laten zien dat hierop twee

 11. GES User’s Guide Version 1.05

  DTIC Science & Technology

  2007-11-02

  energiesystemen aan elkaar gekoppeld worden. Daarvoor zijn een aantal afspraken gemaakt, hoe een specifiek systeem , in GES apparaat genoemd...zonder dat men direct rekening behoeft te houden met andere apparaten in het systeem . GES rekent stationaire Systemen door. Doordat er terugwerking...1997 2 Contents MANAGEMENTUITTREKSEL 1 1 INTRODUCTION 6 l.i PURPOSE OF GES 6 1.2 OVERVIEW OF GES 7 1.2.1 Energy apparatus 7 1.2.2 Signal

 12. Development and Construction of a Camera System for Landmine Detection

  DTIC Science & Technology

  2005-11-25

  Ontwikkeling en vervaardiging van een camera systeem voor Iandmijn detectie Eindrapport de ’haalbaarheidsfase’ is de haalbaarheid van verschillende...demonstratiesysteem gebouwd. Dit demonstratie- systeem bestaat uit een polarisatiecamera die speciaal voor dit doel is ontwikkeld en vervaardigd. Daamaast is software...ontwikkeld voor de automnatische detectie van Iandmidjnen en de visual-isatie van de detectieresultaten. Om de werking van het systeem te demonstreren

 13. [In Process Citation].

  PubMed

  Vermaire, J H

  2014-10-01

  Bij het boeken van een vliegticket of treinkaartje komt de boeker van de reis onvermijdelijk voor de keuze tussen ‘first class’ of ‘economy’ te staan. Wat de uiteindelijke keuze wordt, is afhankelijk van verschillende factoren. Zo is het beschikbare aantal plaatsen belangrijk, maar zeker ook de preferenties van de reiziger (de waarde die men hecht aan beenruimte, een krant of iets te eten onderweg) en het beschikbare budget. Economie is de wetenschap die zich met deze vraagstukken bezighoudt.

 14. Assessment of Benefits and Drawbacks of Using Fuzzy Logic, Especially in Fire Control Systems

  DTIC Science & Technology

  1994-03-01

  classitied by :W. Pelt classitication date :September 20, 1993 jp:op:ved ci.’ :::: - - - - title :ongerubriceerd manage mentuittreksel :Ongerubriceerd...kanonsysteem het gebruik van "fuzzy reasoning" technieken voorkwam. Dit voorstel is gedaan door SIGNAAL, in een opdracht van de KM. Het TNO-FEL had een...van bet gebruik van fuzzy logic in vergelijking met ’conventionele’ methoden. Geconcludeerd wordt dat er in principe goede mogelijkhieden voor

 15. Description of the Rayflux Ray Tracing Program and Comparison to Other Models and Measurements (Beschrijving van het Rayflux Ray Tracing Programma en Vergelijing Met Andere Modellen en Metingen)

  DTIC Science & Technology

  1991-11-01

  ontwikkeld amn geluidniveaus te voorspeilen. Deze metbode berekent bet geluidniveau door het aantal geluidstralen die een bepaald opperviak treffen te...vergelijken met bet aantal wat in bet vrije veld dat opperviak zou treffen . Dit levert voor lage frequenties een middeling op van de ongewenste...die de onivanger (x,z) precies treffen noemen we eigenrays, en worden gekarakteriseerd door hun lanceerhoek. Om de Excess Attenuation te berekenen

 16. Dagelijks tenue marechaussee -- Start draagproef (Trial of Military Police Daily Dress)

  DTIC Science & Technology

  2007-07-01

  koppelhaken, werd onder andere de volgende reden opgegeven: ’de koppelhaken gaan eraf. De meesten van de dragers geven een totaaloordeel van redelijk (36...materiaal van de sokken goed. De kwaliteit van de sokken wordt door bijna tweederde goed gevonden, rnaar een kwart vindt dat de sokken snel kapot gaan ...zakken af, ’de sokken gaan snel kapot’. 3.8 Huidige DT: sjaal De sjaal wordt door bijna driekwart van de gee nqu&eerden bijna nooit gedragen en door

 17. Job Oriented Training ’Lessons Learned’

  DTIC Science & Technology

  2008-11-01

  zomaar, zonder plan, naar het doel moeten gaan rennen. De tegenstand die door de instructeurs in de game geboden wordt, is hier dan ook op gericht...geen les gegeven over JOT. Daardoor hebben instructeurs geen ervaring met JOT op het moment dat zij cursisten op deze manier gaan begeleiden...Instructeurs gaan vaak wel een keer kijken bij een lopende training en praten met meer ervaren JOT-instructeurs. Op dit moment wordt er door TNO

 18. Generiek Materieellogistiek Ketenmodel Defensie (Generic Value Chain Model for Defense Material Organization)

  DTIC Science & Technology

  2008-04-01

  materidle gereedheid’ ofwel het realiseerbare aanbod, uitgedrukt in ’leverbaar aantal stuks materieelgereed materieel’. 2.3.1 De Materielogistieke waardeketen...8217beschikbaarheid’ terwijI in een C’ausal Loop Diagram dat is bedoeld voor latere MARVEL analyses, gesproken moet worden van ’aantal stuks materieel...materieelgereed materieel’ is. Athankelijk van de vraag van OPCO’s (gewenst aantal stuks materieelgereed materieeb) ontstaat er wel of miet een tekort aan materieel

 19. Feasibility of Screening for Antibiotic Resistance - Part I

  DTIC Science & Technology

  2005-09-01

  resistance - T +31 15 284 30 00 F +31 15 284 39 91 part I info-DenV@tno.nl Date September 2005 DISTRIBUTION STATEMENT A Author(s) Dr. M. Polhuijs A.M.B.C. de...bekende resistentiegenen die zijn gerelateerd aan resistentie van bacterien tegen de antibiotica ampicilline en/of tetracycline, respectievehijk bet... antibiotica . Door men snel en rechtstreeks naar specifieke van een assay am in een bacterie mutaties in spantane mutaties (Yersinia pestis in resistentiegenen

 20. Inelastic processes in atomic collisions involving ground state and laser-prepared atoms

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Planje, Willem Gilles

  1999-11-01

  In dit proefschrift worden experimenten beschreven waarbij ionen of atomen met een bepaalde snelheid op een ensemble van doelwitatomen worden gericht. Wanneer twee deeltjes elkaar voldoende genaderd hebben, vindt er wissel- werking plaats waarbij allerlei processen kunnen optreden. Deze processen resulteren in specieke eindproducten. Kennis over de interactie tussen twee botsingspartners wordt verkregen door te bekijken welke eindproducten ontstaan, en in welke mate. Een belangrijke grootheid die van invloed is op mogelijke processen is de onderlinge snelheid van de twee kernen, oftewel de botsingssnelheid. Wanneer de botsingssnelheid voldoende klein is dan kunnen de verschillende reactiemechanismen zowel kwalitatief als kwanti- tatief vaak goed voorspeld worden door het systeem te beschouwen als een kort-stondig molecuul, opgebouwd uit de twee botsende deeltjes. De ver- schillende processen die kunnen optreden worden gekwaliceerd afhankelijk van de vorming van bepaalde eindproducten. Ruwweg de volgende indeling kan gemaakt worden: 1. de interne structuur van de eindproducten zijn identiek aan die van de beginproducten. We spreken dan van een elastische botsing. 2. e en van de deeltjes of beiden worden in een aangeslagen toestand ge- bracht (of ge¨oniseerd). Dit zijn processen waarbij de herschikte elek- tronen zich bij de oorspronkelijke kern bevinden. We spreken dan van excitatie of ionisatie. 3. e en of meerdere elektronen bevinden zich bij de andere kern na de botsing (eventueel in aangeslagen toestand). We spreken dan van elek- tronenoverdracht. In het eerste deel van deze dissertatie worden botsingsexperimenten tussen heliumionen en natriumatomen beschreven waarbij het proces van elek- tronenoverdracht wordt onderzocht. Bij dit mechanisme is het buitenste 117?Samenvatting natriumelektron betrokken. Deze kan relatief gemakkelijk `overspringen' naar het heliumion wanneer deze zich dicht in de buurt van het natrium- atoom bevindt. Het elektron kan hierbij een

 1. Het testen van een 1 kW De Nora vaste polymeer elekrolyt brandstofcel voor toepassing op oppervlakteschepen. Deel 2. Eindrapport fase 1 (Testing of a 1kW De Nora Solid Polymer Electrolyte Fuel Cell for Application on Board of Naval Surface Ships. Part 2. Final Report, Phase I).

  DTIC Science & Technology

  2007-11-02

  electrolyte fuel cell (PEFC) has good chances for this application also for application on board of ships. A 1 kW PEFC stack was purchased from the...Italian firm De Nora to obtain practical experience with this type of stack. Via a dedicated computer controlled fuel cell test system the fuel cell can...150 A) and 83% (0 A). The tested fuel cell meets the given vibration and shock requirements and shows no sign of damage at pressure differences up to 10 bars between the hydrogen and air compartment.

 2. Inflammatory Bowel Disease Therapies and Gut Function in a Colitis Mouse Model

  PubMed Central

  Nahidi, Lily; Leach, Steven T.; Mitchell, Hazel M.; Kaakoush, Nadeem O.; Lemberg, Daniel A.; Munday, John S.; Huinao, Karina; Day, Andrew S.

  2013-01-01

  Background. Exclusive enteral nutrition (EEN) is a well-established approach to the management of Crohn's disease. Aim. To determine effects of EEN upon inflammation and gut barrier function in a colitis mouse model. Methods. Interleukin-10-deficient mice (IL-10−/−) were inoculated with Helicobacter trogontum and then treated with EEN, metronidazole, hydrocortisone, or EEN and metronidazole combination. Blood and tissue were collected at 2 and 4 weeks with histology, mucosal integrity, tight junction integrity, inflammation, and H. trogontum load evaluated. Results. H. trogontum induced colitis in IL-10−/− mice with histological changes in the cecum and colon. Elevated mucosal IL-8 mRNA in infected mice was associated with intestinal barrier dysfunction indicated by decreased transepithelial electrical resistance and mRNA of tight junction proteins and increased short-circuit current, myosin light chain kinase mRNA, paracellular permeability, and tumor necrosis factor-α and myeloperoxidase plasma levels (P < 0.01 for all comparisons). EEN and metronidazole, but not hydrocortisone, treatments restored barrier function, maintained gut barrier integrity, and reversed inflammatory changes along with reduction of H. trogontum load (versus infected controls P < 0.05). Conclusion. H. trogontum infection in IL-10−/− mice induced typhlocolitis with intestinal barrier dysfunction. EEN and metronidazole, but not hydrocortisone, modulate barrier dysfunction and reversal of inflammatory changes. PMID:24027765

 3. Carbonate microfacies analysis of penecontemporaneous dolomites of the Carnian Travenanzes Formation (Southern Alps, Italy)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Niebergall, Simon Michael; Breda, Anna; Preto, Nereo; Habler, Gerlinde; Peckmann, Jörn; Meister, Patrick

  2016-04-01

  Abundant dolomite (MgCa(CO3)2) occurs in the Middle and Late Triassic carbonate record of the Tethys realm. Whereas dolomite formation is largely related to late diagenesis and/or hydrothermal activity, Preto et al. (2015) suggested a primary origin of dolomite beds and nodules intercalated in clay rich deposits of the Carnian Travenanzes Formation (Fm.; Dolomites, Venetian Alps) based on a transmission electron microscopy study. Thus, dolomites of the Travenanzes Fm. are supposed to have formed during or soon after deposition and its petrographic features may still be indicative of the geochemical conditions prevalent in the depositional setting. The Travenanzes Fm. records both carbonate and siliciclastic input, reflecting a transitional continental to shallow marine environment (Breda and Preto, 2011) with alternations of alluvial plains, sabkhas and/or ephemeral lakes. The goal of this study is to determine the microfacies of the dolomites of the Travenanzes Fm. and to discuss possible depositional environments and scenarios of penecontemporaneous dolomite formation. The samples were taken from the Dibona section described by Breda and Preto (2011). Optical microscopy documented three different types of dolomite: (1) Microcrystalline nodular dolomite shows abundant clay interlayers and fenestral pores filled with coelestine and barite. The homogenous microcrystalline dolomite was further investigated by electron backscatter diffraction (EBSD) mapping, revealing an anhedral to subhedral microstructure of grains ranging from 2 to 10 micrometers in diameter. Some dolomite grew as spherules within the clay matrix. (2) Dolomite pebbles show semi-rounded edges in a dolosparitic matrix. (3) Dolomite with mm- to cm-scale lamination shows regularly spaced undulation with the cuspate side directed upwards. The laminae are also commonly affected by brittle or plastic deformation. Based on the petrographic observations, the following conclusions can be drawn: (1) While the

 4. Exclusive Enteral Nutrition Therapy in Paediatric Crohn's Disease Results in Long-term Avoidance of Corticosteroids: Results of a Propensity-score Matched Cohort Analysis.

  PubMed

  Connors, Jessica; Basseri, Sana; Grant, Amy; Giffin, Nick; Mahdi, Gamal; Noble, Angela; Rashid, Mohsin; Otley, Anthony; Van Limbergen, Johan

  2017-09-01

  Exclusive enteral nutrition [EEN] is recommended as a first-line induction therapy for paediatric Crohn's disease [CD] although corticosteroids [CS] are still used commonly. Our aim was to compare short- and long-term disease outcomes of paediatric CD patients initially managed with either EEN or CS. Medical records of newly diagnosed paediatric CD patients treated with EEN or CS as induction therapy were retrospectively reviewed. To minimise selection bias inherent in observational cohort studies, propensity analysis was carried out. Data on anthropometrics, medical history, and presenting phenotype were collected at time of diagnosis [baseline]; outcomes of interest, including medication use, hospitalisation, surgical procedures, and disease progression were assessed up to 6 years following diagnosis. Of 127 patients reviewed, a total of 111 propensity-score matched CD patients receiving EEN [n = 76] or CS [n = 35] were analysed. By 4-12 weeks of induction therapy, 86.6% of EEN-treated patients achieved remission (Paediatric Crohn's Disease Activity Index [PCDAI] ≤ 7.5) compared with 58.1% of patients in the CS-treated group [p < 0.01]. Choice of EEN over CS for induction was associated with avoidance of corticosteroids over a 6-year follow-up period. Analysis of long-term linear growth, hospitalisation, need for biologic therapy, or surgical intervention did not reveal any significant differences. These findings suggest that EEN induction therapy is more effective in achieving early remission and is associated with long-term steroid avoidance without increased use of biologics or need for surgery.

 5. [Exclusive enteral nutrition continues to be first line therapy for pediatric Crohn's disease in the era of biologics].

  PubMed

  Navas-López, V M; Blasco-Alonso, J; Lacasa Maseri, S; Girón Fernández-Crehuet, F; Serrano Nieto, M J; Vicioso Recio, M I; Sierra Salinas, C

  2015-07-01

  Exclusive enteral nutrition (EEN) has been to be more effective than corticosteroids in achieving mucosal healing without their side effects. To determine the efficacy of EEN in terms of inducing clinical remission in newly diagnosed CD children and to study the efficacy of this therapeutic approach in improving the degree of intestinal mucosa inflammation. The medical records of patients with newly diagnosed Crohn's disease treated with EEN were reviewed retrospectively. The degree of mucosal inflammation was assessed by fecal calprotectin (FC). Remission was defined as a PCDAI<10. Forty patients (24 males) were included, the age at diagnosis was 11.6 ± 3.6 years. Of the 34 patients who completed the EEN period, 32 (94% per-protocol analysis) achieved clinical remission. This percentage fell to 80% in the intention-to-treat analysis. The compliance rate was 95%. Duration of EEN was 6.42 weeks (IQR 6.0-8.14). FC was significantly higher in patients with moderate and severe disease. Median baseline FC levels (680 μg/g) decreased significantly to 218 μg/g (P<0.0001) after EEN. We found a statistically significant correlation between FC and PCDAI (rho=0.727; P<0.0001). Early use of thiopurines (< 8 weeks) versus subsequent use was not associated with improved outcomes during the follow-up. EEN administered for 6-8 weeks is effective for inducing clinical remission and decreasing the degree of mucosal inflammation. We did not find differences in terms of maintenance of remission in patients treated early with thiopurines. Copyright © 2013 Asociación Española de Pediatría. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 6. Standard versus rapid food reintroduction after exclusive enteral nutritional therapy in paediatric Crohn's disease.

  PubMed

  Faiman, Abi; Mutalib, Mohamed; Moylan, Alexander; Morgan, Natalie; Crespi, Daniel; Furman, Mark; Kader, Ajmal

  2014-03-01

  In paediatric Crohn's disease (PCD), 6-8 weeks of exclusive enteral nutrition (EEN) is effective in 60-80% cases. EEN is followed by gradual food reintroduction over variable (1-5 weeks) periods. Currently, there is no recommended duration or method for food reintroduction. The rationale for slow reintroduction is unclear and may be because of concerns about food intolerance or to maintain longer remission. The aims of this study were as follows: to compare relapse rates following standard and rapid reintroduction of food after EEN in PCD and to determine the duration of maintained remission in two groups of PCD patients. Two groups with PCD were compared: group A received standard food reintroduction over 5 weeks and group B received rapid reintroduction over 3 days. Data were collected over two consecutive time periods: group A (2005-2009) and group B (2009-2011). Only patients with a new diagnosis of PCD were included. Those with strictures and those on steroids or biologicals during EEN were excluded. The minimum duration of follow-up was 1 year. Group A included 20 patients and group B included 19 patients. In these groups, EEN led to clinical remission in 80% of the patients in group A and in 76% of the patients in group B. At 6 months, one-third of the patients from each group had developed relapse and a year after EEN, 50% of the patients in group A and 47% of the patients in group B developed relapse. Time to first relapse was 188 days (group A) and 136 days (group B). None of these results were statistically significant. In PCD, rapid food reintroduction following 6-week EEN is safe and equally effective as longer food reintroduction. We propose that a rapid food reintroduction schedule be recommended as the most tolerable approach for food reintroduction. Relapse rate and duration of remission are uninfluenced by the type of food reintroduction.

 7. Early enteral nutrition in combination with parenteral nutrition in elderly patients after surgery due to gastrointestinal cancer

  PubMed Central

  Huang, Dongping; Sun, Zhufeng; Huang, Jianwei; Shen, Zhaozai

  2015-01-01

  Objective: To evaluate the therapeutic effects of nutritional support via different routes in elderly patients after surgery for gastrointestinal (GI) cancer. Methods: 105 patients with GI cancer were randomly divided into early enteral nutrition (EEN) group (n = 35), total parenteral nutrition (TPN) group (n = 35) and EN+PN group (n = 35). Results: The nutrition status and immunity were significantly compromised in all patients, while the liver function was improved at 3 days after surgery as compared to those before surgery. At 7 days after surgery, they returned to preoperative level. The nutrition status was comparable among 3 groups at 3 and 7 days after surgery (P > 0.05). ALT, AST, ALP and GGT in TNP group were significantly higher than those in EEN group and EN+PN group (P < 0.05), whereas there was no significant difference in the liver function between EEN group and EN+PN group (P > 0.05). The CD3+ cells, CD4+ cells and CD4/CD8 in EEN group and EN+PN group were significantly higher than those in TPN group (P < 0.05), but significant difference was not observed between EEN group and EN+PN group (P > 0.05). The NK cells in EN+PN group were significantly higher than in TPN group (P < 0.01). The incidence of diarrhea in EEN group was significantly higher than in TPN group and EN+PN group (P < 0.05). Conclusion: EN+PN is superior to EEN alone and TPN alone in the old patients with GI cancer in reducing the postoperative complications, improving the immunity and decreasing the hospital stay. PMID:26550350

 8. Toward enteral nutrition in the treatment of pediatric Crohn disease in Canada: A workshop to identify barriers and enablers

  PubMed Central

  Van Limbergen, Johan; Haskett, Jennifer; Griffiths, Anne M; Critch, Jeff; Huynh, Hien; Ahmed, Najma; deBruyn, Jennifer C; Issenman, Robert; El-Matary, Wael; Walters, Thomas D; Kluthe, Cheryl; Roy, Marie-Eve; Sheppard, Elizabeth; Crandall, Wallace V; Cohen, Stan; Ruemmele, Frank M; Levine, Arie; Otley, Anthony R

  2015-01-01

  The treatment armamentarium in pediatric Crohn disease (CD) is very similar to adult-onset CD with the notable exception of the use of exclusive enteral nutrition (EEN [the administration of a liquid formula diet while excluding normal diet]), which is used more frequently by pediatric gastroenterologists to induce remission. In pediatric CD, EEN is now recommended by the pediatric committee of the European Crohn’s and Colitis Organisation and the European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition as a first-choice agent to induce remission, with remission rates in pediatric studies consistently >75%. To chart and address enablers and barriers of use of EEN in Canada, a workshop was held in September 2014 in Toronto (Ontario), inviting pediatric gastroenterologists, nurses and dietitians from most Canadian pediatric IBD centres as well as international faculty from the United States and Europe with particular research and clinical expertise in the dietary management of pediatric CD. Workshop participants ranked the exclusivity of enteral nutrition; the health care resources; and cost implications as the top three barriers to its use. Conversely, key enablers mentioned included: standardization and sharing of protocols for use of enteral nutrition; ensuring sufficient dietetic resources; and reducing the cost of EEN to the family (including advocacy for reimbursement by provincial ministries of health and private insurance companies). Herein, the authors report on the discussions during this workshop and list strategies to enhance the use of EEN as a treatment option in the treatment of pediatric CD in Canada. PMID:26076398

 9. Toward enteral nutrition for the treatment of pediatric Crohn disease in Canada: a workshop to identify barriers and enablers.

  PubMed

  Van Limbergen, Johan; Haskett, Jennifer; Griffiths, Anne M; Critch, Jeff; Huynh, Hien; Ahmed, Najma; deBruyn, Jennifer C; Issenman, Robert; El-Matary, Wael; Walters, Thomas D; Kluthe, Cheryl; Roy, Marie-Eve; Sheppard, Elizabeth; Crandall, Wallace V; Cohen, Stan; Ruemmele, Frank M; Levine, Arie; Otley, Anthony R

  2015-10-01

  The treatment armamentarium in pediatric Crohn disease (CD) is very similar to adult-onset CD with the notable exception of the use of exclusive enteral nutrition (EEN [the administration of a liquid formula diet while excluding normal diet]), which is used more frequently by pediatric gastroenterologists to induce remission. In pediatric CD, EEN is now recommended by the pediatric committee of the European Crohn's and Colitis Organisation and the European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition as a first-choice agent to induce remission, with remission rates in pediatric studies consistently >75%. To chart and address enablers and barriers of use of EEN in Canada, a workshop was held in September 2014 in Toronto (Ontario), inviting pediatric gastroenterologists, nurses and dietitians from most Canadian pediatric IBD centres as well as international faculty from the United States and Europe with particular research and clinical expertise in the dietary management of pediatric CD. Workshop participants ranked the exclusivity of enteral nutrition; the health care resources; and cost implications as the top three barriers to its use. Conversely, key enablers mentioned included: standardization and sharing of protocols for use of enteral nutrition; ensuring sufficient dietetic resources; and reducing the cost of EEN to the family (including advocacy for reimbursement by provincial ministries of health and private insurance companies). Herein, the authors report on the discussions during this workshop and list strategies to enhance the use of EEN as a treatment option in the treatment of pediatric CD in Canada.

 10. The impact of extreme El Niño events on modern sediment transport along the western Peruvian Andes (1968-2012).

  PubMed

  Morera, Sergio B; Condom, Thomas; Crave, Alain; Steer, Philippe; Guyot, Jean L

  2017-09-25

  Climate change is considered as one of the main factors controlling sediment fluxes in mountain belts. However, the effect of El Niño, which represents the primary cause of inter-annual climate variability in the South Pacific, on river erosion and sediment transport in the Western Andes remains unclear. Using an unpublished dataset of Suspended Sediment Yield (SSY) in Peru (1968-2012), we show that the annual SSY increases by 3-60 times during Extreme El Niño Events (EENE) compared to normal years. During EENE, 82% to 97% of the annual SSY occurs from January to April. We explain this effect by a sharp increase in river water discharge due to high precipitation rates and transport capacity during EENE. Indeed, sediments accumulate in the mountain and piedmont areas during dry normal years, and are then rapidly mobilized during EENE years. The effect of EENE on SSY depends on the topography, as it is maximum for catchments located in the North of Peru (3-7°S), exhibiting a concave up hypsometric curve, and minimum for catchments in the South (7-18°S), with a concave down hypsometric curve. These findings highlight how the sediment transport of different topographies can respond in very different ways to large climate variability.

 11. Tomography of Galaxy Clusters through Low-frequency Radio Polarimetry

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Pizzo, Roberto Francesco

  2010-02-01

  De mens heeft altijd willen weten wat zijn oorsprong is en hoe deze is gerelateerd aan het heelal. Hij heeft dit op verschillende manieren geprobeerd: is er een religieuze achtergrond of een wetenschappelijke? Vaak heeft de mens zijn vragen en antwoorden in de literatuur en beeldende kunst uitgedrukt door middel van gedichten en verhalen, het maken van tekeningen, schilderijen en sculpturen van geweldige omvang en schoonheid. De wetenschappelijke aanpak is natuurlijk een van de beste benaderingen om goede en directe antwoorden te vinden. Dit is de reden waarom ik ongeveer negen jaar geleden de wetenschap ben gaan bestuderen met als resultaat de onderwerpen die in dit proefschrift beschreven zijn. Deze samenvatting heeft als doel in het kort de resultaten weer te geven van mijn werk van de afgelopen vier jaar, waarbij ik de onderwerpen van dit proefschrift in een voor iedereen begrijpelijk en makkelijk leesbaar geheel probeer samen te vatten. Om de details van mijn werk te begrijpen, is het zeer nuttig eerst een globaal idee te geven van hoe het universum waarin we leven is georganiseerd. ... Zie: Samenvatting

 12. Targeting individual excited states in DMRG.

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dorando, Jonathan; Hachmann, Johannes; Kin-Lic Chan, Garnet

  2007-03-01

  The low-lying excited states of π-conjugated molecules are important for the development of novel devices such as lasers, light-emitting diodes, photovoltaic cells, and field-effect transistors [1,2]. The ab-intio Density Matrix Renormalization Group (DMRG) provides a powerful way to explore the electronic structure of quasi-one-dimensional systems such as conjugated organic oligomers. However, DMRG is limited to targeting only low-lying excited states through state-averaged DMRG (SDMRG). There are several drawbacks; state-averaging degrades the accuracy of the excited states and is limited to at most a few of the low-lying states [3]. In this study, we present a new method for targeting higher individual excited states. Due to progress in the field of numerical analysis presented by Van Der Horst and others [4], we are able to target individual excited states of the Hamiltonian. This is accomplished by modifying the Jacobi-Davidson algorithm via a ``Harmonic Ritz'' procedure. We will present studies of oligoacenes and polyenes that compare the accuracy of SDMRG and Harmonic Davidson DMRG. [1] Burroughes, et al. , Nature 347, 539 (1990). [2] Shirota, J. Mater. Chem. 10, 1, (2000). [3] Ramasesha, Pati, Krishnamurthy, Shuai, Bredas, Phys. Rev. B. 54, 7598, (1997). [4] Bai, Demmel, Dongarra, Ruhe, Van Der Horst, Templates for the Solution of Algebraic Eigenvalue Problems, SIAM, 2000.

 13. Electron-Phonon Interactions in C_28-derived Molecular Solids

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Romero, Nichols A.; Kim, Jeongnim; Martin, Richard M.

  2004-03-01

  We have investigated molecular solids made from various small close-shell fullerenes to determine their structural and electronic properties in their pristine and doped forms. Binding energies, band structure, and electron-phonon coupling were calculated using the ab initio SIESTA [1] code. We find a C_28H4 solid that binds weakly and exhibits many of the salient features of solid C_60. The electron-phonon interaction potential is over twice as large as that of C_60. Our calculations show that endohedral doping of the C_28H4 solid produces an electronic structure similar to that of the alkal-doped fullerides which is suggestive of high superconducting transition temperatures T_c. In keeping with simple estimates of Tc carried out in the literature (e.g. [2]), one obtains T_c( Na@ C_28 H_4)≈ 6T_c( K_3 C_60)≈ 116K. *Supported by NSF DMR 99-76550 and DOE DEFG-96-ER45439. [1] J. Soler et. al, J. Phys.: Condens. Matter 14, 2745 (2002). [2] N. Breda et. al, Phys. Rev. B 62, 130 (2000).

 14. Epigenetic Regulation of Hormone-dependent Plant Growth Processes

  SciTech Connect

  Ecker, Joseph Robert

  2016-11-18

  Impact of EIN6, EEN and ethylene on the H3K27me3 dynamics in Arabidopsis: To assess the dynamic responsiveness of H3K27me3 levels to ethylene and how this might affect ethylene-induced gene expression, we plan to perform H3K27me3 ChIP-seq and RNA- seq experiments in parallel with etiolated seedlings in the absence and presence of ethylene. Further implementation of ein6, een and ein6een mutants will visualize how the H3K27me3 landscape (-/+ET) is altered when H3K27me3 demethylation and/or INO80-mediated chromatin remodeling is compromised. Additional ChIP-seq analyses with EIN6 will show if ethylene- induced H3K27me3 removal at certain genes is always accompanied by the presence of EIN6.

 15. Psychofarmakologika XIII.

  PubMed

  Quak, J; Korf, J

  1996-06-01

  Inleiding In deze rubriek zal worden ingegaan op recente observaties betreffende de psychofarmakologie in de breedst mogelijke zin. Vaak zullen zaken uit de literatuur worden behandeld. De gekozen onderwerpen dienen altijd klinische relevantie te hebben. Ook zal deze rubriek gaan over gewoontes die in psychofarmakologische behandeling of in onderzoek zijn geslopen die volgens de auteur lang niet altijd logisch zijn. Soms zal deze rubriek een oproep bevatten om te reageren op een bijdrage gepubliceerd in dit of in een ander tijdschrift. Ook zal de lezer worden aangemoedigd hier zijn eigen ervaringen mee te delen. Het is niet de bedoeling in deze rubriek onderzoeken uitvoerig te rapporteren. Daarvoor staan andere pagina 's van de Acta Neuropsychiatrica voor u open.

 16. Psychofarmakologika VIII.

  PubMed

  Korf, J

  1992-03-01

  Inleiding In deze rubriek zal worden ingegaan op recente observaties betreffende de psychofarmakologie in de breedst mogelijke zin. Vaak zullen zaken uit de literatuur worden behandeld. De gekozen onderwerpen dienen altijd klinische relevantie te hebben. Ook zal deze rubriek gaan over gewoontes die in psychofarmakologische behandeling of in onderzoek zijn geslopen die volgens de auteur lang niet altijd logisch zijn. Soms zal deze rubriek een oproep bevatten om te reageren op een bijdrage gepubliceerd in dit of in een ander tijdschrift. Ook zal de lezer worden aangemoedigd hier zijn eigen ervaringen mee te delen. Het is niet de bedoeling in deze rubriek onderzoeken uitvoerig te rapporteren. Daarvoor staan andere pagina's van de Acta Neuropsychiatrica voor u open.

 17. Psychofarmakalogika III.

  PubMed

  Korf, J

  1990-06-01

  Inleiding In deze rubriek zal worden ingegaan op recente observaties betreffende de psychofarmakologie in de breedst mogelijke zin. Vaak zullen zaken uit de Literatuur worden behandeld. De gekozen onderwerpen dienen altijd klinische relevantie te hebben. Ook zal deze rubriek gaan over gewoontes die in psychofarmakologische behandeling of in onderzoek zijn geslopen die volgens de auteur lang niet altijd logisch zijn. Soms zal deze rubriek een oproep bevatten om te reageren op een bijdrage gepubliceerd in dit of in een ander tijdschrift. Ook zal de lezer worden aangemoedigd hier zijn eigen ervaringen mee te delen. Het is niet de bedoeling in deze rubriek onderzoeken uitvoerig te rapporteren. Daarvoor staan andere pagina's van de Acta Neuropsychiatrica voor u open.

 18. Psychofarmakologikum VI.

  PubMed

  Pieters, G

  1991-06-01

  Inleiding In deze rubriek zal worden ingegaan op recente observaties betreffende de psychofarmakologie in de breedst mogelijke zin. Vaak zullen zaken uit de Literatuur worden behandeld. De gekozen onderwerpen dienen altijd klinische relevantie te hebben. Ook zal deze rubriek gaan over gewoontes die in psychofarmakologische behandeling of in onderzoek zijn geslopen die volgens de auteur lang niet altijd logisch zijn. Soms zal deze rubriek een oproep bevatten om te reageren op een bijdrage gepubliceerd in dit of in een ander tijdschrift. Ook zal de lezer worden aangemoedigd hier zijn eigen ervaringen mee te delen. Het is niet de bedoeling in deze rubriek onderzoeken uitvoerig te rapporteren. Daarvoor staan andere pagina's van de Acta Neuropsychiatrica voor u open.

 19. Psychofarmakologika IX.

  PubMed

  van den Bergh, W

  1992-09-01

  Inleiding In deze rubriek zal worden ingegaan op recente observaties betreffende de psychofarmakologie in de breedst mogelijke zin. Vaak zullen zaken uit de literatuur worden behandeld. De gekozen onderwerpen dienen altijd klinische relevantie te hebben. Ook zal deze rubriek gaan over gewoontes die in psychofarmakologische behandeling of in onderzoek zijn geslopen die volgens de auteur lang niet altijd logisch zijn. Soms zal deze rubriek een oproep bevatten om te reageren op een bijdrage gepubliceerd in dit of in een ander tijdschrift. Ook zal de lezer worden aangemoedigd hier zijn eigen ervaringen mee te delen. Het is niet de bedoeling in deze rubriek onderzoeken uitvoerig te rapporteren. Daarvoor staan andere pagina's van de Acta Neuropsychiatrica voor u open.

 20. Psychofarmakologika V.

  PubMed

  1991-03-01

  In deze rubriek zal worden ingegaan op recente observaties betreffende de psychofarmakologie in de breedst mogelijke zin. Vaak zullen zaken uit de literatuur worden behandeld. De gekozen onderwerpen dienen altijd klinische relevantie te hebben. Ook zal deze rubriek gaan over gewoontes die in psychofarmakologische behandeling of in onderzoek zijn geslopen die volgens de auteur lang niet altijd logisch zijn. Soms zal deze rubriek een oproep bevatten om te reageren op een bijdrage gepubliceerd in dit ofin een ander tijdschrift. Ook zal de lezer worden aangemoedigd hier zijn eigen ervaringen mee te delen. Het is niet de bedoeling in deze rubriek onderzoeken uitvoerig te rapporteren. Daarvoor staan andere pagina s van de Acta Neuropsychiatrica voor u open.

 1. Towards an integrated understanding of the therapeutic utility of exclusive enteral nutrition in the treatment of Crohn's disease.

  PubMed

  Cuív, Páraic Ó; Begun, Jakob; Keely, Simon; Lewindon, Peter J; Morrison, Mark

  2016-04-01

  Crohn's disease (CD) is a chronic disease characterized by episodic and disabling inflammation of the gastrointestinal tract in genetically susceptible individuals. The incidence and prevalence of CD is rising rapidly across the world emphasising that disease risk is also influenced by environmental and lifestyle factors, as well as the microbial community resident in the gut. Childhood-onset CD is associated with an aggressive disease course that can adversely impact patient growth and development. There is no cure for CD however new onset and recurrent cases of paediatric CD are often responsive to exclusive enteral nutrition (EEN) treatment. EEN treatment involves the exclusive consumption of an elemental or polymeric formula for several weeks and it is well established as a primary intervention strategy. EEN treatments typically achieve remission rates of over 80% and importantly they are associated with a high rate of mucosal healing, far superior to steroids, which is prognostic of improved long-term health outcomes. Furthermore, they are safe, have few side effects, and improve nutritional status and linear growth. Surprisingly, despite the utility of EEN our understanding of the host-microbe-diet interactions that underpin clinical remission and mucosal healing are limited. Here, we review the current state of knowledge and propose that the induction of autophagy, in addition to modulation of the microbiota and coordinated effects on inflammation and epithelial cell biology, may be critical for the therapeutic effects associated with EEN. A better understanding of EEN treatment will provide new opportunities to restore gut homeostasis and prolong periods of remission, as well as provide new insights into the factors that trigger and perhaps prevent CD.

 2. Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions between the hepatitis C virus protease inhibitor, boceprevir, and the oral contraceptive ethinyl estradiol/norethindrone.

  PubMed

  Lin, Wen H; Feng, Hwa-Ping; Shadle, Craig R; O'Reilly, Terry; Wagner, John A; Butterton, Joan R

  2014-09-01

  The purpose of this study was to examine drug interactions between boceprevir, a hepatitis C virus NS3/4A protease inhibitor, and a combined oral contraceptive containing ethinyl estradiol (EE) and norethindrone (NE). A single-center, open-label study was conducted in 20 healthy female volunteers. In three consecutive 28-day treatment periods, subjects received EE/NE (0.035 mg/1 mg; 21 days on, 7 days off). During period 3, subjects also received boceprevir (800 mg three times daily) for 28 days. Coadministration of boceprevir with EE/NE did not affect NE AUC0-24 but slightly reduced NE C max. Geometric mean ratios (GMRs) for NE AUC0-24 and C max with EE/NE alone and EE/NE plus boceprevir were 0.96 (90% confidence interval (CI), 0.87-1.06) and 0.83 (90% CI, 0.76-0.90). Coadministration of boceprevir with EE/NE reduced EE AUC0-24 and C max by 26 and 21%, with GMRs of 0.74 (90% CI, 0.68-0.80) and 0.79 (90% CI, 0.75-0.84). Boceprevir had no effect on mid-cycle luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH), or sex hormone-binding globulin levels, and progesterone concentrations remained <1 ng/ml during the luteal phase. Adverse events reported in this study were consistent with the well-established safety profile of boceprevir. Serum progesterone, LH, and FSH levels indicate that ovulation was suppressed during coadministration of boceprevir with EE/NE. Coadministration of boceprevir with combined oral contraceptives containing EE and ≥1 mg of NE is therefore unlikely to alter contraceptive effectiveness. The ovulation suppression activity of oral contraceptives containing lower doses of NE, and of other forms of hormonal contraception during coadministration with boceprevir, has not been established.

 3. The Impact of Decreased Department of Defense Spending on Employment in the United States

  DTIC Science & Technology

  1991-11-01

  52..19....1. ............. 28 .0 .. 2880.4 Saut..e........:. De...en o . . De.ense, ...Rpr otePrsdn n h onrs Wsi . D ... C . .oe .mn.P.t. gOfie98 19...2eeneBde Pr c ... 1990).. -. The .Twagree comple-.tel -* t those. . een.n.abl.2.o.anauthors..... include nula ..eapon. ...n. the. Deatetohrfgrsfo...Ellis, James E. "Who Pays for Peace?" Business Week, 2 July 1990. 64-70. Fornell , Gordon E., and Glenn H. Vogel. "Forecasting the Economic Impact of

 4. Het SOWNet Experiment (The SOWNet Experiment)

  DTIC Science & Technology

  2008-07-01

  aangegeven. De gele nummers zijn de, OGS ID’s. TNO-rapport ITNO-DV 2008 A243 Bijiage C 1 3/16 Figuur C. I Sensomummering en lay-out. TNO-rapport I TNO-DV...832 8 0 1 0 3 6 0 Opmerkingen bij deze tabel: - De gele kolommen van de tabel zijn de ontvangen count-waarden voor een Iwheeled’ voertuig. - De kolommen...Sensomnummering en lay-out. TNO-rapport I TNO-DV 2008 A243 BjaeC131 In de figuur stelt iedere rode punt een OGS weer en het gele getal het aantal alarmen van deze

 5. User Manual PIRATE Model, Release Beta 1.0. (Handleiding PIRATE model, versie Beta 1.0)

  DTIC Science & Technology

  1998-01-01

  signaalverwerking opties). Voorts maakt elke radar van een andere antenne gebruik. Welke radar en welke instelling van parameters de beste detectieafstand geeft...L-fregat S-fregat LW08 LW08 LW08 SMART SMART WM25 STIR STIR I STIR Goalkeeper STIR II STIR III Goalkeeper Goalkeeper Slechts een aantal van...de in Tabel 3.1 vermelde radars hebben parameters die door de operator kunnen worden veranderd. Dit geldt voor de LW08, de SMART en de WM25 radars

 6. Scientific climate change information by collaborative venture and digital portal

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dubelaar-Versluis, W.

  2010-09-01

  Klimaatportaal is the digital entry of Dutch ‘climate' knowledge centres, which are collaborated in the Platform Communication on Climate Change (PCCC). This collaborative venture was established in 2003 by the Dutch climate research community to improve the quality, efficiency and effectiveness of the communication of Dutch climate research. By now, eight Dutch knowledge centres are participating and still more want to join. The Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) supports the PCCC and the project is implemented in collaboration with the BSIK ‘Climate Changes Spatial Planning' programme. The website provides actual and background climate change information for a wide audience on the national scale from policy makers, media to general public. By supplying integral climate information, such as observations of climate change, causes and consequences of climate system, adaptation, mitigation and energy issues, a wide spectrum of target groups will be served. The information is offered in different forms, because of the needs of different target groups. Klimaatportaal contains therefore news on climate issues, frequently asked questions and popular science reports, like the annually brochure De Staat van het Klimaat (‘The State of the Climate'). Recently, also a portal for students is added, where they can find information for their assignments. Beside the website, PCCC is organising activities as symposia and workshops and is supplying information on international issues, for example the content of the Kyoto protocol and the IPCC fourth assessment report (2007). Finally, informing the public through contacts with the media is also an important part of the PCCC. The presentation will address the strengths and weaknesses of this approach which may serve as an example for combining knowledge in outreach activities in other countries.

 7. An Archeological Overview and Management Plan for the Green River Launch Complex.

  DTIC Science & Technology

  1984-03-29

  WHIT $NSMMISLE RLA SASKC INFORMATION GREEN RIVER - GENERAL GRt-G7/ igR SPF WHITE $ANDS MISSILE RANGE, NEW MEXICO MASTER PLAN ASIC INFORMATION MAPS EEN...soils exist on the site. 2.1.2 Water Resources No perennial surface water exists on site. Browns Wash, Little Grand Wash, Solitude Wash, and numerous

 8. Werkbelasting Is Nog Geen Stress (Workload Does Not Necessarily Produce Stress)

  DTIC Science & Technology

  1991-09-10

  van de primaire taak. Op grand van de mate van interferentie voor verschillende typen tweede taken kunnen uitspraken gedaan warden over de componenten...mensen lopen een ver- hoogd gezondheidsrisico, omdat eerder cumulatieve effecten ontstaan, die leiden tot psychologische en psychosomatische klachten...van psychologische aard zijn. Vaak realiseert men zich niet dat aan mentale inspanning (aandacbt, concentratie, inzet) fysiologische kosten verbonden

 9. US EPA, Pesticide Product Label, POTATO SEED TREATER ...

  EPA Pesticide Factsheets

  2011-04-21

  ... I, I,""~. Ct.,,13uel o"'t II ",,,,1 . ...:1 Of\\ ,''' I.~ Ceto.., or oI'ICO<''';I''!' ,n.CI I' .. ·. IMeen ... ITC'''.lCf:: !~O""'0"9'''''ICO'''''0I'I''' !10f,,,,,od. 0..., :I'.~. FI,..., ...

 10. A Methodology for Performing Effects-Based Assessments

  DTIC Science & Technology

  2006-03-01

  Hierarchical Holographic Modeling (HMM), which is a holistic methodology to decompose the attributes of a system while representing the system through...of com m unication O L use courier O L use cell phones O L use S A TC O M O L use radios N o com m betw een C 2 and W M D deploym ent sites

 11. Speaking Rate from Proximal and Distal Contexts Is Used during Word Segmentation

  ERIC Educational Resources Information Center

  Reinisch, Eva; Jesse, Alexandra; McQueen, James M.

  2011-01-01

  A series of eye-tracking and categorization experiments investigated the use of speaking-rate information in the segmentation of Dutch ambiguous-word sequences. Juncture phonemes with ambiguous durations (e.g., [s] in "eens (s)peer," "once (s)pear," [t] in "nooit (t)rap," "never staircase/quick") were…

 12. Tussenrapportage Validatie Onderwijsvernieuwingen (Validation Assistant in Instructional Design)

  DTIC Science & Technology

  2007-05-01

  lessituatie omschrijven. Aan de band van de informatie die in de case bescbreven staat, kunt u bet instrument invullen door vragen te beantwoorden...raadplegen. Wanneer u alle vragen heeft beantwoord, kunt u uw advies lezen door naar het volgende tabblad te gaan. Hierna roept u een

 13. Electronic Engineering Notebook: A software environment for research execution, documentation and dissemination

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Moerder, Dan

  1994-01-01

  The electronic engineering notebook (EEN) consists of a free form research notebook, implemented in a commercial package for distributed hypermedia, which includes utilities for graphics capture, formatting and display of LaTex constructs, and interfaces to the host operating system. The latter capability consists of an information computer-aided software engineering (CASE) tool and a means to associate executable scripts with source objects. The EEN runs on Sun and HP workstations. The EEN, in day-to-day use can be used in much the same manner as the sort of research notes most researchers keep during development of projects. Graphics can be pasted in, equations can be entered via LaTex, etc. In addition, the fact that the EEN is hypermedia permits easy management of 'context', e.g., derivations and data can contain easily formed links to other supporting derivations and data. The CASE tool also permits development and maintenance of source code directly in the notebook, with access to its derivations and data.

 14. DIS, DIS++ and the High Level Architecture (DIS, DIS++ en de High Level Architecture)

  DTIC Science & Technology

  1996-12-01

  initiatief van het US DoD Defense Modeling and Simulation Office (DMSO). Dit initiatief, medio 1995 gestart, resulteerde o.a. in een Memo- randum van de...ondersteunt (met overdracht van digitale data) de conversatie tussen twee partijen en tussen meerdere partijen gelijktijdig. De Intercom Signal PDU is

 15. Medical Student Financing and the Armed Forces Health Professions Scholarship Program

  DTIC Science & Technology

  1982-01-01

  quantify this uncer- tainty by adopting a formal Bayesian approach: approximating the posterior distribution of b, simulating b, and computing the...financing your medical school educacion this ear (76-77). Assume that you were eligible and that each of these alternatives had een available to you at

 16. Secure Open Systems an Investigation of Current Standardisation Efforts for Security in Open Systems

  DTIC Science & Technology

  1992-06-01

  systeem (hardware, netwerk, besturingssysteem, applicadcs) in onderlinge afstemming en sarnenhang de noodzakelijke beveiliging moewen bieden. Allcreerst...elementen van cen open systeem . SGeen van de initiatieven biedt functionaliteit voor het representeren van nonnale organisatie. structuren, taken en...verantwoordebjkhcden in een systeem . 4 Geen van de initiatieven biedt aandacht aan de beveiligingseisen die voortkomen ult maatschappelijke relaties. 5

 17. Review of Published Safety Thresholds for Human Divers Exposed to Underwater Sound (Veilige maximale geluidsniveaus voor duikers - beoordeling van publicaties)

  DTIC Science & Technology

  2008-04-01

  niveaus zi.in primair bedoeld your gebruik direct als gevolg van het geluid of als onderzocht welke publicatie de meCest in relatie tot militaire sonars...bet gebruik van In een eerder uitgevoerd intern TNO underwater your duikers. De meest explosieven, heiwerkzaamheden en kennisinvesteringsproject is... Contents M anagem entuittreksel ........................................................................................... 2 SIntroduction

 18. Report on the Evaluation Results of the Course "Mechanic Undercarriage Leopard 2"

  DTIC Science & Technology

  2007-11-02

  Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Management uittreksel TNO Technische Menskunde, Soesterberg onderstel titel...bijvoorbeeld door Nederlandse bedrijven voor 3.5 miljard in opleidingen gei’nvesteerd (statistisch jaarboek CBS, 1996). Een belangrijke vraag bij...werkpiek (Billet, 1994). Alhoewel er weinig "harde cijfers" beschikbaar zijn over de mate van transfer van Nederlandse bedrijfsopleidingen, wijzen

 19. Operational Ocean Modelling with the Harvard Ocean Prediction System

  DTIC Science & Technology

  2008-11-01

  TNO Defence, Security and Safety Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek/ Netherlands Organisation for Applied...een goede blik in de wereld van de operationele oceanografie. Zonder in Nederland alle benodigde kennis en infrastructuur zelf op te bouwen, heeft...dit project handvatten geleverd voor verdere uitbouw van toepassing van operationele modellen binnen de Nederlandse krijgsmacht. Voor snelle

 20. Who Do We Deploy for Psychological Operations: A Function Profile for TPT Members

  DTIC Science & Technology

  2008-01-01

  Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappeljk TNO efe sle n V ilig eldonderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific...tactical PSYOPS teams (TPT) te selecteren. van psychologische operaties bij’rNO te komen tot een competentieprotiel voor de Nederlandse TPT-leden. Bovendien...interviews met en competentieprofielen. verhoudingen (sensitieve/intuftieve Nederlandse militairen werkzaarn op het Het competentiegedeelte van het functie

 1. Exploring Muslim Diaspora Communities in Europe through a Social Movement Lens: Some Initial Thoughts

  DTIC Science & Technology

  2005-05-01

  phenomenon of diasporic collective contentious action, then, seems to make intuitive sense. Specifically, synthesizing SMT with emerging research on...een years, however, inquiry into diaspora communities has exploded, perhaps out of recognition that the concerns of diasporic networks have become...increasingly prominent in the unfolding of national and international politics[12] or simply out of recognition that diasporic terminology applies

 2. Representation of Research Paradigms as a Function of Familiarity with Research Domains

  DTIC Science & Technology

  1992-07-01

  van de paradigma’s te kunnen vaststellen. Keuze van het Juiste paradigma werd bepaald door proefpersonen te vragen de betreffende zin te classificeren...als afkomstig van een bepaaid type onderzoek. De innoud van het paradigma werd bepaald door proefpersonen te, vragen zoveel kenmerken voor bet

 3. Kennislacunes op het gebied van wapens en munitie in OVG (Knowledge Gaps in the Area of Weapons and Munitions in MOUT)

  DTIC Science & Technology

  2008-12-01

  Militaire activiteiten Tabel 4 koppelt een overzicht van relevante militaire activiteiten in OVG aan operationele effecten volgens [2]. De koppeling ...Divert, Deter 6 Beheersen van menigten Degrade, Control 7 Uitwerkingsgebied " 8 Nevenschade - 9 Eigen veiligheid Met de koppeling van activiteiten en

 4. Interior Ballistics of Recoilless Guns

  DTIC Science & Technology

  1943-09-08

  PROCEDURE 14. Calculation of pressure -travel and velocity-travel curves ........................................... 17 PART IV. CHAPACTERISTICS OF...of a recoilless gun .............. 2 2. Comparison betw,:een pressure -travel curve calculated by the methods of this report and that obtained by...numerical integration ............................. 23 3. Theoretical pressure -travel and velocity-travel curves for the German 7.5-cm Leichtes Geschltz

 5. Commentaar.

  PubMed

  Noorlander, E

  1999-12-01

  Het mag als een verworvenheid beschouwd worden dat er sinds kort stoffen op de markt zijn die de kans op terugval van alcoholisten verkleinen. Natuurlijk hebben deze stoffen, zoals acamprosaat en naltrexon indicaties en contra-indicaties, en die zijn in de voorgaande artikelen beschreven. Het is daarmee echter nog niet gemakkelijk geworden een richtlijn voor de dagelijkse praktijk te formuleren. Dat blijkt wel uit deze artikelen. Immers, acamprosaat is effectief gebleken, maar nu ook weer niet zó effectief dat het niet voorschrijven ervan per definitie een gemiste kans moet worden beschouwd. De Jong en Schippers wijzen er terecht op dat als stoffen té enthousiast worden voorgeschreven, zoals dat met disulfiram is gebeurd, het grote aantal mislukkingen ertoe kan leiden dat men zich weer teleurgesteld van zo'n stof afwendt. En het risico op dit soort therapeutisch enthousiasme is juist bij de behandeling van verslavingen levensgroot. Er zijn weinig ziektebeelden die bij een behandelaar zoveel machteloosheid kunnen oproepen en dus zoveel neiging naar strohalmen te grijpen.

 6. Lokalisatie Maskergelaatslekkage (Localization of Face-Seal Leak Sites)

  DTIC Science & Technology

  2004-03-01

  aangebracht. Voor de bepaling van de dosis van de organische stof waaraan de proefpersoon is blootgesteld, wordt ook een pleister aangebracht op bet masker...achterhalen aan welke dosis de pleisters waren blootgesteld. De hoogste doses worden gemeten bij de pleisters die zich het dichtst in de buurt van

 7. Early enteral nutrition vs parenteral nutrition following pancreaticoduodenectomy: Experience from a single center

  PubMed Central

  Lu, Jian-Wen; Liu, Chang; Du, Zhao-Qing; Liu, Xue-Min; Lv, Yi; Zhang, Xu-Feng

  2016-01-01

  AIM: To analyze and compare postoperative morbidity between patients receiving total parenteral nutrition (TPN) and early enteral nutrition supplemented with parenteral nutrition (EEN + PN). METHODS: Three hundred and forty patients receiving pancreaticoduodenectomy (PD) from 2009 to 2013 at our center were enrolled retrospectively. Patients were divided into two groups depending on postoperative nutrition support scheme: an EEN + PN group (n = 87) and a TPN group (n = 253). Demographic characteristics, comorbidities, preoperative biochemical parameters, pathological diagnosis, intraoperative information, and postoperative complications of the two groups were analyzed. RESULTS: The two groups did not differ in demographic characteristics, preoperative comorbidities, preoperative biochemical parameters or pathological findings (P > 0.05 for all). However, patients with EEN + PN following PD had a higher incidence of delayed gastric emptying (16.1% vs 6.7%, P = 0.016), pulmonary infection (10.3% vs 3.6%, P = 0.024), and probably intraperitoneal infection (18.4% vs 10.3%, P = 0.059), which might account for their longer nasogastric tube retention time (9 d vs 5 d, P = 0.006), postoperative hospital stay (25 d vs 20 d, P = 0.055) and higher hospitalization expenses (USD10397 vs USD8663.9, P = 0.008), compared to those with TPN. CONCLUSION: Our study suggests that TPN might be safe and sufficient for patient recovery after PD. Postoperative EEN should only be performed scrupulously and selectively. PMID:27076767

 8. Using the Euclid RTP11.13 Repository in the SEC Environment

  DTIC Science & Technology

  2006-03-01

  plaatsgevondert (verificatie) If Yes: author and report K3 Accreditation Heeft er toetsing aan normen plaatsgevonden N (accreditatie) If Yes: author and...specificaties plaatsgevonden (verificatie) K2 K3 Heeft er toetsing aan normen plaatsgevonden (accreditatie) K3 K4 Heeft er een subjectieve validatie van de

 9. Effects of Aging and the Development of Automatic and Controlled Skills in Driving.

  DTIC Science & Technology

  1992-08-06

  performance may improve (e.g. Duncan, 1979, Korteling, 1991; Klapp , 1979, Peters, 1977). Klapp (1979), for example, pointed at superior time-sharing in...1979). Routeplanning en -geleiding: een literatuurstudie. Report IZF 1979 C-13, TNO Institute for Perception, Soesterberg, the Netherlands. Klapp , S.T

 10. US EPA, Pesticide Product Label, GOWAN EPTAM ...

  EPA Pesticide Factsheets

  2011-04-21

  ... l i FO:''''i·l·i;r~een~:~~~lSjetnin .• ~ v.'na:' :i'S~~~1~~i4'il~0~~j~~i~j Use the lower rate for light infestations and coarse _ Fo~ta Yellow Satan, . ..! ...

 11. Tweede Serie Ergonomietests Lichtgewicht Bommenpakken (Second Series of Ergonomic Tests on Lightweight Bomb Disposal Suits)

  DTIC Science & Technology

  2007-12-01

  KLu gebruikt gaan worden. De lichte bornmenpakken zJjn lichter in gewicht dan de zware bornmenpakken (±17 kg vs. ±35 kg), rnaar bieden mninder...referentiewaarden vast te gaan leggen, zullen de tests door meer proefpersonen worden uitgevoerd om een nauwkeuriger gemriddelde te krijgen. De derde serie

 12. Testbed Environment for Distributed Observation (testbed omgeving voor gedistribueerde waarneming)

  DTIC Science & Technology

  2006-05-01

  netwerk-interface zullen een gangbare standaard kiezen, zoals ethernet met TCP/IP, Bluetooth of GPRS. Dit is dus geen probleemn voor integratie in...datanetwerk. De sensoren (bi~jvoorbeeld radar of electro-optisch) observeren de omngeving terwijl de actuatoren (bijvoorbeeld Jammers ) gebaseerd op de

 13. Velocity Measurements on the Electric Gun Developed at the TNO Prins Maurits Laboratory (Snelheidheidsmetingen aan de bij het Prins Maurits Laboratorium Ontwikkelde Electric Gun)

  DTIC Science & Technology

  1993-03-01

  8217te veel’ aluminium explodeert. Dit wordt weergegeven door het gearceer.1e gebied. Doordat er een stuk aluminiumn over het koper uitsteekt explodeert...worden de beperkingen van de verschillende meetmethoden toegelicht. De grootste fout komt uit de snelheidsmeting. Het aantal fibers (6 stuks ), de

 14. Consequences of the Introduction of Insensitive Munitions on Safety, Collateral Damage and Operations (consequenties van de invoering van mkm-munitie op veiligheid, gevolgschade en (internationaal) opereren

  DTIC Science & Technology

  2006-06-01

  Slow Cook-Off, BI is Bullet Impact, FI is Fragment Impact, SCJ is Shaped Charge Jet (Holle lading) en SD is Sympathetic Detonation. AUh Missile...samenwerkenddee land.n e ana Hoet valte noaelj met fit te eGgen, dftati een lade VexrainveSterinen isolet n ide optwikeling personeel blootra stet aeranginderr v

 15. The Koshak section: Evidence for element fractionation and an oxidation event at the K/T boundary

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Nazarov, M. A.; Badjukov, D. D.; Barsukova, L. D.; Kolesov, G. M.; Naidin, D. P.

  1993-01-01

  The Koshak site is a new K/T section located about 125 km EEN of the Fort Shevchenko city, Mangyshlak, Kazakhstan. In this paper, we report results of geochemical and mineralogical studies of this section which indicate a deep element fractionation and an oxidation event at the K/T boundary.

 16. Epigenetic dysregulation of leukaemic HOX code in MLL-rearranged leukaemia mouse model.

  PubMed

  Ng, Ray Kit; Kong, Cheuk Ting; So, Chi Chiu; Lui, Wing Chi; Chan, Yuen Fan; Leung, Ka Chun; So, Kam Chung; Tsang, Ho Man; Chan, Li Chong; Sham, Mai Har

  2014-01-01

  HOX genes are frequently dysregulated in human leukaemia with the gene rearrangement between mixed lineage leukaemia (MLL) and partner genes. The resultant MLL fusion proteins are known to mediate leukaemia through disruption of the normal epigenetic regulation at the target gene loci. To elucidate the pathogenic role of MLL fusion proteins in HOX dysregulation in leukaemia, we generated a novel haematopoietic lineage-specific Mll-Een knock-in mouse model using a Cre-mediated inversion strategy. The Mll(Een) (/+) invertor mice developed acute myeloid leukaemia, with organomegaly of the spleen, liver and mesenteric lymph nodes caused by infiltration of blast cells. Using Mll-Een-expressing leukaemic cell lines derived from bone marrow of Mll(Een) (/+) mutant mice, we showed that induction of Hox genes in leukaemic cells was associated with hypomethylated promoter regions and an aberrant active chromatin state at the Hox loci. Knock-down of Prmt1 was insufficient to reverse the active chromatin status and the hypomethylated Hox loci, suggesting that Prmt1-mediated histone arginine methylation was only partially involved in the maintenance of Hox expression in leukaemic cells. Furthermore, in vivo analysis of bone marrow cells of Mll(Een) (/+) mice revealed a Hox expression profile similar to that of wild-type haematopoietic stem cells. The leukaemic Hox profile was highly correlated with aberrant hypomethylation of Hox promoters in the mutant mice, which highlights the importance of DNA methylation in leukaemogenic mechanisms induced by MLL fusion proteins. Our results point to the involvement of dynamic epigenetic regulations in the maintenance of the stem cell-like HOX code that initiates leukaemic stem cells in MLL-rearranged leukaemia. This provides insights for the development of alternative strategies for leukaemia treatment. Copyright © 2013 Pathological Society of Great Britain and Ireland. Published by John Wiley & Sons, Ltd.

 17. Effect of early enteral nutrition on patients with digestive tract surgery: A meta-analysis of randomized controlled trials

  PubMed Central

  Shu, Xiao-Liang; Kang, Kai; Gu, Li-Juan; Zhang, Yong-Sheng

  2016-01-01

  Postoperative early enteral nutrition (EEN) is useful for the effective recovery of patients that have undergone surgery. However, the feasibility and efficacy of EEN in patients with digestive tract surgery remain inconclusive. In the present meta-analysis, the PubMed, EMBASE, Web of Science, The Cochrane Library, China National Knowledge Infrastructure and VIP databases were searched to identify controlled trials of patients with and without EEN following digestive tract surgery between October, 1966 and December, 2014. Methodological quality assessment was carried out for each of the included studies. For estimation of the analysis indexes, relative risk (RR) was used as the effect size of the the categorical variable, while the weighted mean difference (MD) was used as the effect size of the continuous variable. The meta-analysis was conducted using RevMan 5.2 software. Eleven randomized controlled trials involving 1,095 patients were included in the meta-analysis. The results revealed that, EEN in patients with digestive tract surgery was more effective in decreasing the incidence of infectious [RR=0.50, 95% confidence interval (CI): 0.38, 0.67; P<0.01] and non-infectious complications (RR=0.72, 95% CI: 0.43, 1.22; P<0.05) and shortening the length of first bowel action (MD=−4.10, 95% CI: −5.38, −2.82; P<0.05). It also had a significant influence on increasing the serum albumin (MD=2.87, 95% CI: 1.03, 4.71; P<0.05) and serum prealbumin (MD=0.04, 95% CI: 0.02, 0.05; P<0.05) levels. In conclusion, the results of the study have shown that EEN in patients with digestive tract surgery improved the nutritional status, reduced the risk of postoperative complications, shortened the length of hospital stay and promoted the functional recovery of the digestive system. PMID:27698702

 18. Dementia and delirium, the outcomes in elderly hip fracture patients.

  PubMed

  Mosk, Christina A; Mus, Marnix; Vroemen, Jos Pam; van der Ploeg, Tjeerd; Vos, Dagmar I; Elmans, Leon Hgj; van der Laan, Lijckle

  2017-01-01

  Delirium in hip fractured patients is a frequent complication. Dementia is an important risk factor for delirium and is common in frail elderly. This study aimed to extend the previous knowledge on risk factors for delirium and the consequences. Special attention was given to patients with dementia and delirium. This is a retrospective cohort study performed in the Amphia Hospital, Breda, the Netherlands. A full electronic patient file system (Hyperspace Version IU4: Epic, Inc., Verona, WI, USA) was used to assess data between January 2014 and September 2015. All patients presented were aged ≥70 years with a hip fracture, who underwent surgery with osteosynthesis or arthroplasty. Patients were excluded in case of a pathological or a periprosthetic hip fracture, multiple traumatic injuries, and high-energy trauma. Patient and surgical characteristics were documented. Postoperative outcomes were noted. Delirium was screened using Delirium Observation Screening Scale and dementia was assessed from medical notes. Of a total of 566 included patients, 75% were females. The median age was 84 years (interquartile range: 9). Delirium was observed in 35%. Significant risk factors for delirium were a high American Society of Anesthesiology score, delirium in medical history, functional dependency, preoperative institutionalization, low hemoglobin level, and high amount of blood transfusion. Delirium was correlated with a longer hospital stay (P=0.001), increased association with complications (P<0.001), institutionalization (P<0.001), and 6-month mortality (P<0.001). Patients with dementia (N=168) had a higher delirium rate (57.7%, P<0.001) but a shorter hospital stay (P<0.001). There was no significant difference in the 6-month mortality between delirious patients with (34.0%) and without dementia (26.3%). Elderly patients with a hip fracture are vulnerable for delirium, especially when the patient has dementia. Patients who underwent an episode of delirium were at

 19. Characterizing and estimating rice brown spot disease severity using stepwise regression, principal component regression and partial least-square regression*

  PubMed Central

  Liu, Zhan-yu; Huang, Jing-feng; Shi, Jing-jing; Tao, Rong-xiang; Zhou, Wan; Zhang, Li-li

  2007-01-01

  Detecting plant health conditions plays a key role in farm pest management and crop protection. In this study, measurement of hyperspectral leaf reflectance in rice crop (Oryzasativa L.) was conducted on groups of healthy and infected leaves by the fungus Bipolaris oryzae (Helminthosporium oryzae Breda. de Hann) through the wavelength range from 350 to 2 500 nm. The percentage of leaf surface lesions was estimated and defined as the disease severity. Statistical methods like multiple stepwise regression, principal component analysis and partial least-square regression were utilized to calculate and estimate the disease severity of rice brown spot at the leaf level. Our results revealed that multiple stepwise linear regressions could efficiently estimate disease severity with three wavebands in seven steps. The root mean square errors (RMSEs) for training (n=210) and testing (n=53) dataset were 6.5% and 5.8%, respectively. Principal component analysis showed that the first principal component could explain approximately 80% of the variance of the original hyperspectral reflectance. The regression model with the first two principal components predicted a disease severity with RMSEs of 16.3% and 13.9% for the training and testing dataset, respectively. Partial least-square regression with seven extracted factors could most effectively predict disease severity compared with other statistical methods with RMSEs of 4.1% and 2.0% for the training and testing dataset, respectively. Our research demonstrates that it is feasible to estimate the disease severity of rice brown spot using hyperspectral reflectance data at the leaf level. PMID:17910117

 20. Evaluation of the usefulness of 2 prediction models of clinical prediction models in physical therapy: a qualitative process evaluation.

  PubMed

  van Oort, Lieke; Verhagen, Arianne; Koes, Bart; de Vet, Riekie; Anema, Han; Heymans, Martijn

  2014-06-01

  The purposes of this study were to (1) evaluate the usefulness of 2 prediction models by assessing the actual use and advantages/disadvantages of application in daily clinical practice and (2) propose recommendations to enhance their implementation. Physical therapists working in 283 practices in the area of Breda (the Netherlands) were invited to participate in this study. Two prediction models were presented: (1) to predict persistent shoulder pain and (2) to predict the preferable treatment in nonspecific neck pain. Participants were asked to apply both models in practice. After 2 months, their opinions about the usefulness of both models were gathered during a focus group meeting or by using an online questionnaire in order to identify the most important advantages/disadvantages of each prediction model. In total, 46 physical therapists (13.8%) of 39 practices participated. Evaluative data were available from 32 participants who used the shoulder model 102 times and the neck model 126 times. For the shoulder model, the most frequent advantage (mentioned 14 times) was that it enabled physical therapists to estimate a motivated prognosis, that is, a prognosis based on the score of the model. The most frequent mentioned disadvantage was that participants expressed their doubts about the validity of the model because the model initially was developed for usage in a general practice setting. For the neck model, the most frequently mentioned advantage (29 times) was that the model was easy to interpret. The most important disadvantage (mentioned 14 times) was that the model only takes a few treatment options into account. The physical therapists participating in this study reported that both models evaluated in this study were not easy to use in daily practice. Based on the findings of this study, we recommend that these models are modified to meet the practical needs of the therapist, before assessing their impact on daily clinical care and patient outcomes

 1. QTLs for straw quality characteristics identified in recombinant inbred lines of a Hordeum vulgare x H. spontaneum cross in a Mediterranean environment.

  PubMed

  Grando, S; Baum, M; Ceccarelli, S; Goodchild, A; El-Haramein, F Jaby; Jahoor, A; Backes, G

  2005-02-01

  Barley straw is commonly used as animal feed in many developing countries. Even a small increase in its nutritive value can have a large impact on animal production, and hence, on rural livelihood and human nutrition. Straw quality is strongly affected by environmental factors and is, therefore, difficult to improve with empirical breeding. The objective of this study was to identify molecular markers to facilitate the improvement of straw quality in barley. For this purpose, we have used the genetic linkage map that was already developed for recombinant inbred lines (RILs) of the cross between a Hordeum vulgare cultivar ('Arta') and a H. spontaneum line (H. spontaneum 41-1), covering a total of 890 cM. Straw parameters from RILs grown at Tel Hadya and Breda (ICARDA's research stations) in 2 years (1996/1997 and 1997/1998) were analyzed by NIRS for predicted nutritional characteristics including neutral detergent fiber, acid detergent fiber, lignin, digestible organic matter in dry matter, voluntary intake, crude protein, and straw morphology (the percentage of blades, sheaths, and stems). Localization of QTLs was performed using Windows QTL Cartographer, version 2.0. Seventy-three QTLs were identified, the majority of which (17) in the driest of the four environments. Only six QTLs were identified in two environments; in five cases, one of the two was the wettest environment. This is discussed in relation to the possibility of improving straw quality in favorable environments where yields are higher, rather than in dry environments where straw quality is already relatively good.

 2. Dementia and delirium, the outcomes in elderly hip fracture patients

  PubMed Central

  Mosk, Christina A; Mus, Marnix; Vroemen, Jos PAM; van der Ploeg, Tjeerd; Vos, Dagmar I; Elmans, Leon HGJ; van der Laan, Lijckle

  2017-01-01

  Background Delirium in hip fractured patients is a frequent complication. Dementia is an important risk factor for delirium and is common in frail elderly. This study aimed to extend the previous knowledge on risk factors for delirium and the consequences. Special attention was given to patients with dementia and delirium. Methods This is a retrospective cohort study performed in the Amphia Hospital, Breda, the Netherlands. A full electronic patient file system (Hyperspace Version IU4: Epic, Inc., Verona, WI, USA) was used to assess data between January 2014 and September 2015. All patients presented were aged ≥70 years with a hip fracture, who underwent surgery with osteosynthesis or arthroplasty. Patients were excluded in case of a pathological or a periprosthetic hip fracture, multiple traumatic injuries, and high-energy trauma. Patient and surgical characteristics were documented. Postoperative outcomes were noted. Delirium was screened using Delirium Observation Screening Scale and dementia was assessed from medical notes. Results Of a total of 566 included patients, 75% were females. The median age was 84 years (interquartile range: 9). Delirium was observed in 35%. Significant risk factors for delirium were a high American Society of Anesthesiology score, delirium in medical history, functional dependency, preoperative institutionalization, low hemoglobin level, and high amount of blood transfusion. Delirium was correlated with a longer hospital stay (P=0.001), increased association with complications (P<0.001), institutionalization (P<0.001), and 6-month mortality (P<0.001). Patients with dementia (N=168) had a higher delirium rate (57.7%, P<0.001) but a shorter hospital stay (P<0.001). There was no significant difference in the 6-month mortality between delirious patients with (34.0%) and without dementia (26.3%). Conclusion Elderly patients with a hip fracture are vulnerable for delirium, especially when the patient has dementia. Patients who underwent

 3. Theoretical study of geometrical and electronic structures of various thiophene-based tricyclic polymers

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Hong, Sung Y.; Song, Jung M.

  1997-12-01

  A theoretical study of a variety of tricyclic polymers [-(C8H2X2Y)n-] with two different types of bridging groups was performed, X=S and Y=CH2, SiH2, C=O, C=S, or C=CH2 for the fused bithiophene system and vice versa for the thieno-bicyclic system. These two types of the bridging groups are different from each other in that S favors the aromatic form of a cyclic polymer and the other groups prefer the quinonoid form. Geometrical structures of the polymers were obtained from semiempirical self-consistent-field (SCF) band calculations and the electronic properties from the modified extended Hückel band calculations. It is found that the ground-state geometrical structures of the tricyclic polymers are determined by the bridging groups in the outer rings. That is, the fused bithiophene system is aromatic in the ground state and the thieno-bicyclic system is quinonoid. The ground-state band gaps (which correspond to the absorption peaks of π-π* band transition) of the polymers were estimated to be in the range of 0.7-2.0 eV. The band gaps were analyzed in terms of the bond-length alternation along the conjugated carbon backbone, the C1-C4 interactions, and the electronic effect of the bridging groups. We also investigated the geometrical and electronic structures of polydicyanomethylene-cyclopenta-dicyclopentadiene (PDICNCY). Unlike the theoretical predictions of Toussaint and Bredas [Synth. Met. 69, 637 (1995)], PDICNCY in the ground state was estimated to be of the quinonoid form and to possess a large band gap (2.55 eV) comparable with the gap of polythiophene.

 4. Acta informatica medica is indexed in pubmed and archived in pubmed central.

  PubMed

  Masic, Izet

  2013-03-01

  Acta Informatica Medica journal has been accepted for archiving in PubMed Central from 2011 onward. The journal started in 1993 as the official journal of the Society for Medical Informatics of Bosnia and Herzegovina. During the last 3 years, Acta Informatica Medica has een included in almost all prestigious online databases, including PubMed, Scopus and EMBASE. The 20th volume of the journal is fully international, with papers from 18 countries.

 5. Cooper River Rediversion Project. Lake Moultrie and Santee River, South Carolina. Intake and Tailrace Canals.

  DTIC Science & Technology

  1976-06-01

  approximately 40 miles southeast of the project in an area bet.,een the Edisto and Ashley Rivers . Due to the limitations of the investigations, they... River basin . A larger ditch would collect runoff for the remainder of the intake canal beginning at approxi- mate canal station 233+00 draining...between the Edisto and Ashley Rivers . Due to the limitations of the in- vestigations, they were not able to delineate a strike trend for the fault. No

 6. Additive Drag of Two-Dimensional Inlets

  DTIC Science & Technology

  1977-11-01

  notice, 23 Jan 1979 THIS PAGE IS UNCLASSIFIED THIS REPORT HAS tEEN DELIMITED AND CLEARED FOR PUBLIC RELEASE UNDER DOD DIRECTIVE 5200,20 AND NO...between Stations 0 and e is: 16 NWC TP 5951 F d psp l) lUNNG STATOONS 0 AND e 0*0 -. p wON STRIAMTUUI SVIUN 8 AND i. FIGURE 10. Porn . Aoft on a "In~ E"snl

 7. Induction of a Pregnancy-Like Mammary Gland Differentiation by Docosapentaenoic Omega-3 Fatty Acid

  DTIC Science & Technology

  2009-09-01

  association betw een omega -3 fatty acids (n-3 PUFA ) and low er risk of breast cancer. Although experimental animal studies indicate that including n-3...1-0375 TITLE: Induction of a Pregnancy-Like Mammary Gland Differentiation by Docosapentaenoic Omega -3 Fatty Acid PRINCIPAL INVESTIGATOR...during pregnancy. Considerable evidences suggest strongly that the n-3 polyunsaturated fatty acid ( PUFA ) content of adipose breast tissue is

 8. Migration of Hazardous Substances Through Soil. Part 2. Determination of the Leachability of Metals from Five Industrial Wastes and Their Movement within Soil

  DTIC Science & Technology

  1985-08-01

  PROVING GROUND ELECTE :S EP 1 0 l85 Dugway,.Utah 84022-5000 Prepared for U.S. Environmental Protection Agency Hazardous Waste Environmental Research ...Waste Environmental Research Laborator IS. NUMEER OF PAGESC i ncinnat i.,0H._45..?_.2 14. MONITORING AGENCY HAMIE & ADRESS(if difrEenItI lromn...131 xvii "............................. ACKNOWLEDGMENTS This research was supported by the U.S. Environmental Protection

 9. Verification of the Production Safe Flight Instrument Corporation OV/RV- 1D Stall Warning System

  DTIC Science & Technology

  1988-11-01

  Interchangeability, Louvered Scarfed Shroud Suppressor ( LSSS ). Prototype, Warning Margin 44 19. ABSTRACT (Continuo on niuese If necessar’y and Identify by block...conducted with the Louvered Scarfed Shroud Suppresser ( LSSS ) not installed clu toexessve ntne aceleand Tirewall temperatures previously encountered with...een (3rum- man’s test on airtraft/SN _67-18922 nd U.S. Army Aviation Engineering Flight Activity’s (AEFA’s) test on aircraft,. 62-5867 for LSSS not

 10. The Bril (De Bril)

  DTIC Science & Technology

  2005-11-01

  Leidinggeven. de wijze waarop het management haar stempel drukt op de organisatie en haar functioneren. - Personeel & Opleiding. De ( typen /groepen...kunnen er grofweg drie typen van beslissingen worden onderscheiden: I Hierarchisch. De eersie of hoogsie in rang neemnt bet besluit. 2 Veto. In sommige...Larson, 1987; Moorhead & Griffin, 1995]. Afhankelijk van de situatie schrijft het model een van de vijf onderscheiden typen participatie voor. 3.2.5

 11. CBT for Nightmares in OEF/OIF Veterans

  DTIC Science & Technology

  2012-07-01

  examines the efficacy of two cognitive-behavioral treatments for PTSD-related recurrent nightmares and other sleep difficulties in Veterans of Operation...other Pos ttraumatic Stress Disorder (PTSD) symptoms. A cognitive-behavioral treatment ( CBT ), Imagery Rehearsal (IR), appears to have promise for...of treatment -related changes in nightmare frequency and sleep quality, focusing on noradrenergic systems. One hundred and fift een OEF/OIF

 12. Research on Diamantane and other High Density Hydrocarbon Fuels.

  DTIC Science & Technology

  1979-10-01

  high-yield reaction involved the double homo Diels -Adler condensation of norbornadiene catalyzed by the system cobaltic acetylacetonate-triphenyl...the conditions of maximizing the yield of crystalline endo, tri(cyclopentadiene) (TriCPD) during the cracking and condensation of dicyclopentadiene...above ambient has-b-een shown to induce ring-opening, probably forming condensed cycloalkyladamantanes, which further lowers both viscosity and density

 13. JPRS Report, Science and Technology, China: Energy.

  DTIC Science & Technology

  2007-11-02

  evened out, increased and it would be necessary to connect them together to output during dry periods form a single grid around 2000. The power...because the maximum nection and its EENS (expected period of insufficient load projected for 1985 was somewhat low, the number power output) could be...recommended launching joint ventures combined period , a plus or minus 600 kV DC line could be built with compensation trade. directly from Xiaowan to

 14. Ethics and the Military Profession. Can Ethics be Taught.

  DTIC Science & Technology

  1978-12-01

  Lawrence Kohlbergq and Jean Piaget . The selclc biblIiography that follows attemipts to give abalanced Icc-k 4-- th ryr, irponltant wnitinqs,. Not...Io Ery . rt nIhr work ;r I., ,c;lair v(2n i- Jean Lajserre’-. War (-,m t ir io 1 ’ h( hi-J, ry i i f i ,rm ha-, a uc een updaterd y Vi ohae I Iowarrd’s

 15. Airbase Operations Wargame (User Manual). Version 2.0

  DTIC Science & Technology

  1994-01-01

  geven van opdrachten. Er zijn 2 versies van bet model beschikbaar: - Versie 1, AQW-I, bet stand alone ofwel single user systeem - Versie, 2, AOW-II...spelershandleiding als een handleiding voor de spelleiding bescbikbaar waafri bet gebruik van bet model (zowel AOW-I als AQW-II) wordt toegelicbt...AOW system is a model of the real world communications between the airbase commander and his staff and a real airbase. Fig. 2. 1: Simulated organization

 16. Memory-Based Expert Systems

  DTIC Science & Technology

  1987-06-01

  a consequence J-. MTRANSEVENT f Awl (he)moblct IFORMTIO MTRANS-EVNSETN oft mi (ecoomisECO : CAUSA acormblect ECO :EVENT ECO :EVENT MS IR: AUSAL LESTER...OHN-D E M EO EVEN ECO :EVENT {econom ECO : CAUSA . ON IST n 2I MF:MTR, NS-EVENT : atrmbet ECO :EVENT ECO :EEN " < :MSAR:AUSAL- ." LESTER-THUROW MILTON

 17. Speech Understanding Systems. Summary of Results of the Five-Year Research Effort at Carnegie-Mellon University

  DTIC Science & Technology

  1977-08-01

  entire utterance. These identify regions of the signal such as SIL-silence, SON-sonorant, UFR-unvoiced fricative, VBK-back vowel , etc. Further sub...word hypothesizer Eene-ates an upper bound based on the expected number of vowel nuclei in the word and their position relative to the beginning of the...normalization schemes, and improvenient in the effectiveness of bounding predictions using vowel nuclei. References J. Baker (1 975). "The DRAC.ON System

 18. Tactisch Optreden van kleine eenheden (Small Unit Tactics)

  DTIC Science & Technology

  2007-08-01

  conform artikel Armex nr. 2 april 2005. Artikel: Landmacht september 2005. Afghanistan medio 2005. PRT verricht zijn werkzaamheden onder bescherming...battalion (SRF Bn). Artikel: Rinoceros medio 2005. Blad van de 13’ Painfbrig. Verhaal van soldaat I J. Kloek die op 29 juni 2005 het Kruis van...instanties/personen ontvangen een volledig exemplaar van bet rapport. 1 DMO/SC-DR&D standaard inclusief digitale versie bijgeleverd op cd-rom 2/3 DMO/DR&D

 19. A Tactile Torso Display Improves Orientation Awareness in Microgravity: A Case Study in the ISS

  DTIC Science & Technology

  2005-07-01

  omngeving beneden is. worden. kunnen de obolieten. een onderdeel van het vestihulair systeem . evenmin onder en ONGERUBRICEERD 3/36 A tactile torso display...TNO-DV3 2005 A052 6134 Contents M anagem entuittreksel ............................................................................................. 2...TNO Defence, Security and Safety Dr J.B.F. van Erp Firi author and project manager ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD I TNO report I TNO-DV3 2005 A052

 20. An Automated Air Sampling System Comprising an OPTIC GC Injector I - Quantification of Soman Vapour

  DTIC Science & Technology

  2005-04-01

  declared applicable, or the relevant agreement concluded between the contracting parties. r 2005 TNO I- 2 Een geautomatiseerd luchtmonstername- systeem met...van de werkzaamheden JLN atvl Meloy-vlamfotometer ingezet die op fosfor Het OPTIC- systeem werd getest met het danwel zwavel analyseert. In de loop van...rapport bcschrijft de werking en eerste validerende tests met dit Toepasbaarheid systeem en vooruiet hiermee in deliverable Het in dit rapport

 1. Learning Effects on Strategy Selection in a Dynamic Task Environment as a Function of Time Pressure

  DTIC Science & Technology

  1994-06-01

  MANAGEMENT UI1TREKSEL Previous research on strategy selection in dynamic task environments indicated that subjects preferred to request information first...I febwari 1994 is de naam Instituut voor Zintuigfysiologie TNO gewijzigd in TNO Technische Menskunde. 2 CONTENTS Page SUMMARY 3 SAMENVAITING 4 I...waarin men gebruik maakt van de continue feedback over de toestand van het systeem . Proefpersonen moesten het veranderende conditieniveau van een atleet

 2. On the Design of a Gasgun Accelerator for Dynamic Warhead Tests

  DTIC Science & Technology

  1993-10-01

  warheadversneller- systeem is aangetoond en een aantal deelontwerpen opgesteld. Het nadere ontwerp en de constructie van het systeem lijken grotendeels binnen de...Dist Avail a~d/ior Spucial TNO-report PML. 253291358 Page 3 CONTENTS SUMMARY/SAMENVATTING 2 CONTENTS 3 1 INTRODUCTION 6 1.1 The present PML test...gasgun system for dynamic warhead tests, including 25 kf for program management INTERNAL EXTERNAL (kf) (kf) 315 335 TOTAL COST 650 12.4 Operating

 3. Radiological Defense. Volume 4. An Introduction to Radiological Instruments for Military Use

  DTIC Science & Technology

  1950-01-01

  atomnic lbomnl explosion , increuis- applies to the (lefense establishment, has been emphalmsis and thoughlt have b~een placed upon assiniedl the name...development. anges in the electrical conduction of the sub- , se inee in which they are produced. This latter B. Explosive reactions such as benzoyl per... explosions falling over is 35 degrees. , (8) have given us some criteria for the design of Disposable transparent plastic covers have been 0 . hand-carried

 4. Acta Informatica Medica Is Indexed In Pubmed And Archived In Pubmed Central

  PubMed Central

  Masic, Izet

  2013-01-01

  Acta Informatica Medica journal has been accepted for archiving in PubMed Central from 2011 onward. The journal started in 1993 as the official journal of the Society for Medical Informatics of Bosnia and Herzegovina. During the last 3 years, Acta Informatica Medica has een included in almost all prestigious online databases, including PubMed, Scopus and EMBASE. The 20th volume of the journal is fully international, with papers from 18 countries. PMID:23572852

 5. Cognitive Ability and Whole-Body Rotation (Cognitief Vermogen en Rotatie van het Lichaam)

  DTIC Science & Technology

  1993-03-01

  unlimited. •If ". ,hA 2 CONTENTS Page SUMMARY 3 SAMENVATnING 4 1 GENERAL PROBLEM AREA 5 2 TASKS AND MOVEMENTS 5 3 PREVIOUS RESULTS FOR ACTIVE BODY...suggeree~n r. Het huidige experiment maakte gebruik van de gemotori- seerde draaistoel van bet IZF. Terwiji gedraaid werd voerden de proefpersonen een...processing, irrespective of content of cognitive processing (spatial or verbal- numerical). The interaction between body rotations and cognitive content

 6. Models and Building Blocks for Secure Open Systems

  DTIC Science & Technology

  1992-11-01

  benadcringcn met elkaar vergeleken en wordt. zo mogelijk, een gemcenschappciijke basis voor de verschillende mogelijkheden gezocht met gebruik van...volgens de in deze studie beschreven modellen voor beveiliging in open systemen. TNO report Page 5 CONTENTS ABSTRACT 2 SAMENVATrING 3 CONTENTS 5...special problem since each element in an open system (hardware, networks, operating systems, database management systems and other applications) must be

 7. JPRS Report, China.

  DTIC Science & Technology

  2007-11-02

  Zhu Rongji [Hong Kong TANG TAI No 3] .......................................... 1 D ifference Betw een Zou, Zhu...caution; otherwise, it will be extremely Difference Between Zou, Zhu easy for the party to come to a premature end. From a look 91CM0504A Hong Kong TANG ...is very Representatives of Two Forces difficult for him to truly win the trust of the Chinese 91CM0504B Hong Kong TANG TAI Communist elders. When Zhu

 8. European Security: Chances for a European Defense Entity

  DTIC Science & Technology

  1991-04-12

  terms of a (military) balance between Russia , Germany, Great Britain, France and Austria-Hungary. The balance was not stable as diplomacy...defensie tegen een nieuwe achtergrond," Nederlands instituut voor internationale betrekkingen ’Clingendael,’ November 1990, p. 6, ("The image of threat...implications for Europe as a consequence of the Gulf crisis; o How to cooperate with the East European Nations. See Jan Gerritsen, " Nederland

 9. The epidemiology of anemia in pediatric inflammatory bowel disease: prevalence and associated factors at diagnosis and follow-up and the impact of exclusive enteral nutrition.

  PubMed

  Gerasimidis, Konstantinos; Barclay, Andrew; Papangelou, Alexandros; Missiou, Despoina; Buchanan, Elaine; Tracey, Cardigan; Tayler, Rachel; Russell, Richard K; Edwards, Christine A; McGrogan, Paraic

  2013-10-01

  Anemia is poorly studied in pediatric inflammatory bowel disease. This study explored the epidemiology and associated factors of anemia at diagnosis, after 1 year, and during treatment with exclusive enteral nutrition (EEN). Three cohorts were included: (1) a representative population of newly diagnosed inflammatory bowel disease children (n = 184); (2) patients currently receiving care with data available at diagnosis (n = 179) and after 1 year (n = 139); and (3) 84 children treated with EEN. At diagnosis, 72% were anemic. Abnormal inflammatory markers were more common in Crohn's disease with severe anemia (severe versus no anemia [%]: raised C-reactive protein; 89% versus 48%; suboptimal albumin; 97% versus 29%; P < 0.002). Anemic children with Crohn's disease had shorter diagnosis delay and lower BMI than nonanemic patients (severe versus mild versus no anemia, median [interquartile range]; diagnosis delay [months]: 3 [3.9] versus 6 [10] versus 8 [18], P < 0.001; BMI z score [SD]: -1.4 [1.4] versus -1.3 [1.5] versus -0.2 [1.4], P = 0.003). Extensive colitis was associated with severe anemia in ulcerative colitis. The proportion of severely anemic patients decreased from 34% to 9% and mild anemia doubled at 1 year. After EEN, severe anemia decreased (32% to 9%; P < 0.001) and the hemoglobin concentration increased by 0.75 g/dL. This was observed only after 8 weeks of treatment. Disease improvement and low hemoglobin at EEN initiation but not weight gain were associated with hemoglobin improvement. Anemia is high at diagnosis and follow-up and should receive more attention from the clinical team; however, the focus should remain suppression of inflammatory process in active disease.

 10. Environmental Program Management Tools for Federal Facilities

  DTIC Science & Technology

  2010-06-17

  conserve water ; r educe waste ; support susta inable communit ies; and lever age Federa l purchasing power to promote env ironment ally - responsible...Air emissions? Hazardous waste generated? – Recycling services available? – Endangered species in my area? – Where can I find waste storage...innovation and green entrepreneurship by increasing gr een procurem ent (e.g . biobased, water efficient, recycled content, Energy Star, etc.) Su

 11. Leadership for the 1970s. The Counseling Function of the Leadership Role.

  DTIC Science & Technology

  1978-11-01

  This monograph emphasizes skills as opposed to counseling ap- proaches (e.g., directive vs. non-directive) or theories (e.g., Rogerian, Gestalt ...downward, and judgmental. Whereas the leader has the opportunity to express disappointment and frustration , e~en to ventilate anger, the soldier has no...Another reprimand could seriously damage the sergeant’s career and additionally frustrate and anger both the soldier and the commander. In the actual case

 12. Proprioception in Aircraft Control

  DTIC Science & Technology

  1989-10-12

  stuurknuppol 17 De passieve stuurknuppel die in het experiment gebruikt werd was een standaard isometrische stuurknuppel van het merk Measurements Systems Inc...flight simulator. Report VTH- 178, Delft, The Netherlands: Delft University of Technology. Crossman, E.R.F.W. & Cooke, J.E. (1962). Manual control of slow... manual control. NASr 54(06), Langley, NASA. Hosman, R.J.A.W. & Vaart J.C. van der (1987). Active and passive side stick controllers: tracking task

 13. Singer AI Project: Knowledge-Based Vision Algorithm Development.

  DTIC Science & Technology

  1986-08-01

  Distribution Statemient Vision algorithm development Expert system d-c.umnth..beSThi-, ocument as een approved ATR Ifcr public release and sale; its Knowledge...Acquisition Environment 51 4.6 Inference Engine 51 4.7 Prototype Expert System 51 5. CONCLUSION ..... .............. ... .. . . . 53 4 bi t -ERIM 1...this end, a prototype expert system image algorithmist decision aid was designed and implemented. All of the project goals were either met or

 14. Investigation of Fire-Vulnerability-Reduction Effectiveness of Fire-Resistant Diesel Fuel in Armored Vehicular Fuel Tanks

  DTIC Science & Technology

  1980-09-30

  Page 1 Six Generations of Fire-Resistant Fuel Formulations Investigated by the U.S. Army.................................. 2 Referee-Grade-Base-Fuel...A. Background Information Six generations of fire-resistant fuel have ,een investigated by the Army, and these are summarized in Table 1. (2,3) The...8217. . ’ , I TABLE I. SIX GENERATIONS OF FIRE-RESISTANT FUEL FORMULATIONS INVESTIGATED BY THE U.S. ARMY 1. Fuel gellation just prior to hazard

 15. Aanpassing Ontwerp Gemeenschappelijke Opsroom JCG, DTO en C2000 (Update of the Common Operations Room for DTO, JCG and C2000)

  DTIC Science & Technology

  2008-09-01

  gebruik van de uniforme werkplekken en de mogelijkheid van directe interacties tussen operators De voorgestelde inrichtings- en beheersconcepten gaan ...aanpassingen kan de architect verder gaan met het ontwerp van het gebouw 3/16 Aanpassing ontwerp gemeenschappelijke opsroom JCG, DTO en C2000 Contact en...operators. De voorgestelde inrichtings- en beheersconcepten gaan echter uit van een beveiligingsconcept waarvan onzeker is of dat geaccepteerd zal

 16. The Prospects of SAS Interferometry for Detection and Classification (SAS Interferometrie voor Detectie en Classificatie)

  DTIC Science & Technology

  2008-10-01

  zal interferometrie toegepast gaan worden voor detectie en classificatie van begraven objecten. zoals explosieven Op dit gebied /al een experiment...uitgevoerd gaan worden voor het detecteren van in modder wegge- zakte explosieven. waarbij de in dit project ontwikkelde processing toegepast /.al... gaan worden PROGRAMMA PROJECT Program mabegeleider Project begeleider LTZ1 drs. R.P.A. Dekeling, DMO/OT LTZ1 drs. R.P.A. Dekeling, DMO/OT

 17. Kwalificate/Classificatie van Explosieve Stoffen en Munitie. Rapport 2. Testontwikkeling (Qualification/Classification Explosive Materials and Munition. 2. Test Development)

  DTIC Science & Technology

  1992-11-01

  data-acquisitiesysteem dient twee signalen te kunnen registreren en uiteindelijk een complete verwerking van het signaal re bewerkstelligen. Als...luchtlstikstof) RVS-gesloten Gas gebruikt bij overleiden Iucht Artmosfeer bij monster (Iuchtlstikstof) lucht Toestand van de stof (liquid/solid/ pasta ...carrousel voor de verschillende condensatoren. De gewenste condensator dient bij ieder experiment apart in het apparaat te worden aangebracht. Er is veel

 18. First NATO/SIBCA Exercise in Sampling of Chemical Warfare Agents (Eerste NATO/SIBCA-oefening in monstername van chemische strijdmiddelen).

  DTIC Science & Technology

  1998-01-01

  hoog model, circa 50 liter), 3 stuks ; plastic afvalbakken (laag model, circa 30 liter), 8 stuks ; DS2-apparaten met patronen; 10 liter Saval...Voor monsters van materialen die niet of siecht in de monsterpotten kunnen worden gebracht, zoals bijvoorbeeld vegetatie of een stuk kunststof, zijn...benodigdheden voor monsterneming Bijlage 2 Materieel verzorgd door teamleden van de NBC-school materiaal voor afbakenen van terrein CAM’S, 4 stuks

 19. Strategic Capacity RNLA Central Maintenance Depot for Electronic Materials (ECW), Investigation into the Future Workload of ECW. (Strategische Omvang Elektronische Centrale Werkplaats (ECW) onderzoek naar de toekomstige werkiast van ECW)

  DTIC Science & Technology

  1998-03-01

  installatie van lokale netwerken RVS /EM Artillerie MeetMiddelen Meteo (5 stuks ) RVS MOR (3 stuks ) Geluid Meet Dienst (4 stuks ) Perba (80 stuks ) Vo-meters...200 A 300 stuks ) In tweede instantie is bezien of werkzaamheden die apart vermeld staan, tot een gemeenschappelijke technologiecel gerekend kunnen...Leopard) 12 Sensoren Meteo (5 stuks ) MOR (3 stuks ) Geluid Meet Dienst (4 stuks ) Perba (80 stuks ) VO-meters (200 ý 300 stuks ) EOV RPV 13 IT systemen

 20. Toekomstige Radiocommunicatie in OVO (Soon-to-be Radiocommunication in OVG)

  DTIC Science & Technology

  2004-12-01

  transmissiecapaciteit die zich automatisch ten aan~zien van responsietijden. Het is a~anpast aan de omngeving. De ad hoc- mogelijk dat dit type systemen in topologie ...topologien Er warden in deze standaard twee verschillende topologie ~n beschreven: de zogenaamde infrastructuurtopo logi1e en de ad hoc- topologie . Voor mobiele...s, maar zal een net master bet communicatieverkeer moeten regelen. In de infrastructuurtopologie is dit het AP, in de ad hoc- topologie zullen

 1. Feasibility of Screening for Antibiotic Resistance-Part II

  DTIC Science & Technology

  2005-08-01

  antibiotic resistance - T +31 15 28 43000 F +31 152843991 part II Info-DenV@tno.nl Date August 2005 Author(s) M.P. Broekhuijsen, W.C.M. van Dijk...ciprofloxacineresistentie. Beide, De ontworpen methode kan nog verder methoden werden getest op kunstmatig worden verbeterd, en worden toegepast op een resistent ...resultaat te zettn. c otworen ethd erken ood behalen is. Deze mutatie-analysemethode is op de twee kunstmatig resistent gemaalcte tevens geschikter voor

 2. Polarimetry in the Outskirts of NGC 6611

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Orsatti, Ana M.; Vega, E. Irene; Marraco, Hugo G.

  2006-11-01

  We present new polarimetric UBVRI observations of 25 stars in the direction of the halo of NGC 6611, the rich stellar open cluster embedded in an ionized hydrogen complex (M16). Our plan is to characterize the interstellar material (ISM) associated with halo stars in order to make a comparison with the ISM dusty core characteristics that resulted from a previous investigation by the same authors. Of the halo stars, 47% (8 out of 17) show indications of intrinsic polarization in their light, similar to what was found for core stars (50%). We have identified the presence of nearby dust clouds located on the Local arm that produce a mean polarization of about 1%; a value λmax=0.61+/-0.07 μm, which is slightly larger than that of the average ISM; and a mean direction of the polarization vectors of θV=81.9d+/-1.8d. The ISM associated with the halo region has λmax similar to the general interstellar medium (0.55+/-0.07 μm). The observed polarizations show a gradual increase from halo (Pmax=1.93%+/-0.3%) to core (Pmax=3.19%+/-0.63%). Position angles of the e-vector for both groups are generally similar, but there exists a slight difference in mean direction between them that is within the errors. We have also found that the halo stars are possibly represented by Whittet & van Breda's relationship, while in the cluster's core the dust does not fulfill the above-mentioned relationship. As a conclusion, we cannot find any clear difference between core and halo dust characteristics, with the exception of λmax, which may suggest a change in dust size. Based on observations obtained at Complejo Astronómico El Leoncito, operated under agreement between the Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina and the Universities of La Plata, Córdoba, and San Juan.

 3. Ir A.H. de Voogt: life and career of a radio pioneer

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Strom, R. G.

  2007-06-01

  There are probably few radio astronomers who would be able to recall A.H. de Voogt, which is unfortunate, but at the same time unsurprising: for he published no original astronomical research, never carried out pioneering observations, nor is his name linked to either theoretical or instrumental breakthroughs. Yet he was described by the man who first observed the 21 cm hydrogen line from the Netherlands as a radio astronomy pioneer, at the very birth of the Dutch effort. He was, moreover, a trail blazer at the cutting edge of radio, not once but twice in his career. Without him it is unlikely that the 21 cm line would have been observed in the Netherlands in 1951, and arguably the H I mapping of the Milky Way under Jan Oort's leadership would have taken place much later, if at all. Radio astronomy observing itself might well have been compromised by interference had it not been for De Voogt's foresight. \\ Anthonet Hugo de Voogt (1892-1969) built, while still a teenager, one of the very first amateur radio stations (call letters VO: *** -/- - -) in Holland, earned the radio-telegrapher's diploma during his student days, and was intimately involved in the foundation of the Dutch Society for Radio-Telegraphy in 1916. Until the 1920s, he was very active in amateur radio and astronomy circles. Trained in electrical engineering at Delft, he joined the PTT (Post Office) as a telegraph engineer in 1919, worked his way through the ranks to become head of the telephone district of Breda in 1939, and was promoted to head the PTT Radio Service just days after the end of the war. As his department was responsible for overseas radio communication, he initiated a research effort to study radio propagation in the ionosphere and the effects of solar activity. To this end, he rescued a number of Würzburg-Riese 7.5-m radar antennas abandoned at the end of the war, made one available for Jan Oort's H I work, and launched a series of radio astronomical initiatives. His group also

 4. Aspects théoriques et expérimentaux du dopage physique (implantation) des polymères électroactifs

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Moliton, A.; Duroux, J. L.; Froyer, G.

  In this paper is presented the physicist point of view concerning the transport mechanisms and the doping of electroactive polymers, and the main results collected by physical doping (ion implantation) of these materials. In a first step, the Peierls transition is explained in the frame of solid state physics and we show by using the Hückel theory that a band gap shows up in a model atoms separated by bond lengths alternating between two values. Doping mechanisms and their effects on the band structure are presented following Bredas theory through the example of polyparaphenylene. Therefore we show that defects (polarons and bipolarons) are introduced on the chain generating localized gap states. For high level doping, bipolaron bands are obtained which partly close the gap. The second step of this paper describes the overall conduction process and not only the intrachain process. It may be explained in terms of Mott theory (variable range hoping) elaborated for amorphous semiconducting materials. From the experimental point of view, cristallographic studies performed so far show that dopants are localized in intersticial position and thus can transfer charge to the polymer chain. Some examples of implantation profiles are presented in electroactive polymers, it is possible to calculate the mean ion range from the stopping powers deduced from implantation parameters. With large implantation parameters, particularly E > 100 keV, polymer degradation becomes noticeable and is constant whatever the polymer type, electroactive or not. With smoother parameters, electroactive polymers can be doped efficiently and in a stable way allowing thus the practical formation of components which should become important in the forth coming years. Dans cet article nous présentons essentiellement du point de vue du physicien d'une part les mécanismes de conduction et de dopage des polymères électroactifs, et d'autre part les principaux résultats obtenus à la suite du dopage

 5. Early enteral nutrition after total gastrectomy for gastric cancer.

  PubMed

  Chen, Wei; Zhang, Zheng; Xiong, Maoming; Meng, Xiangling; Dai, Fen; Fang, Jun; Wan, Hong; Wang, Miaofeng

  2014-01-01

  目的:评价胃癌患者全胃切除术后,早期肠内营养(EEN)与全肠外营养 (TPN)的差异。方法:收集2011 年5 月至2013 年5 月我科收治的胃癌全胃 切除患者,术后随机选择EEN 或TPN,对EEN 组和TPN 组患者术前及术后 的营养指标、肝功能、癌症患者营养评估标准(PG-SGA)、术后并发症、住 院时间以及住院费用进行对照研究。结果:符合入选标准的胃癌全胃切除患 者共72 例,其中EEN 组37 例,TPN 组35 例。EEN 组在术后3~5 天低白蛋 白血症逐渐改善,而TPN 组术后21 天才逐渐恢复。EEN 组术后14 天体重较 术前减轻,术后21 天逐渐恢复,而TPN 组在术后21 天内体重无明显恢复 (p<0.05)。两组营养指标有明显统计学差异(p<0.05)。ENN 组和TPN 组 并发症发生率分别为8.1%和25.7%,两组间无明显统计学差异(p>0.05)。 ENN 组住院时间为12.2±2.5 天,TPN 组为14.9±2.9 天(p<0.05),ENN 组和 TPN 组住院费用分别为36472±4833 元人民币和40140±3927 元人民币 (p<0.05)。结论:与TPN 相比,胃癌全胃切除术后选择EEN 安全、患者耐 受性好,并且可以缩短住院时间,减少住院总费用。

 6. The role of nutritional assessment and early enteral nutrition for combined pancreas and kidney transplant candidates.

  PubMed

  Finlay, Sally; Asderakis, Argiris; Ilham, Adel; Elker, Doruk; Chapman, Dawn; Ablorsu, Elijah

  2017-02-01

  Early post-operative enteral nutrition is an important part of perioperative management and is strongly supported by ESPEN Guidelines. However, there is limited evidence into the use of Early Enteral Nutrition (EEN) after combined Pancreas and Kidney Transplantation (PKT). We know malnutrition in type-1 diabetics with end stage renal failure (ESRF) is a common problem and a significant risk factor. Therefore, we introduced EEN in our patients. We monitored and recorded nutritional data on 29 PKT recipients who underwent transplantation between Oct 2007 and Jan 2010 without a nutritional assessment or EEN [Monitored Group (MG)] and on 30 PKT recipients between Feb 2010 and Dec 2013 who received a nutritional assessment and EEN (Naso-jejunal feed or oral intake with supplementation, according to their nutritional status) [Fed Group (FG)]. The end-point was to assess patients' daily post-transplant nutritional intake. This was calculated as a percentage of estimated nutritional requirements using the Schofield equation with a 25% added stress factor and relevant activity factor. Following a literature search and realistic targets our aim was to reach >60% requirements: achievement of ≥60% energy requirements by day-7 (7d-60%) and at the time of discharge (total-60%) [13,14]. There was no significant difference between MG and FG patients in cold ischemic time (CIT), recipient-age and donor-age, Length of Stay and donor-creatinine. In contrast, FG patients were less frequently in predialysis status 41.4% vs. 26.7%, p = 0.001; and had higher incidence of BMI <22.5 kg/m(2) 63.3% vs. 48.3%, p = <0.005. In outcomes, FG patients more frequently achieved a higher average % of nutritional requirements in the first week 39.69% vs. 22.37%, p = <0.005; as well as during whole in-patient stay 57.24% vs. 44.43%, p = <0.005 (Table 3, Figs. 1 and 2). The FG spent a greater proportion during the first week 66.7% vs. 31%, p = <0.005; and of whole their admission 93.3% vs

 7. [Postoperative early enteral nutrition in a patient with polytrauma and late duodenal perforation].

  PubMed

  Nicolau, A E; Merlan, V; Ciupan, R; Brădiş, Alexandra; Marin, Mihaela; Plugaru, G; Marinescu, L; Micu, B

  2008-01-01

  We present the case of a 51 years old multiple injured female patient who was transferred from another hospital. She suffered a car accident and at admission, the diagnosis was anterior flail chest with fractured sternum, blunt abdominal trauma with IIIrd grade kidney laceration, multiple extremities fractures, ISS = 50. We performed emergency nephrectomy, surgical fixation of the flail chest and bilateral pleurostomy. Postoperatively the evolution was difficult, she was intubated and mechanically ventilated. We started early enteral nutrition (EEN), at 24 hours with 20 ml/hour Fresubin (Fresenius-Kabi, Bad Hamburg, Germany) and then with 40 ml/hour. In the fourth postoperative day, CT scan identified no supplementary lesions. In the seventh postoperative day, jaundice became apparent and the CT exam identified gas in the retroperitoneum. At surgery, we identified a IInd degree D2 rupture. We practiced duodenal suture, pyloric exclusion, latero-lateral gastro-entero-anastomosis. We passed a naso-gastro-entero-duodenal tube into D2 for active suction and we performed a fine needle catheter jejunostomy. Difficult postoperative evolution, intubated, febrile, with hemodynamic instability. EEN on the jejunostomy at 20-40-60 ml/hour. 10 days after the reoperation, the general condition ameliorated. Enteral nutrition was continued for 22 days after reoperation. The patient was discharged after 44 days. The particularities of this case are the complexity of the traumatic lesions: anterior costal flail chest, left kidney rupture, late duodenal perforation, multiple extremities fractures (APACHE II score = 34). The treatment involved internal pneumatic stabilization and surgical fixation of the flail chest, duodenal suture with pyloric exclusion and fine needle catheter jejunostomy, left nephrectomy. We consider that the use of EEN was of real help in this case and we recommend it in all polytraumatised patients and in all the cases where it can be used.

 8. Role of Exclusive Enteral Nutrition in the Preoperative Optimization of Patients With Crohn's Disease Following Immunosuppressive Therapy

  PubMed Central

  Li, Yi; Zuo, Lugen; Zhu, Weiming; Gong, Jianfeng; Zhang, Wei; Gu, Lili; Guo, Zhen; Cao, Lei; Li, Ning; Li, Jieshou

  2015-01-01

  Abstract We conducted a study to evaluate the impact of the exclusive enteral nutrition (EEN) on perioperative outcome in Crohn's disease (CD) patients following immunosuppressive therapy. Patients with CD followed at a referral center between January 2001 and March 2014 who underwent abdominal surgery were identified. Patients were divided into 4 groups: patients not exposed to immunosuppressive agents in the previous 8 weeks before surgery (group 1); patients received immunosuppressive medications without preoperative drug-free interval (group 2); patients had preoperative immunosuppressants-free interval (group 3); patients treated with adding EEN to preoperative immunosuppressants-free interval regimen (group 4). Urgent operation requirement, stoma creation, postoperative complications, readmission, and reoperation were compared in patients among groups. Overall, 708 abdominal surgeries performed in 498 CD patients were identified. Three hundred seventy-six (53.11%) surgeries performed in those receiving preoperative immunosuppressive medications. Compared with other groups, group 2 had increased postoperative complications, more frequent urgent operation, and higher rate of stoma creation. Patients in group 4 were found to have better outcome including lower rate of stoma creation (P < 0.05), and decreased incidence of postoperative complications (P < 0.05) compared with group 2 and group 3. Additionally, decreased urgent operation requirement (P < 0.05) and extended preoperative drug-free interval (P < 0.001) were observed in the group 4 than those in the group 3. Preoperative optimization of CD following immunosuppressive therapy by EEN prolongs the immunosuppressants-free interval, reduces the risk of urgent surgery and reoperation, and most importantly, decreases complications after abdominal surgery. PMID:25654387

 9. Development of a Transmission Error Model and an Error Control Model

  DTIC Science & Technology

  1975-05-01

  of the F Channel," IEEE Trans. on Communications Technology, Vol. COM-17, Feb. 1969, pp. 24-32. 8. S. Tsai, "Analytic Method for Evaluating Error...the Z P results for 864 message sequences. For the two otherg codes evaluated in the present study using his method , the results seem to fall bet.een...although related, method . Agreement between the results of Johnson and those obtained with the Z P &Jlgorithm is good. g 73 The LP algorithm has been used

 10. Diterpenoid derivatives of Kenyan Croton sylvaticus.

  PubMed

  Ndunda, Beth; Langat, Moses K; Midiwo, Jacob O; Omosa, Leonidah K

  2015-04-01

  Kenyan Croton sylvaticus Hochst. ex Krauss gave four clerodane diterpenoids, the new ent-3,13E-clerodadiene-15-formate (1), the known 15-acetoxy-ent-3,13E-clerodadiene (2), ent-3,13E-clerodadien-15-ol (3) and hardwickiic acid (4), two known halimane diterpenoids, penduliflaworosin (5) and crotohalimaneic acid (6) and one labdane diterpenoid, labda-13E-ene-8a,15-diol (7). The compounds, when tested for their anti-microbial activities against Bacillus subtilis, Xanthomonas campestris and Candida albicans, were found to be inactive.

 11. Stochastic Modeling as a Means of Automatic Speech Recognition

  DTIC Science & Technology

  1975-04-01

  OU V FI(V)E W (W)E OW 7.ER(0) WH (OU)EEN (release-aspiration and devoiced semi- vowel ) HH (H)AMMING UH R(00)K TABLE I SECTION OE DICTIONARY...There is no real acousfc evidence for the word "a." and the vowels and nasals of the word "Hamming" are not very clear At this point the value of an...the s|.rctrogram with a pre-emphasis ol six decibels per octave. Display the spoctrogram to a pre-emphasis ol six thousand five hertz. 17) Use a

 12. Requirements Management for Net-Centric Enterprises. Phase 2

  DTIC Science & Technology

  2011-12-31

  ta b etw een sto ra g e ty p es, fo rm a ts, o r co m p u ter sy ste m s D a ta S y n ch ro n iza tio n E T L (ex tra ctio n , tra n sfo rm...n sfo rm a tio n s – co n v ert d a ta b etw ee n a p p lica tio n -sp ecific a n d co m m o n fo rm a ts Id en tifica tio n a n d /o r

 13. Novel cycloartane saponins from Corchorus depressus L.

  PubMed

  Ahmad, V U; Ali, A; Ali, Z; Zafar, F N; Zahid, M

  2000-11-01

  Two novel bidesmosidic cycloartane-type glycosides, depressosides C and D were isolated from Corchorus depressus L. Their structures were elucidated as (22R)-16beta,22-epoxy-3beta,26-dihydroxy-9,19-cyclolanost-++ +24E-ene 3, 26-di-O-beta-D-glucopyranoside and (22R,24S)-22,25-epoxy-3beta,16beta,24-trihydroxy-9,19-cyclolano stane 3, 24-di-O-beta-glucopyranoside, respectively on the basis of chemical evidence and detailed spectroscopic studies.

 14. Unsteady Airloads on a Sinusoidally Oscillating Supercritical Airfoil.

  DTIC Science & Technology

  1979-07-01

  hodograph method of Boerstoel Codes i/or ( Ref. 1). e𔃻" l (*) At present Dr. Yoshihara is employed by the Boeing Co. -3-- rMemorandum AE-79-01 5 Emphasis...nas een performed on a-model of an oscillating supercritical airfoil, 7f which the geometry has been generated with tne hodograph method of Boerstoel ...Te:argest -teviatilons sn’- JW Up r--rte ar ru"r of i arC-’ 1, -..- ero rie . r C-acun1t’e, ;a’ a ar-e bowto" calculated cu;rve. Near th -sun e,4,,, he niessur

 15. Literature Review of Five Metabolites of TNT or DNT.

  DTIC Science & Technology

  1981-10-01

  IJNCLA SIFED SN -AD-F500 151 0/ 6 6 L E~mhhhhEENE -ti LI 1111 U~ 2.2 11111.25 IJI Ihi6 MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART NATIONAL BUREAU OF STANDARDS...E3IGro 1. REONME E "Mea GOVT ACCESSION NO:. RECIPIENT S CATALOG NUMBER NSWc/r 82-308 14. TITLE (an &uils)*. L . TYPE OF REPORT a PERIOD COVERED LITERATURE...3 IR (KBr)(cm-): 3300b, 3275s, 3070, 1525 4 1330, 1008, 893, 840, 7q5, 720 A-1 -,------ ? ,,j, L , , - ,’... . . . .. .. . . . " .7 ), a ..e

 16. Neutron fluxes in radiotherapy rooms.

  PubMed

  Agosteo, S; Foglio Para, A; Maggioni, B

  1993-01-01

  The spatial distribution of the neutron flux, originated in an electron accelerator therapy room when energies above the threshold of (y,n) and (e,e'n) reactions are employed, is physically due to a direct flux, coming from the accelerator head, and to a flux diffused from the walls. In this work, the flux is described to a high degree of approximation by a set of functions whose spatial behavior is univocally determined by the angular distributions of the neutrons emitted from the shield of the accelerator head and diffused from the walls. The analytical results are verified with an extended series of Monte Carlo simulations obtained with the MCNP code.

 17. Targeted Therapies For Myeloma and Metastatic Bone Cancers

  DTIC Science & Technology

  2009-06-01

  shown below. Figure 9 shows bi nding t o H A u sing a bisphosphonate ( BP) or pol y aspartic a cid ( ASP6) 99m Tc labeling as a t racer. Figure...t he l igand content directly us ing a cid h ydrolysis and colorimetric detection, a m ethod similar to amino acid analysis. On previous a ttempts...made that approach very difficult. This year w e h ave b een us ing acid h ydrolysis followed by pr imary a mine de tection with OPA reagent (O

 18. The Determination of Mustard Gas and Related Vesicants in Rubber and Paint by Gas Chromatography-Mass Spectrometry

  DTIC Science & Technology

  1992-12-01

  genomen kunnen worden op een slagveld na gebruik van chemische strijdmiddelen. Binnen bet kader van de opdracbt A84/Y,/159 ’Identificatie van chemische...publicatie gebruikt. TNO-report PML 214492016 Page 4 CONTENTS SUMMARYISAMENVATTING 2 VOORWOORD 3 CONTENTS 4 1 INTRODUCTION 5 2 EXPERIMENTAL 5 2.1...TNO-roport PNI. 2144Q 201 b imgc 12 4 AUTHENTICATION E.R. Wil H.L, Boter (author) (project manager ) TNO-report PML 214492016 Page 13 5 REFERENCES 1

 19. Projectiel Fotografie (Projectile Photography)

  DTIC Science & Technology

  1991-12-01

  Projectiel fotografie AD-A256 492 Niets uA deze uitgave mag worden atu~) vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakf ueut) door middel van druk, fotokopie...N - Approved for Pubbiee) 9212 38 DisfiTN@Q ThO rapport Pagina 2 rapport no. . FEL-91-AO80 Accesion For Miel Projectiel fotografie NTIS CRA&I DTIC...purpose. TNO rapport Pagina 4 SAMENVATTING 2 ABSTRACT 3 INHOUDSOPGAVE 4 1 PROJECTIEL FOTOGRAFIE 5 2 DE OPBOUW VAN EEN TV SYSTEEM 7 2.1 De triggerpoort 8

 20. [TALE nuclease engineering and targeted genome modification].

  PubMed

  Shen, Yan; Xiao, An; Huang, Peng; Wang, Wei-Ye; Zhu, Zuo-Yan; Zhang, Bo

  2013-04-01

  Artificial designer nucleases targeting specific DNA sequences open up a new field for reverse genetics study. The rapid development of engineered endonucleases (EENs) enables targeted genome modification theoretically in any species. The construction of transcription activator-like effector nucleases (TALENs) is simpler with higher specificity and less toxicity than zinc-finger nucleases (ZFNs). Here, we summarized the recent progresses and prospects of TALEN technology, with an emphasis on its structure, function, and construction strategies, as well as a collection of species and genes that have been successfully modified by TALENs, especially the application in zebrafish.

 1. Ozone Ageing of Silicone Rubber and the Effects of Anti-Oxidants on the Ozone Ageing of Nitrile Rubber.

  DTIC Science & Technology

  1981-04-01

  APR 81 UNCLASSIFIED RAE-TM-MAT-369 DRIC-BR-87489 F/G 11/10 NL mEEns MEOMOEEhMImIIIIIIIIIIIEIIIIII 1.0 SIIIII . ’ + 1.8 11112 1.4 11111_L6 l~y k ~IT N i...graphs follow a characteristic curve of ozone attack on rubber. Table I is a representation of the retention of physical properties of the rubbers...TEST) ozone resistance. Silicone rubber. Nitrile rubber. 17. Abstract Work done by others suggested that a rapid lose of physical properties could occur

 2. Environmental Assessment. Proposed Air Force Space Division Housing Project, White Point, Los Angeles, California

  DTIC Science & Technology

  1984-07-01

  cottoitail Sylvilagus auduboni 1 s9een A A runs California g-round squirrel Citellus beechc-yi skulls A A in owl pellets burrows--i recent kill seen...0 . o 0 0 .>L0 ý’ aC - 4) -Gof ’,~*4H-3r--.n ml~𔃺 I I- I The following is a report of the nature of archeological resources on and adjacent to Fort...furnished by vilsey and Ham. Study Method No archeological survey of the Palos Verdes Hills, in which the study areas are located, has been published

 3. Aircraft Handling Qualities Data

  DTIC Science & Technology

  1972-12-01

  34 sent an early estimate in the design process and perhaps the "nominal config- uration" is one which never left the drawing board. The data have been...09 * P 0,0 04@0 in WP5 5 4.55 *55 a0p @4 4.em #50 a,45 05555 eO-aO* ൈ 04 40 C’ L tip- left -ൌ It U4 - - -amw --- - - 2 - -- 4 -4 A-a A22 * ~127... seEen -ts and a movable stabilizer. The lateral con- trol empl(ys five srciler ;anels, an inboard aileron between the inboard and outboard flars, and an

 4. TDWR (Terminal Doppler Weather Radar) Clutter Residue Map Generation and Usage

  DTIC Science & Technology

  1988-01-29

  antenna pattern. -ow\\ever-. the optimal radar location IS 110t al\\ savilable due to land aCcluisition ’ constraints. The hi10h pass Clutter filter-, ire an...elevation scannine- areas and the lo reflectivity wind shear targLets. The low,, altitude location of wind shear outflows makes main beamn...clutter Mhich i- n,0 ,een in the same ranee-aimlh location from scan to scan. Flocks of hird, and planes are exanple -f nonnrepeatable clutter. W\\hen

 5. Generation of High Power 1.54 Micrometers Radiation by Stimulated Raman Scattering in Methane (Opwekking van Hoogvermogen 1.54 Micrometers Straling m.b. v. Gestimuleerde Raman Verstrooiing in Methaan)

  DTIC Science & Technology

  1990-08-01

  2 m) om de bundel iets te collimeren, omdat deze anders te groot is om volledig door de beschikbare Ramancel te gaan . Voor de experimenten is gebruik...Aangezien Brillouin scattering de conversie van 1.064 am naar 1.543 jam ongunstig beinvloedt [1) [3] is een aantal metingen gedaan om na te gaan hoe sterk dit...in figuur 15 toeval is. Bij eerdere metingen [1) kon bet rendement worden verhoogd door toevoeging van 6% argon aan bet metbaan. Omi na te gaan of dit

 6. The US Role in Western Europe: Protracted War/Short War Question.

  DTIC Science & Technology

  1982-06-09

  Burope. Rusia kmows full wel that the weakness which brought about the dmise of Nqaoleon and Hitler’s offense, could also depreciate a Warsaw Pact siege...to g 58 e Urs o ious advantage in her proximity. Een though her lines of ommunication would be extended aid vulnerable, Rusia sits inside Europe...aThe United States, Rusia aid Democracy," journal of Ecoglissuesa, Vol. XV, No. 4, Decemb~er 1981. Fromm., Joseph. "Decade of Detente," H- News amd

 7. European Scientific Notes. Volume 33, Number 9,

  DTIC Science & Technology

  1979-09-30

  C t .i ( l rr are- C’! Io "!,,.t ’i bolL h.as t een done using I on- ter r ra Ii i?% j. tflt I5s te v I ellt anal moldi ng eqli I ment modi fIed in...avni td I te food i s h ighl,% subs idi:ed. c rs Iat ( ins r vs ea rc:h i n 6"ree v v, or -I t toi tv i hant 𔃺! v’ of theit en! rants gr aduate. hI

 8. Proceedings of the Strategic Defense Initiative Organization (SDIO) Tool Fair Held January 26-27, 1987 in Alexandria, Virginia.

  DTIC Science & Technology

  1987-03-04

  tedtjt. eol~liettelt\\’irolimteltt. I-, 5een’t~oldL Ii permuilts \\labl1e ak~~~~~~w nu t ti(ea g ait isit ent lo(11etn ijolt let weeri liar -ware- I lit1...8) Ada Statement Analyzer (3) Library Management (9) Pretty Printer (4) Debugger (10) Abstraotor (11) Ada Arohiteoture Analyzer 1 3 0. 22. Indicate...ces. Aprocessor I-, an execut able objiect. An event type Is a type( t liar signwils the ranmsition of the knowledge base from one state to another

 9. Nutrition in Pediatric Inflammatory Bowel Disease: From Etiology to Treatment. A Systematic Review

  PubMed Central

  Penagini, Francesca; Dilillo, Dario; Borsani, Barbara; Cococcioni, Lucia; Galli, Erica; Bedogni, Giorgio; Zuin, Giovanna; Zuccotti, Gian Vincenzo

  2016-01-01

  Nutrition is involved in several aspects of pediatric inflammatory bowel disease (IBD), ranging from disease etiology to induction and maintenance of disease. With regards to etiology, there are pediatric data, mainly from case-control studies, which suggest that some dietary habits (for example consumption of animal protein, fatty foods, high sugar intake) may predispose patients to IBD onset. As for disease treatment, exclusive enteral nutrition (EEN) is an extensively studied, well established, and valid approach to the remission of pediatric Crohn’s disease (CD). Apart from EEN, several new nutritional approaches are emerging and have proved to be successful (specific carbohydrate diet and CD exclusion diet) but the available evidence is not strong enough to recommend this kind of intervention in clinical practice and new large experimental controlled studies are needed, especially in the pediatric population. Moreover, efforts are being made to identify foods with anti-inflammatory properties such as curcumin and long-chain polyunsaturated fatty acids n-3, which can possibly be effective in maintenance of disease. The present systematic review aims at reviewing the scientific literature on all aspects of nutrition in pediatric IBD, including the most recent advances on nutritional therapy. PMID:27258308

 10. Isolation and structure elucidation of cytotoxic polyacetylenes and polyenes from Echinacea pallida.

  PubMed

  Pellati, Federica; Calò, Samuele; Benvenuti, Stefania; Adinolfi, Barbara; Nieri, Paola; Melegari, Michele

  2006-07-01

  Bioassay-guided fractionation of n-hexane extracts of Echinacea pallida (Asteraceae) roots led to the isolation and structure elucidation of two polyacetylenes (1, 3) and three polyenes (2, 4, 5). Two are known hydroxylated compounds, namely 8-hydroxy-pentadeca-(9E)-ene-11,13-diyn-2-one (1) and 8-hydroxy-pentadeca-(9E,13Z)-dien-11-yn-2-one (2). Two dicarbonylic constituents, namely pentadeca-(9E)-ene-11,13-diyne-2,8-dione (3) and pentadeca-(9E,13Z)-dien-11-yne-2,8-dione (4), were isolated and characterized for the first time. Furthermore, the structure elucidation of pentadeca-(8Z,13Z)-dien-11-yn-2-one (5) is described. The structure of the compounds isolated was determined on the basis of UV, IR, NMR (including 1D and 2D NMR experiments, such as 1H-1H gCOSY, gHSQC-DEPT, gHMBC, gNOESY) and MS spectroscopic data. The cytotoxic activity of the isolated constituents against MIA PaCa-2 human pancreatic adenocarcinoma cells was evaluated in the concentration range 1-100 microg/ml. Results show that the hydroxylated compounds (1, 2) have low cytotoxicity, while the more hydrophobic polyacetylenes (3) and polyenes (4, 5) displayed moderate activity.

 11. [Isolation and purification of diarylheptanoids from Alpinia officinarum Hance by high-speed counter-current chromatography].

  PubMed

  Ye, Qiongxian; Tan, Xiong; Zhu, Longping; Zhao, Zhimin; Yang, Depo; Yin, Sheng; Wang, Dongmei

  2012-03-01

  Three diarylheptanoids were isolated and purified from Alpinia officinarum Hance by high-speed counter-current chromatography (HSCCC). A two-phase solvent system composed of hexane-ethyl acetate-methanol-water (2: 3: 1.75: 1, v/v/v/v) was used. The lower phase was used as the stationary phase. From 122.20 mg petroleum ether extract of A. officinarum, 5R-hydroxy-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl )-1-phenyl-3-heptanone (7.37 mg), 7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-phenyl-4E-en-3-heptanone (9.11 mg) and 1,7-diphenyl-4E-en-3-heptanone (15.44 mg) with purities over 93% were obtained within 140 min in one-step separation by HSCCC under the conditions of a flow rate of 1.5 mL/min and 858 r/min. The obtained compounds were analyzed by high performance liquid chromatography to provide their purities, and their structures were confirmed by using mass spectrometry, 1H-nuclear magnetic resonance (1H-NMR) and 13C-NMR. The established HSCCC method is relatively simple, fast and suitable for the isolation and purification of diarylheptanoids from A. officinarum.

 12. Sterol patterns of cultured zooxanthellae isolated from marine invertebrates: Synthesis of gorgosterol and 23-desmethylgorgosterol by aposymbiotic algae

  PubMed Central

  Withers, Nancy W.; Kokke, W. C. M. C.; Fenical, William; Djerassi, Carl

  1982-01-01

  Quantitative sterol compositions of cultured zooxanthellae isolated from various Pacific and Atlantic invertebrate hosts: Zoanthus sociatus (a zoanthid), Oculina diffusa (a scleractian coral), Tridacna gigas (a giant clam), Melibe pilosa (a nudibranch), and Aiptasia pulchella (a sea anemone) are reported. The results clearly demonstrate large differences in sterol patterns of zooxanthellae and that there is no obvious relationship between the taxonomic affiliation of the host and the sterol pattern of its isolated symbiont. The sterols of the zooxanthellae of O. diffusa (Cnidaria) and T. gigas (Mollusca) are qualitatively equivalent. Based on the structures of the two major free sterols synthesized by each alga, the zooxanthellae from different hosts were separated into three distinct groups. It was also found that an aposymbiotic alga can synthesize the unique marine sterols gorgosterol and 23-desmethylgorgosterol. Most of the sterols were identified by using mass spectroscopy and 360-MHz proton magnetic resonance. Spectroscopic data are reported for four novel sterols—(23,24R)-dimethyl-5α-cholest-(22E)-en-3β-o l, 23-methyl-5α-cholest-22E-en-3β-ol, cholesta-5,14-dien-3β-ol, and 4α-methyl-5α-cholesta-8(14)-24-dien-3β-ol. PMID:16593195

 13. Chemosystematic investigations of irregular diterpenes in Anisotome and related New Zealand Apiaceae.

  PubMed

  Zidorn, Christian; Sturm, Sonja; Dawson, John W; van Klink, John W; Stuppner, Hermann; Perry, Nigel B

  2002-02-01

  A chemosystematic HPLC-UV and HPLC-MS investigation of New Zealand members of the Apiaceae was performed. Diterpenes were identified and quantified in methanolic extracts from subaerial parts of 28 taxa and 54 samples of Aciphylla, Anisotome, Apium, Gingidia, Lignocarpa, Oreomyrrhis, and Scandia. Six diterpenes (1-2, 4-7) and four polyacetylenes (8-11) were identified. The known compounds were the diterpenes anisotomenoic acid 1, anisotomene-1-ol 2, 16-acetoxyanisotomenoic acid 4 and anisotomene-1,12-diol 5; and the polyacetylenes falcarinol 8, falcarindiol 9, (+)-9(Z),17-octadecadiene-12,14-diyne-1,11,16-triol 10, and (+)-9(Z),17-octadecadiene-12,14-diyne-1,11,16-triol 1-acetate 11. New irregular diterpenes 13,14-dihydroanisotom-12E-ene-1,14-diol 6 and 14-methoxy-13,14-dihydroanisotom-12E-ene-1-ol 7 were isolated from A. haastii. Isomers of the new semi-synthetic diterpene 16-hydroxyanisotomenoic acid 3 were detected in extracts of Anisitone flexuosa. Structure elucidation was performed by HR mass spectrometry and 1D and 2D NMR spectroscopy. In crude extracts, compounds were identified by their HPLC retention times and their on-line HPLC-UV and MS spectra. Anisotomene diterpenes occurred in eight out of 16 species of the genus Anisotome, but were not detected in any of the other genera. In contrast, polyacetylenes were present in all the genera investigated.

 14. Design, syntheses, and properties of tunable, dual-stimuli (temperature and pH) responsive copolymers

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Manokruang, Kiattikhun

  polymer aggregates for each pH, rather than random/polydisperse structures. TEM images of the collapsed morphology showed polymer aggregates that included numerous small hydrophobic cores, demonstrating that the phase transition of these copolymers involved the formation of micelles with many hydrophobic clusters. Finally, these copolymers were used to prepare hollow microcapsules that provided an exceptional protection and a prolonged stability of an encapsulated matter at acidic conditions (pH 2) and a sharp and fast pH-triggered release at physiological conditions (pH 7). A second series of copolymers was synthesized to compose of ethylene glycol oligomers (EOm) connected in an alternating fashion with hydrophobic alkyls (EEn), (EOm-alt-EE n). Also, terpolymers were synthesized to compose of EOm connected in an alternating fashion with EEn and lysine ethyl ester (LyE), (EOm-alt-(EEn;LyE). Both copolymers and terpolymers demonstrated temperature responsive LCST phase behavior in aqueous solution, whose critical temperature is dictated by the thermodynamics of the hydrophilic/hydrophobic balance. In addition, the terpolymers' LCST can be further tuned by tailoring the ratio of EEn to LyE yielding dual responsive, viz. temperature and pH responsive, polymers upon conversion of LyE to ionizable Lysine (Lys). These last polymers that included ionizable units showed a reversible temperature and pH sensitive phase transition, allowing for such polymers to exhibit a phase separation with both-or-either temperature increase and pH-decrease. The extended phase diagrams, collected from turbidity measurements and modulated differential scanning callorimetry (MDSC), showed that the phase diagram remained a genuine LCST binodal throughout the complete concentration range. In addition, 1H-NMR provided additional strong evidence that the phase transition proceeded without micelle formation. Finally, hydrogels were prepared from EOm-alt-EEn, which exhibited reversible swelling

 15. Compatibility study and adaption of stone repair mortars for the Lede stone (Belgium)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  De Kock, T.; Vandevoorde, D.; Boone, M. A.; Dewanckele, J.; De Boever, W.; Lanzón, M.; De Schutter, G.; Van Hoorebeke, L.; Jacobs, P.; Cnudde, V.

  2012-04-01

  One of the main historic building materials in northern Belgium is the Lede stone. This arenaceous limestone from Lutetian age was excavated in the region of Ghent and Brussels and was transported northwards by main rivers such as the Scheldt and Zenne. Thanks to this natural transport route, the stone in also found in many cities which lie abroad the excavation area, such as Antwerp (Belgium) and various cities in the Netherlands (Breda, Zierikzee, …). Due to its dominant occurrence in our cultural heritage, it is frequently subjected to restoration and renovation works. Depending on the degree of decay, most frequent stone operations are cleaning, healing with mortar or replacing it by (often exotic) fresh blocks. Originally, this limestone has a greenish-gray colour, but when being exposed to atmospheric conditions it acquires a yellowish to rusty coloured patina. The origin of the latter is most likely the oxidation of glauconite minerals which are present in a few percent in the stone. In addition, the stone often demonstrates black crust formation due to sulphation. Cleaning of the stone often results in an excess removal of this black gypsum crusts and patina, thus exposing deeper parts of the stone which appear more greenish-gray again. When the stone is subsequently healed by adding repair mortar to damaged parts, the question rises which mortar colour is more appropriate. The choice of repair mortar is greatly depending on commercial aspects. When handling entire facades on monuments, a mineral mortar based on ZnCl is most often applied in Belgium. The big advantage of this mortar is its fast curing. Three colour types have been developed for the Lede stone in specific. However, the hardness of this mortar is sometimes in conflict with reversibility. For the handling of individual sculptures some conservators choose for the application of (hydraulic) lime mortars. The advantage of using such mortars is their high compatibility and reversibility. The

 16. Separation of chemical constituents from three plant medicines by counter-current chromatography using a three-phase solvent system at a novel ratio.

  PubMed

  Wu, Xiaoyi; Chao, Zhimao; Wang, Chun; Yu, Li

  2015-03-06

  A solvent system of n-hexane, methyl acetate, acetonitrile, and water at a novel volume ratio of 4:3:4:4 forms three layers, i.e. upper phase (UP), middle phase (MP), and lower phase (LP), with a volume ratio of 1:1.20:1.42 at room temperature (25°C). All three two-phases from this three-phase solvent system were successfully used to separate some chemical constituents from three plant medicines with counter-current chromatography (CCC). Eight coumarins (B1-B8) were obtained from petroleum ether extract of fresh roots of Angelica dahurica (Baizhi) with a stationary phase of UP and a mobile phase of LP. Six diarylheptanoids (L1-L6) were obtained from petroleum ether extract of dried rhizomes of Alpinia officinarum (Liangjiang) with a stationary phase of UP and a mobile phase of MP. Three chemical constituents (Z1-Z3) were obtained from ethyl acetate extract of fresh rhizomes of Anemarrhena asphodeloides (Zhimu) with a stationary phase of MP and a mobile phase of LP. Preparative HPLC was used for further purification if necessary. Seventeen chemical constituents were identified as oxypeucedanin hydrate (B1), byakangelicin (B2), byakangelicol (B3), bergapten (B4), oxypeucedanin (B5), imperatorin (B6), phellopterin (B7), isoimperatorin (B8), 5-hydroxy-7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-phenyl-3-heptanone (L1), 7-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-phenyl-4E-en-3-heptanone (L2), 5-hydroxy-1,7-diphenyl-3-heptanone (L3), 1,7-diphenyl-4E-en-3-heptanone (L4), 5-hydroxy-1,7-diphenyl-4E,6E-dien-3-heptanone (L5), isomers of 1,7-diphenyl-3,5-heptandione and 5-hydroxy-1,7-diphenyl-4E-en-3-heptanone (L6), mangiferin (Z1), timosaponin A-III (Z2), and 2,6,4'-trihydroxy-4-methoxy-benzophenone (Z3) by means of MS, (1)H and (13)C NMR studies. Five compounds of B3, L3, L5, L6, and Z3 were isolated by CCC for the first time.

 17. Cycloartane-type triterpenoids from Astragalus hoantchy French.

  PubMed

  Guo, Kai; He, Xiaofeng; Lu, Dengxue; Zhang, Yanping; Li, Xiuzhuang; Yan, Zhiqiang; Qin, Bo

  2017-02-01

  A new cycloartane-type triterpenoid, 3β-acetoxy-9β,19-cyclolanost-24E-ene-1α,16β-diol-27-O-β-d-glucopyranoside (1), together with three known ones (2-4) were isolated from the aerial parts of Astragalus hoantchy. The structure of compound 1 was elucidated by detailed spectroscopic analyses including 1D and 2D NMR, HRESIMS, and IR experiments. All of the four compounds were isolated from A. hoantchy for the first time. The antifungal activities of compounds 1-4 against a phytopathogenic fungus (Alternaria solani) were evaluated with the result that compound 3 exhibited a moderate activity with an IC50 value of 284 μg/mL.

 18. Manufacturing Methods and Technology Project Execution Report.

  DTIC Science & Technology

  1985-04-01

  IMPLEMENT THE MACHINE TCUL INTL PRL.DUCITuN. 6 3U oCL𔃾 H- IGri :iPL.Eb ABkAflIVE BELT QiNuii’G THE MACH IN’E HAS BEEiv MOVE,) uN SPOiT ANL) INSTAL.LATION 1S...6C38 H IGri uEPO..IT ION W4ELu IU C WuRK LCMPLEIEO ALL WELD _ iE.TLD SATiSFALTURILY F~ik mELD QUALITY -u BALLISTIC INTEGkITY. THt ABOVE CONTRACT VALUE...MOULE SCANNER PERFORMANCE TH1S EFFORT PRODUCE. AN CU’MMO1 t MODUL.E SCANNER ACCEPTAiCt TESTER. THE TECHNICAL W2’RK HA.S bEEN COIMPLETED. THE FliAL

 19. High Latitude Electron Detectors on Satellite P78-1: Preliminary Data Results.

  DTIC Science & Technology

  1981-05-04

  t r5 ’n 01i ON STA rA1 ME4 T -j lII~ EHpoaI A plpi we~d fl - publIo -C -rloa se; d I sI -i butfl . ii I I I cd. 01 S’ .1 BRj :Ol STA T E.EN I !h1 b ...V- PIe. ’Aceer~sion For NTIS GRA&I DT I ,T A B Unamonead J"m jf I (!,t ion- S-Dist r~ibut ionl/ AVail.1bili ty Codes ’Availl and/or Dis~t Special...Timne, Kp 1 8a . Di ffe rent ial 1Electron Spectria From B ~oth Deitetors Taken at Cort-erted Geomnagnet ic Latitude, 6G;411’ Northern Nights ide Auror-a

 20. STS-112 crew arrives at KSC's SLF for launch

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  2002-01-01

  KENNEDY SPACE CENTER, FLA. -- STS-112 Mission Specialist Fyodor Yurchikhin, who is with the Russian Space Agency, shows his happiness at returning to KSC to prepare for launch. He will be making his first Shuttle flight. STS-112, aboard Space Shuttle Atlantis, is the 15th assembly mission to the International Space Station. Atlantis will be carrying the S1 Integrated Truss Structure, the first starboard truss segment, to be attached to the central truss segment, S0, and the Crew and Equipment Translation Aid (CETA) Cart A. The CETA is the first of two human-powered carts that will ride along the ISS railway, providing mobile work platforms for future spacewalking astronauts. The 11-day mission includes three spacewalks. Launch is scheduled for Oct. 2 betw een 2 and 6 p.m.

 1. Design, Analysis, and Interpretation of Screening Studies for Human Factors Engineering Research. Revision.

  DTIC Science & Technology

  1978-06-01

  9889 5 CE,DJ,GK - .0234 .0044 .0013 .9902 4 AD,BR,CIFG - .0234 .0044 .0013 . 9915 3 C .0078 .0005 .0001 .9916 2 (ADE,..,)* .0078 .0005 .0001 .9917 I AG,BI...L);)LC(- 106 LCC;31*IT S.; ho END; 10 111 r J-1 T T O IE L GC KI C uiAI.S;lo ) 01-1 END 194 Pl I; CO~t( (LC(flIC(SU f) C~).() T2 ,() 197 CC J-2 TOC LQ...een responses 1 and 2, 2 and 3, and 1 and 3. Thus, for three responses, the total matrix, by way of illustration, would be: SS SPtl2 sPtl3 5t12 8 t2

 2. Analgesic activity of affinin, an alkamide from Heliopsis longipes (Compositae).

  PubMed

  Rios, María Yolanda; Aguilar-Guadarrama, A Berenice; Gutiérrez, María Del Carmen

  2007-03-21

  Heliopsis longipes (Compositae) is a Mexican plant used as analgesic in pain toothache. A solution of 10mug/ml of dichloromethane extract from this plant showed analgesic activity determined by means of GABA release in mice brain slices. Through a bioassay-directed separation, fractions G-1, G-2, G-4 and G-6 at the same concentration were active. Affinin was the unique and common active compound, and evoke the GABA release 0.5min after administration at 1x10(-4)M concentration. Inactive compound were undeca-2E-en-8,10-dyinoic acid isobutylamide, hinokinin, 2'-hydroxyhinokinin, 3beta-sn-glyceroyl-(1''-palmitoxy)urs-12-ene, 13(18)-ursen-3beta-ol, 13(18)-ursen-3beta-acetate, beta-sitosterol and stigmasterol. The analgesic activity of Heliopsis longipes could be associated to affinin.

 3. Applications of Multiconductor Transmission Line Theory to the Prediction of Cable Coupling. Volume 5. Prediction of Crosstalk Involving Twisted Wire Pairs

  DTIC Science & Technology

  1978-02-01

  ADES1dfeetf, GV C CESgIiON NO e) . SRECUIET CAS.fTALOG NUMEoRt a6. OSR Y9 TIO T TE MENDIT I ofA I tOITPLINGrt) I?.:ico ofTF Cross T EEN tle Ibntolvtineg i Blok...equations and resulting chain parameter matrix for the single wire receptor model, one can characterize an electrically short Ax section of the line...jW-GIG(x) - J(I)2mIR(x) (2-la) dx dRx ) -j~ 2 ml(X) -jWLRIR(X) (2-1b) dx dI(x) jW(cG + cm) VG x + jWcmVR W (2-c) dI-R W jwcmVG(x) -jw(cR + cm) VR(X) (Z

 4. Epoxidation reactions of unsaturated fatty esters with potassium peroxomonosulfate.

  PubMed

  Lie Ken Jie, M S; Pasha, M K

  1998-06-01

  Epoxidation of the double bond in methyl oleate, octadec-11E-en-9-ynoate, ricinoleate (12-hydroxy-octadec-9Z-enoate), iso-ricinoleate (9-hydroxy-octadec-12Z-enoate), and 12-oxo-octadec-9Z-enoate with potassium peroxomonosulfate (oxone, 2 KHSO5.KHSO4.K2SO4) in the presence of trifluoroacetone or methyl pyruvate gave the corresponding monoepoxy derivatives. Reaction of Oxone with methyl linoleate and octadeca-9Z,11E-dienoate furnished the corresponding diepoxystearate derivative. Methyl 9,12-dioxo-octadec-10Z-enoate was obtained when a C18 furanoid fatty ester (methyl 9,12-epoxy-9,11-octadecadienoate) was treated with Oxone. The yield of these reactions was very high (85-99%), and the epoxy derivatives were readily isolated by solvent extraction. The products were identified by spectroscopic methods.

 5. Probabilistic Analysis of Multistage Interconnection Network Performance

  DTIC Science & Technology

  1992-04-01

  out itndep~endlence of channel loads has b~een pie -co.nr)tited. and channels have been assigned itatnes genleratedl from thle namies of the their nodes...lthe exam pie below: > (setq d8x8 (parse-multistage-network determinist ically-interwired-8x8-rep)) (HA PTER I. j1I:1?F� Nx(’l0 A ( I’ . iI’l.I...performs considerably worse than either. (71.1 I’TI’) I . tI’IIOXI.I.IJTO.\\’.0’ -)? A1 I’L TIPO I’ll Xl7J0IK.K 71 Throughput 12 1 10 8 O 6 4 2 0 0.2 0.4

 6. STS-112 crew arrives at KSC's SLF for launch

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  2002-01-01

  KENNEDY SPACE CENTER, FLA. -- STS-112 Mission Specialist Fyodor Yurchikhin, who is with the Russian Space Agency, shows his happiness at returning to KSC to prepare for launch. He will be making his first Shuttle flight. STS-112, aboard Space Shuttle Atlantis, is the 15th assembly mission to the International Space Station. Atlantis will be carrying the S1 Integrated Truss Structure, the first starboard truss segment, to be attached to the central truss segment, S0, and the Crew and Equipment Translation Aid (CETA) Cart A. The CETA is the first of two human-powered carts that will ride along the ISS railway, providing mobile work platforms for future spacewalking astronauts. The 11-day mission includes three spacewalks. Launch is scheduled for Oct. 2 betw een 2 and 6 p.m.

 7. Impact of early postoperative enteral nutrition on clinical outcomes in patients with gastric cancer.

  PubMed

  Li, B; Liu, H Y; Guo, S H; Sun, P; Gong, F M; Jia, B Q

  2015-06-29

  The impact of early enteral nutrition (EEN) on clinical outcomes of gastric cancer patients was investigated. Three hundred pa-tients undergoing gastric cancer surgery from July 2010 to May 2014 were randomly divided into experimental and control groups (n = 150/group). Experimental group patients received enteral nutrition in water during the early postoperative period. Control group patients received conventional perioperative treatment. Patients' clinical outcomes, post-operative immune function, and nutritional statuses were compared, which revealed that the postoperative fever duration (80.2 ± 6.0 vs 88.1 ± 8.1 h, P < 0.05), anal exhaust time (78.8 ± 9.3 vs 85.3 ± 8.4 h, P < 0.05), and length of hospitalization (7.73 ± 2.13 vs 9.77 ± 1.76 days, P < 0.01) differed significantly. Treatment costs in thousands of dol-lars were 31.24 ± 3.21 for the experimental group and 35.61 ± 2.32 for the control group; this difference was statistically significant (P < 0.01). The incidence of postoperative complications did not significantly differ between the experimental and control groups [14.0% (21/150) vs 17.3% (26/150), P > 0.05]. At postoperative days 3 and 7, the CD3(+), CD4(+), natural killer cell, albumin, and prealbumin levels and CD4(+)/CD8(+) ra-tio were significantly higher in the experimental group than the control group (all P < 0.05). CD8(+) cell counts were significantly lower in the experimental group than the control group (P < 0.05). Postsurgical oral EEN can improve nutritional status and immune function and promote early recovery of intestinal function in patients with gastric cancer.

 8. Analysis of risk factors related to gastrointestinal fistula in patients with severe acute pancreatitis: a retrospective study of 344 cases in a single Chinese center.

  PubMed

  Hua, Zhipeng; Su, Yongjie; Huang, Xuefeng; Zhang, Kang; Yin, Zhengyu; Wang, Xiaoming; Liu, Pingguo

  2017-02-14

  Gastrointestinal fistula (GIF) in severe acute pancreatitis (SAP) is considered as a sparse episode and studied sporadically in the literature. There is paucity of data on the prediction of the effect on risk of GIF in patient with SAP. This study was aimed to investigate risk factors related to GIF in the development of SAP. The clinical data of 344 patients with SAP from 2011 to 2016 were reviewed retrospectively. All patients were divided into the GIF group and the non-GIF group, and their data analyzed with respect to 15 parameters were applied to explore potential risk factors for GIF in patients with SAP. Of the 344 eligible patients, 52 (15.12%) progressed to GIF. Only occurrence of infected pancreatic and extra-pancreatic necrosis (IPN) (P = 0.004, OR = 3.012) and modified CT severity index (MCTSI) (P = 0.033, OR = 1.183) were proved to be independent risk factors for GIF in patients with SAP, and blood type B (P = 0.048, OR = 2.096, 95% CI: 0.748-3.562) indicated weaker association of risk factor for GIF. The early (48-72 h after admission) enteral nutrition (EEN) (P = 0.016, OR = 0.267) acted as a protective factor. Occurrence of IPN and high MCTSI are independent risk factors for the development of GIF in patients with SAP, blood type B reveals a potential correlation with GIF in patients with SAP. EEN is helpful to prevent the progression of GIF secondary to SAP.

 9. The growth and reproduction performance of TALEN-mediated β-lactoglobulin-knockout bucks.

  PubMed

  Ge, Hengtao; Cui, Chenchen; Liu, Jun; Luo, Yan; Quan, Fusheng; Jin, Yaping; Zhang, Yong

  2016-10-01

  With the technological development of several engineered endonucleases (EENs), such as zinc-finger nucleases, transcription activator-like effector nucleases (TALENs) and CRISPR/Cas9, gene targeting by homologous recombination has been efficiently improved to generate site-specifically genetically modified livestock. However, few studies have been done to investigate the health and fertility of these animals. The purpose of the present study is to investigate if gene targeting events and a recloning procedure would affect the production traits of EEN-mediated gene targeted bucks. TALEN-mediated β-lactoglobulin (BLG) gene mono-allelic knockout (BLG (+/-)) goats and bi-allelic knockout (BLG (-/-)) buck produced by using sequential gene targeting combined with recloning in fibroblasts from BLG (+/-) buck were used to evaluate their health and fertility. Birth weight and postnatal growth of BLG (+/-) bucks were similar to the wild-type goats. None of the parameters for both fresh and frozen-thawed semen quality were significantly different in BLG (+/-) or BLG (-/-) bucks compared to their corresponding comparators. In vitro fertilization (IVF) test revealed that the proportion of IVF oocytes developing to the blastocyst stage was identical among BLG (+/-), BLG (-/-) and wild-type bucks. Conception rates of artificial insemination were respectively 42.3, 38.0 and 42.6 % for frozen-thawed semen from the BLG (+/-), BLG (-/-) and wild-type bucks. In addition, germline transmission of the targeted BLG modification was in accordance with Mendelian rules. These results demonstrated that the analyzed growth and reproductive traits were not impacted by targeting BLG gene and recloning, implicating the potential for dairy goat breeding of BLG (+/-) and BLG (-/-) bucks.

 10. CONTINUATION OF FEEDS IN THE UNSTABLE BURNS PATIENT.

  PubMed

  Rooi, A L; Muganza, A; Ndobe, E A; Nel, M

  2017-06-01

  Early enteral nutrition (EEN) and the continuation of enteral nutrition (EN) are critical factors in burn patients, who typically have higher nutritional needs due to their post-injury hypercatabolic state and their additional need for nutrients to aid in the healing of wounds and skin grafts. In the critically ill patient, EN is the preferred mode of administration; however, controversy exists regarding the concomitant use of EN and intravenous vasopressor agents in the haemodynamically unstable patient. This is because vasoactive substances (e.g. adrenalin) contribute to gut hypoperfusion, thereby increasing the chances of tissue hypoxia and intestinal ischaemia [Wells, 2012]. Consensus is to withhold EN whilst the patient is receiving high dose intravenous vasopressor support. At the Chris Hani Baragwanath Academic Hospital (CHBAH) all patients admitted to the Adult Burns Unit (ABU) receive enteral feeds on admission, irrespective of whether they are receiving vasopressor support or not. A retrospective medical record review was conducted at the ABU of CHBAH and included all adult burn ICU patients receiving concomitant EN and vasopressor support for at least two hours or more. The patient register was used to identify the patients admitted to the ICU during the 5-year period from 01 September 2010 to 31 December 2015. The number of patients during this period totalled 1109, of which 475 were admitted to ICU. From this group, only 44 patients met the inclusion criteria (TBSA > 20%; and/or inhalation injury; mechanical ventilation) in addition to receiving concomitant EN and intravenous vasopressor support (i.e. adrenalin). Twenty-five percent of patients (11/44) experienced GIT upset and concomitant high aspirates (> 200 ml/6 hrs) on high doses of adrenalin. Only 9% (4/44) experienced vomiting (V), while 21% (9/44) experienced diarrhoea (D). In only 3 of the 44 patients (7%) were the enteral feeds stopped (V and D in 1 patient; 1 had aspirates > 500 ml; 1 had

 11. Interannual and Annual Variations in the Mediterranean Sea from Satellite Altimetry and Grace Data

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Garcia, D.; Vigo, I.; Chao, B. F.; Del Río, J.

  2006-07-01

  More than a decade of altimetry data h ave been used to develop thr ee studies in the Med iterranean Sea (and Black sea wh en feasible). Firstly, sea level v ariations (SLV) data from 49 tide g auge ( TG) stations along th e North Med iterranean and Black Sea coast have been compared to close SLV measurements from altimetry. From those compar isons, vertical crustal motions at th e TG sites have b een inf erred. Secondly , in terannual SLV have been explored in the Mediterran ean and Black Sea. A kink of tendency in mid-1999 is observed in sev eral regions of the Med iterranean and in the Black Sea. Thirdly, th e steric and eustatic terms of the annual SLV of the Mediterr anean has been inferred from time- variab le gravity (TVG) data and temperature (T) and salinity (S) profiles. It has been inf erred that the SLV are main ly driven by steric SLV, wh ich are par tially offset by w ater mass changes.

 12. Th and U fuel photofission study by NTD for AD-MSR subcritical assembly

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sajo-Bohus, Laszlo; Greaves, Eduardo D.; Davila, Jesus; Barros, Haydn; Pino, Felix; Barrera, Maria T.; Farina, Fulvio

  2015-07-01

  During the last decade a considerable effort has been devoted for developing energy generating systems based on advanced nuclear technology within the design concepts of GEN-IV. Thorium base fuel systems such as accelerator driven nuclear reactors are one of the often mentioned attractive and affordable options. Several radiotherapy linear accelerators are on the market and due to their reliability, they could be employed as drivers for subcritical liquid fuel assemblies. Bremsstrahlung photons with energies above 5.5MeV, induce (γ,n) and (e,e'n) reactions in the W-target. Resulting gamma radiation and photo or fission neutrons may be absorbed in target materials such as thorium and uranium isotopes to induce sustained fission or nuclear transmutation in waste radioactive materials. Relevant photo driven and photo-fission reaction cross sections are important for actinides 232Th, 238U and 237Np in the radiotherapy machines energy range of 10-20 MV. In this study we employ passive nuclear track detectors (NTD) to determine fission rates and neutron production rates with the aim to establish the feasibility for gamma and photo-neutron driven subcritical assemblies. To cope with these objectives a 20 MV radiotherapy machine has been employed with a mixed fuel target. Results will support further development for a subcritical assembly employing a thorium containing liquid fuel. It is expected that acquired technological knowledge will contribute to the Venezuelan nuclear energy program.

 13. Women and men in science: creating equal opportunities

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Slomp, Caroline P.

  2016-04-01

  In the Netherlands, 17% of professors are women This is one of the lowest percentages for countries in the EU, placing the Netherlands at position 24 in a total of 27. The percentage of women professors is gradually increasing, but at the current growth rate, a gender balance cannot be expected to be reached before 2055 (LNVH, 2015). This underrepresentation of women in leadership positions is all the more surprising given the nearly equal numbers of male and female students at universities already since the end of the 1980s (CBS, 2010). In my presentation, I will give a personal perspective on the barriers that women face when pursuing a career in science and the types of bias encountered, with specific attention to the role of cultural stereotypes and how these impact the day-to-day life of women in science and contribute to the loss of very talented researchers. I will also discuss strategies that can be developed to work around such issues and the need for further changes in research funding schemes. Finally, I urge both men and women to always speak up when they observe gender bias, for example when women are being overlooked as plenary speakers at conferences, for awards and fellowships, as project or discussion partners and leaders, for positions and for promotion. References: LNVH (Dutch Network of Women Professors), 2015, Monitor Vrouwelijke Hoogleraren. http://www.lnvh.nl CBS (Statistics Netherlands), 2010. Terugblkken. Een eeuw in statistieken. http://www.cbs.nl

 14. Isolation, synthesis and biological evaluation of phenylpropanoids from the rhizomes of Alpania galanga.

  PubMed

  Chourasiya, Sumit S; Sreedhar, Eppakayala; Babu, K Suresh; Shankaraiah, Nagula; Nayak, V Lakshma; Ramakrishna, S; Sravani, S; Basaveswara Rao, M V

  2013-12-01

  Bioactivity guided investigation of the DCM: MeOH (1:1) extract from the rhizomes of Alpinia galanga led to the isolation of phenylpropanoids (1-9) and their structures were established by 1H NMR, 13C NMR, IR a nd LC-MS/MS. Th ese compounds have b een evaluated for their in vitro anticanceractivity against the human cancer cell lines A549 (lung cancer), Colo-205 (colon cancer), A431 (skin cancer), NCI H460 (lung cancer), PC-3 (prostate cancer), and HT-29 (colon cancer). Compounds 4 and 9 showed potent anticancer activity (ranging from 1.3-19.7 microg/mL) against all the tested cancer cell lines. In addition, an asymmetric synthesis of acetoxychavicol acetate (1) and trans-p-coumaryl alcohol (4) has been accomplished in six steps starting from readily available p-hydroxybenzaldehyde for the first time. Grignard reaction and Sharpless kinetic resolution reactions were utilized as the key steps to install the basic core.

 15. Charge of a quasiparticle in a superconductor

  PubMed Central

  Ronen, Yuval; Cohen, Yonatan; Kang, Jung-Hyun; Haim, Arbel; Rieder, Maria-Theresa; Heiblum, Moty; Mahalu, Diana; Shtrikman, Hadas

  2016-01-01

  Nonlinear charge transport in superconductor–insulator–superconductor (SIS) Josephson junctions has a unique signature in the shuttled charge quantum between the two superconductors. In the zero-bias limit Cooper pairs, each with twice the electron charge, carry the Josephson current. An applied bias VSD leads to multiple Andreev reflections (MAR), which in the limit of weak tunneling probability should lead to integer multiples of the electron charge ne traversing the junction, with n integer larger than 2Δ/eVSD and Δ the superconducting order parameter. Exceptionally, just above the gap eVSD ≥ 2Δ, with Andreev reflections suppressed, one would expect the current to be carried by partitioned quasiparticles, each with energy-dependent charge, being a superposition of an electron and a hole. Using shot-noise measurements in an SIS junction induced in an InAs nanowire (with noise proportional to the partitioned charge), we first observed quantization of the partitioned charge q = e*/e=n, with n = 1–4, thus reaffirming the validity of our charge interpretation. Concentrating next on the bias region eVSD∼2Δ, we found a reproducible and clear dip in the extracted charge to q ∼0.6, which, after excluding other possibilities, we attribute to the partitioned quasiparticle charge. Such dip is supported by numerical simulations of our SIS structure. PMID:26831071

 16. A potential role for regulatory T-cells in the amelioration of DSS induced colitis by dietary non-digestible polysaccharides.

  PubMed

  Hartog, Anita; Belle, Fabiën N; Bastiaans, Jacqueline; de Graaff, Priscilla; Garssen, Johan; Harthoorn, Lucien F; Vos, Arjan P

  2015-03-01

  Inflammatory bowel diseases (IBD) including ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD) are chronic relapsing inflammatory disorders of the gastrointestinal tract. The interaction between a disturbed microbial composition, the intestinal mucosal barrier and the mucosal immune system plays an important role in IBD and its chronicity. It has been indicated that due to the altered microbial composition the balance between T regulatory cells (Treg) and T helper cells (Th) 17 is disturbed, leading to an inflammatory state. The present study shows that oral intake of a specific multi fibre mix (MF), designed to match the fibre content of a healthy diet, counteracts IBD-like intestinal inflammation and weight loss in dextran sodium sulphate treated mice. This reduction in inflammation might be brought about, at least in part, by the MF-induced decrease in inflammatory cytokines, increase in IL-10 and the relative increase in Treg cells in the mesenteric lymph nodes (MLN). Moreover, the Treg percentage in the MLN correlates with the percentage of tolerogenic lamina propria derived CD103+RALDH+dendritic cells in the MLN, suggesting that these play a role in the observed effects. In children with CD exclusive enteral nutrition (EEN) is a widely used safe and effective therapy. Optimizing enteral nutritional concepts with the tested fibre mix, know to modulate the gut microbiota composition, SCFA production and inflammatory status (as indicated by the present study) could possibly further improve efficacy in inducing remission. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. High-performance liquid chromatography analysis of polyacetylenes and polyenes in Echinacea pallida by using a monolithic reversed-phase silica column.

  PubMed

  Pellati, Federica; Calò, Samuele; Benvenuti, Stefania

  2007-05-11

  In this study, a RP-HPLC method for the analysis of polyacetylenes and polyenes in Echinacea pallida roots and phytopharmaceuticals was developed. The reference compounds used for quantification were isolated from the plant material and their structures were determined on the basis of the analysis of UV, IR, NMR and MS data. The complete structure elucidation of three compounds, namely 8-hydroxy-tetradec-(9E)-ene-11,13-diyn-2-one (1), tetradec-(8Z)-ene-11,13-diyn-2-one (6) and pentadec-(8Z)-en-2-one (9) is described. In the analysis of the n-hexane extracts of E. pallida roots, the comparison between conventional and monolithic columns showed that the elution order in both cases is identical and the selectivity is equivalent. However, the retention times achieved by the monolithic column are shorter, resulting in a faster separation (20 min). Therefore, the analyses were carried out on a Chromolith Performance RP-18e (100 mm x 4.6 mm i.d.), with a gradient mobile phase composed by H(2)O and ACN at the flow rate of 2 mL/min. The column was thermostatted at 20 degrees C. The photodiode array detector monitored the eluent at 210 nm. The validation procedure confirmed that this technique affords reliable analysis of these components and is appropriate for the quality control of complex matrices, such as E. pallida roots and phytopharmaceuticals.

 18. Nutritional therapy in pediatric Crohn disease: the specific carbohydrate diet.

  PubMed

  Suskind, David L; Wahbeh, Ghassan; Gregory, Nila; Vendettuoli, Heather; Christie, Dennis

  2014-01-01

  Crohn disease is characterized by chronic intestinal inflammation in the absence of a recognized etiology. Nutritional therapy in the form of exclusive enteral nutrition (EEN) has an established role within pediatric Crohn disease. Following exclusive enteral nutrition's success, many dietary therapies focusing on the elimination of specific complex carbohydrates have been anecdotally reported to be successful. Many of these therapies have not been evaluated scientifically; therefore, we reviewed the medical records of our patients with Crohn disease on the specific carbohydrate diet (SCD). Seven children with Crohn disease receiving the SCD and no immunosuppressive medications were retrospectively evaluated. Duration of the dietary therapy ranged from 5 to 30 months, with an average of 14.6±10.8 months. Although the exact time of symptom resolution could not be determined through chart review, all symptoms were notably resolved at a routine clinic visit 3 months after initiating the diet. Each patient's laboratory indices, including serum albumin, C-reactive protein, hematocrit, and stool calprotectin, either normalized or significantly, improved during follow-up clinic visits. This chart review suggests that the SCD and other low complex carbohydrate diets may be possible therapeutic options for pediatric Crohn disease. Further prospective studies are required to fully assess the safety and efficacy of the SCD, or any other low complex SCDs in pediatric patients with Crohn disease.

 19. E nergetic Particles As Tracers Of Magnetic Connectivity And Solar Injectio n

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Malandraki, O. E.; Lario, D.; Kelin, K.-L.; Marsden, R. G.; Heber, B.; Sarris, E. T.; Geranios, A.

  2007-01-01

  Advances exp ected in solar energetic par ticle (SEP) research in the contex t of possible observ ations with the Solar Orb iter (SO LO) and Inner Heliospheric Sentinels (IHS) are presen ted. Sin ce propag ation effects ar e expected to hav e a mu ch smaller inf luence on par ticle profiles closer to the Sun, SEP observations ob tained with SO LO and IHS w ill provide a more accurate estimation of the onset times of SEP even ts and enable the separation of differ ent EP in jections. Fine-time resolution SEP measuremen ts obtained by SO LO and IHS along with more detailed information on solar activ ity available from SOLO, from other spacecraft, and from ground-based instrumen ts, comp ared e.g. to Helios, w ill mak e possible important investigations of the r elative timing of in jection betw een energetic electrons and ions in close link age w ith th e p lasma and radiation conditions in their source regions on the Sun. The in tensities and angular distributions of near- relativistic electrons will also be used to provide information con cerning the n ear-Sun connectivity of Interplanetary Magnetic Field lin es threading through Interplanetary Coronal Mass Ejections in the inner helio sphere.

 20. The Local Group in LCDM - Shapes and masses of dark halos

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Vera-Ciro, Carlos Andrés

  2013-01-01

  In dit proefschrift bestuderen we de eigenschappen van donkere materie halo's in het LCDM paradigma. Het eerste deel richt zich op de vorm van de massadistributie van dergelijke objecten. We hebben gevonden dat de vorm van ge"isoleerde Melkweg-achtige donkere materie halo's significant afwijkt van bolsymmetrie. De lokale omgeving heeft invloed op de halo's en deze worden daarbij sterk be"invloed door de manier waarop massa aangroeit. We hebben ook de structuur en de baanstructuur van de satellieten van dergelijke halo's in detail onderzocht. In het algemeen zijn deze objecten sferischer dan de halo's zelf. Ze vertonen ook duidelijke afdrukken van getijdenwerking in zowel hun geometrische vorm als in de baanstructuur. Daarna gebruiken we het aantal massieve objecten rond de Melkweg om limieten te zetten op de totale massa van de donkere materie halo van de Melkweg. De eigenschappen van de massaverdeling van de Melkweg worden verder onderzocht in het laatste hoofdstuk. Daar maken we gebruik van de Sagittarius sterstroom om de vorm van de galactische potentiaal beter te bepalen. We komen met een nieuw model dat rekening houdt met de galactische schijf en de invloed van satellietstelsels en die bovendien consistent is met het LCDM paradigma.

 1. Word Frequency Analysis. MOS: 75B. Skill Levels 1 & 2.

  DTIC Science & Technology

  1981-05-01

  COMMAND FORT MONROE, VIRGINIA 23651 _N -- SEP 1 W %r 4 4Ř A~ 9b AT oP 70311 0 .1 ft I.t...oI3 ~ PREPARED BY: OPERATIONS DIV. DPFOCOY...C tS ItI 2 iaL...P v 9 r 1 A e 2 G R S S 1 G ..I C E 5 2 H A N n I J N O 14EEN2 GUIDE I H ’irL ED 0 HAPPENS0 G, lu..t,CF WIAN’ 4 wk;vdt.a1rEN I HAV INtG 1 HAIDS 63M...SLED t 1 1 . 1 m/pImAt, 1 IN7RODUCTIDN 2 Issue 11 ITEPS I I T’AlSI1 I ISO 21 IyEt I 11 vi IS 1 IT’S 7 JAwI jD1P1 ŕ 11 9 IV I J’IVED-DVEj JUN z ItS

 2. Elmendorf AFB, Anchorage, Alaska. Revised Uniform Summary of Surface Weather Observations (RUSSWO). Parts A-F

  DTIC Science & Technology

  1979-09-17

  I. N . 5 C, 4 0 9 1 .0 - 5 64 AESSI 5. 5. 3 I .0 1 140 4 (FO HULSOSRATOS (NN 4 .0 3, t2 a. 8.0 4 . EENE 3.6 2.7 .3 . .0 6 . 6 3.5 E I.L, 1.2 . 11 3...97.6 98*4 98.7 98.I1 99.1 99.3 9915 99*9 100 b2 5 922. 93.61 94.3 95:4 95.7 96 4 97.2 97&6 98.4 98.7 98.’ 99.1 99.3 99.0100.0 _0 132.5 92.2 (3o0 943 95...2 39-2 39’.4 -49.; a 39.9 40.,. 40.3 40.0 40.2 𔃺oooo 3b.7 It4’. , 40. o 40.9 4 i. 1 41. t2 41.4 41.A 41.6 41.8 42#2 42.1 44 .1 42.9 43.) It3.31

 3. 20 Years of Improvements to GEOSAT Altimetry

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Lillibridge, J.; Smith, W. H. F.; Sandwell, D.; Scharroo, R.; Lemoine, F.; Zelensky, N.

  2006-07-01

  The U.S. N avy GEO SAT mission provided the first long-term altimetr ic record for studies of ocean circu lation , mar ine grav ity /bathymetry and continen tal ice. The Geodetic Mission (G M) data were declassified by the Navy in 1995 and released by NOAA togeth er with the Ex act Rep eat Mission data in the 1997 JG M-3 Geophysical Data Records (GDRs). We have now comp leted a major upgrade of the G M data by reprocessing the origin al Sensor D ata Records (SDRs) and Wav eform Data Records (WD Rs) . Th is has allowed us to retrack all the over-ocean waveforms from the G M to improve measuremen ts of sea surface heigh t and its slope and th ereby produce better models of marin e gravity and bathymetry . A unique two-pass retracking algorithm is used to r educe th e noise in along-track sea surface slope, and to reduce th e correlation in errors betw een r ange and SWH from th e waveform f itting. The precise orbit deter min ation uses the full set of 45 Doppler TRAN ET tracking stations and is b ased on a GRA CE grav ity model. W ith improved corrections and retracking mar ine gr avity and bathymetry reso lution ar e improved, while the new pr ecise orbits y ield better estimates of sea lev el r ise from th e GEOSA T time period.

 4. Multi-resolution Analysis of the slip history of 1999 Chi-Chi, Taiwan earthquake

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ji, C.; Helmberger, D. V.

  2001-05-01

  Studies of large earthquakes have revealed strong heterogeneity in faulting slip distributions at mid-crustal depths. These results are inferred from modeling l ocal GPS and strong motion records but are usually limited by the lack of data density. Here we report on the fault complexity of the large (Magnitude 7.6) Chi- Chi earthquake obtained by inverting densely and well distributed static measure ments consisting of 119 GPS and 23 doubly integrated strong motion records, whic h is the best static data set yet recorded for a large earthquake. We show that the slip of the Chi-Chi earthquake was concentrated on the surface of a "wedge shaped" block. Furthermore, similar to our previous study in 1999 Hector Mine ea rthquake (Ji et al., 2001), the static data, teleseismic body wave and local str ong motion data are used to constrain the rupture process. A simulated annealing method combined with wavelet transform approach is employed to solve for the sl ip histories on subfault elements with variable sizes. The sizes are adjusted it eratively based on data type and distribution to produce an optimal balance betw een resolution and reliability. Results indicate strong local variations in rupt ure characteristics with relatively rapid changes in the middle and southern por tion producing relatively strong accelerations.

 5. [Effect of chronic high-fat diet on predation behavior in rats].

  PubMed

  Chen, Wenhao; Jia, Yan; Cao, Shuhui; Chen, Yaru; Duan, Liting; Li, Changqi

  2014-12-01

  To observe the eff ect and mechanism of chronic high-fat diet on predation behavior in rats. Ten female SD rats with 4-week-old were randomly divided into a normal control group (NC group, n=5) and a chronic high-fat diet group (HF group, n=5). The rats in the NC group received the regular diet while rats in the HF group were fed with high-fat diet. Fift een weeks later, the predation behavior of rats was evaluated by open fi eld test and food foraging tests. At the end of experiments, the rats were killed and brain tissues were collected for evaluation of c-Fos protein expression in anterior cingulate cortex by immunohistochemical assay. Th e predation behavior of rats in the HF group was signifi cantly impaired in the competitive or non-competitive food foraging test compared with the control rats (P< 0.001). Th e c-fos protein expression in anterior cingulate cortex of rats from the HF group was signifi cantly decreased (P< 0.001). Long time high-fat diet can aff ect the predation behavior of rats, which is related to dysfunction of neuron in anterior cingulate cortex.

 6. Cembrane-type diterpenoids from the Chinese liverworts Chandonanthus hirtellus and C. birmensis.

  PubMed

  Li, Rui-Juan; Lin, Zhao-Min; Kang, Ya-Qi; Guo, Yan-Xia; Lv, Xin; Zhou, Jin-Chuan; Wang, Song; Lou, Hong-Xiang

  2014-02-28

  Six new cembrane-type diterpenoids (1-6) were isolated from two species of Chandonanthus: Chandonanones A, B, and D-F (1, 2, and 4-6) were isolated from C. hirtellus, and chandonanones B, C, E, and F (2, 3, 5, and 6) from C. birmensis. Five known diterpenoids, (8E)-4α-acetoxy-12α,13α-epoxycembra-1(15),8-diene (7), isochandonanthone (8), chandonanthone (9), anadensin (10), and 2,10,14-triacetoxy-7,8,18,19-diepoxydolabell-3(E)-ene (11), were also obtained. The structures of the new metabolites were established by analyses of their spectroscopic data (1D NMR, 2D NMR, HRESIMS, and IR). The absolute configurations of compounds 1 and 2 were unequivocally confirmed using single-crystal X-ray diffraction analysis with Cu Kα radiation. Cytotoxicity tests of the isolated diterpenoids against seven cancer cell lines (DU145, PC3, A549, PC12, NCI-H292, NCI-H1299, and A172) revealed that some of the diterpenoids had weak activity.

 7. A new diarylheptanoid from Alpinia officinarum promotes the differentiation of 3T3-L1 preadipocytes.

  PubMed

  Zhang, Xuguang; Zhang, Xiaopo; Wang, Yong; Chen, Feng; Li, Youbin; Li, Yonghui; Tan, Yinfeng; Gong, Jingwen; Zhong, Xia; Li, Hailong; Zhang, Junqing

  2017-05-25

  A new diarylheptanoid, namely trans-(4R,5S)-epoxy-1,7-diphenyl-3-heptanone (1), and a new natural product, 7-(4″-hydroxy-3″-methoxyphenyl)-1-phenyl-hepta-4E,6E-dien-3-one (2), were obtained from the aqueous extract of Alpinia officinarum Hance, together with three other diarylheptanoids, 5-hydroxy-1,7-diphenyl-3-heptanone (3), 1,7-diphenyl-4E-en-3-heptanone (4) and 5-methoxy-1,7-diphenyl-3-heptanone (5). The structures were characterised mainly by analysing their physical data including IR, NMR and HRMS. This study highlights that the 4,5-epoxy moiety in 1 is rarely seen in diarylheptanoids. In addition, the five isolates were tested for their differentiation activity of 3T3-L1 preadipocytes. The results showed that these compounds could dose-dependently promote adipocyte differentiation without cytotoxicity (IC50 > 100 μM).

 8. Cytotoxic benzophenone and triterpene from Garcinia hombroniana.

  PubMed

  Jamila, Nargis; Khairuddean, Melati; Yaacob, Nik Soriani; Kamal, Nik Nur Syazni Nik Mohamed; Osman, Hasnah; Khan, Sadiq Noor; Khan, Naeem

  2014-06-01

  Garcinia hombroniana (seashore mangosteen) in Malaysia is used to treat itching and as a protective medicine after child birth. This study was aimed to investigate the bioactive chemical constituents of the bark of G. hombroniana. Ethyl acetate and dichloromethane extracts of G. hombroniana yielded two new (1, 9) and thirteen known compounds which were characterized by the spectral techniques of NMR, UV, IR and EI/ESI-MS, and identified as; 2,3',4,5'-tetrahydroxy-6-methoxybenzophenone(1), 2,3',4,4'-tetrahydroxy-6-methoxybenzophenone (2), 2,3',4,6-tetrahydroxybenzophenone (3), 1,3,6,7-tetrahydroxyxanthone (4), 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavone (5),3,3',5,5',7-pentahydroxyflavanone (6), 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone (7), 4',5,7-trihydroxyflavanone-7-rutinoside (8), 18(13→17)-abeo-3β-acetoxy-9α,13β-lanost-24E-en-26-oic acid (9), garcihombronane B (10), garcihombronane D (11), friedelan-3-one (12), lupeol (13), stigmasterol (14) and stigmasterol glucoside (15). In the in vitro cytotoxicity against MCF-7, DBTRG, U2OS and PC-3 cell lines, compounds 1 and 9 displayed good cytotoxic effects against DBTRG cancer cell lines. Compounds 1-8 were also found to possess significant antioxidant activities. Owing to these properties, this study can be further extended to explore more significant bioactive components of this plant.

 9. Support for EU fundraising in the field of Environment & Energy - BayFOR

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Ammerl, Thomas; Baumann, Cornelia; Reiter, Andrea; Blume, Andreas; Just, Jana; Franke, Jan

  2013-04-01

  Contract negotiations with the European Commission e) Project implementation (Project management, dissemination, Science-Policy-Interface) BayFOR staff has profound R&D background, as well as knowledge and experience in disseminating project outcomes, in particular with regard to the adaptation of results to the needs of relevant target groups like science, industry/SMEs, policy makers and the public. Furthermore, BayFOR can draw on distinct experience in the management of European research projects (e.g. CLIMB, Largecells, AlpBC, GeoMol, WE-EEN, WINALP). As a partner in the network for SMEs "Enterprise Europe Network" (EEN), BayFOR offers advice and support on topics such as funding, research programs, public procurement, market penetration and the promotion of innovation at European level. Beyond, BayFOR will make use of its regional networks to promote uptake and exploitation of project results. BayFOR is also commissioned by Bavaria's State Ministry of Science, Research and the Arts to look after the Bavarian University Funding Programme for the Initiation of International Projects (BayIntAn). Our efforts are aimed at initiating or strengthening transnational collaborative research involving Bavarian universities and universities of applied sciences.

 10. Water-soluble main ions in precipitation over the southeastern Adriatic region: chemical composition and long-range transport.

  PubMed

  Dorđević, Dragana S; Tosić, Ivana; Unkasević, Miroslava; Durasković, Pavle

  2010-11-01

  Precipitation samples collected from 1995 to 2000 at meteorological station in the eastern outskirts of Herceg Novi (Montenegro) were analysed on Na(+), K(+), Mg(2+), Ca(2+), Cl(-), SO(4) (2-), NO(3)(-) and NH(4)(+). Four-day backward trajectory simulations were conducted during the precipitation period to investigate the regional transport of main ions and their deposition in the region of the southeastern Adriatic Sea. The air mass trajectories were classified into six trajectory categories by the origin and direction of their approach to Herceg Novi. A bottle and funnel with a small net between them was used for sampling at a height of 1.5 m above the ground. The concentrations of Cl(-), NO(3)(-), NH(4)(+) and SO(4)(2-) were determined spectrophotometrically, the concentrations of Na(+) and K(+) were determined by the FAES method and the concentrations of Mg(2+) and Ca(2+) by the FAAS method. The factor analysis technique (PCA analysis) based on the calculation of the factors was employed to differentiate the contribution of emission sources to the content of the main ions in the precipitation. The obtained data sets were processed using the SPSS 11.5 statistical program. The Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory model was used to study the air origin for the city of Herceg Novi (42°27'N, 18°33'E), Montenegro. The following origins of the air masses were considered: northern Europe (NE), eastern Europe-northeastern Europe (EE-NE); eastern Mediterranean-southeastern Europe (EM-SE); Africa-Central Mediterranean (A-CM); western Mediterranean (WM); western Europe-Central Europe (WE-CE) and undefined. The heights and frequencies of precipitation coming by air masses from northern Europe and eastern-northeastern Europe are the lowest. On the contrary, the heights and frequencies of precipitation coming by air masses from the western Mediterranean (36.6%) and Africa and the Central Mediterranean (30.6%) are the highest. The sea salt components (Na

 11. THE RELIABILITY OF HAND-WRITTEN AND COMPUTERISED RECORDS OF BIRTH DATA COLLECTED AT BARAGWANATH HOSPITAL IN SOWETO

  PubMed Central

  Ellison, GTH; Richter, LM; de Wet, T; Harris, HE; Griesel, RD; McIntyre, JA

  2007-01-01

  is beoordeel deur die oorspronklike geskrewe rekord van elke veranderlike te vergelyk met rekords wat beskikbaar is in die hospitaal se gerekenariseerde databasis Hierdie datastelle her vergelykbare vlakke van betroubaarheid getoon, waaruit afgelei kan word dat soortgelyke foute voorkom warmeer data oorgeplaas word vaneen deeivan ’n lêer na ’n ander, en vanaf die lêer na die gerekenariseerde databasis. In albei stelle rekords was die betroubaarheid die hoogste vir die kategoriese veranderlike suigeling se geslag, en vir daardie kontinue veranderlikes (soos moeder se ouderdom en gravida) wat in terme van ondubbelsinmge eenhede gekodeer kan word. Kontinue veranderlikes wat op wisselende vlakke van akkuratheid gemeet word (soos gewig met geboorte), veranderlikes wat soms meer as een keer gemeet is, en veranderlikes wat voigens meer as een metingstegniek bepaal is (soos draagtydsouderdom), was minder betroubaar Deur die aantal kere wat rekords oorgeskryf moet word te verminder, kontinue veranderlikes tat kategoriese veranderlikes te wysig. en tegnieke vir meting en aantekening van veranderlikes te standardiseer, kan die betroubaarheid van sowel handgeskrewe as gerekenariseerde datastelle verbeter word. PMID:9287552

 12. Timelike Compton Scattering off the nucleon: observables and experimental perspectives for JLab at 12 GeV

  SciTech Connect

  Boer, Marie

  2016-03-01

  Hard exclusive processes such as photoproduction or electroproduction of photon or meson off the nucleon provide access to the Generalized Parton Distributions (GPDs), in the regime where the scattering amplitude is factorized into a hard and a soft part. GPDs contain the correlation between the longitudinal momentum fraction and the transverse spatial densities of quarks and gluons in the nucleon. Timelike Compton Scattering (TCS) correspond to the reaction gammaN --> gamma*N --> e+e?N, where the photon is scattered off a quark. It is measured through its interference with the associated Bethe-Heitler process, which has the same final state. TCS allows to access the GPDs and test their universality by comparison to the results obtained with the DVCS process (eN --> e gamma N). Also, results obtained with TCS provide additional independent constrains to the GPDs parameterization. We will present the physical motivations for TCS, with our theoretical predictions for TCS observables and their dependencies. We calculated for JLab 12 GeV energies all the single and double beam and/or target polarization observables off the proton and off the neutron. We will also present the experimental perspectives for the next years at JLab. Two proposals were already accepted at JLab: in Hall B, with the CLAS12 spectrometer, in order to measure the unpolarized cross section and in Hall A, with the SoLID spectrometer, in order to measure the unpolarized cross section and the beam spin asymmetry at high intensity. A Letter Of Intent was also submitted in order to measure the transverse target spin asymmetries in Hall C. We will discuss the merits of this different experiments and present some of the expected results.

 13. [Wide support for oocyte donation and banking in the Netherlands].

  PubMed

  Bos, Annelies M E; Klapwijk, Petra; Fauser, Bart C J M

  2012-01-01

  To assess the general consensus on the cryopreservation of oocytes and the introduction of oocyte banking facilities in the Netherlands. Poll investigation A poll with the use of an online questionnaire was conducted among nearly 19,000 participants of the Dutch EenVandaag opinion panel in May 2011. The poll results were adjusted to the Dutch population based on data from the Dutch Central Office for Statistics for age, gender, education, marital status, geographical area and political preference (measured according to the lower house elections of 2010). The primary endpoints were the percentages of supporters of oocyte freezing for own future use and of the concept of introducing oocyte banking facilities in The Netherlands. The secondary endpoints were the demographic differences between supporters and opponents. Approximately half of 18.911 participants supported oocyte freezing (47%). Fifty-percent of all participants supported oocyte banking in the Netherlands. Supporters of oocyte freezing were mainly women ≤ 45 years of age, who are highly educated and have no children. Four percent of the participating women aged ≤ 45 years would seriously consider obtaining donor oocytes from an available oocyte banking facility. Twelve percent of the participating women ≤ 45 years of age said they would definitely donate their oocytes or would seriously consider donating. Thirty-seven percent of all participants were against the introduction of oocyte banking facilities. The most important arguments against oocyte freezing were that women should reproduce during normal reproductive years and that it was not medically necessary. Poll results showed much support for oocyte freezing and for the introduction of oocyte banking facilities in the Netherlands. In addition, the poll shows that oocyte banking facilities would fulfil a need in the population.

 14. Thermal and epithermal neutron fluence rate gradient measurements by PADC detectors in LINAC radiotherapy treatments-field

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Barrera, M. T.; Barros, H.; Pino, F.; Dávila, J.; Sajo-Bohus, L.

  2015-07-01

  LINAC VARIAN 2100 is where energetic electrons produce Bremsstrahlung radiation, with energies above the nucleon binding energy (E≈5.5MeV). This radiation induce (γ,n) and (e,e'n) reactions mainly in the natural tungsten target material (its total photoneutron cross section is about 4000 mb in a energy range from 9-17 MeV). These reactions may occur also in other components of the system (e.g. multi leaf collimator). During radiation treatment the human body may receive an additional dose inside and outside the treated volume produced by the mentioned nuclear reactions. We measured the neutron density at the treatment table using nuclear track detectors (PADC-NTD). These covered by a boron-converter are employed, including a cadmium filter, to determine the ratio between two groups of neutron energy, i.e. thermal and epithermal. The PADC-NTD detectors were exposed to the radiation field at the iso-center during regular operation of the accelerator. Neutron are determined indirectly by the converting reaction 10B(n,α)7Li the emerging charged particle leave their kinetic energy in the PADC forming a latent nuclear track, enlarged by chemical etching (6N, NaOH, 70°C). Track density provides information on the neutron density through calibration coefficient (˜1.6 104 neutrons /track) obtained by a californium source. We report the estimation of the thermal and epithermal neutron field and its gradient for photoneutrons produced in radiotherapy treatments with 18 MV linear accelerators. It was obsered that photoneutron production have higher rate at the iso-center.

 15. Probing the darkness : the link between baryons and dark matter

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Velliscig, Marco

  2015-11-01

  De meeste materie in ons Universum is donker. Deze donkere materie vormt de bouwsteen van de grootschalige, kosmische structuren, waarin sterrenstelsels leven. Door zijn botsingloze natuur is donkere materie namelijk beter in staat structuren te vormen dan normale ("baryonische") materie. Deze structuren bestaan uit vlakken, filamenten en knopen, die samen ook wel het kosmisch web worden genoemd. Sterrenstelsels bewonen de centra van grotere "halo's" van donkere materie. Deze halo's zijn zelf niet zichtbaar en het licht uitgezonden door sterrenstelsels kan ons alleen iets vertellen over het binnendeel van deze halo's. In dit proefschrift trachten we meer over halo's te weten te komen. Hiertoe maken we gebruik van kosmologische, hydrodynamische simulaties, waarin we niet alleen de donkere maar ook de zichtbare materie meenemen, alsmede alle processen die gedacht worden belangrijk te zijn voor de vorming en groei van sterrenstelsels. Dergelijke simulaties bieden ons de mogelijkheid om het verband tussen zichtbare en donkere materie te verkennen, aangezien beide componenten tegelijk en zelfconsistent worden gesimuleerd. In waarnemingen kan dit verband onderzocht worden door gebruik te maken van zwaartekrachtlenzen. De werking van dergelijke lenzen is gebaseerd op de afbuiging van fotonen (lichtdeeltjes) wanneer deze door een zwaartekrachtspotentiaal reizen. Zodoende ondervindt licht dat van ver in het heelal naar ons toe reist, onderweg verschillende kleine afbuigingen. Als gevolg hiervan zien wij het beeld van de bron als verplaatst, vergroot en verstoord. Het zwaartekrachtlenseffect kan gebruikt worden om verschillende eigenschappen van (materie in) het Universum te meten, waaronder de totale massa en het massaprofiel van halo's, de vormen van halo's, de efficientie van de vorming van sterrenstelsels en uiteindelijk ook de fundamentele kosmologische parameters van ons Universum. Door gebruik te maken van kosmologische, hydrodynamische simulaties kunnen we ook

 16. Systematic review with meta-analysis: enteral nutrition therapy for the induction of remission in paediatric Crohn's disease.

  PubMed

  Swaminath, A; Feathers, A; Ananthakrishnan, A N; Falzon, L; Li Ferry, S

  2017-10-01

  Despite potential adverse-events in a paediatric population, corticosteroids are used to induce remission in paediatric Crohn's disease. Exclusive enteral nutrition also induces remission, but is infrequently used in the USA because corticosteroids are considered the superior therapy. New data have become available since the publication of the most recent meta-analysis in 2007. To see if current literature supports the use of EEN versus CS in paediatric populations. All studies with comparator arms of exclusive enteral nutrition and an exclusive corticosteroids, with remission clearly defined were identified by searching eight online databases. Of 2795 identified sources, nine studies met our inclusion criteria. Eight of these (n = 451), had data that could be abstracted into our meta-analysis. Exclusive enteral nutrition was as effective as corticosteroids in inducing remission (OR = 1.26 [95% CI 0.77, 2.05]) in paediatric Crohn's disease. There was no difference between Exclusive enteral nutrition and corticosteroids efficacy when comparing newly diagnosed Crohn's (OR = 1.61 [95% CI .87, 2.98]) or relapsed (OR = 0.76 [95% CI .29-1.98]). Intestinal healing was significantly more likely among patients receiving Exclusive enteral nutrition compared to corticosteroids (OR = 4.5 [95% CI 1.64, 12.32]). There was no difference in the frequency of biomarker normalisation including CRP (OR = 0.85 [95% CI .44, 1.67]) and faecal calprotectin (OR 2.79 [95% CI .79-10.90]). There is no difference in efficacy between exclusive enteral nutrition and corticosteroids in induction of remission in Crohn's disease in a paediatric population. Exploratory analyses suggest that a greater proportion of patients treated with exclusive enteral nutrition achieved mucosal healing. © 2017 John Wiley & Sons Ltd.

 17. A Combined Use of Decomposition and Texture for Terrain Classification of Fully Polarimetric SAR Images

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Rodionova, N. V.

  2007-03-01

  This p aper presents two-stag e unsupervised terrain classification of fully polarimetr ic SA R data using Freeman and Durden decomposition based on three simp le scattering mechanisms: surface, volume and double bounce (first step), and textur al features (uncorrelated uniformity , contr ast, inv erse mo men t and entropy) obtained from grey lev el co-occurrence matr ices (GLCM) (second step). Textural f eatures ar e defined in moving w indow 5x5 pixels w ith N=32 (N - number of grey lev els) . This algorith m preserves th e purity of domin ant polarimetric scattering properties and defines textural features in each scatter ing category. It is shown better object discrimin ation after app lying textur e w ith in fix ed scattering category. Speckle r eduction is one of th e main mo ments in imag e interpr etation improvement because of its great influen ce on textur e. Results from unfiltered and Lee filtered polar imetr ic SAR imag es show that the v alues of contrast and en tropy decr ease and th e values of uniformity and inverse moment increase with speckle reduction, that's tru e for all polarizations (HH, VV, HV). Th e d iscr imination b etw een objects increases after speckle f ilter ing. Polar ization influen ce on textur e features is def ined by calculating th e features in SAR images w ith HH , VV and HV polarizations before and after speck le filter ing, and then creating RG B images. It is shown mor e polarization inf luence on textur e features (uniformity , inverse mo ment and entropy) before filtering and less influen ce - after speck le f iltering. I t's not true for contrast wher e polar ization influen ce is not ch anged practically w ith filtering. SIR-C/X-SA R SLC L-band imag es of Moscow r egion are used for illustr ation.

 18. Electromagnetic spin structure response of nucleons in nuclei

  SciTech Connect

  Finn, J.M.

  1994-10-26

  Complete characterization of the electromagnetic nuclear current in ({rvec e}, e`{rvec n}) reactions require a decomposition of the virtual photon spin-density-matrix coupled with measurements of initial- and final-state spin polarizations. Theoretical analysis reveals a wealth of information with different amplitudes demonstrating quite different sensitivities to the various ingredients of the reaction mechanism. Recent technological advances including development of polarized targets and recoil-polarimeters have made a first generation of experiments possible. Much of the initial effort has been directed. at extracting G{sub En} from (e,e`n) experiments on deuterium and {sup 3}He targets. The quasifree assumption underlying these experiments can itself be put to a rigorous test by performing the analogous (e,e`p) experiments. Beyond these measurements, a complete study of these elementary systems is expected to greatly enhance our understanding of two- and three-body currents which is vital for the construction of the short-range nuclear force. Scattering from single-particle orbits in complex nuclear systems provides a convenient spin-isospin filter. This can be used to study selected components of the effective interaction, providing complimentary information to on-going hadron scattering experiments. At the higher Q{sup 2} of the CEBAF laboratory, one can expect that complex systems will also be used as a laboratory to study the composition and propagation of nucleons in nuclear matter. For example, polarization transfer in quasifree knockout of protons from the nuclear interior can be examined to determine if the effective G{sub E}/G{sup m} ratio varies from that of the free proton. One can also examine those amplitudes that vanish in the impulse approximation to see if there is a systematic weakening of the FSI at high Q{sup 2}, which might be a precursor for the onset of color transparency.

 19. Present and Future Automotive Composite Materials Research Efforts at DOE

  SciTech Connect

  Warren, C.D.

  1999-07-03

  Automobiles of the future will be forced to travel fi.uther on a tank of fuel while discharging lower levels of pollutants. Currently, the United States uses in excess of 16.4 million barrels of petroleum per day. Sixty-six percent of that petroleum is used in the transportation of people and goods. Automobiles currently account for just under two-thirds of the nation's gasoline consumptio~ and about one-third of the total United States energy usage. [1] By improving transportation related fiel efficiency, the United States can lessen the impact that emissions have on our environment and provide a cleaner environment for fiture generations. In 1992, The Department of Energy's (DOE) Office of Transportation Materials completed a comprehensive program plan entitled, The Lightweight MateriaIs (LWko Multi-Year Program Plan, for the development of technologies aimed at reducing vehicle mass [2]. This plan was followed in 1997 by the more comprehensive Office of Advanced Automotive Technologies research and development plan titled, Energy Eficient Vehicles for a Cleaner Environment [3] which outlines the department's plans for developing more efficient vehicles during the next ~een years. Both plans identi~ potential applications, technology needs, and R&D priorities. The goal of the Lightweight Materials Program is to develop materials and primary processing methods for the fabrication of lighter weight components which can be incorporated into automotive systems. These technologies are intended to reduce vehicle weight, increase fuel efficiency and decrease emissions. The Lightweight Materials program is jointly managed by the Department of Energy(DOE) and the United States Automotive Materials Partnership (USAMP). Composite materiak program work is coordinated by cooperative research efforts between the DOE and the Automotive Composites Consortium (ACC).

 20. Effects of Delayed Enteral Nutrition on Inflammatory Responses and Immune Function Competence in Critically Ill Patients with Prolonged Fasting.

  PubMed

  Xi, Fengchan; Li, Ning; Geng, Yanxia; Gao, Tao; Zhang, Juanjuan; Jun, Tanshan; Lin, Zhiliang; Li, Weiqin; Zhu, Weiming; Yu, Wenkui; Li, Jieshou

  2014-05-01

  Although different studies suggest that early enteral nutrition (EEN) has benefits in reducing infectious complications, there is no data that addresses whether delayed enteral nutrition (EN) is detrimental and if it may have effects on inflammatory responses and immune function. Forty-five critically ill patients with long fasting were randomly allocated in two groups according to the type of nutritional support. The first group included patients assuming a standard enteral nutrition (EN, n = 22) and the second group assuming a parenteral nutrition (PN, n = 23). The daily nutritional amount was 25 kcal (105 kJ)/kg for all patients. The inflammatory markers white blood cells (WBC), C-reactive protein (CRP), TNF-α, IL-1-β, IL-6, IL-4, IL- 10 and the immune T-lymphocyte sub-populations CD3+, CD4+, CD8+, and HLA-DR+ were evaluated at day 1, and after 2, 3 and 7 days. IL-4, IL-10, CD3+, CD4+, CD8+ and the CD4+/CD8+ ratio were not statistically different between the two groups. WBC and TNF-α in EN patients were higher than those in PN after 3 and 7 days (P < 0.05). CRP and IL-6 levels were higher in EN patients than those assuming a PN after 2 and 3 days (P < 0.05). HLA-DR levels in patients assuming an EN were found higher than those in PN at day 7 (P < 0.05). Delayed EN for critically ill patients with long-term fasting increased systemic inflammatory responses, whereas EN could modify immune function, therefore reducing hospital stay and costs.

 1. A sequence upstream of canonical PDZ-binding motif within CFTR COOH-terminus enhances NHERF1 interaction.

  PubMed

  Sharma, Neeraj; LaRusch, Jessica; Sosnay, Patrick R; Gottschalk, Laura B; Lopez, Andrea P; Pellicore, Matthew J; Evans, Taylor; Davis, Emily; Atalar, Melis; Na, Chan-Hyun; Rosson, Gedge D; Belchis, Deborah; Milewski, Michal; Pandey, Akhilesh; Cutting, Garry R

  2016-12-01

  The development of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) targeted therapy for cystic fibrosis has generated interest in maximizing membrane residence of mutant forms of CFTR by manipulating interactions with scaffold proteins, such as sodium/hydrogen exchange regulatory factor-1 (NHERF1). In this study, we explored whether COOH-terminal sequences in CFTR beyond the PDZ-binding motif influence its interaction with NHERF1. NHERF1 displayed minimal self-association in blot overlays (NHERF1, Kd = 1,382 ± 61.1 nM) at concentrations well above physiological levels, estimated at 240 nM from RNA-sequencing and 260 nM by liquid chromatography tandem mass spectrometry in sweat gland, a key site of CFTR function in vivo. However, NHERF1 oligomerized at considerably lower concentrations (10 nM) in the presence of the last 111 amino acids of CFTR (20 nM) in blot overlays and cross-linking assays and in coimmunoprecipitations using differently tagged versions of NHERF1. Deletion and alanine mutagenesis revealed that a six-amino acid sequence (1417)EENKVR(1422) and the terminal (1478)TRL(1480) (PDZ-binding motif) in the COOH-terminus were essential for the enhanced oligomerization of NHERF1. Full-length CFTR stably expressed in Madin-Darby canine kidney epithelial cells fostered NHERF1 oligomerization that was substantially reduced (∼5-fold) on alanine substitution of EEN, KVR, or EENKVR residues or deletion of the TRL motif. Confocal fluorescent microscopy revealed that the EENKVR and TRL sequences contribute to preferential localization of CFTR to the apical membrane. Together, these results indicate that COOH-terminal sequences mediate enhanced NHERF1 interaction and facilitate the localization of CFTR, a property that could be manipulated to stabilize mutant forms of CFTR at the apical surface to maximize the effect of CFTR-targeted therapeutics.

 2. Terpenoids from Leaves of Guarea macrophylla Display In Vitro Cytotoxic Activity and Induce Apoptosis In Melanoma Cells.

  PubMed

  Conserva, Geanne Alexandra A; Girola, Natalia; Figueiredo, Carlos R; Azevedo, Ricardo A; Mousdell, Sasha; Sartorelli, Patricia; Soares, Marisi G; Antar, Guilherme M; Lago, João Henrique G

  2017-04-10

  Guarea macrophylla is a Brazilian plant species that has been used in folk medicine to treat a range of diseases. Our ongoing work focuses on the discovery of new bioactive natural products derived from Brazilian flora. The current study describes the identification of cytotoxic compounds from the EtOH extract of leaves from G. macrophylla using bioactivity-guided fractionation. This approach resulted in the isolation and characterization of four compounds: cycloart-23E-ene-3β,25-diol (1), (23S*,24S*)-dihydroxycicloart-25-en-3-one (2), isopimara-7,15-diene-2α,3β-diol (3), and isopimara-7,15-dien-3β-ol (4), in which 2 and 3 are identified as new derivatives. In vitro assays were conducted to evaluate the cytotoxic activity of compounds 1-4 against a panel of cancer cell lines and to determine the possible mechanism(s) related to the activity of the compounds on B16F10Nex2 cells. The most active compound 1 induced cytotoxic effects on tumor cells, with IC50 values of 18.3, 52.1, and 58.9 µM against HL-60, HeLa, and B16F10-Nex2 tumor cells, respectively. Furthermore, it was observed in melanoma cells that compound 1 induced several specific apoptotic hallmarks, such as morphological changes in the cell shape structure, nuclear DNA condensation, specific chromatin fragmentation, and disruption in the mitochondrial membrane potential, which are related to the intrinsic apoptotic pathway.

 3. Emulation of an ensemble Kalman filter algorithm on a flood wave propagation model

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Barthélémy, S.; Ricci, S.; Pannekoucke, O.; Thual, O.; Malaterre, P. O.

  2013-06-01

  parametrized variance and correlation length scale with a diffusion operator makes it possible to model the converged background error covariance matrix from the EnKF without actually integrating the EnKF algorithm. This method was finally applied to a case with two different observation point with different error statistics. It was shown that the results of this emulated EnKF (EEnKF) in terms of background error variance, correlation length scale and analyzed water level is close to those of the EnKF but with a significantly reduced computational cost.

 4. Radio Sounding Techniques for the Galilean Icy Moons and their Jovian Magnetospheric Environment

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Green, James L.; Markus, Thursten; Fung, Shing F.; Benson, Robert F.; Reinich, Bodo W.; Song, Paul; Gogineni, S. Prasad; Cooper, John F.; Taylor, William W. L.; Garcia, Leonard

  2004-01-01

  Radio sounding of the Earth's topside ionosphere and magnetosphere is a proven technique from geospace missions such as the International Satellites for Ionospheric Studies (ISIS) and the Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration (IMAGE). Application of this technique to Jupiter's icy moons and the surrounding Jovian magnetosphere will provide unique remote sensing observations of the plasma and magnetic field environments and the subsurface conductivities, of Europa, Ganymede, and Callisto. Spatial structures of ionospheric plasma above the surfaces of the moons vary in response to magnetic-field perturbations from (1) magnetospheric plasma flows, (2) ionospheric currents from ionization of sputtered surface material, and (3) induced electric currents in salty subsurface oceans and from the plasma flows and ionospheric currents themselves. Radio sounding from 3 kHz to 10 MHz can provide the global electron densities necessary for the extraction of the oceanic current signals and supplements in-situ plasma and magnetic field measurements. While radio sounding requires high transmitter power for subsurface sounding, little power is needed to probe the electron density and magnetic field intensity near the spacecraft. For subsurface sounding, reflections occur at changes in the dielectric index, e.g., at the interfaces between two different phases of water or between water and soil. Variations in sub-surface conductivity of the icy moons can be investigated by radio sounding in the frequency range from 10 MHz to 50 MHz, allowing the determination of the presence of density and solid-liquid phase boundaries associated with oceans and related structures in overlying ice crusts. The detection of subsurface oceans underneath the icy crusts of the Jovian moons is one of the primary objectives of the Jupiter Icy Moons Orbiter (JIMO) mission. Preliminary modeling results show that return signals are clearly distinguishable be&een an ice crust with a thickness of

 5. Thermal energy storage with geothermal triplet for space heating and cooling

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bloemendal, Martin; Hartog, Niels

  2017-04-01

  focusses on energy balance and energy loss in the subsurface, well design requirements, working/operational conditions of each well, as well as building system components like the influence of weather conditions on performance of system components. At EGU we like to present and discuss the results of this research. references • Dekker, L.d., 2016. Bepalende factoren voor goed functionerende WKO, kennisplatform bodemenergie. • Graaf, A.d., Heijer, R., Postma, S., 2016. Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. Buro 38 in commision of ministry of Intrastructure and environment, Cothen. • Kamp, H., 2015. Warmtevisie, ministry of economic affairs, Den Haag. • Ministry-of-Economic-affairs, 2016. Energieagenda, Naar een CO₂-arme energievoorziening. Ministry of Economic affairs, Den Haag.

 6. Examining the role of information exchange in residential aged care work practices-a survey of residential aged care facilities

  PubMed Central

  2012-01-01

  Background The provision of residential aged care is underpinned by information, and is reliant upon systems that adequately capture and effectively utilise and communicate this information. The aim of this study was to explicate and quantify the volume and method by which information is collected, exchanged within facilities and with external providers, and retrieved from facility information systems and hospitals. Methods A survey of staff (n = 119), including managers, health informatics officers (HIOs), quality improvement staff, registered nurses (RNs), enrolled nurses (ENs)/endorsed enrolled nurses (EENs) and assistants in nursing (AINs) was carried out in four residential aged care facilities in New South Wales and Victoria, Australia. Sites varied in size and displayed a range of information technology (IT) capabilities. The survey investigated how and by whom information is collected, retrieved and exchanged, and the frequency and amount of time devoted to these tasks. Descriptive analysis was performed using SPSS, and open responses to questions were coded into key themes. Results Staff completed a median of six forms each, taking a median of 30 min per shift. 68.8% of staff reported transferring information from paper to a computer system, which took a median of 30 min per shift. Handover and face-to-face communication was the most frequently used form of information exchange within facilities. There was a large amount of faxing and telephone communication between facility staff and General Practitioners and community pharmacists, with staff reporting sending a median of 2 faxes to pharmacy and 1.5 faxes to General Practitioners, and initiating 2 telephone calls to pharmacies and 1.5 calls to General Practitioners per shift. Only 38.5% of respondents reported that they always had information available at the point-of-care and only 35.4% of respondents reported that they always had access to hospital stay information of residents after hospital

 7. Radio Sounding Techniques for the Galilean Icy Moons and their Jovian Magnetospheric Environment

  NASA Technical Reports Server (NTRS)

  Green, James L.; Markus, Thursten; Fung, Shing F.; Benson, Robert F.; Reinich, Bodo W.; Song, Paul; Gogineni, S. Prasad; Cooper, John F.; Taylor, William W. L.; Garcia, Leonard

  2004-01-01

  Radio sounding of the Earth's topside ionosphere and magnetosphere is a proven technique from geospace missions such as the International Satellites for Ionospheric Studies (ISIS) and the Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration (IMAGE). Application of this technique to Jupiter's icy moons and the surrounding Jovian magnetosphere will provide unique remote sensing observations of the plasma and magnetic field environments and the subsurface conductivities, of Europa, Ganymede, and Callisto. Spatial structures of ionospheric plasma above the surfaces of the moons vary in response to magnetic-field perturbations from (1) magnetospheric plasma flows, (2) ionospheric currents from ionization of sputtered surface material, and (3) induced electric currents in salty subsurface oceans and from the plasma flows and ionospheric currents themselves. Radio sounding from 3 kHz to 10 MHz can provide the global electron densities necessary for the extraction of the oceanic current signals and supplements in-situ plasma and magnetic field measurements. While radio sounding requires high transmitter power for subsurface sounding, little power is needed to probe the electron density and magnetic field intensity near the spacecraft. For subsurface sounding, reflections occur at changes in the dielectric index, e.g., at the interfaces between two different phases of water or between water and soil. Variations in sub-surface conductivity of the icy moons can be investigated by radio sounding in the frequency range from 10 MHz to 50 MHz, allowing the determination of the presence of density and solid-liquid phase boundaries associated with oceans and related structures in overlying ice crusts. The detection of subsurface oceans underneath the icy crusts of the Jovian moons is one of the primary objectives of the Jupiter Icy Moons Orbiter (JIMO) mission. Preliminary modeling results show that return signals are clearly distinguishable be&een an ice crust with a thickness of

 8. [Chemical constituents of Chinese red ginseng].

  PubMed

  Zhou, Qi-le; Xu, Wei; Yang, Xiu-Wei

  2016-01-01

  The chemical constituents of the Chinese red ginseng were systematically investigated by using various column chromatographic methods including D-101 macroporous adsorptive resins and open silica gel column chromatographies as well as high-performance liquid chromatography.Their chemical structures were identified by physico-chemical properties and spectral analyses.Fifty-two compounds were isolated from Chinese red ginseng decoction and identified as 20(S)-ginsenoside Rh₁ (1), 20(R)-ginsenoside Rh₁ (2), ginsenoside Rg₆ (3), 20(22) E-ginsenoside F₄ (4), ginsenoside Rk₃ (5), 20(22) E-ginsenoside Rh₄ (6), ginsenoside Rg₁ (7), 20(S)-ginsenoside Rf-1a(8), 20(S)-ginsenoside Rf(9), 20(R)-ginsenoside Rf(10),20(S)-notoginsenoside R₂ (11),20(R)-notoginsenoside R₂ (12), 20(S)-ginsenoside Rg₂ (13), 20(R)-ginsenoside Rg₂ (14), ginsenoside Rs₂ (15),ginsenoside Rs₁ (16),ginsenoside Rd(17),notoginsenoside R₁ (18),ginsenoside Re₂ (19), ginsenoside Re(20), 20-gluco-ginsenoside Rf(21),quinquenoside-R₁ (22),ginsenoside Ro methyl ester(23),ginsenoside Ro(24),ginsenoside Rb₁ (25),ginsenoside Rc(26),ginsenoside Rb₂ (27),ginsenoside Ra₂ (28),ginsenoside Ra₃ (29),ginsenoside Rb₃ (30),20(22)Z-ginsenoside Rh₄ (31),chikusetsusaponin IVa butyl ester(32), 20(22)Z-ginsenoside Rs₄ (33),ginsenoside Rs₅ (34),20(22)E-ginsenoside Rs₄ (35),zingibroside R1-6'-butyl ester(36), chikusetsusaponin IVa methyl ester(37),20(S)-ginsenoside Rs₃ (38),20(R)-ginsenoside Rs₃ (39),zingibroside R1-6'-methyl ester(40),ginsenoside Rz₁ (41),ginsenoside Rk₁ (42),ginsenoside Rg₅ (43),23-O-methylginsenoside-Rg₁ ₁ (44),12β,25-dihydroxydammar-20(22)E-ene-3-O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-β-D-glucopyranoside(45), 20(22)Z-ginsenoside F₄ (46),3β,12β-dihydroxydammar-20(22)E,24-diene-6-O-β-D-xylopyranosyl-(1→2)-O-β-D-glucopyranoside(47), 20(S)-ginsenoside Rg₃ (48),20(R)-ginsenoside Rg₃ (49),20(22)E-ginsenoside Rg₉ (50),ginsenoside-Ro-6'-butyl ester

 9. PRESENT; PREScription of Enteral Nutrition in pediaTric Crohn's disease in Spain.

  PubMed

  Navas-López, Victor Manuel; Martín-de-Carpi, Javier; Segarra, Oscar; García-Burriel, José Ignacio; Díaz-Martín, Juan José; Rodríguez, Alejandro; Medina, Enrique; Juste, Mercedes

  2014-03-01

  : La frecuencia de empleo de la NEE en pacientes con EC es similar a la de otros cuestionarios europeos. Se precisan herramientas y recursos que faciliten la aceptación por parte del paciente y de su familia así como disponer de más tiempo a dedicar para instaurar esta modalidad terapéutica. Dada la disparidad de criterios para la indicación de la EEN, sería útil disponer de guías de práctica clínica ampliamente aceptadas o protocolos que facilitan la decisión de utilizarla.

 10. Hartley and Itokawa: small comet and asteroid with similar morphologies and structures

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Kochemasov, G. G.

  2011-10-01

  " Orbits ma ke s tructures " [1-3]. This three-word sentence means that as all cosmic bodies moves in non-circular keplerian orbits they all are subjected to an action of inertia -gravity warping waves. These waves arise in bodies as a result of periodically changing accelerations causing inertia-gravity forces. These forces are absorbed by bodies masses and make them to warp. This warping is smoothed by gravity making globular shapes of the larger bodies. But smaller bodies with rather weak gravity keep their warped shapes. The wave nature warping happens in four interfering direct ions (ortho - and diagonal) and in various wavelengths. The fundamental wave 1 long 2π R makes ubiquitous tectonic dichotomy: an oppos ition of the uplifted segment-hemisphere and the subsided one. For small bodies a result of this is in their convexo-concave shape [3] (Fig. 1-7). The uplifted bulging segment expands and is breaking by cracks, faults, rifts. The opposed subsided concave segment contracts. As a result in the middle of an oblong body is formed a narrow thoroughly squeezed and degassed portion - a neck or waist (wringed out wet linen). Subsequently here at a weakened place could happen a break - formation of binaries, polycomponental bodies, satellites. Figures 1 to 4 show development stages of small bodies leading to a full separation of two parts. Traces of warping waves of four directions are often seen on surfaces of many celestial bodies as cross -cutting lineations. A recent example of the small core of the Hartley 2 comet (2 km long) is very impressive. At received points of view are clearly seen at least three ortho- and diagonal lineations often marked by small outgassing craters (Fig. 1). Crossing lineations produce square forms (craters ) earlier s een on the Eros ' s urface. Wave comp res s ion lineations make the Hart ley 2 t o appear as a wafer ca ke. A " wa is t" (neck) is formed as a res ult of nearing a concave depression, from one side, and deep cracks

 11. Experiences on Altimeter Calibration at Ibiza Island and Cape of Begur (Spain)

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Martinez Benjamin, J. J.; Martinez Harcia, M.; Ortiz Castello, M. A.; Talaya, J.; Baron, A.; Rodriguez Velasco, G.; Martín Davila, J.; Garate, J.; Bonnefond, P.; Garcia, C.

  2006-07-01

  Three preliminary camp aigns for TOPEX /POSEIDON (T/P) wer e made in March 1999 and July 2000 and for JASON-1 in August 2002, in the NW Mediterran ean Sea at th e Begur Cape area. Dir ect abso lute altimeter calibration , and mapping of the sea surface, w ere made in these camp aigns from dir ect overflights using GPS buoys with a toroidal design performed at the I CC based in the orig inal design of the Univ ersity of Colorado at Boulder and a estimation of the TOPEX A lt- B bias w as made. A Spanish JASON-1 geoid gradien t campaign with Fench support has been made in June 2003 at the Ibiza island in the NW Mediterr anean Sea. Th e main objectiv e has b een to map w ith a new d esign ed, builded and calibrated GPS catamar an, the lo cal geoid gradien t in three ar eas around Ibiza island under the ascending (187) and descending (248) Jason-1ground tracks. The catamaran equ ipped with two GPS antennas to perform continuous sea lev el measur ements was towed by the Patro l Dev a from th e Span ish N avy. Five GPS reference stations were dep loyed on Ibiza island: one in Portinatx, two in San Anton io and two in Ibiza. The marin e geo id has been used to relate the coastal tide gauge data from Ibiza and San An tonio h arbours to off- shore altimetric data. In th e framework of the campaign, the levelling of the Ibiza and San Anton io tide gauges to the r espective GPS mark ers w as p erformed. We present synth esis of the resu lts obtained from Topex/Poseidon and th e first r esults on Jason-1 altimeter calibration using the direct measurements from GPS buoys and the derived marin e geoid. Th e Ibiza results agree relativ ely w ell with resu lts ob tained at Corsica, Harvest and Bass Strait calibration permanen t sites. Moreov er, the geod etic activities (e.g., GPS, levelling) has p ermitted to build a very accurate (few mm) local n etwork link ed to th e European one, w ith a reference frame compatible with th e satellite altimetry missions (ITRF2000). The GPS

 12. Contribution of terrigenous rocks of South Belgian coal deposits in geological storage of CO2 : the sandstones case

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dupont, N.; Baele, J.-M.

  2009-04-01

  potential similar to that of storage in rock porosity. Finally, for reservoir safety purpose, a preliminary assessment of the mineral trapping potential shows that the whole sequestrated CO2 (within the porosity and by adsorption) could react with CO2-sensitive minerals such as chlorites and feldspars in the long term. References : Baele J.M., Raucq V. , De Weireld G., Legrain H., Billemont P., Tshibangu K. & Dupuis C. (2007) - Geological Storage of CO2 : New Concepts from Storage Capacity Evaluation in Belgian Westphalian Rocks - EGU Meeting, Vienna 2007. Bertier P., Swennen R., Laenen B., Lagrou D. & Dreesen R (2006) - Experimental identification of CO2-water-rock interactions caused by sequestration of CO2 in Westphalian and Buntsandstein sandstones of the Campine Basin (NE-Belgium) - Journal of Geochemical Exploration 89 (2006) : 10-14. Van Tongeren P., Laenen B. & Dreesen R. (2000) - Het koolbedmethaanpotentieel in Vlaanderen en de mogelijkheden tot geologische opslag van CO2 in relatie tot de winning van deze gasreserves: een pré-haalbaarheidsstudie t.b.v. de Administratie Natuurlijke Rijkdommen en Energie. VITO report 2000/ETE/R/028, 100 pp.