Science.gov

Sample records for kristallicheskaya struktura kompleksa

 1. [Polonia Medyczna: struktura, współczesność i przyszłość].

  PubMed

  Rudnicki, Marek

  2016-01-01

  It is estimated that approximately 20-25 000 polish physicians practice medicine in different countries outside of Poland, enriching medical workforces in their newly elected countries. The composition of this group, known as "Medical Polonia", has been changing from post Second World War emigration, resulting from the war and its political consequences, thru the next large wave of physicians leaving the communist country in 1980's. The last large group of Polish physicians has taken advantage of training opportunities or have started practices in the European Union, having departed Poland permanently or temporarily, after the country joined the European Union in 2004. The first organizations of Polish physicians outside of Poland were founded almost immediately after WWII in London, Chicago, New York, Paris, Lille, and later in Stockholm. Decades later, re-invigorated by their native country gaining independence after 1989, they organized the first World Congress of Medical Polonia in 1991 (in collaboration with physicians' organization from Poland). The World Federation of Polish Medical Organization Abroad was then established in 1994. Subsequently, many organizations joined the Federation, including several from newly liberated countries of former Soviet Union. The Federation of Polish Medical Organizations and its member societies actively promotes medical education, collaboration between polish doctors all over the world, and the exchange of ideas-sharing experiences with significant emphasis on the quality of care and patient safety. PMID:27486709

 2. Financial Structure of Mining Sector Companies During an Economic Slowdown /Struktura Finansowania Przedsiębiorstw W Sektorze Górniczym I Wydobywczym W Okresie Spowolnienia Gospodarczego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Sierpińska, Maria; Bąk, Patrycja

  2012-12-01

  The global economic crisis that started in 2007 in the area of finance, expanded over the subsequent years to the business sphere, and resulted in a drop of demand and production almost in any field of business activity. Access to foreign sources of finance, especially to loans, has become more difficult and expensive. In such circumstances, enterprises have had to resort more often to their own capital generated by the issue of shares, and to retained profit. Banks have limited their loans for business entities, reduced credit periods, and raised credit margins as well as their levels of collaterals. The McKinsey research into the changes that occur in the structures of sources of finance confirms that the share of equity capital in the structure of financing of non-financial enterprises has visibly grown, and their crediting scopes have been limited all over the European Union as well as in the euro zone. The global tendencies as regards directions of changes in the structure of the sources of corporate financing have also been reflected in Poland. The economic slowdown has resulted in changes in the structures of corporate financing. Mining companies have risen the shares of their equity capital in their general sources of financing. This tendency corresponds to the changes of structure of corporate financing in Poland and Europe. Enterprises have resorted to bank loans to a lesser degree than in times of better market situation. In mining, public companies have increased their crediting, while in private sector the tendency has been reverse. Enterprises tend to use more flexible debiting forms as compared to credits by way of issue of long-term corporate bonds. Mining companies have developed issue programs that are to be implemented over three-year periods. Before, only Katowicki Holding Węglowy [Katowice Mining Holding] had issued bonds. The present publication is an attempt at assessing the changes in the structure of corporate financing within the mining sector in the circumstances of economic slowdown. The changes have been assessed against the background of changes in the structure of financing of other business entities. Three problems have been identified and subjected to research. The first concerns the increasing share of equity capital in the structure of corporate financing in mining enterprises. The second issue concerns the scope of corporate crediting. And the third issue relates to the time structure of corporate debt. The said issues have been analysed in the conditions of economic slowdown

 3. Way to improve the radiation hygenic monitoring on contaminated territories.

  PubMed

  Bilonyk, A B; Buzunov, V O; Vasylenko, V V; Pikta, V O

  2013-01-01

  Meta doslidzhennja. Zabezpechennja efektyvnogo radiacijno-gigijenichnogo kontrolju ta zahystu naselennja vid ionizujuchogo oprominennja na pizn'omu etapi avarii' na Chornobyl's'kij AES v umovah zdijsnenogo reformuvannja galuzi. Materialy i metody doslidzhennja. Na terytorii' Ukrai'ny radiacijno-gigijenichnyj monitoryng (RGM) zdijsnjujet'sja v ramkah derzhavnogo sanitarno-epidemiologichnogo nagljadu sylamy 158 radiologichnyh pidrozdiliv SES. Struktura cyh pidrozdiliv organizovana z urahuvannjam terytorial'nogo podilu, najavnosti ob'jektiv radiologichnogo kontrolju ta naslidkiv avarii' na ChAES. S'ogodni vona skladajet'sja z pidrozdiliv rajonnogo, mis'kogo, oblasnogo rivniv, Central'nyh SES AR Krym ta na transporti. U 2012-2013 rr. provedeno reorganizaciju ta reformuvannja Derzhsanepidsluzhby Ukrai'ny, shho ne zavzhdy pozytyvno vidbylosja na zdijsnenni RGM. Rezul'taty i vysnovky. Provedenyj analiz organizacii' radiacijno-gigijenichnogo nagljadu ta zahystu naselennja radioaktyvno zabrudnenyh terytorij, efektyvnosti jogo funkcionuvannja dozvolyv vyznachyty ta zaproponuvaty shljahy udoskonalennja dijuchoi' systemy RGM na radioaktyvno zabrudnenyh terytorijah Ukrai'ny vnaslidok avarii' na ChAES. Dlja pokrashhennja ta optymizacii' provedennja RGM na radioaktyvno zabrudnenyh terytorijah zhyttjevo neobhidne vidnovlennja dijal'nosti radiologichnyh pidrozdiliv (viddiliv, viddilen', grup abo laboratorij) u strukturi Derzhsanepidsluzhby, stvorennja, nalezhnym chynom uzgodzhenyh ta zatverdzhenyh, metodychnyh rekomendacij po zdijsnennju RGM na cyh terytorijah.

 4. Organisational aspects of spatial information infrastructure in Poland

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Bielecka, Elzbieta; Zwirowicz-Rutkowska, Agnieszka

  2013-06-01

  One of the more important elements of spatial information infrastructure is the organisational structure defining the obligations and dependencies between stakeholders that are responsible for the infrastructure. Many SDI practitioners and theoreticians emphasise that its influence on the success or failure of activities undertaken is significantly greater than that of technical aspects. Being aware of the role of the organisational structure in the creating, operating and maintenance of spatial information infrastructure (SII), Polish legislators placed appropriate regulations in the Spatial Information Infrastructure Act, being the transposition of the INSPIRE Directive into Polish Law. The principal spatial information infrastructure stakeholders are discussed in the article and also the scope of cooperation between them. The tasks and relationships between stakeholders are illustrated in UML, in both the use case and the class diagram. Mentioned also are the main problems and obstructions resulting from imprecise legal regulations. Jednym z istotniejszych komponentów infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) jest struktura organizacyjna określająca m.in. zależności pomiędzy organizacjami tworzącymi infrastrukturę. Wielu praktyków i teoretyków SDI podkreśla, że wpływ aspektów organizacyjnych na sukces lub porażkę SDI jest dużo większy niż elementów technicznych. Mając świadomość znaczącej roli struktury organizacyjnej w tworzeniu, funkcjonowaniu i zarządzaniu infrastrukturą przestrzenną w Polsce, legislatorzy umieścili odpowiednie zapisy w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, będącej transpozycją dyrektywy INSPIRE do prawa polskiego. W artykule omówiono strukturę organizacyjną IIP w Polsce, podając (m.in. w postaci diagramów UML) obowiązki poszczególnych organów administracji zaangażowanych w jej budowę i rozwój, a także omówiono zależności i zakres współpracy pomi

 5. Influence of The Metamorphism Grade and Porosity of Hard Coal on Sorption and Desorption of Propane / Wpływ Stopnia Metamorfizmu I Porowatości Węgli Kamiennych Na Sorpcję I Desorpcję Propanu

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Dudzińska, Agnieszka; Żyła, Mieczysław; Cygankiewicz, Janusz

  2013-09-01

  ęgla, jego stopnia metamorfizmu, zawartości pierwiastka tlenu, wilgoci i porowatości tych węgli. Największe ilości propanu sorbują węgle niskouwęglone, wysokoporowate o dużej zawartości tlenu i wilgoci. Sorpcja stosunkowo dużych ilości propanu tych węgli (ok. 10 cm3/g) jest wynikiem oddziaływania polarnej powierzchni węgli z cząsteczkami propanu oraz dobrej dostępności wewnętrznej mikroporowatej struktury tych węgli dla cząsteczek badanego sorbatu. Węgle średnio i wysokouwęglone sorbują niewielkie ilości propanu. Węgle te mają zwartą budowę oraz niepolarny charakter powierzchni, ich wewnętrzna struktura porowata jest w niewielkim stopniu dostępna dla cząsteczek propanu w warunkach przeprowadzanych badań. Sorpcja propanu w tym przypadku zachodzi głównie w powierzchniowych porach i na powierzchni węgli. Przeprowadzono również pomiary izoterm desorpcji propanu wykazując nieodwracalny charakter sorpcji. Izotermy desorpcji nie zbiegają się z izotermami sorpcji tworząc otwartą pętlę histerezy. Pozostające w węglu ilości nie desorbującego się propanu są zależne od rodzaju badanego węgla.

 6. Decision Trees in the Analysis of the Intensity of Damage to Portal Frame Buildings in Mining Areas / Drzewa Decyzyjne W Analizie Intensywności Uszkodzeń Budynków Halowych Na Terenach Górniczych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Firek, Karol; Rusek, Janusz; Wodyński, Aleksander

  2015-09-01

  ększy udział w zużyciu technicznym budynków stwierdzono w przypadku uszkodzeń ścian wypełniających i osłonowych, warstw elewacyjnych oraz wewnętrznych elementów wykończeniowych. Z kolei najmniej istotny wpływ na stopień zużycia budynków mają uszkodzenia elementów stężających oraz zewnętrznych. Z rezultatów przeprowadzonych badań wynika, że wykorzystanie metody drzew decyzyjnych może okazać się przydatne w początkowej fazie analizy danych. Pozwala ona na utworzenie wstępnego modelu oraz wnioskowanie o udziałach poszczególnych zmiennych wejściowych w zmienności zmiennej zależnej. Zaletę metody drzew decyzyjnych stanowi fakt, iż mimo niejawnej reprezentacji ostatecznego podziału przestrzeni wielowymiarowej, struktura drzewa jest w pełni przejrzysta i pozwala na interpretację powiązań przyczynowo-skutkowych w modelu. Drzewa decyzyjne, oprócz aproksymacji funkcji wielu zmiennych, pozwalają na analizę struktury utworzonego systemu z możliwością jego adaptacji do innych modeli wnioskowania (np. sieci Bayesowskich bądź rozmytych systemów regułowych), oraz ocenę istotności poszczególnych zmiennych wejściowych.

 7. The Influence of Disintegration of Hard Coal Varieties of Different Metamorphism Grade on the Amount of Sorbed Ethane / Wpływ rozdrobnienia odmian węgla kamiennego o różnym stopniu metamorfizmu na ilości sorbowanego etanu

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Żyła, Mieczysław; Dudzińska, Agnieszka; Cygankiewicz, Janusz

  2013-06-01

  ęgla niskouwęglonego pobrane z kopalni Jaworzno i Wesoła mające dużą powierzchnię właściwą i dużą porowatość należą do grupy węgli o "luźnej" budowie przestrzennej. Uwzględniając duże ilości sorbowanego etanu na rozdrobnionych średniouwęglonych próbkach węgla z kopalń: Pniówek, Zofiówka, Chwałowice można przypuszczać, że w procesie rozdrabniania węgla zachodzi rozbijanie ich "zwartej" struktury. Rozluźniona struktura średniouwęglonych węgli prowadzi do zwiększenia dostępności cząsteczek etanu do centrów sorpcji zarówno elektronodonorowych jak też elektronoakceptorowych obecnych na powierzchni węgli kamiennych. Powierzchniowy wzrost centrów sorpcji może prowadzić do utworzenia na powierzchni węgla zwartej warstwy cząsteczek etanu. W utworzonej warstwie występują nie tylko siły pionowego wiązania cząsteczek etanu z powierzchnią węgla, lecz również oddziaływania poziomych sił tworzących zwartą warstwę zaadsorbowanych cząsteczek etanu. Powierzchniowa warstwa cząsteczek etanu może prowadzić do wybuchu.