Science.gov

Sample records for prtikas produktu iepakojuma

 1. The Development and Design of Engineering Economic Indicator System for Nanotechnology Industry Product Manufacturing: A Case Study of Latvia / Inženierekonomisko Rādītāju Sistēmas Attīstība Un Izveide Nanotehnoloģiju Industrijas Produktu Ražošanai: Latvijas Pieredze

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Geipele, S.; Zeltins, N.; Ekmanis, J.

  2015-10-01

  The current scientific paper is developed to continue the research on further commercialisation of the nanotechnology products of manufacturing industries in Latvia. To create the system of engineering economic indicators for multifunctional nanocoating technologies, the scientific indicators and their theoretical justification have been used, the issues from the experts' analysis and survey of the Latvian companies operating in the nanotechnology industry have been summarised. Zinātniskā publikācija ir sagatavota kā turpinājums nanotehnoloģiju industrijas produktu komercializācijas pētījumam Latvijā. Lai izveidotu inženierekonomisko rādītāju sistēmu daudzfunkcionālajām nano-pārklājumu tehnoloģijām tiek izmantoti zinātniskie indikatori, to teorētiskais pamatojums, kā arī Latvijas inovatīvo daudzfunkcionālo materiālu ražotāju aptaujas un ekspertinterviju rezultāti.

 2. An ecodesign method for reducing the effects of hazardous substances in the product lifecycle

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Simanovska, J.; Valters, K.; Bažbauers, G.; Luttropp, C.

  2012-10-01

  Growing evidence on the indoor and outdoor pollution caused by the flow of man-made products urges that the content and leaching of hazardous substances from products be minimised. One of the ways to reduce the potential adverse impacts caused by these substances could be via ecodesign - i.e. through the consideration of lifecycle-related environmental aspects during the product development. The authors’ review of the existing ecodesign methods highlights the weakness of these methods in identifying and assessing the health-related and environmental impacts of hazardous substances contained in products, especially with regard to the exposure assessment. Therefore, a new, semi-quantitative screening ecodesign method applicable for different types of products has been developed. The method ranks the most severe hazards based on the classification according to the Globally Harmonised System together with the exposure evaluation as well as integrates the aspects of material efficiency. This method is suitable for use in the product development process, requiring decisions to be made based on limited information while integrating the main principles of a scientific risk assessment for chemicals. Application of the method is demonstrated with a case study on products made of plywood. The method makes it possible to identify the needs for and elaboration of ecodesign proposals, and fosters communication and information exchange throughout the supply chain. Augošs pierādījumu daudzums par produktu sastāvā esošo kaitīgo ķīmisko vielu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību liecina par nepieciešamību samazināt šādu vielu saturu produktos un izdalīšanos no tiem, ko varētu realizēt ar ekodizaina palīdzību. Pārskatot zinātniskās publikācijas ekodizaina jomā, konstatēts, ka pašreiz ekodizaina metodes nepilnīgi nodrošina materiālu sastāvā esošo vielu kaitīgās ietekmes uz cilvēku veselību un apk

 3. Optimisation of Receivables Management in a Mine, Using Linear Programming / Optymalizacja zarządzania należnościami w kopalni z wykorzystaniem programowania liniowego

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Czopek, Kazimierz; Trzaskuś-Żak, Beata

  2013-06-01

  The paper presents an example of a theoretical linear programming model in the management of mine receivables. To this end, an economic production model of linear programming was applied to optimising the revenue of the mine. The amount of product sold by the mine to individual customers was assumed as the decisive variable, and the product price was the parameter of the objective function. As for boundaries, upper receivable limits were assumed for each of the adopted receivable collection cycles. The sequence of collection cycles, and the receivable values assigned to them, were adopted according to the growing probability of overdue and uncollectible receivables. Two receivables-management optimisation cases were analysed, in which the objective function was to maximise the sales value (revenue) of the Mine. The first case studied in the model involves application of a discount to reduce the product price, in a mine whose production output is not being used to capacity. To improve cash flow, the mine offers its customers a reduced price and increased purchasing up to the mine's capacity in exchange for shortened receivable collection times. Fixed and variable-cost accounting is applied to determine the relevant price reduction. In the other case analysed, the mine sells as much as its current output allows, but despite that is still forced to reduce the price of its products. Application of a discount in this case (reducing the product price) inevitably involves shortened receivable collection times and reduced costs of financing trade credit. Artykuł przedstawia przykład teoretycznego modelu programowania liniowego w zarządzaniu należnościami kopalni. Wykorzystano w tym celu model produkcyjno-gospodarczy programowania liniowego do optymalizacji wartości przychodu kopalni. Jako zmienną decyzyjną modelu przyjęto ilość sprzedaży produktu kopalni do poszczególnych odbiorców, natomiast parametrem funkcji celu jest cena sprzedaży produktu. W

 4. Cut Size Determination of Centrifugal Classifier with Fluidized Bed / Wyznaczanie Ziarna Granicznego Klasyfikatora Odśrodkowego Z Warstwą Fluidalną

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Otwinowski, Henryk

  2013-09-01

  The cut size determination on the basis of proposed matrix model of classification process in a centrifugal air flow classifier with a fluidized bed is presented using matrix model. The presented methodology of cut size determination is based on the precise measurement of the total mass of fed material and coarse product in experimental tests. Knowledge of the feed particle size distribution is also required. Considered classifier is a part of the fluidized bed jet mill. The presented cut size determination will allow to optimize mill work and prediction of particle size distribution of the classification products. W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania rozmiaru ziarna granicznego procesu klasyfikacji w odśrodkowym klasyfikatorze przepływowym z warstwą fluidalną przy wykorzystaniu modelu macierzowego. Przedstawiona metodyka oparta jest na dokładnym wyznaczeniu masy nadawy i gruboziarnistego produktu klasyfikacji na podstawie badań eksperymentalnych. Wymagana jest także znajomość składu ziarnowego nadawy. Rozpatrywany klasyfikator stanowi część fluidalnego młyna strumieniowego. Wyznaczenie rozmiaru ziarna granicznego umożliwia przeprowadzenie optymalizacji pracy młyna i prognozowanie składu ziarnowego produktów klasyfikacji.

 5. Fused Deposition Modelling as Rapid Prototyping for Structural Material Improvement: Analytical Solution / Ātrās Prototipēšanas Ar Kausēšanas Metodi Strukturālā Uzlabojuma Analītisks Risinājums

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Brensons, I.; Polukoshko, S.

  2013-10-01

  Fused deposition modelling (FDM) is one of the most effective rapid prototyping (RP) techniques due to its low cost, available materials and versatility. In FDM, a part of material (usually plastic) is made by heating this material to the molten state, and from the melt it is extruded through a nozzle and deposited on a surface. In the article, an alternative RP method is considered for improvement of the mechanical properties of a rapid prototype. The authors propose an analytical solution which allows for achievement of this purpose via advanced technologies. The base materials applied in RP technology can be combined with liquid resin which solidifies after a definite time. This makes it possible to create a channel through the prototype and fill it with another material having better mechanical properties. The optimal channel sizes can be chosen in order to raise the strength of material parts. Darbā tiek apskatīts ātrās prototipēšanas veids, kura pamatā ir detaļas veidošana, izmantojot kausētu materiālu parasti plastmasu. Šī detaļu veidošanas metode ir kļuvusi par vienu no visizplatītākajām tās zemo izmaksu, pieejamo materiālu un daudzpusības dēļ. Šī raksta mērķis ir izpētīt alternatīvu veidu, kā uzlabot prototipu mehāniskās īpašības, tādējādi palielinot printētu detaļu izmantošanu kā gala produktu. Raksts piedāvā analītisku risinājumu, kā uzlabot ātro prototipu mehāniskās īpašības, uzlabojot tehnoloģiskos procesus, kas iesaistīti detaļu izgatavošanā. Darba pamatā tiek izmantota 3D printēšanas tehnoloģijas iespēja veidot iekšējus kanālus bez ģeometriskiem ierobežojumiem, kā rezultātā ir iespējams izveidot iekšēju kanālu shēmu, ko pēc tam piepilda ar citu materiālu, kam ir labākas mehāniskās īpašības kā pamata materiālam. Pildīšanai izmantotais materiāls ir epoksīda sveķi, kas pieļauj vieglu iepildīšanu šķidrā fāzē, un sniedz labas mehāniskās īpašības p

 6. Effect of Microwave Pre-Processing of Pelletized Biomass on its Gasification and Combustion / Mikroviļnu Priekšapstrādes Ietekme Uz Granulētas Biomasas Gazifikācijas Un Degšanas Procesiem

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Barmina, I.; Līckrastiņa, A.; Valdmanis, J.; Valdmanis, R.; Zaķe, M.; Arshanitsa, A.; Telysheva, G.; Solodovnik, V.

  2013-08-01

  To effectively produce clean heat energy from biomass, microwave (mw) pre-processing of its different types - pelletized wood (spruce), herbaceous biomass (reed canary grass) and their mixture (50:50) - was carried out at the 2.45 GHz frequency with different durations of biomass exposure to high-frequency oscillations. To estimate the mw pre-processing effect on the structure, composition and fuel characteristics of biomass, its thermogravimetric (TG), infrared spectroscopy (FTIR) measurements and elemental analysis were made. The pre-processing is shown to enhance the release of moisture and low-calorific volatiles and the partial destruction of biomass constituents (hemicelluloses, cellulose), promoting variations in the elemental composition and heating values of biomass. The field-enhanced variations of biomass characteristics and their influence on its gasification and combustion were studied using an integrated system of a biomass gasifier and a combustor with swirl-enhanced stabilization of the flame reaction zone. The results show that the mw pre-processing of biomass pellets provides a faster weight loss at the gasification, and, therefore, faster ignition and combustion of the activated pellets along with increased output of heat energy at their burnout Veikti kompleksi eksperimentālie pētījumi par mikroviļņu (2,45 GHz) priekšapstrādes ietekmi uz dažādas izcelsmes biomasas granulu (egles, miežabrāļa un to maisījumu 50:50) gazifikācijas un degšanas procesiem. Pētījumi apvieno granulētās biomasas elementārā sastāva un termogravimetriskos mērījumus, kā arī granulētās biomasas gazifikācijas un degšanas procesu kompleksu izpēti, apvienojot biomasas svara izmaiņu kinētiskos mērījumus ar degšanas zonas temperatūras, iekārtas jaudas un degšanas produktu sastāva kinētiskiem mērījumiem. Pētījumiem izmantota mazas jaudas eksperimentālā iekārta (līdz 2,5 kW), kuru veido integrēts gazifikātors un degšanas kamera. P

 7. Parametric Factors for the Tangential-Rotary Picks Quality Assessment / Wskaźniki Parametryczne Oceny Jakości Noży Styczno-Obrotowych

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Krauze, Krzysztof; Bołoz, Łukasz; Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  badania parametrów materiałoznawczych noży styczno-obrotowych, • badania szybkości zużycia noży styczno-obrotowych. Prawidłowa praca noży styczno-obrotowych gwarantuje ich wysoką trwałość oraz wpływa na trwałość organów frezujących przy niskiej energochłonności procesu, małym zapyleniu oraz iskrzeniu. Jednak uzyskanie takiego rezultatu wymaga poprawnie dobranych parametrów kinematycznych i geometrycznych organu wraz z całą maszyną urabiającą oraz parametrów geometrycznych i materiałowych noży wraz z uchwytami. Aby osiągnąć założony cel trzeba zadbać o zgodność wymienionych parametrów z przyjętymi w fazie projektowania, czyli uzyskać jak najwyższą jakość produktu. Poprzez jakość noży należy rozumieć spełnienie stawianych wymagań oraz jak najwyższą trwałość. Przedstawiona procedura badania jakości noży styczno-obrotowych została obecnie wdrożona w trzech polskich spółkach węglowych. Podczas czterech przetargów wybrano noże dla ponad dziesięciu kopalń. Podczas tych badań przebadano łącznie ponad czterdzieści typów noży dostarczanych przez pięciu różnych producentów.

 8. Waterproof Anti-Explosive Powders for Coal Mines

  NASA Astrophysics Data System (ADS)

  Buczek, Bronisław; Vogt, Elżbieta

  2014-03-01

  properties not only as a water resistant material but also from the cohesion point of view. On the base of TG, DTG or DTA and EGA curves for all investigated materials was stated that the character of the thermal decomposition of modified samples is the same as this one for raw powder, what is profitable for application of hydrophobized powders as an anti-explosive agent. W górnictwie węgla kamiennego używany jest hydrofobowy pył wapienny jako substancja stosowana w systemie zabezpieczeń przeciwwybuchowych (Cybulski, 2004). Niestety, dotychczasowy sposób wy- twarzania takiego produktu polegający na współmieleniu kamienia wapiennego z kwasem stearynowym staje się praktycznie niemożliwy do stosowania w nowoczesnych zakładach np. kamieniołomy. Sytuacja taka jest wynikiem wprowadzania zmian technologicznych, głównie związanych z wymianą starych konstrukcji młynów na nowe urządzenia. Tym samym istnieje potrzeba poszukiwania nowych metod hydrofobizacji powierzchni pyłów wapiennych. W pracy omówiono dwie nowe metody hydrofobizacji pyłu wapiennego: za pomocą par kwasu stearynowego oraz roztworu silikonowego - Sarsil® H-15. Podczas badań używano surowego pyłu wapiennego pochodzącego z Kopalni Kamienia Wapiennego w Czatkowicach. Materiał ten jest dobrym materiałem do badań gdyż istnieje możliwość porównywania właściwości materiałów hydrofobowych otrzymanych w pracy z właściwościami handlowego pyłu przeciwwybuchowego (Polska Norma, 1994), używanego w polskich kopalniach. Pierwszy sposób hydrofobizacji pyłu wapiennego, polegający na swobodnym opadaniu pyłu wapiennego w oparach kwasu stearynowego przepływających w przeciwprądzie, przeprowadzono w aparacie własnej konstrukcji (Vogt, 2008, 2011). Aparat gwarantuje dobry kontakt modyfikatora z ziarnami pyłu. Pył opadając, nie napotyka żadnych przeszkód ulegał rozproszeniu, a wprowadzony w stanie parowym kwas stearynowy może swobodnie osiadać na jego powierzchni zewn