Science.gov

Sample records for rakiem brodawkowatym tarczycy

 1. Down syndrome and hyperthyroidism - two case reports.

  PubMed

  Szatkowska, Marta; Zimny, Dominika; Barg, Ewa

  2016-02-18

  Trisomia 21 pary chromosomów (Zespół Downa, DS) jest jednym z częściej występujących zaburzeń chromosomalnych w praktyce pediatrycznej. Zaburzenia funkcji tarczycy często występują u tych pacjentów. Niedoczynność tarczycy jest rozpoznawana u blisko 50% pacjentów z ZD, a liczba ta wzrasta wraz z wiekiem. Nadczynność tarczycy jest rozpoznawana znaczniej rzadziej u dzieci z ZD. Odpowiednia strategia leczenia nadczynności tarczycy jest bardzo istotna ze względu na możliwość zaburzenia rozwoju dzieci. Przedstawiamy dwa przypadki dzieci z zespołem Downa i nadczynnością tarczycy. Proces leczenia tych pacjentów był odmienny.

 2. Role of gluten-free diet in pathogenesis of type 1 diabetes - what new?

  PubMed

  Chwalba, Artur; Otto-Buczkowska, Ewa

  2015-01-01

  W ostatnich dekadach związek pomiędzy występowaniem celiakii a innymi autoimmunologicznymi schorzeniami, takimi jak autoimmunologiczne schorzenia tarczycy czy cukrzyca typu 1, został ustalony w wielu badaniach i jest do dziś przedmiotem klinicznych i naukowych obserwacji na całym świecie. Cukrzyca typu 1 (T1DM) i choroba trzewna (CD) mają podobne tło genetyczne związane z genotypem HLA-DQ2 / DQ8. Współzależność pomiędzy spożywaniem glutenu a późniejszym rozwojem cukrzycy typu 1 została wykazana w badaniach u ludzi i u zwierząt doświadczalnych. Badania te dowiodły, że dieta bez zawartości glutenu obniża poziom receptora NKG2D i ekspresje jego ligandów u myszy (GF). Tak więc gluten może rzutować na rozwój cukrzycy poprzez wpływ na modyfikację wzoru stosunku cytokiny/chemokiny, powodującą profil zapalny. Potwierdza to ważną rolę spożycia glutenu w patogenezie cukrzycy typu 1. Uzasadnione jest prowadzenie dalszych badań w celu wyjaśnienia, czy dieta bezglutenowa może zapobiec chorobie u osób predysponowanych lub czy może być zastosowana u pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą w celu zatrzymania jej rozwoju. Te obserwacje mogę być ważne w pierwotnej prewencji cukrzycy.